NIEUWSARCHIEF APRIL 2013
Terug naar de homepage
 

Naar de homepage

APRIL 2013
M
D
W
D
V
Z
Z
2
3
4
7
16
19
20
24
27
29
30

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

ZONDAG 28 APRIL 2013

Oversteek Waal 20 september 1944 herdacht

Vanochtend is een groep Canadese jongeren met een Landing Craft (landingsvaartuig) de Waal bij Nijmegen overgestoken naar Lent. Op deze manier herdachten ze de oversteek die geallieerde militairen op 20 september 1944 maakten om de onder zwaar vijandelijk vuur liggende Waalbrug te veroveren. De Waalcrossing was onderdeel van operatie Market Garden, waarbij het Land van Maas en Waal werd bevrijd van de Duitse bezetter.

Dit deden ze samen met Frank Graham, die in ‘44 ernstig gewond raakte bij de gevechten om de Waalbrug. De in Toronto geboren en nu 90-jarige Graham is tegenwoordig woonachtig in Midland (Ontario, Canada). Graham werd op de eerste van een aantal overtochten vergezeld door onder andere de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls.

In de Tweede Wereldoorlog diende Graham als schutter bij de Royal Canadian Artillery, waar de bevrijdingstocht hem vanuit Afrika, SiciliŽ, ItaliŽ, Frankrijk en BelgiŽ naar Nederland bracht.

Canadese – en Nederlandse – jongeren fietsten deze week vanaf Juno Beach in NormandiŽ naar Markelo als eerbetoon aan hun grootouders - de Canadese veteranen. De afsluitende oversteek over de Waal maakte deel uit van de Frank Graham Cycle Liberation Tour 2013.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 26 APRIL 2013

Kamerbrief over transitieproces Kunduz

Met de brief Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan informeren de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid & Justitie de Tweede Kamer over de stand van zaken van de geÔntegreerde politietrainingsmissie en over de algemene politieke ontwikkelingen in Afghanistan in januari tot en met maart 2013.

De activiteiten van de trainingsmissie in Kunduz staan in het teken van het transitieproces.

De basistrainingen worden overgedragen aan de Afghanen en de Afghaanse staf van het Police Training Centre (PTC) is voorbereid op het overnemen van de verantwoordelijkheid van het PTC per 1 juli 2013. De jongste basistraining is gestart op 9 maart jl. en zal naar verwachting op 2 mei a.s. worden afgerond.

De redeployment van de Nederlandse aanwezigheid in Kunduz zal in nauw overleg met de Duitsers plaatsvinden. Na het beeindigen van de trainingsactiviteiten per 1 juli a.s. zal een Redeployment Element van maximaal 150 logistieke specialisten worden ingebracht, waarna de redeployment uit Kunduz uiterlijk op 31 oktober 2013 voltooid moet zijn.

Terug naar Boven of naar Homepage

Voormalige Tapijnkazerne wordt universiteitscampus

De gemeente Maastricht, Maastricht University en de provincie Limburg zijn voornemens de Tapijnkazerne aan te kopen. Het kazerneterrein wordt toegevoegd aan het naastgelegen stadspark en wordt openbaar toegankelijk.

Met de aankoop is een bedrag van € 3,8 miljoen gemoeid. De gebouwen van de Tapijnkazerne krijgen de bestemming onderwijs en onderzoek, met daaraan gelieerde functies. Onderzocht wordt welke gebouwen gehandhaafd blijven (in ieder geval de monumenten) en welke worden vervangen door nieuwbouw.

De Tapijnkazerne is Ī 9 hectare groot en gelegen ten zuiden van de binnenstad van Maastricht. Het militaire belang van Maastricht en dus ook de Tapijnkazerne is herleidbaar tot haar strategische ligging, in het bijzonder in west-oostelijke richting (Antwerpen en Rijnland).

Naamgever van de kazerne is de Lotharinger officier en vestingbouwkundig ingenieur Sebastiaan Tapijn (Sebastien Tafin), die in 1579 - tijdens de Tachtigjarige Oorlog - als opperbevelhebber van de vesting Maastricht gouverneur Melchior van Schwartsenberg met daadkracht terzijde stond bij de verdediging tegen de 34.000 Spanjaarden onder Alessandro Farnese, hertog van Parma. Vanwege een gebrek aan militaire capaciteiten kreeg Van Schwartsenberg van Willem van Oranje niet het vertrouwen voor de verdediging. Tapijn overleed op de dag van de verloren belegering van 29 juni 1579.

Op 1 oktober 2010 nam de Dienst Vastgoed Defensie de kazerne over van het Allied Joint Force Command Headquarters Brunssum (JFC HQ Brunssum) en droeg haar over aan het Rijks Vastgoed & Ontwikkelingsbedrijf. Op 24 juni van dat jaar had de laatste gebruiker van de kazerne, 1st NATO Signal Battalion de Tapijnkazerne verlaten.

De geschiedenis van de Tapijnkazerne in vogelvlucht:

1867

Maastricht verloor de status van vestingstad, maar bleef een garnizoensstad. Op verschillende plaatsen in de Limburgse hoofdstad bevonden zich toen al kazernes.

1916-1919

Op het terrein van de Kommen – de voormalige inundatiekommen die vanaf de 17de eeuw ten zuiden van de stad als een natte verdedigingsgordel hebben gelegen – werd onder beheer van Eerstaanwezend Kapitein-ingenieur der Genie Christiaan Evert Blaauw en onder toezicht van de hoofdopzichter van fortificatiŽn in Maastricht L.G. de Graaff de de Kazerne in de Kommen gebouwd. De Tapijnkazerne was de eerste kazerne buiten de stadswallen van Maastricht.

1919

Vanaf de oplevering van de Kazerne in de Kommen tot de mobilisatie in 1939 (Tweede Wereldoorlog) was 13 Regiment Infanterie hoofdgebruiker van de kazerne.

1934

Kazerne in de Kommen werd omgedoopt tot Tapijnkazerne.

1946-1967

In de kazerne was het 4e Depot Infanterie, een opleidingscentrum voor rekruten van de infanterie, gelegerd.

1967-2010

In 1967 werd officieel het garnizoen Maastricht opgeheven. AFCENT (Allied Forces Central Europe) en daarna AFNORTH (Allied Forces North Europe) en Allied Joint Force Command HQ Brunssum (JFC HQ Brunssum) maakten gebruik van de gebouwen. Het Amerikaanse 3de Legerkorps, dat als reserve aan AFCENT was toegewezen, had in die tijd een Forward Headquarters op de Tapijnkazerne.

De voorloper van de Tapijnkazerne: de Kazerne in de Kommen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 25 APRIL 2013

Aandacht MIVD voor cyber toegenomen

Uit het jaarverslag 2012 van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) blijkt dat het afgelopen jaar digitale dreigingen (cyberaanvallen) centraal hebben gestaan. Daarnaast heeft de MIVD zich – traditiegetrouw – gericht op de ondersteuning van de krijgsmacht en de samenwerking met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Dat blijkt uit het jaarverslag dat Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag aan de Tweede Kamer stuurde.

De sterk toenemende digitalisering maakt de Nederlandse samenleving kwetsbaar voor digitale bedreigingen (cyberdreiging), dus ook de Nederlandse krijgsmacht en de Defensie-industrie.

Om zich daar zo effectief mogelijk tegen te wapenen, brengt de MIVD mogelijke dreigingen in kaart. De komende jaren besteedt de MIVD meer aandacht aan het digitale domein.

Onder het digitale domein vallen ook ontwikkelingen als het gebruik van eigen opslagmiddelen voor gevoelige informatie, het extern opslaan van informatie (externe informatieopslag (cloud computing) en vergaande integratie van alle mogelijke communicatiekanalen.

Ruimtes bedoeld voor gerubriceerde gesprekken worden bijvoorbeeld steeds vaker uitgerust met geavanceerde middelen die zijn aangesloten op netwerken, bijvoorbeeld voor het houden van videoconferenties. Dergelijke ontwikkelingen maken de kwetsbaarheid van Defensiesystemen en de kans op het lekken van geheime informatie groter.

Zelf mijdt de MIVD de digitale aanval niet: de dienst speelt een belangrijke rol bij het realiseren van het offensieve cybervermogen van de krijgsmacht. Het jaarverslag noemt dat het “optreden in het digitale domein met een militair oogmerk door de inzet van offensieve cybercapaciteiten die tot doel hebben het handelen van de tegenstander te beïnvloeden of onmogelijk te maken”. Eventuele cyberaanvallen vinden echter altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de Commandant der Strijdkrachten (CDS). Hiertoe wordt volgend jaar het Defensie Cyber Commando opgericht.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 23 APRIL 2013

“SyriŽ gebruikte herhaaldelijk chemische wapens”

Volgens de IsraŽlische brigadegeneraal Itai Brun heeft SyriŽ herhaaldelijk chemische wapens gebruikt.

Brun, hoofd van de militaire inlichtingendienst, sprak tijdens een veiligheidsconferentie in Tel Aviv: “Volgens onze beste kennis heeft het regime dodelijke chemische wapens gebruikt tijdens een aantal incidenten, hoogstwaarschijnlijk het zenuwgas sarin.”

Volgens Brun zet Syrië steeds vaker chemische wapens in. Hij verwees onder meer naar foto's van slachtoffers met schuim op de mond, vernauwde pupillen en andere symptomen als bewijs voor chemische aanvallen. Brun uitte ook kritiek op de internationale gemeenschap wegens het uitblijven van een adequate reactie.

 

Britse onderzoekers hebben op 13 april jl. eveneens laten weten aanwijzingen te hebben voor het gebruik van “een of ander chemische wapen” in Syrië.

Syrië liet een inspectieteam van de Verenigde Naties onlangs niet toe. De Syrische regering en de oppositie beschuldigen elkaar over en weer van het gebruik van chemische wapens.

Terwijl de Verenigde Staten nog niet tot de conclusie zijn gekomen dat het bewind in Syrië in de burgeroorlog chemische wapens heeft gebruikt, hebben de Britten en Fransen vermoedens dat het regime van president Assad chemische wapens inzet. President Barack Obama omschreef immers eerder de inzet van chemische wapens door Syrië als ‘de rode lijn’.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 22 APRIL 2013

'Weerbare studenten' oefenden voor 30 april

Afgelopen zaterdag pasten de studentenweerbaarheden niet alleen hun tenues bij het Depot CeremoniŽle Tenuen (DCT) in Soesterberg – onderdeel van het KPU-bedrijf (Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting), ook oefenden ze in marcheren en exercitie.

Niet alleen staan ze, evenals vele eenheden van Defensie, vooraan op Prinsjesdag en bij de Dodenherdenking, ook tijdens de troonswisseling op 30 april a.s.

De studentenweerbaarheid is een overblijfsel uit de tijd van Koning Willem I, die studenten opriep met hem de Belgische opstand de kop in te drukken en de orde in het Koninkrijk te herstellen.

Op de oproep van de koning reageerden onder andere studenten van de Hogescholen uit Leiden en Utrecht en het Rijks Athenaeum in Franeker enthousiast. Uit de vrijwilligers werden zelfstandige compagnieŽn Vrijwillige jagers opgericht, die naar het zuiden optrokken om het gevecht aan te gaan tijdens de Tiendaagse Veldtocht (1831). Voor het eerst in de geschiedenis van Nederland werd een volksleger ter verdediging van de grenzen opgeroepen.

Gevochten wordt er door de hedendaagse studentenweerbaarheden niet meer en ook wisselen ze in tijden van crisis niet de frak voor de wapenrok, maar in de studentensteden bestaan ze nog steeds.

De zeven studentenweerbaarheden die op 20 april jl. oefenden waren, in volgorde van anciŽnniteit, de Koninklijke Utrechtse Studenten Vereeniging tot Vrijwillige Oefening in den Wapenhandel (2 juni 1866), de Koninklijke Leidsche Studenten Vereeniging tot Vrijwillige Oefening in den Wapenhandel 'Pro Patria' (3 november 1866), de Koninklijke Studenten Schietvereniging Amsterdam (26 november 1880), de Delftsche Studenten Weerbaarheid (22 maart 1890), de Wageningsche Studenten Schietvereniging 'Transvaal' (30 januari 1900), het Haagsch Studenten Schutters Korps 'Pro Libertate' (4 maart 1959) en de Rotterdamse Studenten Schietvereniging 'De Schutterij' (9 maart 1959).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 21 APRIL 2013

VS sluiten historische wapendeal Midden-Oosten

De Amerikaanse Secretary of Defense Chuck Hagel vertrekt vandaag voor een belangrijke reis naar het Midden-Oosten. De baas van het Pentagon zal vijf landen aandoen: Egypte, IsraŽl, JordaniŽ, Saoedi-ArabiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Het is Hagels eerste reis naar het Midden-Oosten sinds hij op 27 februari werd ingezworen als de Amerikaanse Minister van Defensie. De reis onderstreept de veiligheidsrelatie die de VS hebben met de landen in de regio.

Volgens The New York Times heeft Washington met drie van de landen - IsraŽl, Saoedi-ArabiŽ en de VAE - een deal gesloten over het leveren van het nieuwste, meest geavanceerde high-tech wapentuig, zoals raketten en gevechts- en troepentransportvliegtuigen.

Met de deal is een bedrag gemoeid van $ 10 miljard – omgerekend ruim € 7,5 miljard. Aan de deal is volgens de krant een jaar van onderhandelingen voorafgegaan. Alleen de wapendeal die de VS in 2011 met Saoedi-ArabiŽ sloten over de verkoop van 84 F-15 Eagles beliep een hoger bedrag: $ 29,5 miljard.

De wapenleveranties hebben vooral tot doel dat IsraŽl de grootste militaire macht in de regio blijft, de veronderstelde nucleaire activiteiten van Teheran te ontmoedigen en eventuele toekomstige aanvallen (van Iran) te kunnen weerstaan. Tot op heden is IsraŽl de enige macht in het Midden-Oosten die over een kernwapenarsenaal beschikt.

Met name IsraŽl kan rekenen op hoogtechnologisch materiaal. Als bonus krijgt Tel Aviv voor $ 3 miljard aan militaire steun.

Als eerste vreemde mogendheid koopt Israel het multifunctionele transportvliegtuig Bell-Boeing V-22 Osprey – een tiltrotor-vliegtuig dat opstijgt en landt als een helikopter maar zich op normale vliegsnelheid kan verplaatsen. Ook koopt IsraŽl de nieuwe generatie Boeing KC-135 tankvliegtuigen, waarmee haar gevechtsvliegtuigen langer in de lucht kunnen blijven – bijvoorbeeld om een aanval op Iran te ondernemen.

De VAE kopen onder andere 26 F-16 Fighting Falcons en Saoedi-ArabiŽ geavanceerde air-launched missiles.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 18 APRIL 2013

Aanvallen AOG Afghanistan toegenomen

Een studie van het Afghanistan NGO Safety Office (ANSO) laat zien dat de aanvallen van de gewapende oppositie (Armed Opposition Groups – de verzamelnaam voor de Taliban, het Haqqani-netwerk en de Hezb-e-Islami Gulbuddin) in het eerste kwartaal van 2013 drastisch zijn toegenomen. Niet alleen tegen de Afghan National Security Forces (ANSF), leger en politie, ook tegen medewerkers van NGO's.

Hiermee is Afghanistan 's werelds gevaarlijkste land voor hulpverleners. Met uitzondering van VN-hulpverleners werden NGO's in het eerste kwartaal al 39 maal slachtoffer van geweld – een stijging van 63% ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Hiervan werden twintig incidenten toegeschreven aan gewapende oppositiegroepen, elf aan pro-regeringstroepen en acht aan criminelen.

Het ANSO rapporteerde in de eerste drie maanden van dit jaar 2.331 aanvallen van insurgents, een stijging van 47% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2012. Als deze trend doorzet, voorziet ANSO dat 2013 het bloedigste jaar in Afghanistan zal worden sinds 2001, toen de door de VS geleide invasie de Taliban-regering in Kabul verdreef. Tot nu toe was 2011 het meest gewelddadige jaar.

De verwachting is plausibel omdat, met het aangekondigde vertrek van de door de VS gedomineerde coalitietroepen in 2014, in het eerste kwartaal al 73% van de aanvallen was gericht tegen de ANSF. 10% was gericht tegen doelen die gelieerd zijn aan de Afghaanse regering, 4% tegen buitenlandse troepen.

Na 2014 zullen de ANSF de veiligheid in Afghanistan moeten waarborgen.

Het ANSO, dat voor NGO's in Afghanistan assessments uitvoert op het gebied van veiligheidsissues, wordt gesteund door de Europese Commissie, het Schweizerische Eidgenossenschaft en het Noorse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 17 APRIL 2013

Acht dapperheidsonderscheidingen uitgereikt

Op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda zijn vandaag acht militairen onderscheiden voor “moedig, kordaat en beleidvol optreden” in Afghanistan in 2007 en 2009.

De gedecoreerden waren betrokken bij acties tijdens vijandelijk vuur of na bomaanslagen. De uitreiking vond plaats door Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, in aanwezigheid van onder andere Ridder Militaire Willems‐Orde kapitein Marco Kroon en de nabestaanden van de korporaal Kevin van de Rijdt.

De laatste keer dat militairen deze dapperheidsonderscheidingen ontvingen, was in 2010.

Het zestal dat onder vuur heeft gelegen, kreeg het Bronzen Kruis. De zes Bronzen Kruizen zijn voor leden van de Task Force 55 (TF-55), een gecombineerde eenheid van commando’s en mariniers.

De nu onderscheiden twee mariniers en vier commando’s van de TF 55 voerden op 6 september 2009 een verkenning te voet uit op zoek naar vijandelijke strijders. Deze werd uitgevoerd noordelijk van het oord Deh Rawod in de Afghaanse provincie Uruzgan. Plotseling loopt de TF 55 “in een professioneel geplande hinderlaag” en wordt beschoten met kleinkaliberwapens, mitrailleurvuur, mortieren en raketwerpers.

De Nederlanders trokken zich terug naar een quala, maar voordat de Special Forces-operator korporaal Kevin van de Rijdt die kon bereiken, werd hij getroffen door vijandelijk vuur.

Met gevaar voor eigen leven haalden de zes hem op uit de vuurlinie, gaven hem de eerste medische zorg en droegen hem naar de quala. Eenmaal in de medevac-helikopter bleek de 26-jarige Van de Rijdt overleden.

De bewindsvrouw hierover: “Het oorlogsgeweld is oorverdovend. Dan blijkt ook dat Kevin van de Rijdt er niet bij is. U twijfelt geen seconde en duikt met zijn zessen de kogelregen weer in. Als eenheid hebt u Kevin teruggebracht. U hebt hem niet in de steek gelaten. U hebt gehandeld in het belang van de missie, in het belang van Nederland en in het belang van Kevin en diens nabestaanden. Ik ben trots op u. Ik hoop dat ook u zich trots kunt voelen, ondanks het verdriet om het verlies.”

De twee Kruizen van Verdienste waren voor het optreden van een korporaal der eerste klasse b.d. en een sergeant van het Korps Mariniers.

Nadat een suïcider op 19 januari 2007 zijn bomauto bij de zes voertuigen tellende patrouille van de korporaal Jaap tot ontploffing heeft gebracht, zijn er twee collega’s licht- en vijf zwaargewond.

Daarna heeft Jaap op eigen initiatief en bewust van de risico’s meerdere keren in open terrein hulp geboden. Hij stuurde geneeskundig personeel aan en zorgde dat de gewonden klaar waren voor evacuatie.

Het tweede Kruis van Verdienste was voor sergeant Ammie van het Korps Mariniers. Hij schoot op 21 december 2009 met zijn eenheid Afghaanse politieagenten te hulp die getroffen waren door een improvised explosive device (IED). Drie doden en een zwaargewonde waren het gevolg.

Terug naar Boven of naar Homepage

Personeelsbeleid Defensie ‘omgekeerde piramide’

Het lijkt met elkaar in tegenspraak: aan de ene kant verdwijnen als gevolg van de bezuinigingsreorganisatie die op 8 april 2011 werd ingeluid met de beleidsbrief Defensie na de kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld de komende jaren 12.000 functies bij Defensie; anderzijds kampt de krijgsmacht met een tekort aan personeel.

Toch is dit een deel van de boodschap die Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag tegenover de NOS bracht: de strijdkrachten hebben last van een tekort aan jong personeel.

De bewindsvrouw gaf aan dat Defensie kampt met een omgekeerde piramide, waarbij er een te brede bovenlaag is en een te kleine onderlaag. Meer mensen verlaten het leger dan er binnenkomen: “Dat komt mede door de woelige tijden waar Defensie doorheen is gegaan. Er waren reorganisaties en veel functies worden geschrapt."

Volgens Hennis-Plasschaert brengt de uitstroom het risico met zich mee dat bepaalde ervaringen en kunde verloren gaan.

Door de economische crisis is wel sprake van een lichte stijging in het aantal aanmeldingen, maar daarmee zijn de zaken volgens de minister nog niet op orde: “Er zijn nog veel functies onbezet […] We hebben nog nooit nee hoeven verkopen en dat hoop ik niet mee te hoeven maken.”

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 15 APRIL 2013

3.500 militairen tijdens troonwisseling

In het Marine Etablissement Amsterdam zijn vandaag onder leiding van de mandataris van Defensie, brigadegeneraal Hans Hardenbol, de voorbereidingen op het militair ceremonieel rond de troonwisseling van 30 april begonnen.

De functie van mandataris houdt in dat aan de generaal Hardenbol het mandaat is verleend om namens de Minister van Defensie besluiten te nemen met betrekking tot de militaire inzet.

Zo'n honderd ondercommandanten kregen instructies over de rol die hun eenheden in de hoofdstad krijgen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

In totaal nemen 3.500 militairen deel aan de troonswisseling: 2.000 aan de ceremoniële plichtplegingen, 1.500 zijn betrokken bij de beveiliging en voorbereiding. Zo bouwt de genie loopbruggen in de hoofdstad en ondersteunen anderen de politie.

Terug naar Boven of naar Homepage

Militaire uitgaven wereldwijd 0,5% lager

In 2012 bedroegen de wereldwijde militaire uitgaven $ 1,75 biljoen. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). De daling van 0,5%, die voor het eerst sinds 1998 plaatsvindt, is met name het gevolg van de bezuinigingen op de Defensiebegrotingen van de Verenigde Staten en West- en Midden-Europa.

Ondanks een daling van de militaire uitgaven van de VS met 6%, als gevolg van de verminderde oorlogsuitgaven in Irak en Afghanistan, was het Defensiebudget in 2012 met $ 682 miljard dollar nog altijd viermaal hoger dan dat van nummer twee op de SIPRI-ranglijst: China.

Grootste uitzonderingen op de mondiale tendens ten opzichte van 2011 zijn China en Rusland. De uitgaven van China, de tweede grootste op de ranglijst, namen in 2012 toe met 7,8% ($ 11,5 miljard) tot $ 166 miljard. Rusland, nummer drie op de lijst, steeg met 16% ($ 12,3 miljard) tot zo'n $ 91 miljard.

Op de vierde plek staat Groot-BrittanniŽ, gevolgd door Japan, Frankrijk, Saoedi-ArabiŽ, India, Duitsland en ItaliŽ.

Andere opvallende zaken uit de SIPRI-rapportage:

►In Oost-Europa, Rusland en OekraÔne stegen de militaire budgetten drastisch; in OekraÔne zelfs met 24%.

►In Noord-Afrika namen de militaire uitgaven sterk toe (7,8%). De modernisering van strijdkrachten en de bezorgdheid voor terroristische groeperingen in de Sahel zijn hieraan debet.

►In het Midden-Oosten namen de uitgaven met 8,4% toe: Saoedi-ArabiŽ steeg met 12% en geeft, gemeten naar het bruto nationaal product, met voorsprong veruit het meest uit aan Defensie; Oman was met 51% de grootste mondiale stijger; en van Iran, Qatar, SyriŽ en de Verenigde Arabische Emiraten zijn geen gegevens bekend.

►In Frankrijk, Groot-BrittanniŽ en Duitsland, dat zelfs een lichte stijging noteerde, heeft de economische crisis weinig of geen impact op de militaire uitgaven.

►In Europa kenden de militaire uitgaven van Hongarije, ItaliŽ, Portugal, SloveniŽ en Spanje een scherpe daling als gevolg van de economische crisis.

►In AziŽ en OceaniŽ lieten Vietnam en IndonesiŽ grote stijgingen zien. Vietnam deed grote marineaankopen vanwege de spanningen met China. De uitgaven in India daalden met 2,8%.

►Het Afrikaanse continent kende opnieuw een stijging van de militaire uitgaven.

►De landen met de meest stijgende Defensiebudgetten in Latijns-Amerika waren Paraguay (43%) en Venezuela (42%).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 14 APRIL 2013

Karzai: NAVO-aanval op Shelton-Tal, Kunar is "schending mensenrechten"

De Afghaanse president Hamid Karzai heeft het NAVO / ISAF-bombardement op 6 april jl. afgedaan als een “schending van de mensenrechten”. Een woordvoerder van de president liet dit gisteravond weten.

Een Afghaanse delegatie heeft het bombardement op het oord Shelton-Tal in het district Shigal in de provincie Kunar onderzocht. Bij de luchtaanval door de International Security Assistance Force (ISAF) kwamen 12 kinderen, 4 vrouwen en een man om het leven.

De operatie werd uitgevoerd om een grote operatie van Afghaanse en Amerikaanse militairen tegen Taliban te ondersteunen.

Gisteren ontving Karzai de fact-finding delegatie onder leiding van presidentieel adviseur Shuja-ul-Mulk Jalalah, die het rapport naar aanleiding van Shelton-Tal aan hem presenteerde.

Op zaterdag 6 aopril namen, volgens de bevindingen van de presidentieel adviseur, de troepen van ISAF en de Afghan National Army (ANA) een poging om twee Taliban-commandanten, Qari Mohammad Hanif en Ali Khan, te arresteren.

Toen hierbij een Amerikaanse adviseur werd gedood, riepen de Amerikanen luchtsteun in om het stoffelijk overschot van hun collega te vervoeren. De opgeroepen luchtsteun heeft vervolgens eveneens de huizen van de Taliban-commandanten uren achtereen gebombardeerd.

Na het horen van de bevindingen reageerde Karzai: “Het rapporten bevestigt dat er gewapende Taliban in het gebied waren, dus we veroordelen het gebruik van burgers en hun huizen als schild door de Taliban, en we accepteren ook geen luchtaanval op woongebieden onder welke naam en voor welk doel dan ook.”

Hij voegde eraan toe dat deze daad van ISAF een schending van de mensenrechten is en van de presidentieel decreet dat luchtaanvallen verbiedt tijdens operaties in woonwijken.

Terug naar Boven of naar Homepage

Nominatie Hans Damen voor Beste Ambtenaar

Tot 26 april kan nog worden gestemd op de PM Top 100 Beste Ambtenaren, waarin ťťn ambtenaar is genomineerd van het Ministerie van Defensie: kolonel Hans Damen.

Kolonel Damen is commandant van het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen (DBGS).

Naar mijn mening is Hans Damen “de meest doorpakkende wegbereider van social media binnen Defensie”. In 2012 was hij dť initiator van de evenementen Landmacht 2.0 dag en Social Media Cafť @Landmacht, waar in presentaties en workshops de mogelijkheden van social media, binnen en buiten Defensie, zijn verkend.

Onvermoeibaar zet de kolonel Damen zich in om het Ministerie van Defensie meer in openheid te laten werken. Hierdoor krijgen buitenstaanders een veel beter beeld wat Defensie nu eigenlijk doet. Ook op en via het netwerk Ambtenaren 2.0 profileert hij zich als een echte netwerker voor de Defensieorganisatie.

Breng op deze pagina je stem uit op Hans Damen (categorie rijksoverheid-management)…

De nominatie in de PM Top 100 Beste Ambtenaren omschrijft Hans Damen als volgt:

“Hans is de Beste Ambtenaar van 2013 vanwege zijn onvermoeibare inzet om het Ministerie van Defensie meer in openheid te laten werken. Hierdoor krijgen buitenstaanders een veel beter beeld wat Defensie nu eigenlijk doet. Een hele prestatie dat nu zťlfs generaals op sociaal media te vinden zijn. Defensie komt over als een gesloten organisatie. Hans zoekt actief andere (overheids)organisaties op om slimmer samen te werken. Hij laat zien hoe de 'conversatie company' werkt. Je ziet aan zijn uitingen op social media dat Hans trots is op zijn vak, op zijn organisatie en om ambtenaar te zijn”,

Een stem op Hans Damen kan worden uitgebracht in de categorie Nominaties Rijksoverheid | Management.

Volgende maand zal de jury onder leiding van voormalig Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies zich buigen over de kandidaten met de meeste stemmen en daaruit de winnaar kiezen. Op 30 mei zal de winnaar worden bekendgemaakt, zowel online als in het juninummer van PM Public Mission. De Beste Ambtenaar wint een opleiding van PBLQ ROI.

Public Mission (PM), dat de verkiezing tot 'Beste Ambtenaar' heeft uitgeschreven, is een platform voor topambtenaren werkzaam bij het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en in de uitvoering.

Social media-pionier Hans Damen is te vinden op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 13 APRIL 2013

Openbare beŽdiging Natres-militairen in Alkmaar

Met groot ceremonieel zijn vanochtend op het Waagplein in Alkmaar ongeveer 70 militairen van het Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht beŽdigd.

In het bijzijn van de burgemeester van Alkmaar, Piet Bruinooge, nam de commandant van 20 Natresbataljon, luitenant-kolonel Roeland den Hollander, op het vaandel van het Korps bij de militairen de eed of belofte af.

Met de eed of belofte erkenden de militairen ten overstaan van het in groten getale toegestroomde winkelend publiek en inwoners van Alkmaar, trouw aan de Koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.

De muzikale ondersteuning van de beŽdigingceremonie was in handen van de Fanfare van het Korps Nationale Reserve (FKNR).

20 Natresbataljon, ťťn van de drie reservistenbataljons van de Koninklijke Landmacht, behoort sinds vorig jaar tot de operationele slagkracht van 11 Luchtmobiele Brigade, met als uitvoeringsgebied met name de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. In voorkomend geval bewaken de militairen van de NATRES belangrijke objecten en/of verlenen ze hulp bij openbare orde en veiligheid.

Terug naar Boven of naar Homepage

Openluchtspektakel De Slag om Vrede

Vanavond spelen zo'n tweehonderd militairen van de Koninklijke Landmacht (KL) op de overkapping van de Leidsche Rijntunnel een hoofdrol in De Slag om Vrede. De Leidsche Rijntunnel ligt tussen de afritten 7 en 8 op de snelweg A2, Amsterdam-Utrecht.

Het openluchtspektakel – een muzikaal-theatrale "veldslag" – is de publieksopening van de viering van het 300-jarig jubileum van de Vrede van Utrecht.

Samen met acteurs, musici, kinderkoorleden, dansers en niet te vergeten het publiek flitsen de militairen via theater, muziek en vuurwerk door het historische verhaal van de Vrede van Utrecht.

Junkie XL, die de muziek voor het theaterstuk componeerde, staat samen met het Metropole Orkest op de overkapping te spelen.

Het publiek kan zich met legertrucks vanuit het centrum van Utrecht naar het eenmalige podium laten vervoeren. Het openluchtspektakel eindigt met vuurwerk en een dansevenement, dat daarna nog 24 uur zal worden voortgezet in de Utrechtse binnenstad. Daar zijn onder andere films en documentaires te zien, ballet op straat en ballroomdansers op de grachten.

Het programma is een voorproefje op het eigen jubileum – 200 jaar – van de KL in 2014. Ook de landstrijdkrachten willen met de maatschappij in contact komen en bijdragen aan de discussie en meningsvorming rond vrede, vrijheid en veiligheid.

Met de Vrede van Utrecht, getekend op 11 april 1713 in het stadhuis van Utrecht, kwam een einde aan twee eeuwen van oorlogen tussen Frankrijk en Engeland. Hierin gingen godsdienstvervolging en het streven naar politieke macht hand in hand, waardoor een ongekend groot aantal burgerslachtoffers viel.

Het vredesverdrag, dat onder andere leidde tot het ontstaan van de staat Canada, geldt vandaag de dag als een schoolvoorbeeld voor het oplossen van latere conflicten.

Terug naar Boven of naar Homepage

Gebruik chemische wapens SyriŽ aangetoond

Volgens The Times is door Britse onderzoekers het forensisch bewijs gevonden voor het gebruik van chemische wapens in SyriŽ.

Dit is gevonden in een grondmonster dat vorige maand het land is uitgesmokkeld in een operatie van de Secret Intelligence Service (SIS) – de Britse inlichtingendienst buitenland.

Volgens anonieme bronnen van het Ministry of Defence (MOD) is voldoende bewezen dat "een of ander chemisch wapen" in SyriŽ is gebruikt. Dit is aangetoond door wetenschappers van het Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) in Porton Down, een agentschap van het Britse MOD dat zich bezighoudt met chemisch en biologisch onderzoek.

Niets is prijsgegeven over de aard van het chemische wapen.

De Britse krant The Daily Star maakte op 26 augustus 2012 al bekend dat “nearly 200 elite SAS and SBS troops are in or around Syria” op zoek naar massavernietigingswapens.

Hierin werkte de Britse elite-eenheid Special Air Service (SAS) samen met de SIS. Daarnaast verzamelen de Special Forces informatie over troepenbewegingen van het Syrische leger en leiden ze de rebellen van het Vrij Syrische Leger op, zowel in SyriŽ als vanuit Libanon en Turkije.

Vorige week al concludeerden westerse inlichtingendiensten dat de troepen van president Bashar Assad chemische wapens zouden hebben gebruikt. Die informatie had betrekking op twee incidenten op 19 maart jl., ťťn nabij Aleppo, vlak bij de Turkse grens, en ťťn in de omgeving van de hoofdstad Damascus.

Als er overtuigend bewijs is dat chemische wapens zijn gebruikt, kan dit leiden tot een versnelling van de westerse betrokkenheid bij het conflict in SyriŽ. De Verenigde Staten hebben eerder gewaarschuwd dat het gebruik van chemische wapens een “rode lijn” zou zijn.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 12 APRIL 2013

Prins Bernhard schoot op Duitse vliegtuigen

Het vandaag verschenen nummer van het veteranenblad Checkpoint meldt dat wijlen Prins Bernhard op 10 mei 1940 vanaf Huis ten Bosch met een machinepistool op Duitse vliegtuigen heeft geschoten. In aanwezigheid van militairen schoot de prins op Duitse toestellen die over het Haagse Bos vlogen.

Dit zegt de nu 92-jarige Gerard Hillenaar uit Leiden, destijds als paleiswacht ooggetuige: "Na het ontwaren van de vijandelijke kisten boven het Haagse Bos, stond de prins zij aan zij met de militairen die met hun persoonlijke wapens omhoog schoten."

Volgens Hillenaar haalde Prins Bernhard geen toestel naar beneden.

De oud-infanterist Hillenaar lijkt hiermee een anekdote uit ‘H.R.H. Prince Bernhard of the Netherlands. An authorized biography’ (1962) van de Amerikaanse journalist Alden Hatch te bevestigen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 11 APRIL 2013

Koninklijk distinctief voor aanstaande Koning geslagen

Voor de militaire uniformen van de aanstaande Koning der Nederlanden Willem-Alexander is gisteren bij Koninklijke Begeer BV in Zeist een speciaal ontworpen Koninklijk distinctief geslagen.

Op het uniform van Koning Willem-Alexander worden de epauletten die de rang aangeven vervangen door het embleem van het nieuwe Koninklijk distinctief. Dit wapenbeeld, waaraan deskundigen op het gebied van militaire historie en ceremonieel hebben samengewerkt, is opgemaakt met de drie symbolen van de Koninklijke macht (regalia): de Rijksappel, het Rijkszwaard en de Scepter.

Bij zijn inhuldiging op 30 april doet de Koning na bijna 28 jaar afstand van zijn actieve militaire status en wordt hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend. Voor het eerst sinds 1849 krijgt Nederland weer een Koning die als militair heeft gediend: op 17 maart 1849 overleed Koning Willem II.

Als gewezen militair mag de Koning bij militairceremoniŽle en andere representatieve gelegenheden een militair uniform blijven dragen. Dit heeft geen rangonderscheidingstekens. Nederland kent geen hogere rang dan die van de hoogste militair van de krijgsmacht, de Commandant der Strijdkrachten (CDS), zoals admiraal of maarschalk.

De Koning is niet de opperbevelhebber van de krijgsmacht en heeft daarbinnen geen functie. In de Nederlandse rechtsstaat is wettelijk geregeld dat een militair in dienst geen deel mag uitmaken van de regering - waaraan hij tegelijkertijd onderworpen zou zijn. De regel geldt ook voor de Koning, die grondwettelijk deel uitmaakt van de regering.

In een interview met de Defensiekrant op 7 maart jl. zei de Kroonprins onomwonden: “Om onze sterke band te onderstrepen, zal ik graag gebruik maken van dat recht. Ik ben trots op onze krijgsmacht en haar militairen. Ik heb zelf ervaren en met eigen ogen gezien wat onze mannen en vrouwen doen en laten voor onze vrede en veiligheid - en die van anderen. Daar kan elke Nederlander trots op zijn. Als Koning zal ik mijn waardering voor Defensie onverminderd tonen, in woord, daad en militair ceremonieel.”

Terug naar Boven of naar Homepage

Generaals dragen Rijkszwaard en -banier

In de cortŤge, het escorte waarin de nieuwe Koning op 30 april van het Koninklijk Paleis naar de Nieuwe Kerk loopt, zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor hoge militairen en militairen die zich hebben onderscheiden. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

De hoogste militair van de krijgsmacht – de Commandant der strijdkrachten (CDS), generaal Tom Middendorp – draagt het Rijkszwaard.

De Rijksbanier wordt gedragen door de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK), luitenant-generaal der mariniers Ton van Ede. De banier is vernieuwd zijn, omdat het rijkswapen dat erop staat decennia geleden is aangepast: de leeuwen kijken nu naar het schild. Bij de inhuldiging van Koningin Beatrix in 1980 werd de oude banier nog gebruikt.

Het Rijkszwaard en de Rijksbanier met het Nederlandse wapen, beiden vervaardigd ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem II in op 28 november 1840, behoren samen met de Kroon, de scepter en de rijksappel, tot de regalia of rijksinsigniŽn.

Traditioneel worden deze heraldische tekenen van de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden en de rang van de Koning door de krijgsmacht binnengedragen tijdens een troonswisseling.

Vier adjudanten, in de rang van luitenant of kapitein, begeleiden de twee generaals. De vier jonge officieren zijn drager van een Koninklijke dapperheidsonderscheiding of een andere onderscheiding voor hun moed, trouw of inzet, en symboliseren hiermee de bijzondere waarden en normen van de krijgsmacht.

Tijdens de inhuldigingsplechtigheid van de nieuwe Koning liggen de kroon, scepter en rijksappel op kussentjes op de credenstafel in de Nieuwe Kerk, samen met een exemplaar van de Grondwet en – voor het eerst – het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het Rijkszwaard en de Rijksbanier liggen hier op 30 april niet bij.

In het cortège worden de commandanten van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee elk begeleid met een vaandel of standaard van hun krijgsmachtdeel. Hiermee symboliseren zij de veiligheid waar de vier krijgsmachtdelen borg voor staan.

De overige 28 Koninklijke vaandels en standaarden van de krijgsmachtdelen bevinden zich al in de Nieuwe Kerk. Deze vaandels of standaarden zijn in het verleden door het staatshoofd aan eenheden en regimenten van de krijgsmacht uitgereikt. Alle militairen zwoeren of beloofden bij hun aanstelling trouw aan de Koning(in) en de wetten. Dit deden zij met hun hand aan een van deze vaandels of standaarden.

Tot slot lopen in het cortŤge de adjudanten van de Koning.

Terug naar Boven of naar Homepage

Meerwaarde veteranen voor bedrijfsleven

Veteranen die de naar het bedrijfsleven overstappen, moeten hun uitzendervaring ter sprake brengen. Die ervaring wordt vaak positief gewaardeerd, maar militairen promoten hun activiteiten te weinig. Daarnaast zou het bedrijfsleven zich meer moeten openstellen voor het aanbieden van stageplaatsen aan veteranen, zodat zij praktische ervaring opdoen bij hun aansluitende studies.

Deze oproep deed bedrijfskundige Michiel Herkemij vanmiddag bij de Veteranenlezing in Madurodam (Den Haag). Het Veteraneninstituut en de Stichting Nederlandse Veteranendag organiseren deze lezing jaarlijks. Dit jaar was het thema 'Veteranen op de arbeidsmarkt'.

Herkemij benadrukt dat er in het bedrijfsleven ruimte is leven voor mensen met energie, drive, hart voor de zaak en bewezen hebben de grenzen in hun werk op te zoeken.

Herkemij diende in 1986 en ’87 als luitenant bij de Koninklijke Marine. Na zijn diensttijd bekleedde hij onder meer functies bij multinationals als ABN Amro, FrieslandCampina en Heineken. Tot eind vorig jaar was hij bestuursvoorzitter van Douwe Egberts Master Blenders 1753.

Ook de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (tevens Inspecteur der Veteranen), luitenant-generaal der mariniers Ton van Ede, sprak de aanwezigen toe. Hij bepleitte een goede beeldvorming van veteranen: “Velen hadden deze ervaring niet willen missen. Zij hebben een toegevoegde waarde. Het rendement dat de militair als ervaring meeneemt van een uitzending kan op die manier weer terugstromen in de samenleving.”

Herkemij onderstreepte Van Ede’s woorden: “Met twee gelijkwaardige kandidaten voor een functie kies je toch voor degene die al toonde dat hij onder grote druk kan presteren. Dit wordt ondersteund in het rapport nu blijkt dat 96% van de oud-militairen werk na Defensie vindt in de civiele sector. Maar ook 3 op de 10 veteranen heeft bij het verlaten van de dienst behoefte aan (om-)scholing. Defensie zou hier ook beter op in kunnen spelen met een betere loopbaanondersteuning.”

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 10 APRIL 2013

Chinese analist Zhang Liangui: kans op oorlog Noord-Korea "80 procent"

Op gezag van de invloedrijke Chinese analist en Noord-Koreakenner Zhang Liangui meldt het Reformatorisch Dagblad dat de huidige crisis tussen Noord- en Zuid-Korea niet langer onder controle is en zeer waarschijnlijk zal uitlopen op een oorlog. Er is zelfs al een plan voor de bezetting van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.

Dit beweert Zhang, professor internationaal strategisch onderzoek aan de Partij School van het Centraal Comité van de Chinese Communistische Partij, tegenover de Duitse krant Die Welt. De opmerkingen van Zhang zijn opmerkelijk: China geldt al lange tijd als enige politieke bondgenoot van het regime in Pjongjang.

Volgens Zhang, die in 1968 afstudeerde aan de Kim II Sung University in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pjongjang, is de kans op oorlog “80 procent”. Zhang geldt als een van de grootste kenners van de politieke situatie in het buurland, dat op stalinistische wijze wordt geregeerd door de 30-jarige dictator Kim Jong-un. Die is er volgens Zhang op uit om zijn land "met geweld" te herenigen met Zuid-Korea.

Wie aan de lezing van Kim Jong-un twijfelt, raadt Zhang aan de ongebruikelijke propaganda vanuit het zelfgeïsoleerde Noord-Korea beter te lezen. Al weken lang spreekt Pjongjang van een “heilige oorlog” of een “totale oorlog”, zelfs tegen de prijs van een eventuele ondergang.

In de oorlogsverklaring van 30 maart jl. viel te lezen dat ook de aarde niet meer zal bestaan, als Korea en Kim Jong-un er niet meer zouden zijn – een uitspraak die typerend is voor de huidige stemming in Noord-Korea, aldus Zhang.

Het grootste gevaar komt van de ballistische Musudan raket, die met zijn bereik van Ī 3.500 km zelfs de Amerikaanse marinebasis Guam in de Stille Oceaan kan raken. Noord-Korea heeft gedreigd om de ​​raket te lanceren. De VS verwacht dat Noord-Korea ieder moment een nieuwe langeafstandsraket test. Volgens het Amerikaanse Ministerie van Defensie is op satellietbeelden te zien dat het land een lancering voorbereidt.

Daarnaast zien de Verenigde Staten, die in Zuid-Korea 28.500 militairen hebben gestationeerd, de agressieve retoriek van Kim Jong-un als de grootste bedreiging voor de stabiliteit en de vrede in Oost-AziŽ sinds de oorlog in Vietnam.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 9 APRIL 2013

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra wil Defensiebudget verhogen

Fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de Tweede Kamer-fractie van de VVD, wil het Defensiebudget verhogen.

Volgens Zijlstra trekken de Verenigde Staten zich, wegens afnemende oliebelangen in het Midden-Oosten door de groeiende winning van schaliegas in eigen land, steeds meer terug uit het Midden-Oosten: “Onze veiligheid komt daarom meer op onze eigen schouders terecht. Als de Amerikanen zich terugtrekken, moeten we Europa-breed, dus ook in Nederland, nadenken of we onze veiligheid op orde hebben.” Het vizier is nu gericht op China en Noord-Korea, aldus Zijlstra.

Zijlstra gaf aan dat de VS een energie-exporteur in plaats van –importeur worden en daarom geen belang meer hebben om in het buitenland in te grijpen: “Zij hebben decennialang onze veiligheid betaald, dat zal nu meer op onze eigen schouders komen. Dat is geen populaire boodschap, zeker in tijden van bezuinigingen.”

Zijlstra’s uitlatingen waren het antwoord op een vraag uit het publiek tijdens een politiek café van de VVD Zeeland in Hotel Goes.

De eigen Defensie moet ook voor Nederland op peil gehouden worden. De fractieleider: "Wat heb je aan goede zorg en onderwijs als de veiligheid in het geding is?"

Vanochtend in het Radio 1 Journaal verduidelijkte Zijlstra en verduidelijkte zijn standpunt vandaag in het Radio 1 Journaal. zijn statement: “Als de wereldgeschiedenis één ding heeft uitgeleerd in het verleden, dat als je je ogen sluit voor veiligheidsproblematiek, dat hele kwalijke gevolgen kan hebben.”

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen en hervormingen doorvoeren om de overheidsfinancën op orde te krijgen. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra had die boodschap meegenomen naar zijn Zeeuwse achterban, op een partijbijeenkomst in Goes, gisteravond. Er is volgens Zijlstra de komende jaren nergens geld voor, behalve voor Defensie. Daar moet misschien juist meer geld naartoe. Aan Wilma Borgman legt Zijlstra uit waarom hij dat denkt.

In een reactie geeft PvdA-leider Diederik Samsom aan er niets voor te voelen het regeerakkoord open te breken om het budget van Defensie te verhogen. CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma vindt dat Zijlstra “een makkelijk praatje” verkoopt door nu op meer geld aan te dringen voor Defensie terwijl het kabinet eerder fors heeft bezuinigd. Ook Buma is van mening dat Nederland op termijn zijn Defensiebeleid moet bijstellen omdat de wereld verandert: “Maar wat Zijlstra doet, is me te makkelijk.”

De uitspraken van Zijlstra op de partijbijeenkomst in Goes komen twee weken nadat in het jongste nummer van Liberaal Reveil – het kwartaalblad van de met de VVD verbonden Prof. mr. B.M. Teldersstichting – juist werd geopperd dat het welk degelijk mogelijk is “[…] om met een kleinere Defensiecapaciteit en minder middelen uit de voeten te kunnen.”

In hun openingsartikel ‘Strategisch denken anno nu. Heldere doelen voor de Nederlandse krijgsmacht’ pleitten militair historicus Marno de Boer, politicoloog/polemoloog Ghassan Dahhan en politicoloog Stephan de Vries ervoor dat het geen taboe zou mogen zijn om nog ± € 750 miljoen op de Defensiebegroting te bezuinigen.

De vraag werpt zich op in hoeverre de opmerkingen van Zijlstra gegrond zijn. De laatste peiling van 4 april jl. laat andermaal zien dat de VVD bij de kiezers op verlies staat: nu 29 zetels tegen 41 bij de Tweede Kamerverkiezingen van iets meer dan een half jaar geleden.

Onder meer "als bijdrage aan het oplossen van de algemene financiŽle problematiek" is in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II afgesproken tot 2017 € 1 miljard te korten op de Defensiebegroting.

Terug naar Boven of naar Homepage

Levering 4.500 portofoons aan Defensie

Defensie heeft een raamovereenkomst gesloten over de levering van alle apparatuur voor grondgebonden communicatie. Dit meldt de website Dutch IT-Channel.

Vanderkooij Telecommunicatie BV, reseller van Motorola-distributeur Selecsys BV, levert de komende vier jaar ongeveer 4.500 portofoons en de infrastructuur daar omheen. De raamovereenkomst, die voor alle onderdelen van de krijgsmacht geldt, kan nog met een jaar worden verlengd.

De apparatuur die Vanderkooij Telecommunicatie BV levert is van Motorola en Vertex Standard. Het gaat om portofoons, mobilofoons en repeaters. Een repeater pakt een signaal op en versterkt/verlengt dit.

Hans Geelen, commercieel directeur van Vanderkooij Telecommunicatie BV: "We hebben sinds 1994 een goede relatie met Defensie. Zij wilden eenheid in hun radiocommunicatie. Daarnaast maakten ze de stap naar digitale portofonie. Wij mogen een rol spelen in alle facetten van de communicatie-oplossing, van advisering tot installatie en ondersteuning bij ingebruikname. Het raamcontract is een verbreding van de diensten die we al jaren leveren voor Defensie."

Uit het artikel kan niet worden opgemaakt om welke types digitale portofonie van Motorola het gaat

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 8 APRIL 2013

Fysieke paraatheid Belgische militairen opnieuw achteruit

Uit de jongste cijfers van het Belgische Ministerie van Defensie over de gemiddelde Body Mass Index (BMI), blijkt dat de fysieke paraatheid van haar militairen er opnieuw op achteruit is gegaan.

De BMI registreert het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte: het aantal kilogrammen per vierkante meter lichaamsgewicht.

Al in 2007 kampte de doorsnee Belgische militair met een BMI van 26,2 al met “licht overgewicht”. Een gezonde BMI-index is lager dan 25. Bij een hogere BMI wordt afvallen aanbevolen. Uit gegevens die de Belgische Minister van Defensie Pieter de Crem ter beschikking heeft gesteld, blijkt dat de gemiddelde BMI-index het afgelopen jaar steeg tot 26,8. Hiermee schuift de Belgische militair op in de richting van “matig overgewicht”.

De Crem heeft intussen benadrukt dat de stijging “binnen de verwachtingen ligt”: “Er is wetenschappelijke consensus dat de BMI stijgt naargelang men ouder wordt.” Ondanks een groot aantal geworven jonge militairen bestaat de Belgische krijgsmacht nog steeds vooral uit oudere militairen.

In een reactie wijst Defensie ook nog op programma's als MeNuFit (Medicine, Nutrition & Fitness) en de digitale diëtist, die zorgen voor begeleiding van militairen die fitter willen worden. Volgens de website is MeNuFit in het bijzonder in het leven geroepen omdat “de fysieke fitheid belangrijk [is] voor de veiligheid van de militair en zijn collega’s tijdens operaties maar ook tijdens de dagelijkse activiteiten.”

Terug naar Boven of naar Homepage

Website werkenbijdefensie.nl online

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft vandaag de nieuwe wervingssite werkenbijdefensie.nl officieel geopend. Het is voor het eerst dat de vier krijgsmachtdelen zich met één gezamenlijke wervingssite profileren op de arbeidsmarkt.

Op werkenbijdefensie.nl kunnen bezoekers zich veel eenvoudiger oriënteren op hun mogelijkheden voor een baan binnen heel Defensie. Het is nog altijd mogelijk om binnen een bepaald krijgsmachtdeel te kijken welke functies of infodagen er zoal zijn, maar ook vanuit een vakgebied of opleidingsniveau kan nu gemakkelijk worden gevonden waar de arbeidskansen binnen Defensie liggen, nog voordat er een keuze voor een krijgsmachtdeel is gemaakt.

Het aanbod voor de belangstellende is daarmee een stuk groter en beter bereikbaar dan in de vorige situatie met vier verschillende werkenbij-sites van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 6 APRIL 2013

Herinvoering dienstplicht in Suriname

Dit jaar zal in Suriname de dienstplicht worden heringevoerd, voor zowel jongens als meisjes van 18 tot 33 jaar. Volgens de regering van Desirť D. Bouterse is het belangrijkste doel hiervan het bijbrengen van discipline aan en vormen van jongeren. De conceptwet ligt ter goedkeuring bij de raad van ministers (RVM).

De ideeŽn voor de 'maatschappelijke' dienstplicht zijn onder andere gebaseerd op voorbeelden uit Nederland. Al in 1993 introduceerde toenmalig premier Ruud Lubbers in zijn derde kabinet het idee van heropvoedingskampen.


“Het idee van de kampen van Lubbers was ook bedoeld om jongeren die dreigden te ontsporen, op het rechte pad te brengen en hun aansluiting op de arbeidsmarkt te geven. En dat is nu ook de bedoeling van de regering-Bouterse. […] Het is hard nodig dat jonge Surinamers leren dienstbaar te zijn en zich gedisciplineerd te gedragen. Dat is tegenwoordig ver te zoeken. Daarnaast willen we er aan bijdragen dat mensen een goede opleiding krijgen waar ze in de maatschappij iets aan hebben. Daarom zullen we ook officieren gaan opleiden die dan managementfuncties kunnen gaan bekleden”, aldus luitenant-kolonel Justus Hew A Kee in een vraaggesprek met de Surinaamse krant De Ware Tijd.

Hew A Kee is adviseur van de Surinaamse Minister van Defensie Lamurť Latour.

De grote lijnen van de nieuwe dienstplichtwet zijn bekend. Zo zullen jongeren die een opleiding volgen, kostwinner zijn, een eigen bedrijf runnen of vanuit hun overtuiging geen wapens mogen of willen dragen, vrijstelling kunnen krijgen.

Tussen 1971 en 1992 kende Suriname ook een dienstplicht. De afschaffing, kort na het aantreden van de regering-Venetiaan, was enkele jaren na het binnenlandse conflict.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 5 APRIL 2013

Nieuw lied Regiment Geneeskundige Troepen

Tijdens het Regimentsdiner voor onderofficieren ter gelegenheid van de 144ste verjaardag van het Regiment Geneeskundige Troepen is gisteravond de nieuwe tekst van het Regimentslied geïntroduceerd.

Dit gebeurde in aanwezigheid van de Regimentsoudste, brigadegeneraal Johan de Graaf, de Regimentscommandant, luitenant-kolonel Jurgen Muntenaar, de Regimentsadjudant, Hans van Lieshout, en 148 aanwezige onderofficieren in Hotel Harderwijk.

Mede omdat de tekst van het 'oude' regimentslied 'Ick dien' niet gemakkelijk kon worden meegezongen, had adjudant Wim Bakarbessy - compagniesadjudant van 11 Geneeskundige Compagnie Luchtmobiele Brigade - een nieuwe tekst geschreven. De tekst ontstond na onderzoek binnen het regiment naar wat de leden graag in het lied wilde terughoren.

Na zo'n tien minuten oefenen op de tekst van het door Bakarbessy voorgezongen lied, zongen alle aanwezigen het lied uit volle borst mee:

“Van nevel in de ochtend
Tot vrieskou in de nacht
In oorlogstijd of vrede
De GNK wordt dan verwacht

Elk werelddeel op aarde
Van pool tot evenaar
Waar maten voor het leven
Fel strijden tegen ’t gevaar

Wij vechten voor het leven
Bloed en zweet ons niet te na
Eripiendo Victoriae Prosum

Het Regiment, Het Regiment
Het Regiment, Het Regiment

Het Regiment der GNK!"

Vanavond vindt op dezelfde locatie het Regimentsdiner voor de officieren van het Regiment Geneeskundige Troepen plaats.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 1 APRIL 2013

Helikopters paraat voor grote natuurbranden

Vanaf vandaag tot en met 1 oktober staan de Chinook CH-47D transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) en grondpersoneel van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) stand-by met een verkorte reactietijd om de brandweer te ondersteunen bij de bestrijding van omvangrijke (natuur)branden.

Tijdens een droge periode is in Nederland een risico op grote natuurbranden.

De transporthelikopters van het DHC zijn zeven maanden achtereen inzetbaar op verzoek van de veiligheidsregio’s als een brand voor de civiele hulpdiensten onbeheersbaar is. De Cougars zijn ondergebracht bij 300 Squadron, de Chinooks bij 298 Squadron, beiden op de Vliegbasis Gilze-Rijen.

De militaire steunverlening valt onder een van de drie hoofdtaken van Defensie: Nationale Operaties (NatOps).

Namens de brandweer Nederland regelt de coŲrdinator Fire Bucket Operations van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) het blussen per heli. De inzet loopt via het Landelijk Operationeel CoŲrdinatie Centrum (LOCC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De blushelikopter is, in Nederland, een relatief nieuw fenomeen. Op 3 april 2000 gaf Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gijs de Vries het startsein voor een proef met een blushelikopter. Het betrof hier een politiehelikopter, uitgerust met twee bluskanonnen. Daarmee konden moeilijk bereikbare branden in hoogbouw, in files en op het water worden bestreden.

De afgelopen jaren zijn zowel Cougars als Chinooks zeer effectief ingezet bij het bestrijden van grote (natuur)branden, zoals de cacaobrand in Zaandam (2003) en bij onder andere natuurbranden in Bergen aan Zee, Heeze en Oisterwijk (2010), Schoorl, FochteloŽrveen en Aamsveen (2011). Internationaal zijn de helikopters ingezet bij de grote bosbranden in Portugal (2006) en Griekenland (2007).

De helikopters kunnen per vlucht 2.500 (Cougar) of 10.000 liter water (Chinook) uit een flexibele waterzak (bambi bucket) op een brandhaard storten. Ook kan een watergordijn objecten afschermen en voorkomen dat de brand zich uitbreidt.

Nieuw is de waterzak die vernevelt. Met het principe dat is gebaseerd op de douchekop kan in ťťn keer een groter gebied worden besproeid. Vooral bij moeilijk bereikbare veenbranden, waar het vuur steeds verder kruipt en via de bodembegroeiing opnieuw oplaait, lijkt deze methode het verschil te maken. Een proef hiermee vond op 15 maart jl. plaats op schietterrein 't Harde op de Veluwe.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...