NIEUWSARCHIEF JUNI 2011
Terug naar de homepage
 

ARCHIEF JUNI 2011
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
26
27

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

DONDERDAG 30 JUNI 2011

Expositie Naarden met memorabilia Prins Bernhard

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), luitenant-generaal Lex Oostendorp, heeft vanavond in het Vestingmuseum in Naarden de jubileumtentoonstelling van Mars et Historia geopend. Mars et Historia, opgericht in 1966, is een Nederlandse vereniging voor militaire historie die als platform dient voor het uitdragen en uitwisselen van kennis over de militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland en de (voormalige) overzeese gebiedsdelen.

Generaal Oostendorp is een opvolger van ZKH Prins Bernhard. Bernhard, vandaag precies honderd jaar geleden geboren, werd op 13 september 1945 benoemd tot eerste Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Landmacht (IGKL). Deze functie vervulde de prins tot 1975.

Op de tentoonstelling is onder andere eenmalig een vitrine met memorabilia van de IGK en Prins Bernhard te zien, die normaal gesproken alleen in villa De Zwaluwenberg, het kantoor van de IGK in Hilversum, zijn te bewonderen.

De tentoonstelling draait om het mooiste uit de collecties van de leden van Mars et Historia. Hierin bevinden zich aandenkens aan de crash van een Breguet Atlantic patrouillevliegtuig in 1981, een collectie Japanse uitrustingsstukken, tekeningen uit een Duits krijgsgevangenkamp van de vader van één van de leden, een uniform van de Gele Rijders en voorwerpen uit Nieuw-Guinea in WO II.

Het Vestingmuseum in Naarden is onder andere op zater- en zondagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Het museum is gemakkelijk te bereiken via de snelweg A1.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 29 JUNI 2011

Hillen: Defensie moet terug naar corebusiness

Minister van Defensie Hans Hillen heeft vandaag in Brussel de Security & Defence Agenda (SDA) toegesproken. De SDA is een onafhankelijke denktank voor veiligheid en Defensie, waar specialisten van de NAVO, EU, nationale overheden, industrie en media de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en Defensie met elkaar bespreken.

In zijn toespraak was de bewindsman optimistisch: pooling, sharing en “Smart Defence” zullen leiden tot een succesvolle transformatie van de Europese Defensie, maar alleen als de nationale krijgsmachten accepteren dat dit “wederzijdse afhankelijkheid en vertrouwen” met zich meebrengt. Volgens Hillen “kun je niet alleen vertrouwen op soft power, je moet ook de spierkracht hebben om je eigen belangen en die van je bondgenoten elders te kunnen verdedigen.”

Hillen vergeleek de NAVO met het systeem van duinen en dijken dat Nederland beschermt tegen vijanden van buiten: “Maar net als Hollands indrukwekkende waterbalans, vraagt dit systeem niet alleen om respect maar ook om zorgvuldig onderhoud. Daarom heeft mijn vertrekkende collega van de Verenigde Staten, Robert Gates, gelijk als hij zegt dat de lasten gelijk verdeeld moeten worden en dat Europa voorzichtig moet zijn met het economiseren van veiligheid."

Ook gaf de minister aan Defensie voortaan met name voor militaire zaken te willen inzetten: “Onze krijgsmacht is verwijderd geraakt van zijn corebusiness. Onze militairen zijn de beste ontwikkelingswerkers, maar mensen verwachten dat militairen in de eerste plaats en vooral militair zijn."

Dit betekent dat bij de 3D-approach (diplomacy, development, defence), die bijvoorbeeld in Uruzgan werd gehanteerd, militairen zich alleen bezighouden met de 'D' van Defence. In een toelichting na de lezing zei Hillen: “Kijk naar onze inzet in Kunduz, we sturen daar 535 militairen heen en moeten die missie dan civiel noemen. ‘Militair’ heeft een negatieve connotatie gekregen. Dat heeft me geweldig aan het denken gezet.”

Daarnaast moet de NAVO meer selectief zijn bij toekomstige inzet: “Een groeiend aantal mensen onderschrijft het standpunt niet dat veiligheid veraf gelijkstaat aan veiligheid en stabiliteit dichtbij en wij moeten rekening houden met deze sentimenten." Om het draagvlak te vergroten moeten toekomstige missies duidelijke doelen meekrijgen, waaraan het succes kan worden afgemeten.

Ontwikkelingen als de toenemende militaire macht van China, de `Arabische lente’ en de snelgroeiende wereldbevolking zijn genoeg redenen om op onze hoede te zijn. "We moeten echter ook meer selectief zijn. De NAVO verdedigt onze grenzen, propageert onze waarden en zorgt voor de wereldwijde stabiliteit nodig voor onze economieën." Om dit optimaal te doen, vindt de minister verdere hervorming van de NAVO-krijgsmachten en nog betere samenwerking noodzakelijk. Vooruitstrevende groepen kunnen het hele bondgenootschap daarbij vooruit helpen.

Volgens Hillen moet de NAVO scherpere keuzes maken: “De NAVO moet veel meer terug naar haar werkelijke bestaansreden. Minder 3D om het plat te zeggen en meer hard erin en sneller eruit”. […] “Onze militairen moeten aan de slag waar onze belangen in gevaar zijn, bijvoorbeeld als piraten onze schepen aanvallen. De NAVO bestaat om vuurtjes uit te trappen, niet om missionaris van de wereld te zijn.”

Terug naar Boven

 

DINSDAG 28 JUNI 2011

Militair verongelukt in legervoertuig

Bij een ernstig verkeersongeval op de A2 Maastricht-Eindhoven ter hoogte van de afrit Budel, is vanochtend de 35-jarige korporaal der eerste klasse Christian Kakisina om het leven gekomen.

Twaalf andere militairen raakten gewond. Leerlingen van de School Initiële Vorming Onderofficieren (SIVO) van de Koninklijke Militaire School (KMS), allen tussen de 18 en 25 jaar, waren in een YAP-legertruck na het sporten vanuit Weert op weg naar de Nassau Dietzkazerne in Budel.

Bij het noodlottige ongeval waren nog drie personenauto’s en een vrachtwagen betrokken. De vrachtwagen reed aan de achterkant in op de legertruck, waarna die achterstevoren op de weg terechtkwam.

De commandant van de KMS, kolonel Piet van der Sar, heeft zijn medeleven betuigd met de nabestaanden van de korporaal en de familie van de gewonden: “Iedereen op de KMS is aangeslagen door deze tragische gebeurtenis." Tijdens een buitengewoon appèl op de KMS werd een minuut stilte in acht genomen uit eerbetoon aan Kakisina.

Na het ongeval was de A2 urenlang afgesloten. Vanwege de hitte wachtten gestrande inzittenden uit de kilometers lange file in de schaduw in de berm; het Rode Kruis deelde flesjes water uit.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 25 JUNI 2011

Natte Veteranendag kan de pret niet drukken

“Wat ik alle oudere, jongere en toekomstige veteranen van Nederland van harte toewens, is dat het in hun omgeving elke dag een beetje Veteranendag is. Want vergeet niet: u hebt iets goeds gedaan, iets bijzonders.”

Met deze woorden prees premier Mark Rutte vandaag in de Ridderzaal de veteranen van Nederland tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de 7de Nationale Veteranendag. Veteranendag is een eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse veteranen - van de Tweede Wereldoorlog tot en met de missies in Afghanistan - die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Het doel van Veteranendag is om erkenning en waardering voor de veteranen te bevorderen.

Het thema dit jaar was ‘Veteraan in de samenleving’, om aandacht te besteden aan de veteranen die nog actief zijn in het arbeidsproces. Zo liepen in het defilé detachementen van politie en douane mee, waar veteranen nu werkzaam zijn.

Ondanks het slechte weer kwamen op de manifestatie op het Malieveld en het defilé ± 70.000 bezoekers af. Op het drassige en modderige Malieveld waren optredens van onder andere Glennis Grace, Jeroen van der Boom en Raffaëla.

Aan de Haagse Kneuterdijk nam Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander, beschermheer van het Comité Nederlandse Veteranendag en kleinzoon van Prins Bernhard, het defilé af. De Veteranendag, voor het eerst gehouden op 29 juni 2005, was een eerbetoon aan Prins Bernhard, “veteraan der veteranen”.

Ongeveer 4.000 veteranen en militairen trokken voorbij aan de in militair tenue geklede Prins van Oranje, die werd vergezeld door onder andere Minister van Defensie Hans Hillen, paradecommandant generaal b.d. Bert Dedden en Ridder Militaire Willems-Orde kapitein Marco Kroon. In dertig historische voertuigen defileerden ook mindervalide veteranen mee; de (mars)muziek werd verzorgd door achttien muziekkorpsen.

Van het defilé werd direct verslag gedaan op televisie door presentatrice Astrid Kersseboom, samen met militair-historicus Christ Klep.

Vanwege het slechte weer kon de fly-past van historische en moderne vliegtuigen boven Den Haag niet doorgaan.

Als voorschot op de festiviteiten rond Veteranendag begonnen gisteren 200 motorrijders vanuit Groningen, Den Helder, Vlissingen en Maastricht aan een tweedaagse motortocht richting het Malieveld.

Gistermiddag waren ze uit de vier windstreken samengekomen op landgoed Vrijland in Schaarsbergen. Daar opende de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Lex Oostendorp, het Veteranen Landgoed Vrijland. Dat deed hij in aanwezigheid van de Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm, de voorzitter van het Veteraneninstituut dr. Gerrit Valk en de voorzitter Stichting Veteranenlandgoed Vrijland kolonel b.d. Helmuth Geerlings.

Vanuit Schaarsbergen reden de motorrijders vandaag in colonne naar Den Haag, waar ze op het Malieveld feestelijk werden onthaald.

Het is de eerste keer dat militaire bikers een speciale tocht rijden door Nederland. In de Verenigde Staten is zo’n militaire motortocht al jarenlang traditie.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 24 JUNI 2011

Achttien persvoorlichters bij Ministerie van Defensie

Van de elf ministeries van de rijksoverheid heeft Defensie de meeste persvoorlichters in dienst: 18 fulltime arbeidsplaatsen (fte’en) of 3% Het totale ministeriële communicatieapparaat bedraagt 608 fte’en, maar de werkelijke rijkscommunicatie is groter, onder andere door inhuur van externe communicatieadviseurs.

Er is al langer debat over de omvang van de overheidscommunicatie, maar cijfers ontbraken. Een Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers onder voorzitterschap van mr. drs. Elco Brinkman die in 2009 de toekomst van de pers onderzocht, constateerde dat “de overheid op alle bestuursniveaus een steeds groter wordend leger van communicatiefunctionarissen op de been brengt om de toegang tot nieuwsbronnen te beheren.” Hoewel het onduidelijk bleef hoe groot dat leger was, adviseerde de commissie-Brinkman afslanking van het aantal persvoorlichters bij de rijksoverheid.

Waar de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) ten tijde van het onderzoek Gevaarlijk Spel van de Universiteit van Amsterdam (UvA) uit 2010 – een onderzoek naar de verhouding tussen de journalistiek en de PR- en communicatiesector, met als uitgangspunt het streven naar onafhankelijkheid – nog verklaarde de gespecificeerde cijfers niet te hebben, zijn die er nu wel. Tussen 2009 en 2011 is het aantal fte’en ministeriële communicatie afgenomen met 23,5%. Overigens komt die afname grotendeels door het terugbrengen van dertien naar elf ministeries in deze kabinetsperiode.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 23 JUNI 2011

Risico's aan terugtrekking Amerikanen uit Afghanistan

Admiraal Mike Mullen, als Chairman of the Joint Chiefs of Staff de hoogste militair van de Verenigde Staten, heeft vandaag tegen het Congres gezegd dat aan de geplande afbouw van de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan risico’s zijn verbonden.

President Barack Obama maakte gisteren bekend dat tot augustus 2013 ruim 30.000 Amerikaanse militairen uit Afghanistan zullen vertrekken.

Hoewel Mullen die beslissing steunt, voegde hij eraan toe dat de plannen "agressiever zijn en meer risico's met zich meebrengen dan ik aanvankelijk wilde aanvaarden." Ook generaal David Patraeus, commandant van de International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, pleitte eveneens voor een langzamere afbouw van de troepenmacht.

Volgens Under Secretary of Defense for Policy (Onderminister van Defensie) Michèle Flournoy is de beslissing van president Obama in lijn met de militaire strategie die de Verenigde Staten tot op heden hebben gevoerd.

Terug naar Boven

 

WOENDAG 22 JUNI 2011

Van Vollenhoven bemiddelaar in zaak-Spijkers?

Uit een reportage van het actualiteitenprogramma EenVandaag blijkt dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, prof. mr. Pieter van Vollenhoven, gaat bemiddelen in de zaak van Defensieklokkenluider Fred Spijkers.

Spijkers weigerde als bedrijfsmaatschappelijk werker bij Defensie te liegen over een ongeval met een ondeugdelijk type antipersoneelsmijn AP-23, waarbij in 1983 zeven militairen om het leven kwamen en er negen zwaargewond raakten. Nadien verhinderde hij dat de zaak in de doofpot werd gestopt.

Na het ongeval werd de klokkenluider ontslagen en gepsychiatriseerd. Sinds het ongeval hebben ministers en staatssecretarissen het leven van Spijkers onmogelijk gemaakt en hem jarenlang gedwarsboomd omdat hij het onrecht aan de kaak had gesteld.

Volgens Defensie is de zaak afgedaan omdat Spijkers een lintje en een schadevergoeding heeft gekregen, maar Spijkers zelf vecht nog steeds om eerherstel.

Veel Kamerleden willen ook dat de langslepende kwestie zo snel mogelijk wordt opgelost. Ook wil de meerderheid van de Tweede Kamer (D’66, GroenLinks, PvdA, PVV en SP) dat het dossier van de zaak Spijkers uit het Nationaal Archief wordt gehaald en geheel ter beschikking komt voor onderzoek door bijvoorbeeld Fred Spijkers zelf. Het dossier werd op initiatief van toenmalig Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap voor tientallen jaren in het Nationaal Archief opgeborgen.

In 2008 werd Van Vollenhoven ook al aangewezen als bemiddelaar, maar dat werd toen tegengehouden door toenmalig premier Jan Peter Balkenende.

Terug naar Boven

MOU getekend over onderhoud A400M

In Sevilla hebben zes van de zeven landen die deelnemen aan de ontwikkeling van de A400M vandaag een memorandum of understanding (MOE) ondertekend voor het gezamenlijk onderhoud (en reserveonderdelen) van de vloot van de militaire transportvliegtuigen. Alle landen – met uitzondering van Turkije, dat één van de komende weken zal volgen – ondertekenden het MOE.

De A400M is het eerste militaire transportvliegtuig van Airbus Military.

Aan het ontwikkelingsprogramma nemen België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Spanje en Turkije deel. Het programma heeft 3½ jaar vertraging opgelopen door onder andere problematiek met de vier EuroProp International TP400-D6 turbopropmotoren die elk 11.000 pk leveren, de verschillende technische eisen van de deelnemende landen en de financiering. De meerkosten van het uitstel worden op meer dan € 5 miljard geschat.

De A400M is ontworpen om extra militaire luchttransportcapaciteit te geven aan de zeven Europese landen. Van deze landen heeft België zeven toestellen besteld, bijgenaamd ‘Grizzly’, ter vervanging van de verouderde Hercules C-130.

De verwachting is dat Airbus Military in 2013 het eerste toestel zal uitleveren. De A400M is een veelzijdig transporttoestel dat zowel tactisch als strategisch kan worden gebruikt. Het toestel kan 340 m³ cargo vervoeren met een maximale payload van 37.000 kg.

Terug naar Boven

Renovatie Pentagon na 17 jaar gereed

In Arlington, Virginia, is na 17 jaar de renovatie van het Pentagon afgerond. De renovatiewerken aan het gebouw, waarin het United States Department of Defense is gehuisvest, hebben 4,5 miljard dollar (€ 3,1 miljard) gekost.

In het vijfhoekige bouwwerk, dat een oppervlakte van ruim negen hectare beslaat en 28 km aan gangen telt, werken ruim 23.000 militairen en burgers. Tijdens WO II verrees het gebouw in zestien maanden uit de grond en werd op 15 januari 1943 opgeleverd.

In oktober 1994 begon de verbouwing, terwijl het personeel 24/7 bleef doorwerken. Het Pentagon werd volledig gestript en kreeg moderne voorzieningen, maar het verbouwingsresultaat uit de jaren ‘90 oogt nu alweer verouderd. In het zeven verdiepingen tellende gebouw werden onder meer zeventig liften geïnstalleerd en tienduizenden tonnen asbest verwijderd.

De renovatie liep vertraging op door de terreuraanslagen op 11 september 2001, waarbij ook het Pentagon doelwit was.

Terug naar Boven

 

dinsDAG 21 JUNI 2011

Verschil salariëring Kunduz-gangers blijft

Militairen die in de Afghaanse provincie Kunduz agenten gaan opleiden zullen definitief € 100 per dag minder verdienen dan hun Nederlandse collega’s van de politie die onder EU-vlag aan de missie meedoen.

De Tweede Kamerleden Hero Brinkman en Marcial Hernandez, beiden van de PVV, hadden op 19 april jl. gevraagd dat verschil ongedaan te maken om scheve gezichten tussen de beide beroepsgroepen tijdens de missie te voorkomen. Van de ongeveer 550 mensen die per rotatie naar Afghanistan gaan, is het overgrote deel militair.

Maar de ministers Hans Hillen (Defensie) en Ivo Opstelten (Veiligheid & Justitie) maken het verschil niet ongedaan. Volgens beide bewindslieden vallen de politiemensen nu eenmaal onder regelingen van de Europese Unie – die een extra toelage voor hotel- en dinerkosten omvat – en die verschillen van die van de NAVO of van Nederland.

Ook wijzen de ministers erop dat militairen en marechaussees in tegenstelling tot politiemensen verlof en dubbel pensioen opbouwen en vervroegd met pensioen kunnen.

Daarentegen moeten militairen verplicht naar Kunduz, terwijl politiemensen vrijwillig gaan.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 20 JUNI 2011

Hillen ziet militair graag in uniform

Minister van Defensie Hans Hillen vindt dat een militair trots kan zijn op zijn uniform. Het is volgens hem goed als militairen hun uniform ook in het openbaar laten zien, maar hen dat verplichten, zoals de PVV wil, gaat een stap te ver.

Hillen maakte dat duidelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer. Tweede Kamerlid Marcial Hernandez van de PVV vindt dat Defensie de zichtbaarheid van de krijgsmacht in de samenleving moet vergroten. Dat kan volgens Hernandez – in zijn laatste functie als majoor werkzaam bij de Defensiestaf – door meer openbare parades te houden, in het openbaar medailles uit te reiken aan militairen en bijvoorbeeld ook door militairen te verplichten in uniform in het openbaar vervoer te reizen.

Hillen deelt de ''hartenkreet'' van Hernandez. De bewindsman zal kijken of militairen zichtbaarder kunnen worden in het openbare leven. Een militair verplichten het uniform ook in de trein, tram of bus te dragen, is volgens Hillen lastig. Volgens de huidige regels moeten militairen die in de eerste klas reizen al een uniform dragen. Maar de controle daarvan is wat moeilijk, erkende de minister.

Nederlandse militairen zijn volgens hem militairen met wie je voor de dag kunt komen. Hillen vindt het ook plezierig als een militair die te gast is in een televisieprogramma in uniform verschijnt. ''Dat voegt iets toe aan zijn autoriteit'', zei hij.

Terug naar Boven

Rechtszaak weduwen Rawagede (9 december 1947)

In Den Haag vindt vandaag de laatste zittingsdag plaats in een proces dat al jarenlang duurt: de rechtszaak die, namens de weduwen van Rawagede, door de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden (Komite Utang Kehormatan Belanda, KUKB) is aangespannen tegen de Nederlandse staat. KUKB wordt bijgestaan door advocate Liesbeth Zegveld van Böhler Advocaten.

Namens de weduwen voert Zegveld aan dat de Nederlandse staat onrechtmatig heeft gehandeld wegens het niet-vervolgen van de oorlogsmisdaden tegen hun mannen en zonen door Nederlandse militairen op 9 december 1947 in Rawagede – tegenwoordig Balongsari geheten.

In de piramide op de begraafplaats van Balongsari (Rawagede) bevindt zich een diorama. Hierin wordt Rawagede met poppen gereconstrueerd: gewapende Nederlandse militairen staan met hun rug naar doodgeschoten dorpsjongens en treurende vrouwen (© foto: John van Hasselt / Corbis / de Volkskrant, 18 juni 2011).

Dit jaar 64 jaar geleden waren Nederlandse militairen tijdens de 1ste Politionele Actie in Rawagede op zoek naar Lukas Kustario, bijgenaamd ‘Pak Lukas’ en ‘De Tijger van West-Java’. Kustario, een kapitein van de TNI die eerder aanslagen op Nederlandse doelen had gepleegd, werd niet gevonden, noch wapens. Daarna werden alle aanwezige mannen en jongens doodgeschoten.

Volgens Zegveld is deze onrechtmatige daad/vordering niet verjaard. Daarnaast vorderen de weduwen financiële compensatie. Wel heeft Nederland al eerder spijt betuigd, maar weigert vooralsnog excuses aan te bieden. Excuses zouden betekenen dat Nederland schuld erkent, waarna alle nabestaanden van Nederlands-Indië hun deel zouden kunnen eisen.

Voor de rechtszaak is nu 86-jarige mevrouw Wanti Binti Sariman naar Nederland overgekomen; op 9 december ’47 werden haar man, oom en tuinman vermoord. Ook de heer Tasmin is naar Nederland gekomen. Hij is de zoon van Sa’ih Bin Sakam. Sakam was op 9 december ’47 de enige mannelijke overlevende van Rawagede en overleed op 7 mei dit jaar op 88-jarige leeftijd.

In 1948 verklaarde een rapport van de Commissie van Goede Diensten van de Verenigde Naties, pas vrijgegeven in 1995, dat de actie van het Nederlandse leger in Rawagede “welbewust en meedogenloos” was. In het rapport werd van Nederlandse zijde erkend dat er vier gevangenen waren geëxecuteerd. In 1969 werd in de Excessennota erkend dat in Rawagede een misdaad werd gepleegd, maar die werd zwaar gebagatelliseerd. Geen 431 mannen, maar 150 zouden er zijn gedood, en daarvan zouden er “maar ongeveer twintig” zijn geëxecuteerd.

Fotografe Suzanne Liem maakte een fotoreportage over de weduwen van Rawagede, te zien op http://suzanneliem.fotoplek.nl/

Terug naar Boven

 

ZONDAG 19 JUNI 2011

De Maizière: geen deelname in Libië, noch in Syrië

In een interview met het Duitse magazine Der Spiegel sluit de Duitse Minister van Defensie Thomas de Maizière (CDU) een Duitse deelname aan een NAVO-operatie in Syrië uit, zo die er al mocht komen.

Duitsland onthield zich op 27 maart jl. in de VN-Veiligheidsraad van stemming toen daar de VN-resolutie 1973 werd aangenomen die aan de basis lag van de militaire interventie in Libië. Duitsland weigert aan Operation Odyssey Dawn – nu: Operation Unified Protector - deel te nemen, maar staat onder zware druk van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Duitsland heeft wel kritiek op de NAVO. De Maizière beschuldigt de NAVO van een kortzichtige, slecht geplande operatie. Zo klaagt de ingezette strijdmacht over gebrek aan munitie, wat De Maizière ontlokte: "Natürlich muss man, wenn man etwas anfängt, auch immer wissen, wie lange man das durchhalten kann."

De meningsverschillen binnen de NAVO over het ingrijpen in Libië, doen de vraag rijzen of het bondgenootschap in zijn huidige vorm nog wel echt operationeel is. Zelfs als de luchtoorlog tegen het regime van Muammar Gaddafi uiteindelijk met succes zal worden bekroond, zijn de zwakke punten van het bondgenootschap duidelijk aan het licht gekomen.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 18 JUNI 2011

Ex-para’s zoeken vaker hun heil bij motorbendes

In het Belgische Genk werden onlangs drie leden van de motorclub Outlaws MC Belgium vermoord. Van alle betrokkenen waren er tenminste drie voormalige paracommando's.

Het Nieuwsblad in België schrijft dat dit voor specialisten geen verrassing is. Die weten al langer dat oud-militairen, en vooral para's, zich vaak aangesproken voelen door het sfeertje van motoren, broederschap en machogedrag bij de motorbendes.

Volgens prof. dr. Jacques Mylle, hoogleraar psychologie en didactiek aan de Koninklijke Militaire School in België, zijn de motorbendes een surrogaat voor hun leven binnen het leger: “Para's zijn sensatiezoekers. Ze worden erop getraind om om te gaan met moeilijke, chaotische en zelfs levensbedreigende omstandigheden. Een deel daarvan is bij de para's gegaan omdat ze een natuurlijke hang hebben naar activiteiten die hen een kick bezorgen. Bij een ander deel is het aangeleerd gedrag. Ze worden sensatiezoeker tijdens de opleiding. En dat is allemaal geen probleem, zolang ze binnen de streng gecontroleerde omgeving van het leger blijven. Vraag is alleen wat ze nadien, als ze weer gewoon burger worden, met die zucht naar sensatie moeten doen.”

Mylle pleit in Het Nieuwsblad voor meer nazorg voor para's die de dienst verlaten: “We zouden die mannen moeten voorbereiden op hun terugkeer naar het gewone leven. Hen onttrainen, zeg maar. Hen de drang naar sensatie ontleren. Of er op zijn minst voor zorgen dat ze een legaal en sociaal aanvaard alternatief vinden als uitlaatklep.”

Volgens hoogleraar Mylle vinden veel ex-para's bijvoorbeeld zo'n uitlaatklep in vechtsporten: “Ze blijven parachute springen of gaan bergen beklimmen. Bij anderen ontaardt die drang dan weer in overmatig drinken en cafégevechten. En nog anderen zoeken een surrogaat voor hun leven binnen het leger, en vinden dat in zo'n motorbende. Het zijn vooral de mannen met een eerder zwakke persoonlijkheid en een laag zelfbeeld. Ze hebben nood aan een groep waarmee ze zich kunnen identificeren. Binnen zo'n motorbende vinden ze een duidelijke structuur, broederschap, uiterlijke kentekens. Ze trekken zich daaraan op, vinden er een sociale status.”

Voor speurders gespecialiseerd in motorbendes is de aanwezigheid van ex-militairen geen verrassing. Elke chapter van de Hells Angels of de Outlaws telt wel enkele leden met een militair verleden. Het zijn ook oud-militairen die Hells Angels in 1948 in Californië gesticht hebben. Otto Friendli, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, zou de club opgericht hebben. En omdat er in die tijd een rijke voorraad was aan ‘verveelde oorlogsveteranen op zoek naar avontuur' vond hij al snel medestanders.

De mannen die in de criminaliteit of bij motorbendes verzeild geraken, zijn volgens Mylle vaak mannen die eigenlijk nooit bij de para's hadden mogen komen: “Maar de Belgische manier van selecteren is er eentje waarbij iedereen die aan de normen voldoet toegelaten wordt, tenzij er contra-indicaties zijn.”

Het gevolg is wel dat er mensen toegelaten worden die eigenlijk niet bij de para's thuishoren, meent Mylle: “Sommigen vallen er na verloop van tijd uit, bijvoorbeeld omdat ze plots over de schreef gaan en verplicht moeten vertrekken. Die vormen buiten een extra gevaar, want ze zitten ook nog eens vol frustratie door hun mislukking.”

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 17 JUNI 2011

Aspirant-officier anno 2011 vindt zich niet langer elite

Slechts éénderde van de aspirant-officieren van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht rekent zichzelf tot de elite, de crème de la crème van de samenleving. Dat concludeert Jos van Schilt, die op 22 juni aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg zal promoveren op de studie Herfsttij van het Elitegevoel. Het elitair zelfbeeld van aspirant-officieren op de Koninklijke Militaire Academie in de periode 1948 tot 2008.

Wie zichzelf tot de elite van Nederland rekenen, zijn volgens Van Schilt vooral mannelijke eerstejaars die bij de Koninklijke Landmacht krijgswetenschappen studeert, van wie de vader beroepsmilitair is en bovendien gelovig.

Socioloog Van Schilt nam voor zijn onderzoek de situatie van bijna 400 (oud-)cadetten onder de loep uit de periode 1948 -1999. Hoewel hij geen harde cijfers kan geven, heeft hij het idee dat het ‘elitegevoel’ van de huidige generatie aankomende officieren veel minder sterk is dan in de periode van vlak na de oorlog: “Veel van de huidige cadetten geven aan zich helemaal niet beter te voelen dan een ander. Anderen zeggen er geen mening over te hebben.”

Geïnterviewden van de oudere generaties benadrukken volgens hem bijvoorbeeld vaker dat ze “minstens zeshonderd man onder zich hadden” of invloedrijke mensen kennen. Ze vinden dat ze een voorbeeldrol in de maatschappij spelen.

Veel van de huidige cadetten hebben nog steeds een collectief zelfbeeld waarbij deugden als discipline, eer, integriteit en loyaliteit hoog in het vaandel staan. De promovendus constateert dat de cadetten die waarden nog steeds tijdens de basis van hun opleiding krijgen ingeprent.

Terug naar Boven

Niet vaker misstanden Defensie in 2010

Uit gegevens van het Ministerie van Defensie blijkt dat er in 2010 onder het personeel 107 misstanden zijn geconstateerd tegen 168 meldingen bij de Functionarissen Integriteitszorg. Het aantal geconstateerde misstanden in 2009 bedroeg 72 van de 113 meldingen. Beide jaren blijkt bijna tweederde (64%) van de meldingen ook feitelijk om misstanden te gaan.

De Functionaris Integriteitszorg verricht bij integriteitschendingen die niet onder ‘ongewenst gedrag’ vallen, onderzoek naar de vermeende integriteitschending en adviseert de betrokken leidinggevende over eventueel te nemen stappen.

Volgens het ministerie komt de stijging vooral doordat meer aandacht wordt besteed aan integriteit dan vroeger. Hierdoor worden meer misstanden gemeld. Er kan dus niet worden gezegd dat Defensiepersoneel vaker over de schreef gaat.

Defensie benadrukt dat elk incident er één te veel is. Misstanden lopen uiteen van foutief ingevulde declaratieformulieren, misbruik van telefoons en voertuigen, misbruik van bevoegdheden, diefstal van computers en bepaalde bijbanen tot verduistering.

De cijfers gaan niet over ‘ongewenst gedrag’, zoals pesten, discriminatie, agressie en (seksuele) intimidatie. Daarover zijn nog geen actuele gegevens. In 2009 kwamen daarover 881 meldingen binnen.

In juli zal oud-Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), generaal b.d. Cees de Veer, de resultaten van zijn onderzoek naar integriteitsschendingen binnen de krijgsmacht presenteren. Minister van Defensie Hans Hillen gaf hiertoe opdracht naar aanleiding van wantoestanden bij de marine in Den Helder.

De krijgsmacht raakte onlangs nog een aantal maal in opspraak, onder meer bij onderdelen van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) in Den Helder (CAMS-Force Vision) en op de Frederikkazerne in Den Haag.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 16 JUNI 2011

Initiatiefwet Veteranen ingediend door Tweede Kamer

Op initiatief van D66, GroenLinks, PvdA en SP hebben alle partijen in de Tweede Kamer, zowel coalitie als oppositie, vandaag gezamenlijk een Veteranenwet ingediend. De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid tegenover veteranen, omdat ze vaak onder gevaarlijke omstandigheden werken en bereid zijn hun leven te geven. Talloze veteranen kampen jaren na hun uitzending nog met trauma’s en andere klachten.

In de initiatiefwet wordt het begrip veteraan uitgebreid en gelden militairen in actieve dienst die uitgezonden zijn geweest, voortaan ook als veteraan. Daarmee kunnen ze aanspraak maken op regelingen die nu alleen voor oud-militairen beschikbaar zijn. Ook de relaties van de veteranen kunnen van die nazorg gebruik maken.

De Veteranenwet heeft ook een preventief karakter. Zo regelt de wet, voorafgaand aan een missie, een goede informatievoorziening over gezondheidsrisico's. Mochten er tijdens of na een uitzending toch problemen ontstaan, moet er zo snel mogelijk (na)zorg worden geboden. Het doel is een veteraan zo snel mogelijk weer te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Ook komt er een veteranenloket, waar veteranen 24 uur per dag met vragen terecht kunnen. Er wordt een zorgcoördinator toegewezen, die de veteraan, zo nodig jarenlang, in het gehele zorgtraject begeleidt. Het veteranenloket is een samenvoeging van het Centraal Aanmeld Punt Veteranen (CAP) in Doorn en het Zorgloket Veteranen bij het ABP.

Tot slot komt er een speciale Veteranenombudsman, die klachten en vragen over de zorg gaat behandelen. De Veteranenombudsman brengt van zijn werkzaamheden verslag uit aan de beide Kamers der Staten-Generaal en aan de Minister van Defensie.

Al jarenlang wordt over een Veteranenwet gesproken. Al op 20 juni 2005 dienden de Tweede Kamerleden Angelien Eijsink (PvdA) en Jelleke Veenendaal (VVD) een motie in voor een integrale benadering bij de zorg voor veteranen voor, tijdens en na een uitzending én de één loketgedachte voor hulpvragen van veteranen.

Het Ministerie van Defensie deed in 2010 een eigen wetsvoorstel, maar daarmee waren SP, PvdA, GroenLinks en D66 niet tevreden. Nu ligt er een gezamenlijk voorstel, waar Minister van Defensie Hans Hillen mee verdergaat.

Door samenwerking met de militaire vakbonden ACOM en AFMP, met verschillende veteranenorganisaties, en vele gesprekken met veteranen en hun familieleden, heeft de Veteranenwet een breed maatschappelijk draagvlak gekregen.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 15 JUNI 2011

Pechtold pleit voor blauwhelmen in Libië

Bij de presentatie van het rapport ‘Hervormingen in de Arabische regio: kansen voor democratie en rechtsstaat?’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), heeft Alexander Pechtold uitgesproken dat Nederland internationaal moet gaat pleiten voor een nieuwe VN-resolutie die het mogelijk maakt blauwhelmen naar Libië te sturen om de 'humanitaire ramp' die zich in het land afspeelt, tegen te gaan.

Als er een VN-vredesmacht in Libië zou komen, zou ook Nederland zijn steentje moeten bijdragen.

Het AIV-advies, dat tot stand is gekomen door een commissie onder voorzitterschap van prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve (Minister van Defensie van 1994 tot ’98), geeft aan op welke wijze de democratische krachten in de Arabische regio ondersteund kunnen worden.

Volgens de fractievoorzitter van D66 gaat de NAVO-missie in Libië niet ver genoeg. VN-militairen zouden een eventuele wapenstilstand kunnen controleren. Pechtold onderstreept daarmee het standpunt van de AIV, die ook wijst op ideeën voor een vredesoperatie in Libië.

Ook Tweede Kamerlid Frans Timmermans van de PvdA voelt er wel voor Nederlandse blauwhelmen naar Libië te sturen. Voorwaarde is wel dat de VN-Veiligheidsraad zich heeft uitgesproken voor zo'n vredesmacht. Als er dan een beroep wordt gedaan op Nederland om militairen te leveren, zou Timmermans daar positief naar kijken. De VN heeft volgens Timmermans de plicht na te denken over de verdere toekomst van Libië als het militaire conflict is beëindigd.

Terug naar Boven

Militair overleden na zelfverdedigingstraining

De 20-jarige sergeant Boy van Geffen, werkzaam bij 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault Regiment Van Heutsz, is gisteravond overleden nadat hij op 8 juni, anderhalf uur na het afleggen van een zelfverdedigingstraining bij Defensie, onwel was geworden. Tijdens de training moeten de militairen hun vaardigheden laten zien op het gebied van militaire zelfverdediging. Hierbij kunnen ze ook klappen op het hoofd krijgen, maar ze dragen beschermende kleding, zoals bokshandschoenen en een zgn. bokskap met achterhoofd-, jukbeen- en kinbescherming.

Nadat er een verpleegkundige bij was gehaald, is de militair direct naar het ziekenhuis in Weert gebracht, waar een bloeding in het hoofd werd vermoed. Daarop is besloten hem op te nemen in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht, waar de militair nog diezelfde avond is geopereerd en een paar dagen in coma is gehouden. Zijn toestand verbeterde echter niet en gisteravond overleed hij.

Defensie heeft direct na het incident de Arbeidsinspectie ingelicht en is een onderzoek naar de omstandigheden van het voorval gestart. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak met twaalf rechercheurs.

De militair deed de Voortgezette Algemene Kader-Opleiding Luchtmobiel (VAKOL), waarin (onder)officieren worden opgeleid om als rode baret-dragende functies te mogen vervullen binnen 11 Luchtmobiele Brigade. Het belangrijkste doelen van de opleiding, die 7 weken duurt, zijn het voldoen aan de luchtmobiele eisen en het kunnen leiding geven onder verzwarende omstandigheden.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 14 JUNI 2011

Tweede Kamer wil behoud deel materieel

De Tweede Kamer stemde vandaag in met moties van de coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV, waarin wordt gevraagd dat de krijgsmacht niet twee maar alle vier de nieuwe Ocean Patrol Vessels (OPV’s, patrouilleschepen) behoudt, er tot en met 2017 vijf AS-532U2 Cougar MK II transporthelikopters operationeel blijven en, tot en met 2013, één McDonnell Douglas DC10-vrachtvliegtuig.

Tijdens het debat over de bezuinigingen bij Defensie op 6 juni jl. was al duidelijk geworden dat de Tweede Kamer dit materieel wilde sparen. De financiële dekking wordt deels gezocht in een concentratie van de gebouwen en terreinen van Defensie en door af te zien van nieuwbouw.

Het bedrag van € 1 miljard aan structurele bezuinigingen in de komende vier jaar, blijft overeind. Het kabinet moet nog een besluit nemen over de uitvoering van de moties.

Terug naar Boven

Tom Cruise speelt Jack Reacher in 'One Shot'

De Amerikaanse acteur Tom Cruise heeft de hoofdrol te pakken in de verfilming van het boek One Shot uit 2005 van de Britse schrijver Lee Child – pseudoniem van Jim Grant.

In de film zal hij de rol van de rondzwervende Jack Reacher op zich nemen, voorheen majoor bij de United States Army Military Police. De man met het stopzinnetje “That’s for damn sure”, wil zijn eigen land leren kennen, omdat hij zijn jeugd op buitenlandse militaire bases heeft doorgebracht. Dus trekt Reacher na zijn ontslag in de VS rond met alleen geld, een tandenborstel en een verlopen paspoort op zak.

In ‘One Shot’, in het Nederlands vertaald als ‘Voltreffer’, onderzoekt Reacher de moord op klaarlichte dag op vijf onschuldige mensen. De hoofdverdachte is James Barr, oud-militair en voormalig scherpschutter. Barr weigert te praten, roept de hulp van Reacher in, maar heeft alle schijn tegen. Ondanks de ‘waterdichte bewijzen’ betwijfelt Reacher zijn schuld en denkt dat er meer aan de hand is.

Scenarioschrijver en regisseur van ‘One Shot’ is Christopher McQuarrie, die ook het scenario schreef van films als ‘The Usual Suspect’ en ‘Valkyrie’, de laatste eveneens met Tom Cruise in de hoofdrol.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 13 JUNI 2011

Oplopende spanning Vietnam-China

Vietnam is vandaag begonnen aan een reeks militaire oefeningen in de Zuid-Chinese Zee waarbij met scherp geschoten wordt. De oefeningen komen er op het ogenblik dat de spanningen tussen Vietnam en China weer zijn toegenomen vanwege twee betwiste archipels in de regio.

Volgens een officier van de Vietnamese marine  vindt de oefening plaats nabij het eiland Hon Ong, op ± 40 km ten oosten van de Vietnamese kust. Hanoi en Peking voeren strijd over de eilandengroepen Paracel en Spratlys, die rijk zouden zijn aan olie.

De huidige spanningen begonnen in mei jl., toen Vietnam China ervan beschuldigde zijn soevereiniteit te hebben "geschonden" na een incident waarbij een Vietnamees olie-exploratieschip door Chinese boten werd beschadigd.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 11 JUNI 2011

Grote technische gebreken CV90

Uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws blijkt dat het nieuwe pantserrupsvoertuig van Defensie, de CV90, te kampen heeft met grote technische gebreken. Daarnaast is er een groot tekort aan reserveonderdelen waardoor de helft van de voertuigen stil staat en niet inzetbaar is.

De researchredactie is in het bezit van interne documenten over de onderhoudsstaat van tientallen pantservoertuigen. Daaruit blijkt dat de helft van de CV90’s niet inzetbaar is.

Zo slijten de tandwielen snel waarmee de koepel draait en zijn hydraulische slangen, die te kort blijken, afgescheurd. Reserveonderdelen om de gebreken te repareren zijn er ook niet waardoor het nog langer duurt voordat de pantservoertuigen weer kunnen worden ingezet.

De eerste CV90's zijn in 2008 aan Defensie geleverd en de geplande levensduur is 30 jaar. De CV90 is ontwikkeld en geproduceerd door het Zweedse BAE Systems Hägglunds (BSH). Nederland heeft in totaal 184 CV90 infanteriegevechtsvoertuigen besteld, waarvan er inmiddels 130 zijn geleverd. Het pantserrupsvoertuig kost € 4 miljoen per stuk. In totaal is er een investering van € 1,1 miljard mee gemoeid.

Defensie zegt zelf niet precies te weten hoeveel voertuigen kapot zijn, maar erkent wel dat er nu teveel zijn: “Zoals te verwachten bij een nieuw ontwikkeld, technisch hoogstaand, product zijn er een aantal aanpassingen nodig in de fase van ingebruikname. Oplossingen zijn gevonden waardoor het voertuig steeds meer voldoet aan wat Defensie bij de verwerving ervan voor ogen had. We kunnen geen CV90's inzetten totdat ze operationeel inzetbaar zijn. Daar wordt nu aan gewerkt."

De defecten aan de CV90 zijn extra pijnlijk voor Defensie, omdat ze de zwaardere Leopard 2A6-gevechtstanks, die net zijn wegbezuinigd, moeten gaan vervangen.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 10 JUNI 2011

Defensie verstrooit as Ridder Mulder-Gemmeke

Defensie heeft de laatste wens van mevrouw 'Jos' Mulder-Gemmeke, Ridder der Militaire Willems-Orde der 4de klasse, vervuld. Dat gebeurde vandaag door haar as uit te strooien boven de Noordzee vanuit een AB 412 SP reddingshelikopter van 303 Search and Rescue Squadron.

Naast Koningin Wilhelmina was mevrouw Mulder-Gemmeke, die 20 december 2010 overleed, de enige vrouw die ooit is geëerd met de Militaire Willems-Orde.

Het Defensie Helikopter Commando, waarbij de reddingshelikopter is ondergebracht, heeft op gepaste wijze invulling gegeven aan de asverstrooiing. Deze gebeurde op een locatie waarvan de lengtegraad direct verwant is met de geboortedatum van mevrouw Mulder-Gemmeke, 3 juni 1922. De asverstrooiing heeft plaatsgevonden op 6 graden, 3 minuten en 22 seconden oosterlengte en 52 graden en 32 minuten noorderbreedte.

Mevrouw Mulder-Gemmeke begon tijdens de Tweede Wereldoorlog in Den Haag haar verzetswerk met het verspreiden van de illegale krant ‘Je Maintiendrai’. Later was ze werkzaam als agente en verbindingsofficier, waarbij ze verschillende keren het transport van radiozenders en andere materialen die vanuit Engeland werden verstuurd, naar verzetsgroepen in Nederland verzorgde. Ook werd ze in Engeland opgeleid tot geheim agent. In 1961 trouwde ze met de oorlogsvlieger generaal-majoor Joop Mulder – ook onderscheiden met de Militaire Willems-Orde.

Mevrouw Mulder-Gemmeke ontving op 22 juli 1950 in het Paleis op de Dam in Amsterdam haar Militaire Willems-Orde der 4de klasse.

Terug naar Boven