NIET HET EERST, W…L HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

FEBRUARI 2016
M
D
W
D
V
Z
Z
3
7
10
11
14
16
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

VRIJDAG 26 FEBRUARI 2016

Passing-Out KMS met volledige doorlopende leerlijn

Op de Koninklijke Militaire School op de Jan van Schaffelaerkazerne in Ermelo heeft vanmiddag een grote groep onderofficieren haar initiŽle opleiding en loopbaancursussen formeel afgesloten.

Onder groot ceremonieel, onder andere met het intreden van de vaandelwacht KMS, en in aanwezigheid van onder meer de Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS), luitenant-generaal Mart de Kruif, de burgemeester van Ermelo, de heer Andrť Baars, familie, vrienden en overige genodigden, sloten de initieel opgeleide onderofficieren met de ontvangst van hun diploma hun start- en vaktechnische opleiding af.


Wat betreft de loopbaancursussen ontvingen de leerlingen van vijf klassen Primaire Vorming, drie klassen Secundaire Vorming en een klas Tertiaire Vorming hun certificaten.

Het appŤl met de leerlingen uit alle loopbaanfasen symboliseerde de doorlopende leerlijn zoals de Koninklijke Landmacht die voorstaat in het kader van een leven lang leren.

Aan het einde van de ceremonie verlieten de initieel opgeleide nieuwe onderofficieren traditiegetrouw, onder luid applaus, de appŤlplaats tijdens de zogenoemde Passing Out.

Behalve dat het voor de tweede maal was dat de Passing Out in Ermelo plaatshad, was dit de eerste voor de nieuwe commandant van de KMS, kolonel Ad Wagemakers, en de laatste voor C-LAS. Luitenant-generaal De Kruif draagt op 24 maart het commando over de landstrijdkrachten over aan luitenant-generaal Leo Beulen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Online zetten personeelsblad MIVD kan (oud-)medewerkers in gevaar brengen

De Volkskrant schrijft dat volgens de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zelf tientallen (oud-)medewerkers van de dienst 'gevaar' lopen omdat hun namen op internet staan.

Dat kon gebeuren omdat Erik Akerboom, nu nog de hoogste ambtenaar bij Defensie en vanaf volgende week korpschef bij de Nationale Politie, besloot om het voormalige personeelsblad 'Ingelicht. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst' integraal openbaar te maken, inclusief namen en foto's van het personeel.

Ingelicht verscheen intern tussen 2000 en 2011 in een oplage van 1.500 exemplaren.

Secretaris-generaal Erik Akerboom tekende in oktober 2014 een besluit om vijf jaargangen van Ingelicht geheel openbaar te maken.

Weliswaar worden er geen staatsgeheimen onthuld, wťl staat er incidenteel gevoelige informatie in. De meer dan zestig nummers van het tijdschrift, gepubliceerd op een particuliere website, bevatten onder andere namen van (oud-)medewerkers, hun functies, soms hun foto's en in enkele gevallen details over hun gezinsleven.

Bij het vrijgeven van Ingelicht zijn, zo stelt een woordvoerder van het ministerie van Defensie desgevraagd, geen fouten gemaakt. Het wereldkundig maken werd pas als een 'potentiŽle onveiligheid' gezien toen binnen Defensie aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn ingevoerd 'vanwege de situatie in het Midden-Oosten' en vervolgens na de aanslag op het satirisch weekblad Charlie Hebdo in Parijs op 7 januari vorig jaar.

Als onderdeel van verscherpte veiligheidsmaatregelen is vervolgens aan de particuliere website gevraagd het tijdschrift van internet te halen, maar die heeft hieraan tot op heden niet voldaan.

Volgens de MIVD vormt de publicatie van Ingelicht "in de huidige tijdsgeest een gevaar voor de medewerkers."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 24 FEBRUARI 2016

"Bezuinigingen Defensie verlagen nucleaire drempel", aldus CDS

In een interview met weekblad Elsevier geeft de Commandant der Strijdkrachten (CDS) aan dat de bezuinigingen op Defensie de nucleaire drempel - het moment waarop de NAVO naar nucleaire wapens grijpt - hebben verlaagd.

De jarenlange bezuinigingen hebben de Europese krijgsmachten zo uitgehold, dat nucleaire wapens voor de NAVO "weer belangrijker worden als afschrikmiddel."


Middendorp beaamt de stelling van Elsevier's Eric Vrijsen dat de bezuinigingen op Defensie de nucleaire drempel hebben verlaagd: "De afschrikking met conventionele wapens is verminderd. De snelle flitsmacht [Very High Readiness Joint Task Force, BP] vangt dat niet op. Er ontbreken tredes op de escalatieladder. De atoomdrempel is nu lager. Daarom staan de budgetten hoog op de NAVO-agenda."

"Rusland verstoort het veiligheidsklimaat met onaangekondigde oefeningen, soms met tienduizenden militairen. Hierdoor ontstaat het gevaar van een onbedoeld gewapend conflict" zei de CDS, generaal Tom Middendorp, op 16 februari op het High-Level Military Doctrine Seminar van de OVSE.

Volgens Middendorp, die in Wenen onder andere een lans brak voor het herzien van de noodzakelijke documenten en afspraken die de veiligheid in Europa bevorderen, zijn de Russische oefeningen "storend en alarmerend".

Nederlands hoogste militair waarschuwde in Wenen ook voor een oorlog die abusievelijk kan uitbreken doordat de NAVO-landen de grootscheepse oefeningen van de Russische krijgsmacht aanzien voor een aanval. Op de OVSE-conferentie pleitte hij ook voor NAVO-waarnemers en -inspecteurs bij dergelijke manoeuvres.

In het interview in Elsevier wijst de CDS op de verslechterde verhoudingen met Rusland. Hij beschrijft de verhouding tussen Europa en Rusland als "confrontatie, verdeeldheid en verbroken vertrouwen [...] De erosie van onze veiligheid is al ingezet. We zouden veiligheid scheppen tussen Vancouver en Vladivostok. Helaas is de huidige toestand weer zeer gespannen."Elsevier wil de noodzaak van een hoger defensiebudget aankaarten en houdt daarom op 3 april a.s. Het Grote Defensie Debat waaraan zowel de krijgsmacht zelf, het bedrijfsleven als de politiek een bijdrage zal leveren.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Plek voor 2,5 miljoen zonnepanelen op daken Defensie

Er is plek voor 2,5 miljoen zonnepanelen op de daken van gebouwen van het ministerie van Defensie.

Ervan uitgaande dat het gemiddelde vermogen van een zonnepaneel 270 Wattpiek is en zo'n zonnepaneel in Nederland globaal 230 kiloWattuur (kWh) per jaar opbrengt, kan hiermee jaarlijks 620 miljoen kWh energie worden opgewekt.

Dat berekende Sungevity, een Amerikaanse aanbieder van zonnepanelen met een kantoor in Amsterdam, in reactie op de Operationele Energie Strategie die minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert op 15 februari presenteerde.

Defensie heeft ongeveer 6,3 miljoen vierkante meter aan gebouwoppervlak. Hiervan leent zich volgens Sungevity circa 65% voor het opwekken van eigen zonnestroom.

Wanneer het ministerie van Defensie zoveel zonne-energie zou opwekken, kan zij volgens de zonnepanelenaanbieder een significant aandeel van haar nieuwe klimaatdoelstelling realiseren.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

CDS presenteert 'Bo gaat op uitzending'

Defensie heeft voor de kinderen die het soms maanden zonder een van hun ouders moeten stellen vanwege deelname aan een missie het boekje 'Bo gaat op uitzending' laten maken.
Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp schreef het voorwoord en presenteerde vandaag op het Ministerie van Defensie in Den Haag het eerste exemplaar aan de 9-jarige Amber Viskil.

Haar vader was twee jaar geleden 4Ĺ maand op uitzending en zij hielp haar oma, Thera Viskil-Van Valderen, bij het schrijven.

Het boekje, bedoeld om kinderen tussen 2 en 8 jaar voor te bereiden op de uitzending van een ouder, vervangt 'Papa Muis gaat op uitzending'.

De kinderen krijgen in het boekje knutselideeŽn en stickers om de tijd gemakkelijker door te komen en tips hoe ze contact kunnen hebben met hun uitgezonden ouder.

In 'Bo gaat op Uitzending' maken de lezers kennis met hun lotgenoten, de 7-jarige Guusje en de 5-jarige Mick. Op een dag horen ze dat hun moeder Bo als militair op uitzending gaat om de wereld veiliger te maken: "Bo zal een hele poos wegblijven. Guusje en Mick vinden dat stoer en spannend. Maar ze worden er ook verdrietig van."

Militairen die op uitzending gaan kunnen het boekje aanvragen met een aanvraagformulier op de website van het Ministerie van Defensie.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 17 FEBRUARI 2016

Militairen geŽerd met Sculptuur Operationeel Optreden en Zilveren Erekoord

Op de Kromhoutkazerne in Utrecht zijn vanmiddag negen militairen van de Koninklijke Landmacht geŽerd voor hun bijzondere inzet in Afghanistan en SyriŽ.

Van de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, ontvingen ze de Sculptuur Operationeel Optreden (SOO) en het bijbehorende Zilveren Erekoord.

Het negental heeft zich tijdens operationeel optreden onderscheiden door "buitengewone toewijding en loffelijk optreden". Het gaat om acht militairen die in 2007 in Afghanistan hebben gediend en een in 2013 in SyriŽ VN-waarnemer in de United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS).

Volgens generaal De Kruif hebben ze "maandenlang gewaakt over de veiligheid van collega's en bondgenoten", zich in de vuurlinie gewaagd "en op het cruciale moment gehandeld."

De SOO wordt toegekend aan degenen die buitengewoon verdienstelijk hebben gehandeld tijdens operationele inzet, maar niet in aanmerking komen voor een dapperheidonderscheiding. Het is een bronzen borstbeeld van een militair in gevechtsuitrusting, ontworpen door Jeroen Gerlofs, met daaronder de betreffende missie en actie.

Op 21 oktober 2011 werd de SOO voor het eerst uitgereikt: 21 UNIFIL-veteranen en de nabestaanden van een overleden veteraan namen het die dag in ontvangst uit handen van toenmalig C-LAS, luitenant-generaal Rob Bertholee.

De Libanon-gangers werden geprezen voor hun inzet op 22 augustus 1979 in het Libanese oord Qana, waar ze onder vijandelijk vuur hulp boden aan een VN-bataljon uit Fiji dat door een PLO-militie werd aangevallen. Een jaar later kregen drie andere UNIFIL-militairen voor dezelfde inzet eveneens de sculptuur.

Op 14 december 2015 kreeg de gehele groep voormalige VN-militairen als eerste het nieuwe, bij het sculptuur behorende Zilveren Erekoord.

Het Zilveren Erekoord is wat betreft uitvoering gelijk aan het Gouden Erekoord, met dien verstande dat het koord ponceaurood is met daarin verwerkt een zilverdraad.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 15 FEBRUARI 2016

Mobiel laboratorium JDEAL in het kader van Counter-IED

Vorige week is in Nederland een mobiel onderzoekslaboratorium afgeleverd dat helpt bij het opsporen van de makers en leggers van improvised explosive devices (IED's).

Het Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory (JDEAL) is gefinancierd door het European Defence Agency (EDA) en inzetbaar voor missies in het buitenland.

Het JDEAL is een gepantserd mobiel onderzoekslaboratorium, vergelijkbaar met het lab uit televisieserie Crime Scene Investigation. Bij het ontdekken of na het exploderen van een IED zijn er vaak aanwijzingen die mogelijk kunnen leiden naar de bommenlegger of het netwerk er omheen.

JDEAL brengt specialisten op het gebied van forensisch onderzoek, documentatie en media, elektronica, chemie en mechanica samen. In het laboratorium zoeken de specialisten naar data die afkomstig zijn van een plaats delict.

Om het gebruik van IED's een halt toe te roepen treden twaalf Europese landen samen preventief op.

Het laboratorium, een Nederlands initiatief dat is opgezet onder de paraplu van het EDA, is een voorbeeld van de Nederlandse voortrekkersrol op het gebied van Counter-IED.

Sinds 2015 hebben al tientallen cursisten uit verschillende Europese landen een twee weken durende JDEAL-basisopleiding op de Sergeant-majoor Scheickkazerne in Soesterberg gevolgd.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 13 FEBRUARI 2016

"Europa niet in staat zichzelf te verdedigen"

Europa is niet in staat om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen, "Oh nee, op geen enkele wijze, Europese landen stellen zonder de Amerikanen niets voor."

Dit zei Jaap de Hoop Scheffer, van 2004 tot 2009 Secretaris-generaal van de NAVO, vandaag in de Nieuwsshow op NPO Radio 1.

Volgens De Hoop Scheffer heeft Europa na de Koude Oorlog "een decennialange vakantie" gehad. In die rustige periode is er "collectief geweldig bezuinigd op onze Defensiebudgetten".

Volgens CDA'er De Hoop Scheffer gaat het jaren duren om de Defensiebegrotingen op orde te krijgen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 12 FEBRUARI 2016

"Waarom zien Europeanen niet dat Defensie best belangrijk is?"

In zijn column in Trouw, Waarom zien Europeanen niet dat Defensie best belangrijk is?, schrijft Rob de Wijk: "Eigenlijk was het een bericht om te huilen. De Amerikanen verdrievoudigen hun defensie-uitgaven ten behoeve van Europa. De uitgaven worden verhoogd van 789 miljoen dollar naar 3,4 miljard en er worden pantservoertuigen en 250 tanks naar Europa overgebracht. Waren dat niet de wapensystemen die Nederland verkocht, omdat er toch geen dreiging meer uit het Oosten kwam?"

Behalve vaste columnist van Trouw is Rob de Wijk directeur van de denktank The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 9 FEBRUARI 2016

Generaal Beulen nieuwe Commandant Landstrijdkrachten

Het Ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt dat generaal-majoor Leo Beulen per 24 maart de nieuwe bevelhebber van de Koninklijke Landmacht wordt. Als Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS) krijgt hij het bevel over plusminus 17.500 militairen. Vooruitlopend op zijn nieuwe functie krijgt Beulen op 14 maart de rang van luitenant-generaal.

Beulen is sinds oktober 2014 Deputy Commander (plaatsvervangend commandant) van 1 (German/Netherlands) Corps in MŁnster. In ceremoniŽle zin is de generaal-majoor daarnaast wapenoudste van de Nederlandse artillerie.

Generaal Beulen, die eerder onder meer commandant van 25 Afdeling Pantserluchtdoelartillerie en het Commando Luchtdoelartillerie was en hoofd van de Directie Operaties (DOPS) van de Defensiestaf, volgt luitenant-generaal Mart de Kruif op. Generaal De Kruif, sinds oktober 2011 C-LAS, gaat met functioneel leeftijdsontslag.

Beulen begon zijn loopbaan in 1978 en is uitgezonden naar BosniŽ-Herzegovina en Afghanistan.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 8 FEBRUARI 2016

Korps Commandotroepen krijgt Militaire Willems-Orde

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vanochtend bekendgemaakt dat het Korps Commandotroepen op 15 maart de Militaire Willems-Orde uitgereikt zal krijgen.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bevestigt dan op het Binnenhof in Den Haag de onderscheiding aan het vaandel van het Korps Commandotroepen.

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde, bestaande uit negen (oud-)militairen onder voorzitterschap van de Kanselier der Nederlandse Orden, generaal-majoor der cavalerie b.d. Henk Morsink, had dit de minister van Defensie geadviseerd. De minister heeft het KCT voorgedragen.

De 750 militairen sterke eenheid Special Forces van de Koninklijke Landmacht krijgt de hoogste dapperheidonderscheiding voor zijn "buitengewone inzet in Afghanistan". Of de voordracht specifieke missies en/of daden betreft en, zo ja, welke laat Defensie vooralsnog niet weten.

Ook de twee jongste Ridders Militaire Willems-Orde behoren tot de elite-eenheid uit Roosendaal: op 29 mei 2009 gaf Hare Majesteit Koningin Beatrix kapitein Marco Kroon de ridderslag; op 4 december 2014 wijdde Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander majoor Gijs Tuinman in het Ridderschap in. Beide commando's werden Ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse.

Tussen 2002 en 2010 waren de commando's meerdere keren actief in Afghanistan onder de namen Task Force Viper en Task Force 55.

Acht keer eerder kreeg een militaire eenheid de Militaire Willems-Orde uitgereikt. Voor het laatst was in 2006, toen de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade werd onderscheiden voor haar deelname aan operatie MARKET GARDEN in september 1944.


Het Korps Commandotroepen is "met afstand de meest gedecoreerde eenheid van de krijgsmacht".

Citaat uit Niemand is belangrijker dan het team. Een militaire visie op leiderschap (2016), p. 43, van brigadegeneraal Otto van Wiggen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 6 FEBRUARI 2016

Ballet over leven Mata Hari in premiŤre

Bijna een eeuw nadat ze werd neergeschoten als vermeend spionne, is vanavond bij Het Nationaal Ballet in Amsterdam een avondvullende nieuwe productie in premiŤre gegaan die is gebaseerd op het leven de Nederlandse spionne, danseres en femme fatale Margaretha Geertruida Zelle, beter bekend als Mata Hari.

In een decor dat een treinstation voorstelt en een choreografie van Ted Brandsen vertolkt de Russische ballerina Anna Tsygankova de rol van eerste soliste in het ballet 'De vrouw, de diva, het mysterie'.

De 315 handgemaakte kostuums zijn ontworpen door de Fransman Francois-Noel Cherpin; de muziek is gecomponeerd door de Britse componist Tarik O'Regan.

De exotische, mysterieuze Mata Hari werd ze al in de jaren voor de oorlog een beroemd danseres. Haar gedurfde, sensuele striptease maakte haar tot een van de allereerste exotische dansers ter wereld.

Ze reisde door heel Europa en had overal hooggeplaatste minnaars. Dat maakte haar tot een geschikte spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog.

41 jaar jong werd Mata hari, al dan niet terecht, op 15 oktober 1971 op beschuldiging van spionage voor de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog terechtgesteld door een Frans vuurpeloton.

In 'De vrouw, de diva, het mysterie' treden meer dan zestig dansers op. Een groot deel van het ballet speelt zich af in Parijs. Daar had ze vele minnaars, onder wie de beroemde Italiaanse componist Giacomo Puccini.

De Ä 1,5 miljoen kostende productie is te zien tot 26 februari.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 5 FEBRUARI 2016

Boekpresentatie 'Niemand is belangrijker dan het team'

In het Nationaal Militair Museum heeft brigadegeneraal Otto van Wiggen vanmiddag het eerste exemplaar van zijn boek Niemand is belangrijker dan het team uitgereikt aan de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif.

Voorafgaand aan de boekpresentatie vond voor de naar schatting tweehonderd genodigden een minisymposium over leiderschap en leidinggeven plaats.


Brigadegeneraal Otto van Wiggen overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek Niemand is belangrijker dan het team aan de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif.

In 'Niemand is belangrijker dan het team', dat Van Wiggen schreef met medewerking van Laurens van Aggelen, schetst hij een verhelderend beeld van waar het in de huidige leiderschapscultuur vaak aan schort en waarom groepsbelang moet prevaleren boven het persoonlijk belang.

Volgens de generaal valt of staat goed leiderschap met integriteit en de bereidheid het eigen belang ondergeschikt te maken aan het teambelang: "Zonder vertrouwen in de leiding, een sterk ontwikkeld teamgevoel en een hecht onderling vertrouwen is het uitgesloten dat jouw mensen je tijdens de uitvoering van risicovolle operaties bereid zijn te volgen."

Met dit boek wil Van Wiggen leidinggevenden in het militaire ťn civiele domein uitdagen hun eigen leiderschapsgedrag te reflecteren en zo tot effectiever leiderschapsgedrag te komen: "Je bent als leider namelijk nooit uitgeleerd, ongeacht of je als leidinggevende in het militaire of civiele metier actief bent."

'Niemand is belangrijker dan het team' biedt op een toegankelijke, bijna zwart-witte manier zicht op de visie van een authentiek gebleven leider die het altijd als een belangrijke taak heeft gezien zijn mensen te inspireren om gezamenlijk tot de hoogst haalbare resultaten te komen.

"Met vallen en opstaan heb ik mijzelf ontwikkeld tot de militair die ik vandaag de dag ben. Van fouten moet je leren en word je sterker. Ik heb vastgesteld dat je leiderschap niet kunt leren, maar openstaan voor reflectie zal je zeker helpen om een nog betere leider te worden."

Citaat uit Niemand is belangrijker dan het team.

Generaal Van Wiggen was onder andere commandant van het Korps Commandotroepen, 11 Luchtmobiele Brigade en Opleidings- en Trainingscommando en is momenteel chef-staf bij het 1e Duits-Nederlandse legerkorps (1 GNC).

In 2009 publiceerde Otto van Wiggen met luitenant-kolonel b.d. Theo Pollaert en luitenant-kolonel Erik Jellema het boek Tactiek om te begrijpen.

Niemand is belangrijker dan het team is verschenen bij White Elephant Publishing met ISBN 9789079763146 en kost Ä 18,95.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 4 FEBRUARI 2016

Meer uitwisseling Duitse en Nederlandse krijgscapaciteit

Aan boord van het Joint Support Ship Zr. Ms. Karel Doorman in Amsterdam hebben minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en haar Duitse ambtgenote Ursula von der Leyen hun handtekeningen gezet onder een contract over de uitwisseling van Nederlandse en Duitse capaciteit.

Zo wordt Duitsland medegebruiker van de Karel Doorman en wordt het Seebataillon van de Duitse marine opgenomen in de Koninklijke Marine. Het Seebataillon is een ruim 800-koppige eenheid die bestaat uit onder andere duikers, amfibische verkenners en mijnenexperts.

In 2013, vůůr het officieel in gebruik was genomen, stond de Karel Doorman nog op de nominatie om te worden verkocht. Bij het herroepen van de bezuinigingen door steun van oppositiepartijen kon het Ä 400 miljoen kostende schip in april vorig jaar alsnog in dienst worden gesteld.

Het is voor het eerst dat een eenheid van de Duitse krijgsmacht onder bevel komt van een ander land, in dit geval Nederland. Andersom is dit al anderhalf jaar het geval: 11 Luchtmobiele Brigade is gentegreerd in de Duitse Division Schnelle Kršfte (DSK).

Een ander deel van de binationale deal is de overeenkomst waarbij 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte integreert in de Duitse 1. Panzerdivision (1. PzDiv).

1. (DEU) Panzerdivision oefent hiermee het Operational Command (OPCOM) uit over 43 (NLD) Mechbrig. Met de bevelsbevoegdheid OPCOM heeft de commandant van 1. PzDiv het recht om 43 Mechbrig missies op te dragen en opdrachten te verstrekken.

Op zijn beurt mag Nederland gebruik maken van achttien verbeterde Leopard 2A6-tanks. Een Nederlands tankeskadron uit Havelte - vier pelotons van vier tanks plus twee tanks in de commandogroep - wordt geÔntegreerd in het gereactiveerde 414. Panzerbataillon op de kazerne Bergen-Hohne.

Op 30 januari jl. voerde het Korps Mariniers in Den Helder een beladingstest uit met Leopard 2-tanks aan boord van de Zr. Ms. Karel Doorman.

Dit gebeurde met een Landing Craft Utility, het grootste landingsvaartuig van het Korps Mariniers.

Tijdens de oefening JOINT CARIBBEAN LION (2006) in het Caribische gebied werd voor het laatst met het debarkeren (van boord gaan) van tanks geoefend op het eiland Curaçao – toen vanaf het amfibisch transportschip Zr. Ms. Rotterdam.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 2 FEBRUARI 2016

Amerikaans materieel terug in Eygelshoven

De Verenigde Staten gaan weer militair materieel opslaan in Limburg. Dit is het gevolg van de verslechterde veiligheidssituatie in Europa.

De locatie is de voormalige Prepositioned Organizational Material Storage (POMS) in Eygelshoven, in de buurt van Kerkrade. De komende maanden zullen Nederland en de VS afspraken maken over het gebruik van het militair complex Eygelshoven.

In een POMS was Amerikaans materieel opgeslagen in relatie tot de aanwezigheid en mogelijke inzet van Amerikaanse troepen in Europa. In Nederland waren deze NAVO-depots in Brunssum, Coevorden, Eygelshoven, Ter Apel en Vriezenveen.

In 2008 werden de Amerikaanse activiteiten in Eygelshoven beŽindigd; nadat ook de werkzaamheden ten behoeve van de redeployment uit Afghanistan in 2011 waren voltooid, kondigde Hennis-Plasschaert eind 2012 de sluiting van het complex aan.

Het stationeren van het materieel van een U.S. Armoured Brigade Combat Team maakt deel uit van een serie geruststellende maatregelen van de NAVO en vloeit voort uit een besluit dat is genomen op de NAVO-topconferentie in Wales in september 2014.

Sinds de Russische annexatie van de Krim en interventie in OekraÔne maken vooral de oostelijke NAVO-lidstaten zich zorgen over de opstelling van Rusland.

De opslag van materieel in Eygelshoven is niet in strijd met de NATO Russia Founding Act uit 1997.

In BelgiŽ is in dezelfde context gekozen voor Zutendaal, een reserve-vliegbasis van de NAVO. De basis, die goeddeels leegstaat, ligt in Belgisch Limburg en kan nog dit jaar worden betrokken door de Amerikanen.

In de brief aan de Tweede Kamer ('Prepositionering van Amerikaans materieel in Eygelshoven') staat dat "onduidelijk [is] hoe lang de Amerikanen deze keer in Eygelshoven zullen blijven." Volgens Belgische media heeft het Amerikaanse leger de opslagruimte in Zutendaal nodig "gedurende een periode van 10 jaar."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Minister past Kaderwet dienstplicht aan voor vrouwen

Op verzoek van D66 en de PvdA onderzoekt minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert hoe valt te realiseren dat ook vrouwen onder de Kaderwet dienstplicht vallen. Dit vanwege het belang van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Vandaag heeft de bewindsvrouw de Tweede Kamer laten weten dat ze is begonnen met het voorbereiden van een wetsvoorstel om dit te regelen. Naar verwachting zal ze dat wetsvoorstel aankomend najaar indienen.

Een wetswijziging zal op dit moment geen grote gevolgen hebben, omdat de opkomstplicht 20 jaar geleden is opgeschort. Een aanpassing heeft voorlopig dan ook alleen theoretische en principiŽle betekenis.

Te zijner tijd zal een praktisch gevolg zijn dat, evenals alle jongens van 17 jaar, ook meisjes op deze leeftijd een brief over de dienstplicht ontvangen.

Sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht opgeschort. Daarom roept Defensie vanaf 1 augustus 1996 geen nieuwe dienstplichtigen meer op. Wel ontvangen alle mannelijke 17-jarigen een brief waarin staat dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht.

Tegenwoordig heeft Nederland een beroepsleger en beŽindiging van de opschorting van de opkomstplicht is niet aan de orde: een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is tegen herinvoering van de dienstplicht.

De Kaderwet dienstplicht is nu nog toegespitst op mannen, hetgeen zal worden aangepast. Ook de Wet gewetensbezwaren militaire dienst uit 1962 zal een wijziging ondergaan.

Tot nu toe stelde Defensie dat vrouwen van de dienstplicht waren uitgesloten door hun achterstand op de arbeidsmarkt. Hennis-Plasschaert: "Gelet op de wens van uw Kamer, weegt naar huidig inzicht het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen zwaarder dan een eventuele achterstand op de arbeidsmarkt."

Ook zijn vrouwen, volgens de minister, in vergelijking met twintig jaar geleden vrijwel even hoog opgeleid als mannen. En Defensie heeft juist hoogopgeleide specialisten nodig.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 1 FEBRUARI 2016

Nieuw Twitteraccount Defensie

Het ministerie van Defensie heeft het Twitteraccount DefensieOnline geopend waar mensen vragen kunnen stellen over de krijgsmacht.

In eerste instantie wil het ministerie het hebben over de Nederlandse inzet in de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA); de eerste tweet was: "Wist je dat ruim 450 Nederlandse militairen bijdragen aan stabiliteit in Mali?"

Later komen ook andere onderwerpen ter sprake.

Met het nieuwe account wil Defensie de relatie tussen krijgsmacht en samenleving versterken.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...