RIDDER MILITAIRE WILLEMS-ORDE MARCO KROON
Terug naar de homepage
 

Ridder der Militaire Willems-Orde 4e klasse, kapitein Kroon, Korps Commandotroepen.

 

KAPITEIN KROON TOT RIDDER MILITAIRE WILLEMS-ORDE GESLAGEN

Kapitein Kroon tot Ridder MWO geslagen.

Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft op 29 mei 2009 de kapitein Marco Kroon van het Korps Commandotroepen tijdens een ceremonie op het Haagse Binnenhof de ridderslag gegeven.

Eerst sprak Kroon de gelofte uit: "Ik zweer mij als een getrouw en wakker ridder te zullen gedragen, mijn leven altoos te zullen veil hebben voor Koning en Vaderland en door al mijn vermogen mij steeds trachten waardig te maken de onderscheiding, mij door de Koning toegestaan".

Vervolgens ontving de kapitein van Hare Majesteit de ridderslag – een klap op zijn linkerschouder. Nederland heeft nu voor het eerst in ruim vijftig jaar een nieuwe Ridder.

Hare Majesteit zei onder andere:

“Kapitein Marinus Johannes Kroon is de Militaire Willems-Orde toegekend wegens moed, beleid en trouw betoond als commandant van een peloton van het Korps Commando-troepen in Afghanistan, in 2006.

Hij krijgt deze onderscheiding niet voor één enkele actie, maar voor zijn optreden als leider, als militair en als mens tijdens de hele missie. […] Zijn peloton voerde zesendertig meerdaagse operaties uit, veelal in zwaar terrein en onder moeilijke klimatologische omstandigheden.

Ook onder vijandelijk vuur gaf Kapitein Kroon steeds moedig leiding aan zijn eenheid. Zestien keer kwam het tot daadwerkelijk gevechtscontact met Taliban-strijders. Mede door zijn deskundig, inventief en inspirerend optreden konden deze vaak hevige gevechten in het voordeel van het peloton worden beslecht, zonder verliezen aan eigen zijde.”

De 38-jarige kapitein is door een groot aantal mensen voorgedragen, vanuit het hoogste kader tot zijn eigen peloton. Het Kapittel der Militaire Willems-Orde onder voorzitterschap van luitenant-generaal b.d. Jan de Kleyn onderzocht een jaar lang met zes andere leden van het Kapittel de daden van kapitein Kroon; hiertoe hoorde het Kapittel onder andere 72 getuigen uit binnen- en buitenland. Pas daarna werd besloten een ridderschap toe te kennen.

Kapitein Kroon is nu officieel Ridder der Militaire Willemsorde 4de klasse. Kroon heeft het Ordeteken te danken aan zijn optreden tijdens zijn uitzending naar Uruzgan van maart tot augustus 2006. Daar fungeerde hij als commandant van een 29 man sterk peloton commando’s van de Special Operations Task Force ‘Viper’. De voornaamste taken van zijn eenheid waren het verkennen van de provincie Uruzgan en het mogelijk maken van de opbouw van Kamp Holland. Tijdens een zestal acties, die plaatsvonden tussen april en juli 2006, heeft Kroon, soms met gevaar voor eigen leven, uitzonderlijk leiderschap getoond. Zo wist Kroon zijn peloton onder meer uit een omsingeling te leiden door het aanvragen van close air support op slechts vijftig meter van de eigen posities (danger close). Daarbij liep hij groot gevaar gewond te raken. In een andere actie viel hij een opdringende vijand aan om ruimte te maken voor de evacuatie van een gewonde Australiër.

De laatste Militaire Willemsorde werd op 31 mei 2006 toegekend aan de 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade wegens haar inzet tijdens de operatie Market Garden in september 1944. De laatste keer dat ’s lands hoogste dapperheidsonderscheiding werd uitgereikt was op 12 juli 1955. Voor het eerst is de orde niet toegekend voor heldhaftig gedrag tijdens oorlogstijd, maar voor het optreden tijdens een vredesmissie.

De uitreiking van de Militaire Willems-Orde vond plaats ten overstaan van onder andere kroonprins Willem-Alexander, prinses Máxima, minister-president Jan-Peter Balkenende, Minister van Defensie Eimert van Middelkoop en de aanwezige Ridders der Militaire Willems-Orde, onder wie delegaties van de 6th (POL) Air Assault Brigade (traditiehouder van de 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade) en de 82nd (USA) Airborne Division.

Daarnaast waren de voltallige Defensietop, verschillende hoogwaardigheidsbekleders, de pelotongenoten van kapitein Kroon en een delegatie van de Australian Special Air Service (AUSSAS), waarmee Kroon tijdens zijn uitzending naar Uruzgan in 2006 nauw samenwerkte, aanwezig.

Minister Eimert van Middelkoop, die Kroon eerder al als een moderne held betitelde, zei het volgende tijdens de uitreiking: “De uitreiking van vandaag door Hare Majesteit de Koningin symboliseert de erkenning van uitzonderlijke prestaties onder extreme en gevaarlijke omstandigheden. Dergelijke uitzonderlijke daden verdienen terecht onze waardering. Ik ben blij en trots dat dit vandaag op deze wijze wordt getoond.” De Commandant der Strijdkrachten, generaal Peter van Uhm, zei erg trots op Kroon te zijn en blij met alle aandacht voor het werk dat hij en zijn collega's doen.

In een eerste reactie voor de camera’s zei kapitein Kroon dat hij na het ondergaan van de ceremonie sprakeloos was en zeer emotioneel. Kapitein Kroon krijgt door de onderscheiding speciale rechten. Als hij zich op officiële gelegenheden vertoont als drager van de Militaire Willems-Orde hoort iedereen uit respect op te staan. Alleen de koningin, Grootmeester van de Militaire Willems-Orde, mag blijven zitten. Ook de Commandant der Strijdkrachten moet de kapitein voortaan groeten.

Terug naar Boven

 

TOESPRAAK HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX

Terug naar Boven

 

REACTIES OP ONDERSCHEIDING IN DE MEDIA

De Telegraaf

Terug naar Boven

de Volkskrant

Terug naar Boven

NRC Handelsblad

Terug naar Boven

 

DE WERELD DRAAIT DOOR

Op 12 februari 2009, ruim drie maanden vóór de uitreiking van de Militaire Willems-Orde, was Marco Kroon te gast in het VARA-televisieprogramma ‘De wereld draait door’.

Ook aanwezig was Frits Jan Willem den Ouden, geboren in 1914, die op 12 februari 1942 de Militaire Willems-Orde ontving.

Frits J.W. den Ouden kreeg de MWO voor zijn inzet als kapitein-vlieger-waarnemer in dienst van de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (ML-KNIL) tijdens de Slag bij Straat Makassar. Den Ouden had hierbij de opdracht met zijn Martin B-10 bommenwerper aanvallen uit te voeren op Japanse schepen.

Terug naar Boven

 

ARMAMENTARIA, NUMMER 44, 2009

Download hier 'Kapitein Marco Kroon. Ridder in de Militaire Willems-Orde' door Alfred Staarman en Casper van Bruggen (Armamentaria 44, 2009) (337 kB)

Terug naar Boven

 

OPENBAAR MINISTERIE VERVOLGT MARCO KROON

de Volkskrant, zaterdag 18 september 2010. Dezelfde dag zei demissionair Minister van Defensie Eimert van Middelkoop over Marco Kroon: “We hebben geen heilige gedecoreerd, maar een held.''

Terug naar Boven

 

PRINSJESDAG 2010

Kapitein Marco Kroon, gekleed in Gelegenheidstenue (GLT) met oranje bandsjerp en in zijn linkerhand de sabel, komt aan bij de Ridderzaal.

Kroon was op de derde dinsdag in september uitgenodigd als drager van de Militaire Willems-Orde en zat achter oud-premier Ruud Lubbers en naast voormalig Minister van Landbouw Gerrit Braks.

Terug naar Boven

 

195 jaar militaire willems-orde

Op 22 oktober 2010 heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix op Paleis Noordeinde in Den Haag de Ridders Militaire Willems-Orde ontvangen. Bij de ontvangst waren ook prins Willem-Alexander, de Prins van Oranje, en Prinses Máxima aanwezig. Marco Kroon is de laatste die tot Ridder der Militaire Willems-Orde is benoemd.

Van links naar rechts boven:  De Prins van Oranje, mr. Pierre Louis baron d'Aulnis de Bourouill, kapitein Marco Kroon en Prinses Máxima.

Van links naar rechts onder: Cornelis Pieter van den Hoek, Frits Jan Willem den Ouden, de Koningin, Giovanni Narcis Hakkenberg (rolstoel) en Albert Hoeben.

Op de foto ontbreekt mevrouw Jos Gemmeke, de enige nog levende vrouw naast de Koningin, met de Militaire Willems-Orde.

ANP – Koen van Weel).

De ontvangst van de dragers van de zelden uitgereikte onderscheiding stond in het teken van het 195-jarig bestaan van de Militaire Willems-Orde. De hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I ingesteld als erkenning van “uitstekende daden van moed, beleid en trouw in den strijd”. H.M. de Koningin is Grootmeester van de Orde.

Na de ontvangst op het paleis legden de Ridders een krans bij het standbeeld van Wilhelmina in de Paleisstraat in Den Haag. Voormalig Koningin Wilhelmina ontving de onderscheiding voor haar moedige optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Terug naar Boven

 

OPNIEUW DREIG-SMS'JES

Volgens het Algemeen Dagblad van 25 november 2010 heeft Marco Kroon opnieuw verschillende dreig-SMS'jes ontvangen. Wat er in de berichten staat, wil Kroons advocaat prof. dr. mr. Geert-Jan Knoops nog niet bekendmaken. Knoops maakt de inhoud van de nieuwe SMS'jes op 29 november bekend, als de regiezitting van de rechtszaak tegen Kroon begint. De militair wordt verdacht van overtreding van de Opiumwet (vermeend drugsgebruik) en de Wet Wapens en Munitie (vermeend bezit van en handel in stroomstootwapens).

Kroon heeft bij de politie aangifte gedaan van de telefonische bedreigingen. Eerder al kreeg de oorlogsheld sms'jes met teksten als: “Arrogante zak, succes met je verdere burgerleven” en “Vecht je hier maar eens uit, held. Je had wat je wilde, nu hebben wij wat we willen”.

Het Openbaar Ministerie zag echter geen zaak in deze 'dreigementen', volgens advocaat Knoops omdat justitie zegt niets te kunnen op basis van telefoongegevens. Knoops wil dat justitie de dreigementen alsnog gaat onderzoeken. Zijn cliënt heeft al eerder een dossier aangeleverd over 18 anonieme, bedreigende SMS'jes en naamloze brieven die onder de deur van zijn café zijn geschoven.

Terug naar Boven

 

REGIEZITTING RECHTBANK ARNHEM: 29 november 2010

Op 29 november 2010 vanaf 09.15 uur heeft de militaire meervoudige kamer van de Rechtbank Arnhem de regiezitting in de strafzaak tegen Marco Kroon behandeld. De strafzaak is niet inhoudelijk behandeld. De rechtbank heeft beslist op de eventuele onderzoekswensen die kunnen worden ingediend door de advocaat en officier van justitie.

Marco Kroon tijdens de regiezitting voor de militaire meervoudige kamer van de Rechtbank Arnhem.

De militaire meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem heeft tijdens de regiezitting beslist op een aantal onderzoekswensen in de strafzaak tegen Marco Kroon. Hij wordt verdacht van het voorhanden hebben en verstrekken van enkele stroomstootwapens en het meermalen voorhanden hebben van kleine hoeveelheden harddrugs voor eigen gebruik.

De rechtbank heeft drie verzoeken tot het horen van getuigen toegewezen. Het gaat daarbij om de chef operationele zaken van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), een kolonel van defensie en de partner van Kroon. De eerste twee getuigen worden gehoord bij de rechter-commissaris, de partner van Kroon wordt op zitting gehoord. Het verzoek van het OM om de verdachte nogmaals te horen naar aanleiding van nieuwe onderzoeksresultaten is afgewezen.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft onderzoek gedaan naar sporen van drugsgebruik. Het verzoek van de verdediging om deze labresultaten toe te voegen aan het strafdossier is toegewezen.

Daarnaast is het verzoek gedaan om, naar aanleiding van deze resultaten, vier deskundigen op zitting te horen. De rechtbank heeft dit verzoek toegewezen. Tot slot worden video-opnames van verhoren van de verdachte bij de politie toegevoegd aan het dossier.

De zaak wordt aangehouden voor onbepaalde tijd. Het is nog niet bekend op welke termijn de zaak inhoudelijk behandeld wordt.

Terug naar Boven

 

KOPER POETSEN & POEP SCHEPPEN

Uit het interview ‘Iedere leider moet eerst leren dienen’ met Noël van Bemmel (de Volkskrant, 12 februari 2009):

“Ik geloof in leading by example en in het creëren van draagvlak. Ik ben voorgedragen door mijn meerderen én ondergeschikten. Vooral dat laatste geeft mij veel voldoening. Ik ben zelf begonnen als gewone marinier. Ik heb koper gepoetst met een tandenborstel en poep geschept met mijn vingers. Ik heb dus dezelfde kutklussen gedaan die ik nu van een ander vraag. Als er gemopperd wordt, vertel ik gewoon hoe ík daar vroeger mee omging.

‘Iedere leider, vind ik, moet eerst leren dienen. Dat gebeurt nu te weinig. Ook mijn eigen kinderen zijn heel anders dan ik op die leeftijd. Ze zijn van de Playstationgeneratie, die eerst zijn rechten kent en dan pas zijn plichten. Dat zie je ook onder jonge militairen. Er zijn medeofficieren die dingen maar zelf doen, omdat hun mannen er geen zin in hebben. Dat zal mij niet gebeuren.

‘Ik zeg niet dat je klakkeloos bevelen moet opvolgen. Juist niet. In deze tijd van complexe vredesmissies moet iedere militair zelf denken. De mannen met wie ik in Uruzgan diende, vertrouwden mij volledig. En ik hen. Als iemand zei: ‘Luit, ik zie daar een paar gewapende kerels’, twijfelde ik daar geen seconde aan. Dan ging ik dat niet eerst zelf controleren.”

Terug naar Boven

 

AANKONDIGING INHOUDELIJKE BEHANDELING 2011

Op maandag 4 april 2011 start de inhoudelijke behandeling in de strafzaak tegen Marco Kroon. De militaire meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem heeft hiervoor vier dagen ingepland.

Op maandag 4 april en dinsdag 5 april worden de deskundigen en getuigen in de zaak gehoord. Het pleidooi van advocaat Geert Jan Knoops en het requisitoir (eis) van de officier van justitie zijn op maandag 11 april ingepland. Als reservedag voor eventuele uitloop is dinsdag 12 april gereserveerd.

De zaak-Kroon draait om bezit van cocaïne, XTC en stroomstootwapens. Kroon ontkent dat hij ooit actief drugs heeft gebruikt. Volgens het Openbaar Ministerie is echter aangetoond dat Kroon drugs in zijn lichaam heeft gehad: op zijn jas, broek en in zijn borsthaar zijn sporen van cocaïne en XTC aangetroffen. Volgens Kroon zijn de jas en broek eerder van een ander geweest.

Kroon meent dat er mensen zijn die tegen hem samenzweren. Bij het complot hoort volgens hem dat hij minstens één keer is gedrogeerd zonder dat hij het wist.

Intussen heeft Marco Kroon in maart 2011 de naam van zijn café Vinny’s aan de Pensmarkt in ’s-Hertogenbosch veranderd in In ’t Harnasch.

In het Brabants Dagblad zei Kroon hierover: “Heel veel mensen hebben de zaak gemeden zonder dat ze wisten hoe het zit. Ze dachten gewoon: dat is een foute tent.”

Daarnaast heeft zijn café een metamorfose ondergaan. Met de naamsverandering en de verbouwing wil Kroon een nieuwe horecastart maken.

Terug naar Boven

 

Tijdens het horen van deskundigen en getuigen, op maandag 4 en dinsdag 5 april 2011, hing bovenstaand briefje op de deur van café In 't Harnasch.

 

11 april 2011: EIS VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

Het Openbaar Ministerie heeft voor het bezit van stroomstootwapens en drugs 120 uur werkstraf of 6 dagen hechtenis geëist tegen Ridder Militaire Willems-Orde Marco Kroon. Voor het drugsbezit eiste Officier van Justitie Mariska Wijnbelt 10 uur werkstraf, voor het bezit van stroomstootwapens 110 uur. Wijnbelt gaf aan dat daarbij “ernstig rekening is gehouden” met de gevolgen die de zaak kan hebben voor Kroon. Als hij wordt veroordeeld voor drugsbezit of –gebruik, wordt hij ontslagen bij Defensie.

Kroon vindt de straf onacceptabel. “Ik ben onschuldig, dus elke straf voor drugs is te hoog.”

Het OM heeft uiteindelijk het borsthaaronderzoek niet meegenomen als zelfstandig bewijs. Ook de sporen van cocaïne in Kroons auto, op zijn broek en jas tellen niet mee als zelfstandige bewijsmiddelen. Volgens de aanklagers ondersteunen die zaken, als circumstantial evidence, wel de theorie dat Kroon samen met zijn vriendin cocaïne in het bezit heeft gehad. Dat zou in het najaar van 2009 zijn geweest. (Kroon kreeg in dat jaar de MWO wegens getoonde moed tijdens missies in Afghanistan.)

De cocaïne zou Kroon volgens het OM thuis hebben bewaard; het OM stelt dit naar aanleiding van afgetapte telefoongesprekken tussen Kroon en zijn vriendin, sms-berichten en observaties van een rechercheteam.

De advocaat van Marco Kroon, Geert-Jan Knoops, is het niet eens met de bewijsvoering. Volgens Knoops is de theorie van het OM gebaseerd op eigen interpretaties in plaats van op feiten. De interpretaties noemde hij een “valkuil in deze zaak”: "Dit is de klok terugzetten naar het bewijsrecht uit de Middeleeuwen”, aldus Knoops. “Je hebt een jas, je hebt een paar borstharen, je hebt een kroeg en de vriendin die drugs heeft gebruikt. Dus gaat het OM er vanuit dat de verdachte drugs heeft gebruikt.” In januari 2010 heeft Kroon zes borstharen afgestaan aan de politie.

Justitie vervolgt Kroon niet voor drugsgebruik, alleen voor het bezit van de harddrugs. Mocht Kroon schuldig worden bevonden van drugsbezit of –gebruik, dan zal hij, zo stelde hij in zijn slotpleidooi, met opgeheven hoofd de Militaire Willems-Orde inleveren, omdat de orde niet mag worden besmeurd.

De militair bood zijn excuses aan voor het bezit van stroomstootwapens (tasers).

Marco Kroon en zijn advocaat Geert-Jan Knoops.

Advocaat Knoops probeerde de redeneringen van Justitie onderuit te halen. Hij liet Kroon aan de hand van lachgaspatronen en een ballon een demonstratie geven, om aan te tonen dat Kroon het aan de telefoon niet had over cocaïne maar over lachgas. Verder had hij felle kritiek op het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en haalde elf argumenten aan waarom het onderzoek niet deugde en knullig was.

Tijdens de inhoudelijke behandeling, vorige week, kreeg de zaak voor Kroon immers een positieve wending toen de conclusie dat hij cocaïne zou hebben gebruikt, op losse schroeven kwam te staan. Twee forensische onderzoekers die optraden als deskundigen in het proces – Klaas Lusthof van het NFI en Pascal Kintz, forensisch toxicoloog in Frankrijk – pasten hun conclusies aan nadat ze tijdens het proces nieuwe informatie kregen over de manier waarop dit was onderzocht. Zo had het NFI feitelijk te weinig materiaal voor verregaande conclusies.

Knoops vindt dat het OM niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van zijn cliënt. Volgens de advocaat mag Kroon door Defensie vanwege zerotolerancebeleid worden ontslagen als hij schuldig wordt bevonden. De rechter zou hem echter alleen mogen straffen als hij heeft gebruikt in militaire sfeer. “Als er al sprake was van drugsbezit, dan was dat in de privésfeer en had hij als burger berecht moeten worden”, aldus Knoops. Ook op het punt van het bezit van stroomstootwapens vindt Knoops dat het OM Kroon een transactie had moeten aanbieden. “Dan was deze rechtszaak hem bespaard gebleven.”

Terug naar Boven

 

22 april 2011: UITSPRAAK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

“Ik ga nog liever de Chora-vallei in dan dit nog een keer doen”

Marco Kroon op 22 april 2011 na de uitspraak van de rechter

(Vier van de vijf operaties waarvoor Kroon is onderscheiden met de Militaire Willems-Orde speelden zich af in de Chora-vallei: de operaties Qualee, Jung, Jung extended en Chitag, allen in de periode april tot en met juli 2006. De Chora-vallei ligt tussen Tarin Kowt en Chora in de Afghaanse provincie Uruzgan.)

Vanochtend heeft de militaire meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem de kapitein Marco Kroon van het Korps Commandotroepen vrijgesproken van het aanwezig hebben van cocaïne en MDMA – de chemische naam voor XTC. Wel is Kroon veroordeeld tot een geldboete van € 750 en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uren voor het voorhanden hebben van en het overdragen van stroomstootwapens (tasers).

In het voordeel van Kroon houdt de militaire kamer rekening met het feit dat zowel zijn vervolging als de strafzaak zelf, mede door de aandacht in de media, grote gevolgen hebben gehad voor Kroon en zijn naasten. Kroon werd in 2009 voor heldhaftig optreden in Afghanistan door Koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Militaire Willems-Orde.

De militaire kamer spreekt Kroon vrij van het bezit van zowel XTC als cocaïne, omdat de resultaten van het toxicologisch onderzoek niet kunnen bijdragen aan de bewijslevering – ook niet als 'ondersteunend' bewijs. Mede gelet op wat de deskundigen daarover hebben verklaard, kan niet kan worden vastgesteld dat er een verband is tussen de aangetroffen sporen cocaïne in de auto, op de broek en jas van Kroon en het door hem gebruiken of aanwezig hebben van cocaïne. Er kan ook niet worden vastgesteld dat de cocaïnesporen die zijn aangetroffen in een borsthaarmonster duiden op het aanwezig hebben gehad van cocaïne door Kroon. Ook op basis van de overige bewijsmiddelen kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat Kroon cocaïne aanwezig heeft gehad.

Aan het begin van de zitting brengt Kroon de militaire groet aan het militair lid van het rechtbankpresidium, kolonel mr. Ben Klappe.

Terug naar Boven

De militaire kamer acht wel bewezen dat Kroon vier stroomstootwapens in zijn bezit heeft gehad en daar drie van heeft doorgeleverd. Kroon wist dat stroomstootwapens in Nederland verboden zijn. Juist van een militair als Kroon mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van het gevaar van wapenbezit en dat hij de regels op dat gebied strikt naleeft. De militaire kamer is van oordeel dat in beginsel een aanmerkelijke straf op zijn plaats is.

Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt zijn eventuele teleurstelling over het vonnis in de zaak-Kroon niet uit, aldus persofficier van justitie Sandra Wiarda: “Wij spreken niet in termen van teleurstelling. Wij doen gewoon ons werk: strafbare feiten opsporen. Er was voldoende aanleiding voor een onderzoek naar Marco Kroon.'' Het OM wil eerst het vonnis bestuderen voordat wordt besloten of het in hoger beroep gaat.

Na afloop van de zitting, v.l.n.r. advocaat Knoops, de vriendin van Kroon en de kapitein zelf.

Terug naar Boven

Het Ministerie van Defensie wilde nog niet veel zeggen over de uitspraak van de rechtbank in Arnhem over militair Marco Kroon. Een woordvoerder gaf aan: “We hebben kennis genomen van de uitspraak, maar wachten de termijn van twee weken af waarin beide partijen in beroep kunnen gaan.”

De zaak-Kroon duurde ruim een jaar. De aanleiding was een informant die met ‘bewijs’ naar de politie ging. Dat was het begin van één van de meest geruchtmakende strafzaken tegen een Nederlandse militair sinds mensenheugenis.

Na de uitspraak zei Kroon opgelucht te zijn met de uitspraak: “Niemand staat boven de wet en wat ik gedaan heb is niet goed”. Hij accepteert de straf voor de stroomstootwapens, maar vindt het belangrijkste dat hij Hare Majesteit op 4 mei (Dodenherdenking) recht in de ogen kan kijken en haar vertrouwen niet heeft geschaad.

Kroon vindt zelf dat door deze beschuldigingen zijn blazoen voor altijd is besmet. Mensen zullen altijd denken: waar rook is, is vuur.

Hoewel Kroon grotendeels werd vrijgesproken liet advocaat Geert-Jan Knoops weten de zaal 'niet met een overwinningsgevoel te verlaten'. Volgens de raadsman is Kroon toch beschadigd door de strafzaak tegen hem. "Deze zaak kent alleen maar verliezers."

¨We hopen dat het Openbaar Ministerie Kroon nu met rust laat¨, zei Knoops, die liet weten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak. Ook een schadeclaim is wat hem betreft niet aan de orde. Het OM wil het vonnis eerst bestuderen alvorens over een eventueel vervolg van de zaak te beslissen.

Terug naar Boven

 

26 april 2011: eerste tv-intervieW na uitspraak rechter

Kapitein Marco Kroon gaf op 26 april 2011 in Pauw & Witteman zijn eerste grote tv-interview over beschuldiging en vrijspraak van het bezit van drugs.

In de uitzending geeft Geert-Jan Knoops, advocaat van Marco kroon, aan niet uit te sluiten een schadeclaim in te dienen voor de ‘schade’ die Kroon is berokkend door de rechtszaak die tegen Kroon is aangespannen.  Knoops overweegt de schadeclaim in te dienen als het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat tegen het vonnis, maar over de hoogte van een eventuele schadeclaim deed Knoops geen uitspraken.

Kroon gaf aan graag te willen meedoen aan de nieuwe missie naar Kunduz. Hij heeft zijn werkgever Defensie laten weten in aanmerking te willen komen voor de functie van compagniescommandant bij 17 Pantserinfanteriebataljon Regiment Fuseliers Prinses Irene (RFPI) in Oirschot.

Bekijk hieronder de uitzending van 26 april 2011:

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.
 

Terug naar Boven

 

2 MEI 2011: GEEN HOGER BEROEP

Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak tegen Marco Kroon, die anderhalve week geleden door de militaire rechtbank in Arnhem werd vrijgesproken van drugsbezit.

"Na grondige bestudering van het vonnis van de rechtbank Arnhem is het Openbaar Ministerie van mening dat het gerechtshof (naar alle waarschijnlijkheid) niet tot een ander oordeel zal komen", aldus het OM. Het OM wilde verder geen commentaar geven op de beslissing om niet in hoger beroep te gaan.

Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops reageerde Kroon “ingetogen” toen de raadsman hem informeerde dat justitie de vrijspraak voor het bezit van cocaïne en MDMA (XTC) niet meer gaat aanvechten: “Wij waarderen het dat het OM deze beslissing voor Dodenherdenking heeft genomen”, zegt Knoops. "Nu staat Kroon toch anders bij de Koningin tijdens de herdenking."

Het Ministerie van Defensie laat weten blij te zijn voor Marco Kroon dat er een einde is gekomen aan een lange periode van onzekerheid. Binnenkort wordt een gesprek met hem gevoerd op welke manier Kroon zijn carrière bij Defensie wil voortzetten. “Hij heeft gewacht met solliciteren totdat zijn strafzaak was afgelopen”, legt Knoops uit. "Marco hoopt nog een keer als commandant op missie te gaan. De bal ligt nu bij Defensie." Kroon was de afgelopen periode niet geschorst maar vervulde een administratieve functie.

Terug naar Boven

 

13 JULI 2011: AANKONDIGING SLUITING CAFÉ

De website van het Brabants Dagblad meldt dat kapitein Marco Kroon met zijn café In 't Harnasch op de Pensmarkt in Den Bosch stopt en prioriteit geeft aan zijn carrière bij de Koninklijke Landmacht.

Volgens de krant heeft Kroon diverse klanten en relaties geïnformeerd over de verkoop van het café, maar hij en zijn vrouw willen er tegen het Brabants Dagblad niets over zeggen. De kroeg is verkocht en na de zomer wordt het café overgedragen aan de nieuwe eigenaars.

De houder van de Militaire Willems-Orde baat de kroeg sinds december 2008 uit. Volgens de krant werd hij indertijd kroegbaas omdat hij twijfelde aan voortzetting van zijn militaire carrière. Toen Kroon uit handen van Koningin Beatrix onderscheiden werd als Ridder in de Orde van de Militaire Willems-Orde besloot hij in militaire dienst te blijven.

Café Vinny's, de voorganger van In 't Harnasch, kwam in opspraak omdat er harddrugs werden aangetroffen. Omdat Kroons imago door de beschuldigingen beschadigd raakte, veranderde hij in het voorjaar de naam van het café.

Op 1 december 2011 is In 't Harnasch van eigenaar gewisseld.

Terug naar Boven

 

2 DECEMBER 2011: PAVLOV

Bekende Nederlanders stellen een vraag aan de wetenschap: Harm Edens, Tim Knol, Ireen Wüst, Marco Kroon, Lavinia Meijer, Tygo Gernandt, Mike Boddé en Bas Haring.

Wat is muzikaliteit? Kun je moed meten? Hoe krijg ik slimme ideeën? Gedreven door hun fascinaties, benieuwd naar de antwoorden. Soms zijn hun vragen intiem, soms ontroerend en soms zijn het dingen waarover ze zich al vanaf hun vroegste jeugd verwonderen. Maar altijd is het hun persoonlijke speurtocht en vertelt het programma behalve iets over de wetenschap vooral ook iets over henzelf.

Op 29 mei 2009 kreeg Marco Kroon de Mlitaire Willems-Orde, als eerste in meer dan vijftig jaar. De hoogste militaire onderscheiding die Nederland kent, wordt uitgereikt voor moed, beleid en trouw.

Maar wat betekenen die begrippen? Kun je ze meten? En hoe dan? Wat kan de wetenschap Marco daarover vertellen? Is hij een held zonder angst?

Terug naar Boven

 

COMPAGNIESCOMMANDANT 'BEREN' 17 PAINFBAT

Op 12 juli 2012 nam kapitein Marco Kroon het commando over van de C-'Beren'-Compagnie van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (GFPI) van kapitein Jaap Bot, sinds oktober 2009 compagniescommandant (CC).

Terug naar Boven