NIET HET EERST, WÉL HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

JUNI 2015
M
D
W
D
V
Z
Z
3
4
6
7
8
11
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
25
26
28
29
30

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

ZATERDAG 27 JUNI 2015

Geslaagde 11e editie Veteranendag

De 11e editie van de Nederlandse Veteranendag heeft vandaag bijna 100.000 bezoekers naar Den Haag getrokken.

De dag begon met een ceremonie in de Ridderzaal, met optredens van zangeres Ellen ten Damme en operazanger/veteraan Bastiaan Everink. Ook Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, premier Mark Rutte, minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en vierhonderd genodigden waren hierbij aanwezig.

Volgens premier Rutte is Veteranendag "een dag [...] van samen zijn, tradities doorgeven, van erkenning en van herkenning."

Voorafgaand aan het traditionele defilé werden op het Binnenhof tientallen veteranen gedecoreerd met de Herinneringsmedaille Vredesoperaties. Daarnaast kreeg een delegatie van vijftien UNIFIL-veteranen het recent ingestelde Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen.

Ruim 5.000 veteranen en militairen in werkelijke dienst defileerden aansluitend in het begin van de middag door de Haagse binnenstad. Nederland heeft ongeveer 117.000 veteranen, die hebben gediend in de Tweede Wereldoorlog of daarna in dienst van de vrede in onder andere Nederlands-Indië, Korea, Nieuw-Guinea, Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Mali.

Enkele tientallen veteranen van Dutchbat liepen het defilé met een rouwband om. Daarmee werden de duizenden slachtoffers van de val van Srebrenica herdacht, maar ook collega's die zijn overleden. De Dutchbatters vinden dat er nog altijd veel te veel onduidelijk is rond het rampzalige verloop van de missie van het Nederlandse VN-bataljon.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 24 JUNI 2015

Megaorder Defensie voor 3.300 vrachtwagens ophanden

Defensie staat aan de vooravond van de vervanging van 3.300 vrachtwagens, waarmee een investering is gemoeid van ruim € 1 miljard. De Telegraaf meldt vandaag dat dit naar verwachting volgende maand zal plaatsvinden.

Vrachtwagenbouwer DAF Trucks ziet als één van de gegadigden grote kansen voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Volgens een woordvoerder van DAF Trucks is het gunnen van de order daarnaast "een mooie voortzetting van de intensieve relatie van DAF met Defensie." DAF kent een lange historie wat betreft de levering van voertuigen aan de Nederlandse krijgsmacht.

Vanwege het megabedrag dient de opdracht echter Europees te worden aanbesteed. Europese concurrenten van DAF Trucks zijn onder andere Iveco, Renault en Scania.

De vrachtwagens zullen tot en met 2024 gefaseerd moeten instromen bij de krijgsmacht.

De exacte plannen voor de door alle krijgsmachtdelen te gebruiken nieuwe vrachtwagens moeten nog door minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Om die reden is Defensie terughoudend met het verstrekken van informatie. Volgens Defensiewoordvoerder Jurriaan Esser is het "gebruikelijk eerst het parlement in te lichten."

De vrachtwagens moeten het verouderde wagenpark van middelzware vrachtwagens met een laadvermogen van vier ton - in jargon: YA-4440 en YA-4442 - vervangen. Van beide series, afgeleid van de civiele DAF 1600-serie, zijn vanaf 1977 in totaal ruim 12.000 exemplaren aan de krijgsmacht uitgeleverd.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 18 JUNI 2015

NAVO-oefening NOBLE JUMP afgesloten

Na afloop van de Media Day van de NAVO-oefening NOBLE JUMP heeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert gezegd dat NAVO-militairen in staat zijn om een eventuele aanval van de Russen tegen te houden.

Tegelijkertijd gaf de bewindsvrouw aan dat de NAVO-lidstaten dan wel blijven investeren in de onderlinge samenwerking van hun krijgsmachten en in de paraatheid en verplaatsbaarheid van hun troepen: “En daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan.”

De oefening NOBLE JUMP is een oefening van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), de Spearhead (flitsmacht) van de NAVO, die op 9 juni begon en vandaag eindigt.

325 Nederlandse militairen van 11 Luchtmobiele Brigade namen deel aan de oefening in Polen. In totaal namen 2.100 militairen deel aan NOBLE JUMP, onder meer uit Duitsland, Tsjechië en Noorwegen.

De VJTF is bedoeld om bondgenoten binnen twee dagen te hulp te kunnen schieten.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 15 JUNI 2015

Polemoloog drs. Leon Wecke overleden

Op 13 juni is op 83-jarige leeftijd de polemoloog drs. Leon Wecke overleden. Wecke genoot onder andere populariteit met zijn column 'De Wereld volgens Wecke' in Checkpoint. Aan dit veteranentijdschrift leverde hij vanaf het eerste nummer in augustus 2000 zijn bijdragen. Ook was hij als columnist actief voor Omroep Gelderland.

Wecke, die als geboren Arnhemmer op 12-jarige leeftijd operatie MARKET GARDEN meemaakte, vervulde in 1953 zijn dienstplicht en hielp als militair mee bij de Watersnoodramp. Uit protest tegen de nucleaire bewapening van de NAVO weigerde hij echter voor zijn herhalingsoefeningen op te komen.

Leon Wecke, die politieke en sociale wetenschappen studeerde, stond in de jaren '60 aan de wieg van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tegenwoordig heet dit het Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management (CICAM).

Wecke, die bij de studierichting politicologie een populair docent werd, bereikte in 1997 de pensioengerechtigde leeftijd maar bleef als seniordocent verbonden aan het CICAM.

Ook doceerde hij aan het Instituut Defensie Leergangen, het Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael en het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 10 JUNI 2015

Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen beschikbaar

Vanaf vandaag is het nieuwe Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen beschikbaar. Vorige week zijn de eerste exemplaren geslagen bij de firma Van Veluw in Zeist.

Het nieuwe onderscheidingsteken is cirkelvormig, gemaakt van mat bronskleurig metaal en heeft een diameter van 25 millimeter. In grootte is het draaginsigne vergelijkbaar met de herinneringsemblemen ex-commando, ex-luchtmobiele brigade en Compagnie in de West. Het draaginsigne mag op het militaire uniform worden gedragen.

Op de voorzijde is in reliëf de beeltenis van de United Nations Service Medal aangebracht met de letters VN. Hierbinnen staat de beeltenis van Alfred Nobel met links de tekst 'ALFR. NOBEL' en rechts de tekst 'NAT. MDCCCXXXIII OB. MDCCCXCVI'.

Het draaginsigne Nobelprijs VN militairen is bij Ministerieel Besluit van 16 februari 2015 ingesteld. Het is toe te kennen aan (oud-) militairen die tussen 1956 en 1988 minstens dertig dagen aaneengesloten door Defensie in het buitenland zijn ingezet voor vredesafdwingende of –handhavende taken van de Verenigde Naties.

Voorwaarde is dat zij zich in alle opzichten goed van hun taak hebben gekweten. Het draaginsigne Nobelprijs VN-militairen wordt eenmalig (postuum) toegekend. Het verzoek om toekenning van het draaginsigne moet schriftelijk gebeuren.

Op 10 december 1988 is de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de vredesmachten van de Verenigde Naties voor deelname aan vredesmissies vanaf 1956. Het betrof vredesmachten uit de periode 1948-'88, onder andere in Libanon, Congo, India/Pakistan, Jemen en Syrië/Jordanië.

Als erkenning voor en gebaseerd op de Nobelprijs besloot minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert op 16 december vorig jaar tot de instelling van het draaginsigne.

De ruim 9.000 Nederlandse veteranen die in de periode 1979-'85 zijn uitgezonden met de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) vormen veruit de grootste groep die in aanmerking komt voor dit ereteken. Maar ook andere Nederlandse (oud-)militairen die tussen 1956 en '88 hebben deelgenomen aan een VN-vredesmissie kunnen het insigne aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor het draaginsigne geldt een uitzendtijd van minimaal dertig dagen. De draaginsignes worden naar verwachting vanaf september 2015 verstrekt.

Het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen kan worden aangevraagd via de website van het Veteraneninstituut.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 9 JUNI 2015

Stelling van de Dag, De Telegraaf: Den Haag is te nonchalant waar het om Defensie gaat

Uit de uitslag van de Stelling van de Dag van de interneteditie van dagblad De Telegraaf van gisteren, die vandaag is bekendgemaakt, blijkt dat de deelnemers massaal vinden dat de Tweede Kamer "beter moet opletten".

Uit de Voorjaarsnota, op 1 juni jl. namens het kabinet aangeboden door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, bleek dat Defensie minder heeft uitgegeven. Er was juist aangekondigd dat de krijgsmacht dit jaar ruimer in z'n jas zou komen te zitten, aldus De Telegraaf.


Een zeer ruime meerderheid van 90% vindt dat Den Haag te nonchalant is waar het om Defensie gaat. Ze vinden het verontrustend dat de uitgaven van Defensie zijn gedaald. Een bezorgde deelnemer merkt op: "Europa is niet voorbereid op een oorlog. Er is te veel bezuinigd op Defensie."

Premier Rutte en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert hebben vorig jaar op de NAVO-top in Wales onder andere afgesproken dat in 2020 minimaal 2% van het nationale inkomen wordt uitgegeven aan Defensie.

Van de 2.535 deelnemers aan de online-enquête vindt daarnaast 46% dat Nederland genoeg bijdraagt aan de NAVO; 41% vindt dat dit niet het geval is.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 5 JUNI 2015

Slag bij Waterloo op maquette in Hermitage

Vanaf vandaag tot en met zondag 21 juni is in de Hermitage Amsterdam 's lands grootste Waterloo-maquette voor het publiek te zien.

Op 18 juni vindt de herdenking plaats van de Slag bij Waterloo, dan precies 200 jaar geleden. De veldslag maakte definitief een einde aan de aspiraties van Napoleon Bonaparte om zijn rijk verder uit te breiden. Vlak na de slag werd hij niet meer erkend als keizer en door de Britten verbannen naar het eiland Sint-Helena.

Gisteravond werd de maquette symbolisch geopend door de Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten en tevens gouverneur van de hoofdstad, generaal-majoor Marc van Uhm.

De tentoongestelde maquette, die in 28 jaar tijd is vervaardigd door Piet Prinsen uit Castricum, maakt deel uit van de gelegenheidstentoonstelling Alexander, Napoleon & Joséphine.

De maquette is gemaakt op schaal 1:72, meet 33 vierkante meter en telt ruim 9.000 handbeschilderde soldaten en 1.500 paarden op het beroemde slagveld. Het tafereel laat het moment zien vlak voordat de Franse keizer Napoleon Bonaparte en de Britse hertog van Wellington, Arthur Wellesley, op 18 juni 1815 tegen elkaar ten strijde trekken.

Niet alleen is het terrein natuurgetrouw op schaal weergegeven, ook zijn alle regimenten - met al hun uniformkleuren, banieren en dergelijke - door Prinsen tot in de kleinste details correct weergegeven. Gegeven de schaal van de miniatuursoldaten, die gemiddeld slechts 2,5 cm groot zijn, was dit een secuur priegelwerk.

Prinsen zelf is elke dag in de Hermitage aanwezig om toelichting te geven aan de bezoekers. De maker hoopt dat zijn levenswerk na deze maand permanent in een ander museum kan worden tentoongesteld, bijvoorbeeld in het Nationaal Militair Museum.

Bij de opening verklaarde directeur Cathelijne Broers van de Hermitage dat de rol van de Nederlandse eenheden in de Slag bij Waterloo in de geschiedschrijving duidelijk onderbelicht is gebleven.

Volgens generaal-majoor Van Uhm waren de verwachtingen van de coalitiepartners destijds niet hooggespannen: "Maar onze rol was cruciaal. Nadat Britse eenheden begonnen te vluchten, stopte Chassé met zijn divisie de Keizerlijke Garde van Napoleon en achtervolgde een van zijn brigades de Franse elitetroepen tot ze in de armen van de Pruisen belandden. Misschien wel daardoor verwachten onze internationale partners tegenwoordig veel van onze militairen." Aldus de generaal op de website van het ministerie van Defensie.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 2 JUNI 2015

Promotie Michelle Schut: op missie beter leren omgaan met cultuurverschillen

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen is gisterenmiddag Michelle Schut gepromoveerd op haar proefschrift Soldiers as strangers. Morally and culturally critical situations during military missions.

Prof. dr. Désirée Verweij, hoogleraar militaire ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), en prof. dr. Jan van der Meulen, bijzonder hoogleraar militair-maatschappelijke studies aan de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent aan de NLDA, begeleidden de promovendus en haar proefschrift.

Op missie hebben militairen regelmatig contact met onbekende culturen. Haar proefschrift is de eerste studie die deze confrontatie van militairen met een andere cultuur verbindt met morele dilemma's tijdens moderne militaire operaties. Deze interculturele interacties zijn niet beperkt tot contact met de lokale bevolking, maar ook met internationale coalitietroepen.

Militairen nemen het gedrag van 'de ander' regelmatig was als vreemd en zelfs als een schending van hun eigen waarden of eventueel als een schending van universele waarden. In andere woorden, ze ervaren moreel en cultureel kritieke situaties, zoals corruptie, of in de interactie met verdachten, vrouwen en kinderen. Het proefschrift gaat in op dit soort dilemma's.

In haar promotieonderzoek, waaraan ze sinds 2010 vanuit de Nederlandse Defensie Academie heeft gewerkt, wordt vanuit een interdisciplinaire benadering (ethiek, antropologie, sociologie en psychologie) de relatie tussen moraliteit en cultuur in de militaire context onderzocht.

Schut concludeert dat militairen vaak wel goed geïnformeerd worden over de praktische omgang met de vreemde cultuur ("Je kunt bijvoorbeeld beter geen kauwgom kauwen tijdens de Ramadan), maar dat ze beter voorbereid zouden moeten worden op de omgang met situaties die in strijd zijn met hun persoonlijke waarden.

De inzichten van haar proefschrift zijn niet alleen behulpzaam voor Defensiepersoneel, maar voor iedereen werkzaam in en met andere culturen, zoals binnen de veiligheidssector, diplomatie en ontwikkelingssamenwerking.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 1 JUNI 2015

Smart Vest van € 125.000 voor Belgische militair

In juli bestelt België 40 Smart Vests bij Thales Nederland. Het gaat om hypermoderne, modulair gevechtsvesten waarmee een militair kan worden uitgerust. Voor de eerste bestelling dient € 5 miljoen te worden neergeteld, omgerekend € 125.000 euro per stuk.

In de Smart Vests worden onder andere een draag- en bepakkingssysteem, ballistische bescherming, een communicatie- en informatiemodule (C4I-module) en energievoorziening voor de C41-module (e-Lighter) geïntegreerd.

Wanneer de gebruikerstests positief uitvallen, zullen tegen 2019 zo'n 4.300 Smart Vests worden aangekocht voor in totaal € 140 miljoen. Naar verwachting zal de kostprijs per Smart Vest tegen die tijd zijn gedaald naar € 30.000.

De bestelling maakt deel uit van het programma Belgian Soldier Transformation (BEST), het equivalent van het Nederlandse Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS). VOSS maakt deel uit van het project Soldier Modernization Programme. De Benelux-landen hebben op het gebied van de ontwikkeling van het Smart Vest een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

De Belgische minister van Defensie Steven Vandeput werkt op dit moment aan zijn toekomstplannen voor de Belgische krijgsmacht. Vandeput wil het jaarbudget verdubbelen, maar dat stuit op verzet.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...