LEESWIJZER C
Terug naar de homepage
 

Maak uw keuze uit de hieronder getoonde alfabetische lijst

Boeken gezocht!

CALLSIGN NASSAU - ARTHUR TEN CATE & MARTIJN VAN DER VORM

titel

Callsign Nassau. Het moderne Korps Commandotroepen 1989-2012

auteurs

Arthur ten Cate & Martijn van der Vorm

ISBN

9789461056719

jaar

2012

pagina's

336

uitgeverij

Boom

Het KCT heeft zich tijdens haar bestaansgeschiedenis ontwikkelt van een eenheid met gespecialiseerde waarnemer-verkenners tijdens de Koude Oorlog, die verkenden, waarnamen en doelen opspoorden, tot een eenheid met ware superinfanteristen: commando’s speciale operaties (specop). Tegenwoordig zoeken ze in de Special Operations Task Group (SOTG) zelfs het ad hoc verband met specialistische reguliere eenheden zoals 11 Luchtmobiele Brigade en/of laten ze enablers aanhaken.

Dat vergde na de val van de Muur en de ineenstorting van het Warschau Pact niet alleen een andere inrichting van de organisatie, ook een andere denkwijze.

Nu was het optreden van de beste infanteristen van de Koninklijke Landmacht nooit “in beton gegoten”, maar een aantal zaken sprong er bij het KCT steeds meer uit:

►Haar geostrategische inzetmogelijkheden, vergelijkbaar met die van het Korps Mariniers (“Zo wijd de wereld strekt”).

►De combinatie van geheimhouding, isolatie en verrassing  die haar inzet altijd omringt met mystiek en mysteries. Speciale operaties moeten dan ook vooral geheim zijn.

►De persoonlijkheid van de commando – het zijnsaspect – wordt in de ECO (vroeger: VOAO) zwaar op de proef gesteld. Met als onbetwist hoogtepunt de ‘afmatting’. De opleiding is uniek in Nederland en wordt alleen geëvenaard door die van het Korps Mariniers en enigszins benaderd door die van de luchtmobiele infanterie. De opleiding, al zeventig jaar min of meer dezelfde, is hét bindmiddel van de commando’s – aldus Korpscommandant Querido in de Defensiekrant op 29 maart 2012.

►Dankzij haar veelvuldige inzet in Irak en Afghanistan kon ze in dit laatste inzetgebied eindelijk (?) meer doen dan “katjes uit de bomen halen” – hoezeer Defensie zich ook haastte deze opmerking van toenmalig Korpscommandant Van Wiggen te kwalificeren als “de privémening van een officier” (p. 46).

De groene baret-dragenden komen in dit boek ongekend openlijk naar voren. Hoewel niemand hoeft te weten welke militairen er schuilgaan achter het KCT, wordt - om publicitaire redenen? - steeds meer openheid betracht. Dit boek biedt een ongeëvenaarde inkijk in operaties waarvan je achteraf misschien wist dat ze plaatsvonden, maar waarvan je op het moment suprême nooit het besef hebt.

Zo was operatie Benno in Afghanistan een “vijandgerichte verzetsbestrijdingscampagne” (p. 233) en operatie Lewe een operationele inzet per parachute.

In al haar vermeende mysteries laten de groene baretten zich maar al te graag “over the horizon” inzetten. Door dit wereldwijde expeditionaire optreden, recent onder andere in de strijd tegen het internationale terrorisme, en de achteraf-rechtvaardiging hiervan aan het parlement, laat ‘Callsign Nassau’ zich onder andere lezen als een spannend jongenboek.

Of het nu gaat om oefening Pantserstorm, de ernstinzet in Srebrenica en Kabul of de publiciteit die werd verkregen tijdens de Slag bij Wanu – aan deelgenomen en verfilmd door Vik Franke in ‘09:11 Zulu - Nederlandse commando's in Uruzgan’ – het laat zich evengoed lezen als een sneltrein die niet te stoppen is.

Die ‘rush’ zit in de genen van deze superinfanteristen. Opgeleid met mutsdas en tokkeltouw en uiteindelijk liefst covert opdoemend in allerlei specialisaties, zal haar separate optreden wel altijd een niet te lessen bron voor indianenverhalen elders blijven.

Terug naar Boven

 

CANONGEBULDER - KEES M. PALING

titel

Canongebulder

auteur

Kees M. Paling

ISBN

9789087500016

jaar

2006

pagina’s

68

uitgeverij

Legermuseum

 

Kees M. Paling schreef een boekje met een originele titel. Geen kanonnengebulder dit keer, maar canongebulder. Synchroon aan de toegenomen belangstelling voor (vak)literatuur onder militairen èn aansluitend bij het militaire gezichtspunt dat in veel canons ontbreekt, schreef Paling over de hoogte- en dieptepunten uit de vaderlandse krijgsgeschiedenis.

De toegenomen belangstelling komt onder andere tot uiting in van Defensiewege geproduceerde leeswijzers over Afghanistan en Afrika èn de leeswijzer op deze website, maar in dit boekje staan de need-to-knows. Een lijstje dat als leidraad kan dienen als je op zoek bent? Nee, dat is niet het geval voor ‘Canongebulder’. Dat boekwerkje begint in 1555. Bij dat jaartal hoort de regeringsovername van de Nederlanden door Filips II. Ook Paling beschrijft deze wetenswaardigheid en vele andere faits divers, op chronologische volgorde. |Maar het boekje heeft helaas geen lekkere (zoek)index, dus de jaartallen rollen als een ware tsunami over je heen.

Terug naar Boven

 

CASTLE COMMANDO - DONALD GILCHRIST

titel

Castle Commando
auteurDonald Gilchrist
ISBN

9780950257914

jaar

1993 (origineel: 1960)

pagina's

118

uitgeverij

West Highland Museum Publishing

 

 

Terug naar Boven

 

CHAOS - ESCOBER

titel

Chaos
auteurEscober (Esther en Berry Verhoef)
ISBN

9789041414441

jaar

2006

pagina's

318

uitgeverij

Anthos

 

Gornji Vakuf, 1994. Hier begint het verhaal van de nu 38-jarige Britse oud-militair Alex Fisher. Tijdens een uitzending waar onder meer etnische zuiveringen zijn verder leven bezwaren.

In Gornji Vakuf zetelt het hoofdkwartier van de sector South West van het Bosnia Herzegovina Command van UNPROFOR, onder leiding van de Britten. Met ± 2.000 troepen in Vitez, Travnik, Tomislavgrad, Mostar, Gornji Vakuf, Bugojno en enkele kleinere garnizoenen langs de routes tussen Split en Centraal-Bosnië.

Tot zover de feiten, gelardeerd met de gefingeerde maar op waarheid gebaseerde belevenissen van Alex. De uitzending heeft, zo blijkt in het debuut van het schrijversduo Escober, de toon gezet. Alex wordt neergezet als psychisch verminkt, paranoïde, angstig en behept met een serieus drankprobleem. Als hij nachtmerries heeft, met de onvermijdbare flashbacks en zich opdringende black-outs, is hij een ongeleid projectiel.

Omdat de oorlog van '94 al te vaak terugkeert, spat de oncontroleerbare agressie uit alle vezels. Dat houdt niemand vol, ook zijn jeugdliefde Helen niet. Het huwelijk loopt op de klippen, terwijl Alex tegen beter weten in zielsveel van zijn ex in Liverpool blijft houden.

Drie zielenknijpers heeft hij intussen versleten die er niet in geslaagd zijn om hem van zijn trauma’s te ontdoen. Na zijn laatste baantje in de beveiliging 'vlucht' hij naar Mexico. Hij probeert zijn angsten te bedwingen en tot zichzelf te komen. Met drank, zon, zee en strandvertier.

In Mexico ontmoet hij Angela, een mannenmagneet, die de Wet van Murphy abrupt in een hogere versnelling gooit. Dat gebeurt op zo'n schrijfsnelheid dat je dit boek in één ruk kunt uitlezen - waarvan akte! De bloedstollende actiescènes wisselen kortstondig met oppervlakkige adempauzes in het onrustige leven van Alex.

Vanuit Mexico wordt de lezer meegenomen naar Spanje, Spaans en Frans Baskenland en Engeland. Alex wordt, aanvankelijk zonder enig besef, meegezogen in zijn eigen geschiedschrijving, onweerspreekbaar aangezet door het toeval (sic!), de aantrekkingskracht van Angela, criminelen en drugsdealers. Tegenslag op tegenslag volgen elkaar pijlsnel op, waarbij Alex verzeild raakt in levensgevaarlijke situaties.

Onder dit verhaal sluimert aan de oppervlakte steeds Alex' moeizame functioneren in de maatschappij, verklaard door zijn traumatische missie in Gornji Vakuf. Alex' overpeinzingen, die de roller coaster van het plot nog enigszins tot rust kunnen manen, tonen in volle omvang de rimpelingen van zijn getraumatiseerde grijze massa.

Opmerkelijk genoeg heb je vanaf de eerste bladzijde sympathie voor de keiharde oud-militair, bij wie alles tegenzit. En al snel begrijp je dat de PTSS hem na Bosnië stevig in zijn greep heeft gehouden: het was het ziektebeeld dat Helen sloeg en er mede de oorzaak van is dat zijn lot even vaak als verrassend draait.

De kracht van dit boek zijn, wat mij betreft, de meerdere lagen die je regelmatig op het verkeerde been zetten. Dat dit boek zich, zijns ondanks, gemakkelijk laat lezen heeft zeker ook te maken met de uitgediepte karakters van Angela, Carl en Mark - zijn buddy uit Gornji Vakuf.

Wat fascineert is niet dat oorlog mesjogge kan maken. Dat weet ik al jaren. Wél dat Alex zich onverschrokken en tot bloedens toe staande weet te houden in - soms over zichzelf afgeroepen - intriges. Misschien niet zozeer verrassend voor een (oud-)militair, wél voor een zwaar getraumatiseerd mens dat de hel 'tussen zijn oren' plotsklaps ook aan zijn netvlies voltrokken ziet worden. Omdat hij almaar omringd blijft door kwaadwilligen en nepmensen.

Voor mij is het enige nadeeltje van 'Chaos' het onbevredigende einde. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: nu slaagde ik er tenminste in deze succesthriller tussen zonsopkomst en -ondergang te verslinden.

Terug naar Boven

 

CHARLIE WILSON'S WAR - GEORGE CRILE

titel

Charlie Wilson's War (De geheime oorlog van Charlie Wilson)

auteur

George Crile (vertaling: Jacques Meerman)

ISBN

9022988422

jaar

2004

pagina's

500

uitgeverij

A.W. Bruna Uitgevers BV

 

 

Charlie Wilson (1933-2010)

De flamboyante Texaan, een oud-marineman, zorgde er in de jaren ’80 in het Amerikaanse Congres in zijn eentje voor dat de CIA in het geheim steun gaf aan de Afghaanse mujahideen die de Sovjettroepen bevochten. In nauwe samenwerking met de CIA-agenten Gust Avrakatos en Mike Vickers slaagde hij erin het budget voor geheime CIA-operaties in Afghanistan almaar te verhogen.

Als progressief Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden speelde hij hierdoor een sleutelrol bij de beslissing die de CIA toeliet om de troepen van de Afghaanse mujahideen te steunen na de invasie van de Sovjet-Unie in 1979.

Het levensverhaal van Wilson werd in 2007 verfilmd door regisseur Mike Nichols in ‘Charlie Wilson's War'. De rol van Wilson wordt er gespeeld door Tom Hanks, met Julia Roberts en Philip Seymour Hoffman in de andere hoofdrollen.

Terug naar Boven

 

CHIRURG IN OORLOGSGEBIED - BEN MAK

Omslag van 'Chirurg in oorlogsgebied'

titel

Chirurg in oorlogsgebied

auteur

Ben Mak

ISBN

9038916582

jaar

2005

pagina’s

176

uitgeverij

Elmar

 

Sinds de Eerste Wereldoorlog is oorlogschirurgie in opmars geraakt als een apart specialisme. Oorlogswonden zijn besmet en vuil en mogen niet worden gesloten. Van de specialisten die zich aan het begin van de 21ste eeuw oorlogschirurg mogen noemen, kan het aantal wereldwijd op 2 handen worden geteld. De Afghaan Khaled Menapal is zo’n chirurg en, dichter bij huis, Ben Mak. Opgeleid in Leiden en gespecialiseerd in Bottrop, raakte hij verslaafd aan snijden onder hoogspanning. In conflictgebieden als Afghanistan, Kenia, Libanon, Liberia, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone en Sudan. Benen amputeren, keizersneden uitvoeren en nog veel meer.

Hoewel de omstandigheden vaak abominabel en levensgevaarlijk waren, bleef de bevlogen oorlogschirurg voor het International Red Cross zijn vak uitoefenen. Zijn verhaal is even onwerkelijk als bijna-zakelijk, maar zonder een moment saai te worden.

Terug naar Boven

 

COMMANDO. ACHNACARRY 1942-ROOSENDAAL 2014 - HANS VAN DE WALL & RIEN STEGMAN

titel

Commando. Achnacarry 1942 - Roosendaal 2014. Historie en opleiding van de Nederlandse commando's
auteursHans van de Wall & Rien Stegman
ISBN

9789462284906

jaar

2014

pagina's

420

uitgeverij

Boek Commando (eigen beheer)

 

 

 

Terug naar Boven

 

COMMANDO'S VAN DE SPECIALE TROEPEN - JEF DRESENS

titel

Commando's van de Speciale Troepen
auteurkapitein der infanterie b.d. Jef Dresens
ISBN

9077764410

jaar

2006

pagina's

164

uitgeverij

Kirja Boek

 

Dit is weer zo’n herinneringsboek dat je je lezers niet wilt onthouden: kapitein b.d. Jef Dresens, voormalig lid van No. 2 (Dutch) Troop en het Korps Speciale Troepen, schrijft over de gevaren die hij als commando zelf aan den lijve heeft ondervonden. Het boek werd in 2006 uitgegeven, toen het zestig jaar geleden was dat de Speciale Troepen, op 23 augustus 1946 in Batavia, werden opgericht.

De commando's van de Speciale Troepen waren de elite-militairen van de Nederlandse krijgsmacht in Nederlands-IndiŽ, die onder extreme omstandigheden het “vuile werk” in zeer onrustige gebieden moesten opknappen.

Met de Speciale Troepen is Dresens ook op Zuid-Celebes geweest. Er heerste daar een enorme chaos. Onder toepassing van de staat van oorlog had kapitein Raymond Westerling van de hogere legerleiding de expliciete opdracht gekregen de rampokkers – bendes die systematisch overvallen pleegden op de inlanders en de Nederlanders – coûte que coûte te elimineren.

Terug naar Boven

 

CORRUPT CONGO - MAARTJE VAN DER MAAS

titel

Corrupt Congo
auteurMaartje van der Maas
ISBN

9789054293378

jaar

2012

pagina's

254

uitgeverij

Conserve

 

 

 

Terug naar Boven

 

CYBEROORLOG - ALBERT BENSCHOP

titel

Cyberoorlog. Slagveld internet
auteurAlbert Benschop
ISBN

9789079051069

jaar

2013

pagina's

332

uitgeverij

De Wereld

 

 

 

Terug naar Boven

 

CYBER WARFARE - DUCHEINE, OSINGA & SOETERS

titel

Cyber Warfare. Critical Perspectives
auteurPaul Ducheine, Frans Osinga & Joseph Soeters (redactie)
ISBN

9789067043410

jaar

2012

pagina's

312

uitgeverij

Asser Press

 

 

 

Terug naar Boven

 

WAT ZEGGEN DE STERREN?
Absoluut lezen
Een aanrader
Redelijk goed
Niet eerste keus
Beter nooit lezen

Terug naar Boven