NIET HET EERST, W…L HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

DECEMBER 2016
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

DONDERDAG 15 DECEMBER

Eygelshoven weer Amerikaans

Vanaf vandaag is het Zuid-Limburgse Eygelshoven opnieuw een opslaglocatie voor Amerikaans legermaterieel. Op de Army Prepositioned Stocks Eygelshoven (APS-E) komen op korte termijn in totaal 1.600 gevechtstanks, pantservoertuigen en ander zwaar materieel te staan.

Het meeste materieel, dat afkomstig is van een U.S. Armored Brigade Combat Team, arriveert in de loop van 2017.

APS-E zal werk bieden aan zo'n 100 mensen in de regio, die de Amerikanen ondersteunen bij het onderhoud en de bewaking. Een handjevol Amerikaanse militairen houdt zich op het complex bezig met stafzaken, aansturing en onderhoudswerkzaamheden.

De APS in Eygelshoven heeft een oppervlakte van 27 hectare met daarop acht loodsen met duizenden vierkante meters voor opslag, 32 werkplaatsen en 20 waspunten.

Locatiemedewerkers houden zich voornamelijk bezig met het conserveren, preserveren (gereedmaken voor langdurige opslag), onderhouden en het compleet reviseren van de rupsvoertuigen, wielvoertuigen, communicatiemiddelen, elektronische apparatuur en geniemateriaal.

Tot 2006 was Eygelshoven ook al een vooruitgeschoven onderhouds- en opslagplaats van de Amerikanen en heette toen Prepositioned Organizational Materiel Storage.

Vanwege de afgenomen militaire dreiging in Europa werd ze in dat jaar teruggegeven aan Nederland. Nu, tien jaar later, staat ze weer onder Amerikaans commando.

De opslag van het militair materieel, is een van de voorzorgsmaatregelen van de NAVO om de bondgenoten die zich door de Russische annexatie van de Krim en de inmenging in het conflict in de OekraÔne bedreigd voelen gerust te stellen.

De militaire locatie-overdracht vond plaats met het doorknippen van een lint door luitenant-generaal Ben Hodges, de commandant van de U.S. Army Europe, generaal Tom Middendorp, de Commandant der Strijdkrachten, en de burgemeester van Kerkrade, Jos Som.

"Het openen van deze locatie is een proportionele stap die we nemen om NAVO-bondgenoten te verdedigen wanneer dat nodig is. Ons bondgenootschap is immers gebouwd op een stevig fundament van solidariteit en gezamenlijke ondersteuning" , aldus de CDS.

Op termijn zullen ook Army Prepositioned Stocks in Dulmen en BruchmŁhlbach-Miesau (Duitsland), Zutendaal (BelgiŽ) en het westen van Polen worden heropend.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 14 DECEMBER

Martijn Kitzen promoveert op "lessons unlearned" in Uruzgan

Aan de Universiteit van Amsterdam is vanmiddag Martijn Kitzen gepromoveerd op zijn proefschrift The Course of Co-Option.

Promotor was prof. dr. Herman Amersfoort, co-promotor dr. Mario Fumerton van de Universiteit Utrecht.

'The Course of Co-Option' draait om het samenwerken met lokale machthebbers in de strijd tegen opstandelingen (insurgents), specifieker: het uitblijven van deze samenwerking in de counterinsurgency zoals Nederland die voerde in de Afghaanse provincie Uruzgan.


In sterk gefragmenteerde, weblike, niet-westerse samenlevingen zoals in Irak en Afghanistan bestreden en bestrijden westerse militairen opstandelingen die zich schuilhouden onder de bevolking. In deze samenlevingen rust veel macht op lokaal niveau bij dorps- en stamoudsten, geestelijk leiders en krijgsheren (warlords).

In zijn promotieonderzoek onderzocht Kitzen hoe counterinsurgents, zoals de Nederlandse Task Force Uruzgan, lokale machthebbers al dan niet betrokken hebben bij hun strijd om zo controle te krijgen over de bevolking. Hij vergelijkt hierbij de Nederlandse ervaringen in Uruzgan, tussen 2006 en 2010, met die in de koloniale Atjeh-oorlog, van 1873 tot 1912.

Het kiezen (coŲpteren) van deze machthebbers is doorslaggevend om, met name, de minds van de lokale bevolking voor de counterinsurgents te winnen en gelijktijdig de steun voor de opstandelingen te verminderen. Een militaire partij, zoals Nederland, kan het zich niet permitteren onwelgevallige machthebbers te negeren.

Als voorbeeld van wat er kan misgaan, noemt Kitzen het afzetten van de criminele gouverneur van Uruzgan, Jan Mohammed Khan: "Met het afzetten nam Nederland hem zijn formele macht af, maar onderschatte zijn informele macht: geld uit drugshandel en relaties met onder meer president Karzai. Die haalde hem dan ook naar Kabul als adviseur tribale gebieden." Vanuit deze functie ging Khan verder met onrust stoken in Uruzgan. Toen het Nederlandse kabinet op de missie in Uruzgan was gevallen, werd prompt de nieuwe gouverneur van Uruzgan ontslagen, kwam de clan rond Khan terug in de provincie en vervloog de opgebouwde stabiliteit. Door niet samen te werken met een criminele man die zijn vijanden uit de weg liet ruimen, probeerde Nederland moreel juist te handelen maar ondermijnde volgens Kitzen daarmee onbedoeld de stabiliteit op lange termijn.

Kitzen komt tot de conclusie dat duurzame stabiliteit alleen kan worden bereikt als de militaire partij het spel van lokale legitimiteit van macht meespeelt.

De publieksversie van Kitzen's proefschrift is onder de titel Oorlog onder de mensen verschenen bij uitgeverij Ambo/Anthos.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 8 DECEMBER

Boek vertelt geschiedenis predikanten krijgsmacht

In de kapel van het vormingscentrum Beukbergen in Huis ter Heide is vandaag het boek Met het Woord onder de wapenen. Protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 1914 gepresenteerd.

Het boek verkent de geschiedenis van de krijgsmachtpredikanten; de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging is opgericht in 1914.

De eerste exemplaren van het boek werden uitgereikt aan de commandant van het Commando Diensten Centra, luitenant-generaal Emile van Duren, en aan prof. dr. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit.

In het boek komen onder andere aan de orde:

■ de eerste veldpredikers tijdens de mobilisatie van 1914-'18

■ de ervaringen van voorgangers in de Grebbelinie in mei 1940

■ de moeilijkheden die de dienst kende tijdens de dekolonisatie-oorlog in Nederlands-IndiŽ

■ de vlootpredikanten tijdens de Korea-oorlog

■ de kernwapendiscussie van de jaren '60

■ de legerpredikanten bij de missies in Afghanistan sinds 2002

Bij de totstandkoming van dit boek is samengewerkt tussen het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestatisme, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging.

De paperback Met het Woord onder de wapenen is verschenen bij uitgeverij Meinema (ISBN 9789021170015) en telt 176 pagina's.

 

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 3 DECEMBER

Ingo Piepers: 'Er komt oorlog in 2020, reken maar na'

In een interview in de Volkskrant voorspelt Ingo Piepers "dat rond het jaar 2020 de wereld een grote militaire crisis zal doormaken".

In zijn 795 pagina's tellend boek War/ning 2020 past Piepers wis- en natuurkundige theorieŽn over instabiliteit en chaos in netwerken toe op de wereldgeschiedenis. Bouwstof voor zijn analyse is een bestaande database van conflicten tussen 1495 en 1975

Zijn basisidee is "dat de internationale politiek een samenhangend systeem is, dat spanningen opbouwt die door gewapende conflicten worden ontladen."

Terwijl historici de ernst van conflicten afmeten aan aantallen slachtoffers, gaat Piepers uit van het criterium dat het aantal betrokken staten de ernst van een conflict bepaalt. De systematiek die hij ontdekte heeft naar eigen zeggen "een griezelig soort logica".

Staten en problemen raken steeds meer met elkaar verweven en de spanning in het samenhangende systeem van de internationale politiek neemt verder toe, totdat een punt wordt bereikt waarop een reeks kleine incidenten groot genoeg is geworden om een grote verandering te veroorzaken (tipping point).

Na het tipping point volgt, volgens Piepers, een faseovergang, "zoals water bij het kookpunt in gas overgaat". Wereld- of systeemoorlogen zijn zulke faseovergangen naar een nieuwe orde. Door de steeds sterkere internationale verwevenheid worden de tussenpozen tussen uitbarstingen van geweld steeds korter en de uitbarstingen zelf heftiger.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is in Piepers' definities inmiddels het volgende tipping point gepasseerd: "Er is grote verwevenheid van conflicten, OekraÔne, Brexit, de EU, het Midden-Oosten staat in brand, vluchtelingen, Trump president. Er is een sfeer van het zoeken naar radicale oplossingen, die het systeem laadt."

Ingo Piepers zou met zijn voorspelling het liefst de bal compleet misslaan. Maar tot zijn eventuele ongelijk bewezen wordt, kan hij alleen maar waarschuwen. Als het aan hem ligt zelfs tot de Verenigde Naties, Vladimir Poetin en Donald Trump toe.

Ingo Piepers was in 1995 als majoor van het Korps Mariniers commandant van de Nederlandse bijdrage aan de Brits-Franse Rapid Reaction Force in de Bosnische hoofdstad Sarajevo, de 1e Mortiercompagnie. Naar aanleiding hiervan publiceerde hij in 2002 zijn boek Vechten voor vrede.

In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam bij prof.dr. Bart Tromp op Dynamiek en ontwikkeling van het internationale systeem. Een complexiteitsperspectief.

 

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...