NIEUWSARCHIEF MAART 2013
Terug naar de homepage
 

Naar de homepage

MAART 2013
M
D
W
D
V
Z
Z
2
5
9
10
16
20
24
26
29
30

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

ZONDAG 31 MAART 2013

Liberaal Reveil: nog ± € 750 miljoen bezuinigen op Defensie “geen taboe”

Hoewel moet worden gewaakt “voor een desintegratie van de krijgsmacht, is het wel degelijk mogelijk om met een kleinere Defensiecapaciteit en minder middelen uit de voeten te kunnen.” Het zou geen taboe mogen zijn om nog ± € 750 miljoen op de Defensiebegroting te bezuinigen.

Tot deze conclusie komen militair historicus Marno de Boer, politicoloog/polemoloog Ghassan Dahhan en politicoloog Stephan de Vries in hun openingsartikel ‘Strategisch denken anno nu. Heldere doelen voor de Nederlandse krijgsmacht’ in het jongste nummer van Liberaal Reveil.

Liberaal Reveil is het kwartaalblad van de met de VVD verbonden Prof. mr. B.M. Teldersstichting.

De auteurs vinden dat scherpe(re) keuzes zouden moeten worden gemaakt: het nationaal belang “in enge zin” en Nederlandse “direct vitale belangen” zouden meer prioriteit moeten hebben. Tegen het licht van de Defensiestrategieën van Nieuw-Zeeland en Noorwegen vindt het drietal dat de (militair-)strategische visie een rangorde zou kunnen bepalen in (vitale) belangen en (existentiële) dreigingen. Die is er nu niet.

Als voorbeeld toont, volgens de auteurs, de snelle terugtrekking van coalitietroepen uit Irak in 2010 en Afghanistan, zoals die voor volgend jaar gepland staat, aan dat de stabiliteit in deze landen blijkbaar niet van vitaal belang is voor de internationale veiligheid. Bovendien vinden ze het idee van nation building, het stabiliseren of zelfs democratiseren van falende staten, “in de praktijk veelal teleurstellend”.

Het uitvoeren van niet prioritaire missies zou niet langer nodig hoeven zijn. Voor de auteurs ligt de prioriteit op de territoriale verdediging van Nederland en Europa (Europese Unie), met anno 2013 de focus op het risicogebied Zuidoost-Europa.

Ook een veelzijdig inzetbare krijgsmacht zou niet per se nodig zijn: “inzetbaar” is pas functioneel op het moment dat de krijgsmacht “in staat is om effectief op te treden in een breed palet van risicogebieden.” Het eindrapport Verkenningen. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst uit 2010 onderschreef in haar ‘Minvariant’ al dat bij een scenario van € 1,5 miljard aan bezuinigingen op Defensie “een zodanige vermindering van de gevechtskracht aan de orde [is] dat van een veelzijdig inzetbare krijgsmacht geen sprake meer is.”

De bevordering van de internationale rechtsorde, zoals die wordt genoemd in de Grondwet (artikel 97, lid 1) wordt eveneens kritisch tegen het licht gehouden. Ondanks de constitutionele verankering zien de auteurs de bevordering van de internationale rechtsorde als een mogelijkheid, niet als een gelijke van territoriale verdediging en niet per definitie als verplichting.

Om tot de beoogde herstructurering van de krijgsmacht te komen, valt volgens de schrijvers onder andere te denken aan het samenvoegen van (delen van) de lichte infanterie en special forces van de krijgsmacht. In 2004 verscheen al de Studie samenwerking KMarns-KCT-11AMB naar vergaande combined samenwerking tussen deze snel inzetbare en expeditionair ingestelde eenheden.

In zijn resumé van dit artikel in het Ten Geleide van het themanummer, geeft prof. dr. Marcel Wissenburg aan dat Nederland nog steeds “uitstekend [aan internationale operaties] kan bijdragen maar zelf geen operaties meer kan dragen.” Dit geldt ook voor de bondgenoten van Nederland. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden voor “smart bezuinigen” en lean and mean worden: het op één lijn brengen van materiaal, technologie en coöperatieve structuren, “zeker in Europees verband”.

Terug naar Boven of naar Homepage

Peter van Uhm gaat memoires schrijven

Generaal buiten dienst Peter van Uhm gaat zijn memoires schrijven. Dat zei hij vanochtend in een gesprek met Annemieke Schakelaar in het programma In Gelderland Live op TV Gelderland.

Van Uhm gaf als Commandant der Strijdkrachten (CDS) vier jaar leiding aan de Nederlandse krijgsmacht. De dag nadat hij in 2008 het commando overnam, sneuvelde zijn 23-jarige zoon Dennis in Uruzgan bij een aanslag met een improvised explosive device (IED). Toch bleef Van Uhm aan als commandant; op 28 juni 2012 ging hij met pensioen.

Per 1 januari jl. trad Van Uhm toe tot de Raad van Toezicht van de stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Op dit moment adviseert de oud-generaal de NAVO in Brussel bij de bezuinigingen.

Op 4 mei zal Van Uhm tijdens de Nationale Dodenherdenking bij het Nationaal Monument op de Dam een toespraak houden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 28 MAART 2013

HDP Defensie per direct opgestapt

Luitenant-generaal Willem van de Water, de Hoofddirecteur Personeel (HDP) van het Ministerie van Defensie, is per direct opgestapt. Hij bekleedde de functie vanaf 27 oktober 2006.

Van de Water, verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en -management en het beleid ten aanzien van de militaire gezondheidszorg binnen Defensie, stapte op "in het belang van het personeel en de organisatie”.

Op het intranet van Defensie liet Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert weten: “Ik respecteer zijn besluit, waar ik met spijt kennis van heb genomen. Het belang van het Defensiepersoneel stond bij generaal Van de Water altijd voorop.”

De luitenant-generaal van de Koninklijke Marechaussee lag niet goed bij de militaire bonden. Het aftreden van de HDP komt in een periode van grote onrust bij het personeel en die bonden. In het bijzonder de manier waarop de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) bij Defensie werd ingevoerd, leidde tot conflicten.

In eerste instantie vonden de bonden de compensatie die Defensie bood om de negatieve effecten van de WUL te verlichten, onvoldoende. Als gevolg van de WUL kregen vele duizenden militairen te maken met negatieve inkomenseffecten.

Van 21 december 2012 tot 6 maart jl. schortten de bonden daarom het overleg met Defensie op, met als gevolg dat ook alle overleg over de lopende reorganisaties stillag.

De stap van Van de Water komt niettemin onverwacht. Gisteren nog liet de HDP weten zeer tevreden te zijn met de samenwerking “voor nu en mogelijk ook voor de toekomst” met Shell over het overnemen van Defensiepersoneel.

Terug naar Boven of naar Homepage

75 drones in Nederland ter beschikking

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft de Tweede Kamer met de brief 'Praktische inzet Nederlandse UAV's' geantwoord dat Defensie over 75 onbemande vliegtuigjes (drones) beschikt en dat deze met regelmaat ook in Nederland worden ingezet. De Vaste Commissie voor Defensie had de bewindsvrouw hier op 26 februari jl. om verzocht.

Het Openbaar Ministerie leent de toestellen van Defensie om speurwerk te verrichten voor de politie. In 2012 gebeurde dit bij 14 opsporingsoperaties. De drones worden voornamelijk gebruikt in het kader van strafrechtelijk onderzoek, zoals het oprollen van een hennepkwekerij in een warme kas, met behulp van de infraroodcamera. De toestellen worden ook ingezet bij “de opsporing van vermisten, beeldopbouw in rampgebieden, bij bosbranden of grote evenementen”.

Alle informatie stond overigens al verspreid over de website van Defensie en was ook op deze website reeds bekend. In het kader van Nationale Operaties (NatOps) wordt de Raven ingezet op grond van artikel 59 van de Politiewet. Dit kan zijn ten behoeve van de handhaving van de openbare orde of in het kader van strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, of in het kader van de Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang.

Het assortiment van Defensie waaruit Justitie kan putten bestaat uit 75 UAV's van het type AeroVironment RQ-11 Raven. De Raven kan met dag- en nachtcamera's video-opnamen maken en maximaal een uur in de lucht blijven.

Sinds 2012 beschikt de krijgsmacht over één systeem met zes grotere verkenningsvliegtuigjes van het type ScanEagle, maar deze worden (nog) niet in Nederland ingezet. Op dit moment worden piloten opgeleid die de toestellen vanaf 2014 boven Nederland kunnen gaan besturen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 27 MAART 2013

Oranje erekoord Militaire Willems-Orde voor 82nd-para Herbert H. Adams

De 89-jarige Herbert H. Adams, Amerikaans W.O. II-veteraan, heeft vandaag in Worcester, Massachusetts, uit handen van honorair consul Hans Gieskes het Oranje erekoord behorend bij de Militaire Willems-Orde in ontvangst genomen.

In aanwezigheid van zijn vrouw Beverly (70), zijn twee zoons, een schoondochter en tal van hoogwaardigheidsbekleders, werden bij aanvang van de ceremonie het Wilhelmus en de Star-Spangled Banner ten gehore gebracht.

Paratrooper Adams was schutter van een Browning M1919A4 machinegeweer (.30 inch) in Company "D", 504th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division. Op 17 september ’44 sprong hij als een van de eersten uit een Douglas C-47 om deel te nemen aan Operatie Market Garden. Zijn eenheid veroverde de brug over de Maas bij Grave op de Duitsers.

Na de operaties rond Arnhem en Nijmegen vocht hij in het Ardennenoffensief, waar hij een sleutelrol speelde bij de gevangenneming van een complete Duitse compagnie. Na de Duitse capitulatie werd Adams de personal bodyguard van generaal Dwight D. Eisenhower.

Op 8 oktober 1945 werden bij Koninklijk Besluit de Divisional Colours van de 82nd Airborne Division onderscheiden met het Ridderschap 4de klasse der Militaire Willems-Orde: “Considering that the 82nd Airborne Division of the United States Army during the airborne operations and the ensuing fighting action in the central part of the Netherlands in the period from September 17 to October 4, 1944, excelled in performing the tasks allotted to it, with tact, coupled with superior gallantry, self-sacrifice and loyalty.”

Door omstandigheden ontving Adams destijds niet de bijbehorende versierselen.

Nu, 67 jaar na de onderscheiding voor ‘zijn’ luchtlandingsdivisie, kreeg Herbert H. Adams alsnog de bijbehorende versierselen: het Oranje erekoord (Orange Lanyard). Alle militairen van de 82nd Airborne Division die in de genoemde periode aan Market Garden hebben deelgenomen mogen dit dragen.

“I accept this for all of those who didn’t come back” zei Adams toen hem de versierselen waren omgehangen.

Dat Adams het Oranje erekoord kreeg, is te danken aan een Nederlander met een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog: Tjarco Schuurman (30) uit Hoofddorp. Hij ontdekte dat Adams de enige van de 82nd Airborne Division was die in 1945 niet was onderscheiden en schreef op 27 maart 2012 een brief aan Hare Majesteit Koningin Beatrix. Die stuurde het verzoek door aan de Minister van Defensie.

Het verhaal over Herbert H. Adams is te lezen op zijn website Saved By Sacrifice.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 25 MAART 2013

Defensie verantwoordelijk voor schade Dave Maat (Dutchbat-III)

De Minister van Defensie is verantwoordelijk voor de schade die Dave Maat, militair van Dutchbat-III die in 1995 aanwezig was bij de val van de enclave Srebrenica, lijdt door het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS).

Een jaar na terugkeer uit Srebrenica had Maat, afkomstig uit Goes, last van angstaanvallen, sliep slecht en werd prikkelbaar. Bij de Maatschappelijk Dienst Defensie heeft hij verschillende malen zijn verhaal gedaan, maar werd niet begrepen. Later heeft een forensisch psychiater de diagnose PTSS gesteld.

Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in Utrecht, die vandaag uitspraak deed in het hoger beroep dat Maat had aangespannen, is de minister verantwoordelijk omdat hij onvoldoende maatregelen nam om blijvende PTSS bij de Dutchbatter te voorkomen. De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van het militaire ambtenarenrecht.

De Minister van Defensie moet binnen drie maanden na vandaag een besluit nemen over de schadevergoeding, waarna de CRvB hierover een oordeel zal geven en einduitspraak doet. Eerder al had de CRvB in een tussenvonnis bepaald dat de minister in deze zaak niet voldeed aan zijn zorgplicht als werkgever.

De CRVB vindt “dat de minister bij beëindiging van de missie in Zagreb en daarna niet genoeg nazorg aanbood. Daardoor kreeg de PTSS bij de militair een blijvend karakter.”

De CRvB heeft niet alleen ten voordele van Dave Maas geoordeeld:

►Bij de feitelijke uitvoering van de missie Dutchbat III, zo oordeelde de CRvB, was de zorgplicht voldoende; dit wijst erop dat Dave Maat voldoende opgeleid en getraind was om een militaire missie uit te voeren.

►Volgens de CRvB is niet gebleken dat het materieel in het begin van Dutchbat niet voldeed aan de noodzakelijke technische eisen.

►De minister kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de oorlogsomstandigheden ter plaatse.

►De zorgplicht, zo is de CRvB van oordeel, mag niet worden beoordeeld aan de hand van onder oorlogsomstandigheden genomen operationele beslissingen, omdat de aard van het militaire bedrijf zich daartegen verzet.

Op 11 juli 1995 sloeg vlakbij Maat een mortiergranaat in, wat bij hem tot psychische klachten leidde. Volgens de minister was de mortierinslag een dienstongeval, reden waarom een uitkering ontvangt. Daarbij is aangenomen dat de mortierinslag bij de militair leidde tot een acute stressstoornis. Door de verdere schokkende gebeurtenissen heeft die zich ontwikkeld tot een PTSS.

In 2000 verzocht Maat de Minister van Defensie om vergoeding van alle door hem door de uitzending naar Srebrenica geleden schade als gevolg van PTSS.

Volgens Maats advocaat Geert-Jan Knoops maakt de uitspraak de weg vrij voor meer oud-militairen om schadevergoeding te eisen: “Jongens lopen nog steeds met grote problemen. Er was geen psychologische debriefing. Het gaat in eerste instantie om erkenning en daarna om financiële genoegdoening.”

Volgens Knoops is de uitspraak baanbrekend voor Nederland: “We zijn hier al jaren mee bezig. Het zal jurisprudentie gaan creëren voor toekomstige crisisbeheersingsoperaties. Er zullen criteria worden opgesteld hoe je als Staat omgaat met nazorg. Nederlandse Staat heeft schromelijk gefaald.”

Volgens Maat zelf geeft de uitspraak “een stuk rust en duidelijkheid”.

Defensie is “tevreden” met de uitspraak van de CRvB. Het ministerie bestudeert de gevolgen van de uitspraak nog, maar zal een schadevergoeding betalen. Hoeveel dat wordt, is nog niet bekend.

Volgens Defensie betekent de uitspraak niet dat andere veteranen met klachten nu automatisch in aanmerking zullen komen voor een schadevergoeding: “We gaan dat van geval tot geval bekijken en daarbij alle factoren in ogenschouw nemen.” De schadevergoeding is volgens de woordvoerder toegekend omdat Maat onvoldoende wist welke nazorg er geboden werd. In het geval van Maat speelde onder meer de vraag of hij op een bepaald moment een nazorgvragenlijst heeft gekregen. Defensie zegt aan iedereen zo'n lijst te hebben gestuurd; Maat zegt dat hij die niet heeft gekregen. Omdat de bewijslast bij Defensie ligt, werd Maat in het gelijk gesteld.

In de uitspraak zitten voor Defensie enkele belangrijke punten. De rechter spreekt zich niet uit over het primaat van de politiek bij de uitzending. Verder is voor Defensie belangrijk dat de CRvB zich niet uitspreekt over de operationele inzet ter plaatse en dat de voorbereiding van de missie in Srebrenica voldoende was. Ook het feit dat de nazorg volgens de rechter na '96 wel op orde was, stemt het ministerie tevreden.

De ACOM, die Maat sinds 2000 heeft bijgestaan in de gerechtelijke procedure, is “erg blij” dat hij recht heeft op een schadevergoeding. Volgens ACOM-voorzitter Jan Kleian beschouwt zijn bond de zaak als een soort proefproces. De ACOM kent nog "enige tientallen” veteranen met soortgelijke klachten.

Kleian wijst erop dat sinds de missie in Srebrenica veel is veranderd: "Het is een goede leerschool voor Defensie en de politiek geweest." Destijds stond de nazorg volgens hem nog in de kinderschoenen. Daarna is op dit gebied veel verbeterd, aldus Kleian.

Terug naar Boven of naar Homepage

Werving Defensie in 2010 "te rigoureus" gestopt

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft de Tweede Kamer vandaag de ‘Beleidsdoorlichting Actieplan Werving en Behoud’ gestuurd - het resultaat van onderzoek naar de werving van personeel op haar departement tussen 2008 en 2010, dat in 2012 is uitgevoerd.

Volgens het eindrapport stopte het Ministerie van Defensie in 2010 "te rigoureus" met de werving van nieuw personeel: “Het weer op gang krijgen van de werving is te vergelijken met het weer op gang krijgen van een tanker […] De belangrijkste les die ik trek uit de gang van zaken in 2010 is dat we ervoor moeten zorgen dat Defensie structureel een goede positie op de arbeidsmarkt behoudt.”

In april 2008 lanceerde toenmalig Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries het Actieplan Werving en Behoud. Defensie ondervond de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt en op korte termijn waren maatregelen nodig. Met de maatregelen moest de “vulling” van Defensie verbeteren zodat de operationele uitvoering van taken niet in gevaar kwam.

Deze beleidsdoorlichting concludeert dat het “niet verwonderlijk”  is dat het bereiken van volledige vulling, niet is gehaald:

“Als gevolg van de door het kabinet Rutte I opgelegde taakstellingen in 2010 werd namelijk besloten de instroom van nieuw personeel tot een minimum te beperken. Terwijl het actieplan was gericht op verhoging van de instroom, werden er dus maatregelen getroffen om de instroom juist terug te brengen.”

De gevolgen zorgen anno 2013 nog steeds voor ernstige personeelstekorten, met name onder technisch personeel. Jaarlijks kunnen zeker 4.000 à 5.000 schoolverlaters instromen bij Defensie.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 23 MAART 2013

BNMO namens veteranen naar Ombudsman

Volgens het Algemeen Dagblad is de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) naar de Nationale Ombudsman gestapt.

De BNMO is namens 220 veteranen met een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) in actie gekomen die de afgelopen jaren tot honderden euro's per maand hebben ingeleverd terwijl de psychische klachten onveranderd zijn. Toch zijn ze bij herkeuring geconfronteerd met een lager percentage invaliditeit. De BNMO spreekt van een bezuinigingsmaatregel.

Sinds 1 juli 2008 maken de verzekeringsartsen van de Stichting Pensioenfonds ABP voor de beoordeling en bepaling van de mate van invaliditeit bij militairen met psychische aandoeningen gebruik van het PTSS-protocol. In 2012 zou de helft van de veteranen aan de hand van deze keuringsrichtlijn een lager percentage hebben gekregen.

Advocaat mr. Henk van der Meijden, gespecialiseerd in militair ambtenarenrecht, zet vraagtekens bij de medische keuring: “ABP-verzekeringsartsen zijn niet onafhankelijk en ze zijn geen psychiaters. Dit is als een slager die zijn eigen vlees keurt."

Tegenover het Algemeen Dagblad ontkent Defensie dat sprake is van een bezuinigingsmaatregel:“Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de protocollen betrouwbaar zijn. Daar waar de uitkomsten in relatie tot eerdere keuringsuitslagen uit de pas liepen, is dat met een overgangsregeling gerepareerd.”

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 22 MAART 2013

Ko Colijn: 'Een nieuwe Europese oorlog?'

In navolging van de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker, vergelijkt ook Vrij Nederland-redacteur en Clingendael-directeur Ko Colijn het huidige Europa met dat aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog: “Ook toen was er een diep gevoel van geruststelling dat vrede was gewaarborgd.”

Juncker waarschuwde op 11 maart jl. in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel Juncker spricht von Kriegsgefahr in Europa: "Die Dämonen schlafen nur" tegen slapende oorlogsdemonen in Europa.

In dit vraaggesprek zei de voormalig voorzitter van de Eurogroep onder andere: “Wie denkt dat de eeuwige vraag van oorlog en vrede in Europa niet meer actueel is, zou zich hevig kunnen vergissen. De demonen zijn niet weg, ze slapen slechts.”

Juncker vond het frappant “hoezeer de verhoudingen in 2013 lijken op die van 100 jaar geleden”. Hij is geschrokken van de verkiezingscampagnes in Griekenland en Italië, waar ressentimenten naar boven kwamen waarvan men dacht dat ze definitief verleden tijd zouden zijn."

Juncker is niet de eerste die waarschuwt. Op 14 september 2011 attendeerde de Poolse Minister van Financiën Jacek Rostowski het Europese Parlement op een oorlog binnen tien jaar en op 26 oktober van dat jaar speechte Bundeskanzlerin Angela Merkel in het Duitse parlement dat “niemand ervan mag uitgaan dat we nogmaals vijftig jaar vrede en welvaart in Europa zullen beleven. Als de euro faalt, faalt Europa.”

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hiermee krijgen de woorden van Juncker meer kracht.

Colijn vervolgt: “De analyse van Juncker echoot die van politiek-filosoof Norman Angell, die de tragische eer te beurt valt een eeuw geleden met een fameus boek, The Great Illusion, in een prachtig vertoog tot de slotsom te komen dat zo'n grote oorlog eigenlijk onmogelijk was.”

Angell “betoogde dat rationele staten door internationale handel zó verbonden waren geraakt dat oorlogen meer kostten dan opleverden. De tijd dat je met een veroveringsoorlog een stukje welvaart kon inpikken ten koste van een ander land was voorbij, een Great Illusion.”

Volgens Colijn herinnerde Juncker vorige week duidelijk aan Angell: “De grootmachten op het continent waren economisch zo verweven dat er een wijdverspreid geloof was dat zij zich geen militair conflict konden veroorloven. Vooral in Noord- en West-Europa was er een diep gevoel van geruststelling dat vrede voorgoed was gewaarborgd.”

Colijn besluit: “Als er nu rivaliteit is, dan bestaat zij meer op het niveau van ongeruste burgers die de geschiedenis met nationalisme en referenda willen terugdraaien.” Ook dit is een verwijzing naar Junckers weerzin van de Griekse en Italiaanse verkiezingscampagnes, waar haat en wrok onvoltooid verleden tijd bleken.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 21 MAART 2013

Nationaal Saluut militairen voor staatshoofd

Vandaag heeft de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, het spits afgebeten op de website Nationaal Saluut, door een saluut op van zichzelf op de foto te zetten.

Met een nationaal saluut wil Defensie de nieuwe Koning Willem-Alexander op 30 april eervol verwelkomen en Hare Majesteit Koningin Beatrix een passend afscheid bereiden.

Door het uploaden van een foto op de website of het inzenden van een foto naar foto@nationaalsaluut.nl kan elke militair aan het Nationaal Saluut meedoen.

Het is de bedoeling dat de deelnemer saluerend een afbeelding van zichzelf maakt. Alle foto's worden verzameld op de speciale website. Een selectie van 450 foto's krijgt op de laatste dag in april als advertentie een plek in De Telegraaf.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 19 MAART 2013

Genie slaat waterput-annex-bluswaterpunt

Het twaalfkoppige waterboordetachement van 101 Geniebataljon uit Wezep is vandaag begonnen met de aanleg van een permanente waterput op de Veluwe. De put bij een schaapskooi in natuurgebied De Dellen (Epe/Heerde) is in eerste instantie bedoeld als drinkwatervoorziening voor de schaapskudde en overige dieren, maar ook de brandweer kan slangen op het aanlegpunt aansluiten.

Omdat de genie niet zomaar putten mag slaan, is dit een uitgelezen mogelijkheid om te trainen. Opdrachtgever is de Stichting Geldersch Landschap, beheerder van het natuurgebied waar wordt geboord.

Via zuigboring en de luchtliftmethode boort het geniedetachement tot op 70 meter diepte om de put ook geschikt te maken als bluswaterpunt voor de brandweer. De brandweer heeft voor bluswerkzaamheden 100 m³ water per uur nodig.

Terug naar Boven of naar Homepage

NAVO bereidt ingrijpen Syrië voor

Volgens de Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), de Amerikaanse admiraal James G. Stavridis, bereidt de NAVO zich voor op een mogelijke militaire interventie in Syrie, wanneer de Verenigde Naties daartoe het groene licht geven. "We zijn klaar om ingezet te worden, als we worden opgeroepen", aldus de SACEUR.

Stavridis zei vandaag in de Amerikaanse Senaat dat de Verenigde Staten én de lidstaten van de NAVO een aantal opties bespreken om een einde aan het geweld in Syrië te maken.

Opties zijn onder meer het instellen van een no-flyzone, het leveren van wapens aan de Syrische oppositie en het instellen van meer wapenembargo's. Volgens Stavridis wordt ook het uitschakelen van Syrisch luchtafweergeschut niet uitgesloten.

Terug naar Boven of naar Homepage

Drones Defensie maand aan grond gehouden

De drones van Defensie zijn bijna een maand aan de grond gehouden. De onbemande vliegtuigjes van het type Raven hadden een structureel mankement aan de staart.

 “Rond de vijf” Ravens zouden medio januari/februari zijn neergestort. Waar en wanneer is niet bekendgemaakt, maar de crashes én vier andere incidenten met het 2,1 kg wegende toestel, waren voor Defensie aanleiding alle Ravens – in totaal 75 stuks (25 sets van drie)  – in Nederland voorlopig niet meer te gebruiken. Volgens een woordvoerder van het ministerie was sprake van een “stomme samenloop van toevalligheden”.

De negen incidenten werden veroorzaakt door windvlagen, technische mankementen of foute bediening, waardoor één vliegtuigje in het water belandde.

De Ravens zijn oorspronkelijk aangeschaft voor het verkennen van terrein in missiegebied, maar worden in Nederland onder meer ingezet bij de opsporing van verdachten of vermisten.

Met een lengte van 91 centimeter en een spanwijdte van 1 meter 37 heeft het onbemande toestel veel weg van een modelvliegtuigje. De Raven kan uit de hand worden gelanceerd, een uur achtereen in de lucht blijven en vliegt in de regel op 300 meter hoogte. Onder de drone hangt een camera die dag en nacht gebied in kaart kan brengen. Op de grond kunnen politie en militairen live meekijken met de gemaakte beelden.

De defecte Ravens zijn gerepareerd en weer luchtwaardig bevonden.

In Nederland is de drone in 2009 voor het eerst ingezet. Sindsdien is er op minstens 132 dagen op veertig plaatsen gevlogen met een drone. Onlangs hebben de media gemeld dat bijvoorbeeld boven Almere, Amersfoort en Utrecht veelvuldig drones worden ingezet voor verschillende politionele opsporingsdoeleinden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 18 MAART 2013

Start oefening Cerberus Guard in Twente

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 29 maart vindt de oefening Cerberus Guard van 11 Luchtmobiele Brigade plaats.

Aan deze grote oefening doen ± 1.000 land- en luchtmachtmilitairen mee. De oefening vangt aan op en nabij de Oranjekazerne in Schaarsbergen, waar de eenheden zich verzamelen en de laatste voorbereidingen treffen. In het oefenverloop worden de militairen over de weg met voertuigen en door de lucht met helikopters, vliegtuigen en parachutes ingezet.

Lessons learned uit missies in Bosnië, Irak en Afghanistan hebben aangetoond dat militairen het grootste deel van hun taken uitvoeren tussen, voor en met de bevolking. Door ook op deze manier te oefenen benaderen de militairen de werkelijkheid van een militaire inzet waar dan ook ter wereld.

Cerberus Guard vindt grotendeels plaats op en rond het militaire luchtvaartterrein Twente. In een geënsceneerde aanval wordt dit luchtvaartterrein op de vijand veroverd. Na de verovering van het vliegveld, wordt hier een tijdelijke basis gebouwd. Van daaruit worden in verschillende gemeenten acties uitgevoerd.

In de gemeenten Losser en Oldenzaal zullen Combat Outposts (COP’s) worden gebouwd en Vehicle Checkpoints (VCP’s) worden ingericht. Verder vinden acties plaats in de gemeenten Tubbergen, Hengelo, Geesteren, Enschede en Dinkelland.

Events waarop de militairen moeten reageren zijn onder andere het verzoek vanuit de civiele autoriteiten tot ondersteuning bij activiteiten, de ontdekking van een commandopost van vijandelijke groeperingen, de lokalisering van een wapenopslagplaats en de confrontatie met vijandelijk vuur tijdens een patrouille.

Cerberus Guard wordt ondersteund door vliegers van het Commando Luchtstrijdkrachten en bondgenootschappelijke strijdkrachten: een C-130 Hercules transportvliegtuig, twee Apache gevechtshelikopters, één Cougar en drie Chinook transporthelikopters en twee Amerikaanse UH-60 BlackHawk transporthelikopters nemen aan de oefening deel.

De C-130 Hercules vliegt vanaf de Vliegbasis Eindhoven, de BlackHawks vanaf het militair luchtvaartterrein Deelen. De andere helikopters keren dagelijks terug naar de Vliegbasis Gilze-Rijen.

Cerberus, de veelkoppige hellehond uit de Griekse mythologie, was indertijd het embleem van de vliegbasis Twente. Dit vliegveld vormt nu het zwaartepunt van de oefening. De drie koppen refereren aan de destijds gelegerde drie (nachtvlucht-)squadrons van de Koninklijke Luchtmacht: 700, 701 en 702 Squadron, opgeheven in resp. 1964, 1963 en 1962. De squadrons waren uitgerust met de North American F-86 Sabre F-86 K AWX (all-weather) fighter, bijgenaamd “Kaasjager”.

Daarnaast verwijst de driekoppige hond naar de drie inzetopties van de 11 Luchtmobiele Brigade: grootschalige inzet met parachutes, geïntegreerd optreden van grondtroepen met helikopters en vliegtuigen en gemotoriseerd optreden met voertuigen.

Het verloop van Cerberus Guard kan worden gevolgd op de Facebook-pagina van 11 Luchtmobiele Brigade.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 17 MAART 2013

Oud-StasDef Jan van Houwelingen overleden

Gisteren is oud-Staatssecretaris van Defensie (StasDef) Jan van Houwelingen op 75-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. Dat heeft het CDA vandaag, op verzoek van de familie, laten weten.

Van Houwelingen, die van 1957 tot 1959 als dienstplichtige in militaire dienst zat als luitenant van de intendance bij de Koninklijke Landmacht, kwam in 1971 voor de toenmalige Anti-Revolutionaire Partij (ARP) in de Tweede Kamer. Hij behoorde tot de linkervleugel van deze partij die later opging in het CDA.

Van 1981 tot ’89 was hij in vier kabinetten – van de premiers Dries van Agt en Ruud Lubbers – Staatssecretaris van Defensie. In totaal zat Jan van Houwelingen 21 jaar in de Tweede Kamer, als lid én Staatssecretaris.

Als Staatssecretaris was hij in 1981-’82 (Van Agt-II) belast met personeelszaken, van ’82 tot ’86 (Van Agt-III) met materieel en van 1986 tot ’89 (Lubbers-I en –II) onder andere met materieel en personeelszaken.

In 1992, ’93 en ’94 was Van Houwelingen lid van de Nederlandse delegatie naar de Assemblée van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) – de voorloper van de Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).

In 2003 sloot Van Houwelingen zijn carrière af als burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 15 MAART 2013

Nederlandse militairen naar EUTM Somalia

Nederlandse militairen gaan een jaar lang Somalische veiligheidstroepen trainen om de nieuwe regering te versterken. De eerste twee militairen zijn vandaag vertrokken naar Oeganda, om van hieruit deel te nemen aan de European Union Training Mission (EUTM) Somalia.

Aan de EUTM Somalië, geleid door de Ierse brigadegeneraal Gerald Aherne, doen naast Nederland nog dertien Europese landen mee. In totaal zijn er 125 militairen voor uitgezonden. De door de Europese Unie op 7 april 2010 gestarte missie, heeft sinds 1 februari jl. een hernieuwd mandaat.

In totaal stuurt Nederland maximaal 15 militairen naar Oeganda. In de hoofdstad Kampala zit het hoofdkwartier van de missie, terwijl de trainingen worden gehouden in het 200 km westelijker gelegen Bihanga. Door de onrust in Somalië is het nog niet mogelijk om de troepen in het moederland te trainen.

Volgend jaar zal Defensie bekijken of de Nederlandse deelname langer nodig is. Wanneer de veiligheidssituatie dit toelaat zal de missie worden verplaatst naar de Somalische hoofdstad Mogadishu; ook dan zal Defensie een nieuwe afweging maken.

In Somalië woedt sinds 1991 een burgeroorlog. De overheid heeft maar in kleine delen van het land de macht in handen. Extremistische bewegingen zoals Al-Shabaab zijn plaatselijk zeer machtig. Ook zijn er rivaliserende clans, die net als Al-Shabaab zorgen voor steeds weer oplaaiend geweld. De afgelopen maanden is het relatief rustig in het land in de Hoorn van Afrika.

Terug naar Boven of naar Homepage

Verhoogd risico gewelddadig gedrag militairen

Militairen die in de Britse krijgsmacht dienen of hebben gediend, maken zich vaker schuldig aan geweldmisdrijven dan de gemiddelde Britse bevolking.

Dit is de conclusie van een onderzoek van het Centre for Military Health Research aan het King's College London onder 13.856 willekeurig geselecteerde, (voormalig) dienende Britse militairen. De studie, 'Violent offending by UK military personnel deployed to Iraq and Afghanistan: a data linkage cohort study', is vandaag gepubliceerd in The Lancet.

In de studie zijn voor het eerst de gegevens van de militairen vergeleken met de nationale strafregisters die zijn opgeslagen in de databases van justitie en politie.

Het toont aan dat militairen die aan de frontlinies in Afghanistan en Irak hebben gediend 53% meer kans hebben om geweld te plegen dan andere mannen; bij wie meerdere keren op uitzendingen is geweest, is de kans op geweld zelfs 70 à 80% hoger.

Een andere conclusie is dat één op de vijf militairen (20,6%) in werkelijke dienst onder de 30 jaar is veroordeeld voor geweldmisdrijven en dus een strafblad heeft; dit is driemaal zo hoog als onder andere mannen (6,7%). Dit is volgens de onderzoekers een opmerkelijk hoog geweldniveau.

Volgens onderzoekleider Deirdre MacManus blijkt uit de studie “dat het gewelddadig gedrag vooral is gesitueerd bij jonge mannen uit de lagere rangen en ook een sterke link vertoont met eerdere geweldmisdrijven voor de aanvang van de militaire carrière. Op die manier leiden gevechtssituaties en traumatische ervaringen op het slagveld tot een verhoogd risico op gewelddadig gedrag."

"Mannen die in Irak of Afghanistan rechtstreeks bij gevechten waren betrokken, bleken 53% meer geneigd om een geweldmisdrijf te plegen dan militairen die geen directe confrontaties met de vijand hebben gekend. Ook traumatische ervaringen bleken het risico op gewelddadig gedrag te verhogen."

Terug naar Boven of naar Homepage

Paracommando's 10de in Edelweiss Raid 2013

Het eerste team van de Gebirgsjägerbrigade 23 van de Bundeswehr heeft vandaag de eerste plaats behaald in de tweedaagse  Edelweiss Raid 2013 in Oostenrijk, het ‘Weltmeisterschaft der Gebirgssoldaten‘. Hun eindtijd bedroeg 12 uur, 44 minuten en 50 seconden.

De Edelweiss Raid 2013 vond plaats op de Hochgebirgstruppenübungsplatz Lizum/Walchen in Wattens, op ± 400 km ten westen van Wenen. Tijdens de tweedagen durende raid legden de militairen 40 km af met ± 4.200 meter hoogteverschil in alpien terrein. Onderweg legden de teams tal van proeven af, zoals doelverkenningen, schieten, oriënteren, abseilen en het zoeken/redden van lawineslachtoffers.

Dit jaar namen teams (van acht militairen) uit negen landen deel: België, Duitsland, Frankrijk, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Zwitserland. Onder de teams bevonden zich Europa's meest gespecialiseerde bergtroepen.

De tweede plek was voor het eerste team van het Oostenrijkse Jägerbataillon 23. Een Belgisch team van de paracommando's behaalde een verdienstelijke tiende plaats, met een eindtijd van 17 uur, 50 minuten en 58 seconden.

Van het enige Nederlandse team, van het Korps Mariniers, haalden niet alle deelnemers de eindstreep. Met een tijd van 20 uur, 17 minuten en 8 seconden werden ze om die reden niet opgenomen in de uitslag.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 14 MAART 2013

Titel Gouverneur van de KMA verdwijnt

Nog deze zomer verdwijnt de Gouverneurstitel van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. De beslissing zou deel uitmaken van de grootscheepse bezuinigingsreorganisatie binnen Defensie.

De huidige Gouverneur van de KMA, generaal-majoor Theo Vleugels, maakte dit nieuws gisteravond bekend tijdens een relatiebijeenkomst op het Kasteel van Breda, aldus BN/De Stem.

Met het verdwijnen van de titel komt een einde aan een traditie van 185 jaar. Vanaf de oprichting van de KMA in 1828 is de leiding over de instelling in handen geweest van een hoofd- of opperofficier die Gouverneur werd genoemd en in de Bredase samenleving altijd een belangrijke rol heeft gespeeld.

Op 21 april 1828 trad luitenant-generaal der artillerie Carel August Gunkel (1775-1859) aan als eerste Gouverneur van de militaire academie. Generaal-majoor Vleugels is sinds 2 mei vorig jaar de 45ste Gouverneur in de geschiedenis van de KMA.

Na het verdwijnen van het Gouverneurschap blijft Vleugels aan als commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), die onder meer in Breda is gevestigd. De KMA zelf, onderdeel van de NLDA, behoudt als commandant kolonel Ludy de Vos.

Vleugels verwacht dat het 'zwaartepunt van alle officiersopleidingen' straks in Breda zal komen. Morgen staat in BN/De Stem een interview met de huidige Gouverneur, generaal-majoor Theo Vleugels.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 13 MAART 2013

Strategisch regeringsadvies HCSS gepresenteerd

Vandaag heeft het Den Haag Centrum voor Strategische Studies de HCSS Strategische Monitor 2013 De Toekomst in Alle staten gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het rapport is in ontvangst genomen door de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp.

De Toekomst in Alle Staten is een adviesrapport in opdracht van de Nederlandse regering dat anticipeert op toekomstige ontwikkelingen in de internationale veiligheidsomgeving. Hiermee is dit rapport een belangrijke bouwsteen voor de te ontwikkelen visie op de krijgsmacht.

De belangrijkste conclusie van de studie is de paradox dat overal ter wereld conflicten afnemen, terwijl aan de randen van Europa instabiliteit en conflicten juist toenemen.

De instabiliteit uit zich in de toegenomen terreurdreiging in Nederland (als gevolg van de deelname in dit soort conflicten), maar ook in migratiestromen, toegenomen criminaliteit en de dreiging dat grondstoffentoevoer wordt onderbroken.

Het geweld in Libië, Syrië en Mali doorbreekt volgens het HCSS de trend van het aantal dalende conflicten in de afgelopen twee jaar. Omdat ze reiken tot aan de Europese buitengrenzen, komt de instabiliteit dichterbij. Europa moet meer dan voorheen in haar eigen veiligheid voorzien, vooral omdat de Verenigde Staten zijn buitenlandpolitiek meer op de Grote en Indische Oceaan richt.

Defensie kan bijdragen aan Europese veiligheid, zoals nu met de Patriot-luchtverdedigingssystemen in Turkije.

Zo leveren Nederlandse militairen niet alleen indirect een bijdrage aan de veiligheid, maar ook aan de economische groei van Nederland. Denk aan de deelname van de marine aan de antipiraterij-missie bij Somalië waardoor de scheepvaart met goederen voor Europa vrije doorgang heeft.

Wereldwijde inzet van de Nederlandse krijgsmacht versterkt de internationale samenwerking en draagt bij aan de ambitie dat mensen zich wereldwijd in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Overigens krijgen niet alleen instabiliteit en dichterbij komende conflicten aandacht in De Toekomst in Alle staten: ook grondstoffen komen aan bod.

Het sluiten van diplomatieke posten, het voortdurend bezuinigen op Defensie en het bezuinigen op Ontwikkelingssamenwerking komt niet overeen met het beeld dat HCSS ziet in de veiligheidsomgeving.

Op BNR Nieuwsradio liet Frank Bekkers, directeur van het Comprehensive Security Program van HCSS, in dit verband weten dat de politiek dan ook een bredere kijk dient te hebben dan het Nederlandse publiek in het algemeen: “Ik mis dat wel eens. Ik denk dat bijvoorbeeld het idee dat we een krijgsmacht kunnen ontwerpen die zich alleen maar op stabilisatieoperaties richt, een ontkenning is van de dreigingen die we om ons heen constateren. Dat lijkt me dus geen goede zaak.”

Terug naar Boven of naar Homepage

F-35 volgens Defensie "financieel inpasbaar"

Volgens Elsevier van deze week noemt de toekomstvisie voor de krijgsmacht van Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert de F-35 Joint Strike Fighter (JSF) van Lockheed Martin “financieel inpasbaar”.

De toekomstvisie staat volgens politiek verslaggever Eric Vrijsen beschreven in het conceptdocument ‘In het belang van Nederland – De krijgsmacht voor vrijheid, veiligheid en welvaart’.

Bij haar aantreden op 5 november vorig jaar, gaf Hennis-Plasschaert al aan dat Nederland op drie stevige pijlers rust: vrijheid, veiligheid en welvaart.

Voor de opvolging van de ruim dertig jaar oude F-16 blijkt, volgens het conceptdocument, de Amerikaanse F-35 een betere keus dan andere jachtvliegtuigen, zoals de Zweedse Saab JAS39 Gripen.

Bronnen bij het Ministerie van Defensie geven aan dat hiermee de weg wordt geopend voor de aanschaf van 50 à 55 JSF’s door het kabinet-Rutte II.

De prijs per toestel is intussen evenwel astronomisch opgelopen van $ 81 miljoen in 2001 naar $ 161 miljoen (€ 123 miljoen) vorig jaar. Ondanks deze kostenstijging, vertragingen in de testfase en allerhande technische problemen, acht de minister de F-35 nodig om Nederlandse militairen in allerlei soorten operaties van luchtsteun te kunnen voorzien.

Defensie reserveerde € 4,5 miljard voor de vervanging van de F-16. Met de huidige kostprijs kunnen nu 36 toestellen worden aangeschaft. Omdat de uiteindelijke levering van de luchtvloot nog bijna tien jaar duurt, kunnen de kosten echter nog oplopen waardoor nog minder toestellen kunnen worden aangekocht.

Volgens Vrijsen maakt het conceptdocument geen keuze tussen ‘korte klap’-operaties (VVD) en langdurige stabiliteitsmissies (PvdA). De krijgsmacht moet beide soorten missies aankunnen.

Nog vóór het zomerreces zal de Tweede Kamer over het nog te verschijnen document in vergadering bijeenkomen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 12 MAART 2013

"Nederland leverancier jihad-strijders"

Volgens de NOS is Nederland één van de grotere leveranciers van jihad-strijders voor onder meer Afghanistan, Somalië en Syrië. Er is sprake van een snel groter wordende groep, die momenteel bestaat uit ± 100 Nederlandse moslims die in dergelijke landen oorlogvoeren.

De afgelopen weken haalden Europese jihad-strijders de headlines in Europa. Zo werd vorige week bekend dat twee Denen waren omgekomen in de Syrische steden Homs en Jabal al-Turkman.

Het leeuwendeel van de strijders zou in Syrië vechten. Volgens de NOS hebben de meesten zich aangesloten bij de extremistische Jabhat al-Nusra – een organisatie die door de Verenigde Staten als terroristisch wordt beschouwd.

Jabhat al-Nusra streeft naar het vestigen van een islamitische staat in Syrië zodra president Bashar al-Assad is verdreven.

Niet heel lang geleden stond de teller nog op enkele tientallen jihad-strijders. Het gaat, behalve om jongeren, om dertigers die in Nederland een gezin achterlaten en naar Syrië afreizen.

De grote vrees onder terrorismebestrijders is dat de mannen hun oorlogservaringen meenemen naar Nederland en verder radicaliseren. Ook is er vrees voor getraumatiseerde strijders die in Nederland kunnen ontsporen.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) publiceert morgen het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Nu wordt de dreiging nog omschreven als “beperkt”. In de vorige publicatie, die dateert van december 2012, werd de “aanzuigende werking op jihad-gangers” van de strijd in Syrië nog toegeschreven aan een “kleine groep“.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 11 MAART 2013

Twee Amerikanen gedood bij Green on Blue

Bij een politiebureau in het district Jalrez in de Oost-Afghaanse provincie Wardak zijn vandaag twee militairen van de United States Forces - Afganistan (USFOR-A) en drie Afghaanse politieagenten door een in legeruniform gestoken Afghaan met een machinegeweer om het leven gebracht.

Nog eens tien Amerikanen en drie Afghanen raakten gewond. De aanvaller zelf is in het daaropvolgende vuurgevecht om het leven gebracht.

Het is de zoveelste ‘insider attack’ (Green on Blue) waarbij de dader - die uit de gelederen van Afghaanse collega-militairen of -politieagenten komt of zich als zodanig heeft vermomd - een aanslag pleegt op NAVO-militairen.

De ‘insider attacks’ ondermijnen de benodigde samenwerking tussen de coalitietroepen en Afghan National Security Forces; in 2014 zal, volgens planning, de internationale troepenmacht vertrekken.

De aanval komt één dag na het verstrijken van het deadline van de Afghaanse president Hamid Karzai voor de Amerikaanse Special Forces (SF) om zich uit de provincie Wardak terug te trekken. De meerderheid van de Amerikaanse troepen in Wardak zijn SF.

Karzai eiste op 24 februari jl. dat de Amerikanen vertrokken. De Amerikaanse commando's zouden “illegale gewapende groepen” hebben gecreëerd die zich schuldig hebben gemaakt aan marteling en moord van andere Afghanen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 8 MAART 2013

EARS en Combat Trackers helpen politie Zeist

Nadat de politie gisteren in een bosperceel in de gemeente Zeist een ondergrondse hennepplantage ontmantelde, zijn vandaag het Engineer Advanced Reconnaissance and Search peloton (EARS) van de Koninklijke Landmacht en Combat Trackers van het Korps Mariniers ingeschakeld.

De politie was anoniem getipt over de aanwezigheid van een kwekerij aan de Ericaweg, in het noordoosten van Zeist. Er stonden hier ruim 2.000 hennepplanten.

Een tunnelstelsel leidde naar verborgen ruimten met gekoppelde zeecontainers. De militairen hebben vandaag onderzoek gedaan naar de constructie en de omgeving van de verborgen ruimten, omdat het vermoeden bestaat dat de plantage groter is.

Het EARS-peloton hanteert technieken die zijn ontwikkeld bij het speuren naar geïmproviseerde explosieven (IED’s), bijvoorbeeld in Afghanistan. Ze gebruiken onder meer hun zintuigen om afwijkingen in de omgeving te ontdekken. Het team beschikt ook over een grondradar, waarmee het in de bodem en door objecten kan kijken.

Combat Trackers van het Korps Mariniers speuren met name op zicht en zijn getraind in het herkennen én interpreteren van minutieuze veranderingen in de omgeving: kleurverschil in de grond, hoogteverschillen in het grondoppervlak, afwijkende vegetatie e.d.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 7 MAART 2013

Koning Willem-Alexander straks militair af

Met het aanvaarden van de troon op 30 april a.s. zal de Prins van Oranje nog vóór de troonswisseling eervol ontslag worden verleend als militair in actieve dienst.

Op zijn verzoek zal dit ontslag worden verleend. Als staatshoofd én dus lid van de regering kan de Koning geen actieve militaire functie meer vervullen binnen de Krijgsmacht. In de Defensiekrant legt Prins Willem-Alexander zijn positie uit aan de medewerkers van het Ministerie van Defensie.

Als eerste Koning sinds 1849 die als militair diende, blijft hij zijn trots voor Defensie in woord, daad en ceremonieel echter onverminderd tonen. In 1849 nam Willem III de troon over van Willem II.

Willem-Alexander wijst er in de Defensiekrant op dat zijn voorvader Koning Willem I er ook voor koos zich buiten de hiërarchie van de krijgsmacht te plaatsen. Ook hij droeg een generaalsuniform zonder de daarbij behorende onderscheidingstekens. Aan het eind van de 18de eeuw had Willem I als officier ervaring opgedaan in de strijd tegen de Fransen.

Vanwege zijn hechte band met de krijgsmacht zal ook Koning Willem-Alexander zijn uniform bij bijzondere ceremoniële gelegenheden blijven dragen, maar zijn de rangonderscheidingstekens vervangen door een Koninklijk distinctief. Dit Koninklijk wapenbeeld bestaat uit de drie symbolen van de koninklijke macht: de rijksappel, het rijkszwaard en de scepter.

De Prins van Oranje is nu nog reserve brigadegeneraal der infanterie van de Koninklijke Landmacht en heeft overeenkomstige generaalsrangen bij de andere krijgsmachtdelen.

Terug naar Boven of naar Homepage

Thom Karremans niet vervolgd door OM

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de voormalige commandant van Dutchbat III, Thom Karremans, niet te vervolgen naar aanleiding van de aangifte van nabestaanden van het drama in Srebrenica in 1995. Het OM heeft de feiten onderzocht en concludeert dat Karremans niet verwijtbaar hebben gehandeld.

Dit geldt ook toenmalig majoor Robert Franken, plaatsvervangend bataljonscommandant, en personeelsfunctionaris Berend Oosterveen – destijds adjudant. De dood van de mannen valt de drie niet te verwijten.

In juli 2010 deden Dutchbat-tolk Hasan Nuhanović en de nabestaanden van Rizo Mustafić, elektricien die werkte voor Dutchbat maar niet officieel in dienst was van de VN, aangifte tegen het drietal. Zij zouden drie mannen de dood in hebben gejaagd door hen van de Nederlandse compound in Potocari weg te sturen.

Overste b.d. Karremans reageerde “zeer opgelucht en blij’. Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops is dit “een zeer belangrijke dag voor hem en zijn vrouw. Maar we moeten afwachten of de nabestaanden nog een beklagprocedure beginnen”.

Karremans heeft via Knoops laten weten het onbegrijpelijk te vinden dat een besluit zo lang heeft moeten duren. Verder wenst Karremans niet verder in de media te reageren.

Knoops zelf vindt dat de motivering van Justitie veel sterker had gekund."Met name in het licht van de recente vrijspraak van Momčilo Perišić door het Joegoslavië-Tribunaal [op 28 februari jl.], sneed de aangifte tegen Karremans uit 2010 geen hout. Als je de criteria uit die zaak naast die van Karremans legt, zie je veel parallellen”, zei Knoops. Oud-generaal Perišić was van 1993 tot ‘98 hoofd van het Joegoslavische leger.

Ook het Ministerie van Defensie en de militaire bonden reageerden tevreden op het besluit van Justitie om Karremans niet te vervolgen. Volgens VBM-voorzitter Jean Debie is het een “goed besluit”: “Mijn leden en de Dutchbat-veteranen zullen er blij mee zijn.”

Advocaat Liesbeth Zegveld, die de nabestaanden bijstaat, heeft aangegeven de beslissing van het OM voor te leggen aan het gerechtshof. Het gerechtshof zou het OM nog kunnen dwingen alsnog vervolging in te stellen.

De raadsvrouw stelde dat het OM heeft gefaald in zijn taak door de zaak onvoldoende te onderzoeken. Volgens Zegveld heeft het OM zich slechts gebaseerd op publieke documenten, waaronder rapporten van de Verenigde Naties en verklaringen van Nederlandse militairen bij het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).

Voormalig Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS) en meerdere van Karremans ten tijde van het drama in Srebrenica Hans Couzy, is niet verbaasd dat het OM Karremans niet gaat vervolgen: “Het OM had het dossier al een keer bekeken en verklaarde toen al dat ze niks hadden.”

Dat Zegveld nu naar het gerechtshof stapt om alsnog vervolging te vragen voor Karremans "is een handelwijze die verwachtingen wekt bij haar cliënten", aldus Couzy. De oud-BLS denkt niet dat deze stap wat gaat opleveren. Ook meent hij dat een advocaat moet weten "wanneer het geen zin heeft om verder te gaan".

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 6 MAART 2013

Militaire bonden en Defensie weer om tafel

De militaire bonden en het Ministerie van Defensie zitten vandaag voor het eerst sinds tien weken weer formeel met elkaar om de tafel.

Het Sector Overleg Defensie (SOD) was sinds 21 december vorig jaar opgeschort. In het SOD wordt op centraal niveau overlegd tussen de werkgever (Minister van Defensie) en de werknemers (vertegenwoordigd door de militaire bonden), waarbij arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele aangelegenheden aan de orde komen.

De bonden vonden de compensatie die Defensie bood om de negatieve effecten van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) te verlichten, niet voldoende. Als gevolg van de WUL kregen vele duizenden militairen te maken met negatieve inkomenseffecten.

Op 28 februari jl. heeft Defensie de Centrales van Overheidspersoneel een nieuw voorstel gedaan met betrekking tot het compenseren van deze negatieve effecten.Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert reageerde die dag “opgelucht” en de Secretaris-generaal van Defensie, Erik Akerboom, was in een Tweet “optimistisch over een goede, structurele oplossing voor de WUL effecten.”

In de nieuwe opzet schrijft de Minister van Defensie dat het oorspronkelijke voorstel van 19 december 2012 van tafel is gehaald. Het nieuwe voorstel voorziet in een compensatie voor 2013 binnen de bandbreedte van -1,5% en +1,5% voor geheel 2013.

Over de structurele compensatie voor 2014 en de jaren daarna wil de bewindsvrouw met de Centrales in overleg treden.

Door de opschorting sinds de laatste vergadering van vóór het kerstreces 2012, lag ook de reorganisatie bij Defensie stil. De doorgang van de reorganisatie is van groot belang voor het Defensiepersoneel om de gewenste duidelijkheid te krijgen.

Volgens de bewindsvrouw heeft de opschorting het ministerie ± € 9,5 miljoen per maand gekost.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 4 MAART 2013

Oud-commando krijgt alsnog zeven onderscheidingen

Met terugwerkende kracht heeft de 89-jarige oud-commando Herman Gobetz gisteren zeven onderscheidingen ontvangen voor krijgsverrichtingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op Fort Klapperkop in het Zuid-Afrikaanse Pretoria, spelde kolonel Jan Swillens, commandant van het Korps Commandotroepen, de ‘laatste commando van het eerste uur’ de versierselen op.

Het betrof niet alleen het in 1950 toegekende Oorlogsherinneringskruis met de “Gesp voor Bijzondere Krijgsverrichtingen Arnhem – Nijmegen – Walcheren 1944”, ook de nooit overhandigde 1939-1945 Star, Birma Star, French-Germany Star, Defense Medal en Victory Medal – allen Britse campagnemedailles.

De uitreiking vond plaats bij het nationaal monument van de South African National Defense Forces, een standbeeld van een krijger die met zijn persoonlijk wapen – R1, Zuid-Afrikaanse variant van de FAL – ten strijde trekt.

Swillens: “Zo' krijger was Herman Gobetz in 1942 ook. Ik heb hem gisteravond gesproken en hij vertelde zijn verhaal met rappe tong en scherpe geest. Een opmerking wil ik u niet onthouden: ‘Ik was getraind als een commando, dat heeft me op de been gehouden."

Gobetz is de laatste nog levende commando die deel uitmaakte van No. 2 Dutch Troop, een groep van 65 mannen die in de jaren 1942-'44 de eerste lichting Nederlandse commando's was.

Kort na de oorlog waren de onderscheidingen aan hem toegekend, maar vanwege zijn vertrek naar Zuid-Afrika nooit uitgereikt. In 1937 emigreerde Herman Gobetz met zijn ouders van Amsterdam naar Zuid-Afrika. Vrijgesteld van militaire dienst, gaf hij in '42 gevolg aan de oproep te vechten tegen de Duitsers. In juni 1942 meldde de 18-jarige zich vrijwillig voor de Nederlandse krijgsdienst en volgde hij de commando-opleiding in Engeland. Zijn eerste wapenfeit was in gevecht raken tegen de Japanners in India.

Op 17 september 1944 landde de 1st British Airborne Division – waaraan, inclusief Gobetz, twaalf Nederlandse commando's waren toegevoegd– tijdens Operatie Market Garden in de buurt van Renkum. De Britten moesten de Rijnbrug in Arnhem veroveren en net zolang bezet houden totdat de versterkingen vanuit de richting Eindhoven en Nijmegen waren opgetrokken.

In Oosterbeek raakte Gobetz ingesloten in Hotel Hartenstein, waar hij fel strijd leverde met de Duitsers. Gobetz was een van de mannen die de gedropte herbevoorrading probeerde te bemachtigen onder zwaar vijandelijk vuur. Met zijn Tommy Gun schakelde hij ook een Duitse sluipschutter uit. Door een schampschot raakte hij lichtgewond.

Na negen dagen werd Gobetz krijgsgevangen gemaakt en afgevoerd naar Stalag IV-B bij Dresden, één van de grootste krijgsgevangenkampen van nazi-Duitsland. Na een eerdere, mislukte poging wist hij op 22 april '45, samen met de commando's Gubbels en Beekmeyer, te ontsnappen. Op 2 mei 1945 bereikten het drietal bij Chemnitz de Amerikaanse linies.

Vorig jaar moest Gobetz door ziekte zijn voorgenomen bezoek aan de vijfjaarlijkse Commandoreünie afzeggen.

Terug naar Boven of naar Homepage

Oefening Quick Sword van start

Vandaag gaat de Command Post Exercise (CPX) Quick Sword van start. De oefening wordt geleid door het 1ste Duits-Nederlandse legerkorps en duurt tot en met 14 maart.

Een CPX is een scenario-oefening voor commandoposten waaraan geen manoeuvre-eenheden deelnemen. Het scenario is realistisch en voortdurend in ontwikkeling. Aan de hand van een draaiboek worden door de staffunctionarissen in het verloop van de oefening niet alleen diverse besluitvormingsprocessen doorlopen, maar ook acties gepland, voorbereid en in simulatie uitgevoerd.

Voor 1 GNC is het einddoel van de oefening om, als High Control (HICON), gestalte te geven aan een Joint Task Force Headquarters. Medio juli dit jaar zal het HQ van 1 GNC worden uitgezonden in het kader van de International Security Assistance Force (ISAF) in Kabul. Tevens is Quick Sword de eerste grote oefening in het opwerktraject dat eind 2013 moet leiden tot de certificering van het HQ van 43 Gemechaniseerde Brigade.


HICON, gesimuleerd door 1 GNC, vertegenwoordigt het bevelsniveau boven de oefenende troepen. Quick Sword is daarmee een niveau VII-geleide oefening, waarbij het onderliggende niveau (brigade, VI) wordt geoefend. Om te kunnen omgaan met de complexiteit en dynamiek van de operatieomgeving zal tijdens de oefening een vooruitgeschoven element van 1 GNC worden uitgebracht in Harskamp.

Alle aspecten uit de operatieomgeving, ook de civiele, worden door een Engagement Cell in kaart gebracht, waardoor de staf zich bewuster wordt van deze omgeving. De cel wordt mede georganiseerd door de Duitse en Nederlandse Ministeries van Buitenlandse Zaken. De deelnemende Internationale en Non-Gouvernementele Organisaties spelen zichzelf als role-play.

Om het personeel de best mogelijke voorbereiding op daadwerkelijke ontplooiing te bieden, voert 1 GNC – in het kader van train as you fight – in haar oefeningen echte vertegenwoordigers van echte organisaties in. Voorbeelden hiervan zijn de Bundespolizei, IKV Pax Christi, het Nederlandse genderplatform WO=MEN en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De civiele partners hebben ook bijgedragen aan het scripten van het oefenscenario, waardoor ze ook hun eigen oefendoelen konden stellen en die in week 10 en 11 kunnen behalen.

In Quick Sword traint 1 GNC de staven van 11 Luchtmobiele Brigade en 13 en 43 Gemechaniseerde Brigade én de Duitse Operational Mentor & Liaison Teams (OMLT), allen gevestigd in Kamp Nieuw Milligen.

Op 27 februari jl. vond het informele startsein voor de oefening plaats met een conferentie over Sector Security Reform and Disarmament, De-mobilization and Re-integration (SSR/DDR). Tijdens de conferentie, georganiseerd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en 1 GNC, kregen de deelnemers de benodigde achtergrondinformatie over de oefening, die zich afspeelt in het fictieve land Cerasia.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 3 MAART 2013

Lezing Niels Roelen en presentatie 'Uruzgan'

Vanaf 11.00 uur vanochtend vindt in Café d'Alderliefste in het Noord-Hollandse Bergen een lezing plaats door Niels Roelen.

Roelen, officier bij de Koninklijke Landmacht, publiceerde in 2009 Soldaat in Uruzgan. Uit dit goed ontvangen boek zal hij vertellen. Naar verwachting zal op 28 mei zijn eerste roman, Rauw!, over de terugkeer uit Afghanistan, in de boekhandel liggen.

Ter gelegenheid van dit literair café zal in Bergen ook het eerste nummer worden gepresenteerd van het literair magazine 'Uruzgan'.

Het magazine, met onder andere een voorpublicatie uit de nieuwe roman van Niels Roelen, kan tevens worden besteld bij uitgeefster Alberdina Liewes (Uitgeverij Cahier) door € 5,- over te maken op bankrekeningnummer 11.34.27.646. Het nummer zal vervolgens worden toegezonden.

Café d'Alderliefste is gelegen aan de Karel de Grotelaan 1A in Bergen (N-H). De entree is gratis.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 1 MAART 2013

Nieuwe commandant treedt aan op Bronbeek

Vandaag treedt kolonel Michiel Christiaan Dulfer aan als de nieuwe commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem. Hiermee wordt hij de zestiende commandant van Bronbeek.

Bronbeek viert dit jaar zijn 150-jarig bestaan.

Kolonel der cavalerie Dulfer neemt het commando over van rang- en wapengenoot Gert Noordanus, die sinds 18 december 2009 leiding heeft gegeven aan Bronbeek.

Tot voor kort was de kolonel Dulfer als speciale stafofficier werkzaam bij 1 (GE/ NL) Corps in Münster. Dulfer acht Bronbeek als instituut van groot belang voor oud-militairen en heeft interesse in militaire historie, in het bijzonder in de Napoleontische tijd en het Indisch erfgoed.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...