NIEUWSARCHIEF OKTOBER 2012
Terug naar de homepage
 

Naar de homepage

OKTOBER 2012
M
D
W
D
V
Z
Z
2
6
7
15
20
23
26
30
31

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

Naar de homepage

MAANDAG 29 OKTOBER 2012

Defensie met name positief uit Regeerakkoord

Vanmiddag is het door VVD en PvdA gesloten Regeerakkoord door Mark Rutte en Diederik Samsom gepresenteerd. In het akkoord onder de naam ‘Bruggen slaan’ staat dat opnieuw wordt bezuinigd op het Defensie.

Vanaf 2014 zal jaarlijks Ä 250 miljoen worden bezuinigd. Rob Hunnego, duovoorzitter van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB), vindt het een “overzichtelijk bedrag”.

Daar staat tegenover dat het ministerie internationale missies niet meer zelf zal hoeven betalen. In de toekomst kan het Ministerie van Defensie de kosten voor vredesmissies terughalen uit een nieuw, structureel budget voor internationale veiligheid van eveneens Ä 250 miljoen. Voor de besteding van dit budget is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verantwoordelijk, na overeenstemming met de Minister van Defensie.

Het nieuwe budget voor internationale veiligheid geeft het belang van de 3D-benadering (Defense, Diplomacy, Development) bij internationale crisisbeheersingsoperaties en vredesmissies aan. Het Regeerakkoord geeft aan dat bij internationale missies naar landen in conflict “veiligheid, ontwikkeling en diplomatie hand in hand [moeten] gaan.”

Voor een bijdrage aan internationale crisisbeheersingsoperaties is een volkenrechtelijk mandaat vereist of moet sprake zijn van een humanitaire noodsituatie.

De Minister van Defensie zal, in overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken en uitgaande van het beschikbare budget, een visie ontwikkelen op de krijgsmacht van de toekomst.

Het Regeerakkoord geeft onder andere aan: “Onze krijgsmacht moet in staat blijven in internationaal verband de veiligheid van ons land te garanderen en bij te dragen aan vrede en veiligheid in de wereld. Zij moet hiertoe beschikken over eenheden en materieel van hoge kwaliteit. Zo dienen we internationale stabiliteit, veiligheid en welvaart.”

Demissionair minister Hans Hillen van Defensie heeft steeds gezegd dat zijn departement geen nieuwe bezuinigingen aankan. Zijn ministerie kreeg onder het kabinet-Rutte I te maken met een bezuiniging van Ä 1 miljard.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 28 OKTOBER 2012

Hennis-Plasschaert nieuwe Minister Defensie?

Morgenochtend komen de Tweede Kamer-fracties van VVD en PvdA bijeen om het concept-regeerakkoord te bespreken. Hierna zullen onderhandelaars Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) verslag uitbrengen aan de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos. Dit heeft het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie vandaag laten weten.

De aankondiging lijkt erop te duiden dat het Centraal Planbureau het akkoord heeft doorgerekend en zijn reactie daarop heeft gegeven – die voor Rutte en Samsom blijkbaar geen aanleiding was om opnieuw om de tafel te gaan zitten.

Aankomende week worden nog wel de laatste knopen doorgehakt over het definitieve regeerakkoord; pas hierna zal de nieuwe regeerploeg het bordes van Paleis Huis ten Bosch betreden.

Doorgaans betrouwbare bronnen in Den Haag laten intussen doorschemeren hoe de nieuwe ministersploeg van het kabinet Rutte-II eruit zal zien. Zo zal het Tweede Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) worden benoemd tot de nieuwe Minister van Defensie. Daarmee zou ze de eerste vrouwelijke minister op die post in Nederland worden.

Hoewel bronnen rond de formatie haar naam aan zowel Nu als De Telegraaf bevestigen, wil de VVD haar kandidatuur formeel niet bevestigen.

Naast premier Mark Rutte worden de onder andere namen van de PvdA’ers Frans Timmermans en Lilianne Ploumen als ministers van respectievelijk Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel genoemd.

Behalve de huidige, demissionaire minister Hillen (CDA) en zijn ChristenUnie-voorganger Van Middelkoop, hebben de liberalen vaak de bewindsman op Defensie mogen leveren. De meest recente VVD-voorgangers van Hennis-Plasschaert waren Voorhoeve, De Grave, Korthals en Kamp.

Mevrouw Hennis-Plasschaert (Heerlen, 1973) is sinds 2010 woordvoerster Binnenlandse Zaken en Justitie in de VVD-fractie van de Tweede Kamer. Vanaf 1995 werkte ze bij de Europese Commissie, waarvoor ze in ’98 naar de Letse hoofdstad Riga werd uitgezonden. Na haar terugkeer in Nederland, in 2000, ging ze aan de slag als consultant bij KPMG. Van 2004 tot '10 was ze EuroparlementariŽr; in haar laatste jaar werd ze door European Voice uitgeroepen tot Member of the European Parliament of the Year.

Bij de verkiezingen van 12 september jl. stond ze op de zesde plaats op de VVD-lijst. Bij de kiezer bleek ze immens populair: na Mark Rutte en Edith Schippers haalde ze de meeste voorkeursstemmen binnen haar partij.

Vůůr de verkiezingen schreef ze op haar website onder meer: “Er zijn nog vele dromen om na te jagen. Ik ben strijdbaar en knok graag - mťt u - verder voor een vrij, veilig en welvarend Nederland. Uw stem doet er toe. Dank!”

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 27 OKTOBER 2012

Kunstwerk onthuld op Pools ereveld

Op het Pools Militair Ereveld in Oosterhout is vanochtend het kunstwerk ‘Overbruggen’ van beeldend kunstenaar Paul Elshout onthuld. De granieten tafel met een bronzen sculptuur herinnert aan de Poolse slachtoffers die bij de bevrijding van de Brabantse gemeente vielen.

De onthulling – in aanwezigheid van Jan Borkowski, de Poolse ambassadeur in Nederland, burgemeester Stefan Huisman van Oosterhout en de heer, Oosterhouts burgemeester Stefan Huisman en Edward L. Szczerbinski, oud-strijder van de 1ste Poolse Pantserdivisie – vond plaats tijdens de herdenking van de bevrijding van Oosterhout, die 68 jaar geleden plaatshad door militairen van de 1ste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanisław Maczek.

Bij de bevrijding van de regio Oosterhout kwamen dertig militairen van de 1ste Poolse Pantserdivisie om het leven, wier laatste rustplaats op het Ereveld in Oosterhout is.

Dit jaar droeg de herdenking een bijzonder karakter: het is 120 jaar geleden dat generaal Maczek werd geboren én in 2012 wordt het zeventigjarig bestaan gevierd van de 1ste Poolse Pantserdivisie.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012

Promotie overste Wagemaker in Leiden

Aan de Universiteit Leiden is vandaag drs. Allard Wagemaker (1962) gepromoveerd op ‘Afghanistan 2001-2011: Gewapende interventie en staatsvorming in een fragiele staat’, een onderzoek naar de staatsvorming in Afghanistan en de rol die gewapende interventie daarbij speelt. Zijn promotor was prof. dr. ir. Joris Voorhoeve, hoogleraar bestuursrecht aan de Leidse universiteit.

De luitenant-kolonel der mariniers onderzocht aan de hand van case-study Afghanistan, waar hij veelvuldig is geweest, of een  interventiemacht die een fragiele staat vrede heeft 'opgelegd', ook een rol kan spelen bij de overgang naar een stabiele staatsvorm.

In Afghanistan was het militair-tactische doel van de Amerikaanse inval in 2001 - als reactie op de aanslagen op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 - het uitschakelen van Osama bin Laden om daarmee een slag toe te brengen aan Al Qaida. Dat doel was niet direct om te zetten in een politiek-strategisch succes: het leggen van een fundament voor een functionerende, stabiele staat vraagt een heel andere focus.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft nog in 2009, met de surge, geprobeerd die rol van de interventiemacht om te buigen Hoewel Bin Laden uiteindelijk in 2011 werd gedood, is Afghanistan nog verre van stabiel. In het Aziatische land is, uit pragmatische overwegingen, oorspronkelijk te veel macht naar de krijgsheren gegaan. De lokale en regionale krijgsheren (warlords), die in grote gebieden – die vrijwel onafhankelijk van elkaar bestaan – oppermachtig heersen, weten met hun connecties in Kabul te voorkomen dat Afghanistan op provinciaal niveau bestuurlijk naar behoren kan gaan functioneren.

Omdat juist ook de opbouw van een functionerend bestuur op alle niveaus lange tijd minder prioriteit heeft gehad ťn door het gegeven dat de interventie in Afghanistan een war of choice is (waarbij de politieke belangen voor de VS en Europa veel minder groot zijn dan bij een war of necessity), is stabiliteit nog ver te zoeken.

In 2014 zal het overgrote deel van de buitenlandse troepen zich volgens plan terugtrekken uit Afghanistan. De hamvraag luidt of er dan sprake zal zijn van een functionerende staat.

Wagemaker is tegenwoordig werkzaam als senior beleidsmedewerker op het Ministerie van Defensie. Voorheen was hij onder andere werkzaam in Angola (1991-’92), BosniŽ (1995), Irak en Afghanistan – als Military Assistent op het hoofdkwartier van ISAF in de Afghaanse hoofdstad Kabul. In 1992-‘94 was hij exchange officer bij het U.S. Marine Corps.

Allard Wagemaker studeerde eerder af in ‘Military and Security Studies’ aan de American Military University (Manassas, Virgina, VS, 1996), geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (2004) en politicologie aan de Universiteit Leiden (2006).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 24 OKTOBER 2012

Defensie koopt RAM-SCORE

Na succesvolle tests op het Artillerie Schietkamp (ASK) in 't Harde, heeft het Ministerie van Defensie de lokaliseringssensor RAM-SCORE aangekocht. De sensor van silicium en platina, ontwikkeld door het in Arnhem gevestigde bedrijf Microflown AVISA (Acoustic Vector Sensors Increasing Situational Awareness), kan het schot van een mortier en de locatie van een scherpschutter lokaliseren.

RAM-SCORE is een passief akoestisch lokalisatiesysteem voor raketten, artillerie en mortieren (RAM). Hiermee kan snel en nauwkeurig zowel een point of impact (POI, inslagpunt) als point of origin (POO, vertrekpunt) worden gelokaliseerd.

Hoewel de akoestische sensor wereldwijd al wordt gebruikt voor het opsporen van ongewenste geluiden in auto's, is het systeem door Microflown AVISA en de Koninklijke Landmacht doorontwikkeld om schietoefeningen te ondersteunen en de veiligheid op schietbanen te garanderen.

Het is nu mogelijk om op een terrein van 5 bij 8 km (40 km²) sensoren te installeren die op een vlak van 8 bij 8 meter nauwkeurig kunnen bepalen waar een mortiergranaat is terechtgekomen of een schutter zich bevindt. De compacte en lichtgewicht sensoren kunnen op vrijwel alle “platformen” worden geplaatst, van voertuigen tot unmanned aerial vehicles (UAV's). Met de akoestische sensoren neemt de situational awareness in drie dimensies toe.

Met het systeem, al dan niet in combinatie met radar en camera’s, kan een opponent gemakkelijk worden opgespoord. Grote gebieden kunnen op deze manier worden bewaakt, ambassades beschermd en vliegtuigen die onder de radar vliegen opgespoord.

De lokaliseringssensor was oorspronkelijk een projecten in de Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO). Dit is een in 2010 door Defensie ingesteld fonds dat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf helpt kansrijke producten tot een succes te maken. Deze maand zijn zes van deze producten door de commissie goedgekeurd.

Via CODEMO werkt Defensie onder meer ook samen met Van Halteren Defence uit Bunschoten om een mortiersimulator (MorSim) te ontwikkelen. Volgens de website van de onderneming is “met de ontwikkeling van een totaaloplossing voor het trainen van mortiergroepen” in 2011 begonnen. De mortiersimulator zal uiteindelijk beschikbaar zijn voor de kalibers 60, 81 en 120 mm.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 22 OKTOBER 2012

VEVA in 'Geef die kennis even door!'

Minister van Defensie Hans Hillen heeft vandaag op zijn ministerie het boek ‘Geef die kennis even door! Passie voor het leraarsvak’ in ontvangst genomen van Susanne Winnubst.

Winnubst, leraar van het jaar 2011, beschrijft in dit boek haar ervaringen met de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VEVA) aan het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) A12 in Ede.

ROC’en verzorgen middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De VEVA-opleiding kan op twee niveaus worden gevolgd: niveau 2 die 18 tot 24 maanden duurt en voorbereidt op een functie als soldaat/matroos/marinier of korporaal en niveau 3, die 30 à 36 maanden duurt en voorbereidt op de functie van onderofficier.

Voor Defensie is VEVA van groot belang, omdat de werving van personeel steeds meer via deze opleiding verloopt. Er zijn 35 ROC's die de studie aanbieden.

Hillen sprak zijn bewondering uit voor het vak van docent in het algemeen en voor de invulling die mevrouw Winnubst eraan geeft in het bijzonder. Volgens hem is de opleiding een briljante vondst: “Het geeft jongeren, naast een waardevol diploma, namelijk structuur en kaders voor later mee.”

Volgens Winnubst is VEVA "een unieke opleiding, die als enige samen met de werkgever kijkt waaraan precies behoefte is". Jongeren worden zo opgeleid voor banen die er ook daadwerkelijk zijn.

Tijdens het schrijven van dit boek is Winnubst gevraagd mee te denken aan het ontwerp van een volwaardige MBO-docentenopleiding door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het starten van een speciale opleiding voor MBO-docenten zal een forse stap zijn op weg naar meer professionalisering.

Het voorwoord van haar boek is geschreven door Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad.‘Geef die kennis even door! Passie voor het leraarsvak’ van Susanne Winnubst (ISBN 978940140484) is verschenen bij uitgeverij LannooCampus, telt 128 pagina’s en kost €20,00.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 21 OKTOBER 2012

Re-enactment Slag om Grolle geslaagd

In het Gelderse Groenlo vonden vandaag voor de derde en laatste dag activiteiten plaats in het teken van de re-enactment van de belegering van de veste Grolle in 1627. Hoewel het exacte aantal bezoekers van het evenement nog niet duidelijk is, zal dit zeker hoger liggen dan de 20.000 bij het vorige naspelen van de Slag om Grolle in 2010.

Tijdens de Tachtigjarige oorlog werd de strijd van de opstandige Staten der Nederlanden tegen Spanje geleid door achtereenvolgens Willem van Oranje en zijn zonen Mauris en Frederik Hendrik.

In de 16de en 17de eeuw gold dat de partij die de stad beheerste, ook regeerde over het land buiten die stad. Elke stad die haar poorten voor een aanvallend leger sloot, werd belegerd om die macht alsnog te vergaren. Frederik Hendrik van Oranje heroverde Grolle, strategisch gelegen aan de rivier Slinge, na een belegering van dertig dagen op de Spanjaarden.

Even buiten het stadscentrum, op het Schootsveld, speelden ± 1.200 re-enactors uit dertien Europese landen vanmiddag voor de derde dag op rij de veldslag na. Op de groene zoom ten westen van wat nu Groenlo heet, vochten 385 jaar geleden de calvinistische Staatsen en de katholieke Spanjolen om elke meter grond.

Na 2005, 2008, 2010 en dit jaar zal de vijfde editie van de Slag om Grolle in 2015 worden gehouden – het jaar waarin Grolsch haar vierhonderdjarig bestaan viert. De bierbrouwerij is opgericht in 1615, tijdens het Twaalfjarig bestand.

Terug naar Boven of naar Homepage

Aanvang oefening Austere Challenge 12

IsraŽl en de Verenigde Staten zijn vandaag, grotendeels op IsraŽlisch grondgebied, met de grootschalige militaire oefening Austere Challenge 12 (AC12) begonnen. De oefening, die drie weken zal duren, is de grootste joint raketafweeroefening die de twee staten tot op heden hielden.

Aan de oefening doen 1.000 IsraŽlische militairen mee, tegen 3.500 Amerikanen van het U.S. European Command (U.S. EUCOM). Van de deelnemende  Amerikanen wordt ongeveer een duizendtal gestationeerd in Israel zelf, de rest participeert vanuit Europa en het Middellandse Zeegebied.

AC12 wordt geleid door de Amerikaanse luitenant-generaal Craig Franklin, commandant van de U.S. 3rd Air Force (Ramstein Air Base, Duitsland), en brigadegeneraal Nitzan Nuriel van de Israel Defense Forces (IDF).

AC12 is gericht op het afweren van raket- en granaataanvallen vanuit het buitenland. In IsraŽl wordt een regionaal conflict gesimuleerd waarbij het land wordt aangevallen met korte- en langeafstandsraketten.

De gezamenlijke troepen oefenen onder andere IsraŽls Iron Dome-raketafweersysteem. Dit is de, door beide bondgenoten ontwikkelde nieuwste versie van de Amerikaanse Patriot en Arrow

De commandovoering in de luchtverdedigingsoefening wordt gerealiseerd vanaf ťťn van de U.S. Navy Guided Missile Cruisers in de Middellandse Zee. Die kruiser is toegerust met het Aegis Combat System, waarmee vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen worden gehaald.

Iran en zijn bondgenoten hebben IsraŽl al verschillende keren gedreigd met raketaanvallen, mocht dat land haar nucleaire installaties aanvallen. Hoewel IsraŽl en de VS ontkennen dat de reeds twee jaar geleden voorbereide exercitie is gerelateerd aan de spanningen met Teheran, lijkt de oefening een waarschuwing aan het adres van Iran.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 19 OKTOBER 2012

Oefening Cambrian Patrol gestart in Wales

In Wales is de 53ste editie van de "Mission and Task Orientated Exercise" Cambrian Patrol van start gegaan.

Cambrian Patrol is geen wedstrijd. Gefaseerd over zeven perioden gaan vanaf vandaag tot en met 28 oktober teams uit reguliere en reserve-eenheden op patrouille. De eerste buitenlandse teams zullen 21 oktober vertrekken.

De patrouilleoefening concentreert zich op leiderschap, teamwork, fysieke fitheid en het voltooien van de opdracht. Voor Nederlandse infanterie- en verkenningseenheden is Cambrian Patrol een uitstekende mogelijkheid om zich internationaal te meten.

Aan het jaarlijks terugkerende evenement, georganiseerd door 160 (Wales) Brigade, doen dit jaar onder andere teams van 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI en 45 Pantserinfanteriebataljon RIOG mee.

Elk team telt acht militairen; ieder teamlid draagt een rugzak van ± 30 kg. In 48 uur tijd moet 55 à 60 km worden afgelegd in het glooiende en vooral ruige terrein van de Brecon Beacons en de Cambrian Mountains in Wales.

Onder zware omstandigheden worden allerlei vaardigheden getoetst. Niet alleen commandovoering, patrouilletechnieken, rapportages (communicatie), navigatie, Close Target Recce en Close Combat Skills, ook ZHKH en CASEVAC, werken met helikopters, vliegtuig-, voertuig- en wapenherkenning, het oversteken van hindernissen, ontruimen van een mijnenveld en omgang met krijgsgevangenen komen aan bod.

De vaardigheden worden beoordeeld door een jury. Afhankelijk van de behaalde punten kan een team een bronzen, zilveren of gouden medaille krijgen. In 2009 behaalde een team van de Charlie ‘Tijger’ Compagnie van 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault Garderegiment Grenadiers & Jagers als eerste eenheid van de Koninklijke Landmacht een gouden medaille.

Terug naar Boven of naar Homepage

Medailles KL aan boord Frans marineschip

Aan boord van de Franse mijnenjager Croix du Sud, voor de ceremoniële gelegenheid aangemeerd in de haven van Scheveningen, hebben vijftien militairen van de Koninklijke Landmacht vanmiddag uit handen van de Franse Defensieattaché in Nederland, kapitein-ter-zee Arnaud d'Aboville de Medaille Commémorative Française of de Medaille de la Défense Nationale uitgereikt gekregen.

De militairen kregen de eretekens vanwege hun samenwerking met Franse militairen tijdens uitzending naar Afghanistan.

De Médaille de la Défense Nationale was voor kapitein Van der Veer en sergeant-majoor Lambriks. Deze Franse Defensiemedaille geldt als eerbetoon aan buitenlandse militairen voor bijzondere verdiensten verricht voor het Franse Ministerie van Defensie.

De Médaille de Commémoration Française avec agrafe Afghanistan werd uitgereikt aan de kapiteins Luijten, Olsthoorn en Pala, de eerste luitenants Geutjes en Van Hest, adjudant Van Helvert, de opperwachtmeesters Doeze en Klijn, de sergeanten der eerste klasse De Swart, Maas, Van Dijk en Van Ooijen en wachtmeester der eerste klasse Bobbe. De Franse herinneringsmedaille Afghanistan kan ook aan buitenlandse militairen worden toegekend.

De meerderheid van de gedecoreerden ontving enkele jaren geleden tijdens hun uitzending in Afghanistan een Franse medaille, maar dit bleek vervolgens niet de juiste te zijn.

Terug naar Boven of naar Homepage

Boek Luchtmobiele Brigade gepresenteerd

Laurens van Aggelen heeft vandaag zijn boek De Nederlandse rode baretten. 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) ‘7 December’ (1992-2012) gepresenteerd. In dit boek wordt de luchtmobiele geschiedenis in Nederland beschreven.

In geval van samenwerking met de luchtcomponent, het Defensie Helikopter Commando (DHC), vormt de landcomponent 11 Air Manoeuvre Brigade (11 AMB).

11 AMB is binnen twintig dagen overal ter wereld inzetbaar ten behoeve van missies in het complete geweldsspectrum. In de afgelopen twee decennia hebben de eenheden van de brigade dit afdoende aangetoond in missies in onder andere MacedoniŽ, Kosovo, Irak, Eritrea, Cyprus, BosniŽ-Hercegovina en Afghanistan.

Van Aggelens boek gaat in op de grote ontwikkeling die de brigade in de jongste decennia heeft doorgemaakt.

In de meer dan zeventig interviews – onder meer met de mannen en vrouwen van het eerste uur, oud-commandanten en militairen van de luchtmacht – die aan dit boek ten grondslag liggen, komt het belang van teamgeest, wilskracht, motivatie, doorzettingsvermogen en saamhorigheid duidelijk naar voren. Dit is de basis voor het enorme ‘esprit de corps’ en de can do-mentaliteit die deze brigade zo kenmerken.

Ook de tradities van het Garderegiment Grenadiers en Jagers, Regiment Van Heutsz en het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard ontbreken niet.

'De Nederlandse rode baretten' gaat over mensen die ergens voor staan, hun grenzen durven verleggen, verder durven gaan dan anderen.

Behalve schrijver is Laurens van Aggelen bestuurslid van de Bond van Wapenbroeders en The Royal British Legion (Holland Branch).

‘De Nederlandse rode baretten. 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) ‘7 December’ (1992-2012)’ van Laurens van Aggelen (ISBN 9789079763009), telt 216 pagina's, kost € 32,50 en wordt in een gebonden full colour-editie uitgegeven door White Elephant Publishing.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Regimentsdag 44ste in Leeuwarden gevierd

Vijfhonderd militairen van 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Johan Willem Friso hebben vandaag in Leeuwarden hun Regimentsdag gevierd. Aan het begin van de middag marcheerden de militairen vanaf Vliegbasis Leeuwarden naar het centrum van de stad.

Bij het Paleis van Justitie aan het Wilhelminaplein werd een defilť afgenomen door Commissaris van de Koningin van Friesland John Jorritsma, burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone, brigadegeneraal Hans van der Louw (commandant van 43 Gemechaniseerde brigade) en luitenant-kolonel Paul van der Touw, commandant van 44 Painfbat.

Daarna stelden de militairen zich op voor een beŽdigingceremonie voor nieuw geplaatst personeel en de uitreiking van gevechtsinsignes en een zilveren medaille voor 24 jaar eerlijke en trouwe dienst. De ceremonie werd muzikaal omlijst door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Het regiment is vernoemd naar Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, begin 18de eeuw de stadhouder van Friesland.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Door SAS geroofde nazi-vlag niet geveild

Gisteren is bij Mullock’s in Engeland een zeldzame vlag uit de Tweede Wereldoorlog geveild… maar niet verkocht. Het gaat om een rode nazi-vlag van 60 bij 90 cm, met in het midden een swastika, die met de pen is gesigneerd.

Trooper (soldaat) Henry Mullen veroverde de vlag in 1942 met twintig collega’s van L Detachment SAS in de Western Desert in Noord-Afrika bij een overval op een Duitse officiersmess.

De vlag is in zoverre uniek dat, behalve de insigne van de SAS en haar motto “Who Dares Wins”, de plaatsnamen waar ze in actie zijn gekomen, hun eigen 21 namen en de namen van twee van hun gevallen strijdmakkers op de vlag zijn aangebracht: Private Thomas John Sillett en Private Stanley Vincent Kendall.

Sillett en Kendall kwamen eind oktober 1942 om het leven bij aanvallen op vijandelijke aanvoerlijnen in de buurt van El Alamein in Noord-Afrika; ze hebben hun laatste rustplaats op El Alamein War Cemetery

Omdat de datum van de Killed In Action van Sillett en Kendall bekend is, moet de raid waarbij de vlag is buitgemaakt begin november 1942 hebben plaatsgevonden.

In 1943 trad Henry Mullen toe tot 1 SAS (A Squadron), welke eenheid werd omgedoopt tot Special Raiding Squadron (SRS); Mullen promoveerde tot Lance Corporal (korporaal). Begin oktober ’43 raakte hij bij de Duitse tegenaanval tijdens de amfibische landing op de Adriatische kust van Termoli in Italië gewond.

Mullen diende in 1944 opnieuw bij 1 SAS, nu in B Squadron. Tijdens Operation Bulbasket in Frankrijk - een speciale missie met als doel de Duitse versterkingen naar Normandië te stoppen en samenwerking te zoeken met de Maquis - werd zijn eenheid (56 man onder leiding van majoor John Tonkin) verraden. Op 3 juli raakte B Squadron betrokken bij zware gevechten in de bossen van Verrières, waarbij tientallen collega's om het leven kwamen.

In overeenstemming met Hitlers Kommandobefehl (18 oktober 1942) werden de overgebleven 33 SAS’ers op 7 juli 1944 geëxecuteerd in het Forêt de Saint-Sauvant en voor dood in een massagraf achtergelaten. Ook de 29-jarige Henry Mullen werd hier vermoord. Hij en zijn strijdmakkers liggen begraven op de begraafplaats in Rom in het departement Deux-Sèvres.

Na de acties in de Noord-Afrikaanse woestijn had Mullen de gehate vlag mee naar Engeland genomen. Na de oorlog lag die zeventig jaar lang op zolder bij zijn familie in Glasgow. In 2001 bood Mullen’s familie de vlag aan de Allied Special Forces Association.

De veiling was bedoeld om geld in te zamelen voor een glas-in-loodraam dat zal worden geïnstalleerd in de serre van de Allied Special Forces Memorial Grove in het National Memorial Arboretum in Staffordshire. Het raam zal alle in oorlogstijd overleden SAS’ers herdenken. De richtprijs voor de vlag was maximaal £ 3.000 – omgerekend ±  € 3.700.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 17 OKTOBER 2012

VS helpt LibiŽ met oprichting commando's

De Amerikaanse regering heeft de goedkeuring van het Congres gekregen om met acht miljoen dollar LibiŽ te ondersteunen bij de oprichting van commando-eenheid om tegen extremistische groeperingen te kunnen vechten.

Het heeft er alle schijn van dat de Amerikaanse actie een poging is de opkomst van jihadisten in de islamitische wereld te bestrijden. Hieronder vallen mogelijk ook de daders van de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi op 11 september jl. Bij die terreuractie, uitgevoerd met onder meer hand- en raketgranaten, kleinkaliberwapens, mortieren en jerrycans diesel, kwamen ambassadeur Christopher Stevens en drie van zijn staffunctionarissen om het leven.

De aanslag op Stevens en de zijnen is intussen een belangrijk issue geworden in de Amerikaanse verkiezingsstrijd tussen zittend president Barack Obama en zijn Republikeinse uitdager Mitt Romney.

Romney vindt dat Obama niet gepast heeft gereageerd op de aanval: Obama ging een dag na de aanslag naar een bijeenkomst om geld voor zijn campagne op te halen. Ook vindt Romney dat Obama na de aanslag te weinig daadkrachtig optrad. Op zijn beurt vindt Obama dat Romney de aanslag op het consulaat misbruikt om punten te scoren bij de kiezers door hem te bekritiseren.

Volgens The New York Times zou de oprichting om een elite-eenheid ter grootte van ± 500 man gaan. Volgens een Amerikaans document van het U.S. Department of Defense (DOD) van 24 augustus jl. is het initiatief bedoeld “to train and equip Libya Special Operations Forces to counter and defeat terrorist and violent extremist organizations.”

De zwakke centrale regering van LibiŽ kan op dit moment nauwelijks vertrouwen op de lappendeken aan milities, waaronder ook militante islamitische groeperingen. In grote delen van het land maken plaatselijke clans en stammen de dienst uit. Bovendien strijken extremisten vaak neer in gebieden waar het staatsgezag is weggevallen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 16 OKTOBER 2012

Defensie koopt kortegolfzendstation Zeewolde

Omroep Flevoland bericht vandaag dat het kortegolfzendstation in Zeewolde is gekocht door het Ministerie van Defensie. Daarmee is het station het eerste militaire object in Flevoland. 

Defensie heeft het zenderpark met een oppervlakte van in totaal 68 hectare gekocht van de NOVEC, de organisatie van Nederlandse Opstelpunten voor Ethercommunicatie.

Defensie gaat de kortegolfzender in het buitengebied gebruiken voor communicatie tussen hoofdkwartieren en militaire eenheden in het veld of op schepen, maar alleen als back-up wanneer andere communicatiemiddelen uitvallen.

Het kortegolf-zendstation is van 1987 tot 28 oktober 2007 gebruikt voor Radio Nederland Wereldomroep (RNW). De kortegolfuitzendingen van RNW vinden nu plaats via zenders in het buitenland.

De installatie bestaat uit vier zenders van 500 kilowatt (kW) met zeventien richtantennes voor de verste uithoeken van de aarde en twee rondstraalantennes voor Europa.

De overdracht van het kortegolfzendstation werd getekend door, v.l.n.r., NOVEC-directeur Jan Willem Tom, notaris Annemieke Wessels en kolonel Gerrit Meijerink, hoofd Directie Noord van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD).

Om het recht van eerste koop te waarborgen was er al sinds december 2008 een reserveringsovereenkomst tussen NOVEC en Defensie en werd het terrein gebruikt voor testen en proeven ter voorbereiding op het gebruik door Defensie.

Het zendstation zal in fasen voor Defensie en de Kustwacht beschikbaar komen en uiterlijk op 1 januari 2014 volledig operationeel zijn. Hoewel Defensie gaat gebruik maken van alle zendmasten, zal slechts een fractie van het zendvermogen worden gebruikt als waar RNW zich van bediende.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 14 OKTOBER 2012

Modelbouw in Militair Luchtvaart Museum

Vanaf vandaag tot en met 21 oktober vindt in het Militaire Luchtvaart Museum de Nationale Modelbouw Manifestatie plaats. Het gratis toegankelijke spektakel vindt dit jaar voor de dertigste keer plaats.

Tijdens de herfstvakantie kan niet alleen worden gekeken naar modelbouwdemonstraties, ook kunnen eigen modelbouwcreaties worden gebouwd in de workshop 'Take it and Make it'.

Op het buitenterrein staat een groot waterbassin waarin demonstraties worden gegeven met radiografisch bestuurbare modelschepen.

Bezoekers komen alles te weten over het bouwen en het besturen van modellen op schaal. Een groot aantal verenigingen presenteert diverse eigengebouwde en uit bouwdozen vervaardigde modellen van vliegtuigen, schepen, auto's, tanks, hijskranen en andere zaken.

De RC Armour Group Holland legt een grote zandbaan aan met bruggen, bomen en huizen waar met tanks, vrachtwagens en andere landmachtvoertuigen overheen wordt gereden.

Ook het Militaire Luchtvaart Museum zelf is geopend en de toegang is ook hier gratis. Het museum, gevestigd aan de Kampweg 120 in Soesterberg, is gesloten op maandag en zaterdag.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 13 OKTOBER 2012

Legendarische CSM Basil Plumley overleden

Op 10 oktober jl. is in een hospice in Columbus, Georgia, op 92-jarige leeftijd de befaamde Amerikaanse Command Sergeant Major Basil L. Plumley overleden.

Plumley, die door zijn soldaten liefkozend "Old Iron Jaw" werd genoemd, was die legende met name door zijn portret in het boek We Were Soldiers Once...And Young, waarvan in 1992 de film We Were Soldiers werd gemaakt met Mel Gibson in de hoofdrol. Acteur Sam Elliott speelde in die film Plumley.

Plumley vocht in de Tweede Wereldoorlog in de Italiaanse invasie in Salerno in september 1943, de invasie in NormandiŽ in juli ’44 en Operatie Market Garden in september ’44. Tijdens de Korea-oorlog diende hij in 187th Airborne Infantry Regiment.


In de Vietnamoorlog diende Plumley in 1st Battalion, 7th Cavalry Regiment onder bataljonscommandant Hal G. Moore. In november 1965 werden Plumley, Moore en ± 450 man van 1st Battalion door helikopters in de La Drang-vallei gedropt en onmiddellijk omsingeld door 2.000 Noord-Vietnamezen. Plumley landde op Landing Zone X-Ray, waar alleen al 79 Amerikaanse militairen de dood vonden. De Battle of La Drang was de eerste grote confrontatie tussen de Verenigde Staten en de Noord-Vietnamese troepen.

Naar aanleiding van deze veldslag schreven Moore en oorlogscorrespondent Joe Galloway in 1992 'We Were Soldiers Once...And Young'

Plumley - geboren in Shady Spring, West Virginia - diende vanaf 31 maart 1942 in de U.S. Army. Na 32 jaar en drie oorlogen hing hij op 31 december 1974 in Fort Benning definitief zijn baret aan de kapstok. Onder zijn vele onderscheidingen zaten onder andere Bronze Star, Legion of Merit, Purple Heart en Silver Star.

Nog in 2009 hielp hij bij de totstandkoming van het National Infantry Museum van de U.S. Army in Fort Benning.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 12 OKTOBER 2012

Nobelprijs Vrede 2012 voor Europese Unie

Het Nobelprijscomitť in Noorwegen heeft de Nobelprijs voor de Vrede 2012 toegekend aan de Europese Unie voor “meer dan zes decennia lang bijdragen aan de vooruitgang van vrede en verzoening, democratie en mensenrechten in Europa".

Het comitť is tot zijn beslissing gekomen wegens het optreden van de EU in tijden van economische crisis.

Dit jaar waren er 231 genomineerden voor de Nobelprijs voor de Vrede, zo maakte directeur Geir Lundestad van het Noorse Nobel Instituut al in februari bekend. Onder de kanshebbers waren onder meer de voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl en de Amerikaanse ex-president Bill Clinton.

In 2011 zei Lundestad al: “Door de EU hebben we niet alleen de Frans-Duitse verzoening, de EU heeft geholpen de democratie in Zuid-Europa te consolideren en heeft eraan bijgedragen dat landen in het centrale deel van Oost-Europa nauw samenwerken met de rest van Europa.”

Premier Mark Rutte noemde de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede voor de EU een "prachtige erkenning van de grote historische rol van de Europese Unie voor vrede, veiligheid en democratie’.

President Martin Schulz van het Europees Parlement twitterde: “Deeply touched honoured that the EU has won the Nobel Peace Prize. Reconciliation is what the EU is about. It can serve as inspiration.”

Josť Manuel Barroso, president van de Europese Commissie, zei in reactie op de Nobelprijs voor de Vrede: “'Het Nobelcomitť heeft Europa een belangrijke boodschap gestuurd en dat is dat de Europese Unie iets kostbaars is. Dat het waard is om te koesteren, voor het welzijn van de burgers en voor het welzijn van de wereld.”

Secretaris-Generaal van de NAVO Anders Fogh Rasmussen feliciteerde zusterorganisatie EU op Twitter: “I look forward to strengthening our strategic partnership with EU further, to promote peace, stability and security.”

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012

Debat over 'Permanente noodhulp' NGO's

In het Humanity House in Den Haag organiseerden Stichting Vluchteling, Humanity House, NCDO, ICCO & Kerk in Actie en Het Nederlandse Rode Kruis vandaag de eerste aflevering van de debattenreeks Changing Humanitarian Aid. Deze eerste aflevering had als thema Permanente noodhulp.

Het werkveld van NGO's en noodhulp raakt deels aan dat van de krijgsmacht.

“De Hoorn van Afrika? Daar heerst toch altijd honger?” Het is een veelgehoorde reactie wanneer hulporganisaties de noodklok luiden voor een acute ramp in EthiopiŽ of SomaliŽ. Crisis stapelt zich op crisis en hulporganisaties zitten er permanent, zonder dat de situatie structureel verbetert. Hoe ga je om met een permanente crisis?

De zelfkritische en open debattenreeks heeft als doel het beleid en praktijk van de humanitaire hulp sector te verbeteren.

De organisaties keken naar de realiteit achter de kritiek, duidden de veranderingen en formuleerden antwoorden voor de uitdagingen die er liggen.

Aan het debat onder leiding van journaliste en programmamaakster Sandra Rottenberg namen onder andere journaliste Linda Polman, auteur van De crisiskaravaan, Rik Delhaas, verslaggever buitenland bij het programma 'De Ochtenden' van de VPRO-radio en dr. ir. Thea Hilhorst, bijzonder hoogleraar Humanitaire hulp & Wederopbouw aan de Wageningen Universiteit.

De volgende debatten zijn gepland op 8 november, 13 december en 10 januari 2013.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 10 OKTOBER 2012

74% tegen bezuinigingen op Defensie

74 procent van de respondenten gisteren was het eens met de stelling van de dag Stop de bezuinigingen op Defensie op de website van De Telegraaf. Bijna driekwart van de lezers riep het nieuw te vormen kabinet op te stoppen met bezuinigen op de krijgsmacht!

Op de site van de krant konden de lezers tussen 11.00 en 15.30 uur reageren op deze prikkelende stelling. Bijna tweederde van de deelnemers zegt zich niet meer veilig te voelen in Nederland als verder wordt bezuinigd op Defensie.

De verontruste reacties waren zonneklaar:

► “Dit is kortetermijnbeleid. We moeten naar de toekomst kijken.”

► “Een van de beste legers ter wereld dreigt ten onder te gaan.”

► “Er is de afgelopen decennia al zo verschrikkelijk veel bezuinigd op Defensie. Er kan nu niets meer af.”

► “Hoe kan het dat we in Nederland de nog recente geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog nu al weer vergeten lijken te zijn? Ook toen waren er nauwelijks manschappen en geschikt materieel om ons land te verdedigen tegen de inval van de nazi’s? Dat kan zo weer gebeuren als we verder gaan met het inkrimpen van het Defensiebudget.”

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 9 OKTOBER 2012

Nieuwe grafzerken op ereveld Grebbeberg

Op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen is vandaag een begin gemaakt om de graven van Nederlandse militairen van nieuwe grafzerken te voorzien. Dit wordt uitgevoerd door de beheerder van het ereveld, de Oorlogsgravenstichting (OGS).

De oude, versleten kalkzandstenen grafzerken dateren van 1967, toen de eerste uniforme grafstenen werden geplaatst. De nieuwe zerken, die inclusief inscriptie ± € 700 per stuk kosten, zijn van marmer en kunnen tientallen jaren langer mee dan die van kalkzandsteen. In 2014 moeten alle graven zijn vernieuwd. 

Op het ereveld in Rhenen liggen 844 gesneuvelde Nederlandse militairen begraven. Hierbij gaat het met name om slachtoffers uit de meidagen van 1940 in de strijd tegen de Duitsers.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 8 OKTOBER 2012

Zesmaal daags inzet Defensie in Nederland!

Defensie is géén kostenpost: de krijgsmacht heeft onmiskenbaar waarde die zelden niet in harde euro’s kan worden uitgedrukt. Helder moet worden gemaakt wat zowel de economische impact als de maatschappelijke waarde is van de taken die Defensie uitvoert.

Bezuinigen op Defensie lost de structurele problemen van de overheidsuitgaven niet op. Bovendien is de Defensiebegroting de afgelopen jaren al fors gedaald – tot een historisch laag niveau. Bij nieuwe bezuinigingen op Defensie zal de krijgsmacht onherstelbaar worden aangetast.

Dit is één van de conclusies uit het rapport De Waarde van Defensie, dat vandaag door de directeur van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS), prof. dr. Rob de Wijk, is gepresenteerd. De studie bij de denktank werd geleid door Frank Bekkers.

“Meer dan we beseffen, creëert en waarborgt Defensie waarde. De krijgsmacht beschermt handelsstromen op zee en bewaakt de nationale en Europese grenzen. Defensie draagt bij aan de digitale veiligheid en steunt de civiele autoriteiten. De baten zijn soms abstract, zoals vrijheid, soms concreet, zoals verminderde piraterij, en in harde euro's uit te drukken, zoals de effecten op de werkgelegenheid in Nederland", aldus het HCSS-rapport.

Het HCSS somt daarbij een aantal belangrijke taken en missies op van Defensie.

“In het debat wordt Defensie vaak met one-liners weggezet, zoals ‘we hebben genoeg gedaan’ en dooddoeners als ‘we moeten geen Amerika willen spelen’. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat Nederland een kleine krijgsmacht heeft die al twintig jaar lang door bezuinigingen wordt getroffen", aldus De Wijk in de studie. Als er een nieuwe bezuinigingsronde volgt, gaat dat volgens de directeur van het HCSS ten koste van de mogelijkheid om internationaal een militaire rol te kunnen spelen.

In 2011 werd de krijgsmacht bijvoorbeeld 2.226 maal in Nederland ingezet bij de ondersteuning van de civiele hulpdiensten en nationale en lokale overheden. Dit is gemiddeld ruim zes maal per dag.

De mate van afhankelijkheid is inmiddels zo groot dat Nederland zonder de krijgsmacht niet opgewassen is tegen grote rampen of calamiteiten: alleen de krijgsmacht heeft specifieke capaciteiten - zoals bijvoorbeeld de explosievenopruimingsdienst, CBRN-capaciteit en opschaalcapaciteit met duizenden militairen - en als enige de mogelijkheid om snel en grootschalig onder alle omstandigheden op te treden.

De Nederlandse Defensie-industrie zet jaarlijks € 3 miljard om, waarvan tweederde wordt geëxporteerd. Defensiebedrijven bieden hoogwaardige werkgelegenheid aan 15.000 mensen.

Ook is Defensie een van de grootste opleidingsinstituten van Nederland. Via de krijgsmacht komen jaarlijks meer dan 6.000 gediplomeerde, vakkundige en ervaren specialisten terug op de arbeidsmarkt. Daarmee draagt Defensie bij aan de instroom van goed opgeleid en ervaren personeel op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De Defensiebegroting voor 2013 bedraagt bijna € 7,8 miljard en is daarmee een kleine post binnen de Rijksuitgaven, zo berekent het HCSS. Afgezet tegen het inwonertal beschikt Nederland in 2012 over de kleinste krijgsmacht van vergelijkbare Europese landen – zoals België en Denemarken. Ook zijn in Nederland de uitgaven aan Defensie lager.

Zowel qua aantal militairen per 100.000 inwoners als met betrekking tot de uitgaven per hoofd van de bevolking én als percentage van het BNP, zit Nederland ruim onder het internationaal gemiddelde. Alleen Canada heeft omgerekend minder militairen.
Een aantal andere conclusies uit het HCSS-rapport:

► Piraterij treft het Nederlandse bedrijfsleven direct. Nederlandse schepen lopen het risico gekaapt te worden en piraterij bedreigt het vrije goederenvervoer van en naar Nederlandse havens. De wereldwijde schade werd in 2011 op 7 miljard dollar geschat. Bijna de helft van de containers die in Rotterdam worden verwerkt gaan door zeegebieden waar piraten actief zijn.

► De jaarlijkse schade door cybercriminaliteit in Nederland wordt tussen de 20 en 30 miljard euro geschat. Beschermende maatregelen kunnen aanvallen verminderen, maar met een beperkte offensieve cybercapaciteit van defensie kunnen ze mogelijk worden voorkomen.

► Grote besparingen door efficiencywinst zijn na jaren van bezuinigingen niet meer te boeken. Het verder snijden in Defensie kost onherroepelijk slagkracht, waarbij relatief kleine kortingen al snel grote negatieve gevolgen betekenen voor het vermogen om de krijgmacht nationaal in te zetten en internationaal naar behoren bij te dragen.

"Op grond van onze welvaart en economische toppositie presteren we militair gezien onder de maat", luidt de eindconclusie van het HCSS.

Bezuinigen op Defensie lijkt een automatisme te zijn geworden, aldus de opstellers van het rapport. "Defensie voert een ongelijke strijd voor schaars overheidsgeld, omdat de kosten van Defensie wél heel zichtbaar zijn, maar de baten blijkbaar niet."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 5 OKTOBER 2012

Benefietconcert voor Bosnische Samira

Op het trainings- en nazorgcentrum De Basis bij het Veteraneninstituut heeft vanavond een geslaagd benefietconcert plaatsgevonden om de situatie van de familie en lotgenoten van het Bosnische meisje Samira te verbeteren.

Op de avond, georganiseerd door de Dutchbat-veteranen Boudewijn Kok en Johan de Jonge, traden diverse Nederlandstalige artiesten belangeloos op: Abel, de band BluefisH, Charlotte Pater, Michael Robinson, Peggy Mays, Rinus en de hardrockformatie Timber.

Een bijzonder moment op de avond was een uniek lied dat gezongen werd door Dutchbat-veteraan Olaf Nijeboer uit Ede en Charlotte Pater. Nijeboer had dit speciaal voor deze gelegenheid geschreven.

In juni 2012, toen Boudewijn Kok zijn voormalig uitzendgebied Srebrenica opnieuw bezocht, kwam hij weer oog in oog te staan met Samira, die hij in 1995 ook had gezien. Samira was in '95 twaalf jaar.

De gehele opbrengst van het concert - ruim € 2.000, die onder andere afkomstig was uit het entreegeld - zal in de eerste plaats worden gebruikt om het kapotgeschoten, geplunderde en in de brand gestoken huis van de moeder van Samira in Srebrenica op te knappen.

Geïnteresseerden kunnen nog steeds een bijdrage leveren: maak een bedrag over op het rekeningnummer van De Basis, 436.949.784 onder vermelding van “Benefiet 2012”.

Terug naar Boven of naar Homepage

Kroniek Poppo van Burmania gepresenteerd

Vanmiddag heeft Wiebe Bergsma zijn boek Enege gedenckwerdege geschiedenissen aangeboden aan prof. dr. Henk van Nierop van de Universiteit van Amsterdam.

De boekpresentatie vond plaats aan het slot van de studiedag ‘Adellijke egodocumenten in Friesland uit de zeventiende eeuw’ in het congres- en studiecentrum It Aljemint van de Fryske Akademy in Leeuwarden.

In de kroniek van de Friese militair Poppo van Burmania staat de Tachtigjarige Oorlog centraal. Het is, na jaren van vertraging, door Bergsma bezorgd, ruim voorzien van verhelderende aantekeningen.

Poppo – vaker genoemd: Poppe – Burmania, geboren in 1603 tijdens het beleg van Oostende, nam net als zijn vader dienst in het Staatse leger. Tientallen jaren trok hij als kapitein met zijn troepen rond in de Nederlanden en nam hij deel aan veldtochten tegen de Spanjaarden, Fransen en Zweden. In 1637 werd hij bevorderd tot kapitein, in 1657 tot luitenant-kolonel.

In 1659 nam de overste Burmania deel aan de tocht van admiraal De Ruyter en de Denen tegen het Zweedse leger op het eiland Fünen.

In 1674 – hij was toen al 71 jaar – werd hij nog vermeld als commandant van het Lijfregiment te voet van de Erfstadhouder – de lijfwacht van stadhouder Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz. Poppo van Burmania overleed in 1676.

In 'Enege gedenckwerdege geschiedenissen' beschrijft Poppo zijn belevenissen en waarnemingen uit de jaren 1622-'74. Als betrokken militair vertelt hij over kruitdampen, belegeringen, heldenmoed, verwondingen, sterfgevallen, wreedheden en militaire tactiek, maar hij vermeldt ook algemene gebeurtenissen zoals besmettelijke ziekten, weersgesteldheden en branden.

Veel aandacht besteedt hij aan de vele Oranjes en Nassaus met wie hij in nauw contact stond. Zijn onopgesmukte verhaal brengt de lezer direct in contact met een leven getekend door oorlog.

Enege gedenckwerdege geschiedenissen van Wiebe Bergsma is uitgegeven door Verloren (ISBN 9789087043049), telt 230 bladzijden en kost € 25,00.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012

SMO-dag KL in teken simulatie en e-learning

Op de locatie TACTIS (Tactical Indoor Simulator) op de Bernhardkazerne in Amersfoort heeft vandaag de jaarlijkse SMO-dag plaatsgevonden. Deze dag voor Sergeant-Majoors OperatiŽn van alle landmachteenheden op compagniesniveau, stond dit jaar in het teken van simulatie, multimedia en trainingsondersteuning.

De bijna honderd ingeschreven SMO's luisterden onder meer naar een lezing van drs. Pepijn Storm van Leeuwen, senior stafmedewerker Opleidings- & Trainingskunde, over het Standaardiseren van Processen rond Opleiden & Trainen (STOP) en een uiteenzetting over het Verbeterd Gereedstellings Proces (VGP).

STOP zal te zijner tijd via een dashboard bereikbaar zijn op het eigen Defensie-intranet en alle mogelijke applicaties op het gebied van opleiden en trainen herbergen.

Het VGP beschrijft het gereedstellen van eenheden, wat uiteindelijk resulteert in tijdig beschikbare en operationeel inzetbare eenheden voor de Commandant der Strijdkrachten (CDS). Zoals legio andere applicaties zal ook het VGP straks in STOP worden geÔmplementeerd.

Het proces van gereedstellen werd onder andere verder verduidelijkt aan de hand van het planmatige vierslagmodel van zes maanden inzet en achttien maanden recuperatie en opwerken, het Trainingscompendium - de nieuwe naamgeving voor het Programma van Taken en Eisen (PTE) - en de Generieke EssentiŽle Taken Lijst (GETL).

De GETL is het generieke programma voor de  opleiding en training van compagnies- tot en met brigadeniveau. Hierdoor kan een eenheid op een flexibele manier worden gereedgesteld en ingezet.

In dit kader was het nieuws dat, naar verwachting in november, de Leidraad Gereedstelling verschijnt en medio 2013 de gereviseerde Leidraad Opleiding en Training (LOT) het licht zal zien.

In actieve werkvormen snuffelden de senior onderofficieren de rest van de dag onder meer aan TACTIS, serious gaming en Educational Multimedia and E-Learning (EMEL). De wereld van simulatoren, computerspellen en de theoretische leerweg via geavanceerde onderwijsleermiddelen - te beginnen met de computer - neemt ook in de Koninklijke Landmacht een vlucht.

Geavanceerde onderwijsleermiddelen zijn dan ook uiteindelijk kosten- en milieubesparend en implementatie in een organisatie die per definitie permanent behoefte heeft aan opleiding, training en kennisoverdracht, biedt vele mogelijkheden.

's Middags werd de SMO-dag afgesloten met een vragenronde aan brigadegeneraal Otto van Wiggen, commandant van het Opleidings- en Trainingscommando (OTCO), zijn adjudant Peer Donkers en de Landmachtadjudant, Andre Odenkirchen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 3 OKTOBER 2012

Presentatie 'Van Hoogkarspel tot Uruzgan'

In het Legermuseum in Delft heeft Gaby Deijs vanmiddag zijn boek Van Hoogkarspel tot Uruzgan. Dagboek van een veteraan gepresenteerd. Het eerste exemplaar overhandigde hij aan kolonel Ton Nijkamp, commandant van de Koninklijke Militaire School.

Korporaal der eerste klasse Gaby Deijs (28) uit Hoogkarspel is ťťn van de duizenden Nederlandse militairen die werden uitgezonden in het kader van een vredesmissie onder de vlag van de NAVO: hij vocht hij mee in de oorlogen in Irak en Afghanistan.

Sinds 2001 werkt hij bij Defensie. In maart 2004 werd hij voor het eerst voor ruim vier maanden uitgezonden naar Irak (Stabilisation Force Iraq, SFIR). Zijn tweede uitzending, naar Afghanistan (Task Force Uruzgan, TFU van de International Security Assistance Force) volgde in 2007.

In het boek zijn Deijs' belevenissen bij Defensie gebundeld. Niet alleen vertelt hij over de alledaagse gang van zaken - zoals de gevaarlijke patrouilles, verveling en aanslagen - maar ook over de heimwee naar huis en het verdriet om gesneuvelde kameraden.

Van Hoogkarspel tot Uruzgan. Dagboek van een veteraan wordt uitgegeven door Marmer (ISBN 9789460680861), telt 176 pagina's en kost € 14,95.

Deijs’ co-auteur, Jasper Henderson, is zelfstandig redacteur, recensent van Het Parool en presenteert en modereert literaire bijeenkomsten.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 1 OKTOBER 2012

Onthulling Papoea-monument Bronbeek

Op het Arnhemse Landgoed Bronbeek is vanmiddag een monument onthuld ter ere van de Papoeastrijders die in de jaren 1942-'62 de Nederlandse militairen in Nederlands-Nieuw-Guinea ondersteunden. Het monument herinnert vorral aan het Papoea Vrijwilligers Korps (PVK), dat Nederland hielp in 1961 en '62.

"De Papoea's wisten de weg, konden zich geluidloos verplaatsen en wisten hoe je in de jungle moest overleven”, zegt kolonel der cavalerie Gert Noordanus, commandant van Bronbeek. Voor de Nederlanders waren ze van onschatbare waarde tijdens de jacht op IndonesiŽrs die het eiland illegaal binnendrongen.

Het monument werd onthuld door generaal Lex Oostendorp, zowel Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) als Inspecteur der Veteranen, en  Joop J. Bergsma, voorzitter van het Comitť Papua Monument Bronbeek en zelf Nieuw Guinea-veteraan. Na een taptoe en een minuut stilte, werden door verschillende veteranenorganisaties kransen en bloemstukken bij het nieuwe monument gelegd.

De plaquette onderstreept de opofferingsgezindheid en heldendaden van de lokale strijders die schouder aan schouder met de Koninklijke Landmacht (KL) streden. De KL vocht begin jaren '60 met troepen van de Indonesische president Soekarno om de heerschappij over Nieuw-Guinea.

Op het nieuwe monument – het twaalfde op het landgoed – staat te lezen: “Uw moed en trouw waren boven alles verheven. Wij blijven u met eerbied herdenken.”

Sinds de onafhankelijkheid van IndonesiŽ waren er op onregelmatige tijden infiltraties van (semi-)militaire eenheden uit IndonesiŽ, die veelal 's nachts per prauw of klipper op de onbewoonde en verlaten kusten van het eiland landden. Om de druk op Nederland op te voeren werden vanaf 1959 steeds vaker groepen infiltranten gedropt in Nederlands Nieuw-Guinea, voornamelijk aan de zuidkust. Soms met snelle boten, maar steeds vaker werden er door vliegtuigen groepen para's gedropt in het oerwoud in de omgeving van Fak Fak, Kaimana en Merauke.

Om de Indonesische infiltranten te onderscheppen zond Nederland patrouilles uit, veelal begeleid door Papoeadragers en -verkenners. De Nederlandse militairen ondervonden in hun functioneren en overleving in het oerwoud grote steun van deze Papoea's, die de jungle door en door kenden.

De gedenksteen is volledig betaald uit giften van particuliere Guinea-veteranen.

Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat Nederland afstand deed van het gezag over Nederlands Nieuw-Guinea en het bestuur tijdelijk overdroeg aan de UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority, het tijdelijk bestuur van de Verenigde Naties over Westelijk Nieuw-Guinea). In mei 1963 werd Nieuw-Guinea definitief overgedragen aan het Indonesische gezag.

Het comité van aanbeveling voor het monument stond onder leiding van generaal-majoor der mariniers b.d. Wim van Breukelen, oud-commandant van het Korps Mariniers, kolonel der Limburgse Jagers b.d. J.W. de Leeuw, kapitein der mariniers b.d. Giovanni Hakkenberg, Ridder Militaire Willems-Orde en Nederlands Nieuw-Guinea-veteraan, en kapitein ter zee b.d. Frank Marcus, directeur van het Veteraneninstituut.

Terug naar Boven of naar Homepage

Ingezonden brief: "Alsof militairen grofvuil zijn"

In De Telegraaf-rubriek Wat U zegt vandaag een ingezonden brief van drs. P.P. de Waal die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Integraal deze brief:

“ Graag zou ik meer aandacht zien voor meer dan twintig jaar visieloos bezuinigen, afstoten en inkrimpen bij Defensie. Met als klap op de vuurpijl: respectloos 12.000 militairen de laan uit sturen, van wie velen net hun leven hebben gewaagd in Uruzgan of Kunduz. Alsof militairen grofvuil zijn. Fijn ook, dat ze niet mogen staken en slechts bevelen mogen gehoorzamen.

En ook graag man en paard noemen. VVD, 'kampioen veiligheid', heeft sinds 1989 niets gedaan om het tij te keren.

Belastingvoordelen voor de rijksten, het redden van zelfverrijkende bankiers, uitvretende Grieken en nog meer marktwerking waren blijkbaar belangrijker dan de vaderlandse externe veiligheid en het imago van ons land in den vreemde.

De Griekse krijgsmacht is ondertussen tienmaal groter dan de Nederlandse, met veel 'overtollig' Nederlands materieel dat voor een schrootprijs aan de Grieken is 'verkocht'! Inmiddels ligt de Defensie-industrie op zijn gat, bestaat Fokker niet meer en is ook de RDM, de beste onderzeebotenbouwer in Europa, overleden.

Wanneer komt er een eind aan dat Rood-Paarse 'beleid'? Wanneer recht de VVD zijn rug en geeft het ons land zijn krijgsmacht terug?

De kosten in de zorg stijgen jaarlijks met een groter bedrag dan de Defensiebegroting. Wanneer gaat de VVD dŠŠr iets aan doen, behalve de zieken en zwakken steevast met nog hogere premies en eigen risico opzadelen? Wanneer wordt de farmaceutische industrie aangepakt, worden duurbetaalde zorgmanagers de laan uitgestuurd en mogen specialisten niet langer een eigen zaak (maatschap) binnen een ziekenhuis runnen? Of jaagt de VVD dan een groot deel van zijn achterban tegen zich in het harnas? Och, dan halen we het geld toch bij Defensie? Geen haan die ernaar kraait."

Terug naar Boven of naar Homepage