NIEUWSARCHIEF AUGUSTUS 2011
Terug naar de homepage
 

AUGUSTUS 2011
M
D
W
D
V
Z
Z
2
12
15
17
18
21
23
28

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

Archief: juni 2011
Archief: juli 2011

WOENSDAG 31 AUGUSTUS

‘Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie’ gepresenteerd

Het Ministerie van Defensie sluit tussen 2012 en 2016 als belangrijkste kazernes de Koningin Beatrixkazerne en de Prinses Julianakazerne in Den Haag, het Kamp Nieuw Milligen in Uddel en de Nassau-Dietzkazerne in Budel.

Dit staat in het ‘Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie’ dat vandaag door Minister van Defensie Hans Hillen is gepresenteerd. De conclusies zijn dezelfde als die NRC Handelsblad op 27 augustus naar buiten bracht. Het Herbeleggingsplan betreft een herziening van de belegging van het vastgoed op basis van de maatregelen in de beleidsbrief Defensie na de kredietcrisis van 8 april jl.

Minister van Defensie Hans Hillen

Bij de besluiten is onder meer gekeken naar de spreiding van de kazernes over het land. Overigens zijn nog niet alle knopen doorgehakt; verschillende locaties worden nog onderzocht.

Bij het opstellen van het plan is gestreefd naar het behouden van goede combinaties van objecten en een vergaande clustering van kleinere eenheden op grotere, goed bereikbare locaties. Daarbij kan worden gebruikgemaakt van gemeenschappelijke diensten, zoals bewaking en beveiliging, facilitaire dienstverlening, recreatieve faciliteiten, medische voorzieningen en legering.

Op verschillende plaatsen in Nederland worden clusters met kantooraccommodatie ingericht: in Den Haag, Utrecht, Den Helder en Breda.

Het Herbeleggingsplan krijgt een vervolg. Eerst zullen de Defensieonderdelen plannen uitwerken om de opslag en ook het aantal opslaglocaties te verminderen. Daarnaast zullen de verdere gevolgen van de reorganisatie van Defensie voor de belegging in kaart worden gebracht.

De belangrijkste objecten van het Commando Landstrijdkrachten die openblijven zijn:

Bernhardkazerne

Amersfoort

Dumoulinkazerne

Soesterberg

Engelbrecht van Nassaukazerne

Roosendaal

Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne

Oirschot

Groep Geleidewapens de Peel

Vredepeel (Venray)

Johan Willem Frisokazerne

Assen

Johannes Postkazerne

Havelte

Kamp Holterhoek

Eibergen

Kromhoutkazerne

Utrecht

Legerplaats bij Oldebroek

’t Harde

Legerplaats Ermelo (Generaal Spoorkazerne/Jan van Schaffelaerkazerne)

Ermelo

Legerplaats Stroe (Generaal-majoor Kootkazerne/Majoor Mulderkazerne)

Stroe

Luitenant-kolonel Tonnetkazerne

’t Harde

Lunettenkazerne

Vught

Oranjekazerne

Schaarsbergen

Prinses Margrietkazerne

Wezep

Soldaat Ketting Olivierkazerne

Soesterberg

Van Brederodekazerne

Vught

Terug naar Boven

 

DINSDAG 30 AUGUSTUS

Hersenherstel na oorlogservaring duurt ongeveer een jaar

Uit onderzoek van Nederlandse wetenschappers blijkt dat de hersenen van militairen in oorlogsgebieden tijdelijk veranderen door het geweld om hen heen.

Als militairen terugkeren uit een oorlogsgebied is er op MRI-scans een constant verhoogde activiteit waarneembaar in hun amygdala. De amygdala is een kern van zenuwcellen in de hersenen die verbanden legt tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en deze koppelt aan emoties. De belangrijkste emoties zijn angst en waakzaamheid.

Pas na ongeveer een jaar is de normale toestand in het brein teruggekeerd, aldus onderzoekers van het Donders Instituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen in het artikel Long-term effects of combat on amygdala in het medisch tijdschrift Molecular Psychiatry.

Hoofdonderzoeker Guido van Wingen geeft aan dat de activiteit van dit alarmcentrum van het brein volledig herstelt van blootstelling aan permanente stress. Dit wekt de suggestie dat de verhoogde alarmeringsfunctie van de amygdala na afloop van de oorlogsomstandigheden normaliseert.

De onderzoekers kwamen tot hun bevindingen door de hersenen van 36 militairen te bestuderen voor- en nadat ze tussen 2008 en 2010 werden uitgezonden in het kader van de ISAF-missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan.

De amygdala van militairen die ervaringen opdeden tijdens gevechtssituaties, bleek na afloop verhoogd actief te zijn. De militairen die alleen dienst draaiden op de kazerne, hadden geen last van een overactief alarmcentrum in hun brein.

Een jaar na de eerste hersenscan bleken de amygdala’s van de militairen met gevechtservaring ook weer tot rust gekomen.

Geen van de militairen ontwikkelde posttraumatische stress. Toch sluiten de wetenschappers niet uit dat de amygdala op de lange termijn toch enige hinder blijft ondervinden van oorlogservaringen.

Volgens Van Wingen is het wel zo dat de manier waarop dit alarmcentrum in de hersenen wordt gereguleerd, subtiel maar blijvend lijkt te zijn veranderd door de opgedane ervaringen. De onderzoekers weten nog niet precies wat dit betekent voor de reactie van de hersenen op een volgende stressvolle situatie.

Het is voor het eerst dat de effecten van oorlogsstress zo uitgebreid onderzocht zijn. In elk geval kan worden geconcludeerd dat de effecten op het brein daadwerkelijk zijn toe te schrijven aan de oorlogservaringen. Weliswaar ontwikkelde deze militairen geen posttraumatisch stresssyndroom (PTSS), door de ervaring veranderden wel neurale circuits in het brein die de waakzaamheid regelen en ook betrokken zijn bij de emotieregulatie.

Het onderzoek maakt deel uit van een langlopend project in samenwerking met het Onderzoekscentrum van de Militaire Geestelijke Gezondheidzorg en het Rudolf Magnus Institute of Neuroscience in Utrecht. Activiteit in de amygdala en insula neemt toe bij alle uitgezonden militairen. Maar de verandering in het emotieregulatiecentrum in de frontaalkwab is sterk afhankelijk van hoe de militairen de bedreigende gebeurtenissen tijdens uitzending hebben ervaren.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 29 AUGUSTUS

Defensie ontslaat arts op staande voet

Defensie heeft een medisch specialist van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht op staande voet - en oneervol - ontslagen vanwege ongeoorloofde neveninkomsten in de medische sfeer.

Volgens woordvoerder Klaas Meijer van het Ministerie van Defensie heeft de specialist de regeling over het bijklussen niet in acht genomen. Hij zou “enkele jaren lang” hebben bijgeklust, waarbij de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan.

De zorg in het Militair Hospitaal noch de patiëntveiligheid zouden in gevaar zijn geweest.

Het gegeven dat Defensie tegen de man aangifte heeft gedaan bij de Koninklijke Marechaussee, zou erop wijzen dat er sprake is van een strafbaar feit.

De misstand werd enkele maanden geleden ontdekt. Na het afronden van het interne onderzoek oordeelde Defensie dat het geval ernstig genoeg was om de arts de wacht aan te zeggen en aangifte te doen. Die heeft de zaak momenteel in onderzoek. Omdat het een militair arts betreft, moet het ontslag nog wel bij Koninklijk Besluit worden bekrachtigd.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS

El Niño verdubbelt binnenlandse conflicten

Karel Knip gaat in ‘Vijandig klimaat’ in NRC Handelsblad in op een studie die aangeeft dat in jaren dat het fenomeen El Niño zich voordoet en (daardoor) het klimaat op het zuidelijk halfrond verstoord is, de kans op binnenlandse conflicten verdubbelt.

El Niño is een onregelmatige, gemiddeld eens in de 3 à 7 jaar optredende klimaatverstoring die voornamelijk op het zuidelijk halfrond plaatsvindt. Het opvallendste kenmerk is dat het centrale-equatoriale water van de Stille Oceaan ten westen van Peru en Chili wordt opgewarmd. Dit ‘tropische’ oceaanwater is maatgevend voor het optreden van El Niño en de hevigheid daarvan en beïnvloedt het weer op grote afstand.

De studie, ‘Civil conflicts are associated with the global climate’ van de hand van hoofdonderzoeker politicoloog Solomon M. Hsiang c.s., is op 25 augustus gepubliceerd in het vaktijdschrift Nature. Hsiang is postdoctoraal onderzoeker aan de Woodrow Wilson School of Public and International Affairs aan Princeton University.

Landen waar de meerderheid van de bevolking in gebieden woont die in El Niño-jaren veel warmer worden (rood), hebben veel meer kans op binnenlandse conflicten dan die waar de temperatuur minder effect heeft (blauw).

Hsiang c.s. hebben in hun onderzoek alleen gekeken naar het uitbreken van conflicten: ze turfden alleen conflicten die uitbraken na een vreedzame periode van minstens twee jaar. Hsiang en zijn collega’s van Columbia University analyseerden 234 binnenlandse conflicten die uitbraken in 175 landen tussen 1950 en 2004.

De onderzoekers legden de statistieken van gewapende conflicten naast die van het klimaat. Hierbij lijkt het erop dat de klimaatverstoring een rol heeft gespeeld bij 21% van de binnenlandse conflicten in de voorbije halve eeuw.

Jaarlijks en per zone – zowel de El Niño-zone (landen in of bij de tropen) als gebieden waar de samenhang zwak is – is het aantal binnenlandse gewapende conflicten met minimaal 25 doden onderzocht.

De gordel van El Niño-landen loopt globaal van het zuiden van Sudan tot Indonesië en Peru. Zo is het in Afghanistan genoegzaam bekend dat het weer van invloed is op de periode waarin wordt gevochten.

Volgens de Amerikaanse wetenschappers is hun studie “het eerste bewijs dat de stabiliteit van moderne samenlevingen sterk samenhangt met het klimaat”.

De onderzoekers wijzen er verder op dat droogte, stortregens en andere extreme weersomstandigheden die de neiging hebben zich tijdens een El Niño jaar te ontwikkelen, in deze landen stelselmatig de oogsten vernielen. Dat leidt in de getroffen landen, die sterk van landbouw afhankelijk zijn, tot hogere voedselprijzen, meer werkeloosheid en economische problemen. Hierdoor zou ook maatschappelijke onrust kunnen ontstaan.

Terug naar Boven

NRC: "Sluiting kazernes Den Haag en Budel, verhuizing KMS"

Volgens NRC Handelsblad sluit het Ministerie van Defensie de Koningin Beatrixkazerne en de Prinses Julianakazerne in Den Haag en de Nassau Dietzkazerne in Budel en verhuist de Koninklijke Militaire School op de Van Hornekazerne in Weert naar Ermelo.

Dat staat in de conceptbrief 'Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie' van Minister van Defensie Hans Hillen, die in het bezit is van de krant. Het Ministerie van Defensie wenst geen commentaar te geven op de inhoud van de brief, omdat die pas volgende week naar de Tweede Kamer gaat en de top van het departement er begin volgende week nog over vergadert.

Defensie moet in deze kabinetsperiode ± € 1 miljard bezuinigen. Een deel daarvan wil Defensie binnenhalen door vastgoed af te stoten.

In de conceptbrief wordt ook het op termijn afstoten van de voormalige Prepositioned Organizational Materiel Storage-site (POMS-site) in Brunssum genoemd. Die is in 1983 gebouwd en werd door het Amerikaanse leger gebruikt voor opslag, maar staat sinds 2004 leeg.

Ook het landmachtdeel op Kamp Nieuw Milligen in Apeldoorn wordt geschrapt. In Nieuw-Milligen is ook de Koninklijke Marechaussee gehuisvest, net als het Air Operations and Control Station Nieuw-Milligen (AOCS NM) van de luchtmacht.

Het Instituut Defensie Leergangen (IDL) in Den Haag gaat over naar de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda.

De maatregelen hebben gevolgen voor de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio’s. Over enkele andere militaire locaties wordt nog onderhandeld met provincies en gemeenten, aldus de brief.

Zo wordt met de provincie Zeeland overlegd over mogelijkheden om een kazerne in die provincie te vestigen. Ook praat Defensie over een mogelijk nieuwe locatie van het Dienstencentrum Human Resources (DCHR) in Enschede.

Het met sluiting bedreigde maritiem vliegkamp De Kooy ten zuiden van Den Helder blijft voorlopig open, dankzij bijdragen van de provincie Noord-Holland (vijf jaar lang jaarlijks € 1,1 miljoen) en Den Helder Airport (€ 3,4 miljoen), zo meldde het Ministerie van Defensie eergisteren al op zijn website.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 26 AUGUSTUS

Kapitein Kroon RMWO op 31-08 bij afscheidsceremonie generaal Petraeus

Het Ministerie van Defensie maakt bekend dat kapitein Ridder Militaire Willems-Orde Marco Kroon volgende week woensdag, 31 augustus, aanwezig is op de afscheidsceremonie van de Amerikaanse generaal David H. Petraeus in Washington.

Petraeus heeft Kroon op persoonlijke titel uitgenodigd.

De Amerikaanse viersterrengeneraal en Kroon hebben elkaar ontmoet tijdens de International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, waar beiden aan hebben deelgenomen. Petraeus was vanaf 2010 de opperbevelhebber (COMISAF) van ISAF. Op 18 juli jl. droeg Petraeus het commando van ISAF over aan generaal John Allen.

Voordat Petraeus als COMISAF in Afghanistan dienst deed, was hij de opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen in Irak (2007-2008) en opperbevelhebber van het U.S. Central Command (CENTCOM).

Vanaf 1 september a.s. zal Petraeus aan de slag gaan als de nieuwe baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Kroon ontving in 2009 de Militaire Willems-Orde, Nederlands hoogste dapperheidonderscheiding, voor zijn optreden als pelotonscommandant in Afghanistan in de periode van maart tot augustus 2006.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 25 AUGUSTUS

Flatus not done voor U.S. Marines in Afghanistan

De Military Times meldt dat voor mariniers in Afghanistan met onmiddellijke ingang een verbod op hoorbare scheten is uitgevaardigd.

Het verbod op de flatus (scheet) is nodig in het kader van het winnen van hearts and minds van de plaatselijke bevolking. In Afghanistan wordt het lozen van darmgassen als “culturally offensive” gezien: een zware belediging voor moslims.

De maatregel stuit op verzet van de jarheads zelf - de leden van het U.S. Marine Corps.

Met name door de vele koolhydraten in gevechtsrantsoenen, hebben veel militairen hoe dan ook last van flatulentie. En een wind laten, zeker als die goed getimed is, is goed voor het moraal, zegt een militair: “Wat is het volgende dat ze gaan verbieden: steentjes keilen, over vrouwen praten of al die andere dingen die het eindeloze wachten voor mariniers draaglijk maken?"

Veel mariniers maken er zelfs een wedstrijdje van om zo luid mogelijk darmgassen te laten ontsnappen. Maar het nieuwste gedachtegoed is: “Do not fart proudly, or at least, not loudly.”

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 24 AUGUSTUS

VBM/NOV deelt kleding uit aan militairen

De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV heeft gisteren op de Koninklijke Militaire Academie in Breda kleding uitgedeeld aan militairen. Volgens de grootste militaire vakbond stelt Defensie zelf niet genoeg uitrustingen beschikbaar. De voorzitter van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV, Jean Debie, zegt dat het probleem al sinds 2008 bekend is, maar dat Defensie niet in staat is om met name militairen in opleiding passend te kleden.

Volgens de vakbond gaat het om honderden militairen in alle rangen binnen de krijgsmacht, die maandenlang moeten wachten op een goede basisuitrusting.

Debie noemt het vreemd dat van militairen wordt verwacht dat ze aan de tenuevoorschriften voldoen, maar dat Defensie ze daarvoor niet de juiste kleding geeft. Volgens Debie kan het trainen zonder juiste uitrusting blessures opleveren: "Heb je geen gevechtslaarzen, moet je op gympen lopen door de hei, dan heeft dat snel consequenties voor je enkels en voor je knieën."

De VBM/NOV heeft een inzamelingsactie gehouden onder (oud-)militairen, die schoenen, sportkleding, sokken en uniformen over hebben. Inmiddels zijn er twee kleine vrachtwagens vol spullen geleverd.

Vandaag stelde het Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) vragen over het tekort aan kleding bij Defensie. Volgens een Twitterbericht van Bosman heeft zijn VVD-collega Han ten Broeke diezelfde vraag een jaar geleden ook al gesteld. Toen was het antwoord van Defensie dat het probleem binnen een jaar zou zijn opgelost.

Volgens Radio 1 moeten de militairen, door de financiële problemen in 2010, nu vooral lang wachten op nieuwe schoenen. En dus kopen ze de spullen zelf, bijvoorbeeld bij een dumpstore. NOS-verslaggever Niels de Jager constateerde dat bijvoorbeeld Dump Rotterdam nu veel meer militaire klanten krijgt die van hun eigen geld de benodigde spullen kopen.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 22 AUGUSTUS

KanoŽn in het kielzog van de Engelandvaarders

Vanavond laat, afhankelijk van de weersverwachting, beginnen de Britten Alec Greenwell, Ed Cooper, Harry Franks en Olly Hicks en de Nederlandse mariniers Ben Stoel en Chiel van Bakel aan een kanotocht over de Noordzee.

De tocht over 118 mijl (± 190 km) belooft door hoge golven, tij en wind zwaar te worden. Bovendien is de Noordzee één van de drukst bevaren zeeën ter wereld: tijdens de tocht moeten maar liefst vier vaarroutes worden overgestoken.

Het zestal vaart dezelfde route als de Rotterdamse Engelandvaarders Henri en Willem Peteri zeventig jaar geleden. De Peteri’s vertrokken op 19 september 1941 in een opvouwbare tweepersoonskano vanuit Katwijk. Al in de branding liep hun kano vol met water, maar ze slaagden erin verder te peddelen. Na 56 uur kwamen ze uitgeput op de kust van Sizewell in Suffolk aan.

De aankomst van de zes kanoërs anno 2011 zal, naar verwachting, op woensdagmiddag 24 augustus zijn. Stoel en Van Bakel zullen de overtocht, evenals de gebroeders Peteri, in een tweepersoonskano afleggen. Een begeleidingsboot met een arts aan boord vergezelt het team tijdens de overtocht.

Tussen 1940 en 1945 zijn ruim 1.700 Nederlanders (± 1.650 mannen en 50 vrouwen) naar Engeland ontsnapt met het doel zich bij de geallieerde strijdkrachten te voegen. De meesten volgden een lange, gevaarlijke route over land en kwamen via Spanje en Portugal uiteindelijk in Engeland terecht. Een kleinere groep ging via Scandinavië.

Slechts zo’n 200 Nederlanders slaagden erin met een (motor)bootje, kano of ander vaartuig de Noordzee over te steken. Een veel groter aantal heeft dit geprobeerd maar het einddoel nooit bereikt. Ze werden aan de kust of op zee gearresteerd of zijn verdronken.

Hiervan hebben er 32 de overtocht in een kano gewaagd, van wie er acht daadwerkelijk in Engeland zijn aangekomen. Van de laatstgenoemde acht hebben er slechts drie de oorlog overleefd, onder wie Willem en Henri Peteri.

Henri Peteri, na gevechten met Duitse luchtlandingstroepen onderscheiden met het Bronzen Kruis, overleed in 2007. In de zomer van 2009 is aan de kust in Sizewell een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de 32 kanoënde Engelandvaarders. Het is een sculptuur van bronzen peddels, waarvan er één is gebroken. Het monument werd onthuld door Henri’s weduwe, Betty Peteri-Peet.

De kano-expeditie spekt twee goede doelen: de Suffolk Foundation en Combat Stress. Die laatste stichting helpt mannen en vrouwen die lijden aan psychische aandoeningen die het gevolg zijn van hun werk. Het gaat hierbij niet alleen om PTSS, ook om angst, een depressie of een fobie.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 20 AUGUSTUS

Amerikaanse militair verkoopt Combat Garden Gnomes

Een Amerikaanse militair is met een opmerkelijk handeltje begonnen. Hij verkoopt tuinkabouters. Geen vredelievende exemplaren met een lantaarn of vishengel in de hand, maar met een semiautomatisch geweer dreigende agressievelingen: Combat Garden Gnomes.

Shawn Thorsson, officier bij de U.S. Navy Reserve, zegt op het idee te zijn gekomen, toen hij zijn eigen tuin een militair thema wilde geven.

De 34-jarige militair uit Petaluma, CaliforniŽ, VS, is altijd al een liefhebber geweest van beeldhouwen en knutselen.

Tijdens zijn missie in Afghanistan stuurde iemand hem voor de grap een doos goedkope plastic soldaatjes. Daar wilde Thorsonn iets mee doen. Omdat op dat moment ook enkele grappige tuinkabouters maakte, duurde het niet lang voordat hij een verband legde. Hiermee was het idee van de gewapende tuinkabouter geboren.

Shawn verkoopt de ongeverfde tuinkabouters online voor $ 40; de beschilderde exemplaren gaan voor $ 55 van de hand.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 19 AUGUSTUS

Ex-Dutchbatter speelt monoloog over Srebrenica

RTV Drenthe meldt dat oud-Dutchbatter Wim Dijkema het toneel opgaat met een theaterstuk over de val van Srebrenica. Hij schreef de monoloog 'Good Luck, hold on' (‘Succes en volhouden maar’) met zijn visie op het drama. De naam is afgeleid van de boodschap die de Verenigde Naties de Nederlandse militairen meegaf toen ze naar Srebrenica gingen.

Als intern voorlichter van het VN-bataljon Dutchbat-III maakte adjudant Dijkema (1948) de val van de enclave van dichtbij mee. Op 11 juli 1995 werd de enclave door de Bosnische ServiŽrs ingenomen, waarna 8.000 moslimmannen en -jongens werden afgevoerd en om het leven gebracht.

Met zijn monoloog, die ongeveer een half uur duurt en wordt geregisseerd door Marijke Felliga, hoopt Dijkema de kijkers te laten voelen hoeveel impact deze dramatische gebeurtenis op de Dutchbat-militairen heeft gehad. De monoloog is Dijkema’s weerwoord op halve leugens en hele onwaarheden die jarenlang de ronde hebben gedaan.

De monoloog wordt vanuit drie verschillende personages verteld: vanuit Wim Dijkema zelf als verteller, als militair en als klusjesman die tien jaar na dato weer terug is in Srebrenica.

Op 10 september a.s. beleeft de monoloog zijn première op de Culturele Uitdag in Theaterboerderij Het Hek van de Dam in het gehucht Ekehaar in de Drentse gemeente Aa en Hunze.

Onder Dijkema’s redactie verscheen vijftien jaar geleden het herinneringsboek Dutchbat in vredesnaam: januari 1995-juli 1995; dit boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar. Ook is Dijkema mede-samensteller van het lespakket Het drama van Srebrenica.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 16 AUGUSTUS

Militaire cover 'Rolling In The Deep': Angie Johnson

Staff sergeant Angie Johnson, frontzangeres van Sidewinder, verblijft momenteel voor een tour van 45 dagen voor optredens voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. Sidewinder is onderdeel van de 571st Air Force Band, 131st Bomb Wing, Air National Guard, met als thuisbasis Saint Louis, Missouri. Tijdens de tour heet de muziekformatie de U.S. Air Forces Central Command Band.

Op 9 augustus jl. is de video met de glansrijke zangimitatie gepost op YouTube: Angie zingt Rolling In The Deep van de Britse zangeres Adele, waarmee ze eind 2010 in Nederland al een hit scoorde. Het nummer is afkomstig van Adele’s cd ‘21’.

Het optreden en de videoopname trokken de aandacht van Carson Daly, de presentator van The Voice op het Amerikaanse station NBC. Via Twitter heeft hij Angie intussen gevraagd voor een optreden in zijn show. Ook het populaire televisieprogramma Good Morning America op ABC wil Angie en haar band graag in de uitzending hebben.

De 1 meter 59 kleine Angie Johnson, haar verbazingwekkende stem en haar band zijn hard op weg de nieuwste internetsensatie te worden: de militaire cover van Adele’s nummer is binnen één week al ruim één miljoen keer bekeken op YouTube.

Sidewinder bestaat verder uit Captain John Arata (keyboards, fluit), Staff sergeant Brian Owens (zang), Staff sergeant Devin LaRue (trombone, gitaar, keyboards), Staff sergeant Ransom Miller (trompet), Staff sergeant Sean Navarro (trombone), Staff sergeant Tobias Callaway (saxofoon), Technical sergeant Joseph Castilleja (gitaar), Technical sergeant John Cavanaugh (bas) en Technical sergeant Kevin Maret (percussive).

Terug naar Boven

 

ZONDAG 14 AUGUSTUS

NOS over Kunduz: "Logistieke puinhoop"

Nederlandse militairen die in juli jl. zijn begonnen aan de politietrainingsmissie in Kunduz hebben het over een "logistieke puinhoop". Ze missen essentieel materieel – zoals munitie, scherfvesten (niet allemaal in de goede maat) en jammers (die de radiogolven van op afstand bestuurde improvised explosive devices storen en zo voertuigen en hun inzittenden beschermen) – en de trainingen van de Afghaanse politieagenten zijn nog niet begonnen. Dat meldt verslaggever Peter ter Velde in het NOS-Journaal.

De frustratie onder de militairen neemt hierdoor toe, schrijven in Kunduz gelegerde militairen aan de NOS. Naast de materiële tekorten is er een chronisch gebrek aan tolken: slechts twee van de toegezegde twintig tolken zijn gearriveerd. Zonder tolken is het trainen van Afghanen onmogelijk.

“Na zes weken mag alles toch wel eens op orde zijn, 't was nou ook weer niet een plots opkomende missie," schrijft een militair.

Bij de grote logistieke operatie die de Nederlanders moeten uitvoeren, gaan zaken mis. Het materiaal wordt door de lucht vervoerd naar Mazar-i-Sharif, hoofdstad van Kunduz’ buurprovincie Balkh. De militairen hebben te horen gekregen dat de onderhandelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over gebruik van het luchtruim en luchthavens van andere landen ruim een maand hebben geduurd. Hierdoor is vertraging opgelopen.

Vanuit Mazar-i-Sharif wordt het materieel door andere landen van de internationale coalitie in Afghanistan naar Kunduz vervoerd. Ook hier is er vertraging. De afwezigheid van bepaalde spullen betekent dat er voor de militairen weinig werk is. Sommige trainers van de Koninklijke Marechaussee mogen toekijken bij de trainingen die worden verzorgd door de Amerikanen en Duitsers. De Nederlandse politietrainers zullen nog twee weken moeten wachten voordat ze aan het werk kunnen.

Een militair laat de NOS weten: “Mijn dagindeling is ontbijten, daarna koffie, sporten, lunch, siësta en internet, avondeten en dan een filmpje kijken.” Sommige militairen spreken van "een weggegooid jaar", want in "het voorjaar hebben we de trainingen voor deze missie gehad en nu we er zitten kunnen we niks doen".

Het Ministerie van Defensie erkent dat er logistieke problemen zijn en dat het vervelend is voor de militairen in kwestie, maar "dit hoort bij het opbouwen van een nieuwe missie". Volgens het ministerie "verloopt alles volgens plan", omdat altijd is benadrukt dat de echte trainingen pas laat in augustus zouden beginnen.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 13 AUGUSTUS

NRC: "Bestuur en administratie bij Defensie niet op orde"

NRC Handelsblad meldt in het artikel ‘De generaals morren’, dat het Ministerie van Defensie slecht is voorbereid op de komende ingrijpende reorganisatie. Door personeelsgebrek kan de interne controledienst haar taak niet goed uitvoeren.

Brigadegeneraal Theo Ent, tot oktober 2010 chef-staf van 1 (German/Netherlands) Corps, is ťťn van de hoge militairen die zich uit. Hij hekelt “een gebrek aan kwaliteit van bestuur” en “een gebrek aan zakelijkheid” bij Defensie.

Een en ander blijkt uit vertrouwelijke documenten die in het bezit van de NRC zijn. De krant signaleert ontevredenheid: “De Nederlandse krijgsmacht dreigt door alle bezuinigingen af te glijden tot een soort derdewereldleger met defect materieel en gedemotiveerd personeel, vinden hoge militairen. Door frustraties wordt de kloof tussen leger en ambtelijk apparaat in Den Haag steeds dieper.”

De vervreemding tussen krijgsmacht en politiek-ambtelijke apparaat wordt nog gevoed door irritatie over het uitstel van het bekend worden van concrete maatregelen als gevolg van de reorganisatie, die waren aangekondigd voor juli jongstleden.

Ook heerst, opnieuw volgens generaal Ent, het gevoel “dat meevallers bij de één (krijgsmachtonderdeel, BP) worden aangewend voor tegenvallers bij de ander”.

Als voorbeeld voor het gebrek aan efficiency en zuinigheid noemt de NRC de nieuwe Kromhoutkazerne in Utrecht, die € 450 miljoen kostte. Ongeveer in dezelfde tijd dat generaal Bertholee, Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS), de kazerne opende, uitte hij volgens de krant “harde kritiek op de bezuinigingen bij Defensie”.

Dick Berlijn geeft aan dat Defensie vanaf 2001-2002 de touwtjes naar zich toe heeft getrokken. “Door een afnemend vertrouwen in de bevelhebbers”, aldus de oud-Commandant der Strijdkrachten.

Tijdens de bezuinigingen onder de bewindslieden De Grave en Kamp – van ‘98 tot 2006 – trok Den Haag de regie nog verder naar zich toe. “De trend werd centralisatie. Materieel- en personeelsbeheer werden bij de krijgsmachtonderdelen weggehaald”, aldus de NRC.

In april jl. heeft Minister van Defensie Hans Hillen uitgesproken dat onderdelen van de personele en materiële exploitatie worden teruggegeven aan de krijgsmacht. De krant vraagt zich af: “Gooien Haagse ambtenaren onder het mom van decentralisatie geen onopgeloste problemen over de schutting bij de commandanten?”

In dit kader zijn er bijvoorbeeld de personeelsdossiers. Huisaccountant Auditdienst Defensie schrijft in haar laatste jaarverslag: “Naar de stand van 1 maart 2011 zijn circa 4.000 van de 66.000 personeelsdossiers op orde […]”.

Volgens de NRC lijkt dat “op z’n minst vervelend nu er een grote ontslaggolf aankomt met gedwongen ontslagen.” Bij de reorganisatie zullen duizenden militairen gedwongen afvloeien. “Om dure arbeidsrechtelijke procedures te voorkomen, is een goede kwaliteit van personeelsdossiers vereist”, aldus de courant.

Volgens Secretaris-generaal Ton Annink, de hoogste ambtenaar van Defensie, zal het echter “weinig moeite” kosten om de dossiers snel op orde te krijgen: “Het gaat heel vaak om een paar ontbrekende papieren die er wel zijn, maar die nog bij de dossiers gevoegd moeten worden.”

Terug naar Boven

 

Begin bouw Berlijnse muur 50 jaar geleden

Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat Oost-Duitsland (DDR) met een bliksemactie de grens naar het westen van Berlijn begon af te sluiten. Het westen van Berlijn bestond indertijd uit de Amerikaanse, Britse en Franse zones van na de Tweede Wereldoorlog.

In de vroege ochtend, om 01.05 uur, trokken Volkspolizisten (Vopo’s) en paramilitaire Kampfgruppen op naar de dwars door Berlijn lopende demarcatielijn. 193 straten die Oost-Berlijn met het westelijk stadsdeel verbonden, werden opgebroken en er werden met geïmproviseerde prikkeldraadversperringen wegversperringen opgeworpen.

De Oost-Duitse partijleiding sprak over het oprichten van een antifascistische Schutzwall en van “een maatregel tot behoud van de vrede”. Feitelijk ging het om het voorkomen dat Oost-Duitsers plompverloren konden overlopen naar het Westen. De actie werd geregisseerd door de Oost-Duitse binnenlandse veiligheidsdienst Stasi, het Ministerium für Staatssicherheit. Die was erg goed op de hoogte van wat zich in Oost-Berlijn afspeelde, maar beter nog van wat er in West-Berlijn gebeurde.

Daar, in West-Berlijn, stond burgemeester Willy Brandt machteloos. Zonder goedkeuring van de geallieerden kon hij niets doen. En de Amerikanen, Britten en Fransen wilden geen Derde Wereldoorlog riskeren en grepen niet in. De Fransen waren niet onder de indruk, de Britten lieten weten dat men moest leren leven met de nieuwe situatie en de Amerikanen beschouwden de wegversperringen aanvankelijk slechts als een “verkeersopstopping”.

Daarmee was de coup van de DDR gelukt en een escalatie van de Koude Oorlog afgewend. Het was het begin van de bouw van een vele tientallen kilometers lange innerdeutsche Grenze die de inwoners achtentwintig jaar lang uit elkaar zou houden. De Berlijnse Muur verscheurde vele families en vriendengroepen.

Vandaag zullen de herdenkingen aan de eerste dag van de bouw van de Berlijnse Muur worden bijgewoond door Bundespräsident Christian Wulff en Bundeskanzler Angela Merkel.

Met dank aan: 'De Muur van uur tot uur', Sybe Izaak Rispens & Claudia Klein, NRC Handelsblad 6 augustus 2011, en 'De Berlijnse muur', H.C. Lit, De Onderofficier, juli/augustus 2011.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 11 AUGUSTUS

Ophef over speelfilm over dood Osama bin Laden

In de VS is ophef ontstaan over een speelfilm die wordt gemaakt over de dood van Osama bin Laden. De film, met als werktitel ‘Killing Bin Laden’ bevindt zich nog in de castingfase en zou gaan over de onsuccesvolle pogingen van het Amerikaanse leger om de terroristenleider op te sporen.

Het Witte Huis heeft ontkend dat regisseuse Kathryn Bigelow van het Amerikaanse Ministerie van Defensie en/of de CIA geheime informatie heeft gekregen. Congreslid Peter King van de Republican Party, tevens voorzitter van het House Homeland Security Committee, vermoedt een opzetje tussen de regerende Democratic Party en de filmmakers, met als doel de zittende president Barack Obama een handje te helpen bij zijn herverkiezing.

De film moet op 12 oktober 2012 in de bioscoop draaien – nog geen maand vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 6 november 2012. Te zijner tijd zal Sony Pictures de film distribueren.

In 2010 kaapte Bigelow – samen met scenarioschrijver Mark Boal -  zes Academy Awards (Oscars) weg voor hun film The Hurt Locker.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 10 AUGUSTUS

Luc de Vos: "Kijken naar mogelijkheden Benelux-leger"

In het Radio 1-programma Dit is de dag adviseert de Belgische hoogleraar krijgsgeschiedenis Luc de Vos nú te kijken naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse krijgsmacht.

Volgens de hoogleraar, die lesgeeft op de Belgische Koninklijke Militaire Academie, kan door samenwerken veel tijd en geld worden bespaard: “Alleen al als het gaat om het opleiden van militairen. Wij hebben ieder jaar de grootste moeite om goede docenten te werven. Waarom bundelen we kennis en expertise niet?”

Ook als het gaat om training is samenwerking gewenst: “Nederland en Vlaanderen zijn drukbevolkt: het is hier moeilijk oefenen. We hebben daarom Duitse en Franse bossen nodig om te oefenen. Samen kunnen we die veel gemakkelijker reserveren.”

Marcel de Haas, Ruslanddeskundige bij Instituut Clingendael en betrokken bij het opleiden van jonge militairen, ziet ook de voordelen van samenwerking. Maar het volledig samengaan van de krijgsmachten lijkt hem niet realistisch: “Beslissingen over buitenlandmissies, al dan niet in NAVO-verband, zullen nooit gezamenlijk kunnen worden genomen. Dat wil elke regering toch zelf kunnen beslissen.”

Volgens De Haas staan de plannen voor samenwerking door de huidige bezuinigingen op Defensie in de ijskast.

De Vlaamse tv-presentator Chris Michel, die ook woordvoerder is van de vice-premier van de Vlaamse deelregering, voorziet ook in België problemen: “De Waalse militairen zullen nooit al te veel willen samenwerken met de Nederlanders. Zij hangen van nature meer naar samenwerking met de Fransen en zullen elke poging tot het formeren van een Beneluxleger proberen te saboteren.”

Al op 21 mei jl. brak Luc de Vos in het opiniestuk ‘Een Benelux-leger, zegt het gezond verstand’ in de Vlaamse krant De Morgen een lans voor de eenmaking van de Benelux-legers. Omdat een Europees leger er (nog) niet inzit, “is de samensmelting van de Benelux-legers een second best option". Volgens De Vos hebben de Belgische en Nederlandse marine al aangetoond dat dit een goede optie is.

Verder beargumenteerde hij dat de nationale legers te maken hebben met steeds verder krimpende budgetten, terwijl nieuwe technologieën om meer investeringen en beter opgeleide militairen vragen. “België, Nederland en Luxemburg zijn landen met een gedeelde geschiedenis, eenzelfde filosofie en een vergelijkbare 'grootte’ op de internationale scène”, aldus De Vos.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 9 AUGUSTUS

Dure brillen, maar wel erg cool

Vandaag in De Pers het artikel ‘Dure brillen, maar wel erg cool’ van Mark van Assen. Hierin laat hij aan de hand van het boek The Complex. How the Military Invades Our Everyday Lives (2008) van Nick Turse zien dat het voor het Amerikaanse Ministerie van Defensie (DOD) niet moeilijk is om miljarden te bezuinigen.

De Amerikaanse krijgsmacht heeft een wezenloos groot budget tot zijn beschikking “en weet vaak van gekheid niet wat het met al dat geld moet doen”, aldus Van Assen.

Eerst wat cijfers. Het Pentagon is bijvoorbeeld ’s werelds grootste olieconsument. Het verbruikt 365.000 vaten per dag, net zoveel als heel Zweden. Volgens het Defense Logistics Agency verstookten de strijdkrachten in Afghanistan in 2005 elke maand 11.000.000 vaten. Dat is ruim 1,7 miljard liter (één vat is ± 159 liter).

Dan is het Pentagon veruit de grootste grondbezitter van de VS: het is eigenaar van driemaal de oppervlakte van Nederland. De meer dan veertig bases in het buitenland zijn samen net zo groot als Noord-Korea.

Voor 2012 wordt het Amerikaanse Ministerie van Defensie begroot voor $ 671 miljard, ruim € 470 miljard. Critici werpen onder meer de vraag op of er nog steeds een half miljoen militairen nodig is.

Een andere verkwisting: iedere Amerikaanse militair vindt in zijn standaarduitrusting een Oakley-zonnebril. Een Oakley kost $ 90 per stuk. Al ruim twintig jaar brengt Oakley de exclusieve SI-lijn: Standard Issue.

Ook exploiteert het Amerikaanse Ministerie van Defensie ruim tweehonderd golfbanen voor zijn personeel.

In tijden van oorlog, operatie Enduring Freedom in Afghanistan, durft alleen een moedige politicus te beginnen over bezuinigingen. Dus hoeft Defensie niet op de dollarcenten te letten, waardoor aannemer Halliburton dagelijks tienduizenden maaltijden vergoed krijgt die nooit worden geserveerd.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 8 AUGUSTUS

Britse militair verdacht van afsnijden vingers Taliban-strijders

Het Britse Ministerie van Defensie onderzoekt of een militair vingers heeft afgesneden van gedode Taliban-strijders om die als - macabere - souvenirs te houden. Het zou gaan om een Schotse militair die in Afghanistan heeft gediend.

De eenheid van de verdachte militair – Argyll and Sutherland Highlanders, 5th Battalion, the Royal Regiment of Scotland, gelegerd in Canterbury, Kent – diende van september 2010 tot april in de Afghaanse provincie Helmand. In het Helmand Police Training Centre trainden ze 4.000 rekruten van de Afghan National Police (ANP) gedurende cursussen van acht weken.

5 Scots nam aan de missie in Afghanistan deel als onderdeel van 16 Air Assault Brigade, samen met 2 Scots (The Royal Highland Fusiliers).

De beschuldigingen aan het adres van de militair zijn daarnaast extra schokkend omdat de islamitische traditie voorschrijft dat een dode met al zijn lichaamsdelen dient te worden begraven.

Het incident wordt al sinds de terugkeer van 5 Scots in april jl. onderzocht door de Royal Military Police (Special Investigation Branch).

Groot-Brittannië heeft ± 9.500 militairen in Afghanistan, waarmee ze na de Verenigde Staten de meeste troepen levert.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 7 AUGUSTUS

Twee legionairs gedood in Tagab-vallei Afghanistan

In de Tagab-vallei in Oost-Afghaanse provincie Kapisa, ten noorden van Kabul, zijn rond 09.30 uur lokale tijd twee Franse militairen om het leven gekomen bij een vuurgevecht na een hinderlaag.

De twee militairen behoren tot het 2e Régiment étranger de parachutistes (2e REP, Calvi, Corsica) van het Franse Vreemdelingenlegioen. Bij de schermutselingen raakten ook nog vijf legionairs gewond.

Eén van de gedode legionairs is de 24-jarige Gerhardus Jansen, die in mei 2008 voor vijf jaar tekende bij het Vreemdelingenlegioen. De Zuid-Afrikaner Jansen begon zijn missie in Afghanistan na een actie in Djibouti.

Met de twee gedode legionairs komt het aantal gedode Fransen in Afghanistan, sinds 2001, op 72. Frankrijk heeft ± 4.000 militairen in Afghanistan.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 6 AUGUSTUS

Taliban-aanslag op ISAF-helikopter doodt 37 militairen

In het oosten van Afghanistan zijn opstandelingen er, rond 01.00 uur lokale tijd, in geslaagd een Chinook-transporthelikopter van de International Security Assistance Force (ISAF) neer te halen. Toen het toestel een noodlanding probeerde te maken, is het gecrasht. Hierbij zijn 30 Amerikaanse en 7 Afghaanse Special Forces en een civiele tolk om het leven gekomen; onder de Amerikanen zijn tenminste 22 leden van de Navy SEALs.

De Taliban heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Het gaat om het dodelijkste incident in de geschiedenis van de NAVO sinds het begin van de oorlog in Afghanistan in 2001 (Operation Enduring Freedom). Op 28 juni 2005 schoten opstandelingen in de Afghaanse provincie Kunar ook een Chinook neer. Hierbij kwamen zestien militairen van de Amerikaanse Special Forces om het leven.

Na een nachtelijke air assault in het oord Jaw-e-Mekh Zareen in de Tangi-vallei in het district Sayyedabad in de provincie Wardak, werd de helikopter geraakt door een RPG. De strategisch belangrijke Tangi-vallei scheidt de provincies Wardak en Logar. In dit gebied is de veiligheid de afgelopen twee jaar sterk achteruit gegaan, waardoor de opstandelingen fysiek steeds dichter Kabul naderen.

De aanslag illustreert eens te meer de vastberadenheid van de Taliban - ook buiten haar traditionele gezagsgebieden in het zuiden van Afghanistan en langs de Afghaans-Pakistaanse grens.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 5 AUGUSTUS

U.S. Special Forces eind 2011 "in 120 landen"

Journalist en historicus Nick Turse schrijft in diverse, linksgeoriënteerde media, onder andere het Pakistaanse The Nation, het artikel ‘A Secret War in 120 Countries. The Pentagon's New Power’. Hieruit blijkt dat Amerikaanse commando’s elke dag op gemiddeld zeventig plaatsen wereldwijd een missie uitvoeren. Een Global War waarvan omvang en reikwijdte tot op heden niet zijn onthuld.

Het is niet alleen zo dat U.S. Navy SEALs in Pakistan optreden, zoals op 1 mei jl., toen ze Osama bin Laden definitief uitschakelden. Ook zijn ze niet alleen actief in voorspelbare landen als Afghanistan en Irak, of Jemen en Somalië.

Al op 4 juni 2010 berichtten Karen deYoung en Greg Jaffe van The Washington Post dat “US Special Operations forces were deployed in 75 countries, up from 60 at the end of the George W. Bush presidency”. Dat is eind 2000. Colonel Tim Nye, woordvoerder van het U.S. Special Operations Command (SOCOM) voegt daaraan toe dat dit aantal “likely reach 120” aan het eind van 2011. Dit betekent een mondiale aanwezigheid in zo'n zestig procent van alle landen wereldwijd.

Na de mislukte bevrijdingsoperatie van gegijzelde Amerikanen in Iran in 1980, werd in ’87 het U.S. Special Operations Command (SOCOM) opgericht. SOCOM omvat nu Air Force Air Commandos, Army Rangers, Army Special Forces (“Green Berets”), Marine Corps Special Operations en Navy SEALs. De strijdmacht groeide uit van ± 37.000 militairen in het begin van de jaren ’90 tot bijna 60.000 nu. Met een budget nu van $ 6,3 miljard (€ 4,45 miljard), wanneer Afghanistan en Irak worden meegerekend zelfs $ 9,8 miljard (bijna € 7 miljard). Ter vergelijking: het Nederlandse Defensiebudget voor 2011 bedraagt € 8,46 miljard.

De Amerikaanse Special Forces voeren wereldwijd een grote diversiteit aan acties uit: in het kader van contraterrorisme, analyse van inlichtingen, langeafstandsverkenningen, het voorkomen van de verspreiding van massavernietigingswapens en het trainen van buitenlandse troepen. Één van haar belangrijkste, en geheime, subcommando’s is het Joint Special Operations Command (JSOC), met als belangrijkste missie het opsporen en elimineren van verdachte terroristen. JSOC voert in opdracht van de Amerikaanse president missies uit, en rapporteert rechtstreeks aan hem. Op de “global hit list” van JSOC staan ook Amerikaanse staatsburgers.

Er liggen nog verdere uitbreidingen van SOCOM in het verschiet. Volgens Navy Vice Admiral William McRaven – aankomend SOCOM-commandant en oud-commandant van JSOC (dat hij leidde tijdens de raid op Osama bin Laden) – verwacht een groei van 3 tot 5% in mankracht bij de SF, inclusief extra middelen als drones en nieuwe faciliteiten.

Terwijl Navy Admiral Eric Olson, vertrekkend commandant van SOCOM, nog eenenvijftig landen als “top concern to SOCOM” aangaf, noemde woordvoerder Nye al het aantal van zeventig. Met de subtiele toevoeging: “op verzoek van het gastland”.

Eerder dit jaar verklaarde Olson voor het House Armed Services Committee dat ongeveer 85% van de overzees ontplooide SF werkzaam is in twintig landen in het CENTCOM-operatiegebied (“the Greater Middle East”): Afghanistan, Bahrein, Egypte, Irak, Iran, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Libanon, Oezbekistan, Oman, Pakistan, Qatar, Saoedi-Arabië, Syrië, Tadzjikistan, Turkmenistan en de Verenigde Arabische Emiraten. De overige 15% is werkzaam van Latijns-Amerika tot Zuidoost-Azië.

Nick Turse is historicus, journalist, essayist, gastauteur op TomDispatch.com (“a regular antidote to the mainstream media”) en schrijver van onder andere The Complex. How the Military Invades Our Everyday Lives (2009), een verkenning van het nieuwe militair-industriële complex in de VS, en The Case for Withdrawal From Afghanistan (2010). In 2005 promoveerde hij aan Columbia University op ‘Kill Anything That Moves. U.S. War Crimes and Atrocities in Vietnam, 1965-1973’. Zijn eigen website is NickTurse.com.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 4 AUGUSTUS

Rumsfeld kan voor rechter worden gedaagd

Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat de voormalige Amerikaanse Minister van Defensie Donald Rumsfeld kan worden vervolgd voor de marteling van een man in dienst van het Amerikaanse krijgsmacht.

De klokkenluider, een veteraan die uit angst voor vergelding anoniem wil blijven, werd volgens zijn advocaat tijdens zijn gevangenschap op de Amerikaanse basis Camp Cropper, bij Baghdad International Airport, herhaaldelijk mishandeld. De Amerikaan, werkzaam voor een onderaannemer van de Amerikaanse krijgsmacht, diende als tolk voor de Amerikaanse troepen.

Volgens de man, die al in 2008 een zaak begon, bepaalde Rumsfeld per geval persoonlijk of een verdachte tijdens een ondervraging kon worden gemarteld.

De advocaat van de man, Mike Kanovitz van advocatenbureau Loevy & Loevy uit Chicago, zegt dat zijn cliënt als tolk contact had gelegd met de invloedrijke sjeik Abdul-Sattar Abu Risha. Terwijl de man, als eerste Amerikaan, directe gesprekken met de sjeik voerde, wilde de Amerikaanse legerleiding die informatie voor de buitenwereld stilhouden. Daarom verdween de man achter de tralies.

Later zou Abu Risha een belangrijke partner van de Amerikanen worden, die mede de opstand leidde van soennitische sjeiks tegen Al Qaida.

De federale rechter heeft nu bepaald dat er sprake was van schending van grondwettelijke rechten van de man, waarmee Rumsfeld kan worden vervolgd.

Advocaat Kanovitz heeft al succesvol twee andere klokkenluiders begeleid: ‘John Doe’, militair uit de Army Reserve National Guard, en Donald Vance, beveiligingscontractor na een baan bij de U.S. Navy.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 3 AUGUSTUS

In Nieuwsuur: Karremans en zijn verweer

Vanavond in Nieuwsuur (Nederland 2, 22.00 uur) spreekt Twan Huys met Thom Karremans in het zuiden van Spanje.

Karremans, de voormalige bataljonscommandant van Dutchbat-III; de man die nerveus onderhandelde met Mladic, met hem proostte en een cadeau voor zijn vrouw van hem in ontvangst nam. Die treurige beelden blijven hem achtervolgen, net als de ziel van de achtduizend vermoorde moslimmannen. Nu dreigt Karremans zelf voor de rechter te worden gedaagd. Hij is het zat en wil zich nu eindelijk verweren.

Na de arrestatie van de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic op 26 mei jl. werd ook de naam van Thom Karremans weer volop genoemd. De oud-commandant van Dutchbat, in de moslimenclave Srebrenica.

Terug naar Boven

MAANDAG 1 AUGUSTUS

Startbrief Reorganisatie Defensie 2011 gepresenteerd

Met de Startbrief Reorganisatie Defensie 2011 heeft secretaris-generaal Ton Annink vandaag in opdracht van Minister van Defensie Hans Hillen het sein op groen gezet voor het reorganisatieproces bij Defensie. In de startbrief zijn onder meer de kaders opgenomen waarbinnen de reorganisaties hun beslag moeten krijgen. Projectcoördinator van de reorganisatie is generaal-majoor Koen Gijsbers, hoofddirecteur Informatievoorziening & Organisatie.

De commandanten van de zeven Defensieonderdelen – Landstrijdkrachten, Luchtstrijdkrachten, Zeestrijdkrachten, Koninklijke Marechaussee, Bestuursstaf, CDC en DMO - maken op basis van deze brief een vertaling naar hun eigen organisatie en gaan daarmee verder aan de slag. Daarvoor hebben ze tot september a.s. de tijd.

In de brief staat onder andere hoe commandanten invulling moeten geven aan de numerus fixus. Deze geeft aan hoeveel werknemers per rang en schaal werkzaam mogen zijn binnen elk Defensieonderdeel. Om binnen deze kaders te komen, zijn spelregels nodig en die worden uitgelegd. Op korte termijn zal numerus fixus fungeren als sturingsinstrument bij de reorganisatie en de daarmee gepaarde overtolligheid.

Om de operationele gereedheid en de betaalbaarheid structureel te waarborgen is niet alleen een inkrimping nodig, maar ook een nieuwe personeelsopbouw. Defensie streeft daarbij naar een verbeterde balans tussen jong en oud, instroom en ervaring en voldoende loopbaanperspectief.

Het herbeleggingplan vastgoed en infrastructuur vergt zorgvuldige afstemming; dit verschijnt halverwege deze maand. Er is nog bestuurlijk overleg gaande over de terreinen van Defensie die al dan niet moeten worden afgestoten.

Terug naar Boven