NIEUWSARCHIEF AUGUSTUS 2012
Terug naar de homepage
 

AUGUSTUS 2012
M
D
W
D
V
Z
Z
 
2
5
6
13
16
17
18
19
20
25
28
29

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2012

"Bezuiniging gevaar samenwerking Defensie"

De internationale samenwerking van de krijgsmacht komt in gevaar als er nog verder wordt bezuinigd op het militaire apparaat. Dit schrijft Minister van Defensie Hans Hillen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer in antwoord op schriftelijke vragen van de Groep Marcial Hernandez/Wim Kortenoeven.

Diverse partijen hebben in hun verkiezingsprogramma's aangekondigd opnieuw te willen snijden in de Defensiebegroting. Zo wil D66 € 0,5 miljard bezuinigen, de PvdA € 1 miljard en de SP zelfs € 1,5 miljard.

Volgens de bewindsman ondermijnen nieuwe bezuinigingen het streven van Nederland "naar nauwere samenwerking met Europese en NAVO-bondgenoten om de militaire slagkracht overeind te houden.”

Hillen schrijft: “Het NAVO-bondgenootschap berust op het beginsel van een proportionele inbreng door alle deelnemende landen; de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Overigens hanteert de NAVO daarbij een norm van 2% van het BNP waaraan Nederland al jarenlang niet voldoet.

De proportionele inbreng brengt voor Nederland verplichtingen mee. De NAVO vraagt landen eenheden en materieel beschikbaar te stellen, waaronder F-16’s, mijnenjagers en Patriot-eenheden. Als gevolg van de meest recente bezuinigingen heeft Nederland de NAVO moeten melden dat eerder gedane toezeggingen niet (de tankbataljons) of maar beperkt (F-16’s, Patriots en mijnenjagers) kunnen worden waargemaakt.

Nieuwe bezuinigingen gaan onherroepelijk opnieuw ten koste van operationele capaciteiten, en opnieuw zal de Nederlandse inbreng in het bondgenootschap dan moeten worden beperkt. Nederland komt dan verplichtingen en afspraken niet na.

Ons land zou nog verder onder de NAVO-norm voor Defensie-uitgaven komen, wat andere lidstaten zullen opvatten als een verdere afname van de Nederlandse bereidheid een evenredig aandeel aan de gemeenschappelijke veiligheid te leveren. Daarmee zal het animo voor internationale samenwerking bij andere lidstaten verminderen.”

De minister schrijft dat de gevolgen van verdere reducties verstrekkend kunnen zijn. Bij ťťn van de varianten voor een hernieuwde krijgsmacht – Variant G (Inzetten op specifieke kwaliteiten) uit de Brede Heroverwegingen (2010), waarnaar enkele partijen volgens de doorrekening van de verkiezingsprogramma's in Keuzes in Kaart 2013-2017 van het Centraal Plan Bureau verwijzen – behelst grootscheepse reducties.

"Door nog verder te bezuinigen worden de zelfbescherming, het escalatievermogen en het voortzettingsvermogen in de lucht en op het land drastisch verminderd",aldus de Minister van Defensie.

Met het opheffen van 13 en 43 Gemechaniseerde Brigade en een luchtmobiel bataljon, zoals voorgesteld in Variant G, verdwijnt de facto de Koninklijke Landmacht als organisatie: “Omdat in die variant meer dan 20.000 banen verdwijnen, zullen er bovendien veel minder militairen beschikbaar zijn om civiele autoriteiten bij rampen te ondersteunen.”

Een ander direct gevolg van het ten uitvoer brengen van Variant G, is een verlaagd ambitieniveau met betrekking tot landoptreden: slechts ťťn langdurige of ťťn kortdurende bataljonsoperatie van lichte infanterie eenheden (mariniers en/of luchtmobiel).

Volgens Hillen zouden de gevolgen van dergelijke ingrepen, “die veelal onomkeerbaar zijn, […] decennialang voelbaar zijn.” Verdere bezuinigingen zullen ten slotte ook ten koste gaan van het internationale aanzien van Nederland en daaraan verbonden diplomatieke invloed.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2012

Speciale voorstelling Soldaat van Oranje

Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses M‚xima der Nederlanden zijn vanavond aanwezig bij de musical Soldaat van Oranje in de Theater Hangaar op de voormalige marinevliegbasis Valkenburg bij Leiden.

De speciale voorstelling wordt opgevoerd voor militairen die gewond zijn geraakt tijdens hun inzet. Initiatiefnemer van deze avond is Ridder Militaire Willems-Orde Marco Kroon.

In de musical Soldaat van Oranje – die onlangs na meer dan 650.000 bezoekers is verlengd tot en met januari 2013 – komen thema's aan bod die essentieel zijn voor het optreden in crisissituaties: kameraadschap, onvoorwaardelijk onderling vertrouwen, leiderschap en steun van het thuisfront. Dat die verbondenheid en steun niet na de crisis eindigen wordt door Defensie met deze avond benadrukt.

Naast gewonde militairen wordt de voorstelling bijgewoond door onder meer de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, de commandanten van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine en Koninklijke en Marechaussee ťn kapitein Marco Kroon zelf.

De musical is gebaseerd op het verhaal van Nederlandse verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema. Als Leidse student ontsnapte hij naar Engeland, na verzetsacties in Nederland aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Van daaruit bood hij verzet door onder meer radioapparatuur naar Nederland te smokkelen voor betrouwbaar radiocontact. Ook was hij actief als piloot. Aan het einde van de oorlog begeleidde hij Koningin Wilhelmina als adjudant bij haar terugkeer naar Nederland.

Terug naar Boven

Presentatie graphic novel Hotel Hartenstein

In de Hall of Fame van het Airborne Museum ‘Hartenstein’ heeft Studio Vaessen vandaag het tweede deel gepresenteerd van een serie van drie stripboeken over de Slag om Arnhem.

Het eerste exemplaar van ‘Hotel Hartenstein’, naar het voormalig hoofdkwartier van de Britse generaal Roy Urquhart in september 1944, is in ontvangst genomen door burgemeester Jean Paul Gebben van de gemeente Renkum.

In dit tweede deel worden de lotgevallen van militairen en burgers in en om Oosterbeek op een indringende manier in beeld gebracht. Het eerste deel ‘De Brug’, dat in 2011 verscheen, werd uitstekend ontvangen door pers en publiek.

De boeken worden gepresenteerd als graphic novels: realistisch voor het voetlicht gebracht, worden zaken niet fraaier weergegeven dan ze zijn en spreken alle opgevoerde figuren hun eigen landstaal. De stripboekenserie is bestemd voor lezers vanaf twaalf jaar.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 27 AUGUSTUS 2012

SP kort volgens CPB € 1,5 miljard op Defensie

Volgens Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau (CPB), heeft de kiezer echt iets te kiezen bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen op 12 september.

Dit zei hij vandaag op de persconferentie naar aanleiding van de doorrekening van de verkiezingsprogramma's van de tien partijen, die naar zijn mening “zeer uiteenlopende keuzes” maken. De doorberekening is te vinden in 'Keuzes in Kaart 2013-2017'. Een samenvatting van de meest belangrijke bevindingen is te vinden in een pdf-document van 456 pagina's.

Veel partijen bezuinigen miljarden op de zorg: de VVD het meest (€ 8,5 miljard), de PvdA € 4,5 miljard. De koopkracht daalt het meest bij het CDA en D66. Verder zit er een significant verschil van 7% tussen de partijen die de meeste (VVD) en de minste (SP) werkgelegenheid creŽren – omgerekend ± 500.000 banen.

De uitgaven aan Defensie blijven in de plannen van vijf partijen per saldo ongewijzigd: CDA, ChristenUnie, Democratisch Politiek Keerpunt (DPK), SGP en VVD. De SGP verhoogt de uitgaven aan Defensie zelfs met € 0,2 miljard. Samen hebben deze partijen, met uitzondering van nieuwkomer DPK, op dit moment 59 zetels in de Tweede Kamer.

De PVV wil onder meer bezuinigen op de landmacht (€ 0,1 miljard) en op internationale missies (eveneens € 0,1 miljard), terwijl D'66 nog eens € 0,3 miljard op de landmacht wenst om te buigen.

De SP bezuinigt op Defensie het meest: € 1,5 miljard. De SP verdubbelt in de laatste peilingen haar aantal Tweede Kamerzetels van 15 in de huidige Tweede Kamer naar 30 na de verkiezingen. De SP richt zich op een beperkter takenpakket voor Defensie, waarbij geconcentreerd wordt op lucht- en maritiem optreden en een beperktere bijdrage aan interventie- en stabilisatieoperaties.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 2012

Veluwe weekend gehuld in legergroen

In Arnhem en omgeving is het weekend De Veluwe gehuld in legergroen afgesloten. De twee dagen voor liefhebbers van legermateriaal waren georganiseerd door de Koninklijke Landmacht en het Museum Vliegbasis Deelen en maakten deel uit van het festival Gelegerd in Gelderland.

Gewoonlijk afgesloten kazernes in Arnhem en Deelen waren te bezoeken en op drie militaire terreinen liet de KL legervoertuigen en uniformen vanaf 1940 tot heden zien. Tevens werden bivaks uit de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog getoond.

Medewerking werd verleend door onder meer de Rekwisieten Commissie Koninklijke Landmacht (met onder andere een Centurion-tank), de re-enactment Werkgroep Dienstplicht – Koude Oorlog (41 DKO), Living History Group Holland, Keep Them Rolling, de Historische Collectie Grenadiers en Jagers en van Heutsz op de Oranjekazerne in Schaarsbergen, het Cavaleriemuseum en de Army Vehicle Club.

Ook het noordelijk van Arnhem gelegen vliegveld Deelen, in de Tweede Wereldoorlog Fliegerhorst Deelen, was open. Hier was onder andere een expositie over de Deelen Dump (Canadian Military Vehicle Demob Park Deelen) te zien.

Na WO II werd hier geprobeerd 35 à 37.000 (!) voertuigen van Canadese makelij te verkopen. Dit overtollige materieel – artilleriestukken, jeeps, motoren, scoutcars, tanks, vrachtauto’s en nog veel meer – waren de geallieerden niet van plan huiswaarts te slepen na de demobilisatie. Na enkele maanden onderhandelen kocht de Nederlandse staat al het materieel op.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 24 AUGUSTUS 2012

IndonesiŽ wil Leopards kopen van Duitsland

IndonesiŽ heeft officieel een verzoek ingediend bij Duitsland om 100 gebruikte Leopard 2A4-tanks te kopen. Dit heeft het Indonesische Ministerie van Defensie vandaag in Jakarta bekendgemaakt.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel bezocht in juli jl. nog de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono, met wie ze ook over de tankdeal sprak.

De Leopard 2A4 is een verouderde versie van de gevechtstank, welke in de jaren '80 door de Bundeswehr werd gebruikt. Over de prijs wordt nog onderhandeld.

Nederland was vanaf februari jl. ook in de race om Leopard 2A6-tanks te leveren. De Tweede Kamer bleef echter onvermurwbaar tegen de verkoop aan IndonesiŽ vanwege mensenrechtenschendingen. ChistenUnie, GroenLinks, PvdA, PVV en SP konden ondanks druk van het kabinet niet worden omgepraat.

IndonesiŽ is druk bezig een Defensie-industrie te ontwikkelen en haar Tentara Nasional Indonesia (strijdkrachten) te moderniseren met onder meer gevechtsvliegtuigen, luchtdoelraketten, raketwerpers, onderzeeboten en tanks. Regionaal is IndonesiŽ verwikkeld in een wapenwedloop met landen als MaleisiŽ en Thailand.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2012

Boek operatie OBL verschijnt 11 september a.s.

De Amerikaanse nieuwszender Fox News heeft de naam bekendgemaakt van de Navy SEAL die een boek heeft geschreven over de missie op 2 mei 2011 in de Pakistaanse stad Abbottabad, Operation Neptune Spear (aanvankelijk: Geronimo), waarbij Osama bin laden werd gedood.

“It’s time to set the record straight about the most important mission in U.S. military history”, aldus de auteur.

Het boek, No Easy Day. The Firsthand Account of the Mission that Killed Osama bin Laden, komt op 11 september a.s. uit en is geschreven onder het nom de plume Mark Owen. Het boek verschijnt bij uitgeverij Dutton, een imprint van de Amerikaanse Penguin Group.

Owen is in werkelijkheid de 36-jarige Matt Bissonnette uit Wrangell – een plaatsje in Alaska dat alleen per veerboot of vliegtuig te bereiken is. In de zomer van 2011 verliet Bissonnette als Chief Petty Officer, sergeant-majoor, de Navy SEAL’s – die deel uitmaken van de U.S. Navy.

Bissonnette was in 2009 ook betrokken bij de bevrijding van de door Somalische piraten gegijzelde Amerikaanse kapitein Richard Phillips op de Indische Oceaan.

Door de bekendmaking loopt niet alleen Bissonnette misschien gevaar, maar ook de andere SEAL's die bij de operatie betrokken waren – hoewel hij de namen van zijn collega’s in het boek heeft veranderd. Ook riskeert Bissonnette juridische vervolging: het Pentagon, noch de CIA, hebben toestemming gegeven voor het boek en het verhaal bevat mogelijk staatsgeheimen.

Co-auteur van Bissonnette/Owen is Kevin Maurer, die al vier boeken over de Special Forces heeft geschreven en zesmaal bij hen in Afghanistan embedded is geweest. Zijn meest recente boek is No Way Out: A Story of Valor in the Mountains of Afghanistan, dat in maart jl. verscheen.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2012

Twee onderzoeken naar kosten uitstappen JSF

Het Amsterdamse bureau SEO Economisch Onderzoek gaat na wat de gevolgen voor de Nederlandse werkgelegenheid en industriŽle omzet zullen zijn als Nederland zich terugtrekt uit de ontwikkelingsfase van de Joint Strike Fighter (JSF) van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin.

Dit heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag bekendgemaakt.

Op verzoek van het Ministerie van Defensie gaat de Algemene Rekenkamer eveneens onderzoeken wat de industriŽle consequenties en werkgelegenheidsgevolgen zijn wanneer uit de ontwikkelings- en testfase zou worden gestapt. Dit is gisteren besloten.

Aanleiding voor het verzoek van Defensie is de uitkomst van een debat van de Vaste Kamercommissie Defensie op 5 juli jl. waarin met 77 stemmen voor en 71 stemmen tegen de motie Van Dijk/Eijsink werd aangenomen. De motie, van Jasper van Dijk (SP) en Angelien Eijsink (PvdA), verzoekt de regering alle noodzakelijke stappen te nemen om uit het JSF-project te stappen.

De Nederlandse deelname aan de ontwikkelings- en testfase van de JSF – de beoogde opvolger van de F-16, waarvan volgens de actuele stand 68 toestellen moeten worden aangeschaft  – heeft inmiddels € 1,3 miljard gekost. Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt in ruil hiervoor opdrachten (compensatieorders). Vorige maand meldde het kabinet dat er 420 banen zouden verdwijnen als Nederland direct uit het JSF-project stapt.

Beide rapporten zullen op 25 oktober a.s. gereed zijn. In het rapport van de Algemene Rekenkamer zal in elk geval worden ingegaan op de al gedane uitgaven en aangegane verplichtingen door Nederland; de kosten die Nederland nog moet maken en de varianten die hierbij een rol spelen om de huidige F-16's te vervangen; de financiŽle gevolgen van het uitstappen uit het test- en ontwikkelingsprogramma voor de JSF; het opzeggen van alle samenwerkingsovereenkomsten; en de gevolgen voor het langer doorvliegen met de huidige F-16-toestellen.

Terug naar Boven

Prof. dr. Ad Vogelaar (NLDA) overleden

Vandaag is door het Ministerie van Defensie bekend gemaakt dat prof. dr. A.L.W. (Ad) Vogelaar is overleden. Leeftijd en sterfdag werden niet bekend gemaakt.

Vogelaar was als hoogleraar HRM & Psychologie, en eerder als decaan, verbonden aan de sectie Militaire Gedragswetenschappen & Filosofie (MG&F) van de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

Op de KMA in Breda leidde hij mede jonge toekomstige officieren op, die hij leerde “dat leiderschap altijd verbonden is met ethische verantwoordelijkheid.”

Vogelaars onderzoek richtte zich op militair leiderschap onder operationele omstandigheden. De vraagstukken waarover hij publiceerde hebben betrekking op teamleiderschap, delegerend leiderschap, cohesie en moreel.

De overlijdensadvertentie van Ad Vogelaar was getekend door de commandant van de NLDA, generaal-majoor Theo Vleugels, en de decaan Faculteit Militaire Wetenschappen, prof. dr. Wouter van Rossum.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 21 AUGUSTUS 2012

Merendeel kiezers wil bezuinigen op Defensie

Ruim driekwart van de stemgerechtigden vindt dat het komende kabinet niet moet overgaan tot de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF). Dit blijkt uit opinie-onderzoek dat het Netherlands Institute of International Relations Clingendael door Maurice de Hond onder 1.500 kiezers heeft laten uitvoeren.

Ook een Kamermeerderheid vindt de JSF veel te duur en wil stoppen met de ontwikkeling van het toestel, maar Minister van Defensie Hans Hillen weigert zich echter terug te trekken uit het JSF-project.

Uit hetzelfde onderzoek, gepubliceerd in de Clingendael-uitgave Rijk Achter De Dijken, blijkt dat de meeste kiezers eveneens dieper willen snijden in de krijgsmacht, ook op militaire missies in het buitenland. De enige uitzondering is de bestrijding van de piraterij ter bescherming van de koopvaardij.

Als belangrijkste doel van het Nederlandse buitenlandbeleid wordt het vaakst ”opkomen voor Nederlandse economische belangen" genoemd. Ruim de helft van de ondervraagden vindt ook dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking en de afdrachten aan de Europese Unie omlaag moeten.

Volgens de nieuwe Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, beseft de bevolking onvoldoende welke ingrijpende maatregelen de krijgsmacht reeds te wachten staan (€ 1 miljard aan bezuinigingen, 12.000 arbeidsplaatsen gaan verloren).

Middendorp: "Wat me pijn doet, is dat in de maatschappij het beeld leeft: het is voorbij. Maar pas de komende jaren krijgen de ontslagen een gezicht. De onzekerheid onder het personeel is groot." Gisteren verklaarde Middendorp de bezuinigingsdrang op Defensie als volgt: “Wat dichtbij is, raakt je het meest: zorg voor oma, onderwijs voor je dochter.” Hij noemde het voor Defensie “moeilijk om het publiek in Nederland te bereiken.”

Uit het Clingendael-onderzoek blijkt dat de meeste kiezers van de coalitiepartners VVD en CDA niet verder willen bezuinigen. De linkse oppositiepartijen willen echter juist extra bezuinigen: 87% van de SP-stemmers, 85% van GroenLinks en 72% van de PvdA.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 2012

Spijkerbroekendag op KMA

Ongeveer 170 cadetten meldden zich vandaag op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) - onderdeel van de NLDA. Daar werden ze symbolisch ontdaan van hun spijkerbroek. Waren er in Breda de voorbije jaren soms opkomsten met 200 à 250 cadetten, met soms uitschieters boven de 300, de opkomst was vandaag lager door de bezuinigingsreorganisatie bij de krijgsmacht.

Traditiegetrouw krijgen de nieuwe studenten die rechtstreeks uit de burgermaatschappij instromen, de zgn. spijkerbroeken, vandaag hun militaire uitrusting uitgereikt. Spijkerbroekendag, intussen al tientallen jaren traditie op de KMA, is de eerste officiŽle schooldag voor nieuwelingen op de academie.

De Koninklijke Militaire Academie leidt officieren op voor de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee. De meeste cadetten zijn bestemd voor de land- en luchtmacht. De marinecadetten, adelborsten, volgen aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder hun opleiding. De opleiding tot officier duurt voor spijkerbroeken 1½ tot 5 jaar.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 14 AUGUSTUS 2012

Westerling geeft in tv-gesprek executies toe

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft vanavond een interview met kapitein Raymond Westerling uit 1969 uitgezonden. Opmerkelijk, want eind jaren ’60 durfde geen enkele omroep het aan dit vraaggesprek uit te zenden vanwege de gevoeligheid van het onderwerp.

In het gesprek erkent Westerling zonder omhaal van woorden dat hij in Nederlands-IndiŽ tientallen mensen standrechtelijk heeft geŽxecuteerd.

Westerling had de standrechtelijke executies overigens al eerder toegegeven, onder andere in diverse interviews en zijn autobiografie  'De eenling' (1982) – gebaseerd op de Franstalige biografie ‘Westerling, guérilla-story’ van Dominique Venner uit ‘77. Maar, zoals NCRV-verslaggever Alje Kamphuis van 'Altijd Wat' aangeeft in NRC Handelsblad: “Het is toch even wat anders als je iemand dat zo ziet bekennen voor de camera.”

In ’69 strikte filmer Hans van der Busken Westerling voor dit interview, dat werd afgenomen door de inmiddels overleden freelance-journalist Joop Buddinghausen. Van der Busken gaf het beeldmateriaal onlangs aan 'Altijd Wat'.

Westerling leidde de commando's van het Depot Speciale Troepen (DST) en kreeg in december 1946 opdracht op Zuid-Celebes – waar Nederland de noodtoestand had afgekondigd – het gebied rond de hoofdstad Makassar van rampokkers (gangsters) te zuiveren en de orde te herstellen.

Westerling en zijn troepen braken het verzet tegen de Nederlanders door op grote schaal verdachte elementen te executeren. Na drie maanden waren rust en orde hersteld, ten koste van 3.500 dode IndonesiŽrs, veelal gedood via het standrecht.

In het interview zegt Westerling: “Ik ben verantwoordelijk voor hun daden en niet de troepen zelf”. Ook erkent hij zonder terughoudendheid dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd op Zuid-Celebes, ook al betrekt hij dit niet op zichzelf. Volgens hem zijn hiervoor op Zuid-Celebes drie ondergeschikten – allen officieren – uit hun functie gezet.

Wťl geeft hij aan dat er onder zijn persoonlijke leiding “minder dan 500” slachtoffers zijn gevallen tijdens de 15 operaties die hij uitvoerde. Het waren vijanden die waren gesneuveld tijdens de gevechten, op de vlucht waren neergeschoten of standrechtelijke geŽxecuteerd, zegt hij. "Trouwens, de juiste cijfers zijn te vinden in mijn patrouilleverslagen”, voegt Westerling eraan toe.

"Ik sta pal achter mijn daden, met dien verstande dat men een onderscheid dient te maken tussen oorlogsmisdaden en strenge maatregelen, consequent en rechtvaardig onder zeer moeilijke omstandigheden", zegt Westerling.

Volgens advocaat prof. mr. Liesbeth Zegveld is het interview van groot belang: “Het interview is de onvoorwaardelijke erkenning dat er onder zijn leiding op Zuid-Sulawesi mensen standrechterlijk zijn geŽxecuteerd. Dat is van groot belang. Het is juridisch relevant materiaal.”

Terug naar Boven

 

ZONDAG 12 AUGUSTUS 2012

Omroep MAX: 'Archief van Tranen' (1/2)

Vanavond bij Omroep MAX op Nederland 2 het eerste deel van het tweeluik Archief van Tranen (18.50 - 20.00 uur), een documentaire over de vergeten massamoord op Nederlanders in het voormalig Nederlands-IndiŽ.

Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 werd - twee dagen later - door Soekarno de onafhankelijke Republik Indonesia uitgeroepen. De overlevenden van de jappenkampen, maar ook zij die niet geÔnterneerd waren geweest, werden blootgesteld aan slachtpartijen van groepen nationalistische Indonesische jongeren (pemoeda's) die de onafhankelijkheid ondersteunden.

Deze periode wordt de Bersiap (betekenis: “Weest paraat!” of “Val aan!”) genoemd en duurde van oktober 1945 tot mei ‘47.

De impact van de vrijheidsstrijd van de Indonesische pemoeda's op de inwoners van Nederlands-IndiŽ was zeer groot; met zekerheid zijn in deze periode 3.500 Indo-Europese Nederlanders op gruwelijke wijze vermoord, in de regel met kapmessen en bamboesperen (bamboe roentjings).

Nog eens 4.000 Nederlandse vrouwen en kinderen kwamen als gevolg van vervolging en geweld om door honger, ziekte en uitputting. Een deel van hen in de zogenaamde Bersiap-kampen van de Indonesische nationalisten.

Tijdens de Bersiap zijn ± 16.000 Indo-Europese Nederlanders vermist, waaronder ook Chinezen met de Nederlandse nationaliteit. Hun lichamen zijn nooit teruggevonden.

De documentaire is geproduceerd door Pia Media. Deel 2 zal op zondag 19 augustus vanaf 19.10 uur op Nederland 2 worden uitgezonden.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 11 AUGUSTUS 2012

BBC2: 'Entertaining the Troops'

Op BBC2 vanavond (18.30 – 19.30 uur) de documentaire 'Entertaining the Troops'. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezorgde een legertje ballerina's, goochelaars, slangenmensen en andere artiesten de militairen afleiding en amusement om het moreel van de troepen hoog te houden.

Hiervoor waagden de artiesten zich in vijandelijk gebied en riskeerden ze hun eigen leven. Enkelen van hen blikken terug op deze tijd. Met bijdragen van onder meer zangeres en Forces' Sweetheart Vera Lynn, comedy-schrijver en acteur Eric Sykes en politicus Tony Benn.

Het entertainment van de Britse strijdkrachten is overigens ook nŠ de Tweede Wereldoorlog voortgezet, onder andere tijdens de Falklandoorlog, op de Balkan, in Koeweit, Noord-Ierland en de vele andere inzetgebieden. De documentaire duurt 60 minuten.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 10 AUGUSTUS 2012

VS ruimen Agent Orange in Vietnam op

Veertig jaar na de Vietnamoorlog heeft de VS ingestemd met het opruimen van het ontbladeringsmiddel Agent Orange.

Het herbicide Agent Orange bevatte de uiterst kankerverwekkende stof dioxine.

Tussen 1962 en ’71 in de Vietnamoorlog zette de VS ruim 75 miljoen liter Agent Orange in om het dichte bladerdek van de jungle te vernietigen. Hieronder hield zich de communistische Vietcong schuil.

Bij het sproeien met Agent Orange werd 20.000 km² bos vernietigd – viermaal de grootte van Nederlands grootste provincie Gelderland of, grofweg, de oppervlakte van de Amerikaanse staat Massachusetts.

Behalve de natuur liep ook de bevolking grote schade op. Het gif trok in de bodem, verontreinigde het drinkwater en zorgde op die manier uiteindelijk voor de mismaakte geboorte van  150.000 kinderen. Volgens de Vietnamese regering zijn er in totaal vier miljoen directe en indirecte slachtoffers van het gif.

Het akkoord werd vandaag beklonken tijdens een ceremonie op het vliegveld van Da Nang in Centraal-Vietnam. Tijdens de Vietnamoorlog maakte de VS op dit vliegveld het gif, waar het in grote voorraden werd opgeslagen. Op deze plaats zal ook de eerste daadwerkelijke schoonmaak plaatsvinden.

Het schoonmaken van de 19 hectare vlakbij het vliegveld van Da Nang betekent dat 73.000 m³ aarde zal moeten worden afgegraven en ontgift. Dit zal vier jaar in beslag nemen en 43 miljoen dollar (€ 35 miljoen) kosten. De zwaar verontreinigde grond wordt verhit tot een temperatuur van 335 graden Celsius, waardoor de schadelijke stoffen grotendeels worden geneutraliseerd.

De Amerikaanse ambassadeur in Hanoi, David Shear, noemde het tijd “de erfenis van het verleden  te  begraven”.

Hierna zullen de vliegvelden van Bien Hoa en Phu Cat worden schoongemaakt.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 9 AUGUSTUS 2012

Inzet DNA voor zoeken MIA's Korea-oorlog

Het Belgische leger gaat DNA-technologie inzetten om ruim zestig 60 jaar na dato tien vermiste Korea-strijders (MIA) een laatste rustplaats te kunnen geven.

BelgiŽ stuurde eind 1950 op verzoek van de Verenigde Naties ± 3.000 militairen naar Korea, waar het communistische Noord-Korea het naburige, op het Westen georiŽnteerde Zuid-Korea was binnengevallen. Tijdens de zware gevechten tegen de Noord-Koreanen sneuvelden 100 Belgen; meer dan 500 raakten gewond.

Tien Belgische militairen blijven tot op de dag van vandaag Missing In Action.

De Belgische Minister van Defensie Pieter de Crem heeft met de Zuid-Koreaanse autoriteiten een overeenkomst gesloten om DNA-gegevens ter beschikking te mogen stellen van het Zuid-Koreaanse Ministry of Defense Agency for Killed in Action Recovery and Identification (MAKRI). Dit houdt zich bezig met het zoeken naar en identificeren van vermiste militairen uit de Koreaanse oorlog. Steeds vaker gebeurt dit op basis van DNA-analyse.

Het Belgische Ministerie van Defensie zal de familieleden van de tien vermiste Belgische Korea-strijders op vrijwillige basis vragen om een DNA-staal af te staan. Het DNA zal aan Zuid-Korea worden overhandigd, wat wellicht tot identificatie van de vermiste Belgische militairen zal leiden. Over een half jaar hoopt het Belgische Ministerie van Defensie meer uitsluitsel te hebben.

Onder de in totaal 4.748 naar de Korea-oorlog uitgezonden militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) vielen 122 doden, terwijl aan Nederlandse zijde drie vermisten zijn te betreuren.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 8 AUGUSTUS 2012

ScanEagle operationeel voor anti-piraterij

Het nieuwe, onbemande verkenningsvliegtuig ScanEagle heeft vandaag zijn eerste operationele vlucht gemaakt boven de Golf van Aden.

Vanaf het amfibisch transportschip Hr. Ms. Rotterdam steeg het toestel ’s ochtends op voor een vlucht van ruim negen uur. Een team van negentien militairen van het JISTARC uit ‘t Harde zorgt aan boord voor de inzet van de ScanEagle.

De ScanEagle, geproduceerd door het Amerikaanse Insitu, is een interim oplossing voor het verdwijnen van de Sperwer, en bedoeld voor ISR-missies (Intelligence, Surveillance Reconnaissance).

Het JISTARC-team verzamelt inlichtingen voor de antipiraterij-missie Ocean Shield van de NAVO. Sinds 4 augustus jl. is Hr. Ms. Rotterdam het vlaggenschip van deze operatie. Al sinds 2009 patrouilleert de NAVO vanaf zee en vanuit de lucht ter hoogte van de Hoorn van Afrika.

De ScanEagle heeft een spanwijdte van ruim 3 meter, kan ruim 16 uur achtereen vliegen en beschikt over een daglicht- of infraroodcamera, waarmee videobeelden live worden doorgezonden. Een lanceerinrichting schiet het toestel af en een aan een paal bevestigd haak, vangt het vliegtuigje op bij de landing.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 7 AUGUSTUS 2012

PremiŤre 'Gesneuveld' op NFF in Utrecht

Op zondag 30 september zal de documentaire 'Gesneuveld' van filmmaker Robert Oey in premiŤre gaan op het Nederlands Film Festival in Utrecht.

Zijn documentaire is gebaseerd op de achterblijvers van de vijfentwintig Nederlandse militairen die tussen 2006 en 2010 sneuvelden in de Afghaanse provincie Uruzgan. In de film vertellen nabestaanden en collega's van de militairen over het leven na de dood van hun dierbaren.

Oey sprak met nabestaanden en militairen over hun verdriet, frustratie, woede en ook kracht. Ze moeten op den duur hun geliefden loslaten en verder gaan met hun leven.

Als regisseur en scenarioschrijver is Oey onder andere bekend van 'De Leugen' (2010), over het politieke drama rond Ayaan Hirsi Ali.

Ook werkt hij momenteel aan een documentaire over Muriel Degauque, de enige westerse vrouw die – in 2005 – als suÔcider overleed in Irak.

Producent van de negentig minuten durende documentaire is Pieter van Huystee Film, uitvoerend producent Natascha Theunissen, de muziek is van Reyn Ouwehand en Human zal de film later op televisie uitzenden. Vanaf donderdag 11 oktober is 'Gesneuveld' te zien in de bioscopen.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 4 AUGUSTUS 2012

Bundeswehr overweegt aanschaf drones

De Bundeswehr overweegt de aanschaf van bewapende onbemande vliegtuigen. Bundesminister der Verteidigung Thomas de MaiziŤre (CDU) zegt in een interview met de Duitse krant Die Welt dat hij geen bezwaren heeft tegen de inzet van drones. De Duitse landmacht heeft vooralsnog de Amerikaanse Predator B op het oog, bijnaam van de MQ-9 Reaper, die kan worden toegerust met raketten en kleine bommen.

"Een drone is niets meer dan een vliegtuig zonder piloot. Vliegtuigen kunnen bewapend worden, dus waarom zou dat met onbemande vliegtuigen niet kunnen? Dat snap ik niet.”, zegt De MaiziŤre in het artikel.

Over het algemeen is de aanschaf van wapens een gevoelig onderwerp in Duitsland. Het parlement is echter in meerderheid voorzichtig positief over het idee, zelfs de CDU en de FDP. Alleen de meest linkse partij in de Bundestag, Die Linke, is fel tegen het kopen van drones. Zowel Die Linke als Bündnis ‘90/Die Grünen waarschuwden tegen het misbruik van wapens.

De Bundeswehr heeft in Afghanistan al gewerkt met de Heron UAV, een onbewapende drone die het van IsraŽl had geleend.

De meeste drones worden door Amerikaanse en IsraŽlische bedrijven gemaakt. De Amerikanen gebruiken de laatste jaren veel drones in landen als Afghanistan en Pakistan.

Een besluit van het Duitse parlement over de aanschaf van bewapende onbemande vliegtuigen zal niet vůůr september a.s. worden verwacht.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 3 AUGUSTUS 2012

Militair historicus Sir John Keegan overleden

Op 2 augustus is in het Engelse Kilmington Sir John Keegan overleden, ťťn van de toonaangevende militair historici van de 20ste eeuw. Hij was 78 jaar.

Over het wezen van de oorlogvoering van de 14de tot 21ste eeuw publiceerde hij meer dan twintig boeken. In 1971 verscheen zijn eerste, ‘Barbarossa: Invasion of Russia, 1941’, vijf jaar later gevolgd door de bestseller ‘The Face of Battle’.

‘The Face of Battle’ betekende een versnelling voor Keegan's carriŤre ťn brak met de traditie in militaire geschiedschrijving. In plaats van het tot dan toe gebruikelijke schrijven over generaals en hun strategieŽn, beschrijft hij in dit boek de ervaringen van militairen in het heetst van de strijd op het slagveld. Bij hem kregen gewone militairen een gezicht.

De schetsen in The Face of Battle waren gebaseerd op de ervaringen van Britse militairen in drie belangrijke veldslagen: Agincourt (1415), Waterloo (1815) en de Somme (1916). Volgens Keegan allemaal een combinatie van dronkenschap, chaos en oorverdovend lawaai.

Zoals hij in dat boek bekende, was hij “not been in a battle, nor near one, nor heard one from afar, nor seen the aftermath.” De oorzaak was tuberculose van beenderen en gewrichten, opgelopen als dertienjarige. Voor deze ziekte werd hij negen jaar achtereen behandeld, waarvan vijf in het ziekenhuis. Daar leerde een kapelaan hem Grieks en Latijn.

Keegan schreef onder meer geschiedschrijvingen over de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de Amerikaanse Civil War. Maar ook The Mask of Command (1987), over de wijze waarop generaals – van Alexander de Grote tot Ulysses S. Grant en Adolf Hitler – erin slaagden om hun militairen te inspireren. De eisen waren volgens hem eenvoudig: "verwantschap" (creŽren van een band tussen leider en volgeling), "recept" (hoe bevelen te geven), "sanctie" (beloning en straf) en "actie".

Tijdens de Duitse Blitz in 1940 werd Keegan geŽvacueerd naar Taunton, ver van de aanvalsdoelen van de Luftwaffe-bommenwerpers. In Taunton bereidden de Amerikanen zich voor op de invasie van NormandiŽ en raakte Keegan gefascineerd door oorlogvoering.

Aan Balliol College op Oxford University studeerde hij militaire geschiedenis; vanaf 1960 draaide de rollen om en gaf Keegan voortaan les aan de Royal Military Academy Sandhurst in Surrey. Na ‘86 was hij als Defensieredacteur verbonden aan de Londense krant The Daily Telegraph.

Keegan verwierp Clausewitz dictum “Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen". Volgens hem negeerde Clausewitz de culturele component van oorlogvoering en is oorlog zonder meer een integraal onderdeel van de beschaving.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 2012

Ridder MWO F.J.W. den Ouden overleden

In zijn woonplaats Breda is op 31 juli op 98-jarige leeftijd Ridder Militaire Willems-Orde Frits Jan Willem den Ouden overleden. Hij was de oudste nog levende Ridder MWO en tevens de laatste die bij de Koninklijke Luchtmacht heeft gediend.

De kapitein-vlieger b.d. verdiende zijn sporen onder andere door zijn inzet tegen de Japanners in Nederlands-IndiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De in 1914 geboren Hagenaar begon op 22-jarige leeftijd als officier bij de artillerie. Eenmaal in voormalig Nederlands-IndiŽ, schoolde hij om naar de vliegdienst. Daar haalde hij in 1939 zijn groot militair vliegbrevet.

Onder zijn leiding wisten de Nederlandse bommenwerpers de Japanners veel schade toe te brengen, wat steeds gepaard ging met groot gevaar voor eigen leven - getuige de ruim honderd kogelgaten in zijn vliegtuig bij ťťn van de aanvallen. Den Ouden werd in 1942 voor zijn inzet beloond met de Militaire Willems-Orde.

De jaren na zijn inzet in de Oost, leidde Den Ouden in Jackson, Mississippi, op de Royal Netherlands Military Flying-School, Nederlandse vliegers op en vloog hij nog vele missies vanuit AustraliŽ met een B-25 Mitchell bommenwerper van het 18e Squadron. Na de oorlog keerde Den Ouden terug naar Nederland waar hij op juni 1950 met eervol ontslag ging.

In 1970 richtte hij de scheepswerf De Amer in Drimmelen op, waar jaarlijks zo'n honderd motorboten werden gemaakt. Op 60-jarige leeftijd verkocht hij het bedrijf en ging hij met pensioen

Behalve de Militaire Willems-Orde, Ridder 4de klasse, ontving Den Ouden ook het Vliegerkruis, het Oorlogsherinneringskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede.

Er zijn nog zeven Ridders M.W.O. in leven: de Brit Kenneth G. Mayhew (1917), de Amerikaan Edward Fulmer (1919) en de Nederlanders Albert Hoeben (1920), Cornelis van den Hoek (1921), Pierre Louis baron d'Aulnis de Bourouill (1918), Giovanni Hakkenberg (1923) en Marco Kroon (1970).

Terug naar Boven