HET LAATSTE NIEUWS
Terug naar de homepage
 

Naar de homepage

JANUARI 2014
M
D
W
D
V
Z
Z
2
4
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

WOENSDAG 22 JANUARI

Gevechtsbaan Kamperbaan geopend

Met drie schoten heeft de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, vanmiddag de Gevechtsbaan Kamperbaan op het Artillerie Schietkamp (ASK) geopend.

De nieuwe schietbaan op de Legerplaats bij Oldebroek bij 't Harde is de eerste in zijn soort in Nederland. Tot op pelotonsniveau (niveau III) kunnen militairen hier zo realistisch mogelijk schiettrainingen ondergaan met de Colt, de mitrailleurs Minimi en MAG en de underbarrel granaatwerper 40 mm.

Voorheen moesten Nederlandse militairen voor dergelijke trainingen uitwijken naar buitenlandse schietbanen, met name in Duitsland, wat gepaard ging met extra kosten.

De Gevechtsbaan Kamperbaan valt onder het Vuursteuncommando. Bomen, struiken, buizen en gaten maken de 400 bij 400 meter grote baan tot een uiterst realistische oefenomgeving. Vrijwel elke praktijksituatie kan worden nagebootst. Op de gevechtsbaan kunnen op ruim honderd verschillende posities op afstand bestuurbare doelen worden opgesteld. De treffers worden geteld en de doelen zijn verwarmd, zodat die in het donker met warmtebeeld kunnen worden gevonden.

Op de nieuwe gevechtsbaan kunnen de technieken, tactieken en schietvaardigheid in een unieke combinatie worden geprikkeld, waarbij Train As You Fight voorop staat. De noodzaak van realistische schietoefeningen is immers aangetoond met de jongste missies in Irak en Afghanistan.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 18 JANUARI

Crematie adjudant b.d. Arie Blom, Technische Troepen

In Utrecht wordt vanochtend Arie Blom, adjudant onderofficier instructeur buiten dienst van de Technische Dienst, gecremeerd. De heer Blom, in 1975 medeoprichter van de Vereniging Onderofficieren Regiment Technische Troepen (VOORTT) en erelid van de vereniging, overleed jl. 14 januari op 91-jarige leeftijd.

De crematie vindt plaats bij Crematorium Daelwijck, in aanwezigheid van een afvaardiging van het Regiment Technische Troepen en de VOORTT.

Op 15 oktober 1975 richtten de adjudanten Arie Blom en Dirk Hofman en kapitein Jacques Kerskes op de Kromhoutkazerne in Utrecht de Vereniging Onderofficieren Technische Dienst (VOOTD) op - de voorloper van de VOORTT.

Namens de VOOTD nam Arie Blom in 1977 tevens zitting in de zojuist opgerichte Regimentsraad van de Technische Troepen. Tot slot bedacht de heer Blom in 1978 ook de naam van het verenigingsblad: ‘Bandelier’. Dit verschijnt tot op de dag van vandaag als verenigingsblad van de VOORTT. Ook na het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd bleef de heer Blom actief als adviseur voor de onderofficiersvereniging van het Regiment Technische Troepen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 9 JANUARI

Historische vaandelgroet aan de Koning ter gelegenheid van 200 jaar Koninklijke Landmacht

Met een vaandelgroet aan Koning Willem Alexander zijn vanmiddag de festiviteiten in het kader van 200 jaar Koninklijke Landmacht officieel begonnen. Het was de eerste vaandelgroet in 34 jaar.

Vanuit Paleis Noordeinde in Den Haag werd de Vorst per open, zwarte landauer, getrokken door vier Friese paarden, door onder meer de Cavalerie Ere-Escorte, de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, een detachement van de Alfa 'Konings' Compagnie van 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel en de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso geŽscorteerd naar het Nationaal Monument voor de Onafhankelijkheid op Plein 1813 gebracht.

Voorafgaand aan de vaandelgroet bood de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, namens alle personeel van de landmacht een herinneringssabel aan de Koning aan: "Het zwaard heeft behalve een wapenfunctie ook een sterke symbolische betekenis als kenmerk van daadkracht en slagvaardigheid. Het is mij dan ook een grote eer om u een sabel te mogen aanbieden."

Zoals De Kruif vooraf had uitgelegd, gaf de Koning hiervoor een muntstuk, in dit geval van twee euro, terug, omdat het overhandigen van alleen een sabel volgens de ceremoniŽle regels kan worden uitgelegd als een vijandelijke daad. De munt die Koning Willem-Alexander overhandigde was geslagen ter gelegenheid van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Op Plein 1813 brachten vaandelgroepen met alle 24 vaandels en standaarden van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) de vaandelgroet aan het staatshoofd. Als eerbetoon negen hierbij alle vaandels en standaarden van alle regimenten naar de Koning. Het nijgen van vaandels en standaarden is een eerbewijs dat slechts is voorbehouden aan gekroonde hoofden, familieleden in de lijn van troonopvolging en Staatshoofden: een eregroet en aanhankelijkheidsbetuiging aan de Koning.

De ceremonie werd bijgewoond door onder andere Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp, voormalig CDS generaal b.d. Peter van Uhm, luitenant-generaal b.d. Ted Meines en de dragers van de Militaire Willems-Orde, onder wie kapitein Marco Kroon. Bij de unieke ceremonie waren in totaal zo'n 1.500 militairen betrokken, van wie bijna 1.000 in Ceremonieel Tenue (CT).

Na de vaandelgroet defileerden de 24 detachementen van evenzoveel Korpsen en Regimenten langs de Koning. Aan het slot hiervan brachten de verzamelde militairen luidkeels een driewerf "Oranje Boven!" aan Zijne Majesteit de Koning - de traditionele, in de vergetelheid geraakte strijdkreet aan de Koning. Het publiek beantwoordde de luidkeels uitgeroepen strijdkreet "Oranje Boven!" met een applaus.

Luitenant-generaal De Kruif prees zijn militairen als "unieke mensen die een unieke taak uitvoeren": "Want van niemand anders dan van een soldaat eisen we dat de opdracht boven alles gaat, ook boven de eigen veiligheid."

De vorige vaandelgroet aan een Nederlands staatshoofd vond plaats op 31 mei 1980: de troonsafstand van Koningin Juliana. Deze vond in besloten kring plaats op Paleis Soestdijk in Baarn, een maand na haar feitelijke aftreden als Nederlands staatshoofd.

Op 9 januari 1814 bekrachtigde soeverein vorst Koning Willem I met een handtekening de oprichting van de voorloper van de huidige landmacht. Anderhalve maand na de oprichting van deze Staande Armťe werd ook het Korps Marechaussee opgericht.

De Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' zorgde voor de muzikale omlijsting. Vanavond geeft het harmonieorkest een concert in de Haagse Koninklijke Schouwburg, met als eregast Prinses Beatrix.

De jubileumactiviteiten in het teken van 200 jaar Koninklijke Landmacht kunnen onder andere worden gevolgd via de website van Defensie, Facebook en op Twitter met de hashtag #KL200.

Na de vaandelgroet werd het eerste exemplaar van het jubileumboek 200 jaar Koninklijke Landmacht, 1814-2014 van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) aangeboden aan de Koning. In dit boek ligt de nadruk op de taken die de KL de afgelopen twee eeuwen heeft uitgevoerd en met name op de operationele inzet, waarbij de positie en de ervaringen van het personeel van de landmacht bijzondere aandacht krijgen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 6 JANUARI

Missie Mali (MINUSMA) van start

Vanaf Schiphol vertrekken vandaag de eerste veertien Nederlandse militairen naar Mali. De kwartiermakers bereiden de komst voor van ruim 350 Nederlanders die deelnemen aan de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) in het West-Afrikaanse land.

De eerste militairen gaan de woon- en werkruimte voor hun collega's opbouwen en ervoor zorgen dat de logistiek, de infrastructuur en het materieel inzetgereed zijn op het moment dat de overige militairen aankomen.

Het is de bedoeling dat de hoofdmacht in maart naar Mali vertrekt, waarna de Nederlandse militairen naar verwachting in april operationeel zijn.

Mali wordt verscheurd door een burgeroorlog. Het land werd begin 2013 voor een groot deel ingenomen door islamitische extremisten.

Op verzoek van de Verenigde Naties (VN) besloot de ministerraad eind vorig jaar ongeveer 370 personen, voornamelijk militairen, in te zetten voor de VN-missie. De Tweede Kamer ging op 12 december jl. in grote meerderheid met het kabinetsplan akkoord.

De meeste militairen gaan in en rond Gao en de hoofdstad Bamako aan de slag als verzamelaar/analist van inlichtingen, binnen Special Forces, als trainer van Malinese politieagenten of in ondersteunende functies. Nederland levert ook onbemande systemen en vier Apache-gevechtshelikopters.

MINUSMA, de op drie na grootste missie van de Verenigde Naties, begon op 1 juli vorig jaar onder leiding van Bert Koenders, Special Representative of the Secretary-General and Head of MINUSMA.

Het mandaat van MINUSMA is uitgewerkt in vier hoofddoelstellingen: politieke verzoening; stabilisatie in het noorden; bescherming van burgers, mensenrechten en justitie (inclusief internationale berechting) en herstel van Noord-Mali.

De Nederlandse bijdrage loopt in eerste instantie tot halverwege 2015, waarna de bijdrage aan MINUSMA zal worden geŽvalueerd. Eventueel kan dan een besluit over verlenging volgen. Eind december vorig jaar maakte Frankrijk bekend dat het zijn troepen in Mali binnen drie maanden zal reduceren met 60%.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Studie HCSS verlangt prominentere rol Defensie bij beveiliging energiemarkt

Wereldwijde veranderingen op de energiemarkt zorgen voor geopolitieke spanningen en een verhoogd risico op instabiliteit in olie- en gasexporterende landen rond Europa. Onderzoek door The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) over de economische veiligheid van Nederland, vraagt om een prominentere rol van Defensie.

Het 107 pagina's tellende rapport No Blood For Oil? Economic Security, Energy Security and the Military is opgesteld door de strategisch analisten luitenant-kolonel Joris van Esch, Sijbren de Jong en Marjolein de Ridder van HCSS.


In Nederland groeit het besef dat economische veiligheid een nationaal belang is dat in internationaal verband gericht dient te worden bewaakt. Economische veiligheid gaat hand in hand met andere politieke doelstellingen, zoals het bevorderen van de internationale rechtsorde en hulp aan fragiele staten.

Defensie zou haar inspanningen op het gebied van energie- en economische veiligheid moeten verhogen, in het bijzonder het anticiperen op de (gevolgen van de) veranderingen op de energiemarkt.

De stijgende vraag naar energie en het ondermijnen van de vrijhandel zijn voorbeelden van veranderingen op de energiemarkt die ervoor zorgen dat staatsgeleide oliemaatschappijen dominanter worden. Ook Royal Dutch Shell wordt hierdoor geraakt, dus kan het de Nederlandse economie schaden.

HCSS concludeert onder meer dat energieveiligheid een belangrijke maritieme component vergt voor het kunnen zekerstellen van vrije handelsroutes. De instabiliteit in olie- en gasexporterende landen rond Europa, maakt het aannemelijk dat de kans op interventies toeneemt: missies gericht op het behoud van energie- en economische veiligheid van Europa.

Specifieke landen die aandacht vereisen vanwege hun kwetsbaarheid zijn Algerije, Egypte, Nigeria, Rusland en Venezuela. Hetzelfde geldt voor de choke points Bab el-Mandeb, het Suezkanaal, de Straat van Hormuz en de Straat van Malakka, evenals de instabiele landen daaromheen.

De aanwezigheid in deze landen, regio’s en zeestraten kan preventief werken en de anticipatiefunctie versterken. Dit kan bijvoorbeeld door daar te oefenen, trainingen te geven of deel te nemen aan missies in het kader van Security Sector Reform.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 5 JANUARI

Defensie helpt politie Amsterdam

Defensie is in december 2013 in Amsterdam-Noord de politie te hulp geschoten om de veiligheid te kunnen waarborgen. De samenwerking werd in het leven geroepen vanwege het grote aantal inbraken ten noorden van het IJ.

Dat vertelde de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan vanochtend in het tv-programma Buitenhof, gepresenteerd door Pieter Jan Hagens.

Van der Laan, die aangaf dat de inzet resultaat heeft gehad, zei dat het "behoorlijk goed" gaat met de veiligheid in de stad, behalve wat betreft inbraken, liquidaties en overvallen.

"Het gaat om technische hulpmiddelen. Het leger werkt samen met de politie om de criminaliteit te bestrijden", aldus Van der Laan. De middelen werden gebruikt als "oren en ogen" in de stad. De burgemeester benadrukte dat er geen militairen over straat liepen. Hoe de samenwerking er dan wel uitzag, gaf hij niet aan.

De eerste resultaten zijn zeer positief. Zo daalden het aantal inbraken in Amsterdam-Noord de afgelopen maand met 30 tot 50%. Politie en justitie zullen binnenkort openheid van zaken geven.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 3 JANUARI

Luitenant-kolonel Oomens adjudant van de Koning

De Rijksvoorlichtingsdienst maakt bekend dat luitenant-kolonel J.J.M. Oomens op 1 januari is benoemd tot adjudant van Koning Willem-Alexander. Hiervoor werkte de overste Oomens bij de staf van het Commando Landstrijdkrachten in Utrecht.

Oomens volgt luitenant-kolonel S.A.R. Riedstra op, die eervol is ontheven uit zijn functie en als adjudant in buitengewone dienst aan de Koning verbonden blijft. Dit betekent dat hij in bijzondere omstandigheden tijdelijk kan worden teruggeroepen.

Adjudanten uit alle krijgsmachtdelen bereiden, vaak samen met de particulier secretarissen en hofdames, de openbare optredens voor van de leden van het Koninklijk Huis en bieden ondersteuning bij grote evenementen.

Op de rechterschouder van hun uniform dragen adjudanten van de Koning een goudkleurige nestel. Op de revers zijn de letters 'WA' van Willem-Alexander en een Koninklijke kroon zichtbaar. Adjudanten van de Koninklijke Marine dragen de letters 'WA' niet op de revers maar op de schouder.

Adjudanten van Zijne Majesteit de Koning vervullen ook bereden diensten tijdens Prinsjesdag. Twee bereden adjudanten rijden dan achter de Gouden Koets en twee bereden adjudanten achter de Gala Glas Berline, een rijtuig met zijwanden van glas.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 1 JANUARI

Jubileum 200 jaar Koninklijke Landmacht (1814-2014)

Het jubileum 200 jaar Koninklijke Landmacht is begonnen. De landstrijdkrachten zullen dit jaar aangrijpen om het maatschappelijk bewustzijn over de organisatie te vergroten. Het krijgsmachtdeel zal de eigen werkzaamheden en oefeningen zoveel mogelijk tussen het publiek laten plaatsvinden, bijdragen aan activiteiten in het kader van 200 jaar Koninkrijk en vele eigen initiatieven ontplooien.

De officiŽle startdag is 9 januari a.s. Op die dag, 200 jaar geleden, legde Koning Willem I met zijn handtekening de organisatie van de zgn. Staande Armťe vast. Dit nieuwbakken permanente leger bestond uit vrijwillig en voltijds dienende Nederlandse beroepsmilitairen,"bestemd voor de dienst, zowel in het binnen- als in het buitenland".

In het begin was het staande leger van de Koning samengesteld uit 22 bataljons infanterie, vier regimenten cavalerie, vier bataljons artillerie te voet, het Korps Rijdende Artillerie, een bataljon pontonniers, sappeurs en mineurs en een bataljon treinsoldaten. De totale sterkte werd vastgesteld op 27.000 man.

Met een vaandelgroet aan Koning Willem Alexander, op 9 januari in Den Haag, zal het jubileumjaar feestelijk en waardig worden geopend. Een gecombineerde vaandel- en standaardwacht van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS), samengesteld uit personeel van alle regimenten, zal de vaandelgroet aan het staatshoofd brengen.

In 2014 zullen tal van activiteiten de landmachteenheden dichter bij de bevolking brengen, met als hoogtepunt 23 april - in week 17. Onder het motto 'De KL komt naar u toe' gaat de landmacht naar tweehonderd locaties in Nederland. Hoewel de activiteiten die dag zeer divers zullen zijn, is het doel in alle gevallen om zoveel mogelijk contact te maken tussen militairen van de landmacht en burgers.

De jubileumactiviteiten in het teken van 200 jaar Koninklijke Landmacht kunnen onder meer worden gevolgd via de website van Defensie, op Facebook en door middel van de hashtag #KL200 op Twitter.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...