NIET HET EERST, W…L HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

JANUARI 2016
M
D
W
D
V
Z
Z
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
31

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

VRIJDAG 29 JANUARI 2016

Nederlandse F-16's mogen nu ook doelen ISIS boven oosten SyriŽ aanvallen

Met een Aanvullende artikel 100-brief Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS hebben de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, respectievelijk Bert Koenders, Jeanine Hennis-Plasschaert en Lilianne Ploumen, aan de Tweede Kamer aangeven dat Nederlandse F-16's nu ook doelen in het oosten van SyriŽ mogen aangrijpen.

Het kabinet is ervan overtuigd, aldus de brief, "dat het veelkoppige monster ISIS alleen effectief kan worden bestreden door een samenspel van middelen: politiek, diplomatiek, stabilisatie en militair."

Op 11 december vorig jaar gaf het kabinet de Tweede Kamer al in een kennisgevingsbrief aan dat het, naar aanleiding van Franse en Amerikaanse verzoeken, de mogelijkheid en wenselijkheid onderzocht om de strijd tegen ISIS in Irak en SyriŽ te intensiveren. Dit verzoek werd gedaan in het kader van het opvoeren van de coalitie-inspanningen tegen ISIS.

Dat het kabinet nu instemt met dat verzoek betekent onder andere dat belangrijke strategische doelen in de aanvoerlijnen van ISIS vanuit Oost-SyriŽ naar Irak worden aangepakt. Hiervoor wordt de beperking voor de inzet van F16's in Oost-SyriŽ deels opgeheven, waarbij geen acties worden uitgevoerd die ten goede komen aan het regime van de Syrische president Assad.

De wijze van optreden van de Nederlandse F-16's boven SyriŽ zal niet afwijken van de huidige werkwijze boven Irak. Dit betekent dat bij de doelselectie alles wordt gedaan om het risico op burgerslachtoffers te beperken.

De vier F-16's die momenteel al luchtaanvallen uitvoeren tegen ISIS boven Irak en opereren vanuit JordaniŽ, gaan deze taak ook vervullen boven Oost-SyriŽ.

De Nederlandse F16's worden, ongewijzigd, ingezet tot juli 2016. Onder voorbehoud van de politieke besluitvorming zal BelgiŽ daarna voor een jaar de Nederlandse inzet overnemen.

Sinds oktober 2014 vlogen de F-16's boven Irak 1.500 keer een missie, waarbij ze, volgens Defensie, al 1.050 keer hun wapens inzetten tegen ISIS-doelen.

In juni 2015 voerden de Nederlandse F-16's hun duizendste vlucht uit.

Air Wars, een Britse organisatie die de militaire inzet van de coalitiepartners bijhoudt, schat dat de F16's 350 luchtaanvallen uitvoerden.

Na de Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ en Frankrijk heeft Nederland, volgens Air Wars, de meeste luchtaanvallen op Irak uitgevoerd.

Met het gedeeltelijk opheffen van de caveat op het vliegen boven (Oost-)SyriŽ, levert Nederland een specifieke bijdrage gericht op de aanvoerlijnen naar Irak en daarmee het aantasten van de vrijheid van handelen van ISIS.

Met de Nederlandse bijdrage wordt de anti-ISIS-coalitie in staat gesteld om schaarse en dure wapensystemen flexibeler in te zetten.

Daarnaast vult Nederland een coalitiebehoefte aan precisiemiddelen in. Naast de Verenigde Staten beschikt Nederland als enige coalitiepartner over zgn. Small Diameter Bombs waarmee ISIS-doelen in bebouwd gebied kunnen worden uitgeschakeld met minimale risico's op collateral damage.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 27 JANUARI 2016

Oratie Paul Ducheine, hoogleraar in Military Law of Cyber Security and Cyber Operations

In de Aula van de Oude Lutherse kerk in Amsterdam heeft brigadegeneraal dr. Paul Ducheine vanmiddag zijn oratie gehouden ter gelegenheid van de aanvaarding van zijn benoeming - in november vorig jaar - tot bijzonder hoogleraar Military Law of Cyber Security and Cyber Operations aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Zijn oratierede droeg als titel 'Je hoeft geen zwaard en schild te dragen om ridder te zijn. Mythen over digitale oorlogsvoering en recht'.

In zijn oratie ging Ducheine in op enkele hardnekkige mythes waar cyber security en cyber warfare door worden geteisterd.

Bij alle militaire operaties, dus ook bij digitale militaire operaties, speelt het beginsel 'legitimiteit' een cruciale rol. Alle digitale rollen van defensie vereisen een rechtsbasis en volgen rechtsregels/-regimes.

Vanwege de relatieve nieuwheid moeten deze regels voor digitale operaties nog nader worden uitgewerkt door de wetgever. Als (gewelds)instrument van de rechtsstaat verzekert de krijgsmacht niet slechts veiligheid waar dit wordt verlangd, maar brengt zij die veiligheid ook met volledig respect voor de rechtsstaat en haar beginselen, zelfs als de wetgever of de staat daarin nog geen volledige duidelijkheid heeft geschapen.

Ducheine stelde dat Nederland als gastheer van de 'international legal capital' (uiteindelijk) positie moet innemen in enkele centrale oorlogsrechtelijke vraagstukken over targeting in cyberspace.

Een recente publicatie waar Ducheine zijn medewerking aan verleende was 'Targeting. The challenges of modern warfare'. Op 8 december vorig jaar bood hij een exemplaar van dit boek aan de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, aan. Targeting (doelbestrijding) bestaat uit activiteiten gericht op de beÔnvloeding van geÔdentificeerde en geselecteerde doelen in een volgorde van prioriteit om een gewenst resultaat te behalen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 15 JANUARI 2016

Aanhouding Jitse Akse

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat de politie op 13 januari in Arnhem een 47-jarige Nederlandse man heeft aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het doden van strijders van Islamitische Staat (IS) in SyriŽ.

Het gaat om Jitse Akse, voormalig militair, die in de media en op Facebook uitgebreid verslag deed van zijn deelname aan de strijd tegen IS.


Vandaag is Akse voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Op verzoek van het OM is de voorlopige hechtenis door de rechter-commissaris geschorst, op voorwaarde dat de verdachte zijn paspoort inlevert, het land niet verlaat en zich elke week bij de politie meldt om te voorkomen dat hij opnieuw afreist naar SyriŽ om deel te nemen aan het gewapend conflict.

Akse, die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij in SyriŽ heeft gestreden aan de zijde van de Koerdische volksmilitie YPG, wacht nu thuis af of hij zal worden vervolgd.

Volgens het persbericht op de website van het OM "vallen Nederlandse strijders tegen IS gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen. De Nederlandse wetgeving geeft - afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging - burgers niet het recht om zelf over te gaan tot gebruik van geweld en zeker geen dodelijk geweld. Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord."

Na afronding van het politieonderzoek naar de vermeende betrokkenheid van de oud-militair bij de strijd tegen IS, kan Akse strafrechtelijk worden vervolgd.

Op social media wordt Akse intussen onder meer een held genoemd en gesuggereerd om hem een lintje te geven. Iemand schrijft: "Een man met lef en visie. Iemand waar de Nederlandse overheid nog wat van kan leren. Nederland het land waar criminelen tegenwoordig meer rechten hebben dan de brave burger, zo blijkt ook nu weer. Jullie maken je onsterfelijk belachelijk. Stop de heksenjacht op deze held en geef hem de eer die hij verdient."

De arrestatie van Akse lijkt vooral een symbolisch karakter te hebben. Kennelijk wil het OM alle oorlogsvrijwilligers ontmoedigen, ůůk als ze tegen IS vechten. Hoewel juist het vechten tegen IS onder andere kan voorkomen dat terroristische misdrijven, ook in Nederland, worden gepleegd.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 14 JANUARI 2016

"Rechtshulp militairen op missie voldoet niet"

De rechtshulp voor militairen die in het buitenland op missie zijn, voldoet niet aan de nieuwe eisen die 1 maart ingaan, aldus De Telegraaf vandaag.

Uit een studie van Mette van Gestel van de Hogeschool Utrecht blijkt dat vooral de directe bijstand van een advocaat tijdens een verhoor in het buitenland nog niet goed geregeld is. Van Gestel was tijdens haar studie stagiaire bij Drost & Van de Vijver, waar ze nu management assistente is.

De Hoge Raad heeft bevolen dat vanaf 1 maart a.s. militairen in een missiegebied ook recht hebben op bijstand van een advocaat bij een verhoor door de Koninklijke Marechaussee.

Van Gestel heeft het onderzoek gedaan voor mr. Michael Ruperti, de in militair recht gespecialiseerde advocaat van de maatschap Drost & Van de Vijver.

Samen met zijn confrŤre Geert-Jan Knoops heeft hij hierover een 'brandbrief' aan Defensie en het Openbaar Ministerie gestuurd. Volgens Ruperti en Knoops zijn de procedures bij Defensie daar nog niet voor aangepast:"Er zijn allerlei praktische en procedurele problemen om dit te realiseren."

Ruperti en Knoops roepen Defensie en het Openbaar Ministerie op om haast te maken met een goede regeling.

Defensie vindt dat de rechtshulp voor militairen op missie, ondanks soms moeilijke omstandigheden, wel goed is geregeld: "Militairen kunnen in het missiegebied bij een verdenking altijd bellen met hun advocaat. In veel gevallen is ook video-verbinding mogelijk. Wanneer er sprake is van een ernstige verdenking, kan een militair worden gerepatrieerd. Dat is geen straf, maar geeft de verdachte juist de kans om zich in alle rust en buiten de militaire operatie om voor te bereiden op de rechtsgang."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 11 JANUARI 2016

Top in Den Haag in teken van 'Terrorisme 2.0'

Een betere informatie-uitwisseling tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten over terroristen was het belangrijkste doel van de eendaagse internationale antiterreurtop die vandaag in Den Haag is gehouden.

"We moeten informatie delen over terroristen zodat we kunnen verhinderen dat ze reizen", zei minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders in zijn openingstoespraak van de Joint meeting of the Global Counterterrorism Forum & The Global Coalition to Counter ISIL*. "Het moet sneller, en heel effectief", aldus Koenders.

De top was een initiatief van Koenders, op wiens uitnodiging zo'n 250 politici en deskundigen uit meer dan vijftig landen over de strijd tegen terreur van gedachten hebben gewisseld.

Naast bewindslieden uit door terrorisme getroffen landen, zoals Frankrijk, Nigeria en TunesiŽ, waren er afgevaardigden van de Europese Unie, Europol, Interpol en de Verenigde Naties. Ook waren onder de deelnemers 15 ŗ 20 ministers en staatssecretarissen.

Volgens Koenders is het voor het eerst dat alle landen die wereldwijd een leidende rol spelen in de strijd tegen terrorisme verenigd aan tafel zitten.

De bewindsman wil niet spreken van een kat-en-muisspel: "We staan heel sterk, we hebben al veel weten te voorkomen. Maar we willen nog meer voorkomen."

Koenders vindt het van belang dat de internationale coalities regelmatig de klokken gelijkzetten. Volgens de bewindsman is dit nodig, want het hedendaagse terrorisme is als "een virus, het past zich aan om te overleven en wordt steeds veerkrachtiger."

"Buitenlandse terroristische strijders zijn ook onze strijders", zei Koenders. Er zijn al ruim 200 Nederlanders in Irak en SyriŽ aan het vechten. Meer dan veertig Nederlanders zijn daar al gesneuveld.

De nieuwe generatie terroristen gebruikt de modernste technologie en vindt steeds nieuwe manieren om de strijd te voeren. Daarop moeten landen constant scherp blijven. Ook misbruiken ze onze open grenzen en vergiftigen ze op die manier ook het debat over migratie, aldus Koenders.

'Terrorisme 2.0' moet op meerdere manieren worden aangepakt. Daarbij is het preventieve spoor volgens hem van groot belang."Want preventie is altijd effectiever dan het nemen van actie na het feit."

*The Islamic State of Iraq and the Levant, kortweg aangeduid als IS.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 4 JANUARI 2016

Hoogste inlichtingenfunctionaris Russische krijgsmacht overleden

Het Russische Ministerie van Defensie meldt dat op 58-jarige leeftijd het hoofd van de GRU, kolonel-generaal Igor Sergun, is overleden. Zijn overlijden, gisteren, kwam plotseling; verdere details, zoals de doodsoorzaak, zijn niet bekendgemaakt.

De Russische president Vladimir Poetin roemde Sergun, die "zijn leven gaf aan het dienen van het vaderland en de strijdkrachten."

De Glavnoje Razvedyvatelnoje Upravlenije (GRU) is de belangrijkste militaire inlichtingendienst buitenland en valt formeel direct onder de Generale Staf van de Russische strijdkrachten.

Sergun nam in december 2011 het commando over de GRU over van generaal Alexander Shlyakhturov. Daarvoor was Sergun militair attachť in Tirana, AlbaniŽ.

Algemeen wordt aangenomen dat de GRU begin 2014 een coŲrdinerende rol speelde in de operatie om de Krim te annexeren.

OekraÔne heeft steeds beweerd dat personeel van de GRU deelneemt aan het conflict in het oosten van het land, waar regeringstroepen en door Rusland gesteunde separatisten sinds april 2014 vechten. Ondanks bewijs heeft Moskou herhaaldelijk haar betrokkenheid hierbij ontkend.

De activiteiten op de Krim en in Oost-OekraÔne kenmerken zich door hybride oorlogvoering, zoals omschreven in de doctrine van Valery Gerasimov, chef van de Generale Staf van de Russische strijdkrachten. Hybride (of non-lineaire) oorlogvoering combineert het gebruik van conventionele wapens, desinformatiecampagnes, cyberoorlogvoering en niet-militaire methoden.

Nog in april 2015 gaf Sergun in een toespraak in Moskou de Verenigde Staten en haar bondgenoten de schuld voor het ontstaan van Islamitische Staat (IS). Ook noemde Sergun de Amerikaanse beslissing om in de jaren '80 van de 20e eeuw de Afghaanse moedjahedien wapens te leveren als de oorzaak voor het ontstaan van Al Qaida en andere terroristische groeperingen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 1 JANUARI 2016

Met Oud & Nieuw meer oogletsels dan in Irak en Afghanistan

Het letsel aan beschadigde ogen door vuurwerk is deze jaren ernstiger dan vorig jaar, aldus het Algemeen Dagblad. Zeker twaalf mensen liepen schade aan hun ogen op, meldt het Rotterdamse Oogziekenhuis. Onder de twaalf patiŽnten zijn drie kinderen jonger dan twaalf jaar.

Volgens oogarts Tjeerd de Faber van het Oogheelkundig Gezelschap is het letsel ernstiger dan vorig jaar: "Deze jaarwisseling toont wederom aan dat we moeten stoppen met consumentenvuurwerk."

Geen van de slachtoffers droeg een vuurwerkbril en de helft van hen was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk.

Het is dit jaar de achtste keer dat de oogartsen in Nederland bijhouden hoeveel ogen beschadigd of zelfs helemaal blind raken door vuurwerk. De afgelopen zeven jaar hebben de artsen 1.761 vuurwerkslachtoffers gezien, met 2.140 beschadigde ogen. Daarvan liepen 743 ogen blijvende schade op, 134 ogen werden helemaal blind en 63 ogen moesten weggehaald worden. Door de jaren heen is gebleken dat de helft van de slachtoffers zelf geen vuurwerk afsteekt, maar omstander is.

"In Nederland krijgen we het voor elkaar om in twee nachten [twee jaarwisselingen, BP] door vuurwerk meer oogletsels te veroorzaken dan alle 512 oogtrauma's opgelopen door Amerikaanse troepen gedurende vier jaar militaire vijandelijkheden in Irak en Afghanistan", aldus Tjeerd de Faber.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...