NIEUWSARCHIEF JANUARI 2013
Terug naar de homepage
 

Naar de homepage

JANUARI 2013
M
D
W
D
V
Z
Z
4
6
8
13
17
18
19
20
21
22
24
26
27

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

 

DONDERDAG 31 JANUARI 2013

Scherfvest/nachtkijker voor oppositie Syrië?

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans denkt erover in EU-verband nachtkijkers en scherfvesten naar de oppositie in Syrië te sturen. Hoewel het kabinet tegen het sturen van wapens naar het door oorlog verscheurde land is, gaf Timmermans in de Tweede Kamer aan dat hij het debat daarover in de Europese Unie wil voeren.

Er is nu een wapenembargo van de EU en van andere landen, maar de Russen leveren volop wapens aan de Syrische regeringstroepen. Timmermans is niet voor het totaal opheffen van het wapenembargo van de EU, waar sommigen voor pleiten, maar gaf aan dat er beweging in de complexe discussie zit.

Een aantal landen wil van het wapenembargo af, wat vooral in het voordeel werkt van het regime van dictator Assad.

Volgens Timmermans dringt het inmiddels ook tot de Verenigde Staten door dat het Syrische conflict waarschijnlijk niet op een diplomatieke of politieke manier kan worden opgelost: “Ik heb daar geen directe aanwijzingen voor, maar mijn gevoel zegt dat hun standpunt aan het veranderen is.’’

Timmermans noemt het wel of niet sturen van wapens een “duivels dilemma”.

Terug naar Boven of naar Homepage

“Leden MC’s niet bij politie of Defensie”

VVD en PvdA willen dat leden van motorclubs als Hells Angels en Satudarah niet meer bij politie, justitie of Defensie mogen werken.

“Als je je niet aan de wet houdt, moet je niet de wet willen handhaven”, aldus Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff, woordvoerder ‘veiligheid en openbare orde’ van de VVD, vanavond tegen RTL Nieuws.

"Integriteit en het lidmaatschap van deze clubs gaan niet samen. Al zitten ze bij de postkamer, ook dan hebben ze toegang tot stukken die ze niet moeten hebben.”

Ook PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch liet zich in soortgelijke bewoordingen uit: “Als je lid bent van zo'n bende, hoor je niet bij de overheid te werken en moet je ontslagen worden".

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten is sinds januari 2012 bezig met een inventarisatie naar outlawbikers, "leden van motorbendes die zich onder meer schuldig maken aan normoverschrijdend gedrag, criminaliteit, intimidatie, afpersing, bedreigingen of geweld. Deze motorbendes of leden daarvan, trekken zich niets aan van regels en wetten. Deze criminaliteit is vaak moeilijk op te sporen." Onderzocht wordt of leden van dubieuze motorclubs geweerd kunnen worden bij het Rijk.

Verschillende gemeenten - Amsterdam voorop, maar onder meer ook Bergen op Zoom, Eindhoven, Enschede, Leiden en Rotterdam - hebben al aangegeven dat zij outlawbikers niet in hun personeelsbestand willen of hebben aangegeven geen clubhuizen van de motorclubs binnen hun gemeentegrenzen te tolereren.

Op 21 januari jl. gaf prof. mr. Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, tegenover de Amsterdamse zender AT5 aan dat het plan van de gemeente Amsterdam om ambtenaren te verbieden lid te zijn van omstreden motorclubs, juridisch niet houdbaar is. Volgens de hoogleraar kun je mensen niet verbieden om lid te zijn van een vereniging zolang die niet verboden is. Daarmee zou onder meer de vrijheid van vereniging en vergadering in het gedrang komen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 30 JANUARI 2013

StasFin Weekers onderzoekt effecten WUL

Terwijl Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert al eerder aangaf dat ze gaat onderzoeken wat de consequenties van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) zijn voor militairen, eiste Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen van de VVD vandaag in de Tweede Kamer van Staatssecretaris van Financiën én partijgenoot Frans Weekers dat hij voor álle groepen uiteenzet wat de gevolgen van die wet zijn voor de koopkracht.

Van Nieuwenhuizen, die zich bezig houdt met Werkgelegenheid en Sociale Zekerheidsvraagstukken, wil een evaluatie van alle groepen, om in de zomer te bekijken of er nog aan kan worden gesleuteld wanneer zou blijken dat bepaalde groepen er onevenredig op achteruit gaan.

Staatssecretaris Weekers zegde toe dat de evaluatie vóór de zomer zal zijn afgerond.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 29 JANUARI 2013

Minister Defensie blijft bij pakketvergelijking

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer legde vandaag tijdens het debat over de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) in de Tweede Kamer, de wens neer dat er een structurele compensatie moet komen voor de negatieve inkomenseffecten voor militairen door deze wet.

De structurele oplossing mag niet ten koste gaan van de arbeidsvoorwaarden: géén ‘sigaar uit eigen doos’.

De Tweede Kamer diende vijf moties in over dit onderwerp; vier hiervan werden door Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert ontraden.

De bewindsvrouw vindt het niet haalbaar om bij het indienen van de Voorjaarsnota met een oplossing te komen. De Voorjaarsnota verschijnt halverwege het lopende begrotingsjaar, uiterlijk op 1 juni.

Ook blijft de minister vasthouden aan een pakketvergelijking. Hierbij wordt "de speciale positie en taken van de militair", aldus de minister, vergeleken met die van andere ambtenaren. Hennis-Plasschaert vervolgde: "Ten behoeve van het departementaal overleg ben ik ervan overtuigd dat die pakketvergelijking cruciaal is voor het verder objectiveren van de positie van de militair. Daarmee kunnen we constructief werken aan een structurele oplossing voor dit probleem."

Een weinig concrete motie van haar coalitiegenoten Angelien Eijsink (PvdA) en Ybeltje Berckmoes-Duindam (VVD) om de door de WUL ontstane negatieve inkomenseffecten “zo veel mogelijk” te compenseren, kon wél op goedkeuring van de minister rekenen.

Op 5 februari zal over de ingediende moties worden gestemd.

Terug naar Boven of naar Homepage

Bundeswehr "overbelast en zeer onzeker"

De Duitse krijgsmacht – de Bundeswehr – is "overbelast en zeer onzeker". De grenzen van de inzetbaarheid van de militairen is bereikt, waardoor algehele stemming en moraal slecht zijn. Vooral de “innere Lage der Streitkräfte“ worden gekenmerkt door ingrijpende onzekerheid en hoge belasting.

Ook zouden duur en lengte van de buitenlandse missies te lang zijn en de militairen te weinig slaap krijgen.

Dit blijkt uit het Jahresbericht (jaarverslag) over 2012 van Wehrbeauftragten Hellmut Königshaus – de ombudsman voor de Bundeswehr. De ombudsman rapporteert over de algehele staat van de Duitse krijgsmacht, alsook over bijvoorbeeld schendingen van de rechten van militairen, aan de Bundestag – de Duitse Tweede Kamer.

Vooral door de jarenlange inzet in Afghanistan, het sluiten van kazernes in Duitsland en de bezuinigingsoperaties neemt de “Dienst- und Einsatzbelastung” van de militairen schrikbarend toe. Zo wordt de gewenste hersteltijd ("Regenerationszeit") tussen twee missies om operationele redenen vaak verkort. Die hersteltijd bedraagt bij de Bundeswehr twintig maanden.

Opvallend is ook het hoge aantal echtscheidingen: “Het combineren van werk en gezin wordt steeds moeilijker”, zegt Königshaus. Vooral het grote aantal militairen dat reist tussen zijn woon- en werkplek ("Pendler") belast de gezinnen. Ongeveer 30% van de Duitse militairen is zelfs in het weekend niet thuis.

Een bijzondere probleemsituatie wordt onderkend bij militairen met kinderen: de kinderopvang is ontoereikend. De Wehrbeauftragten wees ook op het hoge aantal van ruim 1.100 getraumatiseerde, uit crisisgebieden teruggekeerde veteranen.

Volgens Königshaus is de overbelasting door operationele inzet zó groot, dat in veel gevallen het breekpunt al is overschreden. Ook de stress door onzekerheid over hun baan en vestigingsplaats vanwege bezuinigingen vergt veel van de Duitse militairen. Een verbetering van de stemming is volgens Königshaus niet in zicht.

Terug naar Boven of naar Homepage

Seminar over Sociale Media voor Militairen

Vandaag heeft in het Kasteel van Breda (KMA) het ‘Seminar over Sociale Media voor Militairen’ plaatsgevonden. De vraag die hier werd onderzocht was: “Wat moeten militairen met sociale media?”

Het seminar vond plaats ter gelegenheid van het afscheid van drs. Peter Jongejan, universitair hoofddocent informatiekunde aan de kennissectie Logistiek & Informatie van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De sectie maakt deel uit van de studierichting Militaire Bedrijfswetenschappen.

In zijn presentatie ‘Kunnen sociale media Defensie redden?’ ging Jongejan in op nieuwe technieken die burgers ten dienste zijn om hun (on)genoegen over het (Defensie)beleid tot uitdrukking te brengen. Gebeurde dat op 17 september 1975 nog met behulp van vier Neptune-vliegtuigen van de Marine Luchtvaart Dienst die, uit protest tegen bezuinigingen op Defensie, laag over het Binnenhof vlogen, nu kan met één druk op de knop digitaal een petitie worden ondertekend.

Ook wordt gebruik wordt gemaakt van de resultaten van een opdracht voor vierdejaars cadetten en adelborsten die het keuzevak Krijgsmacht & Media volgden. Peter Jongejan plaatste de ontwikkelingen in het perspectief van zijn ruim veertigjarige loopbaan bij Defensie.

Ook Walther Ploos van Amstel - voormalig hoogleraar Logistiek & Informatie aan de NLDA en moderator van De Laatste Meter - onderzocht in ‘Sociale media: de wereld op jouw digitale deurmat’ de zin en onzin van sociale media voor militairen.

Ploos van Amstel gaf uitleg over de kracht van sociale netwerken en vertelde over zijn ervaringen met De Laatste Meter. Deze community over logistiek en supply chain management is nu ± 10 jaar actief.

Tim Grant, voormalig hoogleraar Communicatie-, Informatie- en Commandovoeringssystemen aan de NLDA, ging in zijn lezing ‘Twitter-As-You-Fight: Social media in Command & Control’ in op de mogelijkheden van sociale media voor commandovoering en Command & Control.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 28 JANUARI 2013

Aanvang tweeweekse oefening 'Wake Up 2013'

Vanaf vandaag is de provincie Zeeland bijna twee weken lang het toneel van de grootscheepse oefening ‘Wake Up 2013’. Het scenario van deze oefening bestaat uit drie delen, simuleert het multidisciplinair optreden bij crises, rampen en terrorismebestrijding, en duurt tot en met vrijdag 8 februari. Een groot deel speelt zich af in het Vlissingse havengebied en op Schouwen-Duiveland.

Aan ‘Wake Up 2013’ nemen onder meer ook civiele veiligheidspartners als de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de politie deel. Het merendeel van de militairen van de Koninklijke Landmacht is afkomstig van 13 Gemechaniseerde Brigade.

In totaal zijn er ± 550 mensen en vijftig militaire voertuigen bij betrokken. De oefening moet ervoor zorgen dat beter wordt samengewerkt tussen alle disciplines in de veiligheidsregio's.

Het hoogtepunt van de oefening vindt op 4 februari plaats. Op die dag vaart een schip met 'nepterroristen' de haven Vlissingen-Oost (Sloegebied) binnen. In het oefenscenario zal hiervoor de hulp worden ingeroepen van onder meer de politie, het havenbedrijf Zeeland Seaports, de Koninklijke Marechaussee en onderdelen van de Koninklijke Marine. De door de Nationale Reserve bewaakte en beveiligde haven is afgesloten voor publiek.

Defensie is een vaste partner bij crisisbeheersing en rampenbestrijding; sinds vorig jaar organiseert 13 Gemechaniseerde Brigade ‘Wake Up’.

Een ander deel van ‘Wake Up 2013’ bestaat uit de oplevering van een planningsopdracht op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Deze opdracht gaat uit van een grote evacuatie van een natuurgebied als gevolg van een brand in de duinen. Hiertoe zal een commandopost worden ingericht bij Hotel de Schouwsche Boer in Burgh-Haamstede.

Nog een ander deel van de oefening bestaat uit het aanbieden van het toegepaste oefenplan aan burgemeester Gerard Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit zal op 31 januari plaatsvinden in het gemeentehuis in Zierikzee.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 25 JANUARI 2013

Oprichting Vuursteuncommando op LbO

Op de Legerplaats bij Oldebroek bij ’t Harde heeft vanmiddag de Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Tom Middendorp, in aanwezigheid van onder meer de burgemeesters van zes gemeenten, het VuursteunCommando (VustCo) opgericht.

De ceremonie vond ingetogen plaats, omdat parallel aan de oprichting van het VustCo 11 Afdeling Rijdende Artillerie (11 Afdra), 14 Afdeling Veldartillerie (14 Afdva) en het Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun (OTCVust) werden opgeheven.

De joint vuursteuneenheid is verantwoordelijk voor Defensiebrede vuursteun en zal permanent ingezet moeten kunnen worden. Het VustCo heeft zowel een operationele taak als een taak in het kader van Opleiding, Training en Kennisproductie (OTK). Zo realiseert het VustCo álle opleidingen met betrekking tot de pantserhouwitser, mortieren 81 en 120 mm, vuurleiding, vuurregeling, waarnemen en vuursteuncoördinatie. De opleiding voor de pantserhouwitser vindt plaats op de Duitse Artillerieschule aan de Klotzbergkaserne in Idar-Oberstein.

Het commando van het VustCo is opgedragen aan kolonel Teun Baartman, in zijn vorige functie werkzaam bij de directie Operationeel Beleid, Behoeftestellingen en Plannen van de Defensiestaf.

Kolonel Baartman, oud-commandant van 14 Afdva (1999-2002), heeft vandaag tevens het commando van het Korps Veldartillerie overgedragen gekregen van kolonel Stephan Kooijman.

Het Vustco bestaat onder andere uit drie VuursteunBatterij (VustBt), die elk bestaan uit zes pantserhouwitsers en zes stukken mortier 120 mm. Alle batterijen zijn of worden ‘double-hatted’ opgeleid, waarmee het personeel op beide wapensystemen kan werken. De mortiereenheden zijn afkomstig van 11 Luchtmobiele Brigade (voormalige 11 Mortiercompagnie) en het Korps Mariniers.

Over de afgeslankte verzameling vuursteuneenheden - met een personeelbestand van 425 in plaats van 800 militairen - was de CDS in zijn toespraak duidelijk: "[...] we hebben minder kanonnen en mortieren. Dat tast onze slagkracht en voortzettingsvermogen aan. Ondertussen blijft hoogwaardige vuursteun vanaf de grond essentieel in huidige en toekomstige operaties. Reden te meer om de krachten te bundelen. En dat is dan ook de reden dat we vandaag hier zijn bij de oprichting van het Vuursteun
Commando.Dat tast onze slagkracht en voortzettingsvermogen aan".

De A- en B-batterij zijn afkomstig van 14 Afdva, de C- en stafbatterij van 11 Afdra. Beide laatste batterijen blijven hiermee traditiehouder van het Korps Rijdende Artillerie; hiermee zal de traditionele kwartiermuts niet uit het Defensiebeeld verdwijnen.

Terug naar Boven of naar Homepage

Starthandeling Nationaal Militair Museum

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft vandaag als starthandeling voor de bouw van het Nationaal Militair Museum (NMM) op de voormalige Vliegbasis Soesterberg beton gestort.

Haar toespraak opende de bewindsvrouw met de woorden: “Een zeer toepasselijke locatie..! De voormalige Vliegbasis Soesterberg ademt immers militaire historie. Hier verhuurde kaashandelaar Marinus van Meel - in 1913 - voor 25 gulden per dag zijn zelfgebouwde vliegtuig van hout en linnen aan ‘het leger’. ‘De Brik van Van Meel’ werd daarmee het allereerste Nederlandse militaire vliegtuig. En zo is hier, precies honderd jaar geleden, de basis gelegd voor onze Koninklijke Luchtmacht.”

“Onze militaire historie toont aan hoe nauw het succes van Nederland met onze krijgsmacht verweven is”, vervolgde de minister. "Dat is tot op de dag van vandaag het geval, en dat geldt zeker voor de toekomst.”

“De komst van een Nationaal Militair Museum is meer dan terecht, een erkenning voor het werk en ook het belang van de Nederlandse krijgsmacht.”

Het museum belicht de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en toekomst met een bijzondere collectie, persoonlijke verhalen van militairen en spectaculaire visualisaties van historische veldslagen en recente vredesmissies.

Het nieuwe museum, waarin de collecties samenkomen van het op 5 januari jl. gesloten Legermuseum in Delft en het nog te sluiten Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg, zal volgens planning in het najaar van 2014 opengaan.

Jaarlijks worden 200.000 bezoekers verwacht. De entreeprijs zal ± € 10 worden. De totale oppervlakte van het NMM beslaat 45 hectare; op het ruim opgezette buitenterrein zullen in de zomer evenementen plaatsvinden.

Terug naar Boven of naar Homepage

Harde klappen bij Pentagon

Het Pentagon gaat drastisch schrappen in haar personeelsbestand: 46.000 tijdelijke werknemers en contractanten zal de wacht worden aangezegd. Daarnaast gaat het mes in de onderhoudskosten van zwaar materieel, zoals schepen en vliegtuigen.

Met de maatregelen neemt het U.S. Department of Defense een voorschot op een bezuinigingsronde van bijna 50 miljard dollar die op 1 maart a.s. ingaat.

Volgende maand zal het Pentagon het Congres inlichten over de plannen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 23 JANUARI 2013

Minister zoekt structurele oplossing WUL

Na eerdere berichtgeving in De Telegraaf, heeft Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag laten weten “vastberaden” te zijn tot een structurele oplossing over het salaris van het Defensiepersoneel vanaf 2014 en verder te komen.

De bewindsvrouw heeft toegezegd dat alle militairen vanaf volgend jaar alsnog worden gecompenseerd voor het inkomensverlies dat wordt geleden door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) per 1 januari jl. Terwijl burgers er maximaal 1,5% op voor- of achteruitgaan, varieert het inkomensverlies bij militairen tussen de 1,2 en 4,8%.

“Het kan niet zo zijn dat militairen harder worden geraakt dan anderen. Linksom of rechtsom, we vinden een oplossing om de ongewenste loonderving vanaf 2014 op te lossen”, aldus de minister.

In een reactie noemt Jan Kleian, voorzitter van de ACOM, de oplossing van de minister “niet structureel en uit eigen middelen en dus fout”.

Bij Defensie werken ruim 44.000 militairen en ruim 18.000 man burgerpersoneel. Militairen worden onevenredig geraakt en leveren soms honderden euro’s per maand in. Vanwege een intern zorgsysteem betaalden ze nooit ziektekostenpremie, maar moeten ze nu wel extra aan de belastingdienst afdragen.

Vanmiddag vanaf 16.00 uur spreekt de bewindsvrouw met de Tweede Kamer over de uitkomst van het Sectoroverleg Defensie (SOD) met de centrales van overheidspersoneel over de gevolgen van de invoering van de WUL én beantwoord ze de vragen van de Vaste Commissie voor Defensie betreffende de gevolgen van de invoering van de WUL.

Het is nog niet duidelijk hoe ver de inkomensterugval wordt gereduceerd. Ook is onduidelijk of de compensatie ook voor de terugval over 2013 zal gelden.

De Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel staat volgens De Telegraaf positief tegenover de handreiking, maar houdt wel een slag om de arm. De compensatie moet volgens de bond niet worden betaald uit versobering van de arbeidsvoorwaarden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 16 JANUARI 2013

Frankrijk stuurt ook legionairs naar Mali

In Nieuwsuur gaf Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans gisteravond aan dat Frankrijk Nederland nog niet heeft verzocht om een (logistieke) bijdrage aan hun operatie in Mali. “Mocht een dergelijk verzoek ons bereiken, dan zullen we ons daarop beraden”, aldus de bewindsman.

In Mali zelf maakt Frankrijk zich op voor de eerste directe confrontatie met de rebellen. Nadat in Operatie Serval een bombardement op Diabaly, dat op 14 januari door de rebellen was veroverd, niet het gewenste effect had, zijn nu Franse grondtroepen op weg naar de stad. Dit meldt de Franse admiraal Edouard Guillaud, de chef-staf van de Franse krijgsmacht.


Diabaly ligt 375 km noordelijk van de hoofdstad Bamako, waar de Fransen op 11 januari hun interventie begonnen. De Franse president François Hollande besloot die dag, op verzoek van zowel de Malinese autoriteiten als de Verenigde Naties, tot bemoeienis met de voormalige kolonie nadat jihadistische rebellen een opmars naar het zuiden waren begonnen. Daarnaast is de veiligheid van de ± 5.000 Franse onderdanen in het land in het geding.

Resolutie 2085 van de VN-Veiligheidsraad, unaniem aangenomen op 20 december jl., schept het wettelijke kader om in te grijpen.

Primaire doelen voor de Fransen zijn het stuiten van de opmars van de rebellen naar het zuiden, het veiligstellen van Bamako en het heroveren van het noorden. Hollande heeft aangegeven dat de Franse troepen Mali pas zullen verlaten, als het land weer stabiel en veilig is, met een solide politiek systeem.

In maart 2012 proclameerden de Toearegs in het noorden van Mali – zo groot als Frankrijk en vooral woestijn – de onafhankelijke islamitische staat Azawad. Dit werd snel overgenomen door Al Qaida-jihadisten.

Parijs heeft gisteren besloten ook militairen van het Vreemdelingenlegioen naar Mali te sturen om de reguliere eenheden die nu in Mali zijn bij te staan. De reeds ontplooide 2.500 Franse grondtroepen staan onder leiding van kolonel Paul Gèze, commandant van het 21e Régiment d'Infanterie de Marine (21e RIMa).

Vandaag zullen tevens de eerste van de geplande 900 Nigeriaanse militairen van de Economic Community Of West African States (ECOWAS) in Mali arriveren. De troepenmacht van Afrikaanse staten, grotendeels buurlanden van Mali, staat onder leiding van de Nigeriaanse generaal-majoor Shehu Usman Abdulkadir en zal uiteindelijk 3.000 militairen tellen. Ook Senegal, Burkina Faso, Niger, Guinee en Togo sturen militairen.

Frankrijk wordt intussen terzijde gestaan door verschillende landen, vooral met strategische luchttransport en drones: C-130 Hercules (België 2, Denemarken 1), C-17 Globemaster III (Groot-Brittannië 2, Canada 1), Transall C-160 en een Airbus (Duitsland) en de Verenigde Staten met tankvliegtuigen, drones en inlichtingen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 15 JANUARI 2013

Procedurevergadering WUL Vaste Commissie

Vanmiddag heeft de Vaste Commissie voor Defensie in een ingelaste procedurevergadering besloten om Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert schriftelijk vragen toe te sturen over de perikelen rond de invoering van Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).

De bewindsvrouw zal de vragen uiterlijk morgen, 16 januari, om 12.00 uur schriftelijk hebben beantwoord.

De invoering van de WUL met ingang van 1 januari 2013, betekende koopkrachtverlies voor alle militairen.

In de parlementaire behandeling in de aanloop naar de invoering van deze wet in 2012, heeft het Ministerie van Defensie verzuimd de bijzondere situatie van militairen kenbaar te maken.

Omdat militairen een eigen zorgstelsel kennen en daarom géén inkomensafhankelijke bijdrage in de zorgverzekering betalen, profiteren ze niet van het afschaffen hiervan. Daarentegen worden ze wél getroffen door de algemene verhoging van de loon- en inkomstenbelasting.

Overmorgen, 17 januari, bespreekt de Tweede Kamer ‘s ochtends de antwoorden van de Minister van Defensie. Dan zal ook een besluit worden genomen over een volgende week te houden (Voortgezet) Algemeen Overleg met de minister én Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 14 JANUARI 2013

Nederland neemt 1½ jaar deel aan MFO Sinaï

Vier Nederlandse militairen, onder wie twee leden van de Koninklijke Marechaussee, zijn vandaag voor een half jaar vertrokken naar Egypte om deel te nemen aan de vredesmacht Multinational Force and Observers (MFO). Dit is de onafhankelijke internationale waarnemingsmissie in de Sinaï-woestijn, die de grens vormt tussen Egypte en Israël.

Van 1982 tot 1995 nam Nederland ook al deel aan de deze missie, waarvan de deelnemers herkenbaar zijn aan hun steenrode baret.

De MFO bemant checkpoints en observatieposten, onderneemt verkenningspatrouilles en houdt toezicht op de inzet van grenswachten vanaf de Egyptische zijde van de grens tussen Gaza (Israël) en Egypte.

Nederland heeft zich nu voor 1½ jaar verbonden aan de MFO, waarbij de Nederlandse militairen worden gelegerd in het MFO-hoofdkwartier North Camp, vlakbij de Egyptisch-Israëlische grensplaats El Gorah.

Aan de MFO nemen nu ruim 1.650 mensen uit twaalf landen deel, waarbij Colombia, Fiji en de Verenigde Staten elk bijdragen met een infanteriebataljon.

Nadat de Israëlische premier Menachem Begin en de Egyptische en Amerikaanse presidenten Anwar Sadat en Jimmy Carter in 1978 de Camp Davidakkoorden hadden gesloten, erkende Egypte het bestaansrecht van de staat Israël en trok die laatste zich terug uit de Sinaï. Sinds 1981 ziet de MFO erop toe dat het vredesverdrag tussen Israël en Egypte wordt nageleefd.

Terug naar Boven of naar Homepage

Vernieuwde Kerngegevens Defensie online

Defensie heeft de vernieuwde brochure met kerngegevens online beschikbaar gesteld. In de publicatie, een uitgave van de Directie Communicatie van het Ministerie van Defensie, staan de feiten en cijfers van de Defensieorganisatie.

Kerngegevens Defensie, feiten en cijfers biedt een 40 pagina's tellend overzicht van de krijgsmacht. De informatie is gebaseerd op de gegevens van januari 2013, tenzij anders vermeld.

Zo is bijvoorbeeld informatie te vinden over de hoofdtaken en samenstelling van de krijgsmacht, het aantal militairen en burgers dat er werkt, de hoeveelheid en soorten materieel waarover ze beschikt en de Defensielocaties. Ook de internationale operaties waaraan Nederland deelneemt komen aan bod, alsmede de nationale operaties (NatOps).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 12 JANUARI 2013

Fransman gedood bij bevrijdingsactie Somalië

De Franse Minister van Defensie Jean-Yves Le Drian heeft bekendgemaakt dat Dennis Allex, voormalige agent van de Franse inlichtingendienst buitenland Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), vanochtend tijdens zijn bevrijdingsactie in Somalië door zijn gijzelnemers om het leven is gebracht.

De moslimextremistische rebellen van Al-Shabaab beweren daarentegen dat Allex nog in leven is en dat binnen twee dagen over zijn lot zal worden geoordeeld.

Ook werd één Franse commando gedood en is één militair gerapporteerd als missing in action (MIA). Al-Shabaab, de Noord-Afrikaanse tak van Al Qaida, claimt een gewonde Franse militair te hebben gevangengenomen.

Een groep Franse commando's probeerde vanochtend rond 02.00 uur lokale tijd – twee uur later dan in Nederland – de gekidnapte Franse agent te bevrijden bij een actie in het oord Bula Marer in het zuidwesten van Somalië, ± 120 km ten zuiden van de hoofdstad Mogadishu.

Allex was één van de twee Franse inlichtingenofficieren die op 14 juli 2009 door Al Shabaab vanuit hun hotel in Mogadishu werden ontvoerd; Marc Aubriere ontsnapte al de daaropvolgende maand.

Ondersteund door drie helikopters vielen de commando's de basis van de moslimextremisten aan, waarbij 17 rebellen werden gedood.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 11 JANUARI 2013

Bronzen Soldaat voor ritmeester De Graaff

Ritmeester Ruud de Graaff heeft vandaag uit handen van de Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS), luitenant-generaal Mart de Kruif, de Bronzen Soldaat ontvangen.

De Bronzen Soldaat, de hoogste blijk van waardering binnen de Koninklijke Landmacht, wordt door C-LAS toegekend aan personen die "bijzondere militaire verrichtingen hebben vertoond en zich al meerdere malen hebben onderscheiden".

De Graaff, werkzaam bij het Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance Commando (JISTARC), kreeg het uit brons gegoten beeldje en het bijbehorende gouden erekoord uitgereikt voor zijn buitengewone verdiensten.

Het JISTARC maakt deel uit van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), de uit gevechts(verzorgings)steuneenheden bestaande 'vierde brigade' van de KL.

De uitreiking van de Bronzen Soldaat aan ritmeester De Graaff was de drieëntwintigste maal sinds de instelling in 1961.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 10 JANUARI 2013

VID IV/ICT-scriptieprijs voor Jelle van Haaster

Op de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Informatici Defensie (VID) zal Jelle van Haaster vandaag de VID IV/ICT-scriptieprijs ontvangen voor zijn scriptie Het digitale slagveld 2.0’. Juridische implicaties van de proliferatie van web 2.0 internetdiensten op het slagveld.

Het doel van de IV/ICT-scriptieprijs, ter grootte van € 250, is het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van informatica. Uit eerbetoon is de prijs genoemd naar het in 2006 overleden bestuurslid René Olthuis.

Cadet-vaandrig Van Haaster verdedigde op 16 maart vorig jaar zijn afstudeeronderzoek als afsluiting van de bacheloropleiding Krijgswetenschappen aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. Zijn onderzoek naar de juridische implicaties van web 2.0 internetinitiatieven was zijn springplank voor toelating tot de master Public International Law aan de Universiteit Utrecht.

Zijn begeleiders waren universitair hoofddocent Militair Recht kolonel mr. dr. Paul Ducheine en universitair docent Militair Operationeel Recht luitenant-kolonel mr. Joop Voetelink.

Van Haaster beschrijft in zijn onderzoek onder andere zijn persoonlijke confrontatie met de potentieel “gevaarlijke” internetservice Ushahidi. Ook is hij van mening dat Defensie “in de toekomst geconfronteerd zal worden […] met het gebruik van de schijnbaar onschuldige social networking sites zoals Facebook en Twitter binnen een operatiegebied.”

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 9 JANUARI 2013

Plunjezak na 69 jaar terug bij Amerikaan

De nu 92-jarige Amerikaanse oud-militair William A. Kadar heeft gisteren na 69 jaar per post de plunjezak teruggekregen die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk kwijtraakte.

Kadar, Army Tech Sergeant van A Company, 36th Infantry Division, 143rd Regiment, landde in september 1944 in Zuid-Frankrijk als onderdeel van de vervangingstroepen.

Kadar raakte zwaargewond aan zijn rug toen de vrachtauto waarin hij zat op 20 november 1944 op een landmijn reed. Tijdens de daaropvolgende hospitalisatie is hij zijn plunjezak uit het oog verloren.

Op 14 december ’s, één dag nadat hij het hospitaal verruilde voor de frontlinies, werd hij door de Duitsers tot krijgsgevangene gemaakt in Mittelwihr in het noordoosten van Frankrijk.

Na een mars te voet door Frankrijk en Duitsland, verbleef hij tot zijn bevrijding op 29 april 1945 in krijgsgevangenenkampen in Hammelburg en Moosburg. Daar verloor hij ruim 35 kg aan lichaamsgewicht.

De tas is teruggevonden door een 16-jarige Franse jongen in het huis van zijn opa in Rehaupal. Dit plaatsje ligt hemelsbreed ± 45 km van de locatie waar Kadar in ’44 krijgsgevangen werd gemaakt. De overgrootouders van de tiener kwamen om het leven toen hun huis werd gebombardeerd door de Duitsers; zijn opa was toen tien jaar oud.

Op basis van de naam en het social security number op de plunjebaal, kon de rechtmatige eigenaar worden achterhaald.

Kadar, nu woonachtig in Merrillville in de Amerikaanse staat Indiana, woonde destijds in dezelfde staat in het plaatsje Gary.

Terug naar Boven of naar Homepage

Ehrenkreuz voor overste Weemering

Luitenant-kolonel Ronald Weemering heeft vandaag het Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber ontvangen.

Weemering, tot 2012 Hoofd Communicatie van 1 (German-Netherlands) High Readiness Force (Land) HQ in het Duitse Münster, ontving de onderscheiding onder andere voor zijn jarenlange bijdrage aan de Duits-Nederlandse samenwerking.

© foto: Facebook-pagina German-Netherlands Corps.

1 GNC, opgericht in 1995, is een van de NATO High Readiness Forces (Land) Headquarters die zich binnen twintig dagen volledig kan ontplooien om landstrijdkrachten tot en met legerkorpsgrootte te leiden.

Mede dankzij de inspanningen van het voormalige hoofd Public Affairs Office (Korpssprecher) overste Weemering, staat 1GNC ook online prima op de kaart met zijn website. De domeinnaam werd reeds in 2002 geregisteerd door zijn opvolger, overste Paul Kolken.

De hoge Duitse militaire onderscheiding - zowel in brons, zilver als goud - wordt hoogst zelden uitgereikt aan Duitse militairen en slechts bij hele hoge uitzondering aan niet-Duitse militairen. Voorgangers van de overste Weemering die het Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber mochten ontvangen, waren onder meer Rob Querido, Henk Morsink, Wiebe Baron, Bert Kuijpers, Ruud Soulier en, nog in juli 2012, Jaco Brosky.

Terug naar Boven of naar Homepage

Cadet naar College Rechten van de Mens

Gisteren heeft een cadet van de Koninklijke Militaire Academie (KMA, onderdeel van de NLDA) tijdens een zitting van het College voor de Rechten van de Mens, zijn collega’s beschuldigt van discriminatie op grond van afkomst en religie. Dit meldt het Reformatorisch Dagblad vandaag

De KMA ontkent de meeste beschuldigingen.

Het College voor de Rechten van de Mens – voorheen de Commissie Gelijke Behandeling – heeft tot doel de rechten van de mens, waaronder het recht op gelijke behandeling, te beschermen, het bewustzijn van deze rechten te vergroten en de naleving van deze rechten te bevorderen.


De betrokken cadet, Ismail Selvi, is van Turks-Nederlandse afkomst. Tijdens zijn officiersopleiding aan de KMA zou hij racistische leuzen hebben moeten aanhoren als “studeren bij een Arisch instituut" en "hoe de profeet Mohammed een geit neukt”. Ook zouden er vernederende seksuele grappen zijn gemaakt over de profeet Mohammed en diens vrouw Fatima.

Behalve door een advocaat werd de cadet bijgestaan door rechtssocioloog mr. Ben Sloot. Volgens Sloot en Selvi is discriminatie van minderheden bij de KMA een veel vaker voorkomend probleem. De klagers verwezen naar een rapport uit 2010, waaruit blijkt dat binnen Defensie juist op de officiersopleidingen vaak sprake is van ongewenst seksueel gedrag en pesten.

De KMA werd bij de behandeling onder andere vertegenwoordigd door de commandant, kolonel Ludy de Vos. Die liet weten zich niet te herkennen in de meeste beschuldigingen van de cadet.

Kolonel De Vos gaf aan niet te kunnen zeggen dat er nooit een opmerking is gemaakt in de richting van de militair, maar wel dat er sinds 2010 al veel is veranderd: “Ook merk ik dat mensen nu eerder over discriminatie spreken, terwijl dat vroeger een vertrouwensbreuk heette.”

Uitspraak in de zaak is op 5 maart.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 7 JANUARI 2013

Patriots voor verscheping naar Eemshaven

Twee Patriot-eenheden van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) zijn vandaag vanaf de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel voor verscheping naar Turkije vertrokken naar de Eemshaven.

Het materieel – 150 voertuigen, 130 aanhangwagens en zestig zeecontainers – ging over de snelweg naar Eemshaven.

De Patriots moeten bondgenoot Turkije tijdens de NAVO-operatie Anatolian Protector beschermen tegen aanvallen met Scud-raketten vanuit Syrië. Deze raketten kunnen behalve explosieven ook chemische lading bevatten.

In de Eemshaven gaat het materieel aan boord van een roll-on/roll-off schip; onder begeleiding van militairen zal het schip naar verwachting op 22 januari in Turkije arriveren. De hoofdmacht van 270 militairen zal één dag eerder worden ingevlogen.

Morgen zullen tientallen Nederlandse en Duitse militairen vanaf de Vliegbasis Eindhoven vertrekken om kwartier te maken voor de missie.

Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten nemen elk met twee Patriot-systemen een sector langs de 900 kilometer lange Turks-Syrische grens voor hun rekening. De Nederlanders gaan naar Adana, op ± 120 km van de grens de grootste stad in Zuid-Turkije. Duitsland plaatst zijn Patriot-batterijen in Kahramanmaras, de VS in Gaziantep.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 5 JANUARI 2013

Legermuseum sluit na laatste bezoekersdag

Vandaag was het Legermuseum in Delft voor de laatste keer geopend. Vanaf het najaar van 2014 zal de collectie, samen met die van het Militaire Luchtvaart Museum, te zien zijn in het dan opgeleverde Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Na bijna 27 jaar opende directeur Christ Ronteltap vanochtend om 10.00 uur voor de laatste maal de deuren en liet met de eerste bezoekers ballonnen op.

Het Legermuseum ontving in 2012 een recordaantal bezoekers, ruim 73.000. De laatste dagen trok het museum zelfs 2.000 bezoekers per dag.

Voor de laatste bezoekersdag vandaag waren feestelijke activiteiten georganiseerd. In de Delftse Oude Kerk waren ± 600 gasten aanwezig bij de sluitingsceremonie. De hierbij aanwezige Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, sprak de toehoorders toe.

Tijdens de sluitingsceremonie sprak Franklin van der Pols, hoofd Publiek & Presentatie van het Legermuseum, over het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

In de Oude Kerk werd Legermuseum-vrijwilliger Ron Knip door de burgemeester van zijn woonplaats Nieuwkoop, Frans Buijserd, Koninklijk onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau.

Knip was administratief betrokken bij de ontwikkeling van het AR-10 geweer. Knip was vanaf 1994 vrijwilliger in het Legermuseum. Hij droeg bij aan de collectie moderne bewapening en munitie van het museum. Daarnaast leverde de adjunct-conservator zijn diensten aan de organisatie van lessen, rondleidingen en colleges ten behoeve van opleidingen van de krijgsmachtdelen, politie en justitie in de studiecollectie handvuurwapens.

Na de definitieve sluiting om 17.00 uur was er een licht- en animatieshow te zien, met ceremoniële kanonschoten en een afsluitend vuurwerk vanaf het dak van het museum.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 3 JANUARI 2013

Argentinië wil dat Britten Falklands opgeven

In een emotionele open brief aan de Britse premier David Cameron, gepubliceerd in de Britse krant The Guardian, heeft de Argentijnse president Cristina Fernandez de Kirchner Groot-Brittannië gevraagd om de Falkland-eilanden op te geven.

In de brief schrijft Kirchner dat Groot-Brittannië zich dient te houden aan VN-resoluties die volgens haar duidelijk de Argentijnse zaak steunen. Kirchner refereert hierbij aan de VN-resoluties 1514 (XV) en 2065 (XX), respectievelijk uit 1960 en '65. Samengevat verzoeken de Verenigde Naties hierin beide landen om, op basis van het verlenen van onafhankelijkheid aan koloniale landen en volkeren, onmiddellijk in onderhandeling te treden.

“Hondertachtig jaar geleden, op dezelfde datum, 3 januari (1833), werden Argentinië in een onverholen staaltje van negentiende-eeuws kolonialisme de Malvinas-eilanden ontnomen, die 14.000 kilometer van Londen liggen”, schrijft Kirchner in de brief, die ook geadresseerd is aan de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon.

In een verklaring geeft het Britse Foreign & Commonwealth Office aan dat de inwoners van de Falklandeilanden ervoor hebben gekozen om Brits te zijn: “We continue to make clear to the Argentine government that any attempt to threaten the Falkland Islanders and undermine their economy will not succeed. There will be no negotiations on the sovereignty of the Falkland Islands unless and until the islanders decide.”

Cameron wil niets weten van Kirchners betoog dat Groot-Brittannië snel met de Argentijnen om de tafel moet gaan zitten voor een overdracht van de eilanden: “Ik zal alles doen om de belangen van de bewoners van de eilanden te beschermen.”

Op 10 en 11 maart a.s. zal aan de ruim 3.000 - het overgrote deel pro-Britse – eilandbewoners in het Falkland Islands Sovereignty Referendum  worden gevraagd of ze de huidige politieke status willen behouden: “Do you wish the Falkland Islands to retain their current political status as an Overseas Territory of the United Kingdom? YES or NO”.

In 1982 vochten de twee landen een oorlog om de eilanden uit, nadat de militaire junta in het Latijns-Amerikaanse land de archipel had bezet. De Britten brachten de Argentijnen een zware nederlaag toe.

Terug naar Boven of naar Homepage

Massoud Hassani vindt Mine Kafon-Deminer uit

De Eindhovense ontwerper Massoud Hassani heeft de Mine Kafon-Deminer uitgevonden. Nu probeert hij via het internet geld bijeen te krijgen om de "windbal" daadwerkelijk te gaan maken.

Door het gewicht van een door de wind voortgeblazen bal kunnen landmijnen tot ontploffing worden gebracht. De Mine Kafon heeft tientallen ‘poten’ die uitsteken. Volgens Hassani gaan bij een ontploffing steeds maar enkele poten verloren, waardoor er voldoende overblijven om de bal te laten voortrollen.

Via Kickstarter wil Hassani, die tot zijn veertiende woonachtig was in Kabul, het benodigde geld bijeenbrengen om de Mine Kafon door te ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen via de website investeren in ideeën, welke ten uitvoer worden gebracht als er voldoende geld is verzameld.

Als Hassani £ 100.000 (ruim € 123.000) verzamelt, kan hij verder met zijn project. Met nog twee weken te gaan, staat de teller op ruim £ 60.000 pond. Zijn film over de Mine Kafon behoort tot de twintig finalisten van Focus Forward, een prijsvraag over innovatie. Op het Sundance Festival in Park City, Utah, worden 17 t/m 27 januari a.s. de vijf winnaars bekendgemaakt.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 2 JANUARI 2013

Invloed toespraak op beeld Duitsers mei 1940

Volgens professor emeritus J.M.J. (Hans) Bosch was een toespraak tijdens de eerste herdenkingsplechtigheid op de Grebbeberg in 1946, mogelijk meer van invloed op de beeldvorming over Duitse oorlogsmisdrijven dan de Parlementaire enquête regeringsbeleid 1940-1945.

Dit schrijft Bosch in het artikel Kanttekeningen bij 'Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied' op de website Historiek.

Onder meer de tussen 1947 en '56 gehouden enquête wordt in het standaardwerk Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied door de militair historici Herman Amersfoort en Piet Kamphuis aangehaald als invloedrijk voor het beeld over de door Duitsers gepleegde oorlogsmisdrijven.

Brigadegeneraal der cavalerie b.d. Bosch constateert dat Amersfoort en Kamphuis echter niet de eerder gehouden toespraak citeren van luitenant-generaal J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst, voormalig commandant van het Veldleger. Volgens Bosch heeft die redevoering mogelijk meer invloed uitgeoefend dan tot op heden is aangenomen.

Op 14 mei 1946 was, in aanwezigheid van de Koninklijke Hoogheden Prinses Juliana en Prins Bernhard de eerste grote herdenking op het Militair Ereveld op de Grebbeberg.

Tijdens deze plechtigheid werden ruim honderdentwintig onderscheidingen uitgereikt aan militairen en nabestaanden van gevallenen, waaronder dertien postume Militaire Willems-Orden 4de klasse. Twee van de versierselen van het Ridderkruis konden worden overhandigd aan nabestaanden:  de weduwe van majoor Willem Pieter Landzaat en de vader van soldaat Gerard Migchelbrink.

Onder de hoogwaardigheidsbekleders op de herdenkingsplechtigheid op de Grebbeberg waren verder premier ir. Willem Schermerhorn en luitenant-generaal Baron van Voorst tot Voorst, die beiden een rede hielden. Van Voorst tot Voorst verving voormalig Opperbevelhebber generaal Henri Winkelman wegens ernstige ziekte. Opvallende afwezige was generaal Izaäk Reijnders.

Na de minister-president hield Baron van Voorst tot Voorst een toespraak waarin hij inging op het “met oorlogswet en oorlogsmoraal spottend verraderlijke optreden” van de Duitsers tijdens de meidagen.

Als voorbeelden noemde hij “de geheimzinnige lichtkogelsignalen, de spionage te land en ook reeds vóór de oorlog fotografisch uit de lucht; het uitbranden van de bezetting van steunpunten in de voorposten; het overal opjagen van gevangenen, gedwongen tegen het eigen vuur in te gaan en, wanneer dit desondanks niet ophoudt, als dekking ertegen te dienen; het misbruiken van het Nederlandse uniform en van burgerkleding.”

Volgens Bosch is het goed mogelijk dat deze toespraak een grote invloed had op het beeld dat Nederlanders van de Duitse oorlogsmisdaden: “Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat deze boodschap zich bij de aanwezigen vastzette en - via de radio, kranten en tijdschriften die ongetwijfeld verslag deden - ook in bredere lagen van de bevolking.”

Van 1997 tot 2004 was Hans Bosch hoogleraar Militaire Bedrijfskunde aan de KMA, met als leeropdracht Militair Operationeel Management. Sinds 1996 is hij hoofdredacteur van de Militaire Spectator, het blad van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KVBK). Naast vele andere publicaties, schreef hij onder andere mee aan het hoofdwerk Krijgsmacht. Studies over de organisatie en het optreden (2004).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 1 JANUARI 2013

Iran eindigt grootscheepse oefening Velayat-91

Vandaag eindigde de vijfdaagse oefening Velayat-91 van de Iraanse marine en luchtverdediging met tientallen waarschuwingen aan het adres van buitenlandse schepen, drones en verkenningsvliegtuigen.

De oefening, die plaatsvond in de omgeving van de strategische Straat van Hormuz, was de meest recente show of force van Iran in het kader van de groeiende buitenlandse druk vanwege zijn omstreden nucleaire programma. Velayat-91 moest aantonen dat de Iraanse strijdkrachten in staat zijn de landsgrenzen te verdedigen.

De zeestraat van Hormuz tussen Iran en Oman is cruciaal voor de export van olie en gas uit Arabische Golfstaten. Één- tot tweevijfde van alle olie die over zee wordt geëxporteerd, gaat via de Straat van Hormuz.

Het oefengebied van Velayat-91 besloeg bijna één miljoen vierkante kilometer in internationale wateren: Golf van Oman, Straat van Hormuz, het noordelijk deel van de Indische Oceaan, Golf van Aden en Straat Bab el Mandeb ten zuiden van Iran.

Formeel gebruikte Iran de manoeuvre, die op 28 december jl. aanving, om recent ontwikkelde wapensystemen te testen. Zo lanceerde de marine de Ghader (letterlijk: “Geschikt”): een op zee af te vuren antischeepsraket met een bereik van bijna 200 km. Ook een vergelijkbare raket, de Noor (letterlijk: “Licht”) werd uitgeprobeerd.

In het verleden heeft Iran bij herhaling gedreigd de Straat van Hormuz af te sluiten als het land zal worden aangevallen; Israël en de Verenigde Staten opperden regelmatig dat een aanval op Iran een goed idee zou zijn om de nucleaire ambities van dat land te vernietigen.

Terug naar Boven of naar Homepage