HET LAATSTE NIEUWS
Terug naar de homepage
 

Naar de homepage

MAART 2014
M
D
W
D
V
Z
Z
3
4
5
7
9
10
11
13
14
15
16
18
19
22
23
24
29
30
31
      

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

VRIJDAG 28 MAART

Ministers Dijsselbloem en Timmermans zien niets in extra geld voor Defensie

Volgens Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem hoeft Defensie voorlopig niet te rekenen op meer geld, aldus het ANP. Er is namelijk op dit moment absoluut geen geld: "We komen net uit een moeilijke economische periode, het herstel is nog pril. Om dan weer veel geld uit te geven wat er niet is, dus extra bezuinigingen, lijkt me een slecht idee."

Ook Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans ziet extra geld voor de krijgsmacht niet zitten. Volgens hem moeten de Europese landen eerst eens beter samenwerken op Defensieterrein: "Ik vind het pleidooi voor meer geld voor Defensie pas geloofwaardig op het moment dat je eerst de nog bestaande verspilling door de versnipperde Europese samenwerking aanpakt."

Gisteren nog verklaarde Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie in het tv-programma Nieuwsuur bij de komende begrotingsbesprekingen te zullen aandringen op uitbreiding van het Defensiebudget. De SGP is dezelfde mening toegedaan.

Segers reageerde op de oproep van de Amerikaanse president Barack Obama om de uitgaven voor Defensie te verhogen.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert reageerde blij dat er naast haar eigen VVD andere partijen zijn die de krijgsmacht een warm hart toedragen: "Omdat iedereen zich realiseert, zoals Obama gisteren zei, dat vrijheid nooit gratis is."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 27 MAART

Amerikaanse oud-Minister van Defensie
James Schlesinger overleden

James Schlesinger, die als Minister van Defensie van 1973 tot en met '75 onder de presidenten Richard Nixon en - nadat die in de nasleep van het Watergate-afluisterschandaal in 1974 moest opstappen - Gerald Ford diende, is vandaag op 85-jarige leeftijd overleden. Onder president Jimmy Carter werd hij de eerste Secretary of Energy.

De Republikein Schlesinger, op Harvard University afgestudeerd als econoom (B.A., M.A. en Ph.D.), was Secretary of Defense op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. In zijn ambtsperiode had hij te maken met de Jom Kipoeroorlog -oorlog, de Cyprus-crisis en het einde van de Vietnamoorlog. In 1975 nam het communistische Noord-Vietnam buurland Zuid-Vietnam in, waardoor de VS zich in aller ijl moest terugtrekken - een afgang voor de Amerikaanse krijgsmacht.

Schlesinger was een echte havik. Hij pleitte voor een realistische houding in kwesties over de ontspanningspolitiek en spande zich in voor een sterke Europese krijgsmacht. Hoewel hij bekend stond als een geniale econoom, bezorgden zijn bruuske stijl en gevatheid - die voor sommigen grensde aan arrogantie - hem ook vijanden.

Omdat hij bang was dat de Verenigde Staten in de wapenwedloop bij de Sovjet-Unie achterop zouden raken, schroefde hij de militaire uitgaven flink op. Schlesinger drong aan op de ontwikkeling van geavanceerde nucleaire wapensystemen en steunde de ontwikkeling van de A-10 Thunderbolt, die eind 1975 van de productielijn rolde. Daarnaast steunde hij de ontwikkeling van lichtgewicht gevechtsvliegtuigen, de latere F-16.

Voor zijn benoeming bij het Pentagon was Schlesinger een half jaar directeur van de inlichtingendienst CIA. Zijn plannen voor een grootscheepse reorganisatie van de dienst waren zeer impopulair.

Tenslotte was Schlesinger ruim dertig jaar bestuurder van de Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 26 MAART

Bestuursrechter oordeelt: VGB kolonel
Van Harskamp terecht ingetrokken

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft juist gehandeld met het wegsturen van kolonel Richard van Harskamp, voormalig commandant van de Nederlandse troepen in Uruzgan. Dat oordeelde vandaag de bestuursrechter voor de rechtbank in Breda.

In 2008 gaf Van Harskamp leiding aan 1(NLD/AUS) Task Force Uruzgan onder het Regional Command (South) van de International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. Vier jaar eerder leidde hij als luitenant-kolonel 42 (NL) Battlegroup de derde rotatie van de Stabilization Force Iraq (SFIR) in de provincie Al Muthanna.

Van Harskamp had beroep ingesteld tegen het besluit van 11 april 2013 van de minister met betrekking tot de intrekking van zijn Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). De VGB, zoals bedoeld in de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo), is nodig om als militair werkzaam te mogen zijn.

Eind 2010 werd kolonel Van Harskamp veroordeeld tot 80 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, voor mishandelingen van zijn vriendin. In december 2011 kreeg hij een boete van € 500 opgelegd omdat hij een baksteen tegen het been van de ex-man van zijn vriendin had gegooid. Beide straffen noopten het Ministerie van Defensie tot het intrekken van de VGB.

Volgens de onafhankelijke Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken Defensie was er geen reden om de VGB in te trekken, aldus Michael Ruperti, de advocaat van Van Harskamp. Bovendien zou er te weinig rekening gehouden zijn met de verdiensten en inzet van Van Harskamp en het feit dat de kolonel onder meer professionele hulp heeft gezocht.

Daarom stapte de kolonel naar de bestuursrechter, die vandaag bepaalde dat de minister, voorafgaand aan haar besluit, zorgvuldig onderzoek heeft gedaan. Dat de militair beroepsmatig goed functioneerde, is volgens de rechter niet van doorslaggevend belang.

"Dat Van Harskamp zijn functie niet meer zal kunnen vervullen en moeilijk een soortgelijke baan zal kunnen vinden, is nu juist de bedoeling van de veiligheidsonderzoeken die naar Van Harskamp zijn gedaan", aldus de rechter.

Ruperti kondigde aan dat kolonel Van Harskamp tegen de uitspraak in beroep gaat bij de Raad van State. Volgens de advocaat heeft de rechter het besluit van de minister "slechts zeer marginaal getoetst. Nergens wordt ingegaan op de inhoudelijke argumenten die naar voren zijn gebracht."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 25 MAART

Voormalig Chef Defensiestaf generaal b.d. Peter Graaff overleden

Naar vandaag is bekendgemaakt is gisteren op 78-jarige leeftijd voormalig Chef Defensiestaf en oud-Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS) generaal b.d. Peter Graaff overleden. Van december 1988 tot mei 1992 was hij Nederlands hoogste militair.

Graaff was de laatste CDS van én opgegroeid met de Koude Oorlog. In een interview met Wio Joustra in de Volkskrant ('De strijdmacht heeft te lang geleefd met een vast scenario', 9 maart 1991) omschreef generaal Graaff zijn generatie als de "kinderen van de Koude Oorlog".

De rijke carrière van Peter Graaff begon in 1952 met zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. In 1955 werd hij beëdigd als tweede luitenant bij het wapen der genie en ving zijn pelotonscommando aan.

In zijn loopbaan volgden onder meer functies als commandant 41 Geniebataljon op de Duitse Legerplaats Seedorf, commandant van 11 Pantserinfanteriebrigade in Schaarsbergen, sous-chef Plannen bij de Landmachtstaf, BLS als opvolger van luitenant-generaal Han Roos en tot slot Chef Defensiestaf. In de functie van CDS volgde hij de eerder dit jaar overleden generaal Govert Huijser op. Generaal Graaff behaalde, als één van de weinige Nederlandse generaals, zijn Master of Strategic Studies aan het U.S. Army War College.

Generaal Graaff verliet de actieve dienst in 1992.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Oude glans Grebbelinie keert terug

Het Waterschap Vallei en Veluwe begint deze week met de dijkverbetering van de Grebbelinie. Hiermee krijgt het verdedigingswerk haar historische uiterlijk terug. In totaal zal 22 kilometer dijk worden gerenoveerd, waarbij het profiel met de walgang en de borstwering op de Grebbeliniedijk wordt teruggebracht.

Volgens het waterschap is het vooral de bedoeling om de door klimaatverandering aangetaste dijk te verstevigen. Ook de aarden verdedigingsforten aan het begin en einde van de linie worden gerestaureerd. Het karwei moet medio 2016-'17 gereed zijn.

Rond 1745 werd de Grebbelinie aangelegd als verdedigingslinie tussen Rhenen en Spakenburg. De linie maakte het mogelijk het achterland onder water te zetten om de vijand tegen te houden.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd de linie heringericht als de Valleistelling, met 271 gebouwde kazematten. Toen de Duitsers in mei 1940 voor de linie stonden, was het ingelaten water echter verdampt en stond de Nederrijn te laag om opnieuw water te kunnen inlaten. In de meidagen van 1940 is op de Grebbelinie hevig gevochten.

Aan het einde van de oorlog gebruikten de Duitsers zelf de Grebbelinie als laatste. In de laatste weken hadden ze zich in de Randstad terugtrokken achter de verdedigingslijn die nu was versterkt en in gebruik genomen onder de naam Pantherstellung. Daarna werd nog nauwelijks gevochten. De geallieerde opmars bij de Grebbelinie stokte na onderhandelingen met de geallieerden, waardoor ze niet in gevecht raakten met de oprukkende 1st Canadian Army.

De Grebbelinie heeft sinds 18 april 2011 de status van Rijksmonument.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 21 MAART

Commando-overdracht Materieellogistiek Commando Land

Op het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht op de Kromhoutkazerne in Utrecht heeft kolonel Hans Damen vanmiddag na twee jaar het commando over het Materieellogistiek Commando Land (Matlogco) overgedragen aan kolonel ir. Gerhard Schonewille.

Het MatlogCo zorgt voor het onderhoud van alle landsystemen van de krijgsmacht en is tevens het expertisecentrum voor hoger onderhoud aan deze systemen.

Kolonel Hans Damen zal op 27 maart a.s. brigadegeneraal ir. Rob Pieters opvolgen als directeur van de Directie Materieel & Diensten van Staf Commando Landstrijdkrachten. Pieters gaat met functioneel leeftijdsontslag en Damen wordt dan bevorderd tot brigadegeneraal.

De Directie Materieel & Diensten is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van het landmachtmaterieel. De directie houdt zich ook bezig met kazernes, oefenfaciliteiten en ondersteuningsactiviteiten.

In de aprileditie van Logistiek Magazine, hét vakblad voor de logistiek professional, staat een interview met de scheidende en aantredende commandant van het Matlogco.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Bronzen Schild voor
105 Commandotroepencompagnie

Vanwege uitzonderlijk en lovend optreden in Afghanistan heeft de Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS), luitenant-generaal Mart de Kruif, vanochtend op de Engelbrecht van Nassaukazerne het Bronzen Schild uitgereikt aan 105 Commandotroepencompagnie (Cotrcie) van het Korps Commandotroepen (KCT).

105 Commandotroepencompagnie was als eerste rotatie van de Special Operations Taskforce 55 uitgezonden naar Afghanistan in de periode van eind april tot augustus 2009.

© foto: website Dutch Defence Press.

Door uiterst professioneel optreden van het hoofdkwartier TF-55 en het in korte tijd verrichten van het vereiste stafwerk kon de eenheid in zeer korte tijd volwaardig opereren naast de andere Special Operations Task Forces in het zuiden van Afghanistan. TF-55 heeft zich in de planning, uitvoering en afwikkeling van operaties niet alleen gericht op de korte termijn: juist de effecten op de middellange termijn waren leidend. TF-55 was de insurgency tijdens de uitvoering van de operaties vaak een stap voor en domineerde de gevechten.

C-LAS haalden onder andere operatie LEWE (Leeuw) aan. In de eerste week van juli 2009 schreef één ploeg van de eerste rotatie van Taskforce 55 parageschiedenis in het zuiden van Afghanistan.

's Nachts en Full Combat Loaded infiltreerden de operators via een operationele inzet per parachute diep in vijandelijk gebied en brachten de complexe operatie tot een goed einde.

Het gedetailleerde verhaal over operatie LEWE is te lezen in het artikel 'Vallende Nederlandse sterren boven Afghanistan' van Leo van Westerhoven op de website Dutch Defence Press.

Volgens luitenant-generaal De Kruif draait het succes van dergelijke operaties uiteindelijk in de kern om een viertal zaken: getraindheid, professionaliteit, effectiviteit en vastberadenheid.

Het Bronzen Schild is de hoogste groepswaardering die de Commandant Landstrijdkrachten kan verlenen en wordt alleen bij hoge uitzondering uitgereikt. Op 15 december 2009 ontving 108 Commandotroepencompagnie eveneens het Bronzen Schild, voor hun optreden in de provincie Uruzgan tijdens Deployment Task Force in 2006.

Aansluitend aan de uitreiking van het Bronzen Schild, overhandigde de commandant van het KCT, kolonel Jan Swillens, het eerste exemplaar van het 'Factbook KCT' aan De Kruif. Dit feitenboek geeft toegankelijk en beknopt alle relevante informatie die iedereen zou moeten weten over het verleden, heden en de toekomst van het KCT. In de nieuwste uitgave van 'De Groene Baret', die in de laatste week van maart zal verschijnen, zit een exemplaar ingebonden. Ook zal verschijnt een digitale versie online verschijnen.

(Met dank aan de website Dutch Defence Press)

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 20 MAART

'Waken over Kernkoppen' in Andere Tijden

In de aanloop naar de Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag op 24 en 25 maart a.s., kijkt de NTS vanavond in Andere Tijden (Waken over Kernkoppen, Nederland 2, 21.25 uur) terug naar de tijd dat de wereld nog overzichtelijk was. Als onderdeel van de NAVO-verdediging in de Koude Oorlog beschermden kernwapens tegen de vijand uit het Oosten, maar die kernwapens moesten ook beschermd worden.

'Waken over Kernkoppen' kijkt naar de bewaking van de Amerikaanse kernkoppen die officieel niet in Nederland opgeslagen lagen, maar waarvan iedereen toch op de hoogte was.

Zo lagen er tussen 1961 en '92 op de Havelterberg in Drenthe Amerikaanse kernkoppen, eerst voor de Honest John, later voor de Lance.

Op het binnenterrein zaten Amerikaanse militairen, in de buitenring hielden Nederlandse dienstplichtigen sitewacht: wachtlopen met wapens geladen met scherpe munitie, met als opdracht te schieten zodra iemand probeerde zich op de site te begeven.

Actievoerders verstoorden regelmatig de rust en de maandelijkse protesten voor de poort van de Havelterberg bezorgden de civiele autoriteiten een hoop werk.

De presentatie van Waken over Kernkoppen is in handen van Hans Goedkoop.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 17 MAART

Defensie verscheept materieel naar Mali

In de Eemshaven belaadt Defensie vandaag een transportschip van de Verenigde Naties met 140 voertuigen en 224 containers. Naar verwachting zal het schip eind april in Abidjan in Ivoorkust aan de westkust van Afrika arriveren.

Vanuit Abidjan is het nog zo'n 2.500 km over de weg naar de stad Gao in het noordoosten van Mali, waar Kamp Castor voor ± 300 Nederlandse militairen wordt gebouwd. Ongeveer 80 Nederlanders gaan vanuit de hoofdstad Bamako aan het werk.

Op de kade in de Eemshaven staan onder andere Bushmasters, Fenneks en vele containers gereed. In de containers zitten onder meer gevechtsrantsoenen, uitrustingsstukken en reserveonderdelen.

Eerder heeft Defensie al materieel per transportvliegtuig naar Mali verscheept. Op een later tijdstip zullen ook de Apache-gevechtshelikopters - met de rotorbladen gedemonteerd - door de lucht worden vervoerd.

Sinds 19 februari jl. staat het Nederlandse materieel in Eemshaven. Het vertrek is vertraagd omdat het VN-transportschip niet eerder beschikbaar was. Het oponthoud zorgt ervoor dat de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA pas in de loop van mei operationeel zal zijn.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Peter van Uhm in Schepper & Co

In de aflevering 'Dienen als missie' van het NCRV-tvprogramma Schepper & Co (Nederland 2, 17.00 uur) ontvangt Jacobine Geel vanmiddag generaal b.d. Peter van Uhm naar aanleiding van de nieuwe missie naar Mali.

Nederland stuurt regelmatig militairen op missie. Internationale missies zoals die in Mali worden vaak gezien als een ver-van-mijn-bed-show waar weinig eer aan te behalen valt. Maar is dat ook zo?

Van Uhms vader diende in de Tweede Wereldoorlog, hijzelf in Libanon en Bosnië en zijn zoon Dennis in Afghanistan.

'Dienen als missie': over de waarde van dienen en de keerzijde daarvan. En over steun van en voor het thuisfront.

Dit voorjaar verschijnt van voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm zijn biografie. Freelance journalist Sander Koenen - onder andere bekend van de tijdschriften Kijk, National Geographic Magazine en Quest en het boek 48 uur meetrainen met de krijgsmacht (2010) - schrijft het boek samen met Van Uhm.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 12 MAART

Canadezen na 12 jaar weg uit Afghanistan

Met een ‘flag-lowering’ ceremonie op het ISAF-hoofdkwartier in Kabul hebben de laatste 100 militairen van de Canadian Armed Forces (CAF) vandaag na 12 jaar afscheid genomen van Afghanistan.

Al in juli 2011 beëindigde de Canadezen formeel hun gevechtsmissie in het zuiden van Afghanistan, maar ze behielden een kleine contingent ten behoeve van de NAVO-trainingsmissie in Kabul.

De Canadese troepen waren in 2001 voor het eerst actief in het Centraal-Aziatische land, toen de Taliban in de door de Amerikanen geleide operatie Enduring Freedom werden verjaagd. Vanaf 2003 namen de CAF deel aan de International Security Assistance Force (ISAF).

De Canadezen waren vooral actief in de zuidelijke provincie Kandahar, de geboortegrond van de Taliban. Daar werkten ze onder andere samen met de Nederlanders, die jarenlang in de naburige provincie Uruzgan waren gestationeerd. Het bevel over het gehele zuiden van Afghanistan, het Regional Command South, werd afwisselend door Canada, Groot-Brittannië, Nederland en de Verenigde Staten gevoerd.

Tussen 2001 en 2014 werden in totaal 40.000 Canadezen naar Afghanistan uitgezonden, van wie er 158 om het leven kwamen, veelal door veelal gevechten en aanslagen, maar ook door ongevallen. Ook een Canadese diplomaat, journalist en twee civiele contractors kwamen om het leven. Op het hoogtepunt, in januari 2006, waren bijna 3.000 Canadezen tegelijkertijd in Kandahar ontplooid.

Bijna 2.000 Canadezen raakten gewond, van wie 635 door gevechtsacties.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 8 MAART

NRC Handelsblad: 'Data uit Burum leiden naar piraten én terroristen'

NRC Handelsblad meldt in het artikel Data uit Burum leiden naar piraten én terroristen van Steven Derix en Huib Modderkolk dat de Nederlandse geheime diensten veel meer metadata met de Amerikaanse National Security Agency (NSA) delen dan tot nu toe bekend was.

Metadata zijn de technische kenmerken uit Signals Intelligence (SigInt, inlichtingen uit niet-kabelgebonden telecommunicatie, zoals mobiele telefonie en internet), zoals het tijdstip waarop is gebeld en de nummers van de beller en de gebelde.

Met behulp van metadata kan het gedrag van personen worden vastgelegd. Dat (bel)gedrag - hoe vaak iemand belt, met wie en op welke tijdstippen - kan ertoe leiden dat uiteindelijk ook de persoon tot wie de telefoon behoort en zijn netwerk worden geïdentificeerd: met wie werken de bellers en gebelden samen, van waaruit opereren ze en wie zijn hun financiers.

Hoewel de Nederlandse geheime diensten "geen data in opdracht van de Amerikanen [verzamelen]" en de metadata niet de inhoud van de telefoongesprekken bevatten, kunnen supercomputers snel verbanden leggen tussen al die nummers wereldwijd. Hieruit kan de NSA patronen ontwikkelen: hoe stemmen klinken, wie vrienden van de bellers en gebelden zijn en wie de commandanten of juist de ondergeschikten zijn.

Zo kunnen de metadata van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) de onderlinge relaties in (terreur)netwerken blootleggen en laten zien wie de belangrijkste spelers zijn. De MIVD krijgt op haar beurt van de Amerikanen toegang tot communicatiesatellieten die de in totaal 22 schotels in Burum niet kunnen 'zien'.

Sinds 2006 deelt Nederland telecom met de VS, maar volgens de krant kwam dit door de missie in Uruzgan in een stroomversnelling. Ondanks het beëindigen van de Nederlandse activiteiten in de Afghaanse provincie in 2011, gaat de samenwerking met de NSA tot op heden door.

In 2012, toen de piraten de druk van de anti-piraterijmissie Ocean Shield van de NAVO in de Somalische kustwateren begonnen te voelen, gingen ze meer en meer over op operaties op het land: mensenhandel en de smokkel van drugs en wapens. Omdat de NSA zelf geen directe toegang tot de metadata van het Somalische telecomverkeer had, verzocht ze Nederland hierom.

In het Friese dorpje vangt de Nationale Sigint Organisatie (NSO), het samenwerkingsverband van AIVD en MIVD, het telecomverkeer op uit haar eigen bereik: het Midden-Oosten en Noord-Afrika, onder meer uit Somalië.

Door NRC Handelsblad zijn twee documenten van NSA-klokkenluider Edward Snowden ingezien. Was al bekend dat de NSA het middelpunt is in een internationale uitruil van afgeluisterd telefoon- en internetverkeer, Snowdens stukken laten zien dat de Verenigde Staten de metadata mogelijk gebruiken voor targeted killings in Somalië: aanvallen met bewapende drones (onbemande vliegtuigen) tegen met name leden van de fundamentalistische organisatie Al Shahaab. Vanaf 2011 zetten de VS in Somalië drones in.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 6 MAART

Symposium 'Innovation in Military Medicine'

Op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo vindt vandaag het symposium 'Innovation in Military Medicine' plaats. Dit wordt georganiseerd door de Nederlandse afdeling van de Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve (CIOMR) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Algemeen Militair Artsen (NVAMA).

Onderwerpen in het kader van vernieuwingen in de militaire geneeskunde - zoals Battlefield 2020, Prevention of battle injuries en Train As You Fight/Fight As You Train - zijn onder andere:

► Damage Control Resuscitation (bij patiënten die zoveel bloed dreigen te verliezen dat de afloop potentieel dodelijk is);

► Damage Control Surgery (de behandeling van ernstig gewonde patiënten die gericht is op levensreddende ingrepen en het voorkomen van infectieuze complicaties);

► de SAM Junctional Tourniquet;

► pre-hospital hemorrhage control (het stoppen van bloedingen voordat patiënten een geneeskundige inrichting bereiken);

PTSS treatment in a virtual environment;

► Stress en inzetbaarheid.

Deskundigen uit binnen- en buitenland delen hun kennis met militairen en burgers die werkzaam zijn binnen de militaire gezondheidszorg. Daarnaast tonen bedrijven hun medisch producten en middelen en vinden er diverse workshops in een skillslabachtige omgeving plaats.

De opening vond plaats door brigadegeneraal b.d. Rob van der Meer, tot begin 2013 de Hoogste Medische Autoriteit (HMA) van Defensie en tegenwoordig werkzaam als adviseur voor Motek Medical. Brigadegeneraal-arts Johan de Graaf, commandant van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) en de huidige HMA, sprak het welkomstwoord.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 2 MAART

BNN drilt jongeren in herbeleving D-Day

Vanavond om 20.25 uur zendt BNN op Nederland 3 de eerste van acht afleveringen uit van De Langste Dag.

In 'De Langste Dag' wordt een groep van dertig Nederlandse jongeren klaargestoomd om in de voetsporen te treden van de geallieerde militairen tijdens D-Day in de Tweede Wereldoorlog.

Kapitein Marcel Kerstens en zijn instructeurs, die namens Defensie actief aan het programma meewerken, zorgen er in de loodzware uitputtingsslag voor dat eerst alle neuzen dezelfde kant uit staan. Alleen kameraadschap en doorzettingsvermogen kunnen de kandidaten eeuwige roem brengen. Na de eerste trainingen zullen de beste achttien doorgaan.

Die achttien worden geselecteerd voor een militaire operatie aan de Normandische kust, die de historische D-Day en de daaropvolgende gebeurtenissen nabootst.

De kandidaten worden verdeeld in twee teams: de parachutisten en de infanteristen. De para's maken een sprong uit een Dakota, de infanteristen worden vanuit een landingsvaartuig aan wal gezet. Wat de kandidaten niet weten, is dat na de landing in Frankrijk de strijd pas echt gaat beginnen. Welk team bereikt het snelst het einddoel Parijs... met de meeste mankrachten?

Op 6 juni 1944 werden tienduizenden jonge militairen op de stranden van Normandië gedropt en gedebarkeerd om de Duitse bezetter te verdrijven. De dag ging de geschiedenis in als D-Day of The Longest Day (De Langste Dag).

'De Langste Dag' is de opvolger van De Slag Om Arnhem, waarin ook jongeren werden klaargestoomd voor de herbeleving van een krijgshistorisch moment.

Presentator is Patrick Lodiers. Het programma kan op Facebook worden gevolgd.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 1 MAART

8-jarige zoon gedode Irak-veteraan schenkt gevonden twintig dollar aan militair

CBS News heeft onlangs een hartverwarmend human interest laten zien. Op 7 februari jl. vond de 8-jarige Myles Eckert op een parkeerplaats in Ohio een biljet van 20 dollar.

Myles, zoon van sergeant Gary A. "Andy" Eckert Jr. van de U.S. Army Reserve - die op 8 mei 2005 in Irak werd gedood toen een IED in de buurt van zijn voertuig detoneerde - was vastbesloten om het bedrag aan een video game uit te geven. Totdat hij in het restaurant een militair zag zitten.

Myles was amper vijf weken oud toen zijn vader op 24-jarige leeftijd overleed.

De militair die zat te lunchen was Lieutenant Colonel Frank Dailey, gestationeerd op Ohio Air National Guard Base vlakbij Toledo.

Myles wikkelde het briefje van $ 20 dollar in een groene Post-It met de volgende boodschap: "Dear Soldier, my dad was a soldier. He's in heaven now. I found this 20 dollars in the parking lot when we got here. We like to pay it forward in my family. It's your lucky day! Thank you for your service. Myles Eckert, a gold star kid."

Sergeant Gary A. "Andy" Eckert Jr. zou apetrots geweest zijn op het mooie gebaar van zijn zoon. En overste Frank Dailey kijkt nog elke dag naar het briefje van de jongen, dat hem herinnert aan zijn opdracht en toewijding voor het vaderland: "Het is onwaarschijnlijk om op zo'n manier erkenning te krijgen voor wat ik doe", vertelt Dailey aan de Amerikaanse zender CBS.

Sergeant Gary A. "Andy" Eckert Jr. werd onderscheiden met de Bronze Star en het Purple Heart (tweemaal).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...