NIET HET EERST, W…L HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

JULI 2016
M
D
W
D
V
Z
Z
    
3
5
8
10
12
14
15
16
17
20
21
22
23
25
26
27
30
31

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

VRIJDAG 29 JULI 2016

Vader Amerikaanse moslimmilitair richt pijlen op Donald Trump

Op de Democratic National Convention in het Wells Fargo Center in Philadelphia - waar Hillary Clinton werd verkozen tot Democratisch presidentskandidaat - heeft de vader van een gesneuvelde Amerikaanse moslimmilitair het publiek tot tranen beroerd ťn harde woorden gericht aan het adres van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump.

De vader, Khizr Khan, richtte zijn pijlen direct op Trump in een verwijzing naar de Pakistaanse achtergrond van zijn zoon en hemzelf: "Als het aan Donald Trump had gelegen zou hij nooit in Amerika hebben gewoond."

Zijn zoon, Humayun S.M. Khan, was kapitein in de U.S. Army. Op 8 juni 2004 kwam hij om het leven toen hij een heroÔsche poging deed om twee suicide bombers te weerhouden in te rijden op de Forward Operating Base WAR HORSE in Baqubah in de provincie Diyala, zo'n 55 km ten noordoosten van de Iraakse hoofdstad Bagdad. De 27-jarige Humayun Khan werd voor zijn heldendaad in operatie IRAQI FREEDOM postuum onderscheiden met de Bronze Star Medal en het Purple Heart.

Vader Khan hield aan het slot van zijn betoog een zakexemplaar van de Constitution of the United States omhoog en riep Trump op het boek eens te lezen op woorden als 'vrijheid' en 'gelijkheid'.

Ook riep hij Trump op eens een bezoek te brengen aan het Arlington National Cemetery in Washington, waar de meeste Amerikaanse oorlogsslachtoffers begraven liggen.

Tot slot zei Khizr Khan tegen Donald Trump: "U heeft geen enkel offer gebracht."

Geflankeerd door zijn echtgenote Ghazala werd Khan getrakteerd op een staande ovatie.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 28 JULI 2016

Nederland en Luxemburg kopen tanker/transportvliegtuigen

Nederland en Luxemburg kopen gezamenlijk twee Airbus-tanker/transportvliegtuigen. De toestellen worden vanaf 2020 geleverd.

Het Commando Luchtstrijdkrachten zal haar twee huidige McDonnell Douglas KDC-10's geleidelijk uit dienst stellen. Door de aanschaf blijft de tanker/transportcapaciteit van Defensie gegarandeerd.

De aanschaf van beide toestellen van het type Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) vormt een belangrijke bijdrage aan de schaarse tanker- en transportcapaciteit van zowel de NAVO als de Europese Unie.

Naast het bijtanken van vliegtuigen en strategisch transport, kunnen de Airbussen ook strategische evacuaties (StratEvacs) uitvoeren, zo nodig in intensive-care units, voor de eindbehandeling van gewonden in het moederland.

Hoewel de tanker/transportvloot eigendom van de NAVO wordt, hebben Luxemburg en Nederland exclusieve gebruikersrechten.

De toestellen worden voor de NAVO ondergebracht in een pool op Vliegbasis Eindhoven. Als BelgiŽ, Duitsland, Noorwegen en Polen zich later ook bij de pool aansluiten, kan het aantal vliegtuigen oplopen tot acht.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 24 JULI 2016

Eilanders negeren toegangsverbod Vliehors Range

Volgens de gemeente Vlieland wordt het toegangsverbod voor het militair oefenterrein Vliehors, op het meest westelijke deel van het Waddeneiland, de laatste tijd regelmatig genegeerd. Dit bericht de Leeuwarder Courant.

Het verbod wordt aangeduid met waarschuwingsborden met rode vlaggen.

Met het negeren van het verbod brengen mensen zich in gevaar: vaak vliegen de gevechtsvliegtuigen op grote hoogte en/of afstand en komen er wel degelijk projectielen naar beneden.

Ook wordt met een - voor het menselijk oog gevaarlijke - laser geschenen. Van vrijdag 12.00 uur tot maandag 08.00 uur zijn de rode vlaggen op de Vliehors gestreken en is het oefenterrein voor het publiek geopend.

De Vliehors Range is, met ± 1.700 hectare, een belangrijk (NAVO-)schietterrein.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 19 JULI 2016

100e Vierdaagse van start

Vanaf de Wedren in het centrum van Nijmegen en Kamp Heumensoord zijn vanochtend minder dan de 48.986 aangemelde wandelaars uit 68 landen van start gegaan voor de 100e editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen.

Aan de lustrumeditie van de Vierdaagse nemen, behalve burgers, traditiegetrouw ook veel militairen deel. Dit jaar hebben de militairen 5.500 startbewijzen toegewezen gekregen.

Militairen lopen individueel of in detachementverband. Militairen afkomstig van de krijgsmachten van Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-BrittanniŽ, Nederland, Noorwegen, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland gelden als deelnemers van een officiŽle militaire delegatie. De Britten zijn met hun 88e keer het land dat het langgst deelneemt.

Detachementen starten vanaf Kamp Heumensoord - dit jaar voor de 55e keer (de eerste maal was in 1962) - en mogen uitsluitend op de dagelijkse afstand van 40 km uitkomen, met tenminste 10 kg aan bepakking.

Vooral het tweede deel van de week worden hoge temperaturen verwacht; in 2006 overleden tijdens de Vierdaagse twee wandelaars doordat het veel warmer en windstiller werd dan was voorspeld.

Aanstaande vrijdag zullen de lopers feestelijk worden binnengehaald op de Via Gladiola (Sint Annastraat) in Nijmegen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 18 JULI 2016

Jankel Fox Belgische krijgsmacht gepresenteerd

De Belgische minister van Defensie Steven Vandeput heeft vanmiddag op het militair domein in Leuven de nieuwe snellereactievoertuigen van de Belgische krijgsmacht voorgesteld. De 108 Jankel Fox Light Tactical Vehicles vervangen de Volkswagen Iltis.

BelgiŽ heeft 108 Fox Light Tactical Vehicles aangekocht: 60 scoutvoertuigen (verkenningen) en 48 commando- en liaisonvoertuigen. Leverancier is het Britse Jankel. De jeeps worden gefabriceerd op basis van het chassis van de Toyota Land Cruiser. De contractwaarde is Ī Ä 30 miljoen.

De Jankel Fox kan 4 ŗ 6 militairen vervoeren, heeft een actieradius van 1.200 km en kan in totaal bijna 1.900 kg aan lading meenemen. Alle voertuigen hebben een 7.62 machinegeweer en uitrustingen waarmee de voertuigen tot op deurhoogte kunnen worden bepantserd. Daarnaast zijn de verkenningsvoertuigen uitgerust met een mitraillette .50 of 40 mm Automatic Grenade Launcher (AGL).

Het snellereactievoertuig kan worden vervoerd in een Hercules C-130 transportvliegtuig, Airbus A400M of Chinook-helikopter.

Vandeput gaf aan dat de nieuwe jeeps vooral dienen "voor snelle interventies. Zowel voor Special Forces als voor de lichtere troepen."

De Jankel Fox zal begin 2017 worden uitgeleverd; in april 2018 dienen alle voertuigen operationeel te zijn.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 13 JULI 2016

Duitsland overweegt openstellen Bundeswehr voor EU-burgers

Het Duitse kabinet heeft vandaag onder andere geluisterd naar een voorstel van de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen over het openstellen van de Bundeswehr voor buitenlanders uit de Europese Unie.

Dit is een van de onderwerpen in het Weißbuch der Bundesregierung zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr ('Witboek over het Duitse veiligheidsbeleid en de toekomst van de Bundeswehr') dat vandaag in de Bondsdag besproken is.

Hoewel de centrale thema's in het Weißbuch tanks, buitenlandse missies en rekrutering zijn, staat op pagina 120 onder het kopje 'Personalstrategie':

"Nicht zuletzt böte die Öffnung der Bundeswehr für Bürgerinnen und Bürger der EU nicht nur ein weitreichendes Integrations- und Regenerationspotenzial für die personelle Robustheit der Bundeswehr, sondern ware auch ein starkes Signal für eine europäische Perspektive."

("Ten slotte zou het openstellen van de Bundeswehr voor de burgers van de EU niet alleen een breed opgezette integratie- en regeneratiepotentieel aan de personele robuustheid van de Bundeswehr bieden, ook een sterk signaal voor een Europese kans.")

Het voorstel komt op het moment dat het personeelstekort groot is. Dat tekort aan personeel is ontstaan sinds het afschaffen van de dienstplicht in Duitsland in 2011. Om dit op te lossen zou het toelaten van EU-burgers zonder de Duitse nationaliteit tot de Bundeswehr tot de mogelijkheden kunnen behoren, maar dit al 61 jaar niet meer mogelijk.

Voor het toelaten van buitenlanders in de Bundeswehr is een wetswijziging nodig en de hamvraag is of een dergelijke wijzing een meerderheid zal krijgen.

Daarnaast is het Bundeswehrverband (DBwV), de grootste belangenvereniging van Duitse militairen, tegen toelating van vreemdelingen tot de krijgsmacht. Het DBwV zegt in een verklaring dat "het Duitse staatsburgerschap fundamenteel is omdat aansluiting bij de krijgsmacht draait om een bijzondere wederzijdse loyaliteit tussen militair en staat."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 11 JULI 2016

Meerderheid Nederlanders voor herinvoering dienstplicht

Het Algemeen Dagblad publiceert de uitslag van een opiniepeiling waaruit blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders vůůr herinvoering van de dienstplicht - ongedaan maken van het opschorten - is: 62% van de Nederlanders vindt het "een goede maatregel om jongeren te leren dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de samenleving."

Driekwart denkt dat herinvoering probleemjongeren kan helpen weer op het rechte pad te komen.

Onderzoeker Maurice de Hond peilde op verzoek van oppositiepartij CDA of er draagvlak is om jongeren weer een tijd in het leger te laten dienen.

Op 2 juli jl. lanceerde CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma dit idee, om vooral jonge raddraaiers langs deze weg meer structuur te geven. Maar andere partijen in de Tweede Kamer en de militaire vakbonden voelen er niets voor.

PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink vindt dat de militaire dienstplicht niet moet worden geÔdealiseerd: "Veel jongens kwamen daar niet per se gemotiveerder van terug. Iedereen wil dat jongeren die meer structuur nodig hebben, iets aangeboden krijgen. Maar het leger is geen opvoedinstituut."

Behalve de PvdA denken ook D66, PVV, SP en VVD hier hetzelfde over; tezamen hebben deze partijen een ruime meerderheid van 115 zetels in de Tweede Kamer.

De militaire dienstplicht is sinds 1 mei 1997 opgeschort. Vanaf dat moment is de krijgsmacht omgevormd tot een beroepsleger.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 9 JULI 2016

NAVO-topconferentie Warschau ten einde

De NAVO-topconferentie in de Poolse hoofdstad Warschau is ten einde, volgens de Amerikaanse president Barack Obama bij aanvang "de belangrijkste NAVO-top sinds het einde van de Koude Oorlog".

De militaire alliantie van 28 landen heeft zich tweeledig uitgesproken ten aanzien van Rusland: enerzijds afschrikking (zoals met name de Oost-Europese bondgenoten willen), aan de andere kant het streven naar een constructieve dialoog. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg herhaalde dat de NAVO er niet op uit is Rusland te isoleren.


De belangrijkste formele beslissing van de NAVO is dat vanaf begin volgend jaar permanent 4.000 NAVO-militairen aan de Europese oostgrens te stationeren, in Estland, Letland, Litouwen en Polen.

In het kader van deze Enhanced Forward Presence (vooruitgeschoven aanwezigheid) zullen - vanwege oude afspraken met de Russen - op rotatiebasis ook 150 Nederlandse militairen, onder Duits commando (Framework Nation), worden gelegerd in Litouwen. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert sprak van een "bescheiden bijdrage". Duitsland zelf levert Ī 500 militairen, BelgiŽ en Noorwegen eenzelfde aantal als Nederland.

De andere multinationale battlegroups met eigen (gevechts)ondersteuning in Polen, Estland en Letland komen respectievelijk onder Amerikaanse, Britse en Canadese leiding. Bulgarije en RoemeniŽ hebben inmiddels ook aangegeven een vorm van (Enhanced) Forward Presence te willen.

Andere belangrijke besluiten tijdens de NAVO-top in Warschau:

► De Missile Defense (raketschild) van de NAVO om Europa te beschermen kan worden ingezet; het bondgenootschap heeft het commando hierover overgenomen van de VS. Het commandocentrum is gevestigd op Ramstein Air Base in Duitsland. De NAVO benadrukken dat het schild - dat in mei jl. reeds deels operationeel werd in RoemeniŽ - niet tegen Rusland is gericht. In 2018 komt een ander deel van het raketschild gereed in Polen.

► De NAVO en de Europese Unie gaan op militair gebied intensiever samenwerken - zoals dit al gebeurt in de EgeÔsche Zee - om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan.

► De NAVO heeft zich resoluut uitgesproken over haar eigen nucleaire macht: mocht Rusland dreigen met de inzet van nucleaire wapens, is voor de NAVO de inzet van nucleaire potentieel niet langer taboe.

► De NAVO intensiveert haar activiteiten in het Midden-Oosten en het noorden van Afrika om de stabiliteit in die regio’s te vergroten. De maatregelen zijn onder andere gericht tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat.

► De NAVO rust zich beter toe tegen aanvallen via het internet (cyberaanvallen).

► Volgende week gaan de ambassadeurs van de NAVO (permanente vertegenwoordigers) naar Moskou om het besluit over de battlegroups langs de Oost-Europese grens toe te lichten; op 13 juli vergaderen de NAVO-ambassadeurs voor het eerst in lange tijd weer met hun Russische collega in Brussel.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 7 JULI 2016

4e editie Grebbeberg Masters

In Rhenen heeft vandaag de 4e editie plaatsgevonden van de Grebbeberg Masters.

De organisatie was traditiegetrouw in handen van de LO/Sport-organisatie, 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland en het hoofdkwartier van 43 Gemechaniseerde Brigade. Brigadegeneraal Jan Swillens, commandant 43 Mechbrig, lostte het startschot.

Tijdens het evenement sportten Defensiemedewerkers, samen met zo'n veertig gewond geraakte collega's, op en rond de militair-historische locatie op de Grebbeberg. Voor gewond geraakte collega's is geld ingezameld.

Tijdens uitzending en het uitvoeren van hun dienst raken diverse militaire collega's fysiek en psychisch gewond. Dit jaar stond de Grebbeberg Masters in het teken van een fietstocht door militairen met PTSS, georganiseerd in Wounded Warriors Nederland, van de Noordkaap naar Doorn.

De sporters fietsten 35 km per ronde of liepen een trialrun van 2,7 km per ronde. De trialrun voerde, als kuitenbreker, over een trap met bijna 170 ongelijke treden.

Zowel de fietsrit als de hardloopronde waren zo ingericht dat de in totaal 1.750 deelnemers meerdere rondes konden afleggen.

Hoewel de Grebbeberg Masters nadrukkelijk gťťn wedstrijd is, waren de vele teams zeer competitief. In de overall uitslag boekte de Charlie 'Red Devils' Compagnie van 12 Infanteriebataljon Air Assault (12 Infbat AASLT) de snelste tijd. De teams 2 t/m 5 in de uitslag waren achtereenvolgens de Delta Compagnie 12 Infbat AASLT, 111 Pantsergeniecompagnie, 11 Geniecompagnie en de Bravo 'Wonju'’ Compagnie van 12 Infbat AASLT.

Start en finish waren bij het dagrecreatieterrein Kwintelooyen. Aan het einde van de Grebbeberg Masters werd in een bijzonder appŤl op gepaste wijze stilgestaan bij het overlijden van twee collega's gisteren in Mali. Hierbij namen de militairen een minuut stilte in acht.

De Commandant Landstrijdkrachten, generaal Leo Beulen, sprak: "Gisteren was een zwarte dag voor de Koninklijke Landmacht, want twee collega's zijn omgekomen in Kidal en een collega is zwaar gewond geraakt. Wij weten allen dat risico's bij ons vak horen en dat risico's nooit honderd procent uit te sluiten zijn. Maar als het dan toch mis gaat, voelen we dat allemaal. Net als de collega's op missie, zijn we vandaag doorgegaan, want dat is de landmacht: wij gaan door, ook als het even moeilijk is. En de landmacht herdenkt, zo ook vandaag."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 6 JULI 2016

Twee Nederlandse militairen omgekomen in Mali

Tijdens een schietoefening met een mortier in Mali zijn twee Nederlandse militairen van de Koninklijke Landmacht om het leven gekomen: de 29-jarige sergeant der eerste klasse Henry Hoving en de 24-jarige korporaal Kevin Roggeveld. Een derde militair, een soldaat der eerste klasse, raakte zwaargewond.

Beide omgekomen militairen zijn afkomstig van de mortiergroep van de Charlie 'Para' Compagnie van 13 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.

Het ongeluk met de mortier 60 mm Hotchkiss Brandt vond plaats zuidelijk van Kidal, op bijna 300 kilometer van Gao.

In Gao is de Nederlandse hoofdmacht gestationeerd die deelneemt aan de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA).

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert liet weten met verdriet kennis te hebben genomen van het verschrikkelijke bericht uit Mali: "Mijn medeleven gaat uit naar de naasten en collega's van deze twee dappere militairen. Zij streden voor een betere en veiliger wereld en betalen daarvoor de hoogst mogelijke prijs. Zij verdienen ons grootste respect. Ook gaan mijn gedachten uit naar de militair die zwaargewond is geraakt."

De Koninklijke Marechaussee doet onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 4 JULI 2016

Defensie-uitgaven NAVO-lidstaten 2009-2016

De NAVO heeft vandaag haar Defence Expenditures of NATO Countries (2009-2016) gepubliceerd.

Uit de up-to-date informatie blijkt onder andere dat de geschatte Defensie-uitgaven van Nederland, als percentage van het bruto binnenlands product, voor dit lopende jaar 1,17% bedragen.

Denemarken geeft hetzelfde percentage als Nederland uit aan haar krijgsmacht; BelgiŽ, Canada, Hongarije, ItaliŽ, Luxemburg, SloveniŽ, Slowakije, Spanje en TsjechiŽ geven nog minder uit dan Nederland.

De Verenigde Staten geven met 3,61% van alle NAVO-lidstaten het grootste percentage aan Defensie uit.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Genie boort calamiteitenput in Havelte

Het Waterboordetachement van 105 Geniecompagnie waterbouw (105 Gnciewb) boort vanaf vandaag tot eind deze week een calamiteitenput bij de ingang van het munitiecomplex aan de Johannes Postweg, de toegangsweg naar de Johannes Postkazerne.

Op de calamiteitenput kan de brandweer slangen en pompen aansluiten. Mocht in de omgeving een natuurbrand woeden of dreigen, heeft de brandweer ook op deze afgelegen plek zonder (voldoende) oppervlaktewater de beschikking over voldoende bluswater.

Het boren vindt plaats op verzoek van de Veiligheidsregio Drenthe. Hierdoor is de inzet van de militairen een vorm van militaire bijstand op grond van (artikel 51 van) de Wet Veiligheidsregio's.

Het boren van de noodvoorziening heeft een bijkomend voordeel: de genisten houden hun vaardigheden op peil.

Met de waterboorinstallatie van 105 Gnciewb kunnen waterbronnen tot een diepte van 400 à 500 meter worden geslagen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 2 JULI 2016

NRC Handelsblad: 'Strategische paranoia'

In NRC Handelsblad schrijft Hans Steketee het achtergrondartikel Strategische paranoia.

Zijn artikel blikt vooruit op de NAVO-topconferentie die op 8 juli in de Poolse hoofdstad zal beginnen.

Steketee schrijft: "De Russische annexatie van de Krim heeft de NAVO nieuw elan gegeven. Maar de militaire retoriek blijft gevaarlijk oplopen en een incident ligt op de loer. Op 8 en 9 juli zoekt de NAVO in Warschau naar de goede mix van dialoog en afschrikking, ook nucleair."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 1 JULI 2016

Slag aan de Somme begon eeuw geleden

Precies een eeuw geleden, op 1 juli 1916, begon aan de rivier Somme in het noordwesten van Frankrijk - aan het Westfront. Het offensief duurde tot november van dat jaar.

Vandaag (en gisteren) herdenken Groot-BrittanniŽ en Frankrijk het begin van de veldslag, een van de bloedigste en meest kostbare uit de geschiedenis en de grootste sinds de Slag bij Borodino in 1812.

De Slag aan de Somme is een metafoor geworden voor een totaal nutteloze en willekeurige slachting.

Britse en Franse troepen hadden als opdracht om aan de Somme een beslissende klap uit te delen aan de Duitse troepen. Echter, alleen al de eerste dag kostte aan Britse zijde al 57.000 doden, gewonden en vermisten; daarmee is dit de bloedigste dag uit de Britse militaire geschiedenis.

In vier maanden tijd eiste de slag aan ruim ťťn miljoen Britse, Duitse en Franse militairen het leven. Door het initiatief te nemen slaagden de geallieerden er weliswaar in de Duitse druk op Verdun te verlichten, de uitkomst van de veldslag was een fiasco.

Een week voorafgaand aan het offensief startte de geallieerden met een grootscheepse inleidende artilleriebeschieting: Ī 3.000 kanonnen vuurden 2,5 miljoen granaten af. Hoewel de beschietingen tot verliezen aan Duitse zijde leidden, onttrok het grootste deel van de Duitse infanterie zich in diepe onderkomens in de kalkachtige heuvels aan de uitwerking van het artilleriebombardement.

Toen de Britten en Fransen over een frontbreedte van zo'n 35 km ten noorden van de Somme hun frontaanval inzetten, bleven de Duitsers hun toevlucht zoeken in vrijwel onneembare stellingen.

Om 08.30 uur ving het offensief aan: de geallieerde infanterie rukte stapvoets op het Duitse mitrailleurvuur af, de Duitse artillerie, landmijnen en prikkeldraadversperringen deden de rest.

De Britse aanval concentreerde zich noordelijk van de Somme, terwijl de Fransen langs de zuidkant aanvielen. Vooral de Britten leidden massale verliezen; omdat aan de zuidzijde van de Somme het terrein voor ondergrondse schuilplaatsen nauwelijks geschikt was en de Duitse weerstand stukken minder, verloren de Fransen 'slechts' 7.000 militairen en boekten ze, zij het minimaal, terreinwinst.

De Britten slaagden niet in de snelle en vooral definitieve doorbraak die de Britse opperbevelhebber aan het Westfront, generaal Douglas Haig, voor ogen had. Generaal Haig wilde absoluut niet toegeven aan de onmogelijkheid van een geallieerde zegen en vond dat zijn soldaten niet waren 'gemaakt' voor een leven in de loopgraven.

Het idee van de aanval aan de Somme was echter van de Franse opperbevelhebber, generaal Joseph Joffre, die vond dat het mislukken van een geallieerd offensief gemakkelijk kon worden vermeden. Het nieuwe offensief moest dan wel vele malen groter en veel beter voorbereid worden.

De aanval, die uitliep op een rampzalig verlies aan mensenlevens, liep vast en resulteerde in een ware uitputtingsslag. Op 15 september 1916 tijdens de Slag aan de Somme introduceerde de Britten hun nieuwe wapen, de Mark I-tank, op het slagveld bij Fiers-Courcelette, maar met nauwelijks effect. In oktober veranderden stortregens het gevechtsveld in een onbegaanbare modderzee.

Op 18 november 1916 staakten de geallieerden hun strijd om de Somme; ze hadden slechts 8 ŗ 10 km terreinwinst geboekt.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...