NIET HET EERST, W…L HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

DECEMBER 2015
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
5
6
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
31

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

MAANDAG 28 DECEMBER 2015

Nieuwe militaire doctrine voor cyber

In een artikel op de website Consultancy schrijven generaal-majoor b.d. Pieter Cobelens, voormalig directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en strategisch adviseur bij Policy Research Corporation, en Anouk Vos, dat Defensie een nieuwe militaire doctrine moet ontwikkelen voor de cyberwereld.

Volgens het tweetal blijft Defensie "zich voorbereiden op wapengekletter op het internet door geld vrij te maken voor de ontwikkeling van offensieve cybercapaciteiten. Dat Nederland hier geld voor vrijmaakt is begrijpelijk. Het internet biedt een groot scala aan opties om militair in te grijpen. Niet alleen persoonsgegevens en communicatielijnen, maar ook vitale infrastructuur, zoals luchtverkeersleiding, pijpleidingtransport en banken, zijn voor een belangrijk deel aan het internet gekoppeld. Deze verbondenheid maakt dat offensieve cybercapaciteiten op afstand militaire operaties met fysieke gevolgen in gang kunnen zetten. Toepassingen die gebruik maken van bijvoorbeeld revolutionaire sensoren, big data en Precision Guided Munitions faciliteren daarbij de voor de krijgsmacht zo belangrijke precisie in militair optreden. Voorbereiding op een cyberoorlog lijkt dan ook een goede investering."

"Cyberwapens als botnets, virussen, maar ook 'achterdeurtjes' in veel gebruikte software zijn relatief goedkoop", vervolgen de twee: "Bovendien hangt effectiviteit af van kwaliteit en niet van kwantiteit, waardoor juist een klein land zijn rol op het wereldtoneel kan vergroten. Maar Nederland is niet alleen in de ambitie zich als offensieve cybermacht te ontwikkelen. Momenteel bevestigen 29 landen militaire- of veiligheidsorganisaties te hebben opgericht die zich richten op offensieve cybercapaciteiten."

Volgens Cobelens en Vos voorkomt een focus op strategie, en niet alleen investeren in technologie, militair pionieren: "Een nieuwe doctrine kan verduidelijken hoe cyberwapens zich tot niet-militaire doelen verhouden, op welke wijze cyberwapens ondersteunend zijn aan fysiek militair optreden en hoe deze wapens bijdragen aan een open, vrij en veilig internet."

Een nieuwe doctrine voegt ťťn of meerdere treden toe aan de huidige militaire escalatieladder (dreigen met inzet en daadwerkelijk inzetten). Cyberwapens worden zo niet alleen ingezet om vijandelijke cyberdreiging te saboteren, maar ook defensief en zelfs preventief toegepast door de tegenstander toegang tot fysieke militaire middelen te ontmoedigen, bemoeilijken of zelfs geheel te ontzeggen. Hierdoor wordt in (fysieke) conflicten tijd gewonnen en voorkomen dat er doden of gewonden vallen.

"Nederland kan met een nieuwe doctrine technologische voorsprong in offensieve cybercapaciteiten vertalen naar een strategische voorsprong op het wereldtoneel", aldus de schrijvers.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 27 DECEMBER 2015

Amerikaanse generaal b.d. Stormin' Norman Schwarzkopf overleden

In Tampa, Florida, is op 78-jarige leeftijd de Amerikaanse generaal Norman Schwarzkopf Jr. overleden.

Schwarzkopf werd wereldberoemd als de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten tijdens de Golfoorlog (1990-'91), waar hij de bijnaam "Stormin' Norman" verwierf.

Schwarzkopf, ťťn van de meest gevierde generaals van de 20e eeuw, stond bekend om zijn vurige temperament en zijn scherpe strategische geest. Een van zijn uitspraken was: "Als je naar huis vliegt en het laatste dat je over me denkt is 'wat haat ik die eikel', is dat prima, want het betekent dat je levend naar huis gaat."

Schwarzkopf, in 1934 geboren in Trenton, New Jersey, meldde zich in 1965 als vrijwilliger voor de oorlog in Vietnam. Hij deed er twee tours of duty, raakte tot tweemaal toe gewond en werd onder andere driemaal onderscheiden met de Silver Star.

Hij was een van de weinige militairen die niet gedesillusioneerd raakte door de Vietnamoorlog en drong er zelfs op aan in Vietnam te blijven en het Vietnamese leger op te bouwen tot een modern leger van beroepsmilitairen.

President Barack Obama noemde Schwarzkopf "an American original": "Van zijn gedecoreerde densttijd in Vietnam tot de historische bevrijding van Koeweit en zijn leiding aan het United States Central Command, stond generaal Schwarzkopf voor het land en het leger waar hij van hield."

Colin Powell, Schwarzkopf's commandant als Chairman of the Joint Chiefs of Staff tijdens operatie DESERT STORM, herinnerde hem als "een groot patriot en een goed militair."

Schwarzkopf werd in 1988 benoemd tot commandant van het U.S. Central Command, een van de militaire zones waarin de Amerikaanse strijdkrachten de wereld hebben opgedeeld. Toen de Iraakse dictator Saddam Hussein drie jaar later Koeweit binnenviel gaf de viersterrengeneraal leiding aan operatie DESERT STORM.

Onder leiding van de Verenigde Staten volgde in februari 1991, na wekenlange luchtaanvallen, een omvangrijk en succesvol grondoffensief dat Koeweit bevrijdde uit handen van Hussein.

In 1992 verscheen zijn autobiografie It Doesn't Take A Hero.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 16 DECEMBER 2015

Verkennend onderzoek NIOD naar Srebrenica

Het NIOD, het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, gaat in opdracht van minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert een verkennend onderzoek uitvoeren over de kwestie Srebrenica.

Het NIOD zal inventariseren welke literatuur en bronnen beschikbaar zijn gekomen ťn nog beschikbaar kunnen worden gemaakt na de publicatie van het NIOD-rapport uit 2002. Na de verkenning zal het NIOD een voorstel doen voor het al dan niet verder onderzoeken.

Op 11 juli 1995 viel de moslimenclave Srebrenica, een zgn. Safe Area in Oost-BosniŽ. Het gebied werd overrompeld door de Bosnisch-Servische troepen van generaal Ratko Mladić. De Nederlandse VN-militairen van Dutchbat III konden dit niet voorkomen. In de dagen die volgden werden ruim 8.000 moslimmannen vermoord - de grootste massamoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Na ruim vijf jaar historisch-wetenschappelijk onderzoek verscheen in 2002 het 3.368 pagina's tellende NIOD-rapport over Srebrenica. De belangrijkste conclusies waren dat de Nederlandse VN-missie geen helder mandaat had en er onduidelijkheid was over de inzet van het luchtwapen. Ook was er kritiek op premier Wim Kok, die onvoldoende de regie had gevoerd. Dit leidde tot het aftreden van het kabinet Kok-II. Daarna volgde de parlementaire enquête, die in 2003 resulteerde in het rapport 'Missie zonder vrede'.

Het nu uit te voeren verkennend onderzoek kan leiden tot een nieuwe kijk op de gebeurtenissen. Een van de onbeantwoorde vragen luidt of er sprake was van voorkennis bij westerse inlichtingendiensten over de aanval op de enclave.

Directe aanleiding voor het nieuwe onderzoek is een televisieuitzending van de VPRO van 29 juni jl., Waarom Srebrenica moest vallen, en de opmerkingen die oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve, bewindsman tijdens de val van de enclave, daarin maakte.

In dit programma werd gesuggereerd dat de Amerikaanse, Britse en Franse bondgenoten in het geheim waren overeengekomen dan wel lieten doorschemeren dat de NAVO voorlopig geen luchtsteun meer zou geven tegen Mladić’ troepen. Dit was niet alleen vanwege de gijzeling van VN-personeel door de Bosnische ServiŽrs, ook omda de grootmachten van Srebrenica, Žepa en Goražde af wilden. De drie enclaves in het oosten van BosniŽ zouden een oplossing van het conflict blokkeren.

De luchtsteun werd in januari 1994 toegezegd toen de Nederlandse regering akkoord ging met het leveren van troepen aan de Verenigde Naties; deze belofte werd in juli 1995 weliswaar herhaald maar gebroken.

De Werkgroep veteranen Dutchbat III is blij met het nieuwe onderzoek. Sinds enkele maanden overlegt de werkgroep met onder andere de minister van Defensie over onder meer de waarheidsvinding rond Srebrenica.

"Onder de Dutchbat-veteranen leeft het gevoel dat er in die tijd afspraken rond het opgeven van de enclave waren die nooit helder zijn geworden. Deze stap heeft alles te maken met waarheidsvinding. Erg belangrijk omdat Dutchbat in de afgelopen twintig jaar regelmatig negatief is afgeschilderd rond de gebeurtenissen in 1995", laat de Werkgroep veteranen Dutchbat III weten.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 14 DECEMBER 2015

20 jaar na de Akkoorden van Dayton

Vandaag is het 20 jaar geleden dat in Parijs de Akkoorden van Dayton werden getekend. De overeenkomst, die tussen 1 november en 21 november 1995 werd bereikt op Wright-Patterson Air Force Base bij Dayton (Ohio, VS), maakte formeel een einde aan de Bosnische burgeroorlog.

De General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, zoals de Akkoorden van Dayton officieel heten, werd getekend tussen de Republiek BosniŽ-Herzegovina, de Republiek KroatiŽ en de Federale Republiek JoegoslaviŽ. Die laatste viel in 2006 uiteen in ServiŽ en Montenegro.

De belangrijkste deelnemers in Dayton waren de Servische president Slobodan Milošević, de Kroatische president Franjo Tuđman en de Bosnische president Alija Izetbegović.

Sinds de Akkoorden van Dayton bestaat de voormalige Joegoslavische deelrepubliek BosniŽ-Herzegovina uit twee autonome entiteiten: de Federatie van BosniŽ-Herzegovina (Bosnische Kroaten en Bosniacs) en de Republika Srpska (ServiŽrs).

In Annex 1A van het vredesverdrag worden de militaire aspecten geregeld. De door de Verenigde Naties geleide United Nations Protection Force (UNPROFOR) ging over in de Implementation Force (IFOR) van de NAVO, die dan eind 1996 transformeerde tot de kleinere Stabilization Force (SFOR).

Nederland leverde aan IFOR en SFOR een gemechaniseerd bataljon (Mechbat). Het Mechbat bestond uit twee pantserinfanteriecompagnieŽn en een staf, staf- en verzorgingscompagnie.

Met een mandaat van de VN-Veiligheidsraad veranderde SFOR naar de peace building-missie EUFOR Althea, later EUFOR BiH (European Union Force in Bosnia and Herzegovina). EUFOR BIH wordt aangestuurd door de Europese Unie in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.

De belangrijkste taak van EUFOR is nog altijd toezien op naleving van de Akkoorden van Dayton (door handhaving van een veilige omgeving en de voormalig strijdende partijen ervan te weerhouden het conflict opnieuw aan te gaan), maar ook door Capacity Building en Training de zelfredzaamheid van de Bosnische strijdkrachten ondersteunen en steun leveren aan het International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), inclusief de opsporing van Persons Indicted for War Crimes (PIFWC's).

Uiteindelijk bestendigde EUFOR BIH de onder SFOR ingestelde Liaison and Observation Teams (LOT's). Militairen in de LOT's hielden een vinger aan de pols in de Bosnische samenleving door het voeren van gesprekken met alle lagen van de bevolking.

Eind 2011 liep de grootschalige Nederlandse inzet in BosniŽ-Herzegovina af en werd de EUFOR-troepenmacht teruggebracht tot zo'n zeshonderd militairen. De Nederlandse bijdrage aan EUFOR BIH bestaat nu nog slechts uit een aantal militairen op het hoofdkwartier in Sarajevo.

Dit staat in schril contrast tot de Nederlandse bijdrage ten tijde van UNPROFOR (1992-'95). Hieraan hebben in totaal 9.753 militairen deelgenomen in respectievelijk een verbindingsbataljon, Nederlands-Belgisch transportbataljon, infanteriebataljon (Dutchbat I t/m IV) en als United Nations Military Observers (UNMO's) - militaire waarnemers.

De militaire aanwezigheid van UNPROFOR, IFOR, SFOR en EUFOR BIH heeft in de afgelopen twee decennia weliswaar rust en stabiliteit gebracht, maar de door de Akkoorden van Dayton opgelegde vrede tussen ServiŽrs, Kroaten en Bosniacs in BosniŽ-Herzegovina is broos en hangt regelmatig aan een zijden draadje.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 9 DECEMBER 2015

GROP 14A Noorderpoort wint VeVa fotowedstrijd

GROP 14A van Noorderpoort Veiligheid & Vakmanschap heeft de fotowedstrijd van het Ministerie van Defensie gewonnen.

Met de overwinning slepen de studenten van het winnende team van Noorderpoort Grondoptreden (GROP) een vlucht in een McDonnell Douglas KDC-10-transportvliegtuig in de wacht.

Voor de fotowedstrijd werden studenten van MBO VeVa-opleidingen uitgedaagd om zoveel mogelijk likes op Facebook te krijgen voor hun aangeleverde foto. Met de foto sleepten de studenten van GROP 14A maar liefst 1.175 likes op Facebook in de wacht.

GROP 14A koos voor een foto waar een verhaal achter zit, legt student Bram Metz uit: "In februari 1945 was er oorlog tussen Japan en Amerika. Er waren vijf Amerikanen die op de berg Suribachi de Amerikaanse vlag omhoog hesen en daar is een foto van gemaakt."

Suribachi is de hoogste berg van het Japanse eiland Iwo Jima. De landing op Iwo Jima, met als codenaam operatie DETACHMENT, was een landingsoperatie van de Amerikanen die deel uitmaakte van de gevechten in de Grote Oceaan tussen de VS en Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen wilden het Japanse eiland als basis voor hun aanvallen op Japan gebruiken.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Defensie blijft oefenen op Weerterheide

Vluchtelingen die in het asielzoekerscentrum (AZC) op de Nassau-Dietzkazerne in het Brabantse Budel verblijven zullen moeten wennen aan de militaire activiteiten die op het naastgelegen oefenterrein van Defensie plaatsvinden.


Volgens Defensie is het militair oefenterrein Weerterheide dat achter en naast het AZC ligt, in 2015 zo'n honderd dagen in gebruik geweest. Bij het merendeel van de oefeningen wordt gebruik gemaakt van oefenmunitie.

"Zowel Defensie als het COA onderschrijven dat een vluchtelingenlocatie naast een (militair) oefenterrein niet de meest ideale situatie is", laat een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht aan het Eindhovens Dagblad weten.

Defensie is niet voornemens de activiteiten op het oefenterrein te stoppen. Ook niet nu het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overweegt om de Nassau-Dietzkazernekazerne te kopen waardoor het AZC een permanente status krijgt.

Het militair oefenterrein Weerterheide is ruim 900 hectare groot en omvat tevens de Boshoverheide. Het terrein is ingericht voor pelotonsoefeningen van gevechtseenheden en compagniesoefeningen van gevechts(verzorgings)steuneenheden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 8 DECEMBER 2015

Boek over targeting aangeboden aan C-LAS

Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, heeft vandaag in Utrecht een exemplaar ontvangen van het boek 'Targeting. The challenges of modern warfare'.

De Kruif kreeg het uit handen van brigadegeneraal professor dr. Paul Ducheine, bijzonder hoogleraar Military Law of Cyber Operations & Cyber Security aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2015 hoogleraar Cyber Warfare aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

Ducheine stelde het boek samen met Michael Schmitt, docent/directeur van het Stockton Center for the Study of International Law, U.S. Naval War College in Newport, Rhode Island, en commodore Frans Osinga, docent aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA.

Het boekwerk - bestemd voor militairen, juridisch adviseurs van overheden en academici - is gewijd aan het fenomeen targeting (doelbestrijding) en bekijkt dit vanuit verschillende gezichtspunten.

In de militaire context houdt targeting in dat activiteiten worden gericht op de beÔnvloeding van geÔdentificeerde en geselecteerde doelen in een volgorde van prioriteit om een gewenst resultaat te behalen. Prof. dr. Ducheine omschrijft targeting als een besluitvormingsmodel met daarin een scala aan instrumenten om een doel te bereiken.

'Targeting. The challenges of modern warfare' beschrijft niet alleen (de ontwikkeling en het huidige proces van) targeting, maar geeft ook een overzicht van de juridische en ethische beperkingen van doelaanwijzing in het operationele proces en de hedendaagse problemen bij targeting.

'Targeting: the challenges of modern warfare' is uitgegeven bij T.M.C. Asser Press met ISBN 9789462650718.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 7 DECEMBER 2015

Opnieuw blauwdruk voor kalifaat IS gelekt

Volgens de Britse krant The Guardian geeft een 24 pagina's tellend document, waarschijnlijk geschreven tussen juni en oktober 2014, inzage in hoe de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) het kalifaat in Irak en SyriŽ - gestoeld op fundamentalisme - wil grondvesten.

De tekst dateert dan van nadat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi op 28 juni 2014 het kalifaat uitriep in de door IS veroverde gebieden in Irak en SyriŽ. Een zakenman binnen de gelederen van IS gaf het document via onderzoeker Aymenn Jawad Al-Tamimi aan The Guardian.

In april publiceerde het Duitse weekblad Der Spiegel ook al een intrigerende inkijk in de wereld van IS. De Duitse journalist en IS-expert Christoph Reuter, die het boek 'Die schwarze Macht. Der Islamische Staat und die Strategen des Terrors' over de terreurgroep schreef, noemde IS "buitengewoon goed en professioneel georganiseerd".
Reuter legde in SyriŽ de hand op geheime documenten die de oprichting en machtsstructuur van IS beschreven.

Het nu in The Guardian gepubliceerd document, 'Principles in the Administration of the Islamic State', beschrijft de handel en wandel van IS. Zo wordt beschreven hoe met buitenlandse relaties dient te worden omgegaan en welke soorten propaganda het meest effectief zijn.

Dankzij de centraal aan te sturen olie- en gasproductie kan IS een strak geleide en vooral zelfvoorzienende economie realiseren, waarin voedsel en wapens worden geproduceerd. IS is erin geslaagd uit te groeien tot een steenrijke, zeer ontwrichtende jihadistische organisatie.

Volgens de Amerikaanse generaal b.d. Stanley McChrystal, die met zijn troepen tussen 2006 en 2008 de voorgangers van IS in Ira bestreed, is het van groot belang dat westerse landen het document lezen.

Volgens het document worden in de jihadistische strijd ingezette kinderen getraind in het gebruik van lichte wapens; talentvolle kinderen worden zelfs geselecteerd om te patrouilleren of om checkpoints te bemannen. McChrystal geeft aan dat de uit de tekst vooral blijkt hoezeer de focus van IS op opvoeding ligt.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 4 DECEMBER 2015

BelgiŽ koopt 108 Rapid Reaction Vehicles

De Belgische krijgsmacht schaft 108 Rapid Reaction Vehicles (RRV's) aan, gekoppeld aan een meerjarige overeenkomst voor technische assistentie. Na een voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput gaf de ministerraad hier vandaag zijn goedkeuring aan.

Het groene licht voor de order, met inbegrip van 38 modulaire beschermingskits en 60 demonteerbare ringaffuiten met rookpotwerpers, is goed nieuws voor de modernisering van de Landcomponent en Medische component.

Links de verouderde Volkswagen Iltis, rechts de nieuwe Jankel Fox.

De keuze van de Belgen is gevallen op het Fox Long Range Patrol Vehicle van het Britse Jankel Armouring Limited, die is doorontwikkeld uit de civiele Toyota 4x4 Landcruiser pick-up. De voertuigen, bestemd voor de licht gemotoriseerde eenheden en Special Forces, zijn bij uitstek geschikt voor operaties waarbij snelheid, autonomie en flexibiliteit voor nodig zijn.

Om concurrentie- en juridische redenen wordt over de prijs niet gecommuniceerd, maar een orderbedrag van Ä 25 ŗ 30 miljoen lijkt aannemelijk.

BelgiŽ wil de RVV's volgend jaar al in dienst nemen ter vervanging van de sterk verouderde en onbeschermde Volkswagen Iltis-jeeps.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Duitse Bundestag stemt in met inzet in SyriŽ

Ook Duitsland gaat deelnemen aan de militaire acties tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De Bundestag, de Duitse Tweede Kamer, stemde vandaag in met de inzet.

Duitsland stuurt zes Tornado's voor het uitvoeren van verkenningsvluchten, het fregat Augsburg met aan boord twee Sea Lynx helikopters (dat het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle moet beschermen), een tankvliegtuig dat langere operaties moet mogelijk maken en in totaal 1.200 militairen.

Duitsland zelf gaat geen bombardementen op IS uitvoeren, zoals Frankrijk, Groot-BrittanniŽ, Rusland en de VS in SyriŽ wťl doen.

445 van de 598 leden van de Bundestag stemden voor, 146 tegen. De ja-stemmen waren bijna uitsluitend voor rekening van de regeringscoalitie SPD-CDU-CSU. De Duitse inzet zal tot eind 2016 duren en Ä 134 miljoen kosten.

De instemming met deelname aan de strijd in SyriŽ en Irak is een reactie vanDuitsland op de terroristische aanslagen van 13 november in Parijs. Hierbij kwamen 130 mensen om het leven.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...