NIET HET EERST, WÉL HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

MAART 2016
M
D
W
D
V
Z
Z
1
3
4
5
9
11
12
14
16
18
20
21
26
27
28
29
30
31

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

VRIJDAG 25 MAART 2016

NATO Defence Planning Capability Review 2015/16 gepubliceerd

De NAVO noemt het "worringly" ("verontrustend") dat de Nederlandse Defensie-uitgaven weliswaar zijn opgevoerd, maar als percentage van het bruto binnenlands product (BBP) blijven dalen en naar verwachting in 2020 nog maar 1,08% bedragen.

Binnen de NAVO geldt de afspraak dat de lidstaten 2% van het BBP aan de krijgsmacht uitgeven, wat nogmaals is bevestigd tijdens de NAVO-topconferentie in Wales op 4 en 5 september 2014.

Dat staat in de NATO Defence Planning Capability Review (DPCR) 2015/16 die minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is voor het eerst dat dit - niet langer gerubriceerde - document met het parlement is gedeeld.

De DPCR 2015/16 is een samenvatting van de beoordeling van het Defence Policy and Planning Committee (DPPC), het hoogste adviesorgaan van de Noord-Atlantische Raad van de NAVO.

Het acht pagina's tellende document analyseert de staat van de Nederlandse krijgsmacht. Op basis hiervan is bepaald of Nederland voldoende bijdraagt aan de taken en missies van de NAVO en gekeken of Nederland naar draagkracht militaire capaciteiten beschikbaar heeft en houdt voor het bondgenootschap.

In 2015 gaf Nederland 1,16% uit aan Defensie; het gemiddelde van de Europese NAVO-lidstaten is 1,43%.

"De NAVO concludeert dat Nederland zich onvoldoende inzet om de krijgsmacht aan de veranderde veiligheidsomgeving aan te passen", aldus Hennis-Plasschaert.

Het rapport is kritisch over de Koninklijke Landmacht: "The army and marines continue to provide well equipped, capable and sustainable forces. However, the quality of land forces can no longer make up for a lack of quantity. Budget cuts have resulted in significant downsizing of the Netherlands' land forces [...]". De landstrijdkrachten verminderden de afgelopen jaren met name hun 'combat capabilities', indirecte vuursteun, grondgebonden luchtverdediging, genie, onderhoud, logistiek en operationele munitievoorraden.

In de aanbiedingsbrief bij de rapportage geeft de minister aan dat Nederland niet in staat is alle gevraagde bijdragen op land te leveren, met als gevolg "{...] dat andere bondgenoten een onevenredig groot aandeel van de benodigde capaciteiten moeten leveren."

De gereedheid en inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht moeten worden verbeterd: "Configuring the Netherlands Armed Forces to meet the significant challenges of the new security environment, with its increased demands on readiness, responsiveness, and resilience, without sustained, predictable increases in defence expenditures in real terms, will be an almost impossible task."

Ook moet Nederland beschikken over eenheden die zich in het hogere deel van het geweldsspectrum kunnen handhaven: "Despite the best efforts of the Netherlands Armed Forces, the ability to conduct full-spectrum operations is now in doubt as the armed forces are spread so thinly."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 24 MAART 2016

Luitenant-generaal Leo Beulen nieuwe Commandant Landstrijdkrachten

Luitenant-generaal Leo Beulen (55) heeft vandaag op de Nederlandse Defensie Academie in Breda zijn ranggenoot Mart de Kruif opgevolgd als Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS). De Koninklijke Landmacht is met bijna 20.000 militairen het grootste krijgsmachtdeel, maar heeft de afgelopen jaren fors moeten bezuinigen.

De Kruif - sinds 2011 de baas van de Koninklijke Landmacht - gaat met functioneel leeftijdsontslag.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft met een toespraak afscheid genomen van de vertrekkende commandant. Beide generaals spraken vervolgens de genodigden toe.

De Kruif droeg daarna voor het front van de Vaandelgroep met het originele sabel van Jean Victor Baron de Constant Rebecque - de eerste commandant van de voorloper van de KL - het commando over aan zijn opvolger.

De laatste handeling van generaal De Kruif, juist voor zijn commando-overdracht, was het tekenen van een Letter of Intent voor verdere samenwerking tussen de landstrijdkrachten van de BENELUX.

De bestaande samenwerking van 13 Lichte Brigade met de Medium Brigade uit België en het Centre Militaire uit Luxemburg wordt nog nauwer.

Bij de intentieverklaring sprak generaal De Kruif "van een volgende stap, die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen, geografische nabijheid en gemeenschappelijke belangen."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Generaal De Kruif: "Rekruut softer door gamen"

In een afscheidsinterview in de Volkskrant, zegt de scheidende Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS), luitenant-generaal Mart de Kruif, dat nieuwe rekruten fysiek tot beduidend minder in staat zijn dan voorgaande generaties bij hun aantreden.

Volgens C-LAS heeft de Koninklijke Landmacht daarom de trainingsprogramma's aangepast.

Volgens De Kruif heeft dat mindere lichamelijke gestel alles te maken met gamen: "Het is waar dat de jongeren van nu minder fit zijn, minder kracht hebben en over minder fijne motoriek beschikken dan enkele decennia geleden. [...] Wanneer je niet buiten speelt en in bomen klimt, maar achter een computer zit, dan is in een touw klimmen een stuk lastiger.”

Het gevolg hiervan is meer uitval onder rekruten. Zo valt nu 70% af tijdens de opleiding bij het Korps Mariniers af, terwijl dit in 1991 slechts 6% was. Ook bij het Korps Commandotroepen zijn de uitvalpercentages omhoog gegaan.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 23 MAART 2016

Erma-machinepistool Prins Bernhard in museum Beek

Museum Eyewitness Beek heeft een machinepistool bemachtigd dat ooit toebehoorde aan Prins Bernhard.

Met het wapen zou Prins Bernhard in de meidagen van 1940 vanuit de tuin van Paleis Noordeinde dan wel Huis ten Bosch in Den Haag op Duitse transportvliegtuigen hebben geschoten die over het Haagse Bos vlogen.

Het machinepistool, een Erma, bevindt zich sinds kort in de collectie van Museum Eyewitness Beek, aldus eigenaar Wim Seelen.

In april 2013 meldde het veteranenblad Checkpoint ook al dat de prins met dit wapen zou hebben geschoten. Gerard Hillenaar, destijds als paleiswacht ooggetuige, gaf drie jaar geleden aan: "Na het ontwaren van de vijandelijke kisten boven het Haagse Bos, stond de prins zij aan zij met de militairen die met hun persoonlijke wapens omhoog schoten."

Tot 1999 heeft Prins Bernhard het wapen in privébezit gehad, aldus Wim Seelen op L1. Daarna is het via wapenverzamelaar Henk Visser, na de prins eigenaar van de Erma, terechtgekomen bij Seelen.

Visser, overleden in 2006, had een beroemde collectie vuurwapens. Sinds 2002 is een deel van zijn verzameling eigendom van het Rijksmuseum; in 2006 verwierf ook het Legermuseum een unieke collectie historische handvuurwapens uit zijn privébezit.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 22 MAART 2016

Hotel EUTM Mali in Bamako aangevallen

Gisteravond rond 18.30 uur lokale tijd is hotel Nord Sud in Bamako aangevallen door vier gewapende mannen. In het hotel in de Malinese hoofdstad verblijven de militaire instructeurs van de European Union Training Mission in Mali (EUTM Mali). Het hotel Nord-Sud geldt als het hoofdkwartier voor de bijna 600 leden van de EUTM Mali.

Niemand van het personeel raakte gewond; de aanvallers werden uitgeschakeld, waarbij één van hen om het leven kwam.

Het hotel ligt vlakbij het Radisson Blu Hotel. Op 20 november 2015 kostte een terroristische aanslag op dit hotel, waar veel buitenlandse gasten verblijven, aan 22 mensen het leven.

Aan de EUTM in Mali nemen Europese militairen uit 25 landen deel. De EU-missie - opgericht in februari 2013 na de Franse operatie SERVAL - is gericht op het opleiden en adviseren van de slecht opgeleide en slecht uitgeruste Malinese veiligheidsdiensten.In 2014 werd de missie verlengd tot 18 mei dit jaar.

In het land is ook de veel grotere United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) met bijna 11.000 militairen aanwezig.

De Nederlandse bijdrage aan MINUSMA, dat ervoor moet zorgen dat jihadistische strijders in het noorden van het land niet vrij kunnen bewegen, bestaat grotendeels uit Special Forces en militairen ten behoeve van de inlichtingenketen van de VN-missie.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 19 MAART 2016

Minister wil € 2 miljard voor Defensie

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft € 2 miljard nodig om de Nederlandse Defensie-uitgaven gelijk te trekken met die van andere Europese NAVO-landen.

Dit zei de bewindsvrouw vandaag in het NPO Radio1-programma Kamerbreed, waar ze voor het eerst een concreet bedrag noemde.

Hoewel de NAVO al sinds 2002 officieel de norm van 2% van het bruto binnenlands product (bbp) hanteert, is het Europees gemiddelde nu 1,43% van het bbp.

De minister bepleitte dat de komende jaren ook Nederland dit doel haalt. Nederland besteedt nu 1,13% van het bbp aan de strijdkrachten. Onder vorige kabinetten heeft Defensie ongeveer € 1 miljard moeten bezuinigen.

Volgens de minister is het groeiend beroep dat op Defensie wordt gedaan een duidelijk argument voor een hoger budget voor de Nederlandse krijgsmacht.

Hennis houdt 1,43% als "logisch richtpunt" aan. "En dat hoeft echt niet in één jaar", zei de minister: "Als je naar het huishoudboekje van Nederland kijkt, zie ik ook wel dat er niet zomaar een fors bedrag gevonden kan worden om Defensie bij te plussen."

Maar volgens haar moet Nederland zich, bijvoorbeeld ook bij de volgende kabinetsformatie, in ieder geval op dat gemiddelde richten.

De minister hoopt al volgend jaar op extra geld: "Ik hoop van harte dat we ook voor de begroting van 2017 een duidelijke plus kunnen laten zien. [...] Willen we een volwaardig partner in Europa en in de NAVO blijven, dan moeten we stap voor stap repareren om te zorgen dat Defensie weer op orde komt."

Hennis-Plasscheart gaf aan dat ze binnenkort weer met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem om de tafel gaat om over extra geld te praten.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 17 MAART 2016

Nederlandse brigade onder bevel van Duitse divisie

Op Camp Hohne in Lohheide op de Truppenübungsplatz Bergen is 43 Gemechaniseerde Brigade officieel opgenomen in 1. (DEU) Panzerdivision. Tijdens het integratie-appèl droeg de Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS), luitenant-generaal Mart de Kruif, het vaandel van de brigade over aan de Inspekteur des Heeres Generalleutnant Jörg Vollmer.

Met de Unterstellung (onderbevelstelling) van 43 Mechbrig in de 1e Duitse pantserdivision (1. PzDiv) uit Oldenburg/Hannover, keert de Leopard 2A6 Main Battle Tank terug in de bewapening van de Koninklijke Landmacht.


1. PzDiv staat onder bevel van Generalmajor Johann Langenegger, 43 Mechbrig onder commando van brigadegeneraal Jan Swillens.

"Door deze samenwerking beschikken Nederland en Duitsland over een volledig geïntegreerde operationele gevechtsbrigade met pantserinfanterie, tanks en andere capaciteiten", aldus C-LAS.

Volgens De Kruif is de tank onmisbaar: "Het effect van een tank is nodig om op de grond elke tegenstander te kunnen domineren."

De Duits-Nederlandse integratie gaat verder dan op brigadeniveau: onder 43 Mechbrig valt Panzerbataillon 414. Dit Duits-Nederlandse tankbataljon bestaat straks uit drie Duitse en een Nederlandse compagnie (4. Kompanie) met 90 à 100 Nederlandse militairen.

Panzerbataillon 414 (PzBtl 414) staat onder bevel van Oberstleutnant (luitenant-kolonel) Marco Niemeyer.

Generaal De Kruif noemde de samenwerking met Duitsland "uniek in de wereld, zowel de wijze waarop als het niveau waarin we integreren".

Beide landen laten zien hoe militaire integratie in Europa mogelijk is."Wir sind überzeugt, dass es in Zukunft wieder schlagkräftiger, reaktionsfähiger und durchsetzungsfähiger Landstreitkräfte braucht, um frühzeitig glaubhaft mögliche Aggressoren abzuschrecken. Das ist Teil einer auf Frieden und Stabilität ausgerichteten Außenpolitik. Diese braucht einsatzbereite Streitkräfte", zo maakte Generalleutnant Vollmer in zijn toespraak duidelijk.

De integratie is een vervolg op de oprichting van het Duits-Nederlandse legerkorps in 1995 en de integratie van 11 Luchtmobiele Brigade in de Division Schnelle Kräfte in 2014.

Volgens het Duitse weekblad Die Welt vordert hiermee de fusie van de Bundeswehr en de Nederlandse krijgsmacht en is de Bundeswehr een "Labor für eine EU-Armee".

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 15 MAART 2016

Willems-Orde voor Korps Commandotroepen

Op het Binnenhof in Den Haag heeft het Korps Commandotroepen (KCT) vanochtend met veel ceremonieel de Militaire Willems-Orde ontvangen.

Koning Willem-Alexander hechtte de versierselen van de hoogste en oudste dapperheidsonderscheiding van Nederland aan het vaandel van het korps, voor deze gelegenheid gedragen door de commandant, kolonel Jelte Groen.


Volgens het Kapittel der Militaire Willems-Orde bestaat geen enkele twijfel over de getoonde moed. Kleine eenheden van het KCT stonden vaak tegenover een overmacht aan vijanden in afgelegen gebieden zonder de directe aanwezigheid van hulptroepen. Ondanks de grote risico's kozen de commando's toch vaak voor de confrontatie om hun opdrachten te voltooien.

De inzet van het KCT vond plaats in, achtereenvolgens, drie rotaties in de Taskforce ORANGE (2005 - 2006), vijf rotaties in de Taskforce VIPER (maart 2006 - december 2007) en vier rotaties in Taskforce 55 (mei 2009 - augustus 2010). Alleen in 2008 waren de commando's niet actief in Afghanistan.

Het KCT krijgt de onderscheiding mede omdat vrijwel alle militairen van het korps tussen 2005 en 2010 één of meer keer in Afghanistan zijn ingezet. Vanaf 2005 raakten de commando's betrokken bij de War on Terror van de Verenigde Staten.

In totaal voerden de commando's ruim 170 operaties uit waarbij meer dan 110 gevechten plaatsvonden. In 5½ jaar sneuvelde één commando en raakten acht gewond. Op 6 september 2009 kwam de 26-jarige korporaal Kevin van de Rijdt van het KCT om het leven. Na vuurcontact ten noorden van Deh Rawod in de Afghaanse provincie Uruzgan overleed hij aan zijn schotverwondingen.

Volgens de Koning kunnen de commando's - die hun werk uitvoerden onder de zwaarste omstandigheden in "het wilde zuiden van een verscheurd land" - zich "meten met de beste Special Forces in de hele wereld"."Veel operaties waarbij U betrokken was, zijn het best te omschrijven als 'vechtend verkennen'"

"Wie de verslagen leest en de verhalen hoort, heeft diep ontzag", aldus het staatshoofd.

Het was voor het eerst sinds 1947 dat een Nederlandse eenheid de onderscheiding ontving. Volgens oud-commandant Jan Swillens van het KCT krijgt het keurkorps van de Koninklijke Landmacht met de Militaire Willems-Orde "de waardering die we verdienen".

Vooral sinds de val van de Muur in 1989 zijn commando's veelvuldig bij missies ingezet. Ze waren onder andere actief in voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Sinds 2014 opereert het KCT in de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali.

Bij de ceremonie waren geen commando's aanwezig die nog operaties uitvoeren. Wél waren de Brit Kenneth Mayhew, Marco Kroon en Gijs Tuinman aanwezig, die respectievelijk in 1946, 2009 en 2014 werden geridderd in de Militaire Willems-Orde.

Programmaboekje met toelichtingen op de Militaire Willems-Orde, het Korps Commandotroepen, beschrijvingen van de onderscheiden acties in Taskforce Orange, Viper en 55 en de motivering van het Kapittel der Militaire Willems-Orde.

Programmaboekje met toelichtingen op de Militaire Willems-Orde, het Korps Commandotroepen, beschrijvingen van de onderscheiden acties in Taskforce ORANGE, VIPER en 55 en de motivering van het Kapittel der Militaire Willems-Orde.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 13 MAART 2016

'Duizend bommen, geweren en granaten' gepresenteerd in militair museum

Vandaag wordt in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Hergé Genootschap het boek 'Duizend bommen, geweren en granaten. Een overzicht van wapens, artillerie, munitie en vormen van geweld in de albums van Hergé' gepresenteerd.

Het boek verschijnt als deel 12 in de Sapperloot-serie (Geïnspireerd door Kuifje) en is samengesteld door Hans Bijman en Jan Aarnout Boer, voorzitter van het genootschap.

Hergé, de schepper van Kuifje, overleed in 1983. Hij gebruikte echte uniformen en wapens als voorbeeld om zijn striptekeningen zo natuurgetrouw mogelijk te maken.

'Duizend bommen, geweren en granaten' onderzocht niet alleen het wapengekletter in de Kuifje-albums, het toont ook de alternatieve wapens waarmee Kuifje zijn vijanden te lijf gaat, zoals een bananenschil of brandslang, harken, harsbolletjes, hete soep, muggenspray of een cameraflits om zijn tegenstanders uit te schakelen.

Bezoekers van de Kuifjedag krijgen een poster met daarop honderd objecten, waaronder twee Engelse Spitfires, mitrailleurs en uniformen, die deel uitmaken van de collectie van het NMM en in de stripalbums voorkomen. Daarnaast zijn er lezingen en een speciale Kuifje-route langs de verschillende militaire voertuigen en wapens die in de Kuifje-albums voorkomen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 10 MAART 2016

Topman Rostec voorspelt daling 10% Russische defensie-uitgaven

In een interview met The Wall Street Journal voorspelt Sergey Chemezov, als topman van het Russische staatsdefensiebedrijf Rostec een van de machtigste mensen in de Russische defensie-industrie, dat de Russische defensie-uitgaven met 10% zullen dalen.

Paul Sonne, de correspondent van de Amerikaanse krant in Moskou, sprak in de Russische hoofdstad met Chemezov (WSJ Q&A With Sergei Chemezov. The Rostec chief discusses the effects of defense spending, oil prices and sanctions).

Tegen Chemezov en delen van Rostec heeft het Westen sancties ingesteld naar aanleiding van de Russische bemoeienis in Oekraïne. Volgens de topman heeft het bedrijf daar weliswaar last van, maar is het positieve effect dat Rusland nu een heleboel onderdelen zelf produceert die het voorheen in de Verenigde Staten of Europa moest kopen.

Rostec is de afgelopen tien jaar fors gegroeid door zowel de modernisering van de Russische strijdkrachten als de export van wapens. Sinds 2000 is de Russische defensiebegroting met zo'n 1.000% verhoogd. Vorig jaar ging € 59 miljard naar de Russische krijgsmacht, omgerekend ruim 5% van het bruto binnenlands product.

Rostec vormt het hart van het Russisch militair-industrieel complex en levert onder andere de Kalasjnikov, de BUK-raket en gevechtsvliegtuigen.

Op dit moment, stelt Chemenov, heeft Rusland en dus ook het bedrijf last van de lage olie- en gasprijs.

De bezuinigingen op de Russische krijgsmacht zijn dit jaar begonnen, aldus Chemezov. Sommige projecten die in de beginfase zitten, worden afgeblazen. Ontwikkelingen die al in een verregaand stadium zijn, zoals de T-14 Armata-tank, gaan wél door. Deze tank, de eerste die de Russen ontwikkelden sinds de T-90 uit de jaren '90 van de 20e eeuw, is reeds in productie genomen.

Hoewel wapens voorlopig de belangrijkste bron van inkomsten zullen blijven, wil Chemezov dat in 2025 de helft van alle Rostec-producten niet-militair is.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 8 MAART 2016

Großes Verdienstkreuz voor commandant DGO

Brigadegeneraal-arts Johan de Graaf, commandant van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO), heeft vandaag in Den Haag het Duitse Grootkruis van Verdienste ontvangen.

De Graaf kreeg het Großes Verdienstkreuz namens Bondspresident Joachim Gauck uit handen van de Duitse ambassadeur Franz Josef Kremp.

De commandant van de DGO werd daarmee bedankt voor zijn inzet om de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van militaire gezondheidszorg te verbeteren.

Het Großes Verdienstkreuz is de enige nationale en daarmee hoogste orde van de Bondsrepubliek. Zowel Duitsers als buitenlanders kunnen in aanmerking komen voor het ereteken. Eerder ontvingen de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, en de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, deze onderscheiding.

Uit zijn reactie op de website van het Ministerie van Defensie spreekt brigadegeneraal-arts De Graaf van [...] een grote eer de onderscheiding te mogen ontvangen. Het onderstreept de meerwaarde van en noodzaak voor de bijzondere samenwerking van beide krijgsmachten om de gezondheidszorg en de keten te versterken. Een blijk van waardering voor de inzet van velen die zich hebben ingespannen voor de binationale samenwerking."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 7 MAART 2016

Samenwerking NAVO en Frontex in Egeïsche Zee

Het grensagentschap Frontex en de NAVO hebben overeenstemming bereikt over samenwerking in de Egeïsche Zee. Veel eilanden in de Egeïsche Zee, het deel van de Middellandse Zee dat tussen Griekenland en Turkije ligt, zijn een tussenstop voor migranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika die via Turkije Europa willen bereiken.

Mensensmokkelaars hebben grote invloed op deze vluchtelingenstroom in de Griekse en Turkse kustwateren.

De Secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft gisteren aangekondigd dat Frontex en de NAVO schikkingen hebben getroffen om de strijd tegen mensensmokkelaars tussen Turkije en Griekenland uit te breiden.

Terwijl Frontex namens de Europese Unie in het kader van de operatie POSEIDON in de Egeïsche Zee blijft opereren om de grenscontroles te versterken, zullen beide organisaties beter informatie uitwisselen; daarnaast breidt de NAVO haar missie in het gebied uit.

Frontex zelf zet momenteel schepen en helikopters in de Egeïsche Zee in die de Griekse autoriteiten ondersteunen bij de grensbewaking, opsporing van migranten en zoek- en reddingsoperaties en de registratie van migranten op de Griekse eilanden.

Na weken overleg kreeg de NAVO van zowel Turkije als Griekenland toestemming in de territoriale wateren van beide landen te opereren. Naast haar drie reeds aanwezige schepen zal de NAVO extra middelen ter plaatse sturen; volgens Stoltenberg vertrekt een extra oorlogsbodem vanuit Frankrijk.

Al in februari besloten de ministers van Defensie van de NAVO-lidstaten om steun te leveren aan de strijd tegen smokkelaars die vluchtelingen voor grof geld in gammele bootjes van Turkije naar Griekenland brengen.

Stoltenberg: "We doen niet alleen verkennings- en bewakingsopdrachten, we verzamelen ook informatie en delen die rechtstreeks met de Turkse en Griekse kustwacht en met Frontex. Daarover zijn afspraken gemaakt, zodat we niet alleen meer doen, maar ook efficiënter werken. Zo helpen we de vluchtelingencrisis op te vangen en de illegale smokkelroutes door te knippen."

Sinds het begin van 2016 zijn al ruim 130.000 migranten op de Griekse eilanden aangekomen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 6 MAART 2016

Vlucht met hulpgoederen naar Athene

Eind van de ochtend is vanaf de Vliegbasis Eindhoven een McDonnell Douglas KDC-10 van het Defensie naar Griekenland vertrokken met een lading hulpgoederen.

De goederen waren toegezegd door de ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, respectievelijk Bert Koenders en Lilianne Ploumen, omdat Griekenland veel problemen heeft met de opvang van de tienduizenden vluchtelingen die de oversteek vanuit Turkije hebben gemaakt.

Het grootste transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht levert 25 ton hulpgoederen af in Athene, onder andere dekens, slaapzakken en veldbedden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 2 MAART 2016

Gesprek tussen minister en drie Uruzgan-veteranen

RTL Nieuws meldt dat vanmiddag een gesprek heeft plaatsgevonden tussen minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en drie Uruzgan-veteranen die in 2009 op missie gewond raakten toen hun Bushmaster op een IED reed.

Sinds de aanslag op 10 december 2009 - die plaatshad tijdens een patrouille in het noorden van de Baluchi-vallei, vlak bij het oord Chora - werden de betreffende militairen binnen de krijgsmacht van arts naar arts gestuurd. Naar eigen zeggen werden hun rugklachten nergens serieus genomen.

Het gesprek vond plaats na tussenkomst van de Veteranenombudsman, mr. Reinier van Zutphen.

Op 11 september vorig jaar publiceerde de Veteranenombudsman zijn onderzoek naar de zaak.

Mr. Van Zutphen kwam tot de conclusie dat Defensie steken heeft laten vallen in de bijzondere zorgplicht naar de veteranen, waarna de bewindsvrouw beloofde met de mannen in gesprek te gaan. Een half jaar gebeurde er niets, totdat de mannen op 17 februari jl. bij RTL Nieuws de publiciteit zochten.

Desgevraagd gaf hun advocaat, mr. Michael Ruperti, na afloop van het gesprek aan dat "is toegegeven dat er fouten zijn gemaakt." Volgens de pleiter heeft de minister "spijt betuigd en geluisterd naar het verhaal van de mannen."

De website van RTL Nieuws schrijft verder: "Defensie belooft zich in te spannen om de mannen te behouden voor de krijgsmacht. Door de opgelopen fysieke schade keren de mannen (twee verplegers en een verkenner) niet terug in hun oude functie. Maar ze krijgen opleidingen aangeboden zodat hun 'grote kennis en ervaring hopelijk behouden blijft' voor de krijgsmacht."

Door de toezeggingen van de minister heeft mr. Ruperti er "vertrouwen in dat het nazorgtraject nu goed gaat verlopen. [...] En dat Defensie inderdaad inspanningen verricht om hen een goed toekomstperspectief te bieden."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...