COLUMNS
Terug naar de homepage
 

Op deze pagina staat een groot deel van de columns die ik in de loop der jaren heb geschreven voor uiteenlopende Defensiebladen, zoals Civiel/Militair van de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht, Trivizier van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV e.a.

De columns uit het blad Civiel/Militair kunnen allen in de vetgedrukte witte titels worden gedownload als Adobe Acrobat Reader-document (extensie pdf).

De columns uit het blad Trivizier en de columns-in-eigen-beheer kunnen worden gedownload door met de linkermuisknop het omslag van het blad éénmaal aan te klikken.

 

TRIVIZIER

Trivizier, juli/augustus 2014.

Omslag van Trivizier, juli/augustus 2014.

'Een leger marcheert op zijn maag'.

Een gratis tip, weliswaar gestolen van een kleine grote man wiens leger wel eens was vastgelopen vanwege stagnerende '.lines of communication.

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, januari 2014.

Omslag van Trivizier, januari 2014.

De spreekstalmeester […] haalt het unieke van 400 (BEL/DEU/NLD) Joint Combined Medical Command aan.

De eenheid onder single service management van Nederland is intussen richtinggevend binnen de NAVO.

Haar TNO-compagnie heeft vorige week recovery on demand geïntroduceerd: na een mobility kill op het gevechtsveld volgt automatisch lichamelijk herstel.

Een unieke Nederlandse vinding.

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, november 2013.

Omslag van Trivizier, november 2013.

"Plotseling beheerst Black Pete [Zwarte Piet] de agenda van 's werelds grootste politieke platform [...]. Als het niet zo serieus was, zou ik er onbedaarlijk om lachen. Hoewel ik liever heb dat de Verenigde Naties zich bezighouden met Syrië of de VN-missie in Mali."

Terug naar Boven of naar Homepage

 Trivizier, augustus 2013.

Omslag van Trivizier, augustus 2013

Nummer 52, 'In de eerste plaats zwaardmacht' is niet voor niets nu geschreven:

"Zolang keuzes voor het Defensieapparaat primair budgettair zijn ingegeven en pas daarna op grond van een strategische oriëntatie voor de lange termijn, zal Onze Defensie steeds worden ingehaald door de werkelijkheid, zal de Defensiebegroting nauwelijks of niet voldoende blijken en hangt het bezuinigingszwaard alweer aan een zijden draadje."

Prioriteiten?

Terug naar Boven of naar Homepage

 Trivizier, april 2013.

Omslag van Trivizier, april 2013

Landmacht: Security Sector Reform (SSR), European Training Mission (EUTM) en 3D...

"Africa, here we come!"

Of moet ik zeggen: "Afrique, nous voilà!"

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, januari/februari 2013.

Omslag van Trivizier, januari/februari 2013

Het wordt een zwaar jaar.

Syrië en Mali zijn maar enkele van de brandhaarden die aandacht vragen van de internationale gemeenschap, inclusief Defensie.

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, november 2012.

Omslag van Trivizier, november 2012

Mien uit Assen is een huisvrouw zonder enige connectie met Defensie. Zij moet snappen waarom Defensie voor haar gezin en haar portemonnee van vitaal belang is!

Wat mij betreft moet die boodschap voor Mien en bijna 17 miljoen andere Nederlanders van de daken worden geschreeuwd.

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, augustus 2012

Omslag van Trivizier, augustus 2012

Een Twitterfittie tussen Hans de Vreij en Arnold Karskens.

Over feiten, meningen en overtuigingen.

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, april 2012

Omslag van Trivizier, april 2012

Werk bieden aan veteranen naar de Efteling?

"Oud-collega’s die je er bij de Python op wijzen dat een ritje in de achtbaan na een vette hap kan leiden tot ongewenste antiperistaltiek; oud-verkenners die Langnek opdracht geven goed te blijven waarnemen; oud-beleidsmedewerkers die in het sprookjesland van de Wolf en de zeven Geitjes verdergaan met geruststellende verhaaltjes vertellen?"

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, januari/februari 2012

Omslag van Trivizier, januari/februari 2012

Column 46.

Als het aan de Hoofddirecteur Personeel (HDP, generaal-majoor Van deWater) ligt, verliezen militairen vanaf 2017 de ambtenarenstatus die hen een beschermde rechtspositie geeft.

Zonder die bescherming kunnen militairen vanaf dat moment gemakkelijker worden ontslagen en kan de regelgeving rond arbeidsvoorwaarden worden versimpeld.

Een zeer slecht verhaal!

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, november 2011

Omslag van Trivizier, november 2011

Wat hebben de scenarioschrijvers van 'Goede Tijden, Slechte Tijden' en die van militaire oefeningen gemeen?

En wat juist niet?

Jef Alberts zou moeiteloos de getatoeëerde kroegeigenaar in een bananenrepubliek worden, Ludo Sanders de guerrillaleider van een lokale militie.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, juli/augustus 2011

Na Veteranendag 2011 snap ik, meer nog dan voorheen, waarom motorclubs voortaan ook mogen meerijden op Veteranendag: veteranen en, meer nog, motoren zijn een ideale publiekstrekker.

Begrijp me niet verkeerd: ze mogen juist ook meerijden omdat ze evengoed veteraan zijn als u en ik. En als de op 16 juni jl. door de Tweede Kamer ingediende initiatief-Veteranenwet wordt aangenomen, zijn aardig wat actief dienende militairen die motorrijden ineens ook veteraan. Mooi meegenomen.

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, april 2011

Omslag van Trivizier, april 2011

Als ik deze column schrijf, heb ik daar niet echt zin in. Niet dat ik een writer’s block heb, om maar eens iets populairs te roepen, of omdat dit – als ik goed heb geteld – mijn 43ste column voor Trivizier is.

Het zit dieper...

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, januari 2011

Omslag van Trivizier, januari 2011

Wat mij betreft is het prima om – rekening houdend met artikel 100 uit de Grondwet, het Toetsingskader en de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (2000) – te besluiten tot uitzending van militairen naar Afghanistan, naar Kunduz dus.

Naar geitenlanden zijn we ook geweest. En de toekomst van de ‘gemiddelde Afghaan’ is mij meer waard dan de versterking van de civiele politie en de justitiële keten.

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, november 2010

Omslag van Trivizier, november 2010

Zal, ondanks de impact van de Rijksbrede heroverwegingen die medio maart/april 2011 worden bekendgemaakt door Onze Minister van Defensie, in het najaar van 2012 de brigadeoefening Peregrine Sword in Wales doorgaan?

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, oktober 2010

Omslag van Trivizier, oktober 2010

M'n 40ste column:

Iedereen vindt zijn doen en laten prio één en zal dat met verve verdedigen tegen al dan niet noodzakelijke bezuinigingen.

"De infanterist vindt zijn operationele aanpassingen aan de Diemaco belangrijk; de genist zijn uitbouw van basisgevechtstechnieken op het gebied van (contra-)mobiliteit; de logistiek de implementatie van alomvattende computersoftware volgens SAP-SPEER; de genezerik zijn nieuwe, rugzakproof patiëntenmonitor..."

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, maart 2010.

Omslag van Trivizier, maart 2010

"Gevoelig”, het is een gevoelig punt bij het volplempen van profielsites, zoals Facebook, MySpace, Twitter en YouTube.

"Als de Taliban in Afghanistan tussen het melken van de berggeiten door even de tijd nemen om alle Amerikaanse twitter-accounts te analyseren, is het lekken van informatie en daarmee een veiligheidsrisico denkbaar. Dat geldt ook voor Nederlandse militairen die naar hartenlust hun Defensiegerelateerde handel en wandel op het internet achterlaten."

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, januari 2010

Omslag van Trivizier, januari 2010

De 38ste column voor Trivizier: The ‘Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak’ proudly presents: David(s) versus Goliath (Balkenende).

De ongewisse crisissfeer op het Binnenhof doet vermoeden dat het hoofd van de premier eindigt op een spreekwoordelijk hakblok. Daarmee is het endex kabinet, waarna de politieke besluitvorming rondom Uruzgan alleen maar onontwarbaarder zal worden.

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, november 2009

Omslag van Trivizier, november 2009

Wij zitten niet in Afghanistan om, zoals de Amerikaanse oud-militair en columnist Douglas Macgregor het vertolkt, “de wil van Nederland aan een achtergestelde maatschappij op te leggen”.

Wij zijn van het “Vechten als het moet, opbouwen als het kan."

Nederlanders zijn hierin misschien wel anders dan niet-Nederlanders. Niet dat bij ons onmiddellijk de stereotiepe dominee en koopman hand in hand gaan, maar het poldermodel spreekt in dit opzicht boekdelen.

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, juni 2009.

Omslag van Trivizier, juni 2009

De invasies zitten er weer op.

Twee dolle Landmachtdagen in Amersfoort én de 65ste herdenking van Operation Overlord, D-Day.

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, april 2009.

Omslag van Trivizier, april 2009

De kredietcrisis werpt zijn vruchten af en Defensie zet alle zeilen bij om het personeelsbestand met duizenden vacatures aan te vullen. De teller staat op ruim 8.000 vacatures.

Tezelfdertijd bemenste de Koninklijke Landmacht in het segment ‘vrije tijd’ op de Huishoudbeurs, het grootste vriendinnenfeest van 2009, enkele stands. Op het landmachtpaviljoen kon je echt schieten en kijken of je geschikt was voor een baan bij het grootste krijgsmachtonderdeel.

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, januari / februari 2009, column 'Slapen op wacht'

Omslag van Trivizier, januari / februari 2009

Op 8 januari 2009 beweerde drs. Willem H. Th. Heijster, jarenlang docent en militair psycholoog aan de KMA, in BN/De Stem dat als militairen tijdens hun wacht in slaap vallen omdat ze te moe zijn, dat de schuld is van hun commandant.

Dat is kort door de bocht, maar dat mag als je geen verantwoording meer hoeft af te leggen aan Defensie. Gelukkig reageerde de heer Heijster:

Terug naar Boven of naar Homepage

Trivizier, november 2008, column 'Gevechtsinsigne'

Omslag van Trivizier, november 2008

De collega die onder direct vijandelijk vuur heeft gelegen mag van mij het Gevechtsinsigne krijgen. Laten we alleen hopen dat het draagrecht van dat insigne niet tot een splijtzwam of waterscheiding gaat leiden. Omdat het erom gaat hoe je het toekenningscriterium toepast. Strikt of ruimhartig?

Als je in een TIC hebt gezeten, lijkt het mij vrij gemakkelijk. Maar er zijn ongetwijfeld situaties denkbaar, waarin het de vraag is of je eveneens actief en adequaat hebt gehandeld zonder alleen maar aan je persoonlijke veiligheid te denken. Daarbij wens ik de Sectie Onderscheidingen veel succes.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, juli / augustus 2008

Wat volgens de historici Ronald de Graaf en prof. dr. Wim Klinkert nodig is in Uruzgan, is buitensporig geweld, “to out-terrorize the insurgents”, de vijandelijke strategie bevechten, zich evenals Van Heutsz in de Atjeh-oorlog aanpassen aan de tegenstander en bereid zijn het beleid om te gooien.

Alleen op deze manier kan de Taliban in Uruzgan irrelevant worden gemaakt.

Klinkert komt wel heel dwingend met de periode-Van Heutsz op de proppen: “De Atjeh-oorlog is nu veel relevanter voor het optreden in Uruzgan dan alle Europese militaire discours over de landsverdediging van de afgelopen 200 jaar”.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, april 2008

Een open brief aan de scheidend Commandant der Strijdkrachten, generaal Dick Berlijn...

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, januari / februari 2008

Nummer 30 gaat over Lawrence of Uruzgan, generaal-majoor Van Loon, Gijs Scholtens, John A. Nagl en hoe de bevolkingsgerichte zieltjeswinnerij in Uruzgan veel stennis, tijd en slachtoffers heeft gekost.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, november 2007

29ste column voor Trivizier.

Een pleidooi aan het adres van de Staatssecretaris van Defensie, Cees van der Knaap, om milblogs (militaire weblogs) niet te verbieden.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, september 2007

In 'Centerparcs noch Kindergarten' gaat het met name over de lessons learned van de DVD '09.11 Zulu' van filmmaker Vik Franke.

De speelruimte voor de militairen moet liggen bij de operationele commandanten in Tarin Kowt (TFU), Kandahar (RCS) en Kabul (HQ ISAF), niet op het Plein in Den Haag.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, juni 2007

Vóór het zomerreces van 2007 - d.w.z. vóór 6 juli 2007 - zal het kabinet Balkenende-IV een beslissing nemen over het al dan niet verlengen van de missie in Uruzgan.

In deze 27ste column geef ik een beknopt voorzetje over de voors en tegens van een eventuele verlenging. Voorbeeldje: "Het optreden van de Taliban verandert. Of niet, maar dat is onduidelijk."

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, mei 2007

Deze column gaat over uitzend- én relatiedruk.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, april 2007

Na een maand afwezigheid ditmaal de column 'Bezuinigingen?' Het is de vraag of het recent geïnstalleerde kabinet-Balkenende IV op Defensie zal durven bezuinigen.

Defensie was namelijk in het verleden hoe dan ook een automatisme voor bezuinigingen, en dit is een onderschat probleem.

Blijkbaar moet Defensie beter worden gepositioneerd als een investerings- in plaats van een kostenpost. Crisisbeheersingsoperaties leveren namelijk wel degelijk iets op, al is dat vaak moeilijk in getallen te vangen dan wel een kwestie van een heel lange adem.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, januari/februari 2007

Terwijl Roy Klopper in Trivizier debuteert met zijn column 'Defensie vindt opnieuw wiel uit met gedragscode', gaat mijn eerste column van 2007 over WHAM: Winning Hearts And Minds.

Maar ook over P5, glazenwassers, J.B. van Heutsz, cultural awareness en zieltjeswinnerij. De bruggetjes zijn te lezen in 'WHAM', want: "Niemand valt immers graag van een ladder".

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, december 2006

De laatste column van 2006 handelt over het niet al te lacherige en zwaaierige karakter van de missie in Uruzgan.

In 2007 zullen de columns in het blad Trivizier van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV van de hand van ondergetekende verschijnen én uit de pen van Roy Klopper, Defensiespecialist van De Telegraaf.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, november 2006

De 22ste column gaat over het door de Commissie-Staal gewenste 'sociaal leiderschap'. Florence Nightingale, apen, knokpartijen in Noorwegen en 't Harde en voorbeeldgedrag passeren de revue.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, oktober 2006

Ditmaal een kolommetje over het heldendom dat door minister-president Jan Peter Balkenende wordt toegeschreven aan de Nederlandse krijgsmacht. Met als link hetgeen onze jongens in Uruzgan doen de goede naam van de Nederlandse militair in den vreemde bevestigt.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, september 2006

De 20ste column haakt in op een ingezonden brief in de vorige Trivizier om voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat er een groot verschil is tussen de vorige columnist, Dick Berts, en ondergetekende.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, juli/augustus 2006

Column nummer 19 slaat een bruggetje tussen de fysieke distributie van de krijgsmacht anno 2006, de legerkorpsoefening 'Free Lion' in 1988 en de absolute noodzaak - juist ook volgens de Amerikaanse generaal Dwight D. Eisenhower - van materieel waar de logistiek mee uit de voeten kan.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, juni 2006

Een column waarin de geboorte van mijn dochter én een betere kijk op het wapen der artillerie centraal staan.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, mei 2006

De 17de column zet de soms kwalitatief uitermate teleurstellend integrale veiligheidszorg uit de column van december 2005 in een veel positiever daglicht, dankzij collega's die véél meer verstand van veiligheidszaken hebben dan de auteur.

Veiligheidszorg begint bij iedere individuele militair, bijvoorbeeld door een nadenkende omgang met internet en GSM-telefonie.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, april 2006

Deze column gaat opnieuw over hot item Uruzgan, maar ook over twee LDP's: Landmacht Doctrine Publicatie en Landing Dock Platform.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, maart 2006

De 15de column.

Deze gaat over 'vergeten missies'.

Voorbeelden daarvan zijn die van de Nederlandse deminings-militairen tijdens UNOMOZ in Mozambique, de vergeten Alfa-compagnie van Dutchbat-IV in Simin Han (UNPROFOR) én de Troepenmacht in Suriname (TRIS).

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, januari / februari 2006

Een column die écht is toegespitst op de actualiteit. Verschenen minder dan een week voordat de Tweede Kamer op 2februari 2006 heeft ingestemd met de omstreden en veelbediscussieerde missie naar Uruzgan.

Of had Nederland beter voor een wat meer humanitair ingestelde uitzending naar Congo (Democratische Republiek Congo) kunnen stemmen?

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, december 2005

Deze column gaat over de toegangscontrole tot militaire objecten: soms is die kwalitatief uitermate teleurstellend.

Dat zei niet alleen de Algemene Rekenkamer, dat bewezen ook de mensen die het nodig vonden om 1.661 banden van 463 voertuigen lek te steken op de Generaal Mulderkazerne in Garderen.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, september 2005

In nummer twaalf is opnieuw collega-Trivizier-columnist Dick Berts de gebeten hond.

Op - volgens mij - milde toon neem ik het op voor oorlogscorrespondent Arnold Karsken, schrijver van het standaardwerk 'Pleisters op de ogen' (2001).

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, mei 2005

In mijn elfde Trivizier-column leg ik de link tussen officieren en onderofficieren.

Dat is minder moeilijk dan aanvankelijk gedacht.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, januari / februari 2005

In de column 'Expeditionaire macht' volg ik het spoor van Nederlands-Indië tot het boek 'Achteraf kakelen de kippen' van mevrouw Mans Spoor-Dijkema en het al dan niet expeditionaire karakter van de huidige krijgsmacht.

Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat...

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, oktober 2004

De negende alweer.

Deze column is de feitelijke omkering van het krijgsmacht-credo 'Train as you fight'.

Want de SFIR-missie in Irak zou zeker geen Gran Canaria worden, aldus Minister van Defensie Henk Kamp; hij kreeg gelijk...

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, juli / augustus 2004

In 'Bauer's Wilhelmus op D-Day' draait het in de eerste plaats om het spelen van het volkslied (wel of niet alleen op gelegenheden waar Hare Majesteit aanwezig is?).

Daarna ook nog om 'Heb je even voor mij' van Frans Bauer, instrumentaal ten gehore gebracht tijdens de herdenking van de invasie van Normandië.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, mei 2004

In mijn zevende Trivizier-stukje verkondig ik...... de mening van een pleun (landmachtmilitair); dit als tegenhanger van collega en oud-marinier Dick Berts.

Dat wil zeggen die van een landmachter.

Maar dan wel als graag gegeven aanvulling op collega-Trivizier-columnist Dick Berts, die - als oud-marinier - in een vorige column de verdediging op zich had genomen van twee mariniers die tijdens de wacht in Irak (SFIR) in slaap waren gevallen.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, maart 2004

In 'Person of the Year' krijgen alle Nederlandse militairen een veer in de reet...

Terecht!!!

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, november 2003

In deze column leg ik maar eens de link tussen de Ministeries van Defensie en Ontwikkelingssamenwerking.

Overigens koppel ik er maar meteen de idee van Clingendael aan vast, om huurlingen in de Nederlandse krijgsmacht op te nemen.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, oktober 2004

De negende alweer.

Deze column is de feitelijke omkering van het krijgsmacht-credo 'Train as you fight'.

Want de SFIR-missie in Irak zou zeker geen Gran Canaria worden, aldus Minister van Defensie Henk Kamp; hij kreeg gelijk...

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, september 2003

Het vierde Trivizier-kolommetje gaat over de vroege krijgswetenschap van de Romeinen: als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog.

Aan de hand van twee citaten uit het boek 'Wel vergeven, niet vergeten' van kolonel der mariniers b.d. Adriaan Hakkert laat ik zien dat de Nederlandse politiek, als zij vrede wil, zich blijvend zal moeten voorbereiden op oorlogstaken en crisisoperaties.

Terug naar Boven of naar Homepage

Omslag van Trivizier, mei 2003

De Amerikaanse pop art-kunstenaar Andy Warhol (1928-1987) heeft ooit gezegd dat iedereen in zijn leven mag genieten van “five minutes of fame”. Nu, die heb ik gehad met mijn derde Trivizier-column.

Op 25 april 2003 verscheen in De Telegraaf een artikel van Roy Klopper, waarin zowel mijn naam, functie als sergeant van het Regiment Geneeskundige Dienst en citaten uit de column tot tweemaal toe werden aangehaald. De Telegraaf bracht het zeer overdreven alsof er sprake was van toenemende irritatie en oplopende spanningen tussen de Nederlandse en Duitse militairen binnen ISAF. Toeval bestaat niet: tijdens mijn uitzending met ISAF-5 verscheen in februari 2003 de Lessons Learned-publicatie ‘Samenwerken met Duitse militairen’ van het Opleidings en TrainingsCommando (OTCO).

Terug naar Boven of naar Homepage

Vervolgens verstreken vijf zeer onaangename en trage minuten…

Het doel van de column - verbetering van de leef- en werkomstandigheden onder verdere ISAF-rotaties – heiligde het middel. In de column stond niets dat in strijd was met de werkelijkheid op Camp Warehouse in Kabul. Het is, achteraf gezien, vermakelijk dat vanwege mijn uitspraak “Het lijkt er voor menigeen op dat wij hier nagenoeg volledig zijn overgeleverd aan de wil, nukken en grillen van de Duitsers” de CDA’ers Camiel Eurlings en Bart van Winsen op 1 mei 2003 Kamervragen hebben gesteld aan Minister van Defensie Henk Kamp.

Maar dan alleen achteraf…

Op het moment suprème mocht ik bij mijn compagnies-commandant, majoor Gillesse, en de Senior National Representative, luitenant-kolonel Van der Woerdt, op het matje komen, terwijl in Nederland de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland – dr. Edmund Duckwitz – naar aanleiding van mijn citaat opheldering vroeg aan Minister van Defensie Henk Kamp.

Vijf beroemde, maar tergend langzame minuten dus!

Terug naar Boven

Omslag van Trivizier, maart 2003

De tweede column heette 'Moe van het goudgele strand'.

In dit stukje een terugblik op een weekje voorpret op het goudgele strand van Ameland, gecombineerd met leesplezier in het boek 'Met stille trom. De naweeën van de nieuwe oorlog' van Marleen Teugels, over de belabberde opvang van dienst- en/of arbeidsongeschikt geworden militairen in België.

Terug naar Boven

Omslag van Trivizier, november 2002

Mijn eerste column voor Trivizier was 'Nu of nooit', het motto van het Korps Commandotroepen.

In dit stukje een bruggetje tussen de stichter van de Nederlandse krijgsmacht, Prins Maurits, en het KCT.

Terug naar Boven

 

CIVIEL / MILITAIR

Omslag van Civiel / Militair, najaar 2001, nummer 3

In het najaar van 2001 verscheen mijn eerste Kwartaalcolumn in Civiel/Militair, getiteld All animals are equal.

Denkelijk interessant voer voor Algemeen Militair Verpleegkundigen.

Terug naar Boven

Omslag van Civiel / Militair, zomer 2002, nummer 2

In de zomer van 2002 verscheen mijn tweede Kwartaalcolumn, Niet in uniform, die heel wat stof deed opwaaien...

Terug naar Boven

Omslag van Civiel / Militair, najaar 2002, nummer 3

De opgewaaide stof naar aanleiding van 'Niet in uniform' verscheen in het najaar van 2002 in Civiel/Militair.

De eerste reactie, Stemmingmakerij, was van Henri Lansink, hoofdredacteur van Trivizier, het blad van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV.

De tweede reactie, Benepen en onbenullig, kwam uit de pen van drs. Abel van Weerd, kolonel van de Koninklijke Luchtmacht. De heer Van Weerd heeft begin 1987 de Stichting Homoseksualiteit & Krijgsmacht (SHK) opgericht, waarvan hij tot 1990 voorzitter was.

Nederland is nog steeds het enige land ter wereld met een officiële, door de overheid erkende belangenvereniging voor homoseksuele militairen.

Uiteraard heb ikzelf ook gereageerd in het stukje Voltaire

Terug naar Boven

Omslag van Civiel / Militair, zomer 2003, nummer 2

In de zomer van 2003 stond de column Waar is de orgelman? van John Angenent in C/M.

Drs. John Angenent (Amsterdam, 1955) is reserve-kapitein bij het Regiment Van Heutsz. Opgekomen als dienstplichtige in 1976 en een jaar later opgeleid als Kort Verband Vrijwilliger (KVV’er), werd hij in 1978 ingedeeld op de YP-408; in 1980 volgde een individuele uitzending met 44 Pantserinfanteriebataljon naar Libanon (UNIFIL), waar hij commandant van het stafwachtpeloton/Force Reservepeloton was.

Acht jaar later behaalde hij zijn doctoraal diploma in de leer en geschiedenis van de internationale betrekkingen.

In 1990 verscheen onder meer van zijn hand de bijdrage ‘Libanon: de operationele inzet’ aan het blad Militaire Spectator (aflevering 4, pagina 191-193), een evaluatie over de UNIFIL-missie.

In 1992 publiceerde hij, samen met Evert Ketting en Klaas Soesbeek, ‘Homoseksualiteit en krijgsmacht: een onderzoek naar geneigdheid en praktijk van discriminatie op grond van seksuele voorkeur binnen de Nederlandse Krijgsmacht’, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Defensie voor het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO).

In 1995 verscheen ‘Globaal geschetst: hoofdlijnen van de geschiedenis en leer van de internationale betrekkingen’ uit zijn pen (Uitgeverij ServicePost, ISBN 9056530089, 111 pagina’s, € 11,00) , een nuttige en compacte introductie van het denken over de leer der internationale betrekkingen én het denken en doen van Nederland in de internationale politiek.

Als buurman in ’s Hertogenbosch leerde ik John Angenent kennen als een zeer erudiete persoonlijkheid met een grote kennis op het gebied van Defensie en internationale betrekkingen.

Bij wijze van toeval kruisten John en ik elkaars pad in 2003, toen hij deze column, Waar is de orgelman?, schreef voor het blad Civiel/Militair van de Stichting Maatschappij & Krijgsmacht. In deze column vraagt John meer respect voor de reservisten.

Zie ook: Voorschrift commandant.

Omslag van 'Globaal geschetst: hoofdlijnen van de geschiedenis en leer van de internationale betrekkingen’ van drs. W.J. Angenent

Terug naar Boven

Omslag van Civiel / Militair, najaar 2003, nummer 3

Mijn reactie op 'Waar is de orgelman?' van John Angenent liet natuurlijk niet lang op zich wachten: in het najaar van 2003 publiceerde C/M mijn reactie Reservist zeker niet uitgespeeld.

Terug naar Boven

 

COLUMNS IN EIGEN BEHEER

Download HIER deze column!

De lintjesregen!

Generaal Mart de Kruif en adjudant buiten dienst Wytse Strikwerda behoorden in 2010 tot de 0,022% van alle Nederlanders die een lintje kregen!

Terug naar Boven

Download HIER deze column!

Deze column heet 'De deadline: doodschieten of vierendelen’.

Aanleiding is een oriëntatiebezoek aan Windesheim, School of Media in Zwolle.

Terug naar Boven

Download HIER deze column!

In deze column steek ik m'n grenzeloze bewondering voor de logistiek niet onder stoelen of banken.

Met name de logistiek tijdens de Golfoorlog van 1991/'92 onder leiding van de Amerikaanse generaal William 'Gus' Pagonis staat centraal.

Terug naar Boven

Download HIER deze column!

In 'C.S.A.R.' gaat het natuurlijk over Combat Search and Rescue, maar dan in relatie tot een gedacht verloop van de bevrijding van de toentertijd in Dagestan gegijzelde Arjan Erkel van Artsen zonder Grenzen.

Op 11 april 2004 kwam Erkel weer op vrije voeten.

Terug naar Boven

Download HIER deze column!

Hoezeer een groene baret het middelpunt kan zijn van hevige twisten, blijkt wel uit 'Dè groene baret'.

Terug naar Boven

Download HIER deze column!
In de column 'Hitte in de Golf' draait het om de operationele inzet van militairen tijdens warmweer-optreden in zowel de Vierdaagse van Nijmegen als de Stabilisation Force in Iraq (SFIR).

Terug naar Boven

Help War Child de oorlog uit een kind te halen!