HET LAATSTE NIEUWS
Terug naar de homepage
 

Naar de homepage

NOVEMBER 2014
M
D
W
D
V
Z
Z
2
5
7
9
10
11
12
14
15
16
17
21
22
24
25
27
30

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

ZATERDAG 29 NOVEMBER

AD interviewt voormalig dronepiloot

In het Algemeen Dagblad een interview met de Amerikaanse oud-militair Brandon Bryant, die drones over de hoofden van de Taliban stuurde en raketten op hen afvuurde.

De voormalige dronepiloot Bryant leeft nu uit de kofferbak van zijn auto, met een posttraumatische stress-stoornis, "een kapot lijf en vrijwel elke week migraine". Hij is in Nederland op uitnodiging van vredesorganisatie Pax.

De documentaire die over hem en collega-dronepiloot Michael Haas is gemaakt, is te zien op het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA): Drone van de Noorse filmmaakster Tonje Hessen Schei.

Met een joystick in zijn hand en een koptelefoon op voor het radiocontact, stuurde de nu 29-jarige Bryant als dronepiloot zes jaar lang vanuit een container in de woestijn in Nevada drones en hun raketten boven Afghanistan, Irak en Pakistan aan: "Maar zijn geweten ging knagen. Hij trok zijn mond open en werd uitgekotst."

Bryant zegt: "Dronepiloten zijn ook moderne beulen. Zodra zijn superieuren daarom vroegen, richtte Bryant de laser van de Predator op de terroristen die hij soms honderden uren lang had bespied. Hij wist dat de Hellfire-raket binnen een paar seconden zijn naam zou waarmaken."

In de zes jaar dat Bryant deel uitmaakte van het squadron, werden 1.626 mensen gedood door drones. "Dat aantal stond op het diploma dat ik kreeg", herinnert hij zich. Volgens Bryant moeten de mensen weten dat drones niets te maken hebben met 'schone oorlogvoering'.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 28 NOVEMBER

Koning bezoekt jubileumbijeenkomst Diensten Geestelijke Verzorging

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft vandaag een bezoek gebracht aan de jubileumbijeenkomst van de Diensten Geestelijke Verzorging bij Defensie op het Marine Etablissement in Amsterdam. De aalmoezeniers, predikanten, raadslieden, rabbijnen, pandits en imams vieren dit jaar hun 100ste verjaardag.

Voor de Geestelijke Verzorging bij Defensie is 2014 een feestelijk jaar: vijf van de zes diensten hebben een jubileum te vieren. De rooms-katholieke en de protestantse GV bestaan al honderd jaar, de joodse GV zeventig jaar, de humanistische GV vijftig, de islamitische GV vijf jaar en de hindoeïstische GV elf jaar.


Tijdens de jubileumbijeenkomst kreeg de Koning het eerste exemplaar van het jubileumboek uitgereikt. Het boek staat vol verhalen over de geestelijk verzorgers, die de mannen en vrouwen van Defensie in moeilijke tijden steunen. Naast interviews met oud-GV'ers, beschrijvingen van historische gebeurtenissen en een groot aantal foto's, bevat het boek uitgebreide artikelen over het ontstaan van de GV tijdens de Eerste Wereldoorlog en het 'verhalende' element in het werk van de GV'er.

Voor de oorlog stond de noodzaak van de geestelijke verzorging nog wel eens ter discussie, daarna niet meer. Aldus de Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Tom Middendorp, in zijn toespraak 'Geestelijke fitheid hoort bij professionaliteit van de militair': "We hebben geleerd dat we als professioneel militair niet alleen onze skills and drills moeten beheersen, dat we niet alleen fysiek fit moeten zijn en voor elkaar door het vuur moeten gaan, maar dat we dat alleen kunnen als we ook geestelijk fit blijven. Wij maken aangrijpende dingen mee. En dan kan je wel stoer doen of er niets aan de hand is, maar het raakt zelfs de meest geharde militair. Het hoort bij je professionaliteit als militair om dat te verwerken, om het een plekje te geven, om open te staan voor de ervaringen van anderen."

28 augustus 1914 wordt beschouwd als de startdatum van de moderne Geestelijke Verzorging in Nederland. Op deze datum benoemt Koningin Wilhelmina, bij Koninklijk Besluit (KB), "voor het naleven van godsdienstige en zedelijke verplichtingen door militairen", vier aalmoezeniers en acht veldpredikers bij het dan gemobiliseerde leger te velde. Tot 1914 waren GV'ers op de kazerne niet welkom: de tehuizen en begeleiding door geestelijken waren een particuliere aangelegenheid. Met ingang van 1914 worden de nieuw aangestelde aalmoezeniers en predikanten van overheidswege betaald.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog komen in augustus 1914 ruim 200.000 dienstplichtigen op. Elk van de vier divisies krijgt een aalmoezenier en twee veldpredikers. Ze worden verbonden aan de divisiestaven; ze ontfermen zich over gewonde en stervende militairen. De zielzorg - de geestelijke bijstand - in het garnizoen staat op de eerste plaats.

Een eerste Koninklijk Besluit over de Geestelijke Verzorging staat in het Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de koninklijke Netherlandsche landmagt, dat in 1815 voor het eerst verschijnt: "In alle plaatsen, waar de aalmoezeniers zich niet met er woon bevinden, noch de dienst op zon- en feestdagen kunnen verrigten en waar zulks noodig mocht wezen, zal door den aalmoezenier-generaal [...] een dienstdoende Priester worden gedesigneerd, die, in geval van nood, en bij onvoorziene plotselijke toevallen, de herderlijke pligten voor de militairen zal verrigten".

Koning Willem I benoemde op 16 januari 1818 Johannes Antonius Buydens tot Aalmoezenier-Generaal (Aumônier Général) van het Nederlandsche leger. Buydens op zijn beurt stelde vijf aalmoezeniers aan met als standplaatsen Brussel, Bergen, Gent, Antwerpen en Utrecht.

Tegenwoordig dragen de diensten Geestelijke Verzorging bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, overig Defensiepersoneel, veteranen en het thuisfront door zichtbare aanwezigheid op de werkvloer, persoonlijke contacten en begeleiding, groepswerk, bezinningsdiensten en kerkelijke vieringen. De diensten GV, waar zingeving en ethiek centraal staan, signaleren verder knelpunten en adviseren over de oplossing hiervan.

Zie ook: 100 jaar geestelijke verzorging in de krijgsmacht (uitgave van het Reformatorisch Dagblad).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Command and Control (C2) wetenschappelijk benaderd

Aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) vond vandaag de Nederlandse presentatie plaats van het boek Network Topology in Command and Control: Organization, Operation and Evolution (Advances in Information Security, Privacy and Ethics. Het boek verscheen eerder dit jaar.

Het boek is geredigeerd door universitair docent dr. ir. René Janssen, universitair hoofddocent dr. Herman Monsuur - beiden wetenschappers aan de NLDA - en oud-hoogleraar Operationele ICT & Communicatie aan de NLDA, prof. dr. Tim Grant.

De afgelopen tien jaar heeft Command and Control (C2) een gedaanteverandering doorgemaakt van top-down en directief naar Network Centric Operations (NCO), peer-to-peer, zelfsynchronisatie en slagvaardigheid.

Zoals de termen NCO en NEC (Network-Enabled Capability) al aangeven, worden C2-systemen beschouwd als netwerken, niet als een hiërarchie. 'Network Topology in Command and Control' probeert C2 en wetenschap met elkaar te verbinden. Het boek bevat een actueel overzicht en nieuwe inzichten op het gebied van Command and Control (C2) netwerken, zoals de commandovoeringsystemen die worden gebruikt door de verschillende krijgsmachtsdelen.

Network Topology in Command and Control (ISBN 9781466660588) wordt uitgegeven door IGI-Global, telt 320 pagina's en kost 172 dollar.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 26 NOVEMBER

Missiebeleid Defensie niet versnipperd

Volgens de ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) doet Defensie niet aan te veel kleine missies mee. Dat stelden de bewindslieden vandaag in een debat in reactie op kritiek uit de Tweede Kamer bij de evaluatie van kleine (overige) missies die plaatsvonden in 2013. D66, VVD, CDA en SP vinden dat het beleid te versnipperd is.

"Vanuit buitenlandpolitiek oogpunt is er geen sprake van versnippering", zei Koenders. Bij de bijdragen gaat het volgens hem vaak om een specialistische (niche)capaciteit waar niet zoveel andere landen over beschikken. Ook neemt Nederland wel eens deel aan een uitzending omdat het veel informatie oplevert en handig is voor toekomstige missies.

Nederlandse militairen nemen op dit moment deel aan ongeveer twintig missies in het buitenland. Daartoe behoren grote en kleine missies in Afghanistan, Bosnië-Herzegovina, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Egypte, de Gazastrook, Kosovo, Mali, Somalië, Turkije en Zuid-Soedan.

Wat levert het op om drie militairen in de Centraal Afrikaanse Republiek te hebben en twee op de Golanhoogte, vroeg Wassila Hachchi (D66) zich af. Hachchi vindt dat het kabinet zou moeten inzetten op minder missies: "Meer de diepte in en dan langer meedoen." Ook VVD'er Ronald Vuijk vroeg zich af hoe zinvol het is om aan zoveel uitzendingen mee te doen. "Wat heeft de bijdrage van één militair voor zin?"

Volgens Hennis-Plasschaert is het "soms cruciaal om ogen en oren te hebben in een missie". Bovendien leveren ze veel goodwill op bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. Ze voegde eraan toe dat ook missies worden geweigerd. Zo is het verzoek om "heel veel meer" te leveren voor de nieuwe missie in Afghanistan afgewezen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 23 NOVEMBER

SAS doodt honderden jihadi's bij verrassingsaanvallen Irak

Volgens The Mail on Sunday hebben militairen van de Britse Special Air Service (SAS) de afgelopen maand in Irak honderden strijders van Islamitische Staat (IS) uitgeschakeld. Volgens de Britse krant was tot nu toe alleen bekend dat de Special Forces werden ingezet in een verkennende rol, niet bij gevechten.

De SAS zou vanaf 'quad bikes' dagelijks hinderlagen uitvoeren in Irak. Eerst worden de IS-doelen met Unmanned Aerial Vehicles (drones) opgespoord, waarna de elitemilitairen in het holst van de nacht met Chinook-helikopters op hun quads worden ingevlogen. Om de verrassing te behouden - vanwege de lawaaiige helikoptermotoren - is het laying-up point zo'n 80 km van het aanvalsdoel.

De quads, vierwielige all-terrain voertuigen zoals die nu bijvoorbeeld ook in gebruik zijn bij het Korps Commandotroepen in Mali, zijn onder andere voorzien van machinegeweren en Barrett sniper rifles. Na hun inzet worden de SAS'ers op eenzelfde manier door helikopters uitgevlogen.

De guerrilla-achtige aanvallen van de SAS worden uitgevoerd op aanvoerroutes van IS in het westen van Irak en op voertuigcheckpoints die door de jihadi's zijn opgezet om lokale bestuurders te ontvoeren of geld af te persen.

Volgens Defensiebronnen in Groot-Brittannië zijn de afgelopen vier weken zo'n tweehonderd IS-strijders - "up to eight terrorists per day" - om het leven gebracht.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 20 NOVEMBER

Vakbeurs NIDV begonnen

In Ahoy Rotterdam is vandaag het symposium-annex-tentoonstelling van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) begonnen. Op deze vakbeurs - géén wapenbeurs, aangezien vuurwapens en munitie niet meer door Nederlandse bedrijven worden geproduceerd - is het gehele veiligheidsdomein aanwezig.

Hoewel Nederland in 2013 voor € 964 miljoen aan wapenexportvergunningen verleende en daarmee op de veertiende plaats in de rij van wapenexporterende landen staat, gaat het vooral om ondersteunende systemen zoals sensoren. Behalve de krijgsmacht en diverse producenten zijn bijvoorbeeld ook TNO, brandweer, justitie en politie aanwezig.

Dit jaar wordt het evenement voor de 26ste keer georganiseerd. Met als thema 'Van reorganisatie naar participatie' staat de innovatie en de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de krijgsmacht centraal.

De vakbeurs werd geopend met een welkomstwoord van Karla Peijs, voorzitter van de NIDV. Dagvoorzitter was senator en generaal der mariniers b.d. Frank van Kappen. Veel sprekers gingen in op de mogelijkheden voor innovatie en samenwerking, alsmede het economisch belang van deze hightech sector. 

’s Middags werd de winnaar bekend gemaakt van de Security Innovation Competition, een samenwerking tussen de ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie. Dit jaar won Embedded Acoustics met het concept voor een Personal Data Recorder (PDR). De PDR is een klein, lichtgewicht apparaat dat kan worden gedragen door first responders en continu audio, video, GPS-locatie en andere gegevens van sensoren registreert. Gegevens uit de PDR kunnen bijvoorbeeld snel en nauwkeurig de volgorde van gebeurtenissen bij incidenten en crises vastleggen. Zo is achteraf na te gaan wat er is gezegd, gedaan of is voorgevallen.

De innovatie van Embedded Acoustics werd bekroond met een contract ter waarde van € 200.000.

Later in de middag gaf vice-admiraal Rob Bauer, directeur plannen van de Defensiestaf, een update van de Future Force Conference 2015. Deze conferentie vindt op 24 en 25 maart volgend jaar plaats in Soesterberg.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 19 NOVEMBER

850 Duitse militairen voor nieuwe NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan

De Duitse regering heeft vandaag met een nieuw mandaat besloten dat het met 850 militairen zal deelnemen aan de nieuwe NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan. Als het Duitse parlement het mandaat goedkeurt, heeft dit een looptijd tot 31 december 2015. Eind volgende maand eindigt na dertien jaar de NAVO-missie International Security Assistance Force (ISAF). Aan ISAF nemen zo'n 1.500 Duitse militairen deel.

Resolute Support, die op 1 januari 2015 begint en tot en met 2017 zal duren, is gericht op het trainen, adviseren en assisteren van de Afghan National Security Forces. De nieuwe NAVO-missie zal in totaal zo'n 12.000 militairen tellen.


Ook Nederland neemt aan de missie deel. Op 1 september jl. stuurden de ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie, Defensie, en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hun Artikel 100-brief (Nederlandse bijdrage Resolute Support Afghanistan) naar de Tweede Kamer. Maximaal honderd Nederlanders gaan het hogere kader van leger en politie in de noordelijke stad Mazar-e-Sharif adviseren en trainen.

In Berlijn zei de Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, over het mandaat voor de nieuwe NAVO-missie in Afghanistan: "We hebben er een groot belang bij dat het goed gaat in Afghanistan. Dat is de reden waarom Duitsland als een van de eerste landen heeft gezegd die wij willen deelnemen aan de missie Resolute Support". Het is volgens de Duitse bewindsvrouw eveneens cruciaal "dat de export van terroristische activiteiten in Afghanistan wordt ingedamd".

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 18 NOVEMBER

CDS bepleit inzet Nederlandse grondtroepen in Irak

Nederland overweegt in Irak grondtroepen in te zetten. Naar verwachting 130 Nederlandse militairen die hun Iraakse en Koerdische collega's vanaf januari zullen trainen, doen dat niet alleen in beveiligde kazernes maar mogelijk ook daarbuiten. Dat heeft de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, gisteren tijdens een persbriefing bevestigd.

Generaal Middendorp gaf gisteren aan dat de opmars van IS tot stilstand is gebracht: "Maar er moet meer gebeuren. Iraakse grondtroepen moeten er nu achteraan om dorpen weer veilig te maken". Nederland, de Verenigde Staten en elf andere landen hebben toegezegd om het trainen van Iraakse grondtroepen te ondersteunen.

Bij de uit te zenden Nederlanders gaat het onder meer om militairen die vanaf de grond doelwitten van Islamitische Staat (IS) kunnen aanwijzen voor piloten van F-16's, zgn. Forward Air Controllers (FAC'ers). Een andere optie is de begeleiding buiten de kazerne van Iraakse militairen door Nederlandse commando's.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert zal binnenkort over de inzet van Nederlandse militairen in Irak in debat gaan met de Tweede Kamer. Nog vóór het kerstreces, dat aanvangt op 19 december, zal het kabinet een besluit nemen. Als de regering beslist tot inzet, zal de Nederlandse militaire trainingsmissie in Irak naar verwachting in januari beginnen.

Generaal Middendorp onderstreept dat de uitzending afhangt van "de operationele noodzaak en de bereidheid van bondgenoten hoe ver ze willen gaan". Volgens de hoogste militair van Nederland heeft de minister van Defensie al eerder aan de Tweede Kamer gemeld dat de inzet van FAC'ers "niet is uitgesloten". De bewindsvrouw gaf ook te kennen dat Nederlandse militairen verzeild kunnen raken in grondgevechten.

De inzet van Nederlandse militairen in gevechtssituaties in Irak ligt politiek zeer gevoelig, realiseert Middendorp zich. "Het is een beslissing van de politiek. Maar wij kunnen beide, aldus de CDS over het trainen binnen of buiten een beveiligde locatie. Volgens generaal Middendorp wordt nu "indringend met de Irakezen gesproken" over diverse opties.

Defensiespecialist Ko Colijn, directeur van instituut Clingendael, noemt de overweging om grondtroepen in te zetten "een lichte vorm van mission creep". Daarmee verwijst hij naar het fenomeen dat militaire missies geregeld uitgebreider worden dan aanvankelijk is bedoeld.

Colijn: "In de Kamerbrief van 24 september (Artikel 100-brief deelneming aan internationale strijd tegen ISIS) staat dat Nederlandse trainers niet meegaan 'als mentoren in gevechtssituaties'. Je kunt daaruit met veel moeite construeren dat Nederlandse trainers wel mee naar buiten kunnen gaan, zolang ze maar niet actief deelnemen aan gevechten. Maar je kunt er dus wel in verzeild raken."

Over de inzet van commando's zegt Colijn: "Deze mogelijkheid werd in de brief opengelaten. De Forward Air Controllers werden genoemd als noodzakelijk, maar er stond geen nationaliteit bij. Dit zou geen mission creep, maar het 'invullen van een gaatje' kunnen worden genoemd."

De woorden van Middendorp lijken hoe dan ook een afspiegeling van de voorzichtige koerswijziging die de Amerikaanse president Barack Obama recentelijk heeft ingezet. De afgelopen weken heeft Obama meermalen herhaald geen "combat boots on the ground" te willen. Op 7 november jl. gaf hij toch toestemming om nog eens 1.500 militairen naar Irak te sturen om de strijd tegen IS te versterken. Gisteren zei de Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel dat de VS hun trainingsmissie gaan versnellen.

Een deel van de 130 Nederlanders zal Iraakse en Koerdische militairen trainen in het noorden van Irak; het andere deel gaat dat doen in Centraal-Irak, nabij Bagdad. De praktische invulling van de trainingsmissie wordt nu uitgewerkt met bondgenoten.

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders gaf vandaag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer aan dat Nederlandse militairen niet gaan vechten op de grond in Irak. Het sturen van grondtroepen zou eerder "contraproductief" werken, aldus de bewindsman. Koenders sluit uit dat Nederlandse militairen meegaan "mentoren in gevechtssituaties" en buiten de poort komen. Ook is volgens de minister de inzet van FAC'ers nu "niet aan de orde".

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 13 NOVEMBER

Thom Karremans voor beklagkamer gerechtshof Arnhem

Thom Karremans, de oud-commandant van Dutchbat-III, zijn toenmalige plaatsvervanger Rob Franken en adjudant Berend Oosterveen stonden vandaag voor de beklagkamer van het gerechtshof Arnhem tijdens een zgn. artikel 12-procedure.

Hasan Nuhanović, indertijd tolk van Dutchbat, is een van de nabestaanden die vervolging eist. Tijdens de val van Srebrenica in 1995 droegen de Nederlandse militairen zijn broer en vader over aan de Bosnische Serviërs. Datzelfde lot onderging Rizo Mustafic, elektricien van Dutchbat. Ook zijn nabestaanden willen vervolging.

De nabestaanden, bijgestaan door advocaat Liesbeth Zegveld, willen dat de officier van justitie alsnog tot strafvervolging van het drietal overgaat. Ze houden Karremans, Franken en Oosterveen (mede-)verantwoordelijk voor hun dood.

De zitting vond plaats achter gesloten deuren, zodat alleen direct betrokkenen tot de zittingszaal werden toegelaten. Ruim 20 oud-Dutchbatters stonden buiten het gerechtshof om Karremans en de zijnen te steunen en een hart onder de riem te steken.

Op 7 maart vorig jaar besloot het Openbaar Ministerie dat Karremans geen strafrechtelijk verwijt treft ten aanzien van de moord op de broer en vader van Hasan Nuhanović en elektricien Mustafic door de Bosnische Serviërs.

De Dutchbat-veteranen begrijpen dat deze rechtszaak is begonnen, maar vinden dat Karremans de verkeerde man is. De oud-Dutchbatters vinden dat de hogere bevelhebbers en politici, die de beslissing hebben gemaakt Dutchbat in de steek te laten, voor de rechter moeten staan: "Zij moeten hier staan".

Op BNR Nieuwsradio gaf zijn advocaat Geert-Jan Knoops aan dat zijn taak is om het bewijs van de aanklagers teniet te doen: "Karremans hoeft zijn onschuld niet te bewijzen. Het gaat vooral om het bewijs dat de beklagers leveren. Op grond daarvan moet worden bepaald of hij strafrechtelijk schuldig is."

Zegveld moet het volgens Knoops vooral hebben van getuigenverklaringen van bijvoorbeeld Radovan Karadžić: “De verklaringen van Karadžić zijn niet heel erg sterk. Daar blijkt vooral uit dat Karremans betrokken was bij de deportatie van de moslimmannen, maar dat hij nooit kon weten dat ze vermoord zouden worden door Bosnische Serviërs."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 8 NOVEMBER

Fransen doden 24 jihadisten in Mali

Het Franse leger zegt dat het zeker 24 jihadisten heeft gedood bij de militaire operatie Tudelle in Mali; hierbij is ook een Franse militair gesneuveld. Bij het Franse tegenoffensief zijn twee rebellen opgepakt en werd materiaal in beslag genomen om bomvesten te maken.

Sinds oktober vindt operatie Tudelle, gericht tegen Al Qaida in de Islamitische Maghreb, plaats in het Tigharghar-gebergte in het noordoosten van Mali.


Sinds januari 2013 is het Franse leger actief in Mali, nadat islamitische rebellen de drie grootste steden in het noorden van het land hadden ingenomen. Vanuit de woestijn, waar de jihadisten vervolgens heen vluchtten, vallen ze nu regelmatig aan en plegen ze aanslagen.

De jihadisten lijken zich te hergroeperen. Sinds begin september zijn in Mali al 21 blauwhelmen van de United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali gedood in een nieuwe opstoot van geweld.

Op 3 oktober jl. werden negen blauwhelmen uit Niger op de weg van Ménaka naar Ansongo in de regio Gao door gewapende rebellen op motoren gedood. Op 2 september jl. kwamen vijf blauwhelmen uit Tsjaad om het leven bij een aanslag.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Oud-militair VS in problemen om boek Osama bin Laden

De Amerikaanse oud-militair Matt Bissonnette, voormalig lid van de U.S. Navy SEALs, moet mogelijk 4,5 miljoen dollar (€ 3,6 miljoen) aan royalty's over zijn boek van de hand doen omdat hij het manuscript vóór publicatie niet door het Pentagon heeft laten controleren. Mogelijk bevat zijn boek gerubriceerde informatie.


In 2012 schreef Bissonnette onder het pseudoniem Mark Owen de bestseller No Easy Day (2012), in het Nederlands vertaald als 'Geen makkelijke dag'. Het beschrijft de militaire operatie Neptune Spear waarbij op 1 mei 2011 Osama bin Laden werd gedood.

De auteur heeft het advocatenkantoor van wie hij hulp inriep bij het schrijven van zijn boek, voor de rechter gesleept. Zijn advocaat zou destijds hebben gezegd dat hij 'No Easy Day' niet aan het Pentagon hoefde voorleggen.

Toch begon het Justice Department een onderzoek naar Bissonnette. De oud-militair hoopt een deal te kunnen sluiten voordat het tot een rechtszaak komt.

Mark Owen zal op 10 november bij uitgeverij Dutton zijn nieuwe, 304 pagina's tellende boek No Hero: The Evolution of a Navy SEAL (ISBN 9780525954521) publiceren.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 6 NOVEMBER

Stichting Gifverfschadeclaim opgericht

Medewerkers van Defensie die in aanraking zijn geweest met de kankerverwekkende chroom-6 verf, hebben zelf de Stichting Gifverfschadeclaim in het leven geroepen.

Het meldpunt-annex-stichting heeft als doel de belangen van het betrokken defensiepersoneel te behartigen. Volgens de stichting is het in kwesties als deze "verstandig een collectief te vormen. Hoe groter de groep, hoe duidelijker het signaal naar Defensie".

Volgens de oprichters staat vast dat Defensie al vanaf de jaren '80 van de 20ste eeuw haar medewerkers heeft laten werken met de camouflageverf Chemical Agent Resistant Coating (CARC) die hoge concentraties chroom-6 bevatte.

Intussen hebben zo'n 900 medewerkers die in aanraking zijn gekomen met chroom-6, zich al gemeld bij Defensie. Een kwart heeft gezondheidsklachten die hiermee verband zou kunnen houden. Een groot deel van de medewerkers werkte bij zgn. Prepositioned Organizational Material Storage-sites (POMS), Amerikaanse legerdepots waar tot diep in de jaren '90 Amerikaans materieel werd onderhouden.

Als er voldoende aanmeldingen zijn - waarbij de stichting uitgaat van zo'n 200 - zal binnen 3 à 4 weken uit de ingeschreven (ex-)Defensie-medewerkers een bestuur worden gekozen. De stichting streeft naar een snelle oplossing en zal, om dit te bereiken, ook een letselschadekantoor inschakelen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 4 NOVEMBER

Na 613 cao-loze dagen: onderhandelingen van start

Vanochtend hebben de voorzitters en onderhandelaars van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO), verenigd in het Sector Overleg Defensie (SOD), uit handen van minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert de Defensie-inzetbrief voor het arbeidsvoorwaardenoverleg ontvangen.

Na het ontvangen van de inzetbrief zijn er meteen afspraken gemaakt over de eerste bijeenkomst voor de inhoudelijke behandeling van alle inzetbrieven. Dat er nu al bijna twee jaar geen cao voor het Defensiepersoneel is, leidt tot grote ontevredenheid.

Het vandaag begonnen overleg zal tot een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de sector Defensie moeten leiden. De ruim 42.000 militairen en meer dan 16.000 burgermedewerkers van Defensie zitten sinds 1 maart 2013 zonder cao.

De bewindsvrouw maakt in haar inzetbrief duidelijk dat het kabinet "weer ruimte geeft voor salarisontwikkeling". Hoewel de nullijn van de afgelopen jaren daarmee voorbij lijkt, doet de minister nog niet een concreet voorstel voor een loonsverhoging. De vakbonden stelden eerder al dat de loonontwikkeling speerpunt is bij de onderhandelingen. De samenwerkende vakcentrales willen ook een volwaardige dertiende maand.

Nog tal van andere onderwerpen dienen te worden besproken, zoals het AOW-gat, langer werken (met als gevolg daarvan veranderingen op het gebied van de AOW-leeftijd en de pensioenen), loopbaanmogelijkheden voor het Defensiepersoneel en een nieuwe diensteinderegeling voor militairen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 3 NOVEMBER

Promotie Peter Neuteboom: ervaringen missies uitgebreider institutionaliseren

Aan de Tilburg University heeft vanmiddag drs. Peter Neuteboom MPA zijn proefschrift Beyond borders. The Role of the Netherlands Army in Public Security during Crisis Management Operation verdedigd. De verdediging van Neuteboom werd begeleid door prof. dr. Jo Soeters en copromotor mr. dr. Paul Ducheine.

Peter Neuteboom onderzocht of de Koninklijke Landmacht tijdens crisisbeheersingsoperaties in Bosnië-Hercegovina, Kosovo en Irak een bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de openbare orde en veiligheid en welke consequenties dit heeft gehad voor haar organisatie- en operatieconcept. Specifiek richt zijn onderzoek zich op de uitvoering van politietaken door militairen op het moment dat daar (nog) geen militaire politie-eenheden voor zijn.

Hoewel Nederlandse militairen tijdens deze missies daadwerkelijk interim politietaken hebben uitgevoerd, komt Neuteboom tot de conclusie dat de Koninklijke Landmacht (KL) deze ervaringen slechts beperkt institutionaliseert en niet exclusief meeneemt in de voorbereiding van nieuwe missies. Volgens Peter Neuteboom gaat de KL hierdoor voorbij aan de realiteit van hedendaagse militaire operaties.

Naast klassieke militaire opgaven moet ook noodgedwongen een bijdrage worden geleverd aan het herstel van de openbare orde en veiligheid om uiteindelijk de civiele wederopbouw in het crisisgebied met succes te kunnen starten en voltooien.

Het Engelstalige proefschrift van Neuteboom telt 370 pagina's en is verschenen bij Wolf Legal Publishers met ISBN 9789462401624.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 1 NOVEMBER

Bijna 900 meldingen bij chroommeldpunt Defensie

Bij het ministerie van Defensie hebben zich sinds begin 2014 al bijna 900 (oud-)medewerkers gemeld die zouden hebben gewerkt met chroomhoudende verf of CARC. CARC staat voor Chemical Agent Resistant Coating, de camouflageverf die Defensie voor militair materieel gebruikte.

Een kwart van de (oud-)medewerkers heeft mogelijk gezondheidsklachten die hieraan gerelateerd zijn.

(Oud-)medewerkers van Defensie die op de POMS-sites, de vroegere Amerikaanse opslagplaatsen, met CARC hebben gewerkt, kunnen zich laten registreren via het Zorgloket Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers bij het ABP.

Dat schrijft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert op 31 oktober aan de Tweede Kamer. Het ministerie laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onafhankelijk onderzoek doen naar de klachten.

Op 30 oktober publiceerde het ministerie al honderden relevante documenten over de POMS-sites vanaf 1985 tot nu op internet die verband houden met de chroom- en CARC-problematiek.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...