NIET HET EERST, W…L HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

AUGUSTUS 2016
M
D
W
D
V
Z
Z
1
6
7
9
11
13
14
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2016

Staat moet oud-MIVD-agent schadevergoeding betalen

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag bepaald dat de Nederlandse staat zakenman en voormalig MIVD-agent Ibrahim A. een schadevergoeding van Ä 1.167.000 moet betalen. A. had gevraagd om een bedrag van Ä 5 miljoen.

In 2006-2007 werkte A. voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in Afghanistan. Hier vergaarde hij inlichtingen, bemiddelde hij tussen Nederland en de Taliban en verrichte hij allerlei andere hand- en spandiensten, zoals het regelen van valse stempels in paspoorten.

Halverwege 2007 werd A. in de steek gelaten door Defensie, zo oordeelde de rechter op 11 november 2015: de MIVD zette plots de operatie stop en terwijl A.'s runner van de MIVD halverwege 2007 was geschorst en Afghanistan verliet, werd hijzelf abrupt afgesneden van Nederland.

De rechtbank stelt dat de MIVD de relatie met A. heeft beŽindigd zonder de daarvoor vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen. Dat is nodig om te voorkomen dat het netwerk van de informant of agent zich tegen hem keert. November vorig jaar oordeelde de rechtbank al dat Defensie hiermee zijn zorgplicht had geschonden.

Door het plotseling beŽindigen van de relatie met de MIVD liep A. niet alleen gevaar, maar raakte hij naar eigen zeggen ook alles kwijt. Zijn bouwbedrijf ging failliet en hij verloor al zijn geld. In 2009 werd A. door zijn netwerk in Afghanistan bedreigd. Hij ontsnapte aan een ontvoering, ontvluchtte Kabul, verliet het land en klopte nog datzelfde jaar aan bij Defensie.

De zaak kwam in een stroomversnelling toen begin 2015 twee voormalig medewerkers van de MIVD onder ede verklaarden dat A. in Afghanistan werd ingezet als agent en informant.

Volgens Gert-Mark Smelt, persrechter van de rechtbank in Den Haag, zit het juist in deze abrupte overgang: "De relatie is niet goed afgehandeld. Gedegen afbouw is nodig om te voorkomen dat een netwerk zich tegen een informant keert, en dat is in dit geval niet goed gedaan."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 23 AUGUSTUS 2016

Duitsland overweegt herinvoering dienstplicht

Op gezag van het Duitse dagblad Die Welt (Regierung spielt Wiederaufleben der Wehrpflicht durch) meldt RTL Nieuws dat de kans bestaat dat Duitsers in de toekomst weer het leger in moeten. De Duitse regering overweegt de dienstplicht te herinvoeren.

Op 1 juli 2011 kwam een einde aan de dienstplicht in Duitsland.

Het vertrouwelijke conceptplan van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken richt zich op burgers die het beroepsleger kunnen ondersteunen. Deze zogenoemde 'UnterstŁtzung der Streitkršfte' richt zich primair op de verdediging van de Duitse buitengrenzen.

De dienstplicht bestond in Duitsland 55 jaar toen die werd opgeheven omdat de regering er de noodzaak niet meer van zag. Volgens Die Welt ligt de mogelijkheid om de dienstplicht te herinvoeren verankerd in de grondwet en kan de beslissing hiertoe met een wet worden teruggedraaid.

Het conceptplan is opmerkelijk, aangezien de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen eind juni jl. nog aangaf dat herinvoering juist niet in beeld was, "ondanks islamitische terreur en de spanningen met Rusland".

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 22 AUGUSTUS 2016

Generaal b.d. Van Loon: "Interventiemoeheid onverstandig"

Generaal b.d. Ton van Loon, die in 2013 met functioneel leeftijdsontslag ging, zegt in een interview met het Reformatorisch Dagblad dat de teleurstellingen in Irak en Afghanistan Nederland niet moeten afschrikken om militaire operaties in het buitenland te doen.
Volgens Van Loon is deze "interventiemoeheid onverstandig".

Westerse regeringen sturen hun militairen er niet meer zo makkelijk op uit. De ervaringen met de oorlogen in Afghanistan en Irak lijken ze af te schrikken. In SyriŽ wordt niet ingegrepen en de inzet in brandhaarden als LibiŽ en Nigeria is minimaal.

Volgens Van Loon weet het westen niet goed hoe het op de snelle ontwikkelingen moet reageren: "De Koude Oorlog werd gekenmerkt door een overzichtelijke machtsverdeling. Tegenwoordig weet het westen nauwelijks wat voor militair materieel het precies nodig heeft of wat voor organisatiestructuur het moet hanteren. Na de Koude Oorlog leefden we een tijdje in de veronderonderstelling dat een leger niet meer nodig was. De krijgsmacht zou alleen nog ver weg gelegen brandhaarden moeten blussen."

Nederland paste in 2000 de Grondwet aan deze internationale taak aan: "Het leger was voortaan bedoeld om de internationale rechtsorde te bevorderen. Daarna nam de Nederlandse krijgsmacht een vrijblijvende houding aan, waarbij het zware werk wel door anderen werd opgeknapt."

Maar ook na de grondwetswijziging bleef de wereld veranderen. Sinds de crisis tussen OekraÔne en Rusland in 2014 spreken deskundigen van de "terugkeer van de geopolitiek". Militairen zijn er weer om het vaderland te beschermen.

"Na het binnenvallen van OekraÔne door Rusland en het uitbreken van burgeroorlogen in LibiŽ en SyriŽ wordt het weer gevaarlijk aan onze grenzen", aldus de oud-generaal. Europa wordt "omringd door instabiliteit, en het is deze instabiliteit die leidt tot vluchtelingenstromen en terrorisme. We mogen simpelweg niet wegkijken. Want stabiliteit in een ver oord [is] ook voor Nederland belangrijk."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 15 AUGUSTUS 2016

VS wilden nucleaire wapens op IJsland stationeren

De Verenigde Staten maakten in de Koude Oorlogsjaren 1951-'60 plannen voor de heimelijke opslag ("covert deployment") van nucleaire dieptebommen - in te zetten tegen onderzeeŽrs van de Sovjet-Unie - op de luchtmachtbasis Keflavik in IJsland, zo'n 50 km ten zuidwesten van de hoofdstad Reykjavik.

De Amerikaanse plannenmakerij vond tegen de uitdrukkelijke wens van de IJslandse regering in plaats. De positie van IJsland, halverwege de noordelijke Atlantische Oceaan, was dan ook ideaal: Rusland ligt er binnen handbereik.

Dit blijkt uit archiefonderzoek van The Nuclear Vault, een onderdeel van The National Security Archive van The George Washington University. De onthullingen worden gedaan door onderzoeker William Burr in het artikel U.S. Government Debated Secret Nuclear Deployments in Iceland.

Als de Amerikanen de opslag van Amerikaanse kernwapens in het geheim zouden hebben doorgezet, had dit kunnen leiden tot een diplomatieke rel of, erger nog, dat IJsland de NAVO zou verlaten. Daar dreigden de IJslanders mee als ze tegen alle afspraken in Amerikaanse kernwapens zouden vinden op hun grondgebied.

Volgens onderzoeker Burr zijn er weliswaar nooit kernwapens op IJsland gestationeerd, maar is er wel degelijk een opslagbunker voor nucleaire dieptebommen gebouwd, aan de rand van de luchtmachtbasis. De IJslandse bouwvakkers die deze aanlegden, dachten dat het om een torpedo-opslag ging.

Tijdens het presidentschap van Richard Nixon (1969-'74) werd IJsland ook nog genoemd als een locatie voor "conditional deployment": als er oorlog uitbrak, mochten er wat de Amerikanen betrof kernwapens naar IJsland komen.

Saillant detail voor Nederland is dat de nucleaire dieptebommen die de VS op IJsland wilden stationeren ook aan de Koninklijke Marine zouden worden geleverd, zoals in NAVO-afspraken over het delen van wapensystemen was geregeld. Ook de Britse en Canadese zeestrijdkrachten zouden de beschikking krijgen over de dieptebommen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 12 AUGUSTUS 2016

Landmacht helpt marechaussee bij controles Schiphol

De extra veiligheidsmaatregelen die de Koninklijke Marechaussee (KMar) sinds 30 juli jl. uitvoert op de toegangswegen op en rond de luchthaven Schiphol worden voorlopig nog niet stopgezet.

Dit is vandaag overeengekomen door de driehoek: de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, de hoofdofficier van justitie en de KMar/politie, in overleg met de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de luchthaven Schiphol.

Daarnaast zal de KMar vanaf vanavond worden ondersteund door personeel van de Koninklijke Landmacht. Daardoor gaan de extra veiligheidsmaatregelen zo min mogelijk ten koste van andere marechausseetaken.

Het landmachtpersoneel is voorlopig afkomstig van 11 Luchtmobiele Brigade en heeft voordat het op de luchthaven wordt ingezet een specifieke training ontvangen op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn.

De uitzonderlijke maatregel is genomen omdat de marechaussee druk belast is. Zo worden bijvoorbeeld ook extra grenscontroles uitgevoerd vanwege de verhoogde toestroom van migranten en beveiligt de marechaussee objecten met een hoog risicoprofiel.

Wat de dreiging voor Schiphol exact inhoudt, is niet bekend, maar het heeft volgens de autoriteiten te maken met "een signaal dat betrekking heeft op de luchthaven". De maatregelen vallen nog steeds binnen het huidige dreigingsniveau 4, 'substantieel', wat betekent dat de kans op een terroristische aanslag in Nederland reŽel is.

Locoburgemeester Adam Elzakalai van de gemeente Haarlemmermeer zegt in een verklaring op de website van de gemeente nog altijd niet meer informatie te kunnen geven: "We kunnen nog steeds niet ingaan op de aard van de informatie die wij hebben (het signaal). Dit doen we om onze bronnen te beschermen en om onze informatiepositie veilig te stellen. [...] Voor de driehoek is het belangrijk dat de veiligheid van reizigers en mensen op Schiphol voorop staat. Daarom pakken wij het op deze wijze aan."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 2016

Bliksembezoek Rutte aan Nederlandse militairen Irak

Premier Mark Rutte heeft gisteren onverwachts een bliksembezoek gebracht aan de Nederlandse militairen in Bagdad, die daar Iraakse Special Forces opleiden. De trainingen maken deel uit van de Nederlandse bijdrage aan de internationale coalitie tegen Islamitische Staat: de Capacity Building Mission Iraq (CBMI).

Rutte bezocht trainingslocaties en het kamp van de Nederlandse militairen in de Iraakse hoofdstad. Ongeveer 25 Nederlanders trainen hier de Iraakse militairen in schieten, militaire EHBO en vechten in stedelijke gebieden.

Rutte sprak ook met de Iraakse premier Haider al-Abadi, waarin hij benadrukte dat er in Irak een verzoeningsproces op gang moet komen tussen de Iraakse bevolkingsgroepen en dat politieke en economische hervormingen nodig zijn voor een stabiel Irak.

Met Iraakse jongeren sprak Rutte over de toekomst van hun land. Op de Nederlandse ambassade had hij een ontmoeting met Lise Grande, de humanitair coŲrdinator in Irak van de Verenigde Naties.

Na afloop sprak ambassadeur Jan Waltmans, die de premier tijdens het bezoek begeleidde, zijn tevredenheid uit over zijn kennismaking met de Nederlandse troepen en de waardering die hij had voor de Nederlandse inzet.

Later reisde de premier naar Erbil, waar hij de Ī 100 Nederlandse CBMI-militairen in Kamp Stephan bezocht. In Erbil trainen Nederlandse militairen Koerdische strijders (peshmerga's).

Daar sprak Rutte met minister-president Massoud Barzani van de Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak, onder meer over een offensief op Mosul, de grootste stad in de regio die in handen is van IS.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 8 AUGUSTUS 2016

Eerste foto's Britse grondtroepen in SyriŽ

BBC News heeft voor het eerst foto's gepubliceerd van Britse speciale eenheden in SyriŽ. Volgens de Britse omroep dateren de beelden van juni jl. Op de afbeeldingen zijn verschillende Al-Thalab long range patrol vehicles te zien die een basis van het Vrije Syrische Leger verdedigen na een aanslag van Islamitische Staat.


Volgens ooggetuigen gaat het om Britse troepen in de perimeter van een basis in Al-Tanaf, op de grens van SyriŽ en Irak. De Britten zijn voorzien van een arsenaal aan wapens, zoals sniperwapens, zware machinegeweren en anti-tankraketten.

Een woordvoerder van het Vrije Syrische Leger weigerde commentaar te geven op de foto's, maar bevestigde wel dat zowel Amerikanen als Britten helpen en training geven.

Volgens de Britse krant The Guardian heeft een onafhankelijke bron bevestigd dat het om Britse speciale eenheden gaat. Na het zien van de foto's van de Britse speciale eenheden, weigerde het Britse Ministry of Defence commentaar te geven.

Het Britse parlement keurde weliswaar het optreden van luchttroepen in SyriŽ goed, niet dat van grondtroepen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2016

Geen stuk Limburg in Brabant voor monument Limburgse Jagers

Zoals het er nu naar uit ziet krijgt Limburg geen stuk grond van Noord-Brabant. Een officieel verzoek van de provincie Limburg om een stuk grond van 235 vierkante meter bij de Generaal-majoor De Ruyter van Stevenickkazerne in Oirschot over te dragen, is afgewezen.

Op het stuk Oirschotse grond staat sinds 29 juni jl. het Monument voor het Regiment Limburgse Jagers voor gesneuvelde leden van het regiment, die daar jaarlijks worden herdacht; de kazerne in Oirschot is sinds 2006 de thuisbasis van 42 Pantserinfanteriebataljon Regiment Limburgse Jagers.

In zijn eerste vorm werd het monument in 1964 geplaatst op de Frederik Hendrikkazerne in Venlo-Blerick. Toen die sloot, verhuisde het monument naar de Van Hornekazerne in Weert. Dit was voor veel veteranen al een aderlating: Venlo, Roermond en Maastricht waren echte Limburgse Jagers-kazernes, Weert niet. Maar het monument met de tekst "Regi Limburgiae Juventus" bleef in elk geval in Limburg. Totdat op 19 december 2014 de Van Hornekazerne zijn poorten sloot.

Eerder vandaag meldde De Limburger dat het stuk grond met monument waarschijnlijk binnenkort bij Limburg zou horen, maar een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant laat weten dat dit verzoek tot grenscorrectie is afgewezen.

Volgens de provincie is het verzoek afgewezen omdat het zeer ongebruikelijk is. Het stuk grond ligt niet aan de grens van Brabant en Limburg en zou, als het bij Limburg zou gaan horen, een soort enclave in Brabant zijn. Daarnaast zitten in het Regiment Limburgse Jagers niet alleen Limburgers en kan er dus ook in Oirschot worden herdacht.

De provincie Noord-Brabant heeft Limburg de suggestie gedaan het stuk grond, dat eigendom is van het Ministerie van Defensie, wellicht in erfpacht te krijgen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 4 AUGUSTUS 2016

BelgiŽ wil leger versterken met minidrones

Het Belgisch leger wil voor eind 2017 de beschikking hebben over mini-Unmanned Aircraft System (UAS) die de grondtroepen "ogen in de lucht" moeten geven. De kleine drones met een bereik van 10 ŗ 25 kilometer moeten 1 ŗ 3 uur in de lucht kunnen blijven.

De Landcomponent wil voor het project samenwerken met Luxemburg, dat - evenals de Duitse Bundeswehr - al enkele microdrones van het type AirRobot AR 100 heeft, met een bereik tot 1.000 meter bij gebruik van een digitaal videosignaal.

De aankoop voor de ISTAR-capaciteit (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Recognition) van de krijgsmacht wordt mogelijk nog dit jaar afgesloten, waardoor een eerste operationele inzet medio 2018 mogelijk kan zijn.

De Luchtcomponent van het Belgisch leger beschikt sinds 2002 over drones van het type B-Hunter UAV, die een honderdtal kilometer van het controlestation kunnen vliegen, gedurende een tiental uur op een hoogte van 2.300 meter. Die toestellen naderen momenteel het einde van hun levensduur.

De Strategische Visie van het leger voorziet de aankoop van twee MALE-drones (Medium-Altitude Long-Endurance) voor een bedrag van Ä 180 miljoen in de periode 2021-2025 en vier extra MALE-drones tussen 2029 en 2030.

BelgiŽ neemt ook deel aan het NAVO-programma Alliance Ground Surveillance. Dit voorziet erin dat vanaf 2017-2018 vijf grote drones van het type Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk Block 40 - met een spanwijdte van bijna 40 meter - zullen worden gestationeerd op het Naval Air Station Sigonella op SiciliŽ.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2016

Frankrijk richt nieuwe Nationale Garde op

De Franse regering onder president François Hollande richt een nieuwe Nationale Garde op met in totaal 84.000 man, die in 2019 operationeel zal moeten zijn. Tot die tijd blijft operatie SENTINELLE actief.

Dit maakte de minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cazeneuve, vandaag na de ministerraad in het Élysée in Parijs bekend.

In het kader van operatie SENTINELLE patrouilleren sinds de aanslagen in januari 2015 zo'n tienduizend militairen in Franse steden en worden zo'n 9.000 politiemensen extra ingezet, onder andere om openbare plaatsen en gebedshuizen te beveiligen.

De nieuwe Nationale Garde zal bestaan uit 40.000 personen onder bevel van het Ministerie van Defensie en 44.000 onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De basis zal worden gevormd door bestaande reserve-eenheden van de krijgsmacht en de politie.

Frankrijk had tussen 1789 en 1872 ook al een Nationale Garde. Deze werd gevormd onder koning Lodewijk XVI, net voor het uitbreken van de Franse revolutie. Deze garde bestond uit burgers die de plunderingen en rellen in Parijs en andere steden een halt moesten toeroepen en de orde bewaren en groeide in vier jaar tijd uit tot 160.000 man.

Na de terroristische aanslag met de vrachtwagen in Nice op 14 juli jl., welke aan 84 mensen het leven kostte, zei Hollande dat hij zo snel mogelijk een Nationale Garde wilde oprichten als operationele reserve tegen de terroristische dreiging.

De garde zal een deel van de anti-terreurtaken van de Franse landmacht overnemen, die volgens Cazeneuve "niet altijd gemobiliseerd kan zijn". Bij grote evenementen zal de Nationale Garde de bescherming van het publiek op zich nemen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 2 AUGUSTUS 2016

Mega-order Defensie voor gevechtsparka's

Het bedrijf Safety Masters uit Helmond heeft een mega-order van Defensie binnengesleept.

Het bedrijf levert niet alleen veiligheidskleding en -schoenen aan bedrijven en de brandweer, maar levert de komende drie tot vier jaar ook 60.000 gevechtsparka's met capuchons in drie camouflageprints, 15.000 bijpassende isolerende voeringen voor de parka en 15.000 thermische jassen aan de krijgsmacht.

In totaal is met de order Ä 3,5 miljoen gemoeid - bijna tweemaal de jaaromzet van Safety Masters.

Al eind oktober zullen de eerste parka's worden geleverd. De productie vindt plaats in een confectieatelier in Polen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...