NIET HET EERST, W…L HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

NOVEMBER 2016
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
22
23
24
25
27
28
29

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

WOENSDAG 30 NOVEMBER

Defensie Cyber Commando volgend jaar operationeel

Begin 2017 zal het Defensie Cyber Commando (DCC) operationeel zijn en meekunnen op missies naar het buitenland. In het buitenland kan het DCC bijvoorbeeld zelf bij online aanvallen helpen bij het verzamelen van inlichtingen.

Het DCC wordt gelegerd op de Frederikkazerne in Den Haag, waar later ook de inlichtingendiensten AIVD en MIVD worden gestationeerd.

De relatief nieuwe eenheid van de krijgsmacht richt zich op internetveiligheid en bestaat uit Ī 80 personen, onder wie tientallen reservisten. In die laatste categorie is nauwelijks belangstelling, terwijl er ruimte is voor 150 reservisten.

Niet alleen kan het DCC digitale aanvallen op eigen netwerken afslaan, ook mag ze zelf cyberaanvallen uitvoeren. Hierbij kan worden gedacht aan het uitschakelen van computers, wapensystemen of hoogtemeters in vliegtuigen.

De dreiging van cyberspionage komt vooral uit China en Rusland.

Van 28 november tot 2 december neemt het DCC deel aan de NAVO-oefening CYBER COALITION 2016 in Tallinn, Estland. Hier is ook het in 2008 opgerichte NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence gevestigd.

In deze internationale oefening, met als insteek het coŲrdineren van cybernetische bedreigingen, wordt een scenario opgespeeld waarbij militaire installaties van NAVO-lidstaten digitaal worden aangevallen.

 

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 26 NOVEMBER

NRC Handelsblad: 'De rotte appel van de Charlie-compagnie'

In NRC Handelsblad brengen Enzo van Steenbergen en Wubby Luyendijk een achtergrondartikel over oud-militair Admilson R. in De rotte appel van de Charlie-compagnie. Het artikel is onder andere geschreven op basis van gesprekken met drie van de acht leden van de Charlie-groep van 112 Pantsergeniecompagnie.

R., geboren in BraziliŽ en tweemaal op uitzending geweest in Afghanistan, is veroordeeld tot 30 jaar cel en tbs voor drie roofmoorden in Drenthe. Zijn gevangenisstraf zit hij uit in Vught.

Samen met zijn broer wurgde hij een echtpaar uit Exloo en schoot hij met een Glock 17, gestolen uit de kazerne in Havelte, een wandelaar dood op het Dwingelderveld.

R. en zijn groepsgenoten spoorden in Afghanistan IED's op en maakten ze onschadelijk. Mocht iemand van de Taliban zich opblazen deden de militairen ter plaatse 'post-blast-onderzoek' en ruimden de boel op.

De jongens van 112 Pantsergeniecompagnie vertrouwden de korporaal-mineur, "Appie", blind, maar kijken nu anders naar dingen die daar zijn gebeurd.

In de ochtend van 7 maart 2010 ontplofte op Camp Coyote bij Deh Rawod een granaat in een Bushmaster. De militairen dachten aan een aanslag van de Taliban, maar de granaatontploffing is anno 2016 nog steeds niet opgehelderd.

Het onderzoek naar de ontploffing in de Bushmaster is afgelopen zomer door de marechaussee heropend. Voor Erik, destijds chauffeur van het voertuig, "[...] is het duidelijk dat Appie die granaat heeft gegooid. Als ik mild ben, denk ik dat Appie een held wilde worden. Hij heeft me ook gewaarschuwd voordat de granaat ontplofte."

Appie was eerder op uitzending geweest naar Tarin Kowt: "Een bedachtzame jongen, klein van stuk. Uitblinker in de fitness en pijlsnel." En ook "gedisciplineerd en betrouwbaar."

Explosievenkenner Appie hoopte in Afghanistan zelf een IED te vinden, maar dat gebeurde niet en hij vertelde de groep dat hij daarvan baalde. Zijn opvolgend pelotonscommandant zegt hierover: "Hij wilde een held zijn, daarvoor hebben wij hem opgeleid."

In 2012 stopte R. bij Defensie.

Volgens zijn toenmalige advocaat, mr. Michael Ruperti (de huidige is mr. Noortje Lut), heeft R. "tijdens zijn laatste missie een oorlogstrauma opgelopen [...]. Hij kreeg last van stemmen in zijn hoofd nadat hij een afgerukt hoofd moest opruimen." Aan de politie vertelde R. dat moorden de enige manier was om de stemmen stil te krijgen.

 

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 21 NOVEMBER

Commandant der Strijdkrachten in NRC: "Tijd om te investeren in de krijgsmacht"

In een interview met NRC Handelsblad noemt de Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Tom Middendorp, het "tijd om te investeren in de krijgsmacht".

Volgens Nederlands hoogste militair was de Nederlandse krijgsmacht verrast door grote internationale ontwikkelingen: "De uitbreiding van de gordel van instabiliteit, de annexatie van de Krim [...]. De Arabische Lente is ook een voorbeeld. Net als de opkomst van IS. Het overkwam ons voor een deel."

De jarenlange bezuinigingen op Defensie hebben geleid tot "uitholling van de krijgsmacht" en eenheden die zo weinig materieel hebben dat ze "hun werk niet goed kunnen doen". Middendorp is "blij dat de politiek nu beweegt naar extra Defensiebudget."

Over Europese samenwerking op Defensiegebied zegt hij: "Een Europees leger klinkt mooi, maar er zijn grote verschillen tussen de belangen van Nederland en andere landen. Wel pleit ik, net als de minister, voor meer samenwerking met andere EU- en NAVO-landen."

De krijgsmacht haalt volgens de Algemene Rekenkamer slechts 59% van de operationele doelen: “Het is een consequentie van jarenlang bezuinigen. Sinds de Koude Oorlog is ons budget steeds lager geworden. We besteden nu nog 1,14% van het bruto binnenlands product aan defensie; de NAVO eist 2%. Bij iedere bezuiniging zijn we eerst oplossingen gaan zoeken in de eigen organisatie. In de ondersteuning, in de voorraden, in efficiency."

"We innen het vredesdividend: binnenlandse en economische belangen zijn voorop gesteld. De effecten zijn nu in volle omvang zichtbaar en laten zien dat we te ver zijn doorgeschoten. Dat reken ik mezelf ook aan. Ik had eerder moeten zeggen: het gaat niet meer. We zijn vrede ook vanzelfsprekend gaan vinden. Zeker na de Koude Oorlog is vaak gezegd: we innen het vredesdividend. Binnenlandse en economische belangen zijn voorop gesteld, de onveiligheid was niet voelbaar."

Over dreigingen en de voorspelbaarheid daarvan zegt generaal Middendorp: "In veel landen kwam onrust ineens in een stroomversnelling. Dreigingen zijn anders geworden, meer hybride. Het is belangrijk een breder beeld op te bouwen dan van inlichtingendiensten alleen. Er zitten NGO's in die regio's die veel informatie hebben, multinationals hebben netwerken, nationale regeringen, de EU, de NAVO, inlichtingendiensten, allemaal eigen netwerken. Er wordt wel samengewerkt, maar als je die netwerken allemaal koppelt, is er nog winst te behalen."

Volgens de CDS is het investeringsbudget te klein voor de Defensieorganisatie: "We moeten bijvoorbeeld bijna de complete marine vervangen. Die is verouderd; we hebben schepen van dertig, veertig jaar oud." [..] Er is ook een disbalans tussen gevechtseenheden en ondersteuning. De genie, de communicatieapparatuur, onze inlichtingen, allemaal ondersteuning die bij iedere missie nodig is. Het zijn nu steeds dezelfde eenheden die dat moeten invullen. Op die eenheden pleeg ik soms roofbouw, noodgedwongen. Het is daarom ook belangrijk meer te investeren, en gelukkig hamert de minister daar nu ook op."

 

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 19 NOVEMBER

Trump wil James Mattis als Secretary of Defense

Donald Trump heeft vandaag in de Trump National Golf Club in New Jersey diverse gesprekken gevoerd met kandidaten voor zijn regering. Als Secretary of Defense denkt de toekomstige Amerikaanse president aan generaal b.d. James Mattis.

Sinds 2013 is James Mattis (1950) met pensioen. Als generaal van het U.S. Marine Corps vervulde hij zijn laatste functie als commandant van het U.S. Central Command.

Vanwege zijn strijdvaardigheid en doelgerichte aanpake werd de generaal door zijn troepen 'Mad Dog' genoemd. Mattis neemt geen blad voor de mond.

In 2006 in Irak verkondigde hij zijn mariniers bijvoorbeeld: "Be polite, be professional, but have a plan to kill everybody you meet." ("Wees beleefd, wees professioneel, maar heb altijd een plan om iedereen die je tegenkomt te doden.").

Donald Trump noemde Mattis na afloop van het gesprek "very impressive".

 

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 18 NOVEMBER

NIOD: Geen geheime afspraak over weigeren luchtsteun Srebrenica

Er zijn geen aanwijzingen dat de toenmalige leiders van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-BrittanniŽ een geheime afspraak hadden gemaakt om de Nederlandse militairen van Dutchbat in 1995 in Srebrenica geen luchtsteun te geven.

Dat is de conclusie van het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) na het nieuwe verkennend onderzoek 'De val van Srebrenica. Luchtsteun en voorkennis in nieuw perspectief'.


Het NIOD geeft ook aan dat de bondgenoten van Nederland niet al weken van tevoren wisten van een op handen zijnde aanval van de Bosnische ServiŽrs.

Wťl was er grote terughoudendheid om luchtsteun te leveren, omdat destijds enkele honderden VN-militairen werden gegijzeld. Volgens het NIOD bleef de mogelijkheid tot luchtsteun "bij uiterste noodzaak openstaan".

In juli 2015 onthulde oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve dat hij in de Clinton Library een gespreksverslag had gevonden van de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton, de Franse president Jacques Chirac en de Britse premier John Major.

Zijn onthullingen deed Voorhoeve zowel in zijn boek Veilige gebieden. Falen en slagen bij het beschermen van burgers in oorlogstijd als in een documentaire van het tv-programma Argos op 29 juni 2015.

Voorhoeve zei toen dat op 27 mei 1995 op aandringen van Chirac en Major was besloten geen luchtmacht meer in te zetten tegen de Bosnische ServiŽrs. Er waren 340 Britse en Franse blauwhelmen gegijzeld en de regeringen van beide landen waren bang voor executies. Hierover zou Nederland niet zijn geÔnformeerd.

Volgens Voorhoeve lieten de bondgenoten Nederland in de steek ťn de val van Srebrenica gebeuren, zodat de Bosnische ServiŽrs daarna op een overzichtelijk gevechtsveld naar de onderhandelingstafel konden worden gebombardeerd.

Volgens het NIOD toont het door Voorhoeve gevonden Amerikaanse overheidsdocument echter dat de Verenigde Staten juist uitdrukkelijk de optie openhielden om in de toekomst weer aan te vallen. Dat dit bij de val van Srebrenica niet gebeurde kwam bijvoorbeeld door de onduidelijke commandostructuur binnen de Verenigde Naties.

Het NIOD, dat in 2002 al het 3.368 pagina's tellende rapport Srebrenica: een 'veilig' gebied. Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area publiceerde, ziet voorlopig geen heil in verder onderzoek naar de val van de enclave.

Dit heeft pas nut als de toenmalige bondgenoten en strijdende partijen alle geclassificeerde informatie toegankelijk maken.

 

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 17 NOVEMBER

Audrey Hepburn geen verzetsheldin

Filmster en Oscarwinnares Audrey Hepburn (1929-’93) was in de Tweede Wereldoorlog niet betrokken bij het verzet.

Dat is de conclusie die onderzoekers van het Airborne Museum trekken na het vorsen van zo'n twintig verzetsverhalen die over haar bekend zijn, aldus museumdirectrice Sarah Thurlings.

Hepburn zou tijdens de Slag om Arnhem - operatie MARKET GARDEN - als koerier met geheime berichten en verzetskranten hebben rondgelopen. Ook zou ze na de Slag om Arnhem hebben geholpen bij de evacuatie van Britse militairen naar bevrijd gebied.

Volgens het Airborne Museum berusten de onderzochte verzetsverhalen op mythevorming. In primaire bronnen is geen spoor van bewijs gevonden voor de 'verzetsheldin'.

Meldingen over haar 'verzetsdaden' blijken stuk voor stuk te herleiden tot de biografie 'Audrey Hepburn' van Barry Paris uit 1996, die dit nergens verder onderbouwde.

Op 26 januari 2017 zullen de twee zoons van Hepburn in het Airborne Museum de tentoonstelling Moederliefde. Het geheim van Ella & Audrey openen. Ella is Hepburns moeder Ella van Heemstra. Bij de scheiding van haar Britse echtgenoot in 1937 nam barones Van Heemstra weliswaar afstand van het fascisme, maar ze was lid van de British Union of Fascists en verslaggeefster voor het partijblad The Blackshirt.

 

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 4 NOVEMBER

Oudste KNIL-veteraan Bronbeek overleden

Naar nu bekend is gemaakt is gisteren adjudant b.d. Cornelis Willem Ottevanger, de oudste bewoner van Bronbeek, overleden.

Ottevanger, die behoorde tot de laatste generatie oud-militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), werd op 13 augustus 1915 in Tjimahi, vlakbij de Javaanse hoofdstad Bandung, geboren.

In 1934 tekende hij voor het KNIL.

Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-IndiŽ, van 1942 tot '45, was hij korte tijd krijgsgevangene op Celebes. Na de Japanse capitulatie meldde Ottevanger zich weer voor de dienst.

Na zijn KNIL-periode en de Indonesische onafhankelijkheid vervolgde hij zijn militaire loopbaan bij de Koninklijke Landmacht in Nederland, tot zijn eervolle ontslag in 1957.

 

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...