NOVEMBER 2005
Terug naar de homepage
 

november 2005
M
D
W
D
V
Z
Z
2
5
6
12
15
19
20
24
25
26
28

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

 

WOENSDAG 30 NOVEMBER
Europese oefening grieppandemie liet te wensen over

De Commissie voor Gezondheidszorg van de Europese Unie heeft, samen met de World Health Organization (WHO), twee dagen lang een grootscheepse oefening gesimuleerd om de reactiesnelheid van commandocentra in Europa te testen bij de uitbraak van een grieppandemie.

In tegenstelling tot een epidemie wordt een pandemie veroorzaakt door een virus dat nog nooit – of al een heel lange tijd niet – onder mensen heeft gewoed. Omdat pandemieën de samenleving behoorlijk kunnen ontwrichten, wilde de EU nagaan hoe in voorkomend geval de communicatie en de samenwerking verlopen. Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 is Europa alert geworden voor een mogelijke aanval met CBRN-wapens. Maar ook de longziekte SARS en de verspreiding van de vogelgriep vanuit Azië baren de EU zorgen

Een grieppandemie kan ontstaan uit het vogelgriepvirus, dat momenteel oprukt vanuit Azië. Het virus kan zich in een mens of varken muteren tot een variant die mensen onderling kan besmetten. Zo'n uitbraak deed zich in 1918 voor: de Spaanse Griep doodde toen wereldwijd 40 miljoen mensen.

Hoewel pas op 9 december de eerste resultaten van de oefening worden gepresenteerd, is al wél bekendgemaakt dat de informatiedoorstroming erg te wensen over liet én in de gehele oefening de rol van de media is vergeten.

Terug naar Boven

Amerikanen informeren Henk Kamp over Afghanistan

Minister van Defensie Henk Kamp en Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot spreken in Den Haag met een Amerikaanse delegatie van vier diplomaten over de voorgenomen uitzending van 1.100 Nederlandse militairen naar de Afghaanse provincie Uruzgan. De gesprekken worden gezien als een laatste poging van de Verenigde Staten om de Nederlandse missie doorgang te laten vinden.

Aanvankelijk zag het er naar uit de Amerikaanse functionarissen alleen zouden praten met Nederlandse topambtenaren en hoge officieren. Volgens bronnen hebben de gesprekken alleen een informeel karakter. Om spijkers met koppen te kunnen slaan wat garanties van de VS betreft, zal echter op ministerieel niveau moeten worden onderhandeld met Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld en National Security Advisor Condoleezza Rice.

Terug naar Boven

DINSDAG 29 NOVEMBER
Missie naar Afghaanse provincie Uruzgan op losse schroeven

De Telegraaf en RTL Nieuws melden dat Nederland vrijwel zeker géén nieuwe militairen naar Afghanistan zal sturen. Het CDA weigert in te stemmen met de vredesmissie als de Verenigde Staten en andere NAVO-bondgenoten níet meedoen.

Met de weigering van het CDA is een Kamermeerderheid tegen. De Partij van de Arbeid, Socialistische Partij en Groen Links waren al tegen. D'66 heeft grote bedenkingen.

De NAVO heeft aan Nederland gevraagd om 1.100 militairen naar de Afghaanse provincie Uruzgan te sturen, maar volgens een niet geopenbaard en vertrouwelijk rapport van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zijn de risico's te groot: er wordt nog altijd gevochten door Taliban-strijders en Al-Qaida tegen Amerikaanse militairen.

 

In het centrale deel van Afghanistan ligt de provincie Uruzgan

Ook wordt de moeilijk toegankelijke, grotendeels bergachtige provincie in het centrale deel van Afghanistan gekarakteriseerd door het optreden van illegale drugsbaronnen. Tot slot is het gebied zonder voldoende Chinook-transporthelikopters nauwelijks te beheersen.

De operatie in Uruzgan maakt deel uit van het NAVO-plan om de controle over Afghanistan geleidelijk over te nemen van de door de Amerikanen geleide operatie Enduring Freedom. Deze operatie is sinds 7 oktober 2001 aan de gang na de terroristische aanslagen op de VS van 11 september 2001.

Vandaag werd duidelijk dat ook premier Jan Peter Balkenende twijfelt aan de missie. De premier maakt zich zorgen nu er weinig draagvlak in de Tweede Kamer voor is. Naast het geringe draagvlak dragen de afwezigheid van Chinook-transporthelikopters en de negatieve risicoanalyse van de MIVD bij aan de politieke stemming. Vrijdag 2 december bespreekt de ministerraad de kwestie-Afghanistan.

Terug naar Boven

Willy Claes spreekt in Den Haag

In de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag houdt Willy Claes, voormalig Secretaris-Generaal van de NAVO, de 15de Drees-lezing onder de titel ‘Dreigt Europa het nieuwe Avondland te worden?’. Claes wordt geïntroduceerd door prof. dr. Bart Tromp en na afloop van de lezing gaat het Tweede Kamerlid Bert Koenders van de Partij van de Arbeid in gesprek met Claes.

Willy Claes geeft zijn visie op de wereld van vandaag en morgen, onder andere door te spreken over de ‘nieuwe ziekten’ in de wereld: de proliferatie van de massavernietigingswapens, het internationaal terrorisme en de internationale criminaliteit. Volgens Claes zijn de Verenigde Staten niet bij machte om deze vraagstukken in haar eentje op een bevredigende wijze op te lossen. 

Terug naar Boven

 

ZONDAG 27 NOVEMBER

Video toont misbruik Royal Marines

De Britse krant News of the World laat in een video de intimidatiecultuur van de elite van de Britse krijgsmacht zien. Een jong lid van de Royal Marines wordt in een ontgroeningsritueel – een naaktgevecht met een andere rekruut - door een onderofficier die is gekleed in de outfit van een chirurg bewusteloos geschopt. Het Britse Ministry of Defence heeft verklaard dat de filmopnamen echt zijn. De ontgroening vond in mei jl. plaats in Bickleigh Barracks ten noorden van Plymouth, thuisbasis van 42 Commando Royal Marines.

De eenheid, die ± 700 militairen telt, maakt samen met 40 en 45 Commando Royal Marines deel uitmaakt van 3 (GBR) Commando Brigade.

Kop in de Britse krant News of the World over de geopenbaarde video-opnamen over misbruik van mariniers in opleiding

 

Volgens de klokkenluider die de video-opnamen naar buiten bracht, is de onderofficier die de rake klappen uitdeelt een kaderlid van 42 Commando Royal Marines. De nu geopenbaarde initiatie zou het topje van de ijsberg zijn. Ook zouden rekruten worden gemarteld met elektroshocks aan hun genitaliën, bevolen om naakt door doornstruiken te kruipen, uit slaapkamerramen te springen en met elkaar te vechten met één hand op de rug gebonden.

Terug naar Boven

Defensie helpt bij noodstroom in Haaksbergen en Nordrhein-Westfalen

Het Duits-Nederlandse Legerkorps (1 GNC) van de Koninklijke Landmacht (KL) uit het Duitse Münster heeft vandaag 10 generatoraggregaten ter beschikking gesteld aan de westelijke deelstaat Nordrhein-Westfalen in buurland Duitsland. Daar zaten met name rondom Münster en Osnabrück nog 100 à 250.000 mensen zonder stroom nadat sneeuw, ijs en wind de elektriciteitskabels hadden beschadigd.

Ook in de 11.000 huishoudens tellende Overijsselse gemeente Haaksbergen waren land- en luchtmachtmilitairen actief om zoveel mogelijk mensen van noodstroom te voorzien. Er werden 16 generatoraggregaten geplaatst, waardoor vrijwel de gehele gemeente ‘s middags weer van elektriciteit kon worden voorzien.

De KL beschikt voor de energievoorziening van haar eenheden onder operationele omstandigheden over mobiele generatoraggregaten van 1½ tot 180 kW (180.000 Watt).

Terug naar Boven

WOENSDAG 23 NOVEMBER

Dodental oorlog Bosnië waarschijnlijk 100.000

Volgens Mirsad Tokaca, directeur van het Research and Documentation Center Sarajevo, komt het dodental van de oorlog in Bosnië, die tien jaar geleden eindigde, waarschijnlijk uit op 100.000.

Volgens Tokaca’s onderzoek is 70% van de doden Bosniac (moslim), 25% Serviër en 5% Kroaat.

Ten tijde van de oorlog in Bosnië sprak de door moslims gedomineerde Bosnische regering nog van 200.000 doden.

Grafische weergave van het waarschijnlijke dodental van de oorlog in Bosnië

Terug naar Boven

Ben Bot: missies koppelen aan mensenrechten

Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot (CDA) wil bij nieuwe missies van de krijgsmacht voortaan harde afspraken maken over het respecteren van de mensenrechten. De Tweede Kamer heeft daarop aangedrongen naar aanleiding van het verzoek van de NAVO om militairen naar het zuiden van Afghanistan te sturen. De VVD is hier, bij monde van Defensie-woordvoerder Hans van Baalen, mordicus tegen.

De linkse partijen hebben het onderwerp van de mensenrechten in combinatie met uitzendingen vaker aangekaart, maar kregen vandaag tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken steun van de VVD.

Terug naar Boven

DINSDAG 22 NOVEMBER

Gebruik en productie mijnen in 2004 afgenomen

Het mondiale gebruik van antipersoneels-mijnen (AP-mijnen) en het aantal gemelde mijnslachtoffers is, volgens het 1.053 pagina’s tellende Landmine Monitor Report 2005 van de International Campaign to Ban Landmines (ICBL), in 2004 afgenomen.

Landen met de grootste mijnbeïnvloede gebieden zijn nog steeds Bosnië-Hercegovina, Cambodja, Irak, Iran, Laos en Vietnam. In 2004 werd tenminste 135 km² mijnbeïnvloed land geruimd. De landen met de grootste oppervlakten aan geruimd land waren Afghanistan (33,3 km²) en Cambodja (32 km²).

In landen als Birma, Colombia en Nepal leggen vooral rebellengroeperingen nog altijd mijnen.

Tot slot produceerden in de jaren ’90 vijftig landen mijnen, tegen nog slechts 13 landen in 2004. Onder andere Rusland is in 2004 afgehaakt.

Omslag van het Landmine Monitor Report van de International Campaign to Ban Landmines

Terug naar Boven

Ossenaar shopte bij landmacht

Volgens het Algemeen Dagblad heeft de 29-jarige Ron H., alias de ‘Lokman’, uit Oss zeker vijfmaal toe op zijn gemak militaire goederen gestolen van oefenende legereenheden op de Oirschotse heide. De Ossenaar, die in september jl. werd opgepakt, stond vandaag terecht voor de rechtbank in Rotterdam.

Het Ministerie van Defensie, dat weigert te spreken van een blamage, ziet géén aanleiding militaire oefenterreinen voortaan beter te beveiligen. Niettemin liep Ron H. onder het oog van oefenende militairen weg met 45 oefengranaten, mortiernabootser, rookgranaten, rugzak, schop, slaapmat, stofbril, tent, verrekijker en vest. Toen hij uiteindelijk toch argwaan wekte, werd hij aangehouden.

Justitie eiste een ½ jaar gevangenisstraf en een taakstraf van 240 uur tegen Ron H.

Terug naar Boven

422 Hospitaalcompagnie naar Bagh

Vandaag en donderdag 24 november vertrekt de hoofdmacht van personeel van 422 Hospitaalcompagnie, gelegerd op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo, voor een hulpverleningsmissie naar Pakistan. Op 8 oktober jl. trof een zware aardbeving het noordwesten van Pakistan, India en Afghanistan. Het geneeskundig personeel gaat in principe voor een periode van drie maanden naar Pakistan.

De militairen vertrekken vanaf de Vliegbasis Eindhoven naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Mariniers verlenen hier sinds 9 november jl. vanuit het Field Dressing Station (veldhospitaal) medische hulp in de omgeving van de stad Bagh, waarbij dagelijks 130 à 140 slachtoffers van de aardbeving worden behandeld.

Archieffoto van het Field Dressing Station

Zie ook: 30 oktober 2005 en 9 november 2005.

Terug naar Boven

MAANDAG 21 NOVEMBER
Proces tegen Van Anraat gaat door

Hoewel de advocaten van de Nederlandse zakenman Frans van Anraat de rechtbank vragen om de vervolging door het Openbaar Ministerie te staken, ziet deze daartoe géén reden. Volgens justitie is de Nederlander medeplichtig aan volkenmoord en oorlogsmisdaden in Irak en Iran.

Dankzij Van Anraat’s levering aan het Iraakse Ministerie van Olie zou Saddam Hoessein chemische wapens hebben kunnen fabriceren. Van Anraat zou ondanks een sinds 5 februari 1985 geldend exportverbod op basis van de Wet op de Economische Delicten (WED) vele duizenden kilo’s thiodiglycol (TDG), het basisingrediënt voor mosterdgas, hebben kunnen geleverd aan Irak.

Televisiefoto die de gevolgen toont van de mosterdgasaanval op de Koerden in Halabja op 16 maart 1988

 

Op 16 maart 1988 voerde de Iraakse luchtmacht een mosterdgasaanval uit op het Koerdische stadje Halabja in Noord-Irak. Daarbij kwamen ruim 5.000 bewoners om en werden ± 7.000 mensen getroffen door lange-termijn-ziekten. Ondanks de strafbare leveranties van TDG beschouwde Van Anraat zich niet als medeplichtig aan deze massamoord.

Terug naar Boven

VRIJDAG 18 NOVEMBER

Verzetsheldin Cora Baltussen overleden

In haar woonplaats Driel is na een kort ziekbed op 93-jarige leeftijd verzetsheldin Cora (Cornelia Wilhelmina Maria) Baltussen overleden.

Cornelius Ryan schreef over haar in de bestseller ‘A Bridge Too Far: The Classic History of the Greatest Airborne Battle of World War II’ (1974).

Mevrouw Baltussen hielp als Rode Kruis-verpleegkundige tijdens de Slag om Arnhem de parachutisten van de 1ste Poolse Onafhankelijke Brigade. De Polen waren op 21 september 1944 aan de verkeerde kant van de Rijn gedropt, kwamen in de Duitse vuurlinie terecht en moesten de rivier oversteken om zich bij de Britten te voegen.

Mevrouw Cora Baltussen - tijdens de Slag om Arnhem Rode Kruis-verpleegkundige, later maatschappelijk werkster en voorvechtster van de rehabilitatie van de Poolse generaal Stanislaw F. Sosabowski - temidden van haar Poolse veteranen

De Poolse parachutisten hebben nooit een officiële onderscheiding gekregen van de Nederlandse regering voor hun heldendaden; van de Britten kregen zij zelfs de schuld van het mislukken van de Slag om Arnhem.

Tot haar dood heeft mevrouw Baltussen altijd op haar eigen wijze gevochten voor de rehabilitatie van de Poolse generaal Stanislaw F. Sosabowski (1892-1967), die ‘oneervol’ uit het Poolse leger was ontslagen vanwege zijn vermeende ‘lafheid’ tijdens operatie ‘Market Garden’. Daarbij verkeerde mevrouw Baltussen in het goede gezelschap van Z.K.H. Prins Bernhard.

Zie ook: Market Garden en 14 september 2004.

Terug naar Boven

DONDERDAG 17 NOVEMBER
Militaire waarnemers naar zuiden Sudan

Volgens Minister van Defensie Henk Kamp vindt het verantwoord dat het kabinet binnen 1½ week een besluit neemt of het begin 2006 enige tientallen militaire waarnemers naar het zuiden van Sudan stuurt. De waarnemers moeten toezicht houden op het bestand tussen het noorden (streng- islamitische regering) en het zuiden (christenen).

Het voorstel voor de uitzending komt, behalve van Kamp, van de ministers Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) en Ben Bot (Buitenlandse Zaken).

Namens de Verenigde Naties zijn er al 10.000 militairen in Sudan, onder wie 750 waarnemers. De bewindsman zei al in maart dat Nederlandse waarnemers in Zuid-Sudan “zeker denkbaar” zouden zijn. Het zal bij het doorgaan van de missie voor het eerst zijn sinds 2000/2001 dat Nederland een substantiële bijdrage met militairen op de grond levert in Afrika: mariniers waren toen aan de grens tussen Ethiopië en Eritrea actief.

 

Nederland stuurt wél militaire waarnemers naar het zuiden van Sudan, maar vooralsnog niet naar de westelijke regio Darfur

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 16 NOVEMBER
ICTY spreekt oud-generaal Halilovic vrij

Het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in Den Haag spreekt oud-generaal Sefer Halilovic - tijdens de oorlog in Bosnië-Hercegovina de eerste commandant van het door moslims gedomineerde regeringsleger - vrij.

De rechters besluiten dat Halilovic ten tijde van operatie 'Neretva-93', in september 1993, niet de commandant was van de Armija BiH, het Bosnische leger. Het hoofddoel van operatie 'Neretva-93' was om in de lijn Bugojno-Mostar land te veroveren op het Bosnisch-Kroatische leger (HVO). Daarmee moest de blokkade van de stad Mostar worden beëindigd. In de dorpen Grabovica en Uzdol werden in totaal zeker 62 Bosnisch-Kroatische burgers op een vaak brute en gruwelijke manier vermoord door moslimsoldaten.

Ten tijde van 'Neretva-93' vervulde Halilovic een inspecteursfunctie binnen de Armija BiH. In 1997 publiceerde Halilovic in Sarajevo zijn getuigenis 'Lukava Strategija' (in het Engels: 'Cunning Strategy').

Terug naar Boven

MAANDAG 14 NOVEMBER
Brigade-generaal b.d. J.J.G. Beelaerts van Blokland overleden

In zijn woonplaats Oosterbeek overlijdt op 95-jarige leeftijd brigade-generaal der cavalerie titulair b.d. Jan Jacob Gerard Beelaerts van Blokland.

Jonkheer J.J.G. Gerard Beelaerts van Blokland was een huisvriend van wijlen Z.K.H. Prins Bernhard, die hij na diens ouverture in Nederland in 1936 leerde kennen. In mei 1941 vluchtte de cavalerie-officier Beelaerts van Blokland per gestolen Duits watervliegtuig naar Londen. Daar meldde hij zich bij koningin Wilhelmina met het verzoek het verdeelde verzet in Nederland te verenigen door de aanstelling van Prins Bernhard als opperbevelhebber. In Engeland sloot Beelaerts van Blokland zich aan bij de Prinses Irene Brigade, waarin hij als pelotonscommandant deelnam aan de geallieerde invasie in Normandië én - als stafofficier in het gevolg van Bernhard - de bevrijdingstocht naar bezet Nederland. In 1944 werd Bernhard aangesteld als Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten.

In 1990 verscheen 'Tussen paard en pantser' (Uitgeverij La Rivière & Voorhoeve, ISBN 9060848896, 172 pagina's), de door journalist-verzetshistoricus Jan Hof geschreven biografie over J.J.G. Beelaerts van Blokland, met een voorwoord van Prins Bernhard.

Omslag van de biografie 'Tussen paard en pantser'

Op 1 juni 2004 ontving de oud-generaal van de Franse ambassadeur in Nederland, Anne Gazeau-Secret, de versierselen behorende bij de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Terug naar Boven

Zelfmoordaanslag treft Duitse militairen in Kabul

Bij een zelfmoordaanslag met een autobom op een gepantserde patrouille van de International Security Assistance Force (ISAF) in de Afghaanse hoofdstad Kabul komt een Duitse ISAF-militair om het leven. Dit is bevestigd door het Bundesministerium der Verteidigung. Drie andere Duitse ISAF-militairen en drie Afghaanse burgers raakten gewond. Daarmee komt het aantal gedode Duitsers sinds het begin van de Duitse deelname aan ISAF op 18.

De weg waaraan de aanslag is gepleegd leidt van het centrum van Kabul naar Camp Warehouse, de belangrijkste ISAF-compound nabij de hoofdstad.

Ligging van Kabul in Afghanistan

Aan dezelfde weg, Jalalabad Road, kwamen op 7 juni 2003 ook al vier Duitse militairen om het leven en raakten 29 mensen gewond bij een aanslag op een bus.

In een eerste reactie zei de Duitse Minister van Defensie Peter Struck dat de aanslag een duidelijk bewijs is voor de nog altijd onrustige situatie in Afghanistan en Kabul “en dat deze een teken is dat de aanwezigheid van de Bundeswehr in Afghanistan nodig is”.

Terug naar Boven

 
ZONDAG 13 NOVEMBER
Britse troepen "mogelijk eind 2006" uit Irak

De Iraakse president Jalal Talabani zegt tegen de Britse televisiezender ITV dat de Britse troepen wellicht aan het einde van 2006 uit Irak kunnen vertrekken. De Iraakse leider benadrukte dat daar geen afspraken over zijn gemaakt, maar dat het zijn eigen inschatting betrof.

De president waarschuwde wel dat een terugtrekking gefaseerd moet gebeuren, omdat een massaal vertrek tot een burgeroorlog zou kunnen leiden. De Irakezen willen niet dat de buitenlandse troepen nog heel erg lang blijven: “Binnen een jaar zijn Iraakse troepen klaar om de Britse soldaten in het zuiden te vervangen.”

In totaal ± 8.500 Britse militairen zijn gestationeerd in de zuidelijke provincies rond Basra.

Terug naar Boven

VRIJDAG 11 NOVEMBER
Mechanische Centrale Werkplaats niet geprivatiseerd

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap schrijft de Tweede Kamer ervan af te zien de Mechanische Centrale Werkplaats (MCW) in Leusden te privatiseren. Het lukte niet de onderhandelingen met een consortium met Thales Nederland BV als ‘leading partner’ af te ronden, aldus de bewindsman.

Wél brengt Van der Knaap het aantal functies bij de MCW terug tot 260.

De Mechanische Centrale Werkplaats is een onderhoudslocatie voor rupsvoertuigen en tanks. Zij valt onder het Materieellogistiek Commando (MATLOGCO), dat vanaf 1 januari 2005 formeel deel uitmaakt van de Defensie Materieelorganisatie (DMO).

Terug naar Boven

DONDERDAG 10 NOVEMBER
Schadevergoeding aannemelijk voor Dutchbatter

Naar nu pas blijkt heeft de bestuursrechter in Den Haag op 1 november jl. geoordeeld dat Defensie verantwoordelijk én aansprakelijk is voor de psychische schade die een Dutchbatter tijdens de val van de moslimenclave Srebrenica in 1995 heeft opgelopen. Defensie dient een nieuw besluit te nemen over zijn eis tot schadevergoeding.

De oud-militair heeft jarenlang geprocedeerd tegen Defensie. Hij was in 1995 als 19-jarige pionier-verkenner met Dutchtbat-III uitgezonden naar Srebrenica en wil erkend zien dat Defensie de militairen zonder een goede analyse van de risico's, met een te beperkt mandaat en met onvoldoende middelen naar Srebrenica heeft gestuurd.

De Dutchtbatter liep traumatische ervaringen op en kreeg vervolgens een chronische Post-Traumatische Stress-Syndroom (PTSS). Behalve erkenning eiste hij ook een schadevergoeding van zijn voormalige werkgever. Defensie weigerde en de Dutchbatter legde zijn zaak voor aan de bestuursrechter.

De rechter stelt nu in haar uitspraak dat mede uit de vele Srebrenica-rapporten (onder andere NIOD, commissie-Van Kemenade) geconcludeerd moet worden dat Defensie destijds niet aan zijn zorgplicht tegenover de Dutchbatter heeft voldaan. Defensie kan worden aangerekend “dat te zeer is vertrouwd op de beschikbaarheid van luchtsteun, zowel bij bevoorrading als bij terugtrekking uit de enclave”.

Deskundigen denken dat ook andere Dutchbatters van deze uitspraak profiteren. Het Ministerie van Defensie laat in een reactie weten de uitspraak te bestuderen, maar “gelet op de militair-operationele aspecten en de mogelijke precedentwerking zeker in beroep te gaan bij de Centrale Raad van Beroep”.

Terug naar Boven

Amerikaans Korps Mariniers bestaat 230 jaar

Vandaag viert het Amerikaanse Korps Mariniers zijn 230ste verjaardag. Op 10 november 1775 – nog tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog – besloot het Second Continental Congress om twee bataljons van de Continental Marines op te richten. Dit is de datum die tegenwoordig, overigens pas sinds 1921, wordt gemarkeerd als geboortedag van het huidige United States Marine Corps (U.S.M.C.).

De huidige commandant van het U.S.M.C. is generaal Michael W. Hagee.

Terug naar Boven

WOENSDAG 9 NOVEMBER

Eerste locals behandeld in FDS Bagh

In het nieuwe Field Dressing Station (veldhospitaal) in de Pakistaanse plaats Bagh , ± 70 km ten noorden van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, is vanochtend begonnen met de behandeling van de eerste slachtoffers van de aardbeving onder de lokale bevolking (locals).

In de eerste uren werden enkele tientallen patiënten binnengebracht met onder meer botbreuken en snijwonden. Ook melden zich veel mensen met uitputtingsverschijnselen.

Het FDS staat onder leiding van majoor der mariniers Van der Lelie en is in 1½ week tijd opgebouwd door Nederlandse militairen. Het deed aanvankelijk dienst ten behoeve van het bataljon van het Korps Mariniers dat de afgelopen maanden deelnam aan de ISAF-missie in het noorden van Afghanistan. Het centrale deel van het ziekenhuis bestaat uit een serie aaneengeschakelde tenten met een totale lengte van ± 50 meter. Er zijn onder meer een laboratorium en een operatiekamer in gehuisvest.

Field Dressing Station, zoals dat ontplooid was tijdens de Stabilisation Force in Iraq (SFIR) in As Samawah

Het streven was om het FDS per 6 november j.l. volledig te kunnen laten draaien; dit is in verband met een niet door de lokale autoriteiten geëgaliseerde bouwgrond iets later geworden.

Zie ook: Bouw FDS in Pakistaanse stad Bagh van start.

Terug naar Boven

DINSDAG 8 NOVEMBER
Witte fosfor gebruikt in Fallujah

Uit de documentaire ‘Fallujah, the hidden massacre' van de Italiaan Sigfrido Ranucci die wordt uitgezonden door het Italiaanse staats-tv-programma Rai News 24, blijkt dat de Amerikaanse krijgsmacht tijdens de aanval op het Iraakse rebellenbolwerk Fallujah in november 2004 witte fosfor-projectielen tegen burgers heeft gebruikt.

In de documentaire komen ooggetuigen en oud-militairen aan het woord. Al sinds de aanval op Fallujah gingen er geruchten dat chemische wapens zouden zijn gebruikt. De Amerikanen geven weliswaar toe fosforbommen te hebben gebruikt, maar enkel om het gevechtsveld met lichtgranaten te verlichten. Het gebruik tegen burgers wordt ontkend.

Gebruik van witte fosfor in Fallujah

Tijdens de Vietnamoorlog werd witte fosfor gebruikt als napalm. Tegenwoordig hanteren krijgsmachten witte fosfor om brand te stichten én, voor waarnemers, om vuur te corrigeren bij het inschieten.

De witte fosfor-projectielen die in Fallujah werden gebruikt heten MK77 en bestaan uit kerosine verpakt in polystyreen. Als de 340 kg zware bommen tot ontploffing worden gebracht ontstaat een brandbare gel die zich, evenals napalm, vastkleeft op de menselijke huid.

Terug naar Boven

IED ontploft juist voor passeren patrouille

Om 08.40 uur lokale tijd is in Afghanistan langs de kant van de weg nabij de stad Pol-e-Komri een Improvised Explosive Device (geïmproviseerd explosief) ontploft. Het incident vond plaats een tiental meters voordat een patrouille, bestaande uit twee Mercedes-Benz terreinvoertuigen, van de Nederlandse eenheid van het Provincial Reconstruction Team (PRT) het punt zou passeren.  

Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen noch was er materiële schade. De voertuigen zijn veilig teruggekeerd naar de thuisbasis in Pol-e-Komri. Het incident heeft geen gevolgen voor de wijze van optreden van de eenheid, al blijft uiterste waakzaamheid geboden, aldus een woordvoerder.

Het is de tweede maal in 2005 dat een patrouille in de buurt van Pol-e Khomri met een IED te maken heeft gekregen; op 26 mei raakten daarbij twee militairen lichtgewond en op 5 juli werd een konvooi beschoten, waarbij geen gewonden vielen.

Logo van het Provincial Reconstruction Team (© website PRT Afghanistan)

Terug naar Boven

MAANDAG 7 NOVEMBER

Actieplan voor vrouwelijke militairen

In Den Haag presenteren PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink van de Partij van de Arbeid (PvdA) en de Algemene Federatie voor Militair Personeel (AFMP), de FNV-bond voor militairen, een actieplan aan Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap. Onder het motto ‘Zonder actie, geen reactie’ komen beide organisaties met concrete voorstellen om het aandeel vrouwen binnen Defensie te vergroten én het mannenbolwerk van Defensie te doorbreken.

Precies één jaar geleden presenteerde de bewindsman het genderplan, dat onder andere zou moeten leiden tot een groter aandeel vrouwen in de krijgsmacht. Een jaar na de presentatie van het genderplan is het aantal vrouwen in de krijgsmacht sinds 2000 nog nauwelijks gestegen.

Omdat Eijsink, lid van de Vaste Kamer Commissie Defensie, en de AFMP meer concrete inspanningen willen, presenteren zij pilot-projecten en actievoorstellen. Eén daarvan is de in 2006 te starten campagne ‘Militair en Vaderschap’. Daarnaast is een voorstel om aparte opleidingseenheden voor vrouwen in te stellen om te voorkomen dat zij voortijdig afhaken. Daarnaast moet er meer kinderopvang komen en pleiten de opstellers voor meer deeltijdbanen voor vrouwen.

Het aantal vrouwen in militaire functies bedroeg in 2000 slechts 4.162 op 47.635 mannen (8,737%). In augustus 2005 is het aantal vrouwen 4.255 op 44.787 mannen (9,5%). De procentuele toename heeft echter veel meer te maken met de numerieke daling van 2.848 mannelijke militairen dan met de numerieke stijging van het aantal vrouwelijke militairen (slechts 93).

Terug naar Boven

VRIJDAG 4 NOVEMBER
Airmarshals mee op vluchten

Speciale medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, zogenaamde airmarshals, gaan structureel meevliegen op vluchten van KLM en Martinair. De airmarshals vliegen mee als burger, maar zijn bewapend en getraind om in actie te komen bij terreuracties

Minister van Justitie Piet Hein Donner en Minister van Defensie Henk Kamp hebben het besluit genomen op basis van een proefperiode. De airmarshals gaan meevliegen op vooraf vastgestelde vluchten waarvoor geen specifieke terreurdreiging geldt. Is er wél een specifieke terreurdreiging, dan wordt de vlucht geannuleerd. Het ligt in de verwachting dat het vooral om vluchten naar de Verenigde Staten gaat.

Terug naar Boven

DONDERDAG 3 NOVEMBER
Annan bang voor oorlog Ethiopië-Eritrea

Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties maakt zich ernstig zorgen over het samentrekken van troepen langs de grens tussen Ethiopië en Eritrea. Annan roept beide Afrikaanse landen dringend op tot “maximale terughoudendheid”, omdat hij bang is dat er opnieuw oorlog uitbreekt tussen de landen. Ook roept Annan de Veiligheidsraad op in te grijpen en ”resolute stappen te nemen om de oplopende spanningen te verminderen”.

Ethiopië en Eritrea vochten tussen 1998 en 2000 een grensoorlog uit, waarbij ruim 70.000 doden vielen. Onder internationale druk werd op 12 december 2000 de Vrede van Algiers gesloten.

Kofi Annan, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

Echter, het besluit van de onafhankelijke Eritrea-Ethiopia Boundary Commission, in 2002, om de grensplaats Badme aan Eritrea toe te kennen, accepteert Ethiopië niet. De grenscommissie wees het toe aan Eritrea, omdat het destijds de meeste historische rechten kon laten gelden.

Sinds 2000 hebben de Verenigde Naties overigens al een troepenmacht ter plaatse onder de naam United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Nederland droeg daaraan, vanaf eind 2000, gedurende een half jaar een bataljon van het Korps Mariniers bij.

Terug naar Boven

DINSDAG 1 NOVEMBER
Poetin brengt staatsbezoek aan Nederland

De Russische premier Vladimir Poetin brengt vandaag en morgen een staatsbezoek aan Nederland. Het internationaal terrorisme zal een van de gespreksonderwerpen zijn tijdens zijn ontmoeting met premier Jan Peter Balkenende. Vanmiddag legt Poetin een krans bij het monument op de Dam in Amsterdam, 's avonds volgt er een staatsbanket - aangeboden door Hare Majesteit Koningin Beatrix - en morgenmiddag geven Poetin en Balkenende een gezamenlijke persconferentie ter afsluiting van het bezoek.

Vanwege het bezoek van Poetin staan enkele eenheden van de krijgsmacht, in het kader van Opplan 10, op een notice to move om in geval van eventualiteiten de nodige bijstand te kunnen verlenen.

Terug naar Boven

Nederlandse militairen gewond in Afghanistan

Volgens de website van de International Security Assistance Force (ISAF) heeft een Chinook CH-47D-transporthelikopter van het Nederlandse NAVO-contingent in Afghanistan maandagochtend 31 oktober een noodlanding moeten maken op een berghelling op 4.000 meter hoogte . De Chinook, die dienst deed als MEDEVAC-helikopter, was onderweg van de tijdelijke Nederlandse mariniersbasis bij Mazar-e-Sharif naar Kabul.

Tijdens de harde landing zijn 3 van de 17 Nederlandse militairen gewond geraakt. De gewonden zijn door een Amerikaans reddingsteam in veiligheid gebracht en vervoerd naar Bagram Airbase, het hoofdkwartier van de Amerikanen in Afghanistan op ± 50 km ten noorden van Kabul. Twee van de gewonden zijn inmiddels weer op de been.

In een verklaring zei het ISAF-hoofdkwartier dat de aanleiding niet bekend was; dat er sprake zou zijn geweest van een aanval wordt onwaarschijnlijk geacht.

Terug naar Boven