KUNDUZ
Terug naar de homepage
 

Het laatste nieuws over de trainingsmissie in Kunduz, Afghanistan

CHRONOLOGIE

11 september 2011

In de buurt van het Nederlandse kamp van de politietrainingsmissie in Kunduz is vanavond opnieuw een raket ingeslagen, in de buurt van het vliegveld. Eergisteren, vrijdag 9 september, was dit ook al het geval.

Volgens de Duitsers is deze raket een stuk verder van de basis neergekomen dan het projectiel van afgelopen vrijdag.

Ook nu is er geen sprake van Nederlandse gewonden. In het kamp zijn behalve Nederlandse ook Belgische en Duitse militairen gelegerd.

Volgens het Ministerie van Defensie is het niet gebruikelijk dat Kamp Kunduz doelwit is van raketaanvallen. Dit in tegenstelling tot Kandahar, dat regelmatig wordt aangevallen.

9 september 2011

Bij Kamp Kunduz in Kunduz slaat een raket in. Het Ministerie van Defensie verklaart dat het “niet gebruikelijk is dat Kamp Kunduz doelwit is van raketaanvallen”. Het zou gaan om incidenten; dit is de eerste aanval sinds weken.

Op de internationale basis in Kunduz zijn ongeveer 350 Nederlanders werkzaam voor de politietrainingsmissie. Die is bedoeld om Afghaanse agenten op te leiden en de zogenoemde justitiële keten te versterken.

8 augustus 2011

Volgens De Telegraaf verveelt een deel van de Nederlandse militairen in Kunduz zich behoorlijk, in afwachting van materiaal om mee te werken.

Er zou een gebrek zijn aan nuttig werk, onder andere omdat niet al het materieel is gearriveerd. Een deel van de militairen kan daardoor niet veel meer doen dan boeken lezen, films kijken en studeren.

De Nederlandse bijdrage aan de politietrainingsmissie bestaat uit ongeveer 550 man aan trainers en ander Defensiepersoneel. De missie loopt tot medio 2014.

4 augustus 2011
De chef van de geheime dienst van de Afghaanse stad Kunduz is omgekomen door een bomaanslag.

In de auto van Payenda Khan, de chef van het National Directorate of Security in Kunduz, was een bom geplaatst. Bij de aanslag raakten drie kinderen gewond.

In de Noord-Afghaanse provincie Kunduz, waarvan de stad Kunduz de hoofdstad is, is ook een Nederlandse politietrainingsmissie gestationeerd. Het bleek er eerder deze week ook al onveilig.
2 augustus 2011

Bij een zelfmoordaanslag op een particuliere beveiligingsfirma in Kunduz zijn vandaag zeven doden gevallen: vier Afghaanse bewakers en de drie daders. Daarnaast zijn er tien gewonden.

De beveiligingsfirma beschermt een Duitse ontwikkelingsorganisatie die in Kunduz actief is.

Één van de daders blies zich in een auto vol explosieven op voor het gebouw in de stad Kunduz waar de beveiligingsfirma is gevestigd. Andere daders konden daarop het gebouw binnendringen. Zij werden gedood na een urenlang vuurgevecht met de Afghaanse politie.

Naast de beveiligingsfirma is een pension voor buitenlanders gevestigd. Onder de gewonden zijn burgers en een agent. Het is onduidelijk of buitenlanders onder de slachtoffers zijn.

28 juli 2011
Met de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MOU) hebben Nederland en Duitsland in Berlijn de gemaakte afspraken over de samenwerking in Kunduz en Mazar-e-Sharif officieel bekrachtigd. “Hiermee zijn de laatste randvoorwaarden ingevuld en kunnen we van start", aldus Directeur Operaties generaal-majoor Tom Middendorp.

Duitsland is in het noorden van Afghanistan lead nation van de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO. Dit betekent dat de geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz onder Duits operationeel commando wordt uitgevoerd.

De gemaakte afspraken zijn drieledig: de MOU voorziet in het gebruik van Duitse faciliteiten (niet alleen huisvesting, voeding en brandstofvoorziening, ook bescherming van de diverse locaties), logistieke ondersteuning (medische verzorging en afvoer) en operationele afspraken om zeker te stellen dat Nederland in geval van nood kan rekenen op steun van de Duitse Quick Reaction Force (QRF) en Duitse vuursteun.
22 juli 2011

Volgens De Telegraaf zijn veel Afghaanse rekruten die zich opgeven voor Nederlandse politietrainingen zoals straks in Kunduz, vooral uit op het cursusgeld.

Van idealisme om het eigen land als agent zelf te verbeteren, lijkt bij velen volstrekt geen sprake. Op het moment dat de Afghaanse aspirant dienders tijdens het eerste lesuur duidelijk wordt dat ze voor de door Europese instructeurs verzorgde opleiding geen cent salaris krijgen, haken ze massaal af.

In tegenstelling tot de Amerikanen, die elke cursist vijf dollar per dag betalen, geeft Nederland cursisten geen geld. Dit geldt overigens voor alle samenwerkende landen in EUPOL.

Pas begin 2012 wordt in Kunduz de beginopleiding tot agent door de Koninklijke Marechaussee ter hand genomen. “In dit stadium is geen zinnig woord te zeggen over de animo van Afghanen om zonder salaris aan te haken”, aldus woordvoerder Aad Meijer van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

12 juli 2011
Volgens premier Mark Rutte ligt de politietrainingsmissie in Kunduz op koers. Dat zei hij vandaag nadat hij zich op het Defensie Operatie Centrum in Den Haag had laten bijpraten over de voorbereidingen van de missie, waaraan Nederland een bijdrage levert.

Het doel van de missie is om Afghaanse agenten op te leiden en te helpen bij de opbouw van het justitieel apparaat. Op 10 juli jl. kwamen de laatste Nederlanders aan in Kunduz, waarmee de bijdrage van ons land compleet is.
10 juli 2011
 

Met de aankomst van de laatste militairen is vandaag de hoofdmacht van het Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT) op volle sterkte gekomen. Hiermee is de Nederlandse Police Training Group (PTG) compleet.

Het POMLT wordt gekoppeld aan het politiekorps van Kunduz-Stad en zal Afghaanse politieagenten opleiden en trainen (O&T), in de praktijk begeleiden en daarmee de justitiële keten versterken. Het politiekorps van Kunduz-Stad is verdeeld over vier Police Substations, die worden bemand door 35 à 60 politieagenten.

O&T omvat verschillende zaken, zoals de omgang met burgers, het opnemen van aangiftes, het opzetten van verkeerscontroleposten, het staande houden en controleren van voertuigen, het verhoren van getuigen en verdachten, en het goed beveiligen en toegankelijk maken van de Police Substations voor de lokale bevolking.

Het POMLT telt ± 160 man – 20% van de Koninklijke Marechaussee (KMar), de overigen militairen van de Koninklijke Landmacht – die verdeeld over zes teams onder leiding staan van majoor Frank van Veldhuizen van de KMar. In ieder team zit een militair verpleegkundige (AMV’er) en een tolk.

Met de POMLT-misssie, die loopt tot medio 2014, draagt Nederland bij aan het transitieproces, om de verantwoordelijkheid over de veiligheid over te dragen aan het Afghaanse volk.

Met zes POMLT’s levert Nederland een relatief grote bijdrage aan de NATO Training Mission – Afghanistan (NTM-A). Van de 321 POMLT’s in mei 2011 leverden alleen de Verenigde Staten (279 POMLT’s), Duitsland (10) en Groot-Brittannië (6) een grotere of gelijkwaardige bijdrage.

6 juli 2011
 

Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal heeft vandaag een bezoek gebracht aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz. Het was voor het eerst dat een bewindspersoon naar het Nederlandse kamp trok.

Rosenthal sprak de manschappen toe: “Ik kom jullie allereerst steun betuigen voor de missie die jullie gaan doen”. Hij kwam ook langs om “de sfeer te proeven en te kijken hoe het ervoor staat”.

30 juni 2011
 

Nederland investeert de komende jaren € 6,2 miljoen in het verbeteren van de rechtsstaat in de Afghaanse provincie Kunduz. De Duitse ontwikkelingsorganisatie Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en Afghaanse partners zullen de projecten uitvoeren.

Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen tekende daarover vandaag in Berlijn een overeenkomst met Dirk Niebel, de Duitse Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. In totaal maakt Ontwikkelingssamenwerking van 2011 tot 2014 een bedrag van € 22,5 miljoen vrij voor opbouwprojecten in Kunduz.

Nederland werkt in Kunduz al langer samen met de Duitsers. Zo zijn veel Nederlandse deelnemers van de politietrainingsmissie in de noordelijke provincie gelegerd op een Duitse compound. De overeenkomst bouwt volgens Knapen dan ook voort op de "uitstekende samenwerking bij het opzetten van de geïntegreerde politietrainingsmissie”.

Samen met de Duitsers worden dertien deelprojecten opgezet, zo meldde Knapen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

24 juni 2011
 

Bij een zelfmoordaanslag met een fietsbom op de bazaar van het district Khan Abad in Kunduz, rond 18.00 uur lokale tijd, komen vijf burgers en een politieman om het leven.

Daarnaast raken 18 tot 20 mensen gewond, onder wie een aantal kinderen. Omdat veel Afghanen op vrijdag niet hoeven werken, waren er veel mensen op de markt.

Volgens Sufi Habib, de gouverneur van het district Khan Abad, was de politie het doelwit van de aanslag.

15 juni 2011
 

Vandaag zijn de eerste Nederlandse militairen die meedoen aan de politiemissie in Kunduz aangekomen in Afghaanse provincie. Het gaat om circa honderd landmachtmilitairen en marechaussees.

Het Ministerie van Defensie meldt dat ze, vanwege de hoge temperaturen (± 40 graden in de schaduw tot 60 in de zon), eerst wat rust krijgen om te acclimatiseren. Na deze korte gewenningsperiode gaan ze zich voorbereiden op de missie en nemen ze de taken over van de ruim 70 kwartiermakers, die al enkele maanden op een Duitse legerbasis verblijven.

De komende weken zullen de ook overige militairen van de politietrainingsgroep in gefaseerd in Kunduz arriveren.

Het plan is om, na alle voorbereidingen, buiten de poort praktijktraining te geven aan Afghaanse politieagenten. Vanaf januari 2012 zullen de Nederlanders in een trainingscentrum ook een basisopleiding verzorgen van 8 weken.

10 juni 2011
 

Bij een zelfmoordaanslag in de provincie Kunduz worden tenminste drie politieagenten gedood en vallen vier gewonden.

De gedode agenten hebben waarschijnlijk meer slachtoffers voorkomen door de suicider tegen te houden toen hij een moskee wilde binnengaan. Vervolgens blies hij zichzelf op. In de moskee was juist een herdenkingsdienst gaande voor een plaatselijke politiecommandant die vorige maand, eveneens bij een zelfmoordaanslag, om het leven was gekomen.

7 juni 2011
 

De Ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken, Hillen en Rosenthal, schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat de autoriteiten van de provincie Kunduz schriftelijk hebben schriftelijk toegezegd dat door Nederland op te leiden politieagenten niet worden ingezet voor offensieve militaire acties. Eerder gaf de regering in Kabul diezelfde garantie.

De gouverneur en de politiechef van de provincie Kunduz onderschrijven het besluit van de regering-Rutte en verbinden zich aan deze opdracht.

Beide bewindslieden hebben er vertrouwen in "dat door deze formele bevestiging op lokaal niveau uitvoering zal worden gegeven aan de Nederlandse wensen voor het trainen van de civiele politie''.

4 juni 2011
 

In de actualiteitenrubriek EénVandaag een verslag van Caroline van den Heuvel over de eerste lichting politietrainers die op 5 juli a.s. naar Kunduz gaat om te werken aan de nieuwe Nederlandse missie in Afghanistan. Onder de vleugels van de al aanwezige Duitse militairen gaan de Nederlandse politietrainers Afghaanse agenten opleiden, zodat de Afghaanse bevolking uiteindelijk zelf voor haar eigen veiligheid kan zorgen.

De afgelopen twee weken werden de Nederlandse trainers in Hohenfels Training Area in de Duitse deelstaat Beieren door Amerikanen opgeleid voor hun taken in Afghanistan. Op het trainingscentrum in Hohenfels is de Afghaanse omgeving goed nagebootst door dorpen bewoond met Afghaanse role-play. EénVandaag maakte in Duitsland een portret van de eerst lichting politietrainers.

Kunduz gold lang als één van de rustigere provincies van Afghanistan, maar is in de loop van de laatste jaren steeds onrustiger geworden. Vooral bendes die in deze grensstreek drugs smokkelen en Taliban die door de sterke aanwezigheid van coalitietroepen in Zuid-Afghanistan naar het noorden uitwijken maken de provincie onveilig.

2 juni 2011
 

Bij een aanslag met een improvised explosive device (IED) in Afghanistan is een Duitse militair (23-jarige Oberstabsgefreiter) om het leven gekomen en zijn er vijf gewond geraakt. Het pantserrupsvoertuig van de Duitsers, een Schützenpanzer Marder, werd 's ochtends vlak voor 10 uur lokale tijd, getroffen toen de militairen zich in Baghlan bevonden, ± 35 kilometer ten zuiden van Kunduz.

31 mei 2011
 

Het National Support Element (NSE), dat de eerste politietrainingsgroep in Noord-Afghanistan logistiek in goede banen moet leiden, gaat officieel van start.is gisteren officieel van start. Het NSE, dat de logistieke schakel vormt tussen Nederland en het missiegebied, bouwt voort op de werkzaamheden die de logistieke kwartiermakers de afgelopen maanden hebben verricht.

De eenheid is gehuisvest in Mazar-e-Sharif, aankomst- en vertreklocatie van personeel en materieel.

Het NSE verzorgt de logistiek voor het komende Nederlandse contingentscommando en het F-16-detachement op Mazar-e-Sharif en de trainers in Kunduz, die op 14 juni a.s. naar Afghanistan vertrekken.

Het NSE staat onder leiding van majoor Mike Gooijer, die de taken overnam van ranggenoot Mark Hosmus – beiden van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL).

28 mei 2011
 

In de provincie Kunduz wordt een counter-insurgency offensief gelanceerd onder de naam ‘Omaid’ (Dari voor ‘Hoop’). Het is de bedoeling dat hiermee de opstandelingen uit Kunduz worden verdreven. De operatie volgde op dezelfde dag dat in buurprovincie Takhar onder andere twee Duitse militairen om het leven kwamen bij een zelfmoordaanslag.

Dat maakte luitenant-generaal Zalmay Wesa, commandant van het 209th 'Shaheen' (Dari voor 'Valk') ANA Military Corps in Mazar-i Sharif (in de provincie Balkh), bekend. Wesa voert onder andere het bevel over de 2nd Brigade 209th Corps in Kunduz.

De reden voor de operatie van de Afghan National Army (ANA) was dat uit inlichtingen is gebleken dat de Taliban haar activiteiten in delen van de provincies Baghlan en Kunduz heeft uitgebreid, aldus de generaal. Op het moment dat generaal Wesa de operatie bekendmaakte, was het offensief al in volle gang in de districten Dasht-i-Archi, Imam Sahib en Char Darah in Kunduz. Volgens generaal Wesa kan de operatie maanden duren.

De gouverneur van Kunduz, Mohammad Anwar Jegdalak, die de bijeenkomst bijwoonde, gaf aan dat, parallel aan operatie ‘Omaid’, verschillende projecten intussen doorgang vinden. Hieronder zijn de aanleg en restauratie van bruggen en scholen en de aanlevering van schoon drinkwater.

23 mei 2011
 

De Belgische justitie is een onderzoek gestart tegen majoor Fabian Daras, één van de stafofficieren van de Belgische missie in Kunduz. Daras is werkzaam bij de Ardeense Jagers, een Franstalige eenheid van de Belgische Landcomponent in Marche-en-Famenne.

De militair, die intussen weer in België is, ging jongstleden 13 mei 's nachts volledig door het lint, maar het incident is nu pas bekend geworden.

In stomdronken toestand, in de Tali Bar op de Duitse compound, had hij zich zwaar misdragen nadat een vrouwelijke Duitse militair achter de bar hem weigerde wijn te schenken. Daarop gooide Daras een lege fles naar enkele aanwezige Duitse militairen, schold ze uit en bedreigde ze met de dood. Ook kreeg een tussenbeide gekomen Duitse onderofficier een vuistslag. De toegesnelde militaire politie maakte proces-verbaal op en kreeg en passant eveneens een scheldkanonnade en enkele doodsbedreigingen naar het hoofd geslingerd.

Toen majoor Daras ook nog dreigde zijn pistool te trekken, kwamen er drie Duitse militairen aan te pas om de Belgische majoor, liggend op zijn buik op de grond, in de houdgreep te houden. De Belgische officier weigerde verder alle medewerking aan de militaire politie.

14 mei 2011
 

In het ‘Hollands Dagboek’ van NRC Handelsblad komt pelotonscommandant Roorda van 102 Constructiecompagnie uit Wezep aan het woord. Als lid van het 1 (NL) DE (Deployment Element) is hij met 18 collega’s in Kunduz en 11 in Mazar-e-Sharif aan het werk om de nieuwe missie van Nederland voor te bereiden. “De afwisseling tussen de locaties maakt mijn baan uitdagend: je bent altijd ergens niet”, aldus luitenant Roorda in zijn NRC-dagboek.

Het artikel heet ‘Allemaal stoere militairen die post willen: soft!’: “De post van twee weken geleden komt wel binnen vandaag. Hoewel we allemaal stoere militairen zijn, merk je aan iedereen dat het leuk is om post te krijgen. De verliefde blikken, zachte glimlachen en blije gezichten bij het openmaken van een postpakketje zouden eigenlijk gefilmd moeten worden. Wat een soft zooitje!”

In Kunduz gaat de voorbereiding om de werk- en slaapgelegenheden voor de politietrainers en ondersteunende eenheden, in Mazar-e-Sharif voor de onderkomens voor de luchtmacht die met de F-16’s van Kandahar Air Field (KAF) naar het noorden van Afghanistan verhuizen.

Roorda, in 2009 als pelotonscommandant van 111 Pantsergeniecompagnie uitgezonden geweest naar Uruzgan, is nu commandant van het geniedetachement dat eind juni gereed moet zijn met de bouw op beide locaties.

Mazar-e-Sharif is beduidend groter dan Kunduz. De helpende Afghaanse bouwvakkers doen alles met de hand: “Met pikhouweel en schep – er komt geen graafmachine aan te pas.”

29 april 2011
 

In dagblad De Pers reageert een internationaal deskundige op het gebied van Rule of Law, Whit Mason, op de politietrainingsmissie in Kunduz. Volgens de Amerikaan, onder wiens redactie recent het boek 'The Rule of Law in Afghanistan. Missing in Inaction' verscheen, zal de Kunduz-missie nooit en te nimmer een succes worden.

In dat boek geven topdiplomaten, militairen en academici een analyse van pogingen om een rechtsstaat op te bouwen in Afghanistan.

De Nederlandse nadruk in de training op mensenrechten en ethiek omschrijft Afghanistankenner Mason als een preek die de agenten zullen aanhoren, maar waar ze weinig mee zullen doen: "Je leert ze westerse waarden op dezelfde manier dat je hier even boeddhisme kan bestuderen. Dat maakt je nog geen boeddhist. Bestuderen betekent niet dat je die waarden ook opneemt en uitdraagt."

Volgens Mason - gisteren te gast op de conferentie 'Rule of Law Promotion and Security Sector Reform' van het Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL) - maakt Nederland, volgens de krant, een grove conceptuele misvatting. "De nadruk op training is gebaseerd is op de gedachte dat mensen zich niet gedragen zoals wij willen, omdat ze niet beter weten." Afghanen weten best hoe ze met kinderen of vrouwen moeten omgaan, maar kiezen voor de ‘foute’ manier.

"Ze gedragen zich zo omdat het in hun omgeving logisch is. Zolang de Nederlandse inbreng niks verandert aan dat milieu waar corruptie en roofdiergedrag logisch is, hebben ze geen reden om zich anders te gedragen." Ander gedrag komt pas als de Afghanen weten dat het Westen lang blijft en ze de komende 20 jaar op een eerlijke baan kunnen rekenen.

Maar de Afghanen weten dat de NAVO in 2014 wil vertrekken en wedden op twee paarden. "Ze zijn heel rationeel", stelt Mason. Zo doen rekruten mee aan de training voor het geld, om daarna in het niets te verdwijnen. In 2010 bedroeg het jaarlijkse verloop onder agenten 40%.

Mason concludeert zelfs dat beter iets doen dan niets doen, hier niet opgaat: "Als je vijftig liter benzine nodig hebt om door de woestijn te rijden en er maar tien hebt, dan is het niet verstandig om aan die rit te beginnen."

27 april 2011
 

Het Kunduz-debat was een rare show van met name GroenLinks, Christen Unie en het kabinet, aldus oud-Bevelhebber der Landstrijdkrachten Hans Couzy op BNR Nieuwsradio.
 
Couzy ergert zich aan de lijst van voorwaarden die CU en GroenLinks stellen aan deelname aan de politietrainingsmissie, die op geen enkele manier zijn waar te maken: de dagelijkse praktijk in Kunduz houdt zich niet aan Haagse regels. Volgens Couzy kan van alle toezeggingen nauwelijks iets worden waargemaakt.

De uitlatingen van Couzy sluiten aan bij eerdere kritiek van militaire experts en Tweede Kamerleden. Vooral de voorwaarde dat agenten die door Nederland worden opgeleid niet mogen deelnemen aan operaties waarbij geweld wordt gebruikt, vindt Couzy onbegrijpelijk. Volgens hem krijgen agenten in Kunduz volstrekt andere taken dan agenten in Nederland: “Als een gebied is vrijgemaakt van de Taliban moeten de opgeleide agenten de bevolking beschermen. Dat betekent dus vechten en dat wil men maar niet zien.[…] Dat weten ook de vertegenwoordigers van de ChristenUnie en GroenLinks. En dat weet de regering. Er wordt een rare show opgevoerd om de missie door te laten gaan." […] Om mensen in de Tweede Kamer over de streep te krijgen, gaan we al die onzinverhalen vertellen. Straks gaan we er nog in geloven ook."

26 april 2011
 

►GroenLinks en de Christen Unie hebben nog steeds zorgen over de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz, maar zijn niet van plan hun steun in te trekken. "Ja blijft ja", zei GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters vandaag. "Het is niet de vraag of we het gaan doen, maar hoe we het gaan doen", zei ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind.

Toch blijven GroenLinks en de Christen Unie open einden zien. Volgens Peters is het 'complete plaatje' nog altijd onduidelijk. Binnen de GroenLinks-fractie is de afgelopen week een 'goede discussie gevoerd', maar de acht van de negen fractieleden die in januari instemden met de missie zijn niet van plan hun steun in te trekken.

De Christen Unie wil zwart op wit hebben dat de opgeleide agenten niet buiten Kunduz worden ingezet en dat zij zich alleen met civiele taken bezighouden. De Afghaanse regering heeft deze toezegging al gedaan, maar de politiecommandant in Kunduz nog niet.

 
►Volgens Christ Klep marchandeert de politiek met de besluitvorming over de nieuwe missie in Kunduz. En daarmee kunnen levens op het spel worden gezet, aldus de militair historicus op Radio1.

"De lessen van Srebrenica en in mindere mate van Uruzgan waren dat de uitvoering van de missie zeker zo belangrijk is als mandaat en legitimiteit", zegt Klep. Opnieuw ziet hij dat de uitvoering van een missie dreigt onder te sneeuwen. Volgens hem is het kabinet te veel bezig met compromissen zoeken voor wetgevingsoverleg. Dat lijkt hem, gezien het bijzondere karakter van militaire operaties, onwenselijk. Hij wijst er op dat het voorstel is gemaakt op basis van adviezen van de Commandant der Strijdkrachten.

"We zijn nu in een situatie beland waarin parlementariërs gaan sleutelen aan een voorstel dat afkomstig is van militaire experts. Zij sturen als het ware het advies weer terug naar de experts en zeggen: sleutel er maar net zo lang aan tot wij er mee kunnen instemmen. Het onvermijdelijke effect is dat er een verwatering plaatsvindt. Waar je compromissen sluit, verwater je militaire operaties."

Klep vindt het mandaat van de Tweede Kamer bij besluitvorming over militaire missies te groot. "Dat is al zo sinds Srebrenica, dat op zich begrijpelijk is, want Srebrenica was een drama."

Volgens Klep vereist een missie zoals die in Kunduz niet alleen een zorgvuldige, maar bovenal een duidelijk besluitvorming. "Het bijzondere aan militaire operaties is dat je van tevoren een hard besluit moet nemen. Dat besluit moet niet alleen zijn gebaseerd op politieke overwegingen, maar komt vooral aan op uitvoering. Als je hier fouten maakt, en gaat marchanderen, zet je levens op het spel."

Ook in zijn nieuwe boek Uruzgan, Nederlandse militairen op een missie, 2005-2010 uit Klep kritiek op de verhouding tussen militairen en politici. De analyse van de politieke ontwikkelingen legt fundamentele dilemma’s bloot; zo droeg juist de betrokkenheid van het parlement bij aan een moeizame besluitvorming. Ook toekomstige buitenlandse missies zullen daar nog last van hebben.

23 april 2011
 

Voormalig Minister van Defensie Eimert van Middelkoop is kritisch over het Kunduz-besluit. Dat zei hij in een interview met het radioprogramma Argos van de VPRO: “Ik vind dat de Kamer een besluit van een kabinet moet nemen zoals het er ligt. Wat dus niet moet gebeuren is gaan shoppen, gaan winkelen in zo’n besluit, er dingen uit gaan halen en dingen gaan verbeteren. Dat is in feite wat nu gebeurd is onder leiding van GroenLinks. Ik vind dat verkeerd.”

Van Middelkoop, van februari 2007 tot oktober 2010 bewindsman op Defensie, heeft afgelopen januari “zeer kritisch” naar het debat zitten kijken. De Kamer is volgens hem veel te veel op de stoel van de regering gaan zitten door allerlei veranderingen te willen om partijpolitieke of binnenlandse politieke redenen.

Van Middelkoop van de Christen Unie vreest dat de gang van zaken leidt tot een ontsporing van de artikel 100-procedure die voor de uitzending van militairen geldt. Dat artikel is mede op zijn initiatief, toen hij nog Tweede Kamerlid was, aan de Grondwet toegevoegd en houdt in dat de Kamer voorafgaand aan buitenlandse missies hierover wordt geïnformeerd. Volgens de oud-minister moet de Tweede Kamer zich realiseren dat zo'n besluit in internationaal verband en op grond van militair advies zorgvuldig is voorbereid, door de NAVO, de Europese Unie en militaire experts.

20 april 2011
 
Kamerbrief Kunduz 27 januari 2011

Kamerbrief met de antwoorden op schriftelijk gestelde vragen door de leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid & Justitie over de voorbereidingen voor de politietrainingsmissie in Afghanistan.

14 april 2011
 
► De Christen Unie wil van het kabinet harde toezeggingen dat de rekruten in Kunduz 18 weken opleiding krijgen. Lukt dat niet, dan moet de missie verkleind worden."Liever minder, maar verantwoord opgeleide rekruten dan meer opgeleide rekruten die onverantwoord de poort uit gaan”, aldus Tweede Kamerlid Joël Voordewind.

Volgens hem is het voor een merendeel van de rekruten logistiek onmogelijk om na de praktijktraining in het veld, die volgt op de basisopleiding, terug te komen voor de vervolgopleiding. Reden hiervoor is dat de meeste rekruten deze praktijktraining volgen in een andere provincie. Bovendien zijn deze rekruten hierdoor niet meer in beeld en is dus ook onduidelijk hoe ze worden ingezet.

“Als het logistiek alleen mogelijk is om rekruten binnen Kunduz een volledige opleiding van 18 weken te geven, dan moet de missie maar beperkt worden tot het opleiden van recruten voor alleen de provincie kunduz en dus kan het af met een kleinere missie”, aldus Voordewind. Een andere optie is dat de vervolgopleiding aaneengesloten is aan de basisopleiding.

 

►Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken zei vanavond na afloop van een NAVO-top dat hij van zijn Afghaanse collega Zalmai Rassoul de verzekering heeft gekregen dat de Afghaanse politieagenten die Nederland gaat opleiden niet gaan meevechten tegen de Taliban. De rekruten zullen ''niet uitwaaieren naar offensieve taken.''

Deze bevestiging is belangrijk voor de Tweede Kamer, omdat de kwestie gevoelig ligt, met name bij Groen Links. Pas na dagenlang geredetwist van GroenLinks met premier Rutte kwam de definitieve goedkeuring van fractievoorzitter Jolande Sap c.s.. De Afghaanse regering had eerder in een brief al duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is dat de politieagenten andere taken gaan uitvoeren.

6 april 2011
 
Kamerbrief Kunduz 27 januari 2011
 
Kamerbrief over het vertrek van de kwartiermakers naar de politietrainingsmissie in Afghanistan.
 

►Zeventig Nederlandse militairen zijn onderweg naar de Afghaanse provincie Kunduz. De kwartiermakers zijn vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven en gaan werk- en slaapverblijven bouwen in Afghanistan.

De 70 Nederlanders vertrokken met een Boeing C-17 Globemaster III.

Luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn, commandant van de kwartiermakers, maakt zich geen zorgen over de veiligheid van de Nederlandse militairen. "We trekken in bij het kamp van de Duitse militairen. De dreiging van buitenaf zal minimaal zijn. We zijn goed geïnformeerd en goed voorbereid", zei Blankestijn kort voor vertrek.

28 maart 2011
 

Kamerbrief Kunduz 27 januari 2011

Kamerbrief over de voortgang van de voorbereidingen van de politietrainingsmissie in Afghanistan en en over de uitvoering die zal worden gegeven aan de toezeggingen zoals die zijn gedaan tijdens de Kamerdebatten van 26 en 27 januari 2011 en in de aanvullende brief naar aanleiding van dat debat.

 

►De NAVO gaat niet akkoord met de Nederlandse uitbreiding en verlenging van de politietrainingsmissie in Kunduz van 6 naar 8 weken.

Het is voor het eerst dat de NAVO expliciet meldt dat ze de beloftes van het kabinet-Rutte aan de Tweede Kamer niet accepteert. Eerder zinspeelde NRC Handelsblad hierop maar bleef een officiële reactie van het militaire bondgenootschap uit.

Die reactie geeft de NAVO nu wel bij monde van U.S. Air Force Captain Nicole Ashcroft van NATO Training Mission-Afghanistan (NTM-A) Public Affairs: ze laten weten niets te zien in de voorgestelde uitbreiding. Ashcroft meldde dit aan De Pers.

“Aanpassing van het trainingscurriculum bedreigt de verdere standaardisering van de training die we proberen te bereiken. De uitbreiding van de training van zes naar acht weken zorgt voor complicaties. We moeten één curriculum houden, met één tijdspad.”

Om voldoende steun voor de trainingsmissie in de Tweede Kamer te krijgen paste het kabinet zijn oorspronkelijke plan aan, vooral onder druk van GroenLinks-fractieleider Jolande Sap, en beloofde het de basistraining van politieagenten van 6 naar 8 weken te verlengen. Ook zou het trainingsprogramma worden aangepast door mensenrechten, integriteit en alfabetisering meer te benadrukken.

Met deze trainingsaanpak stemt de NAVO dus niet in.

24 maart 2011
 

Een voordetachement van tien militairen is in Afghanistan aangekomen om het pad te effenen voor de hoofdmacht die tussen begin april en juni zal vertrekken.

Ze arriveerden in Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de buurprovincie Balch. Van daaruit leggen ze verder contact met Duitse collega's over de ontvangst en distributie van Nederlands materieel voor de missie in Kunduz. Voordat de hoofdmacht naar Kunduz vertrekt, worden genisten vooruitgestuurd, die zorgen voor de noodzakelijke infrastructuur, zoals legering in tenten en het aansluiten van communicatie- en informatiesystemen. Behalve uit genisten van 101 Geniebataljon bestaat het Deployment Element met name uit militairen van 101 CIS-bataljon.

Een deel van het voordetachement wordt geleverd door de luchtmacht, die de komst van het detachement met vier F-16's in Mazar-e-Sharif voorbereiden.

18 maart 2011
 

Op de voorpagina van NRC Handelsblad meldt Bette Dam dat het niet mogelijk is om de basistraining van Afghaanse agenten in Kunduz te verlengen van 6 naar 8 weken. Met name de Amerikanen bij de NATO Training Mission Afghanistan (NTM-A) voelen daar niets voor: de Verenigde Staten vrezen dat door de langere trainingsduur minder agenten worden opgeleid.

Het verlengen van de basistraining was één van de eisen die met name GroenLinks stelde toen de Kamer instemde met de trainingsmissie in Kunduz. GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters verwacht dat het kabinet zich aan de afspraak houdt.

Het kabinet zou inmiddels op zoek zijn naar een ‘nooduitgang’, waardoor het zou lijken dat de basistraining wel 8 weken duurt. Topambtenaren waren de afgelopen week in Kabul om zich te buigen over de precieze invulling van de missie.

17 maart 2011
 

In de maart-editie van het blad ‘International Affairs’ verschijnt van de hand van dr. Timo Noetzel het artikel ‘The German politics of war: Kunduz and the war in Afghanistan’. Het artikel analyseert de wijze waarop de Duitse deelname aan de internationale interventie in Afghanistan ’s lands defensiepolitiek heeft gevormd en veranderd.

Noetzel, werkzaam aan Universität Konstanz in Duitsland, beargumenteert onder andere dat gevestigde post-Koude Oorlog-dogma’s uit de Duitse politiek onderwerp van afbraak zijn geworden. Noetzel was van 2003-2006 parlementair medewerker in de Bundestag; de afgelopen jaren was hij werkzaam als politiek adviseur van de Bundeswehr op ISAF Regional Command North, HQ ISAF en Allied Joint Force Command Brunssum.

14 maart 2011
 

Bij een zelfmoordaanslag in de stad Kunduz komen 37 mensen om het leven en raken er 42 gewond. Onder de 37 doden bevonden zich ook vier kinderen.”De meeste doden zijn vrijwilligers die dienst wilden nemen in het leger”, zei een woordvoerder van de gouverneur van de provincie Kunduz.

De aanslag vond plaats bij een rekruteringscentrum van de Afghan National Army (ANA). Een suïcider naderde het centrum te voet en blies zich te midden van een groep aanstaande rekruten op.

De aanslag is opgeëist door de Taliban.

11 maart 2011
 

De politiechef van de Afghaanse provincie Kunduz, generaal Abdul Rahman Saidkhaili, is gisteren bij een zelfmoordaanslag om het leven gekomen. Vanuit zijn hoofdkwartier in de stad Kunduz was hij net met ongeveer vijftig andere politiemensen op patrouille gegaan toen een suicider zichzelf in zijn nabijheid opblies.

De gouverneur van Kunduz, Mohammad Anwar Jigdalak, bevestigde de aanslag. Hierbij werden ook twee andere politieagenten gedood en raakten acht anderen gewond, onder wie de plaatsvervangend politiechef.

Hoewel Saidkhaili gold als een belangrijke gesprekspartner voor de Amerikaanse en Duitse troepen in het gebied, was hij ook controversieel. Als etnische Tadzjiek en voormalig commandant van de Noordelijke Alliantie (anti-Taliban), werd hij door lokale Pashtun beschuldigd van etnische discriminatie. De Taliban zijn voornamelijk Pashtun.

Als voorwaarde voor de aanstaande politietrainingsmissie heeft Nederland bepaald dat de politieagenten die de Nederlanders worden opgeleid géén gevechtstaken mogen krijgen. De praktijk is echter de Afghaanse politie de eerste verdedigingslijn vormt tegen de Taliban.
9 maart 2011
 

Het Deployment Element (DE) voor de nieuwe Geïntegreerde Politiemissie (GPM) in Kunduz is vandaag voor het eerst bijeengekomen op de Prinses Margrietkazerne in Wezep. Het eerste appèl van de eenheid werd afgenomen door de commandant van de formerende eenheid, het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), brigadegeneraal Henk Jan Maijers. De commandant van de kwartiermakers, luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn meldde zijn eenheid aan voor de start van het opwerktraject.

Blankestijn is organiek bataljonscommandant van 101 Geniebataljon, gelegerd op deze kazerne. 101 Geniebataljon maakt deel uit van het OOCL, dat als belangrijkste taak heeft de operationele ondersteuning van alle onderdelen van de krijgsmacht, waar ook ter wereld, en bij nationale operaties. Hieronder vallen ook de deployment (aanvoer) naar en redeployment (terughalen) uit missiegebieden.

Het DE gaat de voorbereidingen als legering en ICT treffen, waardoor de GPM na aankomst direct aan de slag kan. Daarnaast sluiten de kwartiermakers contracten af met de internationale partners en maken afspraken op allerlei gebied. 

Het DE is voor een groot deel samengesteld uit eenheden van het OOCL, zoals genisten, logistiekelingen en verbindelaren, maar wordt aangevuld met militairen van de andere krijgsmachtdelen.

8 maart 2011
 

Het Dagblad van het Noorden meldt dat ‘Johannes Post’ opleidt voor de missie-Kunduz: de opleiding voor de eerste twee missies naar Kunduz wordt gecoördineerd vanuit de Johannes Postkazerne in Havelte.

De kazerne levert ook grotendeels de militairen voor deze uitzendingen, onder wie de commandant met zijn staf. Een kwart van de 545 mensen voor de eerste politietrainingsmissie in Noord-Afghanistan is gelegerd in Havelte. Het gaat onder meer om de genie en geneeskundige troepen. De rest wordt aangevuld met politiemensen, marechaussees en militairen van andere kazernes.

Commandant van de eerste Police Training Group wordt kolonel Ron Smits, chef-staf (hoofd van de brigadestaf) van 43 Gemechaniseerde brigade in Havelte. Smits was hiervoor ook al commandant van 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie ‘Johan Willem Friso’ op dezelfde kazerne.

De eerste lichting vertrekt waarschijnlijk in juni of juli naar Kunduz. Hoe lang die blijft is nog niet duidelijk. Het zal tussen de 4 en 6 maanden zijn.

5 maart 2011
 
►Een eenheid van Amerikaanse Special Forces en Afghaanse militairen heeft in de nacht van 4 op 5 maart in de provincie Kunduz een Talibanleider om het leven gebracht. Het gaat om Baz Mohammad, de ‘schaduwgouverneur’ van het district Imam Sahib. Dit is bekendgemaakt door de eigenlijke gouverneur van Imam Sahib, Mohammad Ayob Haqyar.

De Taliban heeft sinds het begin van de door de Amerikanen geleide oorlog in 2001 in alle 34 Afghaanse provincies schaduwbesturen geïnstalleerd.

De speciale eenheid overviel zijn schuilplaats in het oord Barzangi. Imam Sahib en het buurdistrict Char Darah worden beschouwd als bastions van de Taliban in de provincie Kunduz.

Mohammad zou verantwoordelijk zijn voor een reeks aanvallen op bases van de NAVO en van het Afghaanse leger. Naast Mohammad werd nog een opstandeling gedood en werden er twee gearresteerd.

De NAVO is de afgelopen maanden begonnen met ‘cleanup and search operations’ om de oorden en districten te zuiveren van militanten.

 

►In Gouda houdt Riekelt Pasterkamp de presentatie ‘Afghanistan voor Abdullam. Van Uruzgan tot Kunduz’.

Pasterkamp was tot 2009 als journalist werkzaam bij het Reformatorisch Dagblad, onder andere in de hoedanigheid als Defensiecorrespondent. Naar aanleiding van de missie in Kunduz schreef hij twee thematische boeken: Uruzgan, militair, mens, missie (2007) en ‘Thuisfront Uruzgan’ (2010). Sindsdien heeft hij zijn eigen journalistiek bedrijf TekstPast.

3 maart 2011
 

In de Belgische krant De Standaard schrijft redactrice buitenland Corry Hancké het artikel ‘Het is steeds meer oorlog’ over dat Artsen Zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières) deze zomer in het Afghaanse Kunduz een ziekenhuis gaat openen. De aanzwellende oorlog in Afghanistan eist steeds meer slachtoffers en dus zijn er extra ziekenhuizen nodig.

Volgens Christopher Stokes, directeur van Artsen Zonder Grenzen België, worden in eerste instantie chirurgen naar Kunduz gestuurd. Volgens hem is de veiligheidssituatie zo slecht geworden, dat steeds meer gewonden medische hulp nodig hebben. Omdat het zo onveilig is, kan AZG alleen in de steden werken en kan de plattelandsbevolking maar moeilijk worden bereikt. AZG zal een ziekenhuis van een voormalige katoenfabriek in gebruik nemen die in het centrum van de stad ligt.

© foto: Associated Press / Fulad Hamdard.

Kunduz ligt op de route die de bevoorradingsvrachtwagens volgen om vanuit Rusland naar Afghanistan te rijden. Die route is belangrijker geworden omdat de aanvoerweg via de Pakistaanse Khyberpas vaak wordt aangevallen. De Amerikaanse opperbevelhebber Stanley A. McChrystal heeft vorig jaar beslist om extra troepen naar Kunduz te sturen.

AZG gaat in het eigen ziekenhuis, dat op 1 juli a.s. – vóór het zomeroffensief van de Taliban – de deuren zal moeten openen, 20 buitenlandse medische personeelsleden inzetten en 150 Afghaanse hulpverleners. Behalve in Kunduz werkt AZG ook in de omgeving van Kabul en in de zuidelijke stad Helmand; AZG wil zo snel mogelijk in nog vijf tot tien andere plekken ziekenhuizen bemannen.

27 februari 2011
 

Haji Abdul Rauf Ibrahimi, een Uzbeek uit Kunduz, is verkozen tot voorzitter van de Afghaanse Wolesi Jirga (Lagerhuis). Ibrahimi (1960) werd geboren in het district Imam Saheb in Kunduz en is lid van de Ibrahim-clan, een vooraanstaande familie in dat district. Abdul Rauf is de broer van Abdul Latif Ibrahimi, die zich een reputatie verschafte als commandant van de grenspolitie aan de grens met Tajikistan.

Abdul Rauf Ibrahimi kreeg de meeste stemmen in Kunduz tijdens de Wolesi Jirga-verkiezing op 18 september 2010. Hij was één van de negen afgevaardigden uit Kunduz.

21 februari 2011
 

Bij een zelfmoordaanslag in het district Imam Sahib in het noorden van de provincie Kunduz komen ’s ochtends tenminste 30 mensen om het leven. De politiechef van Kunduz, Abdul Qayum Ibrahimi, meldde dat onder de doden drie politieagenten zijn. Ook vielen er in totaal zo’n 40 gewonden.

Terwijl Afghanen bij een overheidsinstantie in een lange rij wachtten om hun identiteitsbewijzen op te halen, blies een zelfmoordterrorist zichzelf op.

Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.  Hij gaf aan dat het doel de het recruteringsbureau voor de lokale politie was.

De Afghaanse President Hamid Karzai en de International Security Assistance Force (ISAF) veroordeelden de aanslag.

Volgens Defensie gaan de Nederlandse politietrainers niet naar het district Imam Sahib. Nederlandse politietrainers beginnen hun werk in het district Kunduz en zullen later mogelijk op andere locaties worden ingezet, zo staat in de brief die het kabinet begin januari stuurde over de plannen. De Nederlandse missie zal medio mei/juni beginnen
18 februari 2011
 

Bij twee verschillende incidenten in en rond Kunduz zijn Duitse militairen om het leven gekomen en gewond geraakt. Ten zuiden van Kunduz kwamen drie Duitsers om het leven en raakten er zes gewond. Een man gekleed in het uniform van de Afghan National Army (ANA) schoot op korte afstand met een kleinkaliberwapen wild om zich heen op de Duitse militairen op OP North (Beobachtungspunkt Nord).

OP North ligt 70 km ten zuiden van Kunduz in het district Pol-e-Khomri in de onrustige provincie Baghlan. De aanvaller is gedood.

Op de buitenpost, die ook wel “Adlerhorst“ wordt genoemd, zijn ± 500 Duitsers gestationeerd. In de nacht van 16 op 17 februari overnachtte Bundesverteidigungsminister Zu Guttenberg nog op de OP.

Bij een tweede incident, 8 km noordwestelijk van het PRT Kunduz in het district Char Darah, werd ’s avonds een Duitse patrouille met kleinkaliber- en antitankwapens beschoten. De patrouille verplaatste zich in een Marder 1A3, een gepantserd infanterievoertuig dat vergelijkbaar is met de CV90. Vier Duitsers raakten gewond en het voertuig vloog in brand.

In totaal zijn nu tijdens de missies in Afghanistan 48 Duitse militairen om het leven gekomen.

Met uitzondering van zeven Nederlanders, die in Kunduz zijn achtergebleven om de komende politietrainingsmissie verder voor te bereiden, zijn de verkenners die vorige week naar de Noord-Afghaanse provincie gingen weer terug in Nederland.

Het verkenningsteam heeft informatie verzameld om de garanties met de Afghaanse autoriteiten uit te kunnen werken, zoals die met de Tweede Kamer zijn afgesproken. Vooral op verzoek van GroenLinks wordt vastgelegd dat de Afghaanse politiemensen alleen voor civiele taken worden opgeleid en ook na afloop niet worden ingezet voor gevechtsoperaties.

De achtergebleven Nederlanders, ook militairen, zullen zich onder meer bezighouden met logistieke zaken. De missie zal naar verwachting in juni beginnen, aldus Defensie.

17 februari 2011
 

In Kunduz komen twee mensen om het leven gekomen door een bomexplosie. De aanslag gebeurde vlak na het bezoek van de Duitse Bundesminister der Verteidigung Karl-Theodor zu Guttenberg aan de provincie.

Volgens de politie in Kunduz meldde kwamen een agent en een burger om het leven door een explosie in het onrustige district Char Darah. De man had een bom gevonden en de politie gewaarschuwd; toen de agent poolshoogte kwam nemen, explodeerde de bom.

15 februari 2011
 

In de Volkskrant verschijnt het artikel 'Agenten in Kunduz: wij willen vechten tegen de Taliban' van correspondent Natalie Righton:

Natalie schrijft...

 

In dit artikel maken Afghaanse agenten in Kunduz duidelijk dat ze niets zien in de voorwaarde van de Nederlandse regering dat ze na hun opleiding niet mogen vechten. De politie in Kunduz voert legertaken uit, vecht tegen terroristen en doet dat graag “om burgers te beschermen tegen geweld”.

Toch wil Nederland een 'contract' tekenen met Afghanistan waarin wordt beloofd dat de agenten die zijn opgeleid door Nederlanders niet worden ingezet bij militaire operaties. Het kabinet-Rutte kwam met deze 'harde afspraak' tegemoet aan de bezwaren van GroenLinks, maar de Afghaanse agenten snappen niets van het Nederlandse plan.

Agent Abdul R. (35) vertelt: “Het plan van Nederland staat totaal los van de realiteit in Afghanistan. In mijn district wordt politie vaak aangevallen door terroristen. Als de politie niet tegen ze vecht, maar wacht tot het leger komt helpen, is het te laat. Dan hebben ze ons al gedood. In afgelegen Afghaanse districten is namelijk geen leger. Op het platteland moet je als politie vechten om te overleven.” Ook andere agenten zien het als hun taak “om actief te jagen op terroristen en ze uit te schakelen”. Zo zegt Abdul H. (19): “Het is vechten of doodgaan, zo simpel is het.”

Naar aanleiding van het krantenbericht zei SP-fractievoorzitter Emile Roemer in het 'vragenuur' in de Tweede Kamer: "Kunduz is een oorlogsgebied. Niemand kan garanderen dat de politieagenten die wij gaan opleiden alleen een parkeerbon schrijven wanneer een busje met Taliban aan komt rijden. De verzekering die dit kabinet geeft, is een politieke woekerpolis. En zonder verzekering is er ook geen Kamermeerderheid." En Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal legde opnieuw uit dat de politieagenten die getraind zijn door Nederlanders niet zullen meevechten in de strijd tegen de Taliban.

13 februari 2011
 

In een interview met het persbureau Associated Press zegt de Amerikaanse luitenant-generaal William Caldwell dat, ondanks de steun van Nederland en andere landen, de NAVO nog altijd 740 trainers tekort komt in Afghanistan. De trainers zijn nodig om Afghaanse militairen en agenten op te leiden. Caldwell is commandant van de NATO Training Mission – Afghanistan (NTM-A).

Het hardst nodig zijn 290 politietrainers. In 2011 zullen nog vijf grote politietrainingscentra worden geopend. In totaal steunen nu 32 landen de trainingsmissie.

Het tekort bedreigt de geplande machtsoverdracht van de internationale gemeenschap aan de Afghanen in 2014. De Afghaanse president Hamid Karzai wil dat krijgsmacht en politie in zijn land vanaf 2014 zelf in staat zijn het land te verdedigen en te beveiligen.

Behalve het tekort aan instructeurs kampt de trainingsmissie voor bijna 300.000 agenten en militairen met andere ‘uitdagingen’. Corruptie en analfabetisme binnen de korpsen spelen nog steeds een rol.

De Amerikaanse luitenant-generaal William Caldwell, commandant van de NATO Training Mission – Afghanistan (NTM-A).

11 februari 2011
 

Ter voorbereiding op de komende geïntegreerde politietrainingsmissie komen de eerste 30 functionarissen in Kunduz aan.

Het team bestaat uit verkenners (die snel terugkeren) en personen die achterblijven om de Nederlandse missie voor te bereiden.

Het verkenningsteam verzamelt informatie voor het verdere voorbereidingstraject in Nederland, ter nadere uitwerking van de met de Tweede Kamer gemaakte afspraken, onder andere over ontwerp, realisatie en mogelijk medegebruik van infrastructuur.

Ook de randvoorwaarden voor de logistieke ondersteuning, die eerder met lead nation Duitsland zijn besproken, worden verder ingevuld en vastgelegd.

Zeven personen blijven nu al in het gebied als liaison tussen Afghanistan en Nederland.

Kolonel Jan Blacquière in Kunduz (© foto Ton Koene)

Leider van het verkenningsteam dat op 14 februari 2011 in Kunduz arriveerde, is kolonel Jan Blacquière. De enige die hierover berichtte was correspondent Natalie Righton van de Volkskrant.

De kolonel was Hoofd J3 Operaties van de Directie Operaties (DOPS) van het Ministerie van Defensie (dat onder andere als taak heeft het adviseren van de Commandant der Strijdkrachten over alle militaire operaties). Ook was hij militair adviseur van de missie EUSEC RD Congo.

Maar Blacquière heeft de meeste bekendheid opgedaan als Adjunct-Directeur van de Directie Voorlichting en Communicatie. In die functie was hij verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen Defensie en bedacht hij, mede, het communicatieplan van de missie in Uruzgan.

In Kunduz maken Blacquière en zijn team zich er druk om waar de Nederlanders gaan slapen en eten, hoe ze aan brandstof komen. Daarover maken ze in Kunduz afspraken. Ook onderzoeken de kolonel en zijn team door welke straten ze kunnen rijden, waar de Afghaanse politiebureaus zich bevinden en hoeveel agenten per post aanwezig zijn.

(Met dank aan: Natalie Righton, 14 februari 2011, http://www.natalieschrijft.nl/)

10 februari 2011
 

►Bundeskanzlerin Angela Merkel en voormalig Außenminister (Minister van Buitenlandse Zaken) Frank-Walter Steinmeier melden zich als laatste bij de Kunduz-onderzoekscommissie van de Bundestag (Kundus-Untersuchungsausschuss). De parlementaire commissie doet onderzoek naar het bombardement van een Amerikaanse F-15 Eagle in de nacht van 3 op 4 september 2009 op aangeven van de Bundeswehroberst Georg Klein. Hierbij vielen 142 doden.

Bron: International Security Assistance Force (ISAF) / Agence France-Presse (AFP).

Op 16 december 2009 werd de Kundus-Untersuchungsausschuss geïnstalleerd, onder voorzitterschap van Susanne Kastner (SPD). De commissie probeert antwoorden te vinden op vragen als hoe het tot de luchtaanval kwam, waarom de informatievoorziening van de voormalige Bundesverteidigungsminister zo chaotisch verliep en of Generalinspekteur Schneiderhan en Staatssekretär Wichert wel moesten opstappen?

De hamvraag voor Merkel is: hoe lang was de Bundeskanzlerin al op de hoogte vóór het nieuws over burgerslachtoffers naar buiten kwam? Tijdens de zitting wijst Merkel alle beschuldigingen van de hand, ook dat haar crisismanagement niet goed zou zijn geweest of dat ze zou hebben nagelaten het publiek en het parlement goed te informeren.

 

►Bij een zelfmoordaanslag in Kunduz is Abdul Wahid Omarchel, de gouverneur van het district Char Darah, gedood. De dader liet een bomvest ontploffen in het gebouw van het districtsbestuur. Char Darah is één van de meest onrustige, gevaarlijke districten van Kunduz.

Naast de gouverneur en de dader kwamen een lijfwacht en een dorpsoudste om het leven. Vijf anderen raakten gewond.

Omarchel was fel anti-Taliban en had al een aantal aanslagen overleefd. Vorige maand nog ontsnapte hij aan de dood toen een IED vlak naast zijn auto ontplofte.

5 februari 2011
 

De laatste Nederlandse militair heeft de Afghaanse provincie Uruzgan vandaag verlaten. Het gaat om sergeant der eerste klasse David Goede, die als logistiek planner het transport van defensiematerieel naar Nederland begeleidde. Daarmee komt na bijna 5 jaar een einde aan de aanwezigheid van de Nederlandse krijgsmacht in Uruzgan, sinds de Deployment Task Force in maart 2006 het gebied betrad.

 

Op het 29ste GroenLinks-congres ‘Kies voor de toekomst’ in Vredenburg Leidsche Rijn in Utrecht discussiëren zo’n 1.500 leden van GroenLinks onder andere over het besluit van de Tweede Kamerfractie onder leiding van Jolande Sap om in te stemmen met de civiele politietrainingsmissie in Kunduz om de Afghanen te helpen. Het congres keurt het besluit over de missie Kunduz niet af, maar betreurt het besluit wel. De sterk afkeurende moties werden verworpen. Een ontroerde Sap zei: "Naar de geest is de motie-Peters een goede vertaling van het verkiezingsprogramma". Ook benadrukte Sap dat de Kunduz-missie een civiele missie is: "Er zijn geen garanties op succes, wel een kans om verschil te maken".

Uit de congreskrant van GroenLinks.

3 februari 2011
 

In de provincie Kunduz komen tenminste 6 burgers om het leven als gevolg van een improvised explosive device (IED). Het zestal, onder wie twee kinderen, reed met hun riksja op de bermbom.

1 februari 2011
 

Volgens De Telegraaf is 44 Pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso, één van de gevechtseenheden van 43 Gemechaniseerde Brigade, de eerste eenheid die de militairen zal leveren voor de missie in Kunduz. Let op de Telegraaf-schrijfwijze van Koendoez, analoog aan Oeroezgan:

 
29 januari 2011
 

Twee Duitse militairen raken gewond door een aanslag met een improvised explosive device (IED) op hun Dingo in de provincie Kunduz. De Dingo is een pantserwielvoertuig.

De militairen, op patrouille in de omgeving van de Feldlager Kunduz, stuitten in de buurt van het district Char Dara op de bermbom. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.

 
Kunduz.

►In het blad Trivizier van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV verschijnt de column Kunduz.

 

►In het nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag ‘De week van… Kees Klompenhouwer’.

Klompenhouwer (1954) is sinds 1 mei 2008 EU Civilian Operations Commander and Director of the Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC). In deze functie – commandant civiele operaties van de Europese Unie – is hij onder andere verantwoordelijk voor de missies EULEX Kosovo, EUPM (Bosnië en Herzegovina) en de politiemissie EUPOL Afghanistan.

Tijdens de hoorzitting over Afghanistan legde het hoofd van de Europese politiemissie de Tweede Kamer uit dat een goed opgeleide politiemacht essentieel is voor de ontwikkeling van Afghanistan. Daarbij moeten EU en NAVO nauw samenwerken.
28 januari 2011
 

Het Duitse parlement, de Bundestag, gaat akkoord met een verlenging van de Duitse militaire missie in Afghanistan tot februari 2012. Hiermee gaat de Duitse deelname in Afghanistan het 10de jaar in.

In de Bundestag stemden 420 van de 579 aanwezige parlementsleden vóór het voorstel van de regering van Angela Merkel; 43 onthielden zich van stemming, 116 waren tegen.

De bijna-driekwart parlementaire meerderheid kwam niet alleen op het conto van de regeringspartijen CDU, CSU en FDP; ook een meerderheid van de sociaaldemocratische SPD-fractie stemde voor verlenging van de missie.

De stemming in de Bundestag is omgekeerd evenredig aan die van de Duitse bevolking. In recente enquêtes verzette meer dan 70% van de ondervraagden zich tegen de oorlog. Het anti-oorlogsentiment in Duitsland nam toe na een bloedbad in de omgeving van Kunduz: op 4 september 2009 kostte een in opdracht van Oberst Georg Klein aangevraagde luchtaanval op twee door de Taliban gestolen tankwagens het leven aan 142 Afghanen.

27 januari 2011

 

Plenair (slot)debat inzake meerderheidsinstemming Tweede Kamer met missie Kunduz.

 

De steun in de Tweede Kamer bestaat uit een krappe meerderheid van 78 zetels: de regeringspartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen ChristenUnie, D’66, GroenLinks (met uitzondering van het lid Ineke van Gent, vicevoorzitter van de GL-fractie) en SGP.

 

Gedoogpartner PVV steunt de missie niet, maar stemde evenmin in met een motie van PvdA en SP die voorstelde juist niet akkoord te gaan met het kabinetsvoorstel.

 
Kamerbrief Kunduz 27 januari 2011

Brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het Algemeen Overleg (AO) over de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan.

Hiermee voldoet de regering aan het verzoek zoals gedaan in het AO van 26 januari 2011 schriftelijk een aanvullende uitwerking van de Artikel-100 brief aan de Tweede Kamer te doen toekomen, die onderstreept dat deze missie een volledig civiel karakter heeft.

Terug naar Boven

26 januari 2011

 

Debat Tweede Kamer over Kunduz.

Terug naar Boven

24 januari 2011

 

►Hoorzitting genodigden met Tweede Kamer: voorzitters van militaire en politievakbonden, vertegenwoordigers uit Afghanistan, de journalisten Arnold Karskens en Bette Dam en andere deskundigen, zoals politiewetenschapper Henk Sollie van de Universiteit Twente.

Onder de genodigden is een aantal internationale gasten zoals de Afghaanse Minister van Binnenlandse Zaken Bismillah Khan Mohammadi, de gouverneur van Kunduz, de politiechef van Kunduz, de commandant van de NATO Training Mission Afghanistan (NTMA), de Amerikaanse luitenant-generaal William Caldwell, de voormalige Staatssecretaris van Defensie Walther Stützle, de commandant van ISAF Regional Command North, de Duitse generaal-majoor Hans Werner Fritz, en het hoofd van het Duitse politietrainingscentrum in Kunduz, Sven Mewes.

Ook diverse vertegenwoordigers van de Europese Unie zijn gevraagd te komen, zoals het hoofd van de EU-missie in Afghanistan, Vygauda Usackas, en het hoofd van de Europese politiemissie in Kabul, Jukka Savoilanen.

 

►NRC Handelsblad presenteert de vakinhoud van de politieopleiding in Kunduz:

Terug naar Boven

21 januari 2011

 

Hoorzitting Defensietop (technische briefing) met Tweede Kamer. Deelnemers zijn:

 

Commandant der Strijdkrachten

Generaal Peter van Uhm

Directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Generaal-majoor Pieter Cobelens

Directeur Operaties van de Bestuursstaf

Generaal-majoor Tom Middendorp

Directeur Operaties van de Koninklijke Marechaussee

Brigadegeneraal André Peperkoorn

Korpschef Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Hoofdcommissaris Ruud Bik

Eenheid Fragiele Staten & Vredesopbouw, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Specialist Justitiële Opbouw Koen Davidse

 
Kamerbrief Kunduz 21 januari 2011Beantwoording van 357 schriftelijke vragen betreffende Kamerbrief Artikel 100 inzake een geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan.
20 januari 2011
 
Kunduz: vraag soldaat om z’n mening.
Op de opiniepagina van NRC Handelsblad schrijft Jessica van Hemert-Kraack het stuk Kunduz: vraag soldaat om z’n mening.
15 januari 2011
 

Politiewetenschapper Henk Sollie van de Universiteit Twente, die uitvoerig onderzoek deed naar de ervaringen van Nederlandse politietrainers in Afghanistan, schetst in de radio-uitzending van het programma Argos een somber beeld van de opleiding van Afghaanse politieagenten.

Sollie meent dat naast de praktische onmogelijkheden als de korte trainingsperiode, het analfabetisme, de stamconflicten en de milities een grote rol spelen: "Omdat ze niet ingebed zijn in legitieme structuren maar onder allerlei stamverbanden opereren weet je niet wat je aan het opleiden bent. Voor hetzelfde geld ben je je eigen vijand aan het trainen, wat soms ook gebeurt is."

Maar ook de krakkemikkige faciliteiten, corrupte partners en ongemotiveerde cursisten spelen een rol. Bovendien blijkt uit de Nederlandse ervaringen hoe gevaarlijk het volgen van een politieopleiding in Afghanistan is: "Iemand had het bijgehouden. Hij had 60 mensen opgeleid en een paar weken later ging hij kijken wie is daar nog van over? Toen bleek dat zestien man al gesneuveld waren."

Terug naar Boven

7 januari 2011

 

Op basis van het onderzoek van 12 november 2010 besluit de regering een geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan uit te voeren.

 
Kamerbrief Kunduz 7 januari 2011

Met de brief Geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan informeert de regering de Tweede Kamer over het besluit.

Ondertekenaars van de brief zijn Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, Minister van Defensie Hans Hillen, Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten en Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen.

 

Met de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan, uit te voeren in de periode 2011-2014, wordt een bijdrage geleverd aan de opleiding en training van de civiele politie en de versterking van de justitiële instellingen in Afghanistan.

 

Terug naar Boven

12 november 2010

 

De regering meldt, in overeenstemming met artikel 100 van de Grondwet en het Toetsingskader 2009, de mogelijkheid en wenselijkheid van een bijdrage aan de internationale inspanningen in Afghanistan te onderzoeken.

 

(Kamerstuk 27925, nr. 410)

Terug naar Boven

25 juni 2010

 

Het kabinet informeert de Tweede Kamer bij brief over de behoeften in Afghanistan op het gebied van civiele politietraining.

 

(Kamerstuk 27925, nr. 399)

21 april 2010

 

De motie Peters/Pechtold verzoekt de regering de behoefte op het gebied van civiele politietraining en -opleiding in Afghanistan in kaart te brengen en de Kamer conform het Toetsingskader te informeren hoe Nederland daarin mogelijk kan voorzien.

 

De motie, in het kader van de bestrijding van het internationaal terrorisme, wordt – behalve door Mariko Peters (Groen Links) en Alexander Pechtold (D’66) – ingediend door Maarten Haverkamp (CDA), Atzo Nicolaï (VVD), Joël Voordewind (CU) en Kees van der Staaij (SGP) en geniet dan ook Kamerbrede belangstelling.

 

(Kamerstuk 27925, nr. 392)

Terug naar Boven

 

INTRODUCTIE

De provincie Kunduz ligt in het noorden van Afghanistan en dus noordelijk van Kabul.

Kunduz grenst aan de provincies Baghlan, Balch, Samangan en Tachar én – in het noorden – aan de voormalige Sovjetrepubliek Tadzjikistan.

Na het beleg van de stad Mazar-i-Sharif op 9 november 2001 was de stad Kunduz de laatste stad die door de Taliban in handen was vóór de val aan de door de Verenigde Staten gesteunde Noordelijke Alliantie op 26 november 2001.

Het beleg van de stad vond plaats vanaf van 11 november en duurde twee weken, waardoor meer dan 1.000 Kunduzanen – met inbegrip van Al Qaida, Taliban en Pakistaanse legerofficieren – naar Pakistan konden vluchten met de zgn. Airlift of Evil.

De stad werd overgenomen door generaal Mohammed Daud Daud, militair commandant van de Noordelijke Alliantie.

Wat veiligheid betreft is Kunduz altijd erg vredig en kalm geweest, totdat medio 2009 Taliban en andere militante Anti-Government Elements (AGE’s) in het gebied begonnen te infiltreren en actief werden met aanslagen. Sindsdien is de relatieve vrede aan het kantelen. Hoewel het geweld kleinschaliger is dan in de provincie Uruzgan, worden zowel provincie als stad in de greep gehouden door criminele bendes. Zo kent het doorgaans arme district Khan Abad een hoge graad van georganiseerde misdaad.

Na de val van de Taliban-regering in 2001 volgde de militaire inzet van Operation Enduring Freedom (OEF) en vervolgens de International Security Assistance Force (ISAF). In januari 2004 nam de Duitse Bundeswehr het Amerikaanse contingent in de hoofdstad Kunduz over. Vanaf mei 2006 was het Provincial Reconstruction Team (PRT) voor de provincie Kunduz vanuit de stad actief, onder andere met deelname van Amerikaanse, Belgische, Hongaarse, Nederlandse en Roemeense militairen.

Duitsland heeft (februari 2011) 4.920 militairen in Afghanistan gestationeerd, van wie het grootste deel in Kunduz werkzaam is. Daarnaast zijn er Duitsers werkzaam op het ISAF Command Headquarters, Kabul International Airport, Kandahar Air Field (KAF) en Regional Command North – RC(N). Sinds 2002 is Duitsland in Afghanistan actief. Sindsdien zijn 45 Bundeswehr-militairen om het leven gekomen. Op het hoofdkwartier van het RC(N) in Mazar-e-Sharif, hoofdstad van de provincie Balch, resideert de commandant RC(N), de Duitse generaalmajoor Hans-Werner Fritz.

Op 4 september 2009 riep de Duitse commandant ter plaatse luchtsteun in van de Amerikanen om twee door de opstandelingen bemachtigde brandstoftrucks aan te vallen. Het resultaat was meer dan 90 doden, onder wie veel burgers die waren samengestroomd om brandstof op te halen.

Op 8 oktober 2010 werd provinciegouverneur Mohammad Omar bij een bomaanslag in de moskee van Taloqan in de aangrenzende provincie Tachar gedood. Omar werd tijdelijk waargenomen door Hamdullah Danishi en uiteindelijk opgevolgd door Mohammad Jegdalek.

Terug naar Boven

 

FACTS & FIGURES

Bevolking

978.000 (2007/2008). Woont grotendeels op het platteland.

 

Bevolkingsdichtheid

121,7 inwoners per km².

 

Districten

Ali Abad
Char Darah (ook: Chahar Dara)
Dasht-i-Archi
Ghala Zal (ook: Qalay-i-Zal)
Imam Sahib
Khan Abad
Kunduz

 

Etnische groepen

Pashtu en Tadzjieken (met een minderheid van Hazara, Turkmenen en Uzbeken).

In het gebied kunnen zich ook de Kuchi (Kochian) bevinden. Kuchi betekent in het Dari “nomade”. De Kuchi zijn een nomadenvolk uit verschillende stammen van de Pashtun. Ze houden zich met name op in het zuiden en oosten van Afghanistan, maar de grootste populatie is waarschijnlijk te vinden in Registan – de woestijn van Uzbekistan.

 

Gezondheidszorg

Ziekenhuizen bevinden zich in Sidarak-Kunduz, er is een nationaal legerhospitaal in Wellayat Street en de Duitse ISAF-militairen faciliteren op Kunduz Airport eveneens een hospitaal.

 

Hoofdstad

Kunduz (247.450 inwoners). De enige grote stad in de provincie.

 

Klimaat

Continentaal klimaat. In de regel enkele graden warmer dan in Kabul. ’s Zomers zijn temperaturen rond 40 à 50 graden Celsius niet ongewoon maar verdraagbaar vanwege de droge lucht. ’s Winters kan het sneeuwen.

 

Landbouw

Gierst, katoen, maïs, rijst, tarwe, watermeloenen en papaver (opium). Vóór de Russische inval (1979) was Kunduz door de katoenteelt de rijkste provincie van Afghanistan. De plantages van de katoenteelt zijn weer op gang gekomen.

De provincie fungeert als doorvoerhaven van opium op de route Kabul-Puli Khumri-Kunduz-Tadzjikistan; de papaverproductie ter plaatse is relatief laag.

 

Landschap

Gedomineerd door de Darya-i-Kunduz (uit de provincie Baghlan) en de Darya-i-Khanabad (uit de provincie Tachar). Noordwestelijk van de stad Kunduz verenigen de twee rivieren zich in de Afghaans-Tadzjikische grensrivier Amu Darya.

 

Oppervlakte

8.040 km². 79% van het land is vlak tot licht geaccidenteerd, 12% is bergachtig.

 

Ruraal versus urbaan

69% leeft in landelijke gebieden (ruraal), 31% leeft in stedelijke gebieden (urbaan).

 

Talen

Dari, Pashto, Turkmeens en Uzbeeks.

 

Tijdzone

Afghaanse tijd: Greenwich Mean Time + 04.30 uur.

 

Veeteelt

Pluimvee, runderen en schapen.

 

Wegverbindingen

Verbonden met Mazar-i-Sharif in het westen, Kabul in het zuiden en Tadzjikistan in het noorden.

Terug naar Boven

 

DER FALL KLEIN (KUNDUZ, 4 SEPTEMBER 2009)

Militaire leidinggevenden worden opgeleid en getraind in het nemen van beslissingen in “a split-second”. Razendsnelle besluitvorming, zonder eerst alle informatie en feiten zorgvuldig te kunnen beoordelen (laat staan: analyseren) en zonder een achterban te kunnen consulteren, is kenmerkend voor het krijgsbedrijf.

Het vermogen om in noodsituaties, onder stressvolle omstandigheden en grote mentale (tijds)druk, heel snel en doelgericht te kunnen beslissen wordt in de militaire setting dan ook herhaaldelijk beoefend.

Maar split-second-decision-making is – uit de aard van de noodzakelijke snelheid van handelen en het (daarom) niet beschikbaar zijn van alle voors en tegens – uitermate gevoelig voor fouten, incompetentie en misbruik. De problematiek van het nemen van beslissingen in “a split-second” komt vooral tot uiting wanneer het fout gaat: gezichtsverlies naar de internationale gemeenschap, politiek en publieke opinie. Dat is ook het meest interessant voor de media.

Oberst Georg Klein van de Bundeswehr, commandant van het Feldlager Kunduz (4 september 2009).

Een goed voorbeeld hiervan is de casus van instant besluitvorming waarbij Oberst Georg Klein van de Bundeswehr de hoofdrolspeler was.

Het is 4 september 2009, herfst, in de provincie Kunduz in het noorden van Afghanistan.

De avond tevoren meldt het Kunduz Operational Command Center om 20.00 uur dat twee tankwagens door de opstandelingen zijn gestolen. Lees voor opstandelingen: Taliban. De chauffeurs zijn door de opstandelingen onthoofd.

Nog dezelfde avonds gaat een Amerikaanse B-1 bommenwerper op zoek naar de twee trucks, maar kan ze aanvankelijk niet vinden. Rond middernacht worden de vrachtwagens alsnog gelokaliseerd. ISAF-troepen ontdekken beide vrachtwagens in het district Ali Abad ten zuiden van de Duitse compound. Ze zitten vast op de oever van de rivier Kunduz.

De coalitiemilitairen nemen vijandige activiteiten waar en concluderen dat zich geen burgers in het gebied ophouden. Hierop autoriseert de lokale ISAF-commandant luchtsteun (Luftangriff, airstrike).

Die commandant is de Oberst Georg Klein, de Duitse commandant van het Feldlager Kunduz, waar ook het Duitse Provincial Reconstruction Team (PRT) is gevestigd.

De airstrike komt om 02.30 uur lokale tijd in de vorm van twee Amerikaanse F-15’s Eagle met de roepnamen ‘Dude 15’ en ‘Dude 16’. De F-15’s rapporteren in de onmiddellijke omgeving geen eigen troepen, wel zo’n vijftig opstandelingen. Het Duitse commando onder leiding van Oberst Klein – roepnaam ‘Red Baron’ – geeft opdracht zes bommen op de trucks te gooien.

Het nachtelijke precisiebombardement op de tankwagens, die op een zandbank in de rivier Kunduz blijken te staan, wordt afgesloten met twee GBU-38’s: 500-ponders. Een groot aantal opstandelingen wordt hierbij gedood of raakt gewond, de twee tankwagens zijn volledig verwoest.

Ook volgens de Bundesverteidigungsminister (Minister van Defensie), Franz Josef Jung, komen bij de aanval slechts Taliban-strijders om het leven. De gouverneur van Kunduz, Mohammad Omar, heeft het over 45 Taliban-strijders, inclusief hun commandant Mullah Abdul Rahman, terwijl de provinciale politiecommandant, Razaq Yaqoobi, het over maar liefst 65 opstandelingen heeft.

Het bombardement, het zwaarste onder Duitse verantwoordelijkheid sinds de Tweede Wereldoorlog, veroorzaakt grote politieke en maatschappelijke beroering in Duitsland.

Pas tweeënhalve maand later, op 26 november 2009, nemen de Generalinspekteur der Bundeswehr Wolfgang Schneiderhan en Verteidigungsstaatssekretär Peter Wichert ontslag.

Aanleiding is een uiterst explosieve publicatie in Bild Zeitung, dat de originele videobeelden van één van de F-15’s openbaart. Hierop zijn duidelijk ook vele burgers zichtbaar. Het heeft er alle schijn van dat de burgers massaal zijn toegestroomd om gratis brandstof in te zamelen.

Intussen lijkt het erop dat de Bundeswehr en de regering-Merkel – belangrijke informatie achtergehouden over de aanval van 4 september 2009.

Hiermee is ook de positie van Franz Josef Jung onhoudbaar: een dag later treedt ook hij af, intussen Minister van Sociale Zaken in een nieuwe regering.

Uiteindelijk werd op 16 december 2009 de Kundus-Untersuchungsausschuss geïnstalleerd, onder voorzitterschap van Susanne Kastner. Die commissie probeerde antwoorden te vinden op vragen als hoe het tot de luchtaanval kwam en waarom de informatievoorziening van de voormalige Bundesverteidigungsminister zo chaotisch verliep. Pas op 10 februari 2011 werd Bundeskanzelerin Angela Merkel als laatste door de commissie gehoord.

In het juridische steekspel na het incident is Oberst Klein zijn aanvraag (request) om luchtsteun blijven verdedigen. En wordt hij keer op keer vrijgesproken: de overste treft geen blaam, zo luidt het steeds weer. Er zijn geen disciplinaire maatregelen tegen hem nodig, hij heeft correct gehandeld volgens het humanitair volkenrecht.

Dat er bij geweldsescalaties als de Luftangriff op 4 september 2009 toch civiele slachtoffers (CIVCAS) en collateral damage zijn te betreuren, daaraan heeft Oberst Klein niets kunnen veranderen.

Eigen onderzoek van de Bundeswehr identificeert later 102 civiele slachtoffers. Maar binnen de Duitse krijgsmacht blijft vooral overeind dat het een succesvolle missie tegen de opstandelingen (insurgents) in de regio Kunduz is geweest.

Terug naar Boven

 

FOTO'S

Een Duitse politieofficier traint Afghaanse politieagenten in opleiding in het trainingscentrum in Kunduz. In de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 januari 2011 - rond half drie - is de Tweede Kamer met een krappe meerderheid van 78 voor-stemmers akkoord gegaan met Nederlandse deelname aan de politietrainingsmissie.

Terug naar Boven

Nederland is niet voor het eerst in het noorden van Afghanistan: in 2004/2005 namen militairen deel aan een Police Mentoring Team (PMT) in de hoofdstad van de provincie Baghlan: Pol-e-Khomri.

Terug naar Boven

Een Afghaans checkpoint in Kunduz.

Terug naar Boven

Locaties van de Duitsers in Kunduz.

Terug naar Boven

Dat had Playmobil nooit kunnen denken, te fungeren als lesmateriaal voor politierekruten in Kunduz (© Gerben Busch, a.k.a. Android Madmen).

Terug naar Boven

De laatste jaren zijn er flinke stappen gezet in het opleiden van Afghaanse politieagenten.

Terug naar Boven