NIET HET EERST, W…L HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

APRIL 2016
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
4
6
7
8
9
10
14
15
16
17
21
22
23
24
27
29
30

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

DONDERDAG 28 APRIL 2016

Nationaal verbod kernwapens strandt in Tweede Kamer

Het burgerinitiatief van de vredesorganisatie PAX, het Rode Kruis en de ASN Bank, dat oproept tot een nationaal verbod op nucleaire wapens, heeft vanmiddag geen steun bij een meerderheid van de Tweede Kamer gevonden.

Alleen de partijen DENK, Groen Links en SP, samen goed voor 21 zetels, schaarden zich openlijk achter de initiatiefwet. Hoewel ook CDA, D66, PvdA en VVD voor een verbod zijn, menen deze partijen vooral dat een eenzijdig nationaal verbod weinig zoden aan de dijk zal zetten.

Een verbod is daarnaast in strijd met de beginselen van de NAVO. Het bondgenootschap staat op het standpunt dat kernwapens een geloofwaardig afschrikkingsmiddel zijn. Juist gezien de recente geopolitieke ambities van Rusland, is het eenzijdig afstand doen van nucleaire wapens geen verstandig besluit.

Op 28 september vorig jaar overhandigde Pax de handtekeningen van 45.608 Nederlanders aan de Tweede Kamer.

In het debat in de Tweede Kamer kon de minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, de aanwezigheid van nucleaire wapens in Nederland niet ontkennen noch bevestigen: "Ik kan daar niets over zeggen en dat betreur ik."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 26 APRIL 2016

Laurens van Aggelen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bij de traditionele Lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning is ook aan (voormalig) Defensiepersoneel een Koninklijke onderscheiding ten deel gevallen.

Zo werd ook Laurens van Aggelen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op grond van de totaliteit van zijn verdiensten met betrekking tot Defensie en andere terreinen.

Van Aggelen is bij het grote publiek intussen bekend als een veelschrijver op het gebied van de krijgsmacht, de Tweede Wereldoorlog, krijgsgeschiedenis en veteranen.

Daarnaast beheert hij de uitgeverij White Elephant Publishing.

In 2012 publiceerde Laurens van Aggelen bijvoorbeeld De Nederlandse rode baretten. 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) '7 December' (1992-2012), het jaar erop gevolgd door '150 jaar Koninklijk Bronbeek', Airborne Forever. The life story of an Arnhem veteran en Ted Meines. Erevoorzitter Veteranen Platform.

In 2014 verscheen van zijn hand Ereplicht. Herdenken Tweede Wereldoorlog van blijvend belang en het herinneringsboek 25 jaar Veteranen Platform. Elkaar vasthouden.

Nog dit jaar liet Van Aggelen, samen met brigadegeneraal Otto van Wiggen, Niemand is belangrijker dan het team. Een militaire visie op leiderschap het licht zien.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 25 APRIL 2016

Obama: 250 extra Special Forces naar SyriŽ

Vanuit Hannover heeft de Amerikaanse president Barack Obama aangekondigd nog eens 250 Amerikaanse Special Forces naar SyriŽ te sturen om te helpen Islamitische Staat (IS) te verslaan.


In zijn toespraak in Hannover verklaarde Obama: "I've decided to increase U.S. support for local forces fighting ISIL in Syria, a small number of special operations forces are already on the ground in Syria and their expertise has been critical as local forces have driven ISIL out of key areas. So given their success I've approved the deployment of up to 250 additional U.S. personnel in Syria including special forces to keep up this momentum."

Obama benadrukte dat de troepen zich gaan bezighouden met training aan en assistentie van lokale strijdkrachten. Een woordvoerder gaf als aanvulling: "These troops are not expected to engage in combat operations or to participate in target-to-kill teams but will be armed to defend themselves."

Ook drong Obama bij Europa en de NAVO aan op meer betrokkenheid bij SyriŽ en Irak, door meer bij te dragen aan de strijd, opleiding en opbouw in die landen.

De Amerikaanse militairen zullen in het noordoosten van SyriŽ de Syrian Democratic Forces (SDF) terzijde staan in hun strijd tegen IS. De SDF bestaat in meerderheid uit Koerden.

De 250 extra Special Forces zullen zich voegen bij de reeds in SyriŽ aanwezige 50 Amerikaanse commando's, die de SDF recent hebben geholpen bij hun offensieven tegen IS. Eerder is met hulp van de Amerikanen het vliegveld Rmeilan in de provincie al-Hasakah ingenomen.

Een van de doelstellingen van de Amerikanen zou kunnen zijn om het gebied rond de Syrische stad Raqqa te heroveren, dat sinds 2014 de hoofdstad van het kalifaat van IS is.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 20 APRIL 2016

Klachten aan Veteranenombudsman in 2015 toegenomen

De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft vandaag zijn Jaarverslag 2015 aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer en aan de Vaste commissie voor Defensie.

De Nationale Ombudsman is sinds 28 juni 2014 tevens de Veteranenombudsman: op die datum is de Veteranenwet van kracht geworden.

In 2015 waren er naar schatting 105.000 postactieve veteranen en zo’n 20.000 actief dienende veteranen in Nederland.

In zijn rol als Veteranenombudsman heeft de Nationale ombudsman in 2015 137 klachten van veteranen ontvangen, tegen 99 in 2014 - een stijging van 38%.

De 137 klachten bevatten in totaal 179 klachtonderdelen, gecategoriseerd naar onder meer inkomensvoorzieningen, geneeskundige voorzieningen, erkenning, nazorg en schuldenproblematiek. De klachten hadden vooral betrekking op het Ministerie van Defensie of op instellingen buiten de overheid die een taak hebben ten aanzien van veteranen.

De Veteranenombudsman schrijft in zijn Jaarverslag Veteranen 2015 onder andere:

► "Het aantal jonge veteranen dat ons om hulp vraagt, soms nog actief dienend, is toegenomen."

► "Naast veteranen en hun relaties wenden zich steeds vaker militaire oorlogs- en dienstslachtoffers tot de Nationale ombudsman. Ondanks het ontbreken van de status van veteraan worden deze klachten, gelet op de expertise van onze medewerkers, doorgaans in behandeling genomen door de Veteranenombudsman."

► "De grootste groep veteranen die een beroep deed op de Veteranenombudsman, heeft gediend in voormalig JoegoslaviŽ, gevolgd door Libanonveteranen. Opvallend is het stijgend aantal verzoekers dat in Afghanistan heeft gediend. Ook is er een stijging te zien van het aantal Nieuw-Guineaveteranen, die vooral klachten hebben over militaire pensioenkwesties."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 19 APRIL 2016

EenVandaag: Defensie gaat fijnstofklachten Mali-veteranen onderzoeken

Het actualiteitenprogramma EenVandaag meldt dat het Ministerie van Defensie aanvullend onderzoek gaat doen naar de fijnstofklachten van militairen die naar Mali uitgezonden zijn geweest.

In Mali zitten nu zo'n 450 Nederlandse militairen in de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA). De Nederlandse bijdrage loopt nog tot eind 2016, maar het kabinet denkt na over verlenging.

Recente studies in de Verenigde Staten lijken erop te wijzen dat militairen die naar droge, stoffige gebieden worden uitgezonden een verhoogd risico lopen op ademhalingsklachten. Daarbij kan worden gedacht aan astma en bronchitis. De studieresultaten zijn echter nog niet eenduidig.

De website van het U.S. Department of Veterans Affairs meldt in het artikel Sand, Dust and Particulates: "Grotere deeltjes, zoals zand, kunnen in de neus en keel vast komen zitten, maar worden door hoesten of niezen verwijderd. Zeer kleine, fijne deeltjes (fijnstof) kunnen ernstiger gezondheidsproblemen veroorzaken, omdat ze diep in de longen en luchtwegen kunnen worden ingeademd. Dit fijnstof [...] kan ook zuren, chemicaliŽn, metalen, aarde of stof bevatten."

Het CoŲrdinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG), onderdeel van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO), gaat in kaart brengen ůf en hoe vaak bepaalde gezondheidsklachten voorkomen bij Nederlandse Mali-veteranen.

Op basis van anonieme dan wel geanonimiseerde medische gegevens van militaire artsen gaat het CEAG na of de klachten en medicijngebruik mogelijk verband houden met de blootstelling aan fijnstof.

Een woordvoerder van Defensie zegt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat Mali-veteranen vaker ademhalingsproblemen hebben, maar dat het CEAG preventief in kaart wil brengen hoe het met Nederlandse Mali-veteranen gaat.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 18 APRIL 2016

'Hack the Pentagon' van start

Het U.S. Department of Defense (DoD) lanceert vandaag Hack the Pentagon, waarbij computerkrakers legaal enkele openbare websites van de Amerikaanse Ministerie van Defensie mogen proberen te hacken en daar zelfs geld mee kunnen verdienen.

De bijzondere actie duurt tot en met 12 mei. Kritieke computersystemen waarmee Amerikaanse missies worden aangestuurd, zijn uitgesloten van het programma.

Op deze manier wil het DoD achter de zwakke plekken in haar IT-systemen komen voordat cybercriminelen ermee aan de haal gaan. De hacker vertelt het DoD waar een lek zit en krijgt hiervoor een geldelijke beloning.

De uitdaging is opgezet in samenwerking met HackerOne. Via de website van dit bedrijf - Hack the Pentagon. The first U.S. Government commercial bug bounty program - kunnen Amerikaanse staatsburgers zich inschrijven als hacker.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 13 APRIL 2016

Jaarverslag MIVD 2015

Uit een toelichting op het MIVD Jaarverslag 2015 blijkt dat 15 ŗ 20 voormalige Defensiemedewerkers naar SyriŽ of Irak zijn gegaan om daar te vechten. In het jaarverslag legt de MIVD verantwoording af over de werkzaamheden van het afgelopen jaar.

Volgens de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst gaat het om zowel beroepsmilitairen als voormalig dienstplichtigen "[...] die zich op individuele basis bij Koerdische dan wel christelijke groeperingen in SyriŽ en/of Irak hebben aangesloten ten behoeve van de strijd tegen ISIS."

Een aantal van deze door de MIVD genoemde 'uitreizigers' is als militair ook op missie geweest.

Nederlandse oud-militairen die nu vechten in SyriŽ of Irak, doen dat vaak omdat ze in Nederland niet meer konden aarden.

Volgens oud-militair Rende van de Kamp¹ zijn het meestal avonturiers die hier hun draai niet meer konden vinden: "Het zijn vaak jongens die zin hebben om weg te gaan", zei Van de Kamp op Radio 1:

"Ze hebben in Nederland weinig of niets om voor te blijven. Met een goede baan en een gezin ga je niet zo snel weg."

"Veel van die jongens hebben als militair meegedaan aan vredesmissies in het buitenland. Daar hebben ze leren strijden voor gelijkheid, democratie en internationale solidariteit. Als zij na zo'n missie niet meer in Nederland kunnen aarden, gaan ze ergens heen waar ze opnieuw voor deze waarden kunnen vechten."

Verder meldt de MIVD dat de dreiging van digitale spionage gericht tegen Defensie toeneemt. De werkwijze wordt agressiever en geavanceerder, aldus de inlichtingendienst.

De dienst onderkent "op wekelijkse basis" pogingen tot digitale spionage tegen Nederlandse belangen. De belangrijkste doelwitten zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie.

 

¹ Na zijn diensttijd vocht Rende van de Kamp als huurling onder andere bij twee milities in Libanon, bij het Vreemdelingenlegioen en bij de Kroaten in voormalig JoegoslaviŽ.

Hij schreef een aantal boeken over Nederlanders in vreemde krijgsdienst: Onder vreemde vlag (2006), Soldaat voor een ander, deel 1 en 2 (2009) en Geen mannen, maar duivels! (2014).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 12 APRIL 2016

Minister: onbevoegd betreden kazerne "onacceptabel"

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert gereageerd op de uitzending van het SBS6-programma 'Undercover in Nederland' van 10 april jl.

De bewindsvrouw schrijft dat de uitzending heeft laten zien dat medewerkers van het programma zich onbevoegd toegang wisten te verschaffen tot een kazerne en een voertuig van Defensie: "Het onbevoegd betreden van een defensielocatie is te allen tijde onacceptabel."

Een woordvoerder benadrukt dat de minister geen kritiek heeft op de poging zelf, maar wel op het feit dat deze succesvol is geweest, aldus de website Villamedia.

De bewaking en beveiliging van Defensielocaties gaat uit "van een gelaagd stelsel met vier beveiligingscategorieŽn", aldus de brief.

"Met het oog op het grote aantal Defensielocaties, en de omvang daarvan, is het niet mogelijk en wenselijk om alle locaties volgens de hoogste beveiligingscategorie te bewaken en te beveiligen. Bewaking en beveiliging is voorts een continu proces van risicomanagement. Objecten, dus ook delen van kazerneterreinen, kunnen tot de laagste beveiligingscategorie behoren waarvoor binnen vooraf gestelde grenzen een zeker risico wordt geaccepteerd."

De minister geeft aan dat de controles aan de poort zijn aangescherpt en dat wordt onderzocht welke structurele maatregelen nodig zijn om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 11 APRIL 2016

Controles kazernes geÔntensiveerd

Defensie gaat de controles aan de poort bij kazernes in Nederland aanscherpen. De maatregel wordt genomen in reactie op een uitzending van het SBS6 tv-programma Undercover in Nederland van gisteravond. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

In het programma omzeilde tv-journalist Alberto Stegeman de bewaking van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot en reed in een auto het kazerneterrein op.

Terwijl de auto voor hem, na het scannen van het pasje, onder de slagboom doorreed, glipte Stegeman achter hem binnen toen de slagboom nog even open bleef staan. Blijkbaar had de bewaking niets in de gaten.

Daarna was te zien hoe Stegeman er met een militair voertuig vandoor ging en het kazerneterrein afreed.

Naast de geÔntensiveerde controles, gaat Defensie zich ook beraden op extra structurele maatregelen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 5 APRIL 2016

Meer militaire uitgaven wereldwijd in 2015

In 2015 zijn de militaire uitgaven wereldwijd voor het eerst in vier jaar gestegen. In totaal is er bijna 1.700 miljard dollar (Ī Ä 1,5 biljoen) uitgegeven - 1% meer dan in 2011. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Onder militaire uitgaven vallen alle kosten die nodig zijn om militair te kunnen opereren, zoals wapens, uitrusting, militaire salarissen en operationele kosten.

Het westen geeft nog steeds minder aan wapens uit, wat echter ruim gecompenseerd wordt door landen in het oosten. In West-Europa valt overigens wťl een omslag te constateren: Duitsland, Frankrijk en Groot-BrittanniŽ hebben aangegeven flink te willen investeren in hun Defensie-uitgaven.

De Verenigde Staten geven nog altijd veruit het meest uit, vůůr China, Saoedi-ArabiŽ en Rusland. De VS geven ruim eennderde uit van de wereldwijde militaire uitgaven:

In AziŽ is de stijging van de militaire uitgaven het grootst: China investeert driemaal zo veel dan tien jaar geleden. Omringende landen als de Filippijnen, IndonesiŽ en Vietnam volgen dit voorbeeld.

In Europa kunnen de toegenomen spanningen worden afgelezen aan een flinke verhoging in de militaire uitgaven in landen die aan Rusland en OekraÔne grenzen, zoals Estland, Letland, Litouwen, Polen, RoemeniŽ en Slowakije.

Nederland staat op de 27e plaats van de SIPRI-lijst. In de periode 2006-2015 verminderden de Nederlandse militaire uitgaven met 16%. Hiermee behoort Nederland tot de twinitig landen die het hardst hebben bezuinigd op hun krijgsmachten. Het Defensiebudget voor 2015 bedroeg Ä 7,3 miljard.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 3 APRIL 2016

Generaal Middendorp: "Slagkracht krijgsmacht dringend omhoog"

De slagkracht van de krijgsmacht moet dringend omhoog. Het bestaat op dit moment te veel uit "vrij lichte en mobiele eenheden" die onvoldoende gereed en beschikbaar zijn en ondersteunende eenheden missen.

Dit heeft de Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Tom Middendorp, vanmiddag gezegd in zijn toespraak 'Wat doet onze krijgsmacht en wat heeft zij nodig? Een inkijkje in de dagelijkse praktijk'

De CDS opende een middag voorafgaand aan een debat tijdens Het Grote Defensie Debat van weekblad Elsevier in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

De hoogste militair binnen Defensie vroeg zich hardop af of de militairen 'zich niet tekort doen door loyaal te blijven' en 'een te makkelijk slachtoffer werden van de bezuinigingsrondes."

De CDS is zich bewust "dat er op het Binnenhof geen geldboom groeit [...] maar vrijheid en veiligheid kennen een prijs. Onze manier van leven is die investering waard."

"Nederland geeft meer uit aan smartphones dan aan Defensie", constateerde generaal Middendorp: "Drastische bezuinigingen; een toenemend aantal missies met een gestaag krimpend aantal eenheden en voorraden. Toch ziet u mijn mensen nooit staken en wordt het Binnenhof nooit belegerd. Voor de militair staat loyaliteit voorop", aldus de generaal.

De CDS zei "trots te zijn op de militairen en hun enorme loyaliteit en incasseringsvermogen." Ondanks drastische bezuinigingen en een toenemend aantal missies met een gestaag krimpend aantal eenheden en voorraden "[...] hoort u mijn mensen zelden klagen, ziet u ze niet staken, en wordt het Binnenhof nooit belegerd."

De generaal, die namens de minister verantwoordelijk is voor de uitvoering van de militaire operaties van Defensie, constateerde: "Voor militairen staat loyaliteit altijd voorop. Ook als het tegen zit. Mijn mensen schudden hun veren en gaan door. Maar er is ook een keerzijde van de medaille. Na decennia van bezuinigingen loopt Defensie tegen de grenzen van haar mogelijkheden."

Middendorp noemde het essentieel dat Nederland investeert in slagkracht, inlichtingencapaciteit, sensortechnologie en Special Forces: "Het is cruciaal om strategische informatie over dreigingen en potentiŽle conflictgebieden te verzamelen. We moeten ons voorspellend vermogen vergroten en kunnen anticiperen op ontwikkelingen. We moeten de aard en oorzaken van conflicten beter doorgronden en misinterpretatie vermijden."

Ook pleitte Middendorp voor "het versterken en vernieuwen van de slagkracht om nieuwe meer hybride dreigingsvormen het hoofd te bieden." Daarbij noemde hij de gebeurtenissen in OekraÔne en de aanslagen van Islamitische Staat in Europa, twee weken terug in Brussel, als voorbeelden.

Na zijn speech ging de CDS in debat met Salima Belhaj (D66), Jasper van Dijk (SP), Angelien Eijsink (PvdA), Raymond Knops (CDA) en Fred Teeven (VVD).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...