HET LAATSTE NIEUWS
Terug naar de homepage
 

Naar de homepage

MEI 2014
M
D
W
D
V
Z
Z
5
6
7
10
11
12
13
16
18
19
20
22
26
27
28
29
30
31

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

ZONDAG 25 MEI

69ste Memorial Day op Amerikaanse begraafplaats Margraten

Onder grote publieke belangstelling van onder meer nabestaanden uit de Verenigde Staten en diverse civiele en militaire autoriteiten is vanmiddag op de Amerikaanse begraafplaats Margraten de 69ste Memorial Day gevierd. Memorial Day is de jaarlijkse herdenking voor de gevallen Amerikaanse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa en Nederland.

Dit jaar, 69 jaar na de bevrijding, is de herdenking gevierd in aanwezigheid van de vorig jaar aangetreden nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, Timothy M. Broas. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst werden toespraken gehouden en vele tientallen kransen gelegd. De ceremonie op de begraafplaats in Zuid-Limburg werd afgesloten met een fly-by.

Op de ruim 26 hectare in de gemeente Eijsden-Margraten vonden ruim 8.300 Amerikaanse militairen hun laatste rustplaats, naar schatting 40% van het totaal aantal Amerikanen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in of in de nabijheid van Nederland om het leven kwam. Het grootste deel van hen sneuvelde bij de bevrijding van het oosten van Nederland of tijdens de opmars in Duitsland.

Uit eerbied en dankbaarheid voor de enorme offers die de Amerikanen brachten voor de vrijheid, gaf Nederland de Verenigde Staten in 1945 de begraafplaats in eeuwigdurende bruikleen.

Negen jaar geleden was voor het laatst een Amerikaanse president te gast in Margraten: op 8 mei 2005 bracht George W. Bush in het bijzijn van Hare Majesteit Koningin Beatrix een bezoek aan de Amerikaanse oorlogsgraven.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Gerestaureerd loopgraafstelsel WO I open voor publiek

Een deel van het enige Duitse loopgraafstelsel in Nederland uit de Eerste Wereldoorlog is gerestaureerd en vandaag opengegaan voor publiek. De loopgraven, waarvan de wanden bestonden uit houten schotten, liggen in het Bergherbos.

Vanwege de Cultuur Monumenten Maand konden wandelaars de verborgen geschiedenis van het Bergherbos en haar loopgraven met eigen ogen aanschouwen.


De loopgraven tussen Beek en Elten werden eind 2013 ontdekt tijdens archeologisch onderzoek naar glooiingen in het bos. Natuurmonumenten, dat het bos beheert, besloot de loopgraven te restaureren. Tijdens de werkzaamheden zijn geen resten van munitie of militaire uitrustingen gevonden.

In 1917 legden de Duitsers de loopgraven aan uit vrees dat Nederland de kant van de geallieerden zou kiezen. Om een mogelijke aanval te kunnen afslaan, werd een stelsel van 84 betonnen bunkers en loopgraven op de westflank van het Bergherbos aangelegd.

Na de Eerste Wereldoorlog werd in het Verdrag van Versailles bepaald dat zich geen militaire objecten in het Duitse Rijnland mochten bevinden. Daarom werden in 1921 ook de betonnen bunkers in het Bergherbos onder supervisie van Franse militairen opgeblazen. De nu opengestelde verdedigingslinie, die op Duits grondgebied lag, kwamen in 1963 door een grenscorrectie op Nederlands grondgebied te liggen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 24 MEI

Kolonel-arts en hoogleraar Eric Vermetten:
pil tegen PTSS is mogelijk

Kolonel-arts en psychiater Eric Vermetten denkt dat een pil tegen posttraumatische stressstoornis bij militairen mogelijk is: "Zo'n ding is goud waard. Die wil iedereen ontwikkelen."

Volgens Vermetten moet het mogelijk zijn om akelige herinneringen met een pil los te koppelen van de heftige bijbehorende emoties waarmee die gepaard gaan, zoals angst en paniek. "Een pil die ter plekke geslikt kan worden, direct na een heftig gevecht, behoort zeker ook tot de mogelijkheden."

Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant ('De slag tegen het oorlogstrauma'), de dag na zijn installatie als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, waar hij de leerstoel Medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma gaat bekleden.

Gistermiddag aanvaardde hij het hoogleraarsambt met het uitspreken van zijn oratie 'Strijd van binnen', over de medische en militaire psychotraumatologie. De kersverse hoogleraar nam zijn publiek mee naar 1972, toen ptss werd opgenomen in het handboek Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III).


Vermetten onderzoekt waarom de ene militair wel een ptss ontwikkelt en de ander niet. En waarom sommige veteranen hun stoornis wel overwinnen en anderen niet. Hoe kunnen die laatsten toch worden geholpen? En hoe kunnen dergelijke stoornissen worden voorkomen?

Hierbij kijkt hij vooral naar de biologische factoren die de kwetsbaarheid voor ptss vergroten, in plaats van de psychosociale. Zoals naar stoffen in het bloed die een belangrijke rol spelen bij stress, zoals het stresshormoon cortisol. Door te veel cortisol worden bloedvaten, hart en neurocognitieve processen minder:

"Dat leidt tot maag- en darmklachten en ontstekingen en op lagere leeftijd tot hart- en vaatziekten. We hebben veteranen geobserveerd in ons slaaplaboratorium en dan zien we dat het hart van militairen met ptss 7 à 8 slagen per minuut meer maakt dan dat van gezonde militairen. Dat lijkt misschien niet veel, maar dat is wel elke nacht en het trekt een zware wissel op het lichaam. Zeker in combinatie met prikkelbaarheid en nachtmerries. Het is niet niks."

Hoewel in de Verenigde Staten inmiddels twee andere cohortstudies met dezelfde opzet zijn begonnen, is zijn studie de eerste die biologisch van aard is, niet neurocognitief noch psychologisch. Nu al durft hij te voorspellen dat de inzichten uit zijn onderzoek onder Afghanistanveteranen "in de toekomst tot selectie gaan leiden".

De Vietnamoorlog zette ptss wereldwijd op de agenda; 30% van de Vietnamveteranen raakte getraumatiseerd. "Bij Vietnamveteranen met ptss kwam een vroegkinderlijk trauma vier keer vaker voor dan bij veteranen die geen ptss hadden. Bij de Afghanistanveteranen die wij onderzoeken, ligt dat veel lager: 20 à 25 procent van de jongens en meisjes met ptss heeft in de jeugd een trauma opgelopen. Die moet je dus extra goed begeleiden."

Vermetten wil er niet aan deze risicogroep dan maar thuis te laten, want het soldatenleven betekent ook "een belangrijke kans op opleidingen, diploma's en een gestructureerd bestaan samen met leeftijdsgenoten."

Na thuiskomst uit Afghanistan scande Vermetten de hersenen van 32 veteranen. Hij concludeerde dat de amygdala - een kern van zenuwcellen in de hersenen, die een belangrijke rol speelt bij de verwerken van traumatische prikkels en het regelen van angst - bij de veteranen "op tilt" stond, in de gevechtsstand. Een jaar later was de amygdala van de veteranen weer normaal.

Volgens Vermetten is het "een naïeve gedachte" dat oorlogen steeds minder gruwelijk worden, maar vaker tot trauma's leiden: "En volgens mij neemt het aantal veteranen met ptss niet toe. In Nederland gaat het om 5% van de jongens en meisjes die op missie zijn geweest."

Hij noemt het juist dat niet alleen militairen met een gevechtsfunctie risico lopen op het ontwikkelen van ptss: "Ptss komt zelfs het vaakst voor bij medisch personeel. Die zien mensen soms helemaal aan flarden liggen, moeten moeilijke keuzes maken in veldhospitalen met relatief gebrekkige middelen. De confrontatie met ernstig lijden is een grote risicofactor voor ptss."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 23 MEI

Nederlander schrijft 'Best Monograph' aan U.S. Army School of Advanced Military Studies

Gisterochtend vond aan de U.S. Army School of Advanced Military Studies (SAMS) de diplomering plaats van lichting 14-01 van de beste majoors van het Amerikaanse leger.

Deze lichting studeerden aan de school 132 officieren af, waaronder twaalf internationale studenten uit acht landen. Een van die internationale officieren is de Nederlandse majoor René van den Berg.

In Fort Leavenworth werd hij extra in het zonnetje gezet. Van alle officier-studenten werd zijn scriptie 'Unchained Interests: American-British-Dutch-Australian Command 1942' bekroond als beste monografie.

Al snel na het uitbreken van de gevechten in de Pacific tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd de militaire situatie aan geallieerde zijde zo nijpend dat de noodzaak van verregaande samenwerking werd ingezien. De militaire leiding van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Nederland en Australië vestigden een gezamelijk opperbevel voor het gehele oorlogsgebied in het Verre Oosten: het American-British-Dutch-Australian Command (ABDACOM).

Bronnen o.a. Facebookpagina SAMS en tweet Commandant Landstrijdkrachten (23 mei, 12.30 uur).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Minister: missie Mali "geen walk in the park"

Verslaggever Wilco Boom van het Radio 1 Journaal sprak met Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Aanleiding was dat de Tweede Kamer vanochtend zijn zorgen uitsprak over het toenemende geweld in Mali.

Afgelopen weekeinde vielen tientallen doden door een aanval van Touareg-rebellen in de noordoostelijke stad Kidal. En eerder waren er raketbeschietingen in de buurt van de Nederlandse missie in Gao.

Volgens de bewindsvrouw is het dreigingsbeeld voor de Nederlandse eenheden in de buurt van Gao "onveranderd". Ze verduidelijkte dat het dreigingsbeeld voor Kidal al hoog was. Daarnaast voegt ze eraan toe dat een dreigingsbeeld nooit in beton gegoten is en dat de situatie zeker niet is onderschat. De geeft aan nooit te hebben gezegd "dat deze missie een walk in the park zou zijn".

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 21 MEI

Marco Kroon wint Michiel de Ruyter 2014

Kapitein Marco Kroon heeft de Michiel de Ruyter Prijs 2014 gewonnen. De jury onder leiding van (mode)journaliste Phia Baruch koos de Ridder Militaire Willems-Orde vanwege zijn "uitzonderlijke verdiensten voor de (inter)nationale samenleving en vanwege zijn gehele carrière".

Vanuit Mali, waar de militair actief is in de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), liet Kroon weten zeer vereerd te zijn met de prijs.


De prijs werd tijdens de premiëre van het World Fashion Festival in Amsterdam in ontvangst genomen door Kroon's echtgenote Mirjam.

De Michiel de Ruyter Prijs is één van de Gouden Eeuw Awards, die sinds 2009 worden toegekend aan personen die zich op een creatieve manier onderscheiden in de samenleving. De onderscheiding is een initiatief van Bewonder Nederland, een non-profitorganisatie die persoonlijke en creatieve talenten koestert.

Het bijbehorende kunstwerk werd vervaardigd door John Ridder.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Elsevier: krijgsmacht kwetsbaar, aldus IGK

De Nederlandse krijgsmacht is kwetsbaar en het militair personeel heeft motivatieproblemen. Het Ministerie van Defensie is doorgeschoten in zijn doelmatigheid. Dat zegt de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK), luitenant-generaal der mariniers Ton van Ede, deze week in een interview met het weekblad Elsevier.

“De strijdkrachten staan op dun ijs. Er vallen gaten in de organisatie en er is een serieus probleem met de motivatie van het militaire personeel”, aldus Van Ede.

Volgens de IGK is er een groot probleem met de motivatie van militair personeel: “Defensie heeft de doelmatigheid zó ver doorgedreven, dat de krijgsmacht kwetsbaar wordt. Als de voertuigen niet rijden; de verbindingsmiddelen haperen en de oefeningen afgelast worden, dan heeft dat een grote weerslag op het moreel van de troepen”.

De IGK geeft de Minister van Defensie (on)gevraagd advies over het functioneren van landmacht, luchtmacht en marine. Tevens is hij ombudsman voor het personeel.

Van Ede verzekert dat militairen loyale mensen zijn: “Maar de politieke en militaire leiding sprak lange tijd geen klare taal. Er wordt nu meer dan twintig jaar bezuinigd en telkens waren er nieuwe verhalen over hoe de krijgsmacht "meer met minder zal gaan doen". Dat geloven militairen niet meer.” Hij baseert zich op interne enquêtes.

De krijgsmacht streeft om financiële redenen naar verjonging van het personeel. Om de drie jaar moeten medewerkers intern een nieuwe baan zoeken. Van Ede constateert dat daardoor expertise verloren gaat en dure opleidingen onvoldoende renderen. “Het slagveld wordt steeds complexer; de commandant moet steeds meer informatie verwerken met steeds geavanceerder technieken. Dat vergt ervaring, maar de doorloop van commandanten is snel. Daar maak ik me zorgen over.”

Op een zeker moment waren er zelfs geen gevechtslaarzen meer. Militairen moesten vlak voor uitzending naar Afghanistan, voor eigen rekening schoeisel aanschaffen. Volgens Van Ede heerst er onbegrip dat “een high tech-krijgsmacht niet voor deze basale dingen kan zorgen”. Dit probleem is inmiddels “bijna opgelost”. Voor deze en andere urgente zaken kwam € 50 miljoen extra beschikbaar. Van Ede blijft optimistisch en vindt dat de problemen ook niet moeten worden overdreven: “Rampzalig is te zwaar uitgedrukt.”

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 17 MEI

De Volkskrant: CDS vreest gebrek aan slagkracht krijgsmacht

In de Volkskrant slaat generaal Tom Middendorp, de hoogste militair van Nederland, alarm. Hij maakt zich grote zorgen over de slagkracht van de Nederlandse krijgsmacht. De generaal wijst erop dat in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog - toen Nederland binnen enkele dagen onder voet werd gelopen door de Duitsers - procentueel meer werd geïnvesteerd in onze landsverdediging.

Dat heeft de Commandant der Strijdkrachten (CDS) gisteren bevestigd aan de Volkskrant, nadat hij het onderwerp op 15 mei aansneed in een toespraak bij de Haagse afdeling van D66. In aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen van 22 mei a.s. organiseerde D66 Den Haag een thema-avond over veiligheid in Europa, waarvoor de CDS was uitgenodigd.

In Den Haag zei de CDS onder meer: "De Nederlandse belangen en veiligheid zijn gebaat bij samenwerking. Al sinds jaar en dag is ons veiligheidsbeleid verankerd in de NAVO. Dat is de basis, maar die is niet in balans".

En: "Vrijheid moet je verrekt alert op zijn, want anders glipt het zo door je vingers."

Middendorp gaf ook aan dat Nederland “zelfs in de periode van het Gebroken Geweertje" meer in Defensie investeerde: "De gereedschapskist van Defensie heeft inmiddels een aantal lege vakken [...] Een brullende Leeuw is veel geloofwaardiger als hij ook zijn tanden kan laten zien. We moeten van ons af kunnen bijten als dat nodig is."

De CDS wil niet hardop zeggen of het Defensiebudget omhoog moet. In augustus wordt de hoogte van de meevaller pas uitonderhandeld. Diplomatiek zegt Middendorp: ”Dat is een politiek besluit, wij zijn slechts uitvoerders”.

Intussen heeft het er alle schijn van dat hij zich stelliger dan zijn voorgangers uitlaat over de politieke keuze om fors minder aan Defensie uit te geven: “De gemiddelde bijdrage van de Europese NAVO-landen is 1,56% van het bruto nationaal product. Nederland zit daar met 1,16% ruim onder”, zo rekende Middendorp zijn publiek in Den Haag voor.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 15 MEI

Aanpak Kunduz niet voor herhaling vatbaar

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans gaf vandaag in de Tweede Kamer aan dat de aanpak zoals die is gevolgd voor de geïntegreerde politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz niet voor herhaling vatbaar is. Dat zei hij tijdens het debat over de eindevaluatie van de missie. Die verscheen op 29 januari jl.

De missie kwam in 2010 moeizaam tot stand. Om een meerderheid te krijgen in de Kamer moest het toenmalige kabinet akkoord gaan met een reeks voorbehouden (caveats). Dat wil het kabinet niet meer.

Voor de uitvoering van de missie in Kunduz was steun van de oppositie noodzakelijk. D66, ChristenUnie en GroenLinks stelden allerlei voorwaarden aan de missie. GroenLinks vroeg om diverse beperkingen, zodat bijvoorbeeld de door Nederland getrainde agenten niet mochten worden ingezet voor offensieve acties. Uiteindelijk gaven negen van de tien leden van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks steun aan de missie.

Timmermans zei verder dat het maar de vraag is of de Nederlandse inzet in Kunduz duurzaam is. De missie duurde van medio 2011 tot het najaar van 2013. Ondanks dat de missie "positief meetbare resultaten" heeft opgeleverd, is de situatie in Kunduz volgens de bewindsman heel fragiel en kan het nog de verkeerde kant opgaan. Afghanistan in de steek laten is volgens Timmermans dan ook geen optie.

Later zal het kabinet beslissen over een mogelijke bijdrage aan een nieuwe NAVO-missie, waarvoor het bondgenootschap 8 à 12.000 militairen in Afghanistan wil behouden voor training en advies. Uiterlijk in oktober zal de NAVO beslissen over deze operatie RESOLUTE SUPPORT.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 14 MEI

Vier dapperheidsonderscheidingen uitgereikt

Op de KMA in Breda heeft Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag aan vier veteranen van de missie in de Afghaanse provincie Uruzgan dapperheidsonderscheidingen uitgereikt. Het viertal trad in 2009 en 2010 moedig op onder zeer gevaarlijke omstandigheden.

Het gaat om twee commando's en twee mariniers; drie van hen kregen het Bronzen Kruis opgespeld, de vierde kreeg het Kruis van Verdienste.

De vier leidinggevenden maakten deel uit van Task Force 55 (TF 55), een gezamenlijke eenheid van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers, en gingen voorop in de strijd. Vanwege de aard van hun werkzaamheden is de identiteit van de gedecoreerde militairen niet bekendgemaakt.

Met gevaar voor eigen leven voerden de militairen in het zuiden van Afghanistan meerdaagse patrouilles uit. In haar toespraak bracht de minister bijvoorbeeld een drie weken durende operatie in de Kajaki-vallei in de provincie Helmand in herinnering, waarbij zwaar werd gevochten.

"Door insurgents buiten het operatiegebied van de Task Force Uruzgan aan te pakken, zorgde u ervoor dat er in Uruzgan minder IED- en zelfmoordaanslagen plaatsvonden", aldus de bewindsvrouw.

De laatste keer dat militairen dapperheidsonderscheidingen ontvingen was in april 2013, toen zesmaal het Bronzen Kruis en tweemaal het Kruis van Verdienste werd uitgereikt.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 9 MEI

De Telegraaf: zorgen om kwetsbare huisvesting militairen in Mali

Volgens De Telegraaf zijn er zorgen om de kwetsbare huisvesting van de Nederlandse militairen in Mali. Volgens Roy Klopper en Niels Rigter zijn de militairen "hun leven niet zeker nu slechts dunne tentdoeken hen beschermen tegen doelgerichte raketaanvallen."

PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink gaat ervan uit dat het kabinet de Tweede Kamer snel informeert over de onveilige situatie waarmee Nederlandse militairen in Mali te kampen hebben.

Volgens de krant zou het besluit om de 300 militairen in tenten te huisvesten onder vuur liggen nadat gisternacht opnieuw vier raketten insloegen op slechts één kilometer van Camp Castor.

De naburige Fransen hebben al eerder besloten gepantserde containers te gaan gebruiken.

Onlangs beloofde Defensie de tenten alsnog te vervangen door gepantserde woon- en werkcontainers. De plaatsing daarvan laat echter nog maanden op zich wachten. Voorzitter Anne-Marie Snels van de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) heeft begrepen "dat veel containers daar pas in het najaar zijn." CDA-Kamerlid Raymond Knops ziet een verband tussen het omwisselen van tenten voor containers en het op het laatste moment toevoegen van Chinook-transporthelikopters aan de missie: "Die zouden aanvankelijk ook niet nodig zijn." Hij wijst erop dat de missie "geen vijfsterrenhotel" is.

"Het zou allemaal relatief veilig zijn daar, maar de slaapzakken zijn nog niet uitgepakt of er zijn al twee aanvallen", aldus voorzitter Leon van der Hulst van de Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM). Van der Hulst dringt aan op een versnelde komst van de containers. Volgens VVD-Kamerlid Han ten Broeke maakt de laatste beschieting één ding duidelijk: "Dit is geen gezellig opbouwwerk, maar een serieuze stabilisatiemissie. We hebben het hier niet over Kuifje in Afrika."

Luitenant-kolonel Jos van der Leij, woordvoerder van de Commandant der Strijdkrachten, kan niet precies aangeven wanneer de € 14 miljoen kostende containers gebruiksklaar zijn.

Voor aanvang van de wekelijkse ministerraad reageerde Minister van Defense Jeanine Hennis-Plasschaert op de ongerustheid: "Elke militaire missie heeft risico's. De veiligheidssituatie op het militaire Camp Castor in Mali wordt nauwkeurig in de gaten gehouden." De minister laat weten dat er gewerkt wordt aan het vervangen van de tenten door containers. Een woordvoerdster voegt daaraan toe: "Op dit moment is het kamp bijvoorbeeld omringd door prikkeldraad en een gracht. En er zijn zogenaamde 'safe havens', betonnen schuilplaatsen. Er is weliswaar sprake van beschietingen van het kamp, maar de frequentie was laag. Het is niet vergelijkbaar met raketbeschietingen zoals bijvoorbeeld in Afghanistan. Indien noodzakelijk worden aanvullende maatregelen getroffen."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 8 MEI

Kapitein Mbaye Diagnemedaille voor Uitzonderlijke Moed

Vandaag heeft de VN Veiligheidsraad unaniem resolutie 2154 aangenomen. Hiermee stelde de vergadering de 'Captain Mbaye Diagne Medal for Exceptional Courage' in, die in de toekomst kan worden toegekend aan militair, politie- en civiel personeel van de Verenigde Naties op missie.

Mbaye Diagne, geboren in 1958, maakte sinds 1983 deel uit van het Senegalese leger en werd in 1991 bevorderd tot kapitein. In 1994 maakte hij als United Nations Military Observer (UNMO) deel uit van de United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR). Ondanks extreem gevaar redde de ongewapende blauwhelm tijdens de genocide tegen de Tutsi’s vele Rwandezen van de dood.

Op 31 mei 1994 kwam hij om het leven bij een aanval met een mortiergranaat op een controlepost van het Front Patriotique Rwandais (FPR). Diagne reed op dat moment alleen in een voertuig om een boodschap van het Rwandese regeringsleger over te brengen aan de commandant van UNAMIR, de Canadese generaal Roméo Dallaire.


Tijdens de VN-vergadering brak de Rwandese VN-ambassadeur Eugène-Richard Gasana in tranen uit toen hij sprak over de jonge Senegalese kapitein, die bevelen negeerde om levens te kunnen redden.

“In het aangezicht van het kwaad weigerde hij een omstander te blijven”, aldus Gasana. “Slechts gewapend met moed en een gevoel van verantwoordelijkheid besloot kapitein Diagne diverse missies uit te voeren, waarbij hij tientallen controleposten, bemand door gewapende militiestrijders, passeerde om honderden en misschien zelfs duizend Rwandezen te redden.”

Gasana zei te hopen dat de medaille leidt tot een zelfonderzoek binnen de VN dat ervoor moet zorgen dat in de toekomst de mensheid niet alleen wordt beschermd “door de moed van buitengewone individuen”.

De medaille kan worden uitgereikt aan VN-militairen, agenten, burgers en ander VN-personeel "die buitengewone moed hebben getoond in extreem gevaarlijke situaties". Secretaris-generaal Ban Ki-moon is gevraagd om binnen zes maanden met een ontwerp voor de medaille te komen en kandidaten voor te stellen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Hennis op BNR Nieuwsradio: "We zijn naïef geweest door krijgsmacht af te bouwen"

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert zegt vandaag tegen BNR Nieuwsradio dat Europa de Russische gevoeligheid rond het toetreden van Oost-Europese landen heeft onderschat. Europa, inclusief Nederland, is naïef geweest door flink te bezuinigen op Defensie: "We hebben de indruk gewekt dat onze vrijheid bijna als vanzelfsprekend mag worden beschouwd."

Het Nederlandse Defensiebudget is nu 1,25% van het BNP. In 2017 moet dit verder zijn teruggebracht tot 1,15% - ver onder het minimum van de 2% die de NAVO-lidstaten met elkaar hebben afgesproken.

De bezuinigingen op de Nederlandse krijgsmacht liggen al langere tijd onder vuur. Zowel VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, de ChristenUnie als de SGP willen dat meer geld beschikbaar wordt gesteld.

Hennis zegt blij te zijn met de steun van de partijen: "Als het gaat om het percentage van het BNP, daar zijn niet voor niets afspraken over gemaakt. Dus dat wij zakken naar 1,15 procent in 2017, dat mogen we onszelf als Nederland echt aanrekenen. En dat moeten we waar mogelijk ook bijsturen." Of dat ook betekent dat het kabinet gehoor geeft aan de oproepen om extra geld beschikbaar te stellen, wil Hennis niet zeggen: "Elke uitspraak die ik hierover doe is hypothetisch en bovendien prematuur. De onderhandelingen hierover zijn nu gaande."

Minister Hennis-Plasschaert: "Als het gaat om de slagkracht van Defensie, dan is extra geld de beste baangarantie voor onze militairen." Dit is nodig, aldus de bewindsvrouw: "In Europa, ook in Nederland, zijn we naïef geweest als het gaat om het afbouwen van de krijgsmacht en het steeds minder beschikbaar stellen van budget voor de krijgsmacht."

Hennis-Plasschaert sluit zich hiermee aan bij Barack Obama. Na overleg met EU-leiders in Brussel op 26 maart jl. gaf de Amerikaanse president aan dat Europa te zwaar leunt op de Verenigde Staten: "Dat is ook een debat dat we voeren in de Kamer. Europa moet echt in staat zijn op de eigen benen te staan als het gaat om onze veiligheid. In de nabijheid maar ook verder weg."

De minister vindt dat de lidstaten hun verantwoordelijkheid moeten nemen: "Europa sta op en zorg dat u uw eigen broek kunt ophouden en u niet alleen maar verschuilt achter de schouders van de Amerikanen. Dat is wel wat we hebben gedaan. Dat brengt behoorlijk wat spanning met zich mee in NAVO-verband."

Volgens de minister ligt de oplossing in het bundelen van de krachten: "Dat is ook precies waar we nu mee bezig zijn."

(Fragmenten uit het interview met de minister kunnen worden beluisterd bij BNR Nieuwsradio)

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Gao wordt belangrijke Franse basis in Mali

De Malinese stad Gao, waar bijna 400 Nederlandse militairen zijn gestationeerd als onderdeel van de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) om het land te stabiliseren, wordt een belangrijke uitvalsbasis voor Franse militairen in de regio. Gao ligt zo’n 950 km ten noordoosten van de hoofdstad Bamako.

Volgens de Franse Minister van Defensie Jean-Yves Le Drian reorganiseert Frankrijk zijn militaire inspanningen in de regio, waarna in Gao 1.000 militairen zullen worden geconcentreerd. Naar schatting worden op dit moment zo’n 4.000 Franse militairen in Mali ingezet.


De overige 3.000 militairen blijven op andere plaatsen in de “bande sahélo-saharienne” (Sahel) actief. De Sahel is al lange tijd het domein van separatistische Berbers, smokkelaars en jihadisten.

Le Drian zei dat de Opération Serval, de Franse militaire interventie in Mali die in januari 2013 aanving, op zijn eind loopt. Hoewel Serval moest voorkomen dat groepen jihadisten Mali onder de voet liepen en in de Sahel nog onder meer jihadisten actief zijn, gaat Frankrijk Serval volgens eerder gemaakte afspraken beëindigen en onderbrengen bij de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).

Volgens Le Drian werkt Frankrijk nu aan een regionale aanpak van het terrorisme.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 4 MEI, DODENHERDENKING

Radio 1, 21.00 uur: 'Verloren zonen'

In het Radio 1 programma Verloren Zonen (21.00 uur) gaat het er vanavond over of we trots moeten zijn of moeten treuren over jonge mannen die telkens weer ten strijde trekken?

In de aflevering 'Een eeuw vrijwillig ten oorlog' vertellen twee ouders over hun gesneuvelde zonen en de zin van oorlog, van de loopgraven in België tot de missie in Afghanistan en Nederlandse jongeren die afreizen naar Syrië.

Samen met generaal b.d. Peter van Uhm reizen radiomakers Hasan Evrengün en Robert Wichink naar militaire begraafplaatsen in de Vlaamse Westhoek om antwoord te vinden op die vraag. Voor Van Uhm is het de eerste keer dat hij zich op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog begeeft. Hij praat over herdenken en gedenken en spreekt uitgebreid over zijn eigen gesneuvelde zoon Dennis van Uhm.

Peter, de zoon van de Duitse beeldhouwster Käthe Kollwitz, stierf in de eerste weken van de Eerste Wereldoorlog als soldaat. In de documentaire 'Verloren Zonen' kruisen de paden van vader Van Uhm en moeder Kollwitz elkaar. Uiteindelijk staat Van Uhm oog in oog met het Treurende Ouderpaar, een beeldengroep van Kollwitz op het Deutscher Soldatenfriedhof Vladslo in België.

Zowel vader Van Uhm als moeder Kollwitz proberen zin te geven aan het verlies van hun zonen, maar ze trekken beiden een andere conclusie. Kollwitz zegt met haar beelden 'Nooit meer Oorlog', terwijl van Uhm respect blijft houden voor "jongelui die bereid zijn om hun nek uit te steken voor een betere wereld en daarbij - als ze pech hebben - sneuvelen." Ook jongens die vanuit Nederland naar Syrië gaan om daar te vechten verdienen respect, volgens de oud-generaal. Maar hij is het nadrukkelijk niet eens met hun idealen en hun wereldbeeld.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 3 MEI

Timmermans sluit verhoging Defensie-uitgaven niet uit

In een vraaggesprek met Arie Elshout van de Volkskrant sluit Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans niet uit dat de Defensie-uitgaven in Nederland weer omhoog moeten als gevolg van de crisis in Oekraïne: "De stemming in Europa is omgeslagen en de tijd van bezuinigingen is in ieder geval voor de meeste landen voorbij."

Dat zei hij na een toespraak voor de denktank Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington. Hij gaf er onder andere aan dat geopolitiek terug is, wat volgens hem nieuwe "offers" van de burgers kan vergen.

Over de Nederlandse Defensiebegroting is Timmermans in de Volkskrant voorzichtig. Hij wijst erop dat er nog steeds veel belastinggeld wordt verspild doordat de Europese NAVO-landen militair te weinig samenwerken. Dat streven naar grotere efficiency, zo schrijft de Volkskrant, schiet echter al 25 jaar niet op; Poetin heeft beduidend minder tijd nodig voor de uitvoering van zijn plannen.

Wel constateert Timmermans dat de stemming is veranderd. Secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen van de NAVO zei in The Wall Street Journal: "Wij in Europa zijn te ver en te lang doorgegaan met ontwapenen" en de VVD, coalitiepartner van Timmermans' PvdA, dringt aan op meer geld voor de krijgsmacht.

Uiteindelijk geeft de bewindsman aan de interviewer toe dat er een moment kan komen dat ook in Nederland de Defensie-uitgaven weer omhoog moeten.

In het gewraakte interview in The Wall Street Journal zei Rasmussen ook dat het nu niet "het juiste klimaat" is om verder te gaan met de vermindering van kernwapens. Timmermans vindt dat een "kletsverhaal van Rasmussen. Modernisering betekent juist het verwijderen van kernwapens. Zij hebben geen betekenis meer, want ze zouden bij een inzet tot collectieve zelfmoord leiden." Hij vindt het "jammer dat Rasmussen meteen weer vervalt in de oude Koude-Oorlogsretoriek over kernwapens."

In het Canadese Ottawa sprak Timmermans gisteren ook nog met zijn Canadese counterpart John Baird. In Canada stelde hij dat de NAVO en haar westerse bondgenoten na de val van de Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog achter het stuur in slaap zijn gevallen. Toch riep hij westerse diplomaten op "to rise to the occasion and not be lulled back into Cold War thinking."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 2 MEI

Hagel: mythe van blijvende vrede Europa in duigen

De NAVO moet haar relatie met Rusland herzien, aldus de Amerikaanse Minister van Defensie Chuck Hagel. Voor het Woodrow Wilson Center for International Scholars in Washington hield Hagel de toespraak 'Into the Fold or Out in the Cold? NATO Expansion and European Security after the Cold War'. Hij gaf aan dat de rol die Moskou in Oekraïne speelt het idee begraaft dat het einde van de Koude Oorlog blijvende vrede heeft gebracht in Europa.

De bijeenkomst was belegd ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de Brussels Summit Declaration. Die markeerde het begin van de expansie van de NAVO na de Koude Oorlog.


De Secretary of Defense toonde zich tevreden over hoe de Europese bondgenoten op de Russische acties op de Krim en in Oekraïne hebben gereageerd: "Maar op de lange termijn moeten wij ervan uitgaan dat Rusland het doel, het uithoudingsvermogen en de toewijding van ons bondgenootschap op de proef zal stellen". Het is, volgens Hagel, een "verhelderend moment" voor een alliantie die gewend begon te raken aan een bevriend Rusland op haar oostflank.

De Amerikaanse bewindsman herhaalde nog maar eens dat de uitgaven van de Europese bondgenoten voor de collectieve Defensie omhoog moeten; fijntjes wees hij erop dat de Verenigde Staten driemaal zoveel aan Defensie uitgeven dan alle Europese bondgenoten bij elkaar.

Hagel verwierp de suggestie dat de Amerikaanse steun voor uitbreiding van de NAVO, die eind jaren '90 begon, debet is aan het recente agressieve optreden van Rusland: "De NAVO streefde naar partnerschap, niet conflicten met Rusland."

Volgens Hagel hebben de VS en hun bondgenoten "hun best gedaan om Rusland ervan te overtuigen dat onze veiligheidsbelangen samenvielen."

Op de vraag of Hagel Rusland nu als een vijand beschouwt, antwoordde zijn Deputy Assistant Secretary of Defense for Media Operations John Kirby dat het aan Rusland is om de aard van de relatie te bepalen, omdat het optreden van Moskou de belangrijkste oorzaak is van de destabilisering van het oosten van Oekraïne: "Er is geen reden om Rusland als een vijand te beschouwen tenzij Rusland dat van zichzelf maakt. Ik kan jullie wel zeggen dat de weg die het in Oekraïne is ingeslagen, niet in de goede richting leidt."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 1 MEI

Defensie ondertekent alliantie met RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat samenwerken met het Ministerie van Defensie om de gezondheid van militairen nog beter te kunnen beschermen. Vandaag ondertekenden de Hoogste Medische Autoriteit (HMA) van Defensie, brigadegeneraal-arts Johan de Graaf, en de Directeur-generaal van het RIVM, prof. dr. André van der Zande, een alliantie.

Het RIVM gaat voor het Centrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG), dat valt onder de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO), epidemiologisch onderzoek uitvoeren en werken aan projecten gericht op Force Health Protection.

Het cluster Force Health Protection in het CEAG geeft invulling aan de advieslijn naar de Commandant der Strijdkrachten (CDS) en de Operationele Commando's (OpCo's: landmacht, luchtmacht en marine) met betrekking tot de bescherming en gezondheid van militairen. Hiermee wordt onder andere richting gegeven aan het functioneren van de elementen van de HPG-organisatie binnen de OpCo's.

Uit alle beschikbare (inter)nationale bronnen verzamelt het CEAG informatie over gezondheidszorgbedreigingen voor in te zetten en ingezette militairen, analyseert deze en adviseert ten aanzien van beschermende maatregelen.

De samenwerking tussen het CEAG en RIVM biedt kansen voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Het RIVM kan chemische-, (micro)biologische-, en stralingrisico's beoordelen op gezondheidseffecten voor militairen en helpen bij de uitbreiding van het kennisdomein.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...