NIET HET EERST, WÉL HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

JUNI 2016
M
D
W
D
V
Z
Z
4
5
10
11
12
15
16
17
19
21
22
23
26
27
28
29
30

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

ZATERDAG 25 JUNI 2016

Veteranendag 2016 in teken Dutchbat III

Op de 12e editie van Veteranendag in Den Haag zijn vandaag 95.000 bezoekers afgekomen, die in de Haagse binnenstad 5.000 veteranen en (oud-)militairen traditiegetrouw door de stad zagen defileren.

In Nederland wonen ruim 117.000 veteranen.

Vanaf het festivalterrein op het Malieveld marcheerden de veteranen en (oud-)militairen naar de Kneuterdijk, waar Koning Willem-Alexander, premier Mark Rutte en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert het defilé afnamen.

Voorafgaand aan het defilé kregen ruim 70 veteranen op het Binnenhof en in aanwezigheid van het staatshoofd de herinneringsmedaille voor vredesoperaties opgespeld.

Centraal dit jaar stonden de Nederlandse militairen die in 1995 zijn uitgezonden naar Srebrenica. Vóór de ceremonie ontmoetten de premier en de minister van Defensie de leden van Dutchbat III die ook in het defilé meeliepen.

In haar toespraak bij de medaille-uitreiking op het Binnenhof zei ze onder andere dat Nederland "in geen enkel opzicht" was voorbereid op het drama dat zich in 1995 in de moslimenclave Srebrenica voltrok: "Het ging ieders voorstellingsvermogen te boven. De verwijten waren niet van de lucht. Ook de Dutchbatters kregen het bij thuiskomst zwaar te verduren. Waarom hadden zij het drama niet weten te voorkomen? Let wel, zij hebben, naar eer en geweten, en onder werkelijk onmogelijke omstandigheden hun taken zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Die verwijten kwamen dan ook hard aan. En meer dan dat."

Volgens de minister voorzag het mandaat van Dutchbat niet in "[...] een échte militaire verdediging van het gebied of van de bevolking. En daarmee werd een illusie van veiligheid gecreëerd." Toch werd Dutchbat naar Srebrenica gestuurd, "zonder adequaat te zijn voorbereid op de specifieke omstandigheden, met onvoldoende middelen en capaciteiten, een zwakke informatiepositie, om vrede te handhaven waar geen vrede was. Een opdracht die, reeds op voorhand, onuitvoerbaar was."

De minister vroeg daarom om een applaus voor de militairen: "Zij verdienen onze erkenning en waardering."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 24 JUNI 2016

Denktanks presenteren monitors 2016

In Den Haag hebben de denktanks HCSS en Clingendael hun monitors 2016 gepresenteerd.

The Hague Center for Strategic Studies (HCSS) bood The Wheel of Fortune aan, het Netherlands Institute of International Relations Clingendael A New Strategy - Implications for CSDP (CSDP staat voor Common Security and Defence Policy: Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, BP).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 20 JUNI 2016

Claims dreigen Defensie boven het hoofd te groeien

De NOS bericht dat veteranen zoveel schadeclaims indienen dat die een bedreiging kunnen worden voor de begroting van Defensie.

Volgens minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert is de "claimcultuur" van een andere orde dan een aantal jaar geleden. Ze waarschuwde de Tweede Kamer: "Ik kan u eerlijk zeggen dat ik het nodige op me af zie komen."

De stand van zaken met betrekking tot schadevergoedingen van veteranen was vandaag één van de agendapunten van het overleg van de Vaste Commissie voor Defensie met de minister.

De bewindsvrouw heeft geen idee waar ze op haar begroting geld kan vinden als het aantal claims blijft toenemen en is daarover in gesprek met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem: "Het gaat om een belasting van de Defensiebegroting, terwijl het een verantwoordelijkheid is voor de hele regering. Daar moeten we het over hebben."

De huidige claims passen nog wel binnen de Defensiebegroting.

Dit voorjaar riep het ministerie van Defensie advocaten van Libanonveteranen met PTSS op om per cliënt de schade door te geven. De veteranen hadden een rechtszaak lopen tegen de staat omdat ze vinden dat er onvoldoende nazorg is geweest na de vredesmissie van 1979 tot '85.

In het verleden wees Defensie de verantwoordelijkheid voor PTSS-schade bij Libanon-veteranen af, omdat er volgens hen wél goede nazorg zou zijn geweest. Toen de Centrale Raad van Beroep besliste dat de zorgplicht vóór, tijdens en na de uitzending onvoldoende was nagekomen stelde Defensie zijn standpunt bij.

Sinds 2012 is aan ruim 2.300 veteranen die vóór 2007 uit dienst gingen uitkeringen toegekend van maximaal € 125.000; in totaal gaat het om € 230 miljoen. Op dit moment lopen er nog 473 claims van veteranen die een aanvullende schadevergoeding eisen.

De opgelopen schade wordt vastgesteld met behulp van een ingewikkelde berekening, waarbij onder andere wordt gekeken hoeveel de veteraan als gevolg van PTSS aan salaris en pensioenopbouw is misgelopen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 18 JUNI 2016

Duitse minister hekelt "wapengekletter en oorlogstaal" NAVO

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier, vindt dat de recente oefeningen van de NAVO in Oost-Europa de veiligheid in de regio niet ten goede komen. Volgens Steinmeier verhogen de oefeningen de spanning met Rusland.

De Duitse bewindsman uit het kabinet van bondskanselier Angela Merkel roept daarom in een interview met Bild am Sonntag (Mehr Dialog mit Russland. Steinmeier kritisiert Nato-Manöver in Osteuropa) op tot meer samenwerking en dialoog met Rusland.

Van 7 tot 17 juni vond de grote NAVO-oefening ANAKONDA 2016 in Polen plaats, waaraan 31.000 militairen uit 24 NAVO-lidstaten deelnamen - onder wie 14.000 Amerikanen en 12.000 Polen.

Met 'ANAKONDA 2016' testte de NAVO de mogelijkheid te kunnen overgaan op een gezamenlijke militaire actie, mocht de situatie daarom vragen. Rusland zag de aanwezigheid van de NAVO-militairen als een bedreiging en kondigde tegenmaatregelen aan.

"Wat we nu niet moeten doen is de situatie verder op scherp zetten met wapengekletter. Wie denkt dat een symbolische tankparade op de oostgrens van de alliantie de veiligheid verder vergroot, vergist zich", aldus Steinmeier.

Volgens de Duitse buitenlandminister zou het "fataal zijn de militaire blik te vernauwen en alleen in afschrikkingspolitiek heil te zoeken."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 14 JUNI 2016

Nieuwe gevechtskleding en helm

De komende jaren krijgt de Nederlandse militair nieuwe gevechtskleding en een nieuwe helm. In een brief aan beide Kamers schrijft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert: "Door het veranderde expeditionaire optreden van de krijgsmacht en door de vooruitgang op technisch gebied kunnen aanpassingen niet langer in de huidige behoeftes voorzien."

De huidige kleding en helm dateren uit de jaren '90 van de 20e eeuw en in operationeel en technisch opzicht verouderd.

De nieuwe kledinglijn en helmen maken deel uit van het project Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS). Invoering van het DOKS draagt bij aan een effectievere inzet van Nederlandse militairen. Met de invoering van het DOKS - en de uitrusting van het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) - gaat de krijgsmacht geleidelijk over op het camouflagepatroon Netherlands Fractal Pattern (NFP).

In de brief geeft de bewindsvrouw aan dat, uit doeltreffendheidsoverwegingen, niet iedere militair de nieuwe spullen zal krijgen. De kleding en de helm worden "op need to have basis [verstrekt], afhankelijk van functies, taken en omstandigheden."

De aanschaf omvat 45.400 basispakketten en een aantal aanvullingspakketten voor militairen die onder zware weers- en terreinomstandigheden of tijdens operaties taken uitvoeren.

Daarnaast worden 22.500 nieuwe helmen aangeschaft. Hiervan is éénvijfde bestemd voor de verstrekking vanuit een pool. Militairen die op basis van de aard van hun dagelijkse werkzaamheden geen nieuwe helm krijgen, krijgen gedurende oefeningen en operationele inzet een helm verstrekt uit de pool.

De kleding stroomt in van 2019 tot 2022, de helm voor operationele eenheden vanaf 2018/'19.

Met de aanschaf is een bedrag tussen € 25 en 100 miljoen gemoeid. Omdat nog dient te worden aanbesteed, wordt uit commerciële overweging geen exacter bedrag genoemd.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 13 JUNI 2016

Dankzij meevaller € 300 miljoen voor Defensie

Prinsjesdag is pas op 20 september a.s., maar volgens bronnen in Den Haag heeft het kabinet een financiële meevaller van € 1,2 miljard.

Dankzij coalitiepartij VVD krijgt het Ministerie van Defensie er € 300 miljoen bij. Dit bedrag is bedoeld om de gevolgen van eerdere bezuinigingen te verzachten, niet om te investeren.

Concreet betekent dit voor de krijgsmacht dat bijvoorbeeld materieeltekorten kunnen worden weggewerkt en dat andere bestaande problemen, zoals het gebrek aan munitie voor schietoefeningen en uren om te kunnen oefenen, varen en vliegen, kunnen worden opgelost.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 9 JUNI 2016

Israëlische Unmanned Ground Vehicle RoBattle

Het magazine Kijk meldt dat Israel een vechtrobot heeft ontwikkeld die op het slagveld heel wat taken kan uitvoeren.

De vechtrobot, RoBattle, wordt gefacbriceerd door Israel Aerospace Industries (IAI), met haar hoofdkantoor in Tel Aviv. IAI introduceert het voertuig op de wapenbeurs Eurosatory 2016 en prijst het aan als "a Combat Maneuvering and Support Ground Robot".

RoBattle is een zogenaamde Unmanned Ground Vehicle (UGV), die kan worden aangestuurd door een menselijke operator of bijna autonoom kan optreden. Bijna... want volledig zelfstandig vuur uitbrengen is bijvoorbeeld niet mogelijk. Wél kan RoBattle bepalen waar het vijandelijke vuur vandaan komt en daar zijn boordwapen op richten.

Ieder wiel van RoBattle wordt onafhankelijk van de rest aangedreven; desnoods kan het voertuig worden uitgerust met rupsbanden.

Volgens IAI is de robot bedoeld "[...] to be integrated with tactical forces in mobile, dismounted operations and support a wide range of missions including intelligence, surveillance and armed reconnaissance; convoy protection, decoy, and ambush and attack."

Met RoBattle heeft IAI haar familie grondrobots opnieuw uitgebreid. IAI produceerde al Panda, Sahar-IED, RoboCon en Guardium UGV.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 8 JUNI 2016

Opnieuw bezuinigen op Defensie

Uit vertrouwelijke Kamerstukken blijkt dat het kabinet opnieuw op de krijgsmacht gaat bezuinigen.

Nieuwe tegenvallers, zoals hogere personeelskosten, zouden het Ministerie van Defensie tot lapwerk dwingen om de begroting voor dit jaar sluitend te krijgen.

De maatregelen hebben gevolgen voor de exploitatie: de leden van het Korps Commandotroepen kunnen minder oefenen, er wordt bij de Koninklijke Luchtmacht minder gevlogen en bij de Koninklijke Marine minder gevaren, vacatures blijven onvervuld omdat er minder personeel kan worden geworven en voorraden met onderdelen worden minder snel aangevuld.

Volgens minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert raken deze maatregelen "vooral de mogelijkheden om operaties voort te zetten en gelijktijdig uit te voeren." Dit schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer.

In een toelichting op de aangepaste begroting van 2016 spreekt de minister over "tijdelijke maatregelen die niettemin merkbaar zullen zijn."

Defensie heeft de afgelopen decennia met enorme bezuinigingen te maken gehad.

Op Prinsjesdag, 20 september a.s., hoopt Defensie er opnieuw geld bij te krijgen. De hoop is onder meer gevestigd op de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. van 18 september 2014, die een verhoging van het Defensiebudget beoogt.

In de Rijksbegroting 2016 werd al een overzicht gegeven van de intensiveringsmaatregelen naar aanleiding van deze motie. Hieronder vallen onder andere het verhogen van de materiële en personele gereedheid en geoefendheid.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Stelling van de Dag van De Telegraaf: "Leger is tandeloze tijger"

Nederland dreigt het lachertje van Europa te worden als de bezuinigingen op Defensie niet worden gestopt.

Dit meent 87% van de deelnemers aan de Stelling van de Dag van De Telegraaf, zoals de krant die gisteren poneerde op haar website. In totaal reageerden 6.226 lezers op de stelling.

Veel deelnemers menen dat het "de schuld [is] van de politiek dat onze krijgsmacht het vertrouwen verliest." Ook vindt een ruime meerderheid dat het naïef was "te denken dat na afloop van de Koude Oorlog geen grote krijgsmacht meer nodig was."

Driekwart van de respondenten vindt dat altijd een beroep moet kunnen worden gedaan op NAVO-bondgenoten, maar slechts een derde ziet iets in een Europees leger.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 7 JUNI 2016

Motie-Kuiper verzoekt om opvolgen 2%-norm NAVO

In de Eerste Kamer is vanmiddag met brede steun een motie van ChristenUnie-senator prof. dr. Roel Kuiper c.s. aangenomen, waarin de regering wordt verzocht de Eerste en Tweede Kamer zo snel mogelijk inzicht te geven in het ontwerp van een meerjarig financieel kader dat duidelijk maakt hoe het Nederlands Defensiebudget zich zal ontwikkelen in het licht van de 2%-norm van de NAVO.

De motie-Kuiper is mede ondertekend door de senators Ben Knapen (CDA), Frank van Kappen (VVD), Peter van Dijk (PVV) en Henk ten Hoeve (Onafhankelijke Senaatsfractie).

Behalve CDA, OSF, PVV en VVD is de motie gesteund door 50Plus, D66, PvdA en SGP.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 6 JUNI 2016

Quick Reaction Alert zorgt voor sonic booms

Bewoners van de noordelijke provincies hebben vanmiddag tot tweemaal toe een grote knal kunnen horen als gevolg van een spoedonderschepping door twee F-16's.

De toestellen, ingezet vanaf de Vliegbasis Volkel, gingen bij deze zgn. Quick Reaction Alert (QRA) door de geluidsbarrière. Dit leidt tot knallen met een explosief geluid (sonic boom).

Volgens het Ministerie van Defensie moesten de F-16's met spoed de lucht in toen een, op dat moment, onbekend burgervliegtuig het contact met de luchtverkeersleiding had verloren.

In alle NAVO-lidstaten, dus ook in Nederland, staan 24/7 gevechtsvliegtuigen paraat om het luchtruim te beschermen en, wanneer dit nodig is, onderscheppingen uit te voeren.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 3 JUNI 2016

Defensie voor miljoenen benadeeld door Supreme

Het Nederlandse Ministerie van Defensie is voor miljoenen benadeeld door Supreme Foodservice, de Duitse cateraar die verantwoordelijk was voor de levering van voedsel en water aan de Nederlandse militairen in Uruzgan en de bereiding van de dagelijkse maaltijden op Kamp Holland in Tarin Kowt.

Dat zeggen oud-medewerkers van het bedrijf vanavond tegen journalist Rik Delhaas in het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland (20.00 - 20.30 uur) op NPO Radio 1.

Supreme is verwikkeld in een internationale fraudezaak. Volgens de oud-medewerkers is ook Nederland op die manier voor miljoenen benadeeld.

Om de fraude te kunnen plegen werd in 2005 in Dubai, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, het tussenbedrijf Jamal Ahli Foods Company LLC (JAFCO) opgericht.

Via JAFCO werden de kosten van voor de militairen aangekochte voedsel en water kunstmatig verhoogd, om ze daarna met een winst van 30 à 40% door te verkopen aan Supreme, mede-eigenaar van dit tussenbedrijf.

Op de website van VPRO's Bureau Buitenland geeft Delhaas aan: "Precieze getallen kan ik helaas nog niet geven. Volgens een berekening van Ko Colijn, directeur van Instituut Clingendael, ligt het bedrag ergens tussen de 20 en de 50 miljoen Amerikaanse dollars [€ 18 à 45 miljoen, BP]."

Op 8 december 2014 stemde Supreme al in met een schikking van het Amerikaanse Department of Justice tot het betalen van $ 434 miljoen omdat het te veel geld in rekening had gebracht voor de levering van water en voedsel aan Amerikaanse militairen in Afghanistan. Die strafrechtelijke sanctie vloeide voort uit de Amerikaanse False Claim Act.

In een eerste reactie aan Bureau Buitenland laat het Nederlandse Ministerie van Defensie weten dat er indertijd onderzoek is gedaan naar Supreme.

Destijds werden "niet genoeg aanwijzingen gevonden", waarna geen aangifte is gedaan bij justitie. Defensie geeft wél aan dat zich in het verleden ten aanzien van Supreme een te hoge prijsstelling heeft voorgedaan, maar dat de cateraar het te veel in rekening gebrachte bedrag heeft terugbetaald.

Ook in de huidige missie MINUSMA in Mali maakt Defensie gebruik van de diensten van cateraar Supreme

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 2 JUNI 2016

Samenwerkingsovereenkomst diergeneeskunde

Vandaag hebben het Ministerie van Defensie en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Het ondertekenen vond plaats door de commandant van de Defensie Gezondheids Organisatie, brigadegeneraal-arts Johan de Graaf, en de decaan van de Faculteit Diergeneeskunde, prof. dr. Wouter Dhert.


De samenwerkingsovereenkomst richt zich op het wetenschappelijke terrein van One Health. In de relatie met Defensie hebben onderwerpen zoals voedselveiligheid, opkomende zoönosen, veterinaire gezondheid en controle en interventies ten aanzien van vectoren zoals muggen en teken, hebben hierbij de bijzondere aandacht.

Ook kan worden gedacht aan de diergeneeskunde voor militair relevante diersoorten, zoals paarden.

Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Voorbeelden van gezondheidsbedreigende zoönosen zijn Q-koorts, tuberculose en vogelgriep.

Voor reserve majoor-dierenarts dr. Joris Wijnker, universitair docent bij het Institute for Risk Assessment Sciences - een onderzoeksinstituut van de faculteiten Diergeneeskunde en Geneeskunde van de Universiteit Utrecht - is de samenwerkingsovereenkomst de nieuwe basis waarop hij als militair dierenarts binnen de faculteit gaat functioneren.

De nu getekende overeenkomst is het resultaat van jarenlange inspanningen om de dierenarts weer terug te krijgen in de krijgsmacht en het besef van het belang om veterinaire expertise beschikbaar te hebben voor het werk van de militair.

De toegevoegde waarde van de dierenarts is, los van de reguliere dierenzorg, de gezondheidszorg voor militairen - preventief helpen het personeel gezond te houden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 1 JUNI 2016

Campagne om vrouwen te interesseren voor Defensie

Defensie is een nieuwe (reclame)campagne gestart om meer vrouwen te interesseren voor de krijgsmacht. De campagne stelt vooroordelen aan de kaak.

Op dit moment is 14% van de Defensiemedewerkers (militairen en burgers) vrouw. Op 1 november 2014 bedroeg onder de militairen het aantal vrouwen in de rang van majoor/luitenant ter zee der eerste klasse en hoger 9,1%; het aantal vrouwen in de rang van kolonel/kapitein ter zee 4,4% ('Kerngegevens Defensie, Feiten en cijfers, september 2015').

Om de diversiteit te vergroten wordt dit jaar extra aandacht besteed aan het werven van vrouwelijke werknemers.

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaak niet weten dat Defensie naar hen op zoek is en wat de mogelijkheden zijn. Veel vrouwen denken dat het een mannenwereld is, met alleen gevechtsfuncties.

Om de vooroordelen de kop in te drukken, is een aantal mannen gevraagd: "Vrouwen bij Defensie. Goed idee?" Hun antwoorden zijn voorgelegd aan vrouwen met verschillende functies bij Defensie.

Dit is te zien in deze commercial:

 

In de Defensiecampagne wordt gehakt gemaakt van het clichébeeld van mannen over vrouwen. De vrouwen in de commercial reageren op de nogal vrouwonvriendelijke mannelijke opmerkingen.

Evengoed als mannen kunnen vrouwen wereldwijd werken aan vrede en veiligheid, gaan ze een fysieke uitdaging niet uit de weg, zijn ze avontuurlijk en echte teamspelers.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...