NIEUWSARCHIEF OKTOBER 2011
Terug naar de homepage
 

OKTOBER 2011
M
D
W
D
V
Z
Z
   
2
3
9
13
16

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

 

MAANDAG 31 OKTOBER

Kamp Holterhoek tijdelijk ontruimd

Kamp Holterhoek in Eibergen, in de gemeente Berkelland dicht bij de grens met Duitsland, is vanmiddag korte tijd ontruimd geweest.

Volgens de Koninklijke Marechaussee (KMar) werden rond 13.00 uur tijdens een brandpreventiecontrole een drietal op landmijnen gelijkende voorwerpen gevonden. Daarop werd de EOD ingeschakeld en moesten zo'n honderd aanwezigen buiten de hekken wachten. Na het aantreffen van de voorwerpen werd het gehele kamp hermetisch afgesloten voor alle verkeer.

Bij een inspectieronde voor brandveiligheid vond een controleur de voorwerpen in een kast in een legeringsgebouw. Na controle door een explosievenexepert stond vast dat de voorwerpen ongevaarlijk waren. Vervolgens is rond 15.30 uur het kamp weer vrijgegeven.

De KMar, verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek, probeert nu te achterhalen of het bijvoorbeeld om oefenmijnen gaat, wat ze op de legerbasis deden en wie ze daar mogelijk heeft achtergelaten.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 30 OKTOBER

Voorintekenen mogelijk op gedenkboek Nationale Reserve

Vanaf vandaag is de voorinschrijving mogelijk op het gedenkboek 'Oranje, het Korps Nationale Reserve en zijn voorgangers'. Het eerste exemplaar van het boek werd op 24 september jl. op de Harskamp door korpscommandant luitenant-kolonel Gerard van der Thiel aan de Prins van Oranje overhandigd.

Een aantal pagina’s van het rijk geÔllustreerde boek kunnen hier worden bekeken.

'Oranje, het Korps Nationale Reserve en zijn voorgangers' gaat in op de geschiedenis van het korps en zijn voorgangers, inclusief de betrokkenheid van het Koninklijk Huis, en de dus ook op geschiedenis van de bescherming van eigen huis en haard.

Het georganiseerd beschermen van eigen huis en haard gaat terug tot de Middeleeuwen met de oprichting van de schutterijen. De Eerste Wereldoorlog gaf aanleiding tot de oprichting van de Bijzonder Vrijwillige Landstormkorpsen. Na de Tweede Oorlog veranderde de militaire doctrine in Nederland. Een koloniaal conflict en de Koude Oorlog waren aanleiding tot de oprichting van de Nationale Reserve. In '83 kreeg de Nationale Reserve haar status van korps en ontving zij een eigen vaandel uit handen van Koningin Beatrix. In het bestaan van de Nationale Reserve waren tienduizenden Nederlanders ’vrijwillig paraat’ voor de veiligheid van Nederland.

Na een rijke bloemlezing uit de geschiedenis besluit het boek met een foto-overzicht van momenten waarop het Huis van Oranje haar betrokkenheid toonde. Bijvoorbeeld bezoeken van Koningin Wilhelmina aan de Bijzonder Vrijwillige Landstorm, de afname van defilťs door Koningin Juliana en Prins Bernhard, de vaandeluitreiking door Koningin Beatrix en een eerder korpsbezoek van de kroonprins in 1998.

Het Korpsbureau Nationale Reserve overweegt het full colour boek van 120 pagina’s bij voldoende belangstelling in druk te geven. Hiervoor is nu de voorinschrijving gestart om de belangstelling in te schatten. Op basis van het aantal voorintekenaars zal worden besloten het boek al dan niet uit te geven.

Voorintekenen kan hier tegen de speciale prijs van Ä 49,95.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 29 OKTOBER

Dertien Amerikanen gedood bij aanslag VBIED in Kabul

Bij een zelfmoordaanslag vanochtend op een konvooi van ISAF in de Afghaanse hoofdstad Kabul, zijn dertien Amerikanen om het leven gekomen: vijf militairen en acht civiele contractors. Daarnaast werden vier burgers gedood en raakten in totaal ten minste acht mensen gewond.

De aanslag vond rond 11.10 uur plaats – 08.40 uur Nederlandse tijd. Een vrachtauto geladen met 700 kilo aan explosieven ontplofte nabij de ruÔnes van het Darul Aman-paleis in het zuidwesten van de Afghaanse hoofdstad. De explosie van het vehicle-borne improvised explosive device (VBIED) zette tal van voertuigen in lichterlaaie. Onder de slachtoffers bevonden zich met name de inzittenden van een gepantserde Amerikaanse bus.

Helikopterongevallen uitgezonderd, is de aanslag het dodelijkste incident voor NAVO-militairen sinds het begin van de oorlog in 2001.

Aanslagen in Kabul zijn vrij zeldzaam, in tegenstelling tot het onrustige zuiden van Afghanistan. In juni van dit jaar vond nog een aanslag plaats op het Intercontinental Hotel, in augustus op de Amerikaanse ambassade en een paar weken later op het ISAF-hoofdkwartier.

In een sms’je hebben de Taliban de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeeÔst.

Terug naar Boven

Arnon Grunberg te gast bij Bundeswehr in Kunduz

In NRC Handelsblad een eerste bijdrage van schrijver Arnon Grunberg vanuit Kunduz, waar hij te gast is bij de Bundeswehr.

Zijn twee pagina’s grote bijdrage begint op 11 oktober jl. in de Gandamack Lodge in Kabul. Het is Grunbergs derde Afghanistan-reis; de eerste twee keer vergezelde hij met het Nederlandse leger. In Uruzgan, waarover hij in 2006 Onder de soldaten schreef, werd hij een jaar later getriggerd door een Duitser. Deze officier vertelde hem: “Om voor de hand liggende redenen zijn wij een leger zonder traditie.” Het klonk alsof hij de traditie node miste.

Een half jaar geleden had Grunberg al gevraagd om embedded te worden bij het Duitse leger. Zijn wens een reportage te maken over het Duitse leger in het licht van de gecompliceerde geschiedenis van Duitsland – “Ik wilde nagaan in hoeverre de Bundeswehr zich hersteld had van de schaduwen van het Derde Rijk” – lag gevoelig. Pas na aandringen bleek een bezoek mogelijk: Oberstleutnant Fischer zou hem in Kunduz ontvangen.

Nu, vier jaar later, is hij unembedded een dag in Kabul, voordat hij naar het Duitse kampement in Kunduz doorreist. In Kabul Flower Street Cafť heeft hij nog een ontmoeting met Habib Zohori, journalist en fixer. Zohori is ervan overtuigd dat in 2014 in Afghanistan een burgeroorlog zal uitbreken: volgens hem zijn de Afghanen telurgesteld in “de Amerikanen en westerlingen”. Een teleurstelling die is doorgeslagen in haat.

De volgende ochtend vliegt Grunberg met een Transall naar Kunduz. Op de basis in Kunduz wordt hij verwelkomd door Pressefeldwebel Sickmann; onder leiding van Hauptfeldwebel Kaitschik neemt hij deel aan een voetpatrouille ten zuiden van Kunduz. Vijfendertig Duitsers en 25 militairen van de Afghan National Army (ANA) gaan naar het oord Mur Shaykh, waar al lang geen militairen van ISAF zijn geweest.

Kaitschik zegt: “De tegenstander werkt veel met suÔciders, want ze kennen onze moraal, ze kennen onze zwaktes: invaliden en kinderen.” Grunberg noteert: “Iedereen die in een oorlogsgebied is geweest zal erkennen dat moraal een vorm van zwakte is.”

Wanneer de patrouille een speelkaart vindt, is dit volgens de Hauptfeldwebel “een teken dat de insurgents hier waren. Zij gebruiken speelkaarten als bewegwijzering. De Afghanen spelen geen kaart.” Als de voetpatrouille tenslotte het dorp verlaat, verbaast het de schrijver niet “als er nooit meer NAVO-militairen naar Mur Shaykh zullen komen.”

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 28 OKTOBER

3.793 Defensiemedewerlers overgeplaatst

Vanwege de ingrijpende reorganisatie bij Defensie worden in totaal 3.763 medewerkers (en hun werkplekken) overgeplaatst. Dit blijkt uit een vervolgbrief op het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie die Minister van Defensie Hans Hillen vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Defensie moet de komende jaren € 1 miljard bezuinigen; hierdoor moeten bijna 12.000 van de 69.000 Defensiewerknemers weg. Daarnaast komen velen op een andere plaats te werken.

De grootste verhuizing betreft delen van het Commando Diensten Centra vanuit de Binckhorst in Den Haag naar de Kromhoutkazerne in Utrecht: deze heeft directe gevolgen voor 1.000 medewerkers.

Op de tweede plek staat de verhuizing van 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland vanaf de Legerplaats Ermelo naar de Johannes Postkazerne in Havelte; dit heeft consequenties voor 640 militairen.

Wat omvang betreft derde is de geplande verhuizing van de staf van het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL) vanaf de Frank van Bijnenkazerne in Apeldoorn naar de Legerplaats Ermelo, wat 300 militairen aangaat.

In zijn brief gaat de bewindsman op verzoek van de Tweede Kamer dieper in op de keuzes die zijn gemaakt om kazernes, panden en terreinen af te stoten en te besparen op de exploitatie van locaties. Over zijn vorige brief daarover waren de fracties ontevreden, omdat volgens hen belangrijke financiële gegevens ontbraken. De vastgoedplannen moeten uiteindelijk een besparing van ruim € 50 miljoen opleveren.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 27 OKTOBER

Bevrijding 's-Hertogenbosch herdacht

In ’s-Hertogenbosch is vandaag de bevrijding van de stad aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 27 oktober 1944, herdacht.

’s Ochtends stonden vele belangstellenden en oud-strijders van weleer een moment stil bij het monument van 53rd (Welsh) Infantry Division in Den Bosch.

Bij de bevrijding van Den Bosch door de infanteriedivisie onder bevel van Major-General Robert Knox Ross, sneuvelden gedurende vier dagen van hevige gevechten 146 Britse militairen.

Naast burgemeester Ton Rombouts, legde onder meer ook de Britse veteraan Frank Yates een krans bij het monument aan het 53rd Welsh Divisionplein.

De bevrijdingsherdenking werd gecombineerd met de eerste militaire vlucht in de Nederlandse geschiedenis, die op 20 september 1911 – een eeuw geleden – werd gemaakt door de Bossche luchtvaartpionier Henri Bakker. Bakker vloog toen 21 minuten boven de stad en kwam tot ± 600 meter hoogte.

Hierna volgde demonstraties abseilen en tokkelen vanaf de toren van de kathedraal Sint-Jan. Twaalf militairen van 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel Regiment Van Heutsz uit Schaarsbergen.

Tot slot volgde een precisie-parajump van twee parachutisten op de Bossche Hekellaan en een fly-past van drie historische vliegtuigen: een Beech 18 en twee Harvards. Op de Parade in de Brabantse provinciehoofdstad konden veteranen, oud-militairen en overige belangstellenden zich aansluitend onder meer vergapen aan de militair-historische vereniging Keep Them Rolling en static shows van de luchtmobiele infanteristen.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 26 OKTOBER

Dreigt ontslag voor klokkenluiders Defensie?

Volgens de Volkskrant van vandaag dreigt, ondanks toezeggingen van Minister van Defensie Hans Hillen, toch ontslag voor enkele klokkenluiders bij de Defensie Materieel Organsiatie (DMO).

De groep Defensiemedewerkers heeft eerder tegenover een onderzoekscommissie getuigd over de cultuur van zelfverrijking, diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen bij het Centrum voor Automatisering van Mission-Critical Systems (CAMS) Force Vision van DMO. CAMS Force Vision ontwikkelt Defensiesoftware en maritieme wapensystemen.


In maart jl. heeft minister Hillen tegenover de Tweede Kamer toegezegd dat hij deze klokkenluiders zal beschermen tegen eventuele consequenties hiervoor. Toch hebben deze Defensiemedewerkers afgelopen weken te horen gekregen dat er na de reorganisatie bij dit onderdeel geen plek meer voor hen is.

Een woordvoerder van Defensie heeft bevestigd dat de klokkenluiders inderdaad worden meegenomen in de reorganisatie. De Defensiewoordvoerder zegt dat de zij hetzelfde worden behandeld als andere marinemedewerkers en geen “bevoorrechte positie” krijgen.

Als laatste redmiddel hebben de klokkenluiders intussen een brandbrief aan de minister geschreven. Hierop heeft Hillen de reorganisatie bij dit onderdeel opgeschort totdat een nieuw extern onderzoek duidelijkheid geeft over de manier waarop CAMS Force Vision de klokkenluiders heeft bejegend.

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) stelt in de Volkskrant dat Hillen zijn departement “totaal niet onder controle heeft”: “Dit is de zoveelste keer dat we horen over misstanden bij deze Defensieorganisatie. Ondanks grote woorden van minister Hillen verandert er niets. Het wordt weer toegedekt met het zoveelste onderzoek, terwijl maatregelen nodig zijn.”

Angelien Eijsink (PvdA) vindt dat Hillen de toezegging aan de kritische werknemers moet nakomen en juicht het toe dat Hillen in actie komt.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 25 OKTOBER

Luitenant-generaal De Kruif nieuwe C-LAS

Op de Legerplaats bij Oldebroek in ’t Harde heeft de overdracht plaatsgevonden van het commando van de Landstrijdkrachten: luitenant-generaal Mart de Kruif heeft het commando overgenomen van ranggenoot Rob Bertholee, die na 36 jaar dienst met functioneel leeftijdsontslag is gegaan.

Luitenant-generaal Mart de Kruif (1958) vervulde na het voltooien van zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in 1981, verschillende functies bij 11 Pantserinfanteriebataljon Grenadiers.

In 1991 voltooide De Kruif de Hogere Militaire Vorming, waarna hij als hoofd Operatiën (G3) werd geplaatst bij 41 Lichte Brigade op de Legerplaats Seedorf. In 1994 verliet hij de brigade voor de cursus Lehrgang Generalstabausbildung Heer aan de Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg.

Na zijn bevordering tot luitenant-kolonel in ‘96, werd hij geplaatst bij de Directie Operaties van de Landmachtstaf. Daarna ging hij terug naar Seedorf, waar hij het commando voerde over 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers. Dit bataljon leidde hij in 2001 in Bosnië tijdens de missie SFOR(-11).

In 2002 volgde kolonel De Kruif de Master of Strategic Studies aan het U.S. Army War College in Carlisle (VS). Hierna vervulde hij van 2003 tot 2006 functies bij de Landmacht- en Defensiestaf.

In 2006 werd hij plaatsvervangend directeur Operaties bij het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) en een jaar later, als brigadegeneraal, commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade. Als generaal-majoor gaf De Kruif van oktober 2008 tot november 2009 als commandant van het Regional Command South (RCS) leiding aan ± 45.000 militairen van de International Security Assistance Force (ISAF). In 2010, tot slot, werd hij benoemd tot plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten.

Terug naar Boven

Nederlandse militair spreekt over Rawagede

Begin december 1947 is in het Indonesische dorp Rawagede een grote groep dorpelingen gefusilleerd door Nederlandse troepen. Volgens de IndonesiŽrs meer dan vierhonderd, volgens de Nederlanders enkele tientallen.

Rawagede

In het NCRV-programma Altijd Wat (21.05 uur, Nederland 2) spreekt een betrokken militair zich vanavond voor het eerst over deze kwestie uit.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 24 OKTOBER

Terroristen doorgronden met speltheorie

Met behulp van computermodellen kan de structuur van terroristische netwerken beter worden voorspeld en geanalyseerd. Dat concludeert voormalig Apache-vlieger ir. Roy Lindelauf (1976)  in zijn proefschrift ‘Design and Analysis of Covert Networks, Affiliations and Projects’ (ISBN 9789056683009), waarop hij vandaag promoveerde aan de Universiteit van Tilburg.

Aan de Tilburg School of Economics and Management ontwikkelde Lindelauf, die tot 1999 bij 301 Squadron werkte, nieuwe technieken waarmee essentiële vragen over ondergrondse netwerken en in het bijzonder terroristische netwerken worden blootgelegd.

Hoe kunnen we hun organisatiestructuur voorspellen? Welke rol vervullen terroristen binnen de organisatie? En wat is het effect van het uitschakelen van de veronderstelde leiders?

Lindelauf onderzocht gegevens van de casussen van terroristische aanslagen van de Jemaah Islamiyah op Bali van 12 oktober 2002 en die van Al Qaida in de Verenigde Staten op 11 september 2001. Hij verzamelde informatie op basis van andere, kwalitatieve gegevens over de verdachten, zoals of en, zo ja, hoe vaak ze bepaalde bijeenkomsten of plaatsen bezochten, of deelnamen aan trainingskampen; en hoe ze radicaliseerden, afgeleid van bijvoorbeeld het verheerlijken van martelaarschap en zelfmoordtestamenten.

Door de gegevens in te voeren in de speltheorie, kwamen personen aan het licht die eerder, met de bestaande methoden, onbeduidend leken. Met behulp van de speltheorie kunnen de relaties tussen ‘spelers’ in kaart worden gebracht. Hierdoor kan een rangorde in de netwerken worden aangebracht, wat de pakkans van terroristen vergroot.

Zijn onderzoek kwam tot stand in samenwerking met de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en werd begeleid door prof. dr. Herbert Hamers (Hoogleraar Speltheorie & Operations Research) en prof. dr. Peter Borm (hoogleraar wiskunde en speltheorie) van de Universiteit van Tilburg.

De speltheorie is een wiskundig fenomeen. Met de theorie proberen wetenschappers voorspellingen te doen. Ze gaan er hierbij van uit dat de beslissingen en acties van ‘spelers’ invloed hebben op andere spelers en hun acties en beslissingen. Die interactie bepaalt weer de uiteindelijke uitkomst. Lees verder Speltheorie van prof. dr. E.E.C. van Damme.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 23 OKTOBER

BBC 2: Operation Jericho, 18 februari 1944

In Operation Jericho op BBC 2 (21.00 – 22.00 uur, Nederlandse tijd) blikt acteur en vlieger Martin Shaw vanavond terug op één van de meest brutale en controversiële luchtaanvallen uit de Tweede Wereldoorlog.

Het officiële doel van deze air raid was de bevrijding van enkele Franse verzetsstrijders en politieke gevangenen die opgesloten zaten in de gevangenis van Amiens in het noordoosten van het door de Duitsers bezette Frankrijk.

Op 18 februari 1944 vond Operation Jericho plaats. De volgende dag zouden 120 van de gevangenen van Amiens worden geëxecuteerd.

Die dag vertrok een squadron De Havilland Mosquito-bommenwerpers van Air Marshal Sir Arthur Coningham's 2nd Tactical Air Force (2 TAF) vanaf RAF Gravesend in Kent en RAF Hunsdon in Hertfordshire.

Onder leiding van Captain Percy Charles Pickard vlogen de toestellen maximaal drie meter boven zee en maaiveld. Ze slaagden erin bij daglicht de muren en gebouwen van de gevangenis in Amiens plat te leggen.

Van de 717 gevangenen werden er 102 gedood, raakten er 74 gewond en slaagden er 258 in te ontsnappen aan de Gestapo. Onder de ontsnapten was ook Monsieur Vivant – een sleutelfiguur van het Franse verzet die later in de regering van generaal De Gaulle een rol zou spelen. Van de ontsnapte gevangenen werd tweederde weer opgepakt.

Wie gaf de opdracht tot Operation Jericho? En waarom? De reden voor de omstreden air raid zijn tot op de dag van vandaag een mysterie. Nog steeds is niet bekend waarom en op wiens bevel.

Deze documentaire onderzoekt de ontbrekende puzzelstukken van het verhaal in interviews met de overlevenden. Zo komt het laatste overlevende bemanningslid van één van de vliegtuigen aan het woord, piloot Maxwell Sparks. Hij maakte deel uit van het contingent van de Royal New Zealand Air Force dat samen met Britse en Australische vliegtuigbemanningen deelnam aan de operatie.

Operation Jericho wordt op zaterdag 29 oktober op BBC 2 herhaald van 19.40 tot 20.40 uur.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 22 OKTOBER

Opening tentoonstelling ‘Afghanistan: Reflections through Lens and Brush’

In het International Conference Center van het Allied Joint Force Command Headquarters Brunssum verricht voormalig Minister van Defensie Eimert van Middelkoop vanmiddag de officiŽle opening van de tentoonstelling ‘Afghanistan: Reflections through Lens and Brush’. De tentoonstelling wordt belangeloos mede georganiseerd door de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV).

Op de tentoonstelling exposeren de Heerlense kunstenares Elyanne Lempers en de combat fotografen kapitein Fred Warmer en sergeant der eerste klasse Dave de Vaal, beiden van de Audiovisuele Dienst Defensie (AVDD).

De passie van kunstenares Elyanne Lempers (1962) is schilderen. Ze is een realist met een knipoog naar het impressionisme. Vaak schildert ze portretten, dieren en ook de natuur in heel zijn omvang heeft haar interesse.

Fred Warmer (1963) – in Nederland werkzaam als hoofd communicatie van het Korps Nationale Reserve - werd in 2008/2009 als combat fotograaf en cameraman uitgezonden naar het Regional Command South in Kandahar, Afghanistan.

Dave de Vaal (1980) werd in 2008/2009 ťn 2010 als combat fotograaf uitgezonden naar Tarin Kowt in Uruzgan, ingedeeld in de Staf Task Force Uruzgan V en VIII.

Het drietal neemt de toeschouwers mee naar de ruwe werkelijkheid van de missie in Afghanistan. Dat doen ze aan de hand van zo’n honderd kunstwerken: foto’s, korte documentaires en schilderijen. GedrieŽn zijn ze geÔnteresseerd in de mensen in Afghanistan, het land, maar ook in de complexe en verwarrende politieke situatie die leidde tot de Afghaanse oorlog.

In schitterende toont de tentoonstelling een verslag van een land dat zich ondanks alle verwondingen en littekens blijft verzetten. Belicht worden ook het ruige, betoverende en onherbergzame Afghaanse landschap en de decennialang geteisterde, lokale, kleurrijke bevolking.

De tentoonstelling kan, tot 20 november a.s., dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur worden bezocht, met uitzondering van maandag en dinsdag. Het adres van het International Conference Center is Ouverbergstraat 1, 6445 PC in het Limburgse Brunssum.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 21 OKTOBER

Eerste exemplaar 'Ik wijk voor niets' aangeboden aan C-LAS

Op de Bernhardkazerne in Amersfoort is vandaag het eerste exemplaar van het boek 'Ik wijk voor niets. Geschiedenis en tradities van het wapen der infanterie' uitgereikt aan de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Rob Bertholee. Het gaat om de tweede, herziene editie van een boek dat is samengesteld door de Wapentraditieraad Infanterie (WTRI). Het verscheen voor het eerst in 2004.

‘Ik wijk voor niets’ is de vernederlandsing van de wapenspreuk van de Nederlandse infanterie, Nulli Cedo. Het devies moedigt de infanterist aan om onder moeilijke omstandigheden complexe en risicovolle opdrachten uit te voeren. Dat doet hij niet alleen, maar in het hechte verband van een militaire eenheid. Infanteristen voelen zich sterk met elkaar verbonden door een gezamenlijke korpsgeest. Dit vormt, naast discipline en vakmanschap, de hoeksteen van het militaire bestaan.

Het esprit de corps ontstaat door de korpsgeschiedenis. Het wordt gevoed door de tradities die zich binnen de eenheid nestelen en verder ontwikkelen. Het rijk geÔllustreerde boek beschrijft de geschiedenis en tradities van de zeven bestaande infanterieregimenten van de Koninklijke Landmacht, van drie opgeheven regimenten en van het Korps Commandotroepen. Bovendien geeft het een overzicht van de geschiedenis van het wapen der infanterie.

Volgens generaal Bertholee kan de landmacht een boek als dit goed gebruiken: “Niet alleen om onze eigen mensen bekend te maken met de historie en de esprit de corps van de infanterie, maar ook om de boodschap op een goede wijze uit te dragen.”

Wapenoudste en voorzitter van de WTRI, tevens commandant 11 Luchtmobiele Brigade, brigadegeneraal Otto van Wiggen: “Juist generaal Bertholee is in deze tijd van reorganisatie pal achter de infanterie gaan staan en hij heeft altijd uitgesproken dat hij zeer aan de infanterie binnen de landmacht hecht. Hij heeft waar hij kon de nadruk gelegd op het belang van “boots on the ground”, in welk soort missie dan ook. Hij heeft ook op hoger niveau duidelijk gemaakt dat we eigenlijk niet met minder infanteriecapaciteit aan kunnen. Zijn inspanningen hebben resultaat gehad. Wij zijn hem daarvoor dankbaar.”

De paperback Ik wijk voor niets. Geschiedenis en tradities van het Wapen der Infanterie wordt uitgegeven door Van Wijnen, telt circa 160 bladzijden, kost € 24,95 en heeft als ISBN 9789051944297.

Terug naar Boven

Blijk van waardering voor Libanon-veteranen

De Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Rob Bertholee, heeft vandaag – tweeŽndertig jaar na dato – op de Johannes Postkazerne in Havelte de ‘Sculptuur operationeel optreden’ uitgereikt aan 21 direct betrokken Libanon-veteranen en aan de nabestaanden van een overleden veteraan.  De ceremonie vond plaats bij 44 Pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso, de traditiehoudende eenheid van UNIFIL.

Met de uitreiking van de sculpturen en bijbehorende oorkonden sprak de generaal zijn waardering uit voor de "buitengewone toewijding" en het "bijzonder loffelijk optreden" van de Libanon-veteranen in Qana in 1979.

Op 22 augustus 1979 verleende de Alfa-Compagnie van Dutchbatt van de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) steun aan een bedreigde observatiepost van Fijibatt in het Libanese oord Qana, zo’n twaalf km ten noorden van de IsraŽlische grens.

Bij een vuurgevecht tussen PLO-commando’s en Libanezen enerzijds en militairen van UNIFIL aan de andere kant in het vak van de Fiji’s, kwamen ook twee YP-408’s van de Nederlanders zwaar onder vuur te liggen.

Bij de gevechten raakten eerste luitenant Arie de Bruin en soldaat Tony Passon ernstig gewond en soldaat Peter Schouten licht gewond. Onder zeer moeilijke omstandigheden slaagde de eenheid erin de gewonden zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Hierbij nam sergeant Rob de Bokx de taak van de zwaargewonde luitenant over en leidde hij het vuren van de twee groe­pen van de A-Cie.

Tijdens een gevechtspauze overrompelden en ontwapenden de gewapende elementen zowel de Fiji’s als de Nederlanders. In een PLO-kamp beleefden de ± 20 Nederlandse militairen enkele bange uren, waarbij ze werden geÔntimideerd en enkelen met de dood werden bedreigd en schijnexecuties moesten doorstaan. Nadat UNIFIL-onderhandelaars een akkoord met de PLO bereikten, kwamen ze met de schrik vrij.

Het is de eerste keer dat de metalen sculptuur, ontworpen door Jeroen Gerlofs, werd uitgereikt. In 1983 ontving 44 Pantserinfanteriebataljon het Bronzen Schild voor haar inzet in Libanon onder de vlag van UNIFIL.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 20 OKTOBER

Walter 'Apocalypse Now' Murch in Gent

Vandaag is de legendarische Amerikaanse beeldmonteur en sound designer Walter Murch seminarleider op de Film Sound Seminar van het Filmfestival Gent in België. Dit jaar ligt de focus niet op klassieke filmmuziek maar op sound design, een domein waarin Murch meester is.

Murch (New York, 12 juli 1943) is een naam die het grote publiek mogelijk weinig of niets zegt. In de filmwereld geldt hij echter als de grootste beeld- en geluidcutter van zijn generatie. Niet alleen weet hij hoe films worden gemaakt en hoe ze functioneren, maar ook hoe ze kunnen ontsporen en vooral hoe ze kunnen worden gered.

Walter Murch ontving al drie Oscars om zijn magistrale talenten te bevestigen. Zo ontving hij een Oscar voor ‘beste geluid’ voor Apocalypse Now (1979) van Francis Ford Coppola – de spectaculaire herschepping van de Vietnamoorlog met in de hoofdrollen Dennis Hopper, Marlon Brando, Martin Sheen en Robert Duvall.

Behalve de legendarische ‘Ride of the Valkyries’ van Richard Wagner, schitteren in Apocalypse Now muzikaal ook The Rolling Stones (Satisfaction), The Doors (The End), The Beach Boys (Surfin' Safari), Robert Duvall (Love Me, And Let Me Love You), Leonard Lee (Let The Good Times Roll) en Flash Cadillac (Suzie Q).

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 19 OKTOBER

Aalmoezenier Hein Raaymaakers overleden

In Tilburg is, op 85-jarige leeftijd, priester en aalmoezenier P.H. (Hein) Raaymaakers (1926) overleden.

Na twee jaar gewerkt te hebben als kapelaan binnen het Bisdom ’s-Hertogenbosch, was Raaymaakers 25 jaar lang werkzaam als godsdienstleraar op een lyceum in Tilburg. In die periode ging hij al vele malen mee op oefening als reservelegeraalmoezenier met 41 Tankbataljon en 44 Pantserinfanteriebataljon.

Vanaf 1979 trad Hein Raaymaakers in vaste dienst bij Defensie en was hij geestelijk verzorger (GV’er) op kazernes in Tilburg, Raamsdonksveer, Breda en Oirschot. In die periode werd hij tweemaal als aalmoezenier uitgezonden naar de missie UNIFIL in Libanon (mei 1981 tot januari ’82 en juli tot oktober 1983).

In Libanon liet hij zich kennen als aimabel, kundig, plichtsgetrouw, vriendelijk en hulpvaardig; hij kwam dikwijls met “dat kleine witte motortje met dat zwarte kruis erop” op bezoek bij de verschillende observatieposten. Na ‘Libanon’ is hij nog uitgezonden geweest naar Cambodja en Irak.

Hoewel hij feitelijk met leeftijdsontslag kon, werd aalmoezenier Raaymaakers op 1 april 1988 geestelijk verzorger bij het Korps Commandotroepen als opvolger van Jan Sweere. Hij voelde zich er thuis en volgde met name de verrichtingen van de mannen in de Elementaire Commando Opleiding (ECO) op de voet en was op de moeilijke momenten aanwezig voor een goed gesprek of een bemoedigend woord.

Soms wel eens een beetje lastig voor commandant en instructeurs, maar altijd met een goede inslag. Daarom werd Hein Raaymaakers zeer gewaardeerd door allen die met hem te maken hadden. Met zijn mensenkennis en de ervaring in het omgaan met jonge mensen, paste hij uitstekend bij die ‘eigenwijze kerels’ in Roosendaal! In 1991 verliet Hein Raaymaakers het KCT.

Na zijn pensionering bleef hij actief, onder meer als aalmoezenier van overwinterende Nederlanders in Spanje en als korpsaalmoezenier van het Zeekadetkorps Nederland. Hier heeft hij, ook als vertrouwenspersoon, veel activiteiten in de landelijke organisatie en bij de plaatselijke zeekadetkorpsen aan de dag gelegd. In 2000 werd hij door het Zeekadetkorps Nederland onderscheiden met het Zilveren Koggeschip.

De uitvaartdienst van Hein Raaymakers zal plaatsvinden op 27 oktober a.s. in Vught.

(Met dank aan: Nederlandse Unifil Vereniging)

Terug naar Boven

Formele oprichting JISTARC in Oldebroek

De Commandant der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Rob Bertholee, heeft vandaag op de Legerplaats bij Oldebroek in 't Harde de oprichtingsceremonie verricht van het Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaisance Commando (JISTARC). Op deze legerplaats wordt de (formeel) nieuwe eenheid gecentreerd.

Het JISTARC is de bundeling van de inlichtingencapaciteiten van de diverse krijgsmachtdelen: 103 ISTAR bataljon van de Koninklijke Landmacht, het Tactical Air Reconnaissance Centre (TARC) van de Koninklijke Luchtmacht en inlichtingeneenheden van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee. Door de samenvoeging kunnen de taken efficiŽnter en effectiever worden vervuld.

De militairen van JISTARC vormen de ogen en oren van de Nederlandse krijgsmacht: ze moeten een gebied van binnen en buiten (ver)kennen voordat er troepen actief worden. Tijdens militaire operaties verzamelen, analyseren en verspreiden ze hiertoe inlichtingen aan de commandant en aan andere eenheden. Alle eenheden van het JISTARC leveren zo een bijdrage aan de totale 'scan' die gemaakt wordt van een operatiegebied.

Interceptie van signalen, het in kaart brengen van terreinkenmerken maar ook van onderlinge verhoudingen tussen bevolkingsgroepen behoren tot de vele taken. Ook zijn ze regelmatig ingezet voor de derde hoofdtaak van Defensie, het ondersteunen van de civiele autoriteiten. Zo hielpen ze bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en de politie bij dijkinspecties en het zoeken naar de brandhaarden van de duinbranden in Schoorl in de Noord-Hollandse gemeente Bergen.

De huidige commandant van 103 ISTAR bataljon, luitenant-kolonel Harold de Jong, wordt de eerste commandant van het JISTARC.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 18 OKTOBER

IsraŽlische Galid Shalit na 1.941 dagen vrijgelaten

De IsraŽlische militair Gilad Shalit (25), die vijf jaar gevangen zat in de Gazastrook, is sinds vanochtend terug in IsraŽl. Het is de eerste keer in zesentwintig jaar tijd dat een gevangengenomen IsraŽlische militair levend wordt teruggegeven aan IsraŽl.

’s Ochtends vroeg werd hij na 5 jaar, 3 maanden en 23 dagen gevangenschap door de Palestijnse verzetsbeweging Hamas, overgedragen aan Egypte en daarna opgevangen door IsraŽlische vertegenwoordigers. Egypte heeft bemiddeld tussen Hamas en IsraŽl.

Hierna reisde Shalit – die behalve de IsraŽlische ook de Franse nationaliteit heeft - door naar Tel Nof Airbase, waar hij werd herenigd met zijn familie en doorreisde naar zijn woonplaats Mitzpe Hila in het noorden van Israel.

De militair van de Israel Defense Forces (IDF) werd op 25 juni 2006 ontvoerd door Palestijnen die vanuit Gaza een tunnel hadden gegraven naar IsraŽl om daar een aanslag te plegen.

Inmiddels is ook begonnen met de vrijlating van 477 Palestijnse gevangenen, onder wie 27 vrouwen. Als gevolg van de deal tussen Hamas en IsraŽl over het uitruilen van in totaal 1.027 Palestijnen voor Shalit, zullen in december a.s. nog eens 550 gevangenen worden vrijgelaten.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 17 OKTOBER

Bronzen Schild voor Oorlogsgravenstichting

Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Rob Bertholee, reikt vandaag op het Militair Ereveld Grebbeberg het Bronzen Schild uit aan de Oorlogsgravenstichting (OGS). Hiermee spreekt de Koninklijke Landmacht haar waardering uit voor het werk van de OGS die zich sinds haar oprichting inzet voor de zorg van Nederlandse oorlogsgraven waar ook ter wereld.

Het Bronzen Schild is de hoogste groepswaardering die eenheden van de Koninklijke Landmacht kunnen krijgen. Toekenning gebeurt wanneer een eenheid zich heeft onderscheiden door buitengewone toewijding of bijzonder loffelijk optreden tijdens het uitvoeren van haar opdracht. Het Bronzen Schild is in 55 jaar pas zeven maal eerder toegekend, voor het laatst op 15 december 2009.

Vier van de zeven eerder uitgereikte schilden waren voor eenheden vanwege hun optreden in Nieuw-Guinea in 1962. De vijfde was voor de Explosieven Opruimingsdienst vanwege zijn werk, de zesde voor 44 Pantserinfanteriebataljon voor het werk in Libanon en de zevende voor 108 Commandotroepencompagnie vanwege hun optreden in Uruzgan in 2006.

Voor de Koninklijke Landmacht, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in zowel Europa als AziŽ grote personele verliezen had te betreuren, is de bijzonder betrokken taakvervulling van de OGS zeer belangrijk.

Ook in de huidige tijd, waarin bij het handhaven van recht en vrede nog steeds slachtoffers in onze gelederen te betreuren zijn, is de buitengewone toewijding van de OGS een steun voor de families, vrienden, collega's en commandanten.

De OGS bestaat dit jaar 65 jaar. In aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix is op 7 september jl. tijdens een jubileumsymposium in het Vredespaleis in Den Haag nagedacht over het thema ‘Vrijheid wereldwijd: het beste pleidooi voor vrede is een oorlogsgraf’.

De Oorlogsgravenstichting werd officieel opgericht op 13 september 1946 en was een initiatief van reserve luitenant-kolonel dr. Anton van Anrooy. Van Anrooy, bedrijfsarts bij de N.V. Philips Gloeilampfabrieken in Eindhoven, was bij het Ministerie van Oorlog het eerste hoofd van de Dienst Identificatie en Berging - de latere Gravendienst. Drie maanden na de oprichting kwam hij bij een verkeersongeval om het leven.

De OGS onderhoudt Ī 50.000 Nederlandse oorlogsgraven van burgers en militairen die na 9 mei 1940 zijn gevallen, verspreid over meer dan vijftig landen op vijf continenten. Ook verzorgt de OGS bloem- en kransleggingen. Het gaat om 13.000 graven in Nederland, 25.000 op Java en 12.000 elders in de wereld.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 15 OKTOBER

10% Uruzgan-veteranen in de war

Van de Nederlandse militairen die in Afghanistan (Uruzgan) hebben gediend, heeft ruim 10% een half jaar na terugkomst last van mentale problemen. Hierbij gaat het onder andere om depressies, flashbacks van gevechtsacties, overmatig alcoholgebruik, vermoeidheidsklachten en woedeaanvallen. Van de 16.000 Nederlandse militairen die tussen 2006 en 2010 ťťn of meer keren naar Afghanistan zijn uitgezonden, gaat het omgerekend om 1.600 militairen die last hebben van mentale problemen.

Dit meldt RTL Nieuws op basis van gegevens uit vragenlijsten van het Ministerie van Defensie zelf. Deze lijsten zijn bedoeld om militairen met dergelijke problemen bij te staan.

Defensie benadrukt dat het om een momentopname gaat. Een woordvoerster van het ministerie bevestigde de berichtgeving van RTL Nieuws. Volgens haar zijn de problemen een jaar na terugkomst echter duidelijk afgenomen. Overigens slaat 20% van de militairen die hulp van Defensie krijgt aangeboden, die af.

Alle militairen hebben een vragenlijst toegestuurd gekregen, maar slechts de helft heeft die ook ingevuld geretourneerd. Van de respondenten geven er 1.600 aan te kampen met vermoeidheidsklachten. Een even groot aantal is overmatig gaan drinken, 1.440 hebben slaapproblemen, woedeaanvallen en/of depressieve gevoelens. Van een verhoogd stressniveau zou bij 1.220 uitgezonden militairen sprake zijn en 320 zouden er last kunnen krijgen van een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Volgens Defensie zijn de cijfers representatief voor de gehele groep.

"De missie heeft een enorme impact gehad op onze jongens zowel fysiek als mentaal'', aldus klinisch psycholoog Jan Ambaum van de MGGZ. “Het gaat vooral om jongens die langdurig onder stress hebben gestaan.''

Directeur Twan Driessen van Centrum '45, waar veteranen met psychische klachten worden behandeld, laat weten dat niet tijdig hulp inroepen een groot risico is. "Het komt voor een deel door onbekendheid, maar ook omdat ze niet willen weten dat ze tot die groep veteranen met psychische klachten horen."

Terug naar Boven

MIVD'er in Kabul verraden door Mariko Peters?

Volgens De Telegraaf zou Tweede Kamerlid Mariko Peters van Groen Links een voormalig geheim agent van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) in Kabul hebben verraden.

Betrokken oud-MIVD'er, aangehaald met de initialen I.A. of als Windhond, stelt in een proces tegen de Nederlandse staat dat Peters' loslippigheid zijn dekmantel en zakenimperium heeft kapotgemaakt. Peters zou overal in Kabul hebben rondgebazuind: “Wat doet die vent voor onze ambassade?” De huidige parlementariŽr was indertijd plaatsvervangend chef de poste op de ambassade in Afghanistan.

I.A., na acht jaar politieagent in Nederland eervol ontslagen, zou enkele maanden vóór de Task Force Uruzgan op 1 augustus 2006 van start ging, door de Nederlandse ambassade zijn verzocht contact te leggen met ťn informatie te verzamelen over de Taliban in Uruzgan.

Betrokken oud-MIVD'er eist nu Ä 5 miljoen schadevergoeding van de overheid, omdat hij door de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie in de steek zou zijn gelaten.
 
De rol die de Nederlandse spion, eigenaar van een bouwconsortium in Kabul, speelde zou worden bevestigd in geluidstapes die in het bezit zijn van de krant.

Volgens I.A. blijkt uit de tapes “kristalhelder hoe ik in opdracht van de MIVD een inlichtingennetwerk runde, daar in levensgevaarlijk Afghanistan. Ik leverde wapens, munitie, voertuigen. Zorgde voor stempels in de paspoorten van Nederlandse Special Forces. Waardoor leden van het Korps Commandotroepen, die met militaire vluchten op Kabul International Airport arriveerden, in het diepste geheim hun schimmige operaties konden uitvoeren. Observeren en uitschakelen van Taliban-sleutelfiguren, daar ging het om. En daarvoor waren die raketwerpers, AK-47 machinegeweren en handgranaten.”

Diplomaat Mariko Peters is begin 2006 tweemaal “aangeschoven bij vrijblijvende gesprekken met I.A. op de ambassade. Hij positioneerde zich als iemand met een breed netwerk in Uruzgan. Er kwamen in die periode veel mensen langs die dat deden […] Ik vond zijn informatie niet bruikbaar en heb daar niets mee gedaan. Ik ken zijn zakelijke positie of contacten niet, laat staan die met de Taliban. Ook weet ik niets over zijn vermeende contacten met de MIVD […] Ik vind het een vaag verhaal met een hoop onzin."

Opmerkelijk in dit verband is dat zowel de Nationale Ombudsman als de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) de klachten van I.A. reeds ongegrond hebben verklaard.

Daarnaast doet het Ministerie van Defensie over al dan niet vermeende operaties van de MIVD geen uitspraken in het openbaar.

Terug naar Boven

Foto-expositie vertrek uit Afghanistan in Harskamp

Vanaf vandaag is in het Museumpark Harskamp de foto-expositie 'Vertrek uit Afghanistan: een missie op zich' te zien. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Legermuseum in Delft en duurt tot 20 december.

Op 1 augustus 2010 beŽindigde Nederland zijn missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Met het besluit Uruzgan te verlaten, kwam een enorme logistieke operatie op gang. Hiervoor werd in januari 2010 een Redeployment Taskforce (RDTF) van Ī 700 militairen geformeerd.

De RDTF zorgde niet alleen voor het inpakken en vervoeren van het materieel, ook voor de overdracht van de compounds en de beveiliging van de laatste konvooien. Fotografen van de Audiovisuele Dienst Defensie (AVDD) legden ook deze afsluitende fase van de missie vast. Een selectie van 40 foto's en een korte film geven een goed beeld van de omvang van deze taak. Het merendeel van de foto's is gemaakt door combat fotograaf Richard Frigge.

Het Museumpark Harskamp is gelegen aan de Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp, gemeente Ede.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 14 OKTOBER

Replica Engelse soldaat uit 1799 tentoongesteld in Den Helder

In het museum Fort Kijkduin in Den Helder heeft Elvira Sweet, gedeputeerde voor de PvdA in de provincie Noord-Holland, een replica van een soldaat uit 1799 onthuld.

In maart jl. werd tijdens de ontmanteling van het voormalige schietterrein Botgat - het Luchtdoelartillerie Schietkamp (LUASK Luitenant-kolonel Maaskamp) - in de duinen bij Groote Keeten boven Callantsoog een skelet gevonden. Volgens de provincie Noord-Holland ging het om de “meest waardevolle vondst uit de Napoleontische tijd tot nu toe”.

Het mysterieuze, want schedelloze stoffelijk overschot was, op de benen en heupen na, sterk gefragmenteerd. De gesneuvelde soldaat werd op zijn rug gevonden, met zijn handen voor zijn buik gevouwen. Aan de metalen knopen van zijn uniformjas en de resten van – eveneens gevonden – musketgeweren en andere toebehoren kon worden vastgesteld dat het een Engelse infanteriesoldaat betrof die kort na de Engels-Russische landing in 1799 om het leven was gekomen.

Het met Engelse hulp nagemaakte uniform en zijn wapenuitrusting blijven voorlopig in Fort Kijkduin. Medio 2014 zal het definitief verhuizen naar het nieuwe archeologische depot dat de provincie in Castricum opent.

Volgens forensisch archeologe Esther Poulus moeten de nu gevonden overblijfselen toebehoren aan Nathaniel Haines, Thomas Taylor, William Turner, Thomas Athorne, James Asquith, Rob Gaul. Deze zes mannen van het regiment Coldstream Guards, de bekende wachters van Buckingham Palace, vonden op 27 augustus 1799 de dood in de Noord-Hollandse duinen.

In 1799 vochten de Coldstream Guards, opgericht in 1650 en toentertijd Second Regiment of Foot Guards geheten, mee in de Slag om Callantsoog. Bij deze veldslag tussen de Engelsen en Russen aan de ene kant en de Bataven en Fransen aan de andere, vielen ruim 2.000 slachtoffers. Dit was meer dan 10% van het totaal aantal soldaten dat aan de slag meedeed.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 12 OKTOBER

Amerikaanse Chinook niet in val gelokt

De Amerikaanse Chinook CH-47D transporthelikopter die op 6 augustus jl. neerstortte in de Tangi-vallei in de Afghaanse provincie Wardak, ± 100 km ten zuidwesten van Kabul, is niet door insurgents in de val gelokt.

Dat staat in een rapport van het U.S. Central Command dat vandaag  is verschenen op MacDill Air Force Base, Florida.

Bij het neerstorten kwamen alle 38 inzittenden om het leven, onder wie 17 leden van de elite Navy SEALs. Het incident is tot op heden het grootste verlies dat de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan hebben geleden.

De helikopter werd volgens het rapport neergehaald door een RPG van de Taliban. Het projectiel trof de achterste rotor, waardoor het toestel begon te spinnen, loodrecht naar beneden in een droge rivierbedding stortte en in brand vloog. Het vuur reageerde met de in de helikopter aanwezige brandstof en munitie, met explosies als gevolg.

Het rapport ontzenuwt speculaties dat de eenheid in de val is gelokt door insurgents die wisten waar de helikopter zou landen. Ook vonden de onderzoekers geen ontoelaatbaar gedrag bij personeel dat bij de missie was betrokken.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 11 OKTOBER

Onderhandelingsresultaat Minister en bonden

Vandaag hebben de Centrales van Overheidspersoneel – Ambtenarencentrum (AC), Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP) en Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF) – en de Minister van Defensie een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel.

Het resultaat heeft een looptijd tot 1 maart 2013.

In het resultaat zijn afspraken opgenomen over een nieuw Sociaal Beleidskader (SBK), loonontwikkeling, secundaire arbeidsvoorwaarden en een agenda voor de toekomst.  Het  nieuwe SBK beloopt de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2016. Defensie moet ťťn miljard euro bezuinigen, waardoor 6.000 medewerkers de komende jaren hun baan zullen verliezen.

Met het nieuwe SBK komt voor meerdere jaren duidelijkheid over hoe Defensie de overtolligheid zal aanpakken en van welke voorzieningen medewerkers gebruik kunnen maken als ze overtollig zijn of dreigen te worden. Centraal daarbij staat, meer dan in het verleden, het uitgangspunt ‘van werk naar werk' centraal, bij Defensie of een andere werkgever.

Vrijwillige uitstroom zal worden gestimuleerd om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen, maar in het geval geen andere werkgever kan worden gevonden biedt het SBK een sociaal vangnet.

In het resultaat is de afspraak opgenomen dat de bezoldiging van het Defensiepersoneel per 1 maart 2012 – de zgn. einddatum nullijn - met 1% zal stijgen. De 48.000 militairen en 21.000 burgers bij Defensie kregen er in de afgelopen twee jaar geen eurocent bij. Daarnaast lagen de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden lange tijd stil.

Het onderhandelingsresultaat is nog niet definitief. De bewindsman zal het onderhandelingsresultaat op 14 oktober voorleggen aan de ministerraad, terwijl de militaire vakbonden ermee naar hun achterban gaan. Op 6 december a.s. gaat Defensie weer met de militaire vakbonden om de tafel zitten.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 10 OKTOBER

Oefening MEDIC DIAMOND van start in zuiden Nederland

Op en in de omgeving van de Vliegbasis Gilze-Rijen vindt vanaf vandaag twee weken lang de oefening MEDIC DIAMOND plaats. Het is de tweede grote militaire oefening in enkele weken tijd, na FALCON AUTUMN in het noorden van Nederland. Die vond de afgelopen weken plaats.

De oefening MEDIC DIAMOND  is een geneeskundige ketenoefening. Eenheden van 400 Geneeskundig Bataljon (400 Gnkbat) oefenen alle processen, procedures en producten vanaf het gewond-raken van een militair te velde op een point of injury(POI), de behandeling in hulpposten en hospitalen, tot en met de overdracht voor de strategische evacuatie (STRATEVAC) uit het operatiegebied. 400 Gnkbat is ťťn van de logistieke eenheden van het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL), de vierde ‘brigade’ van het Commando Landstrijdkrachten.

Het is voor de eerste maal sinds 2006 dat het enige geneeskundige bataljon van de Koninklijke Landmacht zo grootschalig oefent. Het scenario van de oefening behelst het regulier optreden in een gefingeerd Afrikaans land, ingebed in een peace support operation.

In de oefening is een Hospitaalcompagnie ontplooid in de traditionele boog- en kruistenten, terwijl een MOGOScompagnie voor het eerst traint vanuit POON-tenten in plaats van een gecontaineriseerd veldhospitaal. POON staat voor Polyvalente Onderkomens: opblaasbare tenten die modulair kunnen worden ingericht.

Op het hoogtepunt van de oefening nemen ± 700 militairen deel. Gedurende twee weken krijgen de te oefenen eenheden vele honderden oefengewonden voor de kiezen, zowel in de vorm van collega’s die zijn geschminkt met oefenverwondingen als technisch hoogstaande HAL-patiëntensimulatoren. Met deze simulatiepatiŽnten kunnen cardiologische en traumatologische verwondingen realistisch worden opgespeeld.

Het zwaartepunt van de oefening is gelegen in de tweede week, wanneer onder andere het scenario van een vluchtelingenkamp wordt voorgeschoteld: de te oefenen artsen en verpleegkundigen worden onder meer uitgedaagd met gezondheidszorgcasussen uit ontwikkelingslanden. Daarnaast wordt de medische afvoer met transporthelikopters beoefend (casevac of medevac), alsook de behandeling en afvoer van een gewondenaanbod dat in wanverhouding staat tot de aanwezige geneeskundige middelen (mass casualty).

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 8 OKTOBER

Computers Amerikaanse drones geÔnfecteerd

Computers die Amerikaanse onbemande vliegtuigen aansturen, zijn getroffen door een raadselachtig computervirus. Het Department of Defense onderzoekt nog hoe het virus twee weken geleden heeft kunnen inbreken in de zwaarbeveiligde apparatuur.

De Amerikaanse Defensie gebruikt steeds vaker drones voor gevechtsacties. De drones worden door virtuele piloten bestuurd vanaf Creech Air Force Base in Indian Springs, Nevada.

Vanaf Creech AFB maken de eenheden gebruik van op afstand bestuurde unmanned aerial vehicles van het type Predator en Reaper, beiden van fabrikant General Atomics. In 24 / 7 / 365 patrouillemissies (combat air patrols) ondersteunen deze onbemande maar bewapende vliegtuigen commandanten te velde wereldwijd.

Hierbij hebben de drones al vele precisieaanvallen uitgevoerd op leiders van het terreurnetwerk Al Qaida en andere doelen in Afghanistan, Jemen en Pakistan. Op 30 september jl. nog doodde een raket van zo'n onbemand toestel de radicale geestelijke Anwar al-Awlaki, leider van Al Qaida in Jemen, bij een door de CIA geleide actie.

Het virus houdt de drones niet aan de grond en heeft het voortzettingsvermogen van de buitenlandse missies niet aangetast.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 7 OKTOBER

Mitt Romney: "God schiep de VS om de wereld te leiden"

Mitt Romney heeft in een toespraak in The Citadel, de militaire academie van Charleston, South Carolina, ten overstaan van militaire studenten het buitenlandse beleid van president Barack Obama “niet gespierd genoeg” genoemd.

Letterlijk zei hij: “This is very simple: If you do not want America to be the strongest nation on Earth, I am not your president. You have that president today.”

Romney, de favoriete kandidaat van de Republican Party voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2012, deed zijn visie over de Amerikaanse rol in de wereld helder uit de doeken. “God heeft de Verenigde Staten geschapen om de wereld te leiden”, aldus de voormalige gouverneur van Massachusetts.

Als het aan Romney ligt, gaan de VS met een agressieve buitenlandpolitiek opnieuw de neoconservatieve toer op. Amerika moet op Defensiegebied nummer één in de wereld blijven en alle budgetbeperkingen die Obama het Pentagon oplegt, zullen onder president Romney onmiddellijk worden teruggedraaid.

Ook spreekt Romney van een eeuw waarin de VS weer dominant kunnen en moeten zijn: “This century must be an American Century. In an American Century, America has the strongest economy and the strongest military in the world. In an American Century, America leads the free world and the free world leads the entire world.”

Volgens Romney heeft Obama gezorgd voor het verval van "de economie, Defensie en de Amerikaanse waarden". De VS moeten tegenwicht bieden aan China en andere opkomende landen.

Romney wil als bewoner van het Witte Huis de banden met de bondgenoten aansnoeren, in het bijzonder met Groot-Brittannië, Israël en Mexico. Voorts moeten het veronderstelde Iraanse kernwapenprogramma harder worden aangepakt, het raketschildsysteem geïntensiveerd en de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan worden herbekeken.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 6 OKTOBER

Reservekolonel Dick Scherjon geridderd

Leidenaar drs. Dick Scherjon heeft vanavond de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld gekregen. Burgemeester Henri Lenferink reikte de onderscheiding uit tijdens het symposium ‘Vooruitgang en Samenwerking’, georganiseerd door de Koninklijke Landmacht.

De 55-jarige Scherjon is werkzaam bij de afdeling Business Development van Rabobank Nederland. Als  reservekolonel bij de Koninklijke Landmacht heeft hij buitengewoon veel werk verzet voor de wederopbouw van het bedrijfsleven in voormalige oorlogsgebieden op de Balkan, Irak en Afghanistan.

Scherjon was onder andere mede-initiatiefnemer van het project IDEA, Integrated Development of Entrepreneurial Activities, een internationale organisatie waarin ruim honderd reserveofficieren samenwerken bij de economische opbouw in voormalige oorlogsgebieden.

Verder is Scherjon onder meer gastdocent Vrede & Veiligheid aan de Universiteit Groningen en de Koninklijke Militaire Academie en secretaris van de Stichting War Trauma Foundation, die gelden werft voor projecten ten behoeve van psychosociale gezondheidszorg in oorlogsgebieden.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 5 OKTOBER

Om 22.25 uur op Canvas: 'The Fog of War'

De Belgische zender Canvas, het tweede televisienet van de VRT, zendt vanavond om 22.25 uur de ruim anderhalf uur durende documentaire The Fog of War. Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003) uit. In dat jaar won de film de Oscar voor de beste documentaire.

In de film van Errol Morris staat de toen 87-jarige McNamara, Secretary of Defense (Minister van Defensie) van de Verenigde Staten in de regeringen van John F. Kennedy en Lyndon B. Johnson, centraal. De documentaire wordt ondersteund met muziek van Philip Glass.

McNamara vertelt over de diverse moeilijke lessen die hij heeft geleerd over de aard en het gedrag van moderne oorlogvoering. Een aantal mijlpalen van de Amerikaanse internationale politiek in de voorbije decennia komen aan bod, zoals de Cubaanse rakettencrisis en de Vietnamoorlog. Algemeen wordt McNamara beschouwd als de architect van deze laatste oorlog.

Boven alles geeft The Fog of War een heldere analyse van de militaire strategie van de Verenigde Staten in die periode (1961-’68) en zijn rol in het veiligheidsbeleid van de VS.

In zijn dankspeech bij de aanvaarding van de Oscar zei Morris destijds, refererend aan de oorlog in Irak: “Forty years ago this country went down a rabbit hole in Vietnam and millions died. I fear we're going down a rabbit hole once again. And if people can stop and think and reflect on some of the ideas and issues in this movie, perhaps I've done some damn good here!”

Terug naar Boven

 

DINSDAG 4 OKTOBER

Staatssecretaris Knapen opent nieuwe weg in Uruzgan

Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen heeft vandaag een met Nederlands geld aangelegde weg geopend tussen de Afghaanse steden Tarin Kowt en Chora in de provincie Uruzgan.

Knapen, getooid met helm, deed dat door samen met gouverneur Muhammad Omar Shirzad en lokale stamleiders een lint door te knippen op de rotonde aan het begin van de 40 kilometer lange, geasfalteerde weg.

Knapen noemt de nieuwe weg een fysiek symbool van de gezamenlijke geschiedenis die Nederland heeft met de Afghanen. “We delen dezelfde trotse en verdrietige geschiedenis. Verdrietig omdat er mensen zijn omgekomen, trots omdat we veel bereikt hebben”, aldus Knapen. Nederland voerde van 2006 tot 2010 een missie uit in Uruzgan en verloor daarbij 25 militairen.

Het plan voor de weg, waaraan Nederland € 22,5 miljoen heeft bijgedragen, ontstond in 2007. De verbinding tussen de twee steden moest niet alleen de economie in het gebied aanzwengelen, maar ook zorgen voor meer veiligheid. De weg slingert door de Baluchivallei, waar jarenlang zwaar werd gevochten tegen de Taliban, en sluit aan op het nationale wegennet naar Kandahar en Kabul.

Hoewel er geen Nederlandse militairen meer actief zijn in de provincie, gaat het ontwikkelingswerk er nog tot eind 2013 door. "Ik kwam hier om te kijken hoe wordt voortgebouwd op de met Nederlands ontwikkelingsgeld behaalde resultaten. Ik heb daar vertrouwen in”, aldus de bewindsman.

Knapen nam ook poolshoogte bij de plaats waar met Nederlands geld een passagiersterminal voor het vliegveld van Tarin Kowt wordt aangelegd.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 1 OKTOBER

Expositie 'Indië in strips' in Museum Bronbeek geopend

In het Museum Bronbeek is de expositie 'Indië in strips' geopend. Deze is tot en met 30 oktober in het museum te zien in het kader van de 'Maand van de geschiedenis'.

De striptentoonstelling maakt duidelijk hoe striptekenaars historische bronnen gebruiken om tot hun verhaal te komen en hoe dat beeldverhaal vervolgens de geschiedenis overdraagt.

Te zien zijn voorstudies van Peter van Dongen en Eric Heuvel – de bekendste hedendaagse Nederlandse striptekenaars die Nederlands-Indië in beeld brengen. Peter van Dongen schreef onder andere het tweeluik 'Rampokan Java' (1998) en 'Rampokan Celebes' (2004). Eric Heuvel maakte samen met Ruud vander Rol De terugkeer (2010).

Ook is hedendaags werk vertegenwoordigd van Jeroen Jager en Faris van de Lisdonk. Zij lieten zich in hun werk inspireren door de oorlogservaringen van hun grootvaders tijdens de capitulatie van het KNIL in 1942 en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in de jaren 1947-'49.

Faris van de Lisdonk uit zich in een als strip getekende animatiefilm. Zijn film Disini (‘Hier’) is in de expositie en op YouTube te zien. De film toont zijn Molukse opa Utjin Tehupelasury, die als soldaat in het KNIL in Nederlands-Indië vocht en daarna naar Nederland emigreerde. De animatiefilm trekt het lot van de KNIL-gemeenschap in Indië en Nederland in een breder perspectief.

De focus van al deze eigentijdse tekenaars is gericht op de jaren 1942-1949, de oorlog en dekolonisatie in Nederlands-Indië. Strips van voor en na de Tweede Wereldoorlog in de expositie tonen dat de populaire stripcultuur in en over Nederlands-Indië al langer bestaat.

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Terug naar Boven