LEESWIJZER
Terug naar de homepage
 

Maak uw keuze uit de hieronder getoonde alfabetische lijst

Boeken gezocht!

 

ZEVEN ZUILEN VAN WIJSHEID - T.E. LAWRENCE

T.E. Lawrence, Lawrence of Arabia...

titel

Zeven zuilen van wijsheid

auteur

T.E. Lawrence (vertaling: Sjaak Commandeur)

ISBN

9789025366940

jaar

2009

pagina’s

820

uitgeverij

Athenaeum—Polak & Van Gennep

 

 

 

Terug naar Boven

 

ZIEK VAN DEFENSIE - OSCAR VAN DER KROON

Omslag van 'Ziek van Defensie'

titel

Ziek van Defensie. Hoe een ministerie zijn militairen in de steek laat

auteur

Oscar van der Kroon

ISBN

9020459759

jaar

1998

pagina’s

255

uitgeverij

L.J. Veen

 

Onderzoeks- en televisiejournalist Oscar van der Kroon vertelt in ‘Ziek van Defensie. Hoe een ministerie zijn militairen in de steek laat’ het verhaal van de nazorg, die het ambtelijke apparaat van het Ministerie van Defensie individuele militairen onthoudt na uitzendingen.

Het boek is opgedragen aan Klazien van Brandwijk, die als humanistisch raadsvrouw mee op missie ging met het Korps Mariniers naar Cambodja.

Naar aanleiding van Van der Kroon’s boek én van ‘Met stille trom. De naweeën van de nieuwe oorlog’ van Marleen Teugels deed gezondheidswetenschapper Maaike de Vries onderzoek naar lichamelijk onverklaarde klachten bij in 1992 en ’93 naar de vredesmissie UNTAC in Cambodja uitgezonden Nederlandse militairen. Op 16 april 2002 promoveerde zij op dit onderwerp aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met haar proefschrift Post-Deployment Syndrome in Cambodia Veterans (Uitgeverij Ponsen & Looijen, 112 pagina’s); in het blad Civiel/Militair (nummer 4, 2002) van de Stichting Maatschappij & Krijgsmacht publiceerde zij een samenvatting onder de titel ‘Zieke militairen: kijken naar de wereld achter de dingen’.

Terug naar Boven

 

Z.K.H., HOOG SPEL AAN HET HOF - HARRY VEENENDAAL & JORT KELDER

titel

Z.K.H. Hoog spel aan het hof van Zijne Koninklijke Hoogheid. De geheime dagboeken van mr. dr. I.G. van Maasdijk

auteur

Harry Veenendaal & Jort Kelder

ISBN

9789051796797

jaar

2009

pagina’s

116

uitgeverij

Stichting Alibaba & Uitgeverij Gopher

 

Journalist Jort Kelder en historicus Harry Veenendaal bezorgen in dit boek de dagboeken van mr. dr. Gerrie van Maasdijk (1906-1997). Journalist en hoveling Van Maasdijk was – als diplomatiek correspondent en grootaandeelhouder van De Telegraaf, president-directeur van de Rotatiedrukkerij (onder andere De Telegraaf), zijn huwelijk met baronesse P.H.L. van Tuyll van Serooskerken en zijn functies als algemeen secretaris van de hofhouding en kamerheer in buitengewone dienst van Juliana en haar adviseur in publiciteitszaken (1950-1956) – zeer goed op de hoogte van de situatie ten huize van wijlen Juliana en Bernhard. Van Maasdijk werd ontslagen nadat hij de Greet Hofmans-affaire van Prins Bernhard naar buiten had gebracht.

In zijn nu gepubliceerde dagboeken beschrijft Van Maasdijk een geheime geschiedenis in de periode 1949-1956. Vóór 1956 en 1976 (Lockheed) blijkt ook 1950 een cruciaal jaar voor de Nederlandse monarchie: Prins Bernhard en zijn stafleden zouden betrokken zijn geweest bij een couppoging tegen de nieuwe Indonesische regering van Soekarno. Soekarno had vermoord moeten worden, zodat Indonesië voor het Koninkrijk der Nederlanden behouden kon worden. Hoewel de formele betrokkenheid van Prins Bernard onduidelijk blijft, duikt zijn naam in allerlei documenten op als de spil van het complot, zo schrijven Kelder en Veenendaal.

Bij de couppoging waren verder kapitein Raymond Westerling en de Leidse hoogleraar Jan Willem Duyff betrokken. De prins wilde viceroy (onderkoning) van Indonesië worden, naar het voorbeeld van zijn goede vriend Lord Mountbatten. Die was eind jaren ‘40 de laatste Britse onderkoning van India. Een en ander blijkt onder meer uit correspondentie van de prins met de Amerikaanse generaal Douglas MacArthur.

Uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee uit die tijd blijkt dat er aanwijzingen voor contacten waren tussen stafleden van de prins met Westerling. In 1946 had Westerling roem vergaard met bloedige contraterreurcampagnes op Zuid-Celebes.

De auteurs spraken ook met studenten van prof. dr. Jan Willem Duyff. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was Duyff hoofd van het Sabotagebureau van de Binnenlandse Strijdkrachten onder Prins Bernhard; later maakte hij zich hard voor het behoud van de kolonie in de Oost. Volgens ooggetuigen sprak hij geregeld over zijn plannen om de regering van Soekarno omver te werpen.

De coup van Westerling in 1950 op Java mislukte omdat Van Maasdijk deze zou hebben verraden. Van Maasdijk, die het verhaal toevallig ter ore kwam, tipte premier Willem Drees, die de couppoging een halt toeriep en een onderzoek door de marechaussee gelastte.

Terug naar Boven

 

ZIJ SPRONGEN BIJ MAANLICHT - EDDY DE ROEVER

T.E. Lawrence, Lawrence of Arabia...

titel

Zij sprongen bij maanlicht. De geschiedenis van het Bureau Bijzondere Opdrachten en de agenten Londen 1944-1945

auteur

Eddy de Roever

ISBN

9789060453896

jaar

1986

pagina's

308

uitgeverij

Hollandia (Baarn)

 

 

 

Terug naar Boven

 

WAT ZEGGEN DE STERREN?
Absoluut lezen
Een aanrader
Redelijk goed
Niet eerste keus
Beter nooit lezen*

(* troep, tinnef, rommel, bagger)

Terug naar Boven