NIEUWSARCHIEF NOVEMBER 2013
Terug naar de homepage
 

Naar de homepage

NOVEMBER 2013
M
D
W
D
V
Z
Z
2
3
8
9
10
11
13
14
17
18
20
23
24
25
28
29
30

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

WOENSDAG 27 NOVEMBER

Anti-islamitische legeroefening België?

In België kan Minister van Landsverdediging Pieter de Crem een spervuur van vragen verwachten van onder andere Denis Ducarme van de Mouvement Réformateur (MR, Hervormingsbeweging), nadat die de inhoud heeft gezien van de briefing voor een legeroefening.

Het gaat om de oefening CRACK HURE voor de eerste compagnie van het Regiment Ardense Jagers, gehouden in juni 2012. Via een klokkenluider kwam de briefing ruim een jaar na dato terecht bij de redactie van Sudpresse. De briefing maakt duidelijk dat voor de honderd militairen die aan CRACK HURE deelnamen, de vijand ondubbelzinnig in islamitische kringen te zoeken was. Het Regiment Ardense Jagers (Régiment de Chasseurs Ardennais) is gelegerd op het Camp Roi Albert in Marche-en-Famenne.

"Ik vrees dat met deze briefing een vorm van islamhaat gecreëerd kan worden bij de rekruten", aldus de klokkenluider. Ook Ducarme reageerde verbolgen:"In ons leger mag er geen plaats zijn voor fascisten." Behalve dat de oefening ten minste de schijn wekt dat haat tegen de islam wordt gestimuleerd, gaat het om militairen die met wapens ook in islamitische landen kunnen opereren.

Het doel van de oefening was het overmeesteren van een groep 'salamisten', die "in de getto's van Shahar-el-Beek kandidaat-terroristen ronselen" en niet aarzelen om brave burgers te gijzelen. De 'salamisten', een extremistische islamitische stroming, moesten uit het kasteel van Bouillon in de Belgische provincie Luxemburg worden verdreven.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 26 NOVEMBER

Kijk-themanummer 'De wereld in 2023'

Volgens het populair-wetenschappelijke Kijk Magazine staan er op militair gebied over tien jaar spannende dingen te gebeuren. Nederland krijgt de laatste F-35 Lightning II geleverd, robots gaan mee het slagveld op en slimme kogels vinden genadeloos hun doel.

Zo worden in 2023 de laatste Nederlandse F-16 vervangen en bestaat de complete straaljagervloot uit 37 F-35's. Voor € 4,5 miljard kan de Koninklijke Luchtmacht over tien jaar beschikken over toestellen uit de vijfde generatie. Doordat alle wapensystemen zijn ondergebracht in interne compartimenten heeft het toestel stealth en is daardoor minder goed op te sporen, of zelfs onzichtbaar, voor vijandelijke radar. En daarmee kan Nederland in het hoogste geweldsspectrum blijven deelnemen aan allerlei internationale operaties.

Verder lijkt het er, volgens het tijdschrift, op dat kleinere laserwapens over een jaar of tien hun intrede doen. Verwacht wordt dat verschillende Amerikaanse marineschepen worden uitgerust met relatief eenvoudige lasers van 100 Kilowatt, waarmee ze op 16 kilometer afstand raketten of vijandelijke onbemande vliegtuigjes uit de lucht kunnen schieten.

Het grote voordeel is dat een laserschot maar een paar cent aan stroom kost. En zolang de lasers met een elektriciteitsbron zijn verbonden, raakt de 'munitie' niet op. Bij het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), een instituut van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, wordt bovendien gewerkt aan een High Energy Liquid Laser Area Defense System (HELLADS), een lasersysteem van 150 Kilowatt dat tien keer kleiner is dan de huidige lasers met hetzelfde vermogen. Met de kleine superlaser kunnen militaire vliegtuigen zich verdedigen tegen inkomende luchtdoelraketten. Flares, de lichtkogels die nu worden gebruikt om vijandelijke raketten te misleiden, kunnen in 2023 helemaal uit de tijd zijn.

Kijk Magazine 13/2013, dat verscheen op 15 november jl., verhaalt over deze en andere voorspellingen op militair vlak. Het blad kost € 5,25.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 22 NOVEMBER

Draaginsigne gewonden voor sergeant-majoor verpleegkundige Patrick Kaslander

In besloten kring heeft sergeant-majoor verpleegkundige Patrick Kaslander vanochtend uit handen van zijn commandant, mevrouw kapitein ter zee-arts Astrid Coppens, commandant van het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen, het Draaginsigne Gewonden (DIG) uitgereikt gekregen.

Behalve zijn echtgenote Carla waren in ECHOS Home 'Het Baken' in Havelte zijn onafscheidelijke hulphond Vigo, vrienden en een tiental genodigde (oud-)collega's aanwezig. De ceremonie werd geleid door adjudant Homme Ritsema van de Defensie Geneeskundige Organisatie.

Na haar toespraak, in front van de aanwezigen en gericht tot de uitgetreden sergeant-majoor Kaslander, spelde mevrouw Coppens de welverdiende onderscheiding op zijn Dagelijks Tenue. Tevens ontving Patrick de bijbehorende, op naam gestelde oorkonde.

Aan sergeant-majoor Kaslander is het Draaginsigne Gewonden toegekend naar aanleiding van de posttraumatische stressstoornis (PTSS) die hij opliep tijdens zijn plichtsvervulling onder oorlogsomstandigheden.

Als algemeen militair verpleegkundige was Patrick direct betrokken bij de hulpverlening na het incident op 18 april 2008, waarbij eerste luitenant Dennis van Uhm en soldaat Mark Schouwink om het leven kwamen. De aanslag met een improvised explosive device - "één harde klap en de wereld stond voor een seconde stil om vervolgens te veranderen in een chaos" - vond plaats tijdens de missie van de International Security Assistance Force in de Afghaanse provincie Uruzgan.

Na de ceremonie werden Patrick en zijn echtgenote Carla gefeliciteerd met de betoonde erkenning voor Patricks militaire inzet en het offer dat hij hierbij heeft gebracht. Uit handen van mevrouw Coppes ontving zijn wederhelft een fraaie bos bloemen en van het vriendenpaar Esther en Roy - de laatste tevens voorzitter van de stichting Veteraan en Thuisfront - ontving zij een bedelarmband voor de onvoorwaardelijke steun aan haar man.

Het Draaginsigne Gewonden is bij Ministerieel Besluit van 11 oktober 1990 ingesteld "Om respect te betonen aan alle (gewezen) militairen en vaarplichtige zeelieden die lichamelijk en/of psychisch verwond zijn als gevolg van hun plichtsvervulling onder oorlogsomstandigheden."

Het Draaginsigne Gewonden - een zilveren kruis met de Latijnse tekst "Vulneratus nec victus" ("Verwond maar niet overwonnen") kan zowel op de uniform als op de burgerkleding worden gedragen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 21 NOVEMBER

Nieuw onbemand vliegtuig Defensie: MQ-9 Reaper

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de uitbreiding van haar luchtvloot met vier Amerikaanse General Atomics Aeronautical Systems MQ-9 Reapers. De Verenigde Staten hebben de Reaper onder meer in Afghanistan en Irak ingezet. Volgens de bewindsvrouw is de Reaper een "uitontwikkeld en bewezen systeem."

Vanaf eind 2016 zullen de Reapers voor de Nederlandse krijgsmacht beschikbaar zijn; eind 2017 is het systeem, inclusief radar en Ground Control Station (grondstation), volledig ingestroomd. De aanschaf van een systeem maakt deel uit van de strategische keuzes die de minister heeft gemaakt in de nota In het belang van Nederland.

De Reaper is een onbemand vliegtuig dat 24 uur per dag, vrijwel overal ter wereld, kan worden ingezet, met uitzondering van de Noord- en Zuidpool waar geen satellietdekking is. Een Defensiewoordvoerder lichtte toe dat de Reaper ook wapens kan dragen, maar dat Nederland daar momenteel geen behoefte aan heeft.

Defensie koopt het onbemande vliegtuig commercial off-the-shelf bij General Atomics Aeronautical Systems (San Diego, Californië). Het complete systeem kost € 100 à 250 miljoen: het precieze bedrag is 'commercieel vertrouwelijk'.

Twee jaar geleden kondigde Defensie al aan een Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV) te willen aanschaffen. De Reaper was de enige die voldeed aan de eisen van de Nederlandse krijgsmacht, zoals vluchtduur, vliegsnelheid en de nauwkeurigheid waarmee het systeem waarneemt.

De door de UAV verzamelde informatie kan ononderbroken en in 'near real time' naar het grondstation worden gestuurd. Defensie zal de onbewapende Reaper inzetten voor het verzamelen van informatie tijdens missies en, in eigen land, ter ondersteuning van de civiele autoriteiten, zoals dijkbewaking, hulp bij rampen of ordehandhaving. De Reaper zal worden gestationeerd op de Vliegbasis Leeuwarden.

Nederland heeft al de beschikking over kleinere Unmanned Aerial Vehicles (UAV's): Raven en ScanEagle.

De komende jaren zal blijken of er mogelijkheden bestaan voor samenwerking met industrie en kennisinstituten en, op internationaal niveau, op het gebied van opleiding, training, onderhoud en logistiek van UAV’s. Op 19 november jl. is hiertoe een begin gemaakt tijdens een bijeenkomst in Brussel van de Ministers van Defensie van de European Defence Agency (EDA).

Zeven lidstaten, waaronder Nederland, hebben een Letter of Intent getekend voor het uitwisselen van informatie en het in kaart brengen van de mogelijkheden voor samenwerking bij het gebruik van Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) – zoals de EDA die noemt. Ook wordt de mogelijkheid van de ontwikkeling van een Europese UAV onderzocht, maar hieraan zal Defensie “geen actieve bijdrage” leveren. De zes andere ondertekenaars van de intentieverklaring zijn Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Polen en Spanje. Hiervan hebben de Franse en Italiaanse luchtmacht de Reaper eveneens in de bewapening; Duitsland heeft ook interesse getoond.

Zowel binnen krijgsmachten (onder meer ten behoeve van verkenningstaken) als civiel (brandbestrijding, grenscontrole en milieutoezicht) hebben RPAS intussen hun waarde bewezen. Slechts een deel van het personeel voor de Reaper behoeft in het inzetgebied aanwezig te zijn.

Specificaties van de MQ-9 Reaper:

brandstofcapaciteit

1.800 kg

hoogte

3 meter 61

krachtbron

Honeywell/Garrett AiResearch TPE331-10 turboprop motor

kruissnelheid

312 km per uur

laadvermogen, extern

1.360 kg

laadvermogen, intern

365 kg

laadvermogen, totaal

1.725 kg

leeggewicht

2.225 kg

lengte

11 meter

motorvermogen

671 kW (900 pk)

spanwijdte

20 meter

startgewicht

4.760 kg

topsnelheid

483 km per uur

vliegbereik

1.850 km

vliegduur

14 uur

vlieghoogte, maximaal gecertificeerde

15.240 meter

vlieghoogte, operationele

7.620 meter

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Leopard geplaatst op ereplaats Nationaal Militair Museum

Vandaag is een 42 ton zware Leopard tank op zijn ereplaats op de toegangsbrug tot het in aanbouw zijnde Nationaal Militair Museum op zijn sokkel geplaatst. Hiermee bereikte het NMM opnieuw een mijlpaal.

Het museumstuk is nu geplaatst omdat er de komende maanden veel bouwwerkzaamheden plaatsvinden, waardoor het in een later stadium niet meer mogelijk is om een kraan dicht bij de toegangsbrug te positioneren.

Het NMM wordt gebouwd door Heijmans, in opdracht van de Rijksgebouwendienst en Defensie. In dit nieuwe museum worden vijf verschillende musea samengevoegd: het Legermuseum, Militair Luchtvaart Museum, Marine museum, Marechaussee museum en Mariniersmuseum. In oktober 2014 zal het NMM openen voor het publiek.

Het gevaarte werd naar zijn museale plaats vervoerd door een trekkeropleggercombinatie (tropco) van Defensie. Op locatie in Soesterberg werd aangevoerde Leopard-tank met militaire precisie met behulp van een kraan op zijn plek gehesen. Voor de speciale operatie deed Defensie een beroep op Koninklijke Saan, die hiervoor een 400-tons kraan inzette: de 7-assige Liebherr LTM 1400-7.1. De 84 ton zware mobiele telescoopkraan heeft een contragewicht van 140 ton.

Met dank aan: Rob Dragt (Transport Online)

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 19 NOVEMBER

Geen promotie 'Danger Close' van kapitein Kroon in media

Bij uitgeverij Uphill Battle (UHB) is vandaag het tweede boek van Marco Kroon verschenen: Danger Close. Omdat Kroon is teruggekeerd naar het Korps Commandotroepen vindt Defensie het echter niet goed dat hij in de openbaarheid treedt of media-optredens doet. Wie als commando dient, mijdt de publiciteit, aldus Defensie.

Een woordvoerder van Defensie bevestigde vandaag de berichtgeving hierover van Emilie van Outeren in NRC Handelsblad: Marco Kroon mag van Defensie nieuw boek niet in media promoten. Marco Kroon sloeg al een uitnodiging van onder meer Omroep Brabant af om over zijn boek te praten.


Gezien de belangstelling van de media was er alle reden de promotie van Danger Close groot aan te pakken, aldus Jan Louwers van UHB. Maar enkele weken geleden kreeg UHB van kapitein Kroon het bericht dat hij niet in de media mag optreden. Ook mag Kroon niet naar zijn eigen boekpresentatie. “Het is de afgelopen weken zelfs nog even spannend geweest of het boek wel gepubliceerd mocht worden”, aldus Louwers.

De promotie van het boek is nu opnieuw opgezet. Zo zal luitenant-generaal Mart de Kruif, de Commandant Landstrijdkrachten, op 25 november a.s. een exemplaar in ontvangst nemen.

Volgens de website foknieuws.nl schreef Kroon Danger Close zonder hulp van een ghostwriter. "Hij heeft nachten doorgeschreven”, vertelt Louwers.” Het boek gaat onder meer over Kroons lotgevallen als commandant van een Special Forces-peloton in Afghanistan in 2006. Hij vertelt onder andere over de militaire operaties waarbij hij betrokken was en het menselijk leed dat hij zag. Voor zijn optreden ontving hij op 29 mei 2009 de Militaire Willems-Orde.

In 2012 verscheen al Leiderschap onder vuur, waarin Kroon beschrijft hoe hij over leiderschap denkt.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 16 NOVEMBER

Verjongingskuur Belgische krijgsmacht met gouden handdruk van één jaar loon

De Belgische kranten De Standaard en Het Nieuwsblad schrijven dat de Belgische Minister van Landsverdediging Pieter de Crem 18 november officieel het plan zal bekendmaken waarin staat dat nieuw te werven militairen die na acht jaar willen stoppen, daarna nog één jaar loon extra uitbetaald krijgen.

In 2014 heeft de Belgische krijgsmacht 1.400 jonge militairen nodig. Onder deze voorwaarden denkt de Belgische bewindsman de militairen te kunnen aantrekken.

Bij de marine moeten het meeste banen worden ingevuld, maar ook de landmacht, luchtmacht en de medische dienst hebben nieuw personeel nodig: van ambulancier en luchtverkeersleider tot paracommando.

Enkele honderden jonge arbeidskrachten kunnen in dienst treden onder het nieuwe statuut 'beperkte duur' ('durée limitée'), dat afgelopen zomer door de regering is goedgekeurd. Na hun achtste dienstjaar, of - afhankelijk van hun rang - wanneer ze 32 of 34 jaar worden, zwaaien ze af met een premie van een jaar loon. Ter aanmoediging om de Belgische krijgsmacht te verlaten.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 15 NOVEMBER

Innovatiecompetitie Defensie gewonnen door Elitac

Generaal-majoor Theo Vleugels, commandant van de Nederlandse Defensie Academie, heeft vanmiddag op het Kasteel van Breda de prijs en een financiële bijdrage van € 200.000 uitgereikt aan de winnaar van de Defensie Innovatie Competitie.

De winnaar is het Amsterdamse bedrijf Elitac.


Elitac won met het concept van een trillend vest. Hiermee voelt de militair zonder kompas of GPS welke richting hij op moet. Voor Defensie mag de firma het project nu uitvoeren.

Dit jaar draaide de competitie om het thema 'de militair van de toekomst', waarbij het midden- en kleinbedrijf werd uitgedaagd om met innovatieve technieken of concepten de militair of zijn eenheid nog beter te laten presteren.

In totaal werden vandaag de vijf beste innovatieve ideeën gepresenteerd. Naast dat van Elitac waren die afkomstig van Embedded Accoustics (Delft), IC3Dmedia (Breda), ViNotion BV (Eindhoven) en RFx Solutions.

Het trillend vest van Elitac werkt met behulp van een zgn. tactiele monitor (tactile display). Hierbij reageren minieme trillingselementen, die zijn geïntegreerd in het weefsel van een vest (bijvoorbeeld een modulair opsvest), met de huid en informeren via de tastzin de gebruiker over zijn ruimtelijke oriëntatie en navigatie.

Het grote voordeel van tactiele monitoren is dat de ogen, oren en handen van de gebruiker vrij zijn, wat voor een militair ideaal is.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 12 NOVEMBER

D66-Kamerlid Hachchi wil nauwere samenwerking met Duitsland

D66-Tweede Kamerlid Wassila Hachchi stelt vandaag in De Telegraaf dat Defensie nog veel nauwer moet samenwerken met de Duitse krijgsmacht dan nu al het geval is. Zo moet er bijvoorbeeld worden gekeken of bepaalde landmachteenheden één kunnen worden.


Hachchi stelt: “Zoek uit waar elk land het beste in is en specialiseer daarin. Dit kan voor de toekomst een oplossing bieden voor knelpunten zoals de inzetbaarheid van onze militairen. De minister moet actief de kansen en mogelijkheden verkennen.”

Volgens D66 is het een logische stap om te gaan praten over samenwerking tussen of integratie van eenheden, omdat er in het verleden al veel is samengewerkt met de Duitsers. Dat gebeurde onder meer tijdens de missie in de Afghaanse provincie Kunduz.

Een voorbeeld van integratie is die van 11 Luchtmobiele Brigade - 11. (NLD) Luftbewegliche Brigade - in de Duitse Division Schnelle Kräfte (DSK) vanaf 1 januari 2014. Hiertoe tekenden Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en haar Duitse ambtgenoot Thomas de Maizière op 28 mei jl. een intentieverklaring op 28 mei jl.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 7 NOVEMBER

Defensie helpt goederenwagon Borne bergen

Vannacht en gisteravond hebben militairen van 102 Constructiecompagnie (101 Geniebataljon) en 140 Zwaar Transportcompagnie (100 Bevoorradings- en Transportbataljon) een groot aandeel gehad in het wegtakelen van een ontspoorde goederenwagon in het Overijsselse Borne.

Niet de hele goederentrein was ontspoord. Twee wielen van een van de wagon, geladen met grind en zand, kwamen naast het spoor terecht.

Op deze wijze droeg Defensie bij aan het van het spoor tillen van de 40 ton zware goederenwagon op het traject Almelo - Hengelo.

De logistiek zorgde voor de aanvoer van onderdelen voor de noodweg, de genisten legden de weg aan met wegenmatten van zeskanten platen en stalen rijplaten. Door de drassige weilanden legden de militairen een noodweg naar het spoor aan, waarover uiteindelijk een zware kraan naar de ontspoorde wagon kon rijden.

Dankzij de tijdelijke wegverharding konden medewerkers van Prorail de goederentrein bergen.

De genisten zijn aan het werk geweest met twee wegenmattenleggers, 700 meter aan wegelementen en een Liebherr hijskraan. De wegenmatten kunnen voertuigen met een gewicht tot 65 ton dragen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Unieke natuur op Defensieterreinen in boekvorm

Op het Infanterie Schietkamp (ISK) Harskamp heeft de commandant van het Commando DienstenCentra, Leonard Kok, vandaag het eerste exemplaar in ontvangst genomen van Missie Natuur.

Missie Natuur laat zien dat Defensienatuurgebied niet onderdoet voor andere natuurgebieden. In het boek van Niels Gilissen staat de bijzondere natuur op ± 25.000 hectare aan oefen-, schiet- en luchtmachtterreinen die Defensie bezit, centraal. Hiermee is Defensie na Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de grootste terreinbeheerder in Nederland.

Het boek, dat sinds eind oktober verkrijgbaar is, schetst een beeld van de natuurlijke rijkdom van de gebieden en de relatie tussen militair gebruik en natuur. Op de terreinen - heidevelden, stuifzanden, bos en schrale graslanden – staan planten en lopen dieren die elders nagenoeg verdwenen zijn – juist door het bijzondere karakter van militair gebruik en beheer. Natuurbeheer is weliswaar geen primaire taak van het ministerie, maar draagt wel bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van Defensie binnen de Nederlandse samenleving.

De auteur, Niels Gilissen, is ecoloog en natuurfotograaf. Sinds 2003 werkt hij als fauna-ecoloog bij de Dienst Vastgoed Defensie van het Ministerie van Defensie. In zijn vrije tijd brengt hij vele dagen in het veld door om de natuur te fotograferen.

‘Missie Natuur’ (ISBN 9789050114653) is uitgegeven door KNVV Uitgeverij en kost € 19,95.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 6 NOVEMBER

Project Romeo: Leiderschap in onverwachte situaties

Vandaag begint het driedaagse programma Project Romeo, Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties op militaire locaties in de omgeving van 't Harde en op Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Aan deze pilot doen 32 leidinggevenden mee uit het bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten, politie en brandweer.

In co-creatie met het Domein Bewegen & Educatie van Hogeschool Windesheim en AOG School of Management - Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde het Opleidings- en Trainingscommando (OTCO) van de Koninklijke Landmacht, het Project Romeo (genaamd naar de roepnaam van militaire commandanten in het radioverkeer).

Leiders moeten kunnen omgaan met onverwachte en onvoorspelbare situaties van welke aard dan ook. Vanuit diverse invalshoeken belicht het programma van Project Romeo hoe te anticiperen op willekeurige onverwachte gebeurtenissen die zich niet laten voorspellen en waarvan de effecten mogelijk ingrijpend zijn. Centraal in het programma staat het belang om in complexe en chaotisch ogende omstandigheden onder tijdsdruk leiderschap te nemen, te tonen en te organiseren.


Behalve verbeterd inzicht in de eigen positie en kwaliteiten als leider, levert deelname een verruimd instrumentarium op ten aanzien van leading by example, de mogelijkheid ervaringen te delen en te reflecteren, een bijdrage aan inzichten met betrekking tot horizontaal organiseren en een unieke bundeling van kennis, inzichten, praktische ervaringen en vaardigheden van de trainees in gezamenlijkheid met anderen.

Voor nadere informatie: Project.Romeo@mindef.nl

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 5 NOVEMBER

Prinses Beatrix opent nieuw gebouw De Basis

Vanmiddag heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix het nieuwe gebouw van het nazorgcentrum De Basis in Doorn officieel geopend. Met de openingshandeling werden de logo's van alle instellingen die op de Basis gevestigd zijn, op een groot scherm zichtbaar gemaakt. In 1986 werd het nazorgcentrum geopend door Beatrix, toen nog Koningin.
Na de opening werd de Prinses rondgeleid door het nieuwe gebouw, waar ze tijdens de receptie ruim de tijd nam om met mensen in gesprek te gaan.

Het centrum biedt niet alleen huisvesting aan de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO, waarvan Beatrix Beschermvrouw is), het Veteraneninstituut, het Veteranenplatform en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) ook aan nazorginstanties van de politie.

Het nieuwe gebouw markeert de derde fase in de ontwikkeling van het terrein. In 1958 werd het terrein van De Basis aangeboden door de gemeente Doorn. Onder aanvoering van bankier, oud-verzetsstrijder en Ridder Militaire Willems-Orde Willem 'Bib' van Lanschot slaagde de BNMO erin de hulpverlening aan militaire oorlogsslachtoffers te professionaliseren.

Tegenwoordig komen veteranen van Defensie, politie, ambulancediensten en de brandweer op De Basis bij elkaar om te praten over ingrijpende ervaringen. Lotgenoten houden er praatsessies en verwerken schokkende gebeurtenissen uit het verleden. Omdat problemen als een posttraumatische stressstoornis vaak ook thuis doorwerken, worden de partners van de veteranen in het programma betrokken.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 4 NOVEMBER

Functioneringsgratificatie voor luitenant-kolonel Schmidt, commandant 45 Painfbat

Tijdens een bijzonder appèl vanochtend op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo heeft de overste Ludy Schmidt, commandant van 45 Pantserinfanteriebataljon (45 Painfbat) Regiment Infanterie Oranje Gelderland, uit handen van zijn commandant, brigadegeneraal Hans van der Louw van 43 Gemechaniseerde Brigade (43 Mechbrig), een functioneringsgratificatie ontvangen.

Een functioneringsgratificatie is een beloning voor buitengewone toewijding of bijzonder loffelijke dienstverrichting ten aanzien van de functievervulling over een langere periode.

Op 13 oktober 2011 nam Schmidt het commando van 45 Painfbat over van luitenant-kolonel Frank Overdiek. Sindsdien is er veel gevraagd van het bataljon en van de overste zelf. Hoge prioriteit lag bij de vulling van de eenheid. Ook heeft de overste zich ingezet een uitdagend oefenprogramma in elkaar te zetten en waardevolle initiatieven genomen op het gebied van werving, onder andere in samenwerking met de gemeente Almere.

Op 17 september, Prinsjesdag, kreeg 45 Painfbat te horen dat het per 1 januari 2014 zou worden stilgezet en in de loop van 2014 zou worden opgeheven.

Vanaf het moment dat de overste hierover was geïnformeerd, heeft hij in goed overleg met de Commandant Landstrijdkrachten en zijn commandant, veel extra werk verzet. Zijn belangrijkste doel daarbij was het voorkomen van opheffing van zijn eenheid, en als dat niet zou lukken, de schade voor zijn personeel zoveel mogelijk te beperken.

Door zijn inspirerend leiderschap, voorbeeldgedrag, positieve instelling en de niet-aflatende inzet voor zijn personeel heeft luitenant-kolonel Schmidt een belangrijke bijdrage geleverd aan het uiteindelijke succes dat drie weken later werd geboekt: het behoud van 45 Pantserinfanteriebataljon voor de Koninklijke Landmacht.

Met zijn optreden heeft hij niet alleen veel respect afgedwongen binnen zijn bataljon, 43 Mechbrig en de landmacht, maar ook bij de politiek en binnen de samenleving.

Hij vraagt veel van zijn personeel, onder operationele omstandigheden en op andere momenten, maar geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. Hij gaat voorop in de strijd en dat wordt binnen het bataljon gezien en gewaardeerd. Hij was voorgedragen door zijn officieren en onderofficieren uit het bataljon. In hun woorden:"Luitenant-kolonel Ludy Schmidt was de leider die de eenheid in de afgelopen moeilijke periode nodig had."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

GOV|MHB: halt toeroepen aan massale irreguliere leegloop Defensie

Diverse media berichten vandaag over de mogelijke gevolgen en maatregelen die Defensie wil nemen om de leegloop te stoppen. Bij de krijgsmacht lopen zo veel mensen vrijwillig weg en komen zo weinig nieuwe militairen binnen, dat het geplande massale ontslag van ruim 2.500 werknemers niet meer nodig lijkt en zelfs noodlottig is voor de inzetbaarheid.

Voorzitters Marc de Natris en Ruud Vermeulen van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB) rekenen voor dat sinds 2011 jaarlijks zo'n 850 militairen en 1100 burgermedewerkers vrijwillig de deur uit lopen.

De GOV|MHB ziet met lede ogen aan dat het Defensiepersoneel steeds minder vertrouwen heeft in de werkgever, voornamelijk veroorzaakt door "de voortdurende bezuinigingen, de reorganisatiemoeheid van het personeel en de hiermee gepaard gaande onrust over het behouden van een arbeidsplaats."

De krijgsmacht is intussen gekrompen tot 41.600 medewerkers, nog maar 400 meer dan het streeftal voor 2016. Wanneer de leegloop geen halt wordt geroepen, komt Defensie binnenkort mensen tekort.

De federatieve koepel stelt dat, om de “significante kwantitatieve ondervulling” en inzetbaarheid van eenheden in 2016 te voorkomen, de ontslagen van tafel moeten “om de organisatie gevuld te houden met goed personeel en om intern weer vertrouwen en rust te krijgen.”

Op 1 november jl. heeft de GOV/MHB de Vaste Commissie Defensie van de Tweede Kamer een brandbrief over de kwestie gestuurd. Hierin concludeert de federatie “dat door middel van actief personeelsbeleid in bijna alle gevallen (gedwongen) ontslagen kunnen en zouden moeten worden voorkomen om de organisatie gevuld te kunnen houden met kwalitatief goed personeel. gedwongen ontslagen bij Defensie veelal voorkomen kunnen worden.”

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 1 NOVEMBER

Ministerraad beslist tot deelname aan missie Mali

Nederland zal, in beginsel tot eind 2015, met 368 militairen een bijdrage leveren aan de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA). Daartoe heeft de ministerraad vanmiddag besloten.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie van de ministers Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie), Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken), Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) zijn de details toegelicht.

De beslissing van de ministerraad, neergelegd in de vandaag verschenen artikel 100-brief MINUSMA, moet nog worden geaccordeerd door een meerderheid van de Tweede Kamer, al zou zonder die meerderheid de missie gewoon kunnen doorgaan. Op 6 november staat er in de Tweede Kamer een overleg over Defensie gepland.

Op basis van een tussentijdse evaluatie over de missie, halverwege 2015, wordt besloten of de missie zal worden verlengd. Ook is de voorgestelde uitzendperiode afhankelijk van de verlenging van het mandaat van MINUSMA, dat in 2014 afloopt na een "an initial period of 12 months".

MINUSMA, gebaseerd op VN-resolutie 2100 van 25 april dit jaar, ondersteunt het politieke proces en helpt Mali stabiliseren door het uitvoeren van een aantal "security-related tasks". De missie vindt plaats onder hoofdstuk 7 van het VN-Handvest, dat stelt dat bij internationale bedreiging van vrede en veiligheid met geweld mag worden ingegrepen.

De Nederlandse troepen zullen zich voornamelijk inzetten om inlichtingen in te winnen over de Toeareg-rebellen en jihadistische groeperingen, zoals Al Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM), Ansar Dine (Verdedigers van het Geloof) en de Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest(MUJAO).

Vanuit Gao gaan 90 militairen van de Special Forces (commando's) en een detachement van 60 militairen met vier Apache gevechtshelikopters opereren. Aan het einde van de inlichtingenketen van in totaal 220 militairen, gaan 70 analisten en overig inlichtingenpersoneel mee voor de All Source Information Fusion Unit (ASIFU), werkzaam op de hoofdkwartieren in Bamako en Gao. Bij de inlichtingenanalyse is het kernwoord data fusion. Hierbij worden gegevens uit meerdere bronnen beoordeeld, gecombineerd en de samenhang bepaald, met als doel hieruit conclusies te kunnen trekken.

Volgens Hennis-Plasschaert worden de Nederlanders "de ogen en de oren van de missie".

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...