Januari 2006
Terug naar de homepage
 

JANUARI 2006
M
D
W
D
V
Z
Z
3
14
21

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

 

DINSDAG 31 JANUARI

Medaille voor Rampen Identificatie Team

Minister van Defensie Henk Kamp en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Johan Remkes reiken in Apeldoorn aan de leden van het Rampen Identificatie Team (RIT) – onder wie 22 Defensiemedewerkers – de Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen uit. Het RIT verleent assistentie bij de berging en de identificatie van personen die bij een ramp of calamiteit zijn omgekomen. De RIT’ers ontvingen de medaille met de gesp ‘Tsunami 2004’ voor het werk na de vloedgolf die met Kerst 2004 grote delen van onder andere Indonesië en Thailand trof.

De unieke medaille, met de tekst ‘De helpende hand werd geboden’, is alleen eerder uitgereikt naar aanleiding van humanitaire hulpverlening in Tunesië (1969-1970; watersnoodramp), Sudan (1974; voedseldistributie), Rwanda (1994; vluchtelingen) en Albanië (1999; vluchtelingen).

Waarschijnlijk zal de medaille te zijner tijd ook worden uitgereikt aan de militairen die tussen 9 november en 10 januari jl. werkzaam zijn geweest in 1 (NLD) Military Relief Hospital in de Pakistaanse stad Bagh.

Terug naar Boven

MAANDAG 30 JANUARI

SACEUR: vergelijking Srebrenica-Uruzgan klopt niet

De hoogste NAVO-militair in Europa, de Amerikaanse viersterrengeneraal James L. Jones, vindt dat een vergelijking tussen de Nederlandse missie in Srebrenica (1995) en de geplande missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan niet opgaat.

Dat zei de Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) - en voormalig commandant van het U.S. Marine Corps (1999-2003) - nadat hij de leden van de Tweede Kamer in een besloten zitting had geïnformeerd over de NAVO-plannen voor Afghanistan: Ik begrijp de speciale betekenis van Srebrenica in Nederland. Maar de vergelijking gaat niet op. Als de Nederlandse commandant in Afghanistan om extra troepen vraagt, zal hij die meteen krijgen. Dat is mijn taak”.

Supreme Allied Commander Europe, generaal James L. Jones

Terug naar Boven

Kofi Annan bepleit Uruzgan

Na een gesprek met premier Jan Peter Balkenende zegt de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, te hopen dat het Nederlandse parlement “de juiste beslissing” neemt over het sturen van troepen naar Uruzgan.

Annan is in Nederland voor een bijeenkomst van het ontwikkelingsprogramma United Nations Development Programme (UNDP). Volgens de VN-baas “zullen problemen ontstaan” zonder de Nederlandse deelname en wordt de missie “niet zo succesvol als we zouden willen”.

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan

Terug naar Boven

Hoorzitting Uruzgan

In de Tweede Kamer verschijnen tientallen autoriteiten en specialisten voor de hoorzitting over de haalbaarheid van de missie naar Uruzgan. De leden van de Tweede Kamer zullen de opvattingen aanhoren om vervolgens donderdag 2 februari in het debat met het kabinet tot een eindoordeel over Uruzgan te komen.

In een bijna 11 uur durende hoorzitting zullen onder andere worden gehoord:

 

Abdullah Abdullah

Afghaanse Minister van Buitenlandse Zaken

Arnold Karskens

journalist / oorlogscorrespondent

Alexander Downer

Australische Minister van Buitenlandse Zaken

Francesc Vendrell

EU Special Representative for Afghanistan

generaal Abdul Rahim Wardak

Afghaanse Minister van Defensie

generaal Dick Berlijn

Commandant der Strijdkrachten

generaal James L. Jones

Supreme Allied Commander Europe NAVO

generaal Jean-Louis Py

voormalig commandant ISAF

generaal Sir Mike Jackson

Chief of the General Staff Groot-Brittannië

generaal-majoor b.d. Frank van Kappen

voormalig militair adviseur Secretaris-Generaal VN én oud-generaal Korps Mariniers

Rob de Wijk

directeur Centrum voor Strategische Studies Clingendael

Terug naar Boven

 

ZONDAG 29 JANUARI

Vakbondsvoorzitters vast in Afghanistan

Volgens De Telegraaf is een aantal voorzitters van Defensievakbonden door zware sneeuwval in het noorden van Afghanistan gestrand.

Hans Couzy, voorzitter van de Federatie van Nederlandse officieren & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel (FVNO), Jean Debie, voorzitter van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV, Leon van der Hulst, vice-voorzitter van de ACOM, en Wim van den Burg, voorzitter van de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP), zijn gestrand in Kunduz.

Zaterdag jl. zou het viertal al terugkeren naar Nederland, maar door het slechte weer ter plaatse is vliegen onmogelijk. Daardoor missen de vakbondsvoorzitters de hoorzitting over Uruzgan. Van de voorzitters heeft Van den Burg zich tegen de missie uitgesproken, terwijl Debie zich een voorstander heeft getoond.

Terug naar Boven

ZATERDAG 28 JANUARI

Ronald Neumann: VS respecteert besluit NL

De ambassadeur van de Verenigde Staten in Afghanistan, Ronald E. Neumann, zegt dat als Nederland besluit om géén troepen te sturen naar Uruzgan, de Amerikaanse regering dat zal respecteren.

Neumann bevestigt dat het in Uruzgan gevaarlijk is door aanslagen van de Taliban. Hij voorspelt gerichte aanslagen op de Nederlanders. De Taliban volgen de politieke discussies in Nederland en zullen met provocerende acties komen.

Neumann zelf ontsnapte op 5 januari jl. aan een zelfmoordaanslag in Tarin Kot, de hoofdstad van Uruzgan. Neuman en andere regeringsafgevaardigden waren minder dan één kilometer van de plaats verwijderd waar de zelfmoordaanslag - opgeëist door de Taliban – werd gepleegd.

Terug naar Boven

VRIJDAG 27 JANUARI

Protest 'Wij zijn het zat' aan poort

Onder het motto ‘Wij zijn het zat!’ hebben alle Defensievakbonden vandaag aan de poorten van tientallen complexen, kazernes, vliegbases en walinrichtingen een publieksvriendelijk actie gevoerd. Vele tienduizenden actiekaarten zijn uitgedeeld om het personeel steun te laten betuigen in het kader van de moeizaam verlopende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

Specifieke arbeidsvoorwaarden die ter discussie staan zijn de compensatie van ziektekosten en de door het Ministerie van Defensie gewenste verhoging van de ontslagleeftijd.

De actiekaarten kunnen na ondertekening naar een antwoordnummer, dus zonder portokosten, worden teruggestuurd worden, waarna alle kaarten medio februari zullen worden aangeboden aan de Staatssecretaris van Defensie, Cees van der Knaap.

De poortactie is georganiseerd door ABVAKABO/FNV, ACOM, AFMP/FNV, BBTV, CNV Publieke Zaak, FVNO, KVMO, KVNRO, Marechausseevereniging, NOV, Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV en VMHB.

De actiekaart kan hier worden gedownload!!!

Terug naar Boven

België koopt 242 Piranha IIIC 8x8 APC’s

De Belgische ministerraad beslist dat de regering 242 nieuwe gepantserde 8x8-pantserwielvoertuigen mag aankopen voor de krijgmacht, te leveren vanaf het najaar van 2007. Het gaat om een investering van € 700 miljoen.

Na afloop van de ministerraad zei premier Guy Verhofstadt dat de aankoop de laatste stap is in de hervorming van het Belgische leger: “We moeten van een leger type Koude Oorlog naar een mobiel en efficiënt leger”.

De Zwitserse onderneming MOWAG heeft de order binnengehaald. Het gaat om de Piranha IIIC 8x8 Armoured Personnel Carrier (APC). De Piranha – met een lengte van 7 meter 58, een breedte van 2 meter 66 en een maximumsnelheid van ruim 105 km per uur – wordt al gebruikt door de krijgsmachten van onder andere Canada, Denemarken, Ierland, Spanje en de Verenigde Staten. Het gehele Belgische voertuigenpark zal bestaan uit zeven verschillende versies, waaronder 99 Armoured Infantry Vehicles (AIV’s) voor het transport van tien infanteristen en 12 gewondentransportmiddelen.

Terug naar Boven

Vragenlijst over schuldgevoel veteranen

Duizenden (oud-)militairen krijgen spoedig het verzoek om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek naar hun schuldgevoelens na een buitenlandse missie. De basis voor het onderzoek is dat militairen in een uitzendgebied een grote kans lopen om een schuldgevoel op te lopen. Hoewel Defensie haar personeel opleidt en voorbereidt om te kunnen omgaan met extreme en moeilijke situaties, gaan na thuiskomst velen piekeren over hun rol in het uitzendgebied. Wanneer een militair faalt kan dat bijvoorbeeld desastreuze gevolgen hebben voor collega's en/of de lokale bevolking. Schuld is daarnaast een complex fenomeen; veteranen kunnen bijvoorbeeld worstelen met de vraag of de dingen anders hadden kunnen lopen, met name als er slachtoffers te betreuren zijn.

Medio maart ontvangen 2.500 veteranen die sinds 1979 hebben deelgenomen aan 12 uitzendingen, een uitgebreide vragenlijst. Het is de bedoeling te achterhalen in hoeverre de militairen na terugkomst lijden onder een schuldgevoel en in welke mate dat schuldgevoel invloed heeft op hun dagelijks leven. Er worden militairen benaderd die dienden bij uitzendingen naar onder andere Afghanistan, Bosnië, Irak en Kosovo. UNIFIL-veteranen, van wie in 2004 duidelijk werd dat velen lijden onder psychische problemen, vallen buiten het onderzoek.

Socioloog drs. Natasja Rietveld, promovendus aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Universiteit van Tilburg, voert het onderzoek uit, dat is opgestart samen met de militaire vakbond ACOM en het Veteraneninstituut. Het onderzoek van Rietveld wordt begeleid door prof. dr. Fred van Iersel en prof. dr. Doris Nauer.

Terug naar Boven

DONDERDAG 26 JANUARI

Militaire briefing Uruzgan Tweede Kamer

In een vertrouwelijke briefing zijn de leden van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer bijgepraat over Uruzgan door de MIVD-directeur, generaal Bert Dedden, en de Commandant der Strijdkrachten, generaal Dick Berlijn.

Voor Tweede Kamerlid Harry van Bommel (Socialistische Partij), een fervente tegenstander van de missie, is duidelijk geworden dat er in de beginfase hoofdzakelijk sprake zal zijn van “het verslaan van de tegenstander en niet of nauwelijks van wederopbouw”.

Woordvoerders Bert Bakker (D’66), Bert Koenders (PvdA) en Henk Jan Ormel (CDA) hielden zich na afloop op de vlakte.

Terug naar Boven

WOENSDAG 25 JANUARI

Prins Harry mogelijk naar Irak

De 21-jarige Britse prins Harry – de tweede zoon van prins Charles en Diana – zal aan het einde van zijn huidige militaire officiersopleiding aan de Royal Military Academy Sandhurst mogelijk naar Irak worden uitgezonden.

Prins Harry zal na het voltooien van de opleiding in april a.s. als tweede luitenant worden toegevoegd aan één van de twee verkenningseskadrons van het Blues and Royals Regiment van de Household Cavalry. De eenheid staat op de nominatie voor een hernieuwde inzet in Irak.

Het Britse Ministery of Defence (MOD) bevestigt dat prins Harry naar Irak gestuurd kan worden en dat hij in dat geval géén uitzonderingspositie bekleedt. Volgens het MOD was prins Harry vooral gefascineerd door de excellente operationele staat van dienst van het Blues and Royals Regiment tijdens de Falklandoorlog, Golfoorlog, in Bosnië, Kosovo, Irak en Noord-Ierland.

De Britse regering zendt medio april a.s. ± 3.500 extra militairen naar Afghanistan. Daar zijn nu al 850 Britten actief.

Terug naar Boven

MIVD-rapporten óók voor fractiespecialisten

Minister van Defensie Henk Kamp maakt in een kort briefje aan de Tweede Kamer duidelijk dat de twee MIVD-rapporten alsnog vertrouwelijk mogen worden ingezien door de fractiespecialisten. Het gaat dan om zowel de buitenland- als de Defensiewoordvoerders.

Met zijn toegeving hoopt de bewindsman een einde te maken aan het gekibbel over het al dan niet inzien van de genoemde rapporten en daaraan gekoppelde sancties door met name D’66 en PvdA.

Terug naar Boven

EU-vertegenwoordiger: Afghanistan "drastisch verslechterd"

De European Union (EU) Special Representative for Afghanistan, Francesc Vendrell, beweert dat de veiligheidssituatie in Afghanistan de laatste zes maanden van 2005 “drastisch is verslechterd”. Het aantal zelfmoordaanslagen is sterk gestegen, mogelijk als reactie op het plan van de NAVO om extra troepen naar Afghanistan te sturen.

De Spaanse EU-topdiplomaat wil, evenals de Secretaris-Generaal van de NAVO - Jaap de Hoop Scheffer - dat er meer troepen naar Afghanistan gaan om het land op te bouwen.

Het land zal anders weer vervallen tot een broeinest van terrorisme, zoals voor de Amerikaanse inval in oktober 2001.

Francesc Vendrell, de European Union Special Representative for Afghanistan

Terug naar Boven

DINSDAG 24 JANUARI
MIVD-rapporten alléén voor fractievoorzitters

De rapporten van 19 oktober en 17 november 2005 van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over de situatie in Uruzgan blijven geheim voor de gewone leden van de Tweede Kamer.

Uit een brief die Minister van Defensie Henk Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat alleen de fractievoorzitters – verzameld in de Commissie voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten – kennis mogen nemen van een geschoonde versie waarin gegevens zijn weggelaten “waarvan het verstrekken in strijd is met het belang van de staat”.

Kamp wil niet verder gaan dan dat er sprake is van een “instabiele en onveilige situatie” en dat er moet rekening worden gehouden met “gewapend verzet van de Taliban en aanverwante groeperingen”. Het uitvoeren van een missie in Uruzgan is volgens de MIVD een “complexe en risicovolle onderneming die niet zonder robuust optreden kan worden uitgevoerd”.

Terug naar Boven

MAANDAG 23 JANUARI
NAVO-baas twijfelt niet over uitbreiding ISAF

In een artikel in de Financial Times is de Secretaris-Generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, ervan overtuigd dat zijn organisatie de beloftes over Afghanistan kan waarmaken. In december 2005 stemden de Ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO formeel in met de uitbreiding van de International Security Assistance Force (ISAF). Daarmee moet de NAVO-aanwezigheid worden opgevoerd van 10.000 tot 16.000 militairen.

De NAVO-troepen zullen onder nieuwe, zwaardere rules of engagement opereren, die commandanten bijvoorbeeld toestaan om tot preventieve aanvallen (pre-emptive attacks) over te gaan.

Secretaris-Generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer

“Niemand kan zich veroorloven om de misstap te maken Afghanistan tot chaos te laten vervallen en opnieuw een broedplaats voor internationaal terrorisme te worden”, aldus De Hoop Scheffer.

In Nederland twijfelt de Tweede Kamer over de missie naar Uruzgan. Morgen krijgt de Tweede Kamer een uittreksel van het rapport van de MIVD, maandag 30 januari volgt een hoorzitting en donderdag 2 februari het debat.

Terug naar Boven

Opening HQ European Gendarmerie Force

In aanwezigheid van Minister van Defensie Henk Kamp vindt in het Noord-Italiaanse Vicenza de openingsceremonie plaats van het hoofdkwartier (HQ) van de European Gendarmerie Force ( EUROGENDFOR of EGF).

De EGF kan worden ingezet om tijdens of na een militair optreden de openbare orde en veiligheid te handhaven. Ook kunnen de eenheden worden uitgezonden wanneer de lokale politie niet (voldoende) inzetbaar is, voor ondersteuning bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit of voor de bescherming van deelnemers aan civiele missies.

Met de opening van het hoofdkwartier krijgt de EGF – die binnen 30 dagen op verzoek van de Europese Unie, NAVO, OVSE of Verenigde Naties in totaal 800 personen dient te kunnen uitzenden – vorm.

Logo van de European Gendarmerie Force ( EUROGENDFOR of EGF)

De huidige commandant van de EGF is de Franse brigade-generaal Gérard Deanaz, die het uit te zenden personeel van de Nederlandse Koninklijke Marechaussee, Franse Gendarmerie Nationale, Italiaanse Carabinieri, Portuguese Guarda Nacional Republicana en Spaanse Guardia Civil aanstuurt. Nederland levert aan de EGF een bijdrage van 40 à 60 marechaussees.

Terug naar Boven

ZONDAG 22 januari
Zwitserse Garde 500 jaar

In het Vaticaan begint vandaag het feestjaar voor de 500ste verjaardag van de Zwitserse Garde. In de Sixtijnse Kapel is er een mis voor de gardisten, terwijl in het Zwitserse Freiburg vooral oud-gardisten en familieleden aanwezig zijn.

Op 22 januari 1506 trokken 150 Zwitsers onder leiding van kapitein Kaspar von Silenen vanuit het Zwitserse Bellinzona Rome binnen – een afstand van 723 km. Zij werden warm onthaald door paus Julius II: Zwitserse huursoldaten waren al eeuwenlang vermaard om hun strijdlust en betrouwbaarheid en vochten in allerlei legers (denk aan het spreekwoord ‘Geen geld, geen Zwitsers’, d.w.z. zonder geld krijgt men geen hulp of koopwaar). De dag geldt officieel als de oprichtingsdatum van de Zwitserse Garde.

De roem van de Zwitserse Garde werd al op 6 mei 1527 definitief gevestigd. Toen richtten de Duitse en Spaanse troepen van keizer Karel V een bloedbad aan in Rome. Maar liefst 147 van de 150 Zwitserse gardisten sneuvelden om de vlucht van de toenmalige paus Clemens VII te dekken.

Terug naar Boven

VRIJDAG 20 januari
Memorystick met gerubriceerde info MIVD zoek

Het Ministerie van Defensie heeft vandaag bij de Koninklijke Marechaussee aangifte gedaan van vermissing van een memorystick, een digitale gegevensdrager, met gerubriceerde informatie van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

Hoewel er géén aanwijzingen zijn van diefstal, neemt Defensie de zaak hoog op en zijn er maatregelen genomen om schade door het uitlekken van de informatie te beperken.

Nog op 8 november vorig jaar nam Minister van Defensie Henk Kamp het onderzoeksrapport ‘Cultuur, ondersteund door structuur. Hét wapen tegen het lekken van vertrouwelijke informatie’ in ontvangst. Een commissie onder leiding van prof. dr. Wolter Lemstra, die onderzoek had verricht naar de vraag hoe het (on)opzettelijk lekken van vertrouwelijke informatie door Defensiepersoneel kan worden voorkomen, constateerde dat teveel documenten bij Defensie ten onrechte zijn gerubriceerd. Rubricering geeft een document een bepaald gewicht en daarmee een zekere nieuwswaarde, waardoor de kans op lekken wordt vergroot.

Terug naar Boven

DONDERDAG 19 JANUARI
Rookpotten mogelijk oorzaak kettingbotsing

Burgemeester Dineke van As-Kleijwegt van Assen laat weten dat op het moment dat gisteravond rond 21.30 uur twee kettingbotsingen plaatsvonden op de snelweg A28 tussen Assen en Assen-Zuid, in de buurt een militaire oefening aan de gang was. Verschillende automobilisten hebben verklaard dat er sprake was van plotselinge dichte mist of rook op de A28. Ook het Ministerie van Defensie heeft bevestigd dat er een oefening gaande was waarbij gebruik is gemaakt van rookpotten.

Militair oefenterrein Baggelhuizen (© stafkaart 12 West, 1 : 50.000, Topografische Dienst Kadaster)

De oefening vond plaats op het 25 hectare groot militair oefenterrein Baggelhuizen, vlak langs de A28. Eerst ging de politie ervan uit dat de kettingbotsingen waren veroorzaakt door een combinatie van mist en gladheid, maar nu wordt onderzocht in hoeverre rook de boosdoener kan zijn geweest. De Koninklijke Marechaussee hoort een aantal militairen dat betrokken was bij de oefening met de rookpotten. Volgens de officier van justitie kan er, indien rookpotten de oorzaak zijn, sprake zijn van grove schuld.

Rookpotten en/of rookhandgranaten worden onder meer gebruikt om het gevecht af te breken, verplaatsingen bij verminderd zicht te beoefenen, vijandelijke waarneming en vuur te beperken, doelen, landings- of oversteekplaatsen te markeren, eigen bewegingen te maskeren, NBC-gasaanvallen te simuleren en de opmarssnelheid van de vijand te vertragen.

Terug naar Boven

WOENSDAG 18 JANUARI
Arnold Karskens op Radio 1 over Uruzgan

Het Radio 1-programma ‘De Ochtenden’ is in gesprek met oorlogscorrespondent Arnold Karskens (Nieuwe Revu, SBS6, RTL4) over de situatie in Uruzgan.

Karskens – onder andere schrijver van het standaardwerk ‘Pleisters op de ogen, pleisters op de mond, de Nederlandse oorlogsverslaggeving van Heiligerlee tot Kosovo’ (2001) – isgisteren teruggekeerd uit Uruzgan.

Hij geeft onder meer aan hoe de situatie er werkelijk is, of de Amerikaanse militairen het verpest hebben bij de lokale bevolking en of de krijgsheren nog steeds de touwtjes in handen hebben.

Arnold Karskens

Terug naar Boven

DINSDAG 17 JANUARI
Tweede Kamer wil MIVD-rapport inzien

Tijdens een vergadering van de Vaste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie eist een meerderheid van de Tweede Kamer voor de Defensiewoordvoerders van de verschillende fracties inzage in het vertrouwelijke rapport van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over de situatie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Defensie vindt dat de inhoud echter zo gevoelig ligt dat die zelfs achter gesloten deuren niet kan worden vrijgegeven.

Het rapport, waarvan de conclusies in november 2005 zijn uitgelekt, is zeer kritisch en spreekt van een “risicovolle” operatie. Het MIVD-rapport zou een negatieve risicoanalyse geven en aangeven dat het in Uruzgan nog erg onrustig is. Het kabinet heeft de vrijheid genomen om delen van het MIVD-rapport te schrappen om bronnen te beschermen.

Voorzitter Henk de Haan (CDA) van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat hij namens de Tweede Kamer een “strenge brief” zal sturen naar Minister van Defensie Henk Kamp.

Terug naar Boven

Detachement uit Bagh terug in Nederland

Vandaag arriveert vanuit Islamabad op de Vliegbasis Eindhoven het grootste deel van het personeel van het detachement van 1 (NLD) Military Relief Hospital Pakistan.

Behalve de Nederlandse militairen van 400 Geneeskundig Bataljon, personeel uit het Centraal Militair Hospitaal en uit de relatieziekenhuizen - Civiel Medisch Personeel (CMP’ers) - werkten in het hospitaal in de Pakistaanse stad Bagh ook Britten, Macedoniërs en Tsjechen. Voor de beveiliging van het hospitaal droeg een Force Protection-eenheid van 42 Tankbataljon zorg.

Overzichtsfoto van de Pakistaanse stad Bagh

Nadat op 8 oktober 2005 Pakistan werd getroffen door een zware aardbeving en de NAVO vervolgens op 21 oktober humanitaire noodhulp toezegde, is 1 (NLD) Military Relief Hospital operationeel geweest tussen 9 november en 10 januari jl. Het hospitaal heeft ruim 4.500 mensen behandeld.

Senior Medical Officer van het detachement was luitenant-kolonel Johan de Graaf, Clinical Director luitenant-kolonel chirurg Ignace Janssen, normaal gesproken werkzaam in Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Terug naar Boven

MAANDAG 16 JANUARI
Karzai roept op te blijven in Afghanistan

De Afghaanse president Hamid Karzai roept de internationale gemeenschap dringend op zich niet van zijn land af te keren. Hij waarschuwde dat Afghanistan gemakkelijk weer een uitvalsbasis kan worden voor terroristen die Europa en de Verenigde Staten willen treffen.

“Als jullie jezelf hier niet verdedigen moeten jullie jezelf thuis verdedigen, in de hoofdsteden van Europa en Amerika” , zei Karzai.Precies vandaag komen bij een zelfmoordaanslag in de Afghaans-Pakistaanse grensstad Spin Boldak 20 mensen om.

Volgens de gouverneur van de provincie Kandahar, Asadullah Khalid, betreft het de dodelijkste van de reeks zelfmoordaanslagen van de afgelopen maanden. Spin Boldak is voor veel terugkerende Displaced Persons, Refugees and Evacuees (DPRE’s) de grensovergang vanuit Pakistan.

De Afghaanse president Hamid Karzai

Terug naar Boven

ZONDAG 15 JANUARI
"Missie in Uruzgan moeilijkste sinds Srebrenica”

Minister van Defensie Henk Kamp meldt op zijn weblog ( persoonlijk dagboek) op de website van zijn ministerie: 2006 wordt een moeilijk jaar, omdat onze missie in Uruzgan de moeilijkste missie sinds Srebrenica wordt. Als het parlement instemt met de uitzending van 1.200 tot 1.400 militairen gedurende twee jaar naar Zuid-Afghanistan, dan wacht in totaal rond de 8.000 Nederlandse mannen en vrouwen een zware taak.”

De missie van Dutchbat-III liep op 11 juli 1995 rampzalig af met de val van de moslimenclave Srebrenica. Met name door de zgn. ‘dual key’-procedure tussen de Verenigde Naties en de NAVO – waardoor airstrikes en Close Air Support alleen konden worden bekrachtigd door beide supranationale organisaties - konden Nederlandse militairen niet verhinderen dat de Bosnian Serb Army (BSA) onder leiding van generaal Ratko Mladic de ‘safe haven’ belegerde en vervolgens± 8.000 moslimmannen vermoordde.

Terug naar Boven

VRIJDAG 13 JANUARI
Kabinet: gáán naar Uruzgan!

Na afloop van de ministerraad zegt premier Jan Peter Balkenende dat het voltallige kabinet heeft besloten dat Nederlandse militairen aan een uitzending naar Uruzgan moeten meedoen: We moeten nu overgaan tot het inhoudelijke debat en geen discussie meer voeren over de procedure”. Het kabinetsbesluit is in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht.

Balkenende pleit voor deelname, omdat het Afghaanse bevolking dringend behoefte heeft aan hulp.

De Tweede Kamer weigerde te debatteren over de missie zolang het kabinet géén besluit over deelname had genomen. De VVD wil nu wél debatteren over Uruzgan. Fractievoorzitter Jozias van Aartsen vindt dat “het obstakel om te debatteren nu is weggenomen”. Zijn CDA-collega Maxime Verhagen is tevreden dat er “aan het gedoe over procedures” een einde is gekomen.

Terug naar Boven

DONDERDAG 12 JANUARI
Afghaanse ambassadeur: Nederlandse militairen opofferen

Uit een enquête van Maurice de Hond blijkt dat 43% van de Nederlanders vóór een eventuele missie naar Uruzgan is; op 21 december jl. was dat nog slechts 26%. De tegenstanders, nu 50%, scoorden in december nog 68%. Het grootste aantal voorstemmers bevindt zich in VVD en CDA, de meeste tegenstemmers bij D’66, PvdA, SP en Groen Links.

Terwijl het aantal Nederlandse voorstanders toeneemt, doet de ambassadeur van Afghanistan bij de Europese Unie, Humayun Tandar, in het actualiteitenprogramma NOVA een beroep op Nederland om troepen naar zijn land te sturen teneinde de democratie te versterken.

Hij zegt dat Nederland daar desnoods enkele militairen voor moet opofferen en dat “paradijselijke” landen als Nederland het fascisme van de Taliban en het terrorisme van Al-Qaida moeten bestrijden.

Volgens de ambassadeur moet Nederland kiezen tussen een paar dode militairen en de dood van onschuldige burgers in Amsterdam en Den Haag door aanslagen, zoals eerder in Madrid en Londen.

Terug naar Boven

Kamp tegen Guantanamo Bay

Voor de EO-microfoon op Radio 1 zegt Minister van Defensie Henk Kamp dat de Verenigde Staten het kamp voor gevangen terrorismeverdachten op het Cubaanse Guantanamo Bay zo snel mogelijk moeten sluiten. Met deze uitspraak sluit hij zich aan bij een pleidooi eerder deze week van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Kamp zegt ook dat hij het er niet mee eens is dat de Amerikanen een groep gevangenen aanduiden als “illegale strijders”, die volgens de VS buiten de Conventies van Genève vallen. Volgens de bewindsman zijn verdachten burgers of militairen en daar tussenin zit niets.

Kamp heeft weinig begrip voor de houding van D’66 rond het sturen van militairen naar Afghanistan. Het is volgens de minister opvallend dat Kamerlid Bert Bakker met een crisis dreigt en niet partijleider Boris Dittrich: “W e zijn gewend dat zulke vergaande dingen door een politiek leider worden gezegd”.

Terug naar Boven

Duitsland hielp VS wél in Golfoorlog

Hoewel de toenmalige regering van Bondskanselier Gerhard Schröder officieel niets te maken wilde hebben met de Golfoorlog van 2003, heeft Duitsland de Verenigde Staten wel degelijk geholpen.

De Duitse omroep ARD laat een NDR-documentaire zien, waarin er in Bagdad twee Duitse inlichtingenofficieren van de Bundesnachrichtendienst (BND) waren die de Amerikanen van informatie voorzagen.

Op verzoek van de Amerikaanse geheime dienst Defense Intelligence Agency (DIA) heeft het tweetal in april 2003 tenminste één doel voor luchtaanvallen aangewezen waar Saddam Hussein zich zou bevinden. De Amerikanen bombardeerden daarop het huis, waarop 12 mensen om het leven kwamen.

Terug naar Boven

Première 'Jarhead' in bioscoop

In Nederland gaat de speelfilm Jarhead in première, gebaseerd op het gelijknamige boek ‘Jarhead: A Marine's Chronicle of the Gulf War and Other Battles’ (2003) van de Amerikaanse oud-marinier Anthony Swofford.

‘Jarhead’ – een minachtende naam voor een Amerikaanse marinier - is het verhaal van Golfoorlog-veteraan Swofford, ook genoemd Swoff, die wordt gevolgd vanaf een ontnuchterende klus tijdens de opleiding tot zijn actieve dienstperiode.

In de Golfoorlog lopen hij en zijn maten met een scherpschuttergeweer en 50 kilo bepakking op de rug in een land waar ze niets van weten en vechten tegen een vijand waar ze niets van zien.

Regisseur van ‘Jarhead’ is de Brit Sam Mendes en de hoofdrollen worden vertolkt door Jake Gyllenhaal (als Anthony Swofford), Chris Cooper (Lieutenant Colonel Kazinski), Jamie Foxx (Staff Sergeant Sykes), Lucas Black (Chris Kruger) en Peter Sarsgaard (Allen Troy).

Terug naar Boven

WOENSDAG 11 JANUARI
Bert Bakker: kabinet overleeft Uruzgan niet

Tweede Kamerlid Bert Bakker van D’66 zegt in een interview met het weekblad Elsevier dat het kabinet de eventuele uitzending naar Uruzgan niet overleeft. De woordvoerder Defensie en vredesmissies van D’66 is desnoods bereid het kabinet daarvoor te laten vallen."

"Of het kabinet komt tot inkeer en besluit niet te gaan. Of het kabinet komt er niet uit en klapt uit elkaar" , zegt Bakker. Als de PvdA alsnog besluit vóór de nieuwe missie naar Afghanistan te stemmen, stapt D’66 - als het aan Bakker ligt - uit het kabinet.

Terug naar Boven

Oud-verzetsman en generaal-majoor b.d. Van Elsen overleden

Joop van Elsen (1916-2006), voormalig verzetsman, militair en politicus (© website Parlement & Politiek)

Naar zijn familie eerst nu heeft bekendgemaakt is jl. zondag 8 januari in zijn woonplaats Oegstgeest op 89-jarige leeftijd de oud-verzetsman, oud-militair en voormalig Tweede Kamerlid Joop van Elsen overleden.

Van Elsen zat als verzetsman vier jaar gevangen in het Scheveningse ‘Oranjehotel’. Na de oorlog had hij een geslaagde militaire loopbaan, die begon in Nederlands-Indië. Daarna was hij onder meer docent aan de Hogere Krijgsschool te Brussel, bataljonscommandant van de Stoottroepen en chef staf van de "7 December Divisie".

Generaal-majoor Van Elsen sloot in 1971 zijn militaire carrière af als commandant van 11 Pantserinfanterie Brigade.

Daarna was Van Elsen tot 1977 de Defensiewoordvoerder voor de fractie van de Katholieke Volkspartij (KVP) in de Tweede Kamer, waar hij in het kabinet-Den Uyl een felle tegenstander was van Minister van Defensie Henk Vredeling. De oorzaak hiervan lag er onder andere in dat hij als voorzitter van een werkgroep van de drie confessionele partijen ARP, CHU en KVP pleitte voor drastische bezuinigingen op Defensie.

Tot slot zorgde de politicus Van Elsen nog voor een relletje tijdens de Lockheed-affaire: samen met de VVD’er Ad Ploeg was hij als voorzitter van de Defensiecommissie naar de Lockheed-fabrieken gereisd zonder er melding van te maken.

Terug naar Boven

DINSDAG 10 JANUARI
Balkenende en Kamp positief over Uruzgan

Op de nieuwjaarsreceptie van de afdeling Groningen van het CDA in Zuidhorn spreekt premier Jan Peter Balkenende uit dat de missie naar Afghanistan hoe dan ook moet doorgaan. Hij deed een dringende oproep aan de Tweede Kamer op te houden met het geruzie over de procedures en de missie zelf te bediscussiëren.

In de EO-talkshow Het Elfde Uur van Andries Knevel gaf Minister van Defensie Henk Kamp, die vermoedelijk één van de zwaarste weken van zijn loopbaan ingaat, bijna tegelijkertijd aan te denken “dat we naar Afghanistan gaan". De bewindsman is ervan overtuigd dat de Tweede Kamer binnenkort inhoudelijk zal debatteren.

 

Terug naar Boven

VS perplex over Nederlandse twijfel Uruzgan

De Amerikaanse regering is perplex over de Nederlandse twijfel om troepen naar Afghanistan te sturen. De Assistant Secretary for the Bureau of European and Eurasian Affairs op het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Daniel Fried, noemt de discussie in Nederland in een interview met de Volkskrant “overheated”.

De VVD vreest voor consequenties als Nederland géén troepen stuurt, terwijl D’66 vindt dat de Verenigde Staten zich niet moeten mengen in de Nederlandse politiek.

Het is voor het eerst dat een lid van de Amerikaanse regering zich in het openbaar uitlaat over het debat dat in Nederland aan de gang is over de uitzending naar Uruzgan. Fried rekent erop dat, wat de Nederlandse beslissing ook zal worden, de NAVO vasthoudt aan het voornemen 6.000 militairen extra naar Afghanistan te sturen als bijdrage aan de rust en orde in het land. Volgens Fried is het essentieel dat de NAVO zich aan haar woord houdt.

Fried bestrijdt dat Uruzgan overdreven gevaarlijk is: “Om openhartig te zijn: wij denken niet dat de situatie in het gebied zo slecht is als wordt voorgeschoteld in dit oververhitte debat. Dat is gewoon niet waar. Natuurlijk zijn er risico’s, maar die zijn er overal”.

Terug naar Boven

Kosten Irak-oorlog in 2010 $ 2 biljoen

Indien de Verenigde Staten tot 2010 in Irak zullen blijven, gaat de oorlog wellicht méér dan 2 biljoen dollar kosten. Dit is omgerekend ± € 1,7 biljoen. Dat staat in een studie die de econoom Joseph E. Stiglitz van de Columbia University (Nobelprijswinnaar voor economie in 2001) deed samen met een collega van Harvard University. Het bedrag komt veel hoger uit dan het Witte Huis en het Pentagon berekenden voordat de oorlog begon.

De onderzoekers tellen ook de kosten op de lange termijn mee, zoals de levenslange uitkeringen en gezondheidszorg voor duizenden mindervalide en invalide militairen. Volgens Stiglitz heeft bovendien 30% van de veteranen binnen vier maanden na terugkomst psychische problemen, zoals het posttraumatische stresssyndroom.

Ook de hoge olieprijs is deels terug te voeren op de Irak-oorlog; dat zou de Verenigde Staten nu al 25 miljard dollar hebben gekost. De dure olie vertraagt op zijn beurt de economische groei in de VS.

Terug naar Boven

MAANDAG 9 JANUARI
VS straffen NL bij negatief besluit Uruzgan

Oud-diplomaat Paul Bremer III voorspelt in een interview met de Volkskrant dat de Verenigde Staten Nederland zullen straffen als het niet de militairen levert die het de NAVO heeft toegezegd voor Uruzgan.

Bremer was tussen 1983 en 1986 de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag en vanaf mei 2003 de bewindvoerder van de Coalition Provisional Authority in Irak. Over de laatste periode schreef hij het boek ‘My Year in Iraq. The Struggle to Build a Future of Hope’ dat vandaag verschijnt.

Het is voor het eerst dat een ingewijde Amerikaan openlijk over sancties spreekt.

De hardcover ‘My Year in Iraq. The Struggle to Build a Future of Hope’ van Paul Bremer III is verschenen bij Simon & Schuster (ISBN 0743273893).

Terug naar Boven

Ontruiming bos Schinveld vannacht begonnen

Politie en Koninklijke Marechaussee zijn om 02.00 uur begonnen met de ontruiming van 6 hectare bos bij Schinveld, dat gevaar kan opleveren voor landende radarvliegtuigen van de NATO Airborne Early Warning and Control (AWACS) Force E-3A Component.

Van twee kanten trekt de Mobiele Eenheid het bos in om de ± 200 activisten te verwijderen. Activisten van Groen Front! en legio sympathisanten uit het dorp hebben zich vastgeketend in boomhutten en verborgen in tunnels onder het bos.

Onder de bezetters is het PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom, die teleurgesteld is in zijn partijgenoot burgemeester Jos Zuidgeest. Volgens Samson heeft die de bezetters geprobeerd uit te hongeren.

De brandweerkorpsen van de gemeenten Brunssum en Onderbanken steunen de actievoerders en weigeren te helpen bij de ontruiming van het bos.

Logo van de NATO Airborne Early Warning and Control (AWACS) Force E-3A Component op de NATO Air Base Geilenkirchen

Terug naar Boven

ZONDAG 8 januari
Amerikaanse Blackhawk crasht in noorden Irak

In het noorden van Irak is een Amerikaanse UH-60 Blackhawk-transporthelikopter van de U.S. Army neergestort. Daarbij zijn alle 4 bemanningsleden en 8 passagiers om het leven gekomen. De UH-60 stortte neer 12 km ten oosten van de stad Talafar, die wordt gezien als een steunpunt van Irakese rebellen. Talafar ligt 150 km van de grens met Syrië. In september 2005 claimden Amerikaanse en Irakese strijdkrachten 200 rebellen te hebben gedood bij een aanval op deze stad.

Onmiddellijk na de crash werd een combat search and rescue (CSAR)-operatie gestart.

Sinds het begin van de oorlog in Irak zijn al 2.190 Amerikaanse militairen in Irak gedood.

Terug naar Boven

ZATERDAG 7 januari
Nodeloos veel Amerikanen sneuvelen in Irak

The New York Times schrijft in het artikel ‘Pentagon Study Links Fatalities to Body Armor’ dat veel Amerikaanse militairen die in Irak zijn gesneuveld, nog in leven zouden zijn als zij betere kogelvrije vesten hadden gekregen. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie geeft dat toe in een nog geheim rapport.

Het Pentagon onderzocht de dood van 93 mariniers in Irak die in de periode tussen maart 2003 en juni 2005 overleden als gevolg van verwondingen aan het bovenlichaam.Van de 93 militairen zouden er tenminste 74 (80%) nog in leven zijn geweest als de keramische kogelwerende platen in de vesten groter waren geweest, aldus het Pentagon.

Kogelvrij vest zoals dat in gebruik is bij de Nederlandse krijgsmacht

Kogels en granaatscherven raakten de schouders en delen van de torso die niet bedekt waren door de platen. In 31 gevallen zaten de dodelijke wonden op de borst of de rug zo dicht bij de platen dat het vergroten van de bestaande keramische platen “potentieel het fatale resultaat had kunnen veranderen”, aldus de Pentagon-studie.

Sinds 2003 zijn die betere vesten weliswaar beschikbaar, maar volgens de Newyorkse krant wil Defensie die niet leveren.

Terug naar Boven

VRIJDAG 6 januari
Amerikaanse generaal vindt Irakese overheid incapabel

In een interview met The New York Times maakt de Amerikaanse bevelhebber van de Multi-National Force-Iraq (coalitietroepen) in Irak, generaal John Vines, zich grote zorgen over het functioneren van de Irakese overheid.

Vines stelt dat veiligheidstroepen en de Irakese krijgsmacht uiteen kunnen vallen tot huurlingenlegers of gewapende bendes, omdat die op een incapabele manier worden gestuurd en gesteund door de Irakese ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie. De bevelhebber zet vraagtekens bij de wijze waarop de ministeries de troepen “steunen, betalen, bevoorraden en voorzien van water, munitie, reserveonderdelen en wapens”.

Terug naar Boven

DONDERDAG 5 januari
Zelfmoordaanslag in Uruzgan

Bij een zelfmoordaanslag met een auto in de hoofdstad Tirin Kot van de Afghaanse provincie Uruzgan zijn vandaag tenminste 10 mensen om het leven gekomen. De aanslag vond plaats in de buurt van het hoofdkwartier van gouverneur Jan Mohammed Khan.

De explosie gebeurde op ± 500 meter van het gebouw van de gouverneur, die op pelgrimstocht is naar Mekka. De aanslag is opgeëist door de Taliban, de verdreven fundamentalistische machthebbers van Afghanistan.

Nederland is van plan halverwege 2006 ± 1.200 militairen naar de provincie Uruzgan te sturen. Als zij gaan wordt het overgrote deel van de militairen gelegerd in Tirin Kot.

Terug naar Boven

Boek Lewis Page hekelt Britse krijgsmacht

In Groot-Brittannië verschijnt het boek ‘Lions, Donkeys and Dinosaurs: Blundering and Waste in the Armed Forces’ van Lewis Page.

Page – die in 2004 na elf jaar als officier de Royal Navy verliet omdat hij vond dat de Britse vloot eerder voor cocktailparty’s dan voor moderne oorlogvoering ontworpen leek – schreef al eerder rake essays over het verval van de Britse krijgsmacht in het Britse maandblad Prospect Magazine.

In ‘Lions, Donkeys and Dinosaurs’ presenteert Page het complete verhaal: hoe Britse militairen worden uitgezonden naar oorlogsgebieden met de slechtste kanonnen die op de markt te koop zijn; hoe het Ministry of Defence nutteloos ‘speelgoed’ blijft financieren ten koste van de belastingbetaler; en hoe de politiek-militaire besluitvorming wordt gemaakt met een knipoog naar de belangen van British Aerospace (BAE Systems). Page toont aan dat politiek en bedrijfsleven zich hebben vastgebeten in jaren geleden gevoerde oorlogen én in het verspillen van energie en talent op alle fronten.

De paperback ‘Lions, Donkeys and Dinosaurs ’ (256 pagina’s, Arrow Books, ISBN 0434013897), kost £ 12,99.

Terug naar Boven

 
WOENSDAG 4 januari
Warschaupact plande nucleaire inval in Europa

De archieven van het voormalige Warschaupact, het militaire bondgenootschap van communistische landen in Oost-Europa, zijn openbaar gemaakt door de Poolse Minister van Defensie Radoslaw Sikorski.

Het Warschaupact blijkt eind jaren ’70 plannen te hebben ontwikkeld voor een nucleaire overrompeling van West-Europa. De strategie voorzag in de vernietiging van alle grote steden in de Bondsrepubliek Duitsland, gevolgd door een bliksemactie door Sovjet-tankdivisies die moesten doorstoten tot de Noordzeekust.

In 1979 vormde de strategie zelfs de grondslag van een oefening van de commandostaf van het Warschaupact.

Terug naar Boven

Irak zal in 2006 militaire controle overnemen

De Amerikaanse president George Bush verklaart na overleg met zijn nationale veiligheidsadviseurs, onder leiding van Defense Secretary Donald Rumsfeld, dat de Amerikaanse pogingen om stabiliteit in Irak te bewerkstelligen vruchten afwerpen én voorspelt dat de Irakese strijdkrachten in 2006 steeds meer de controle zullen overnemen.

Na de ontmoeting met zijn veiligheidsadviseurs zei Bush, geflankeerd door vice-president Dick Cheney en Secretary of State Condoleezza Rice, in het Pentagon: “Zij die de vooruitgang van vrijheid willen tegenhouden worden steeds meer buitengesloten”. Volgens Bush zijn al 125 Irakese gevechtsbataljons gereed en worden er nog eens 50 klaargestoomd.

De Amerikaanse president George Bush in het Pentagon

Bush stelde vast dat zijn Amerikaanse commandanten ter plaatse onlangs hebben geconcludeerd dat het aantal gevechtstroepen in Irak kan worden gereduceerd van 17 naar 15 brigades.

Terug naar Boven

 
MAANDAG 2 januari
Dienst Speciale Interventies begin 2006 gereed

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zegt korpschef Peter van Zunderd van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) dat de oprichting van de Dienst Speciale Interventies (DSI) – een gezamenlijke interventie-eenheid van krijgsmacht en politie – begin 2006 wordt voltooid.

De DSI is als uitvoerende dienst, evenals bijvoorbeeld Nationale Recherche en Verkeerspolitie, beheersmatig ondergebracht bij de KLPD.

Al in juni 2005 is de oprichting van de nieuwe eenheid, die moet ingrijpen bij terroristische acties en bij zware, georganiseerde misdaad, aangekondigd.

De DSI bestaat uit de Snelle Interventie Eenheid van de Bijzondere Bijstandseenheden (BBE-SIE), scherpschutters en een staf.

Logo van de BBE

De andere speciale eenheden – zoals de Aanhoudings- en ondersteuningseenheden (AOE) van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) en de Bijzondere Bijstandseenheden van de krijgsmachtdelen – blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van regiokorpsen en het Ministerie van Defensie.

Terug naar Boven

 
zondag 1 januari
Een voorspoedig 2006!!!

De webbeheerder van deze website wenst alle bezoekers, familie, vrienden en collega's het allerbeste voor 2006!

Terug naar Boven