NIEUWSARCHIEF OKTOBER 2013
Terug naar de homepage
 

Naar de homepage

OKTOBER 2013
M
D
W
D
V
Z
Z
3
4
6
7
12
13
15
17
20
21
22
23
25
26
30
31

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

DINSDAG 29 OKTOBER

Minister opent Gouds Technasium

Gisteren was Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert voor een dag terug op het Antoniuscollege in Gouda, de school waar ze 22 jaar geleden haar vwo afrondde. Onder grote belangstelling opende ze het Technasium, een nieuwe opleiding waarin science centraal staat.

Voor de Nederlandse kennismaatschappij zijn technici bijzonder belangrijk. Geen wonder dat de schaarste aan goed opgeleide technici het kabinet zorgen baart. Om die reden is het Techniekpact 2020 gesloten. Hierin staan afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het openen van zgn. Technasium-opleidingen is er een van.

Bij Technasium, de nieuwe opleiding voor HAVO en VWO, wordt het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) gevolgd, waarin leerlingen samenwerken aan opdrachten uit het bedrijfsleven en van organisaties. Hierbij gaat het om het vinden van oplossingen voor problemen uit de samenleving. Meer aandacht voor techniek in het onderwijs moet helpen het tekort aan technici in Nederland te voorkomen.

"Door projecten als het ontwerpen van een stadspark of een schaatsbaan maken leerlingen op speelse wijze kennis met techniek",aldus de minister, die ook het belang van technici voor een hightech organisatie als Defensie benadrukte: "Defensie is de grootste technische werkgever van Nederland en heeft jaarlijks zo'n 4.000 nieuwe mensen nodig, onder wie veel technici."

Die behoefte bedraagt alleen al bij Defensie jaarlijks 1.500 jongeren met een technische achtergrond. Evenals de rest van de maatschappij heeft de krijgmacht door het grote tekort aan opgeleide technici moeite alle banen te vullen. Het enthousiasmeren van jonge mensen voor een carrière bij de krijgsmacht is daarom essentieel.

"Het is gaaf om technisch werk bij Defensie te doen",verklaarde de minister."Je werkt met de nieuwste schepen, de nieuwste jachtvliegtuigen en de nieuwste computersimulaties. Maar jullie zijn ook welkom om écht kennis te komen maken met de hightech wereld van Defensie. En wel op 6 november op de NDSM-werf in Amsterdam. Op die dag vindt er een speciale techniekdag plaats:TechBase. En op die TechBase kunnen jullie alle technische vakgebieden binnen de marine, landmacht en luchtmacht zien en ervaren. Wacht niet te lang, want we hebben al meer dan 9.000 aanmeldingen binnen!"

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 28 OKTOBER

Kapitein Kroon per 4 november terug naar KCT

Het Secretariaat Kapitein Marco Kroon meldde gisteren via LinkedIn dat de Ridder Militaire Willems-Orde “per 4 november onverwachts overgeplaatst wordt naar het Korps Commandotroepen.” De berichtgeving is vanochtend bevestigd door het Ministerie van Defensie.

Kapitein Kroon nam op 12 juli 2012 het commando over van de Charlie 'Beren' Compagnie van 17 Pantserinfanteriebataljon Fuseliers Prinses Irene in Oirschot. Die functie kreeg hij nadat er een eind was gekomen aan een twee jaar durende rechtszaak over vermeend drugsbezit, waarvan hij werd vrijgesproken.


Intussen heeft de onverwachtse overplaatsing na één jaar en drie maanden compagniescommando de geruchtenstroom op gang gebracht.

Naar aanleiding van de berichtgeving in de Volkskrant op 19 oktober jl. - het leveren van een bijdrage aan de missie in Mali met ± 400 Nederlanders, onder wie zeventig commando's - en de mogelijkheid dat het kabinet op 1 november positief besluit over de deelname aan MINUSMA in Mali, doet het vermoeden rijzen dat hij in voorkomend geval zeer waarschijnlijk naar het Afrikaanse land zal worden uitgezonden.

Een woordvoerder van Defensie noemt de relatie met Mali echter "vergezocht": "Er is nog geen missie naar Mali. De wenselijkheden en mogelijkheden worden onderzocht, maar dat is nog niet afgerond."

Welke functie kapitein Kroon bij het Korps Commandotroepen gaat bekleden is, volgens Defensie, nog onduidelijk. Andere bronnen melden dat de kapitein, die van 1998 tot 2012 al bij de commando's werkte, bij het KCT de functie van plaatsvervangend compagniescommandant gaat bekleden.

Op 29 mei 2009 ontving Kroon uit handen van Koningin Beatrix de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire dapperheidonderscheiding, voor zijn optreden tijdens diverse operaties in Afghanistan. In één van de 36 meerdaagse patrouilles leidde hij zijn peloton al vechtend uit een zeer goed voorbereide hinderlaag van de Taliban terwijl zijn eigen boordschutter gewond was.

Op 19 november verschijnt Kroons tweede boek Danger Close, waarin hij zich uitspreekt over "zijn tijd als commandant van een Special Forces peloton in Afghanistan, over de Ridderslag, beschuldigingen en zijn val van hero tot zero."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 27 OKTOBER

Minister terughoudend over missie Mali

In de talkshow Jinek (Nederland 2) wilde Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert vanmiddag nog weinig loslaten over een eventuele Nederlandse militaire bijdrage aan de missie Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) van de Verenigde Naties.

De bewindsvrouw is bezig de mogelijkheden in kaart te brengen, samen met haar collega van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans."Waar kunnen we herkenbaar het verschil maken?" is daarbij een belangrijke vraag, zei ze in het televisieprogramma 'Jinek'.

Hennis wilde ook niet zeggen wanneer een besluit kan worden verwacht en vroeg om geduld. Wel zei ze dat bij het besluit 'handelsnatie Nederland' en de daarbij behorende begrippen vrijheid, welvaart en veiligheid worden meegewogen. Ze benadrukte dat naast humanitaire ook economische belangen in de afweging worden meegenomen. "Het gaat niet alleen om de bevolking van Mali."Ook de gevolgen voor handelsstromen, grondstoffen, migratie en mensensmokkel wegen mee.

Het conflict in het Afrikaanse land heeft veel gevolgen voor de regio, zei Hennis. "Internationale stabiliteit is in het belang van Nederland." Ze wilde geen commentaar geven op een peiling waaruit zou blijken dat een meerderheid van de Nederlanders voor een Nederlandse bijdrage aan de VN-missie zou zijn. Ook wilde ze weinig concreets zeggen over eventuele Nederlandse slachtoffers. "We maken geen kille berekening, maar gaan een eventuele missie zo inrichten dat minimaal risico wordt gelopen."

De Volkskrant schreef op 19 oktober jl. dat het kabinet een militaire bijdrage wil leveren aan de missie in Mali. Dit zou reputatieschade door eerdere besluiteloosheid moeten herstellen. Ongeveer vierhonderd Nederlandse militairen zouden moeten worden uitgezonden, waaronder zo'n zeventig commando's, vier Apaches en zeventig inlichtingenofficieren.

De aflevering van 'Jinek' kan hier worden teruggekeken.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 24 OKTOBER

Land Training Centre en Land Warfare Centre opgericht

Op de Bernhardkazerne in Amersfoort zijn vandaag het Land Training Centre (LTC) en het Land Warfare Centre (LWC) opgericht. Na de sobere oprichtingsceremonie huisvest de kazerne direct het grootste opleidings- en trainingsinstituut van de krijgsmacht.

Het LTC en LWC vormen de harde kern van het centrum van kennis, expertise en innovatie van de Koninklijke Landmacht. De Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, sprak in dit verband op Facebook van een "unieke bundeling van kennis en toepassing landkracht."

Beide centra maken deel uit van het Opleidings- en Trainingscommando (OTCO). In overeenstemming met het Reorganisatieplan 1593 is tegelijkertijd het Opleidings- en Trainingscentrum Operatiën (OTCOpn) opgeheven.

Commandant OTCO, brigadegeneraal Otto van Wiggen: "We richten ons op de afnemers en doen alles wat in teken staat van de opdracht. Opleiden en trainen is meer dan rondlopen met een witte armband. Het is onder meer advies geven, scripts schrijven, ondersteunen en toezien."

In de nieuwe organisatie gaan opleiding, training en kennisproductie (OTK) plaatsvinden waar dit het meest efficiënt kan. Hoewel veel opleidingen centraal bij het OTCO blijven plaatsvinden, betekent dit praktisch dat sommige trainingen naar de operationele eenheden gaan.

Het LTC bestaat uit onder andere uit een instituut als het Schiet Instructie en Controle Team (SICT) en het Simulatiecentrum (SimCen), hét expertisecentrum is op het gebied van modellering, virtuele training - zoals Serious Gaming - en simulatie. Hiervoor beschikt het LTC over moderne middelen, zoals de Tactical Indoor Simulator (TACTIS) en het Mobile Combat Training Centre (MCTC). De hoofdtaken op het gebied van opleiding en training voor de niveaus 4 tot en met 6 (compagnie tot en met brigade) worden ondersteund door afgeleide taken op het gebied van kennisproductie, simulatie, e-learning en opleidings- en trainingsondersteuning.

Het LTC werkt nauw samen met het LWC, de denktank die in de gaten houdt welke prioriteiten de landmacht in opleidingen heeft geformuleerd. Het LWC draagt zorg voor zaken als doctrinepublicaties en instructiekaarten. Ook het Expertise Centrum Opleidingskunde Defensie (ECOD), voorlopig gevestigd op de Kromhoutkazerne in Utrecht, maakt deel uit van het LWC.

Commandant van het Land Training Centre (LTC) is kolonel Wilfred Rietdijk; commandant van het Land Warfare Centre (LWC) kolonel Ivo de Jong.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Joint operatie HYDRE gestart in Mali

Kolonel Gilles Jaron, woordvoerder van de Franse troepen in Mali, heeft vandaag bekendgemaakt dat sinds 20 oktober zo'n 1.500 militairen in het noordoosten van Mali worden ingezet in een offensief tegen de jihadisten.

In de joint operatie Hydre nemen zowel Franse militairen deel uit operatie Serval en Malinezen van de Forces armées maliennes (FAMA), als VN-militairen van de missie United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).

De troepen worden ten noorden en zuiden van de rivier Niger ingezet met als doel een heropleving van "terroristische bewegingen" in de regio te voorkomen. Volgens de zegsman is de operatie geen reactie op de recente aanvallen door jihadisten.

Het is de eerste grootschalige operatie ("de grande ampleur") die gezamenlijk in Mali wordt ondernomen.

Het gaat om ± 700 militairen van het tweede bataljon 'Elou' van de FAMA, zo'n 600 Fransen van de Groupement tactique interarmes (GTIA) - gecombineerde gevechtsgroep - Désert, ondersteund door gevechtshelikopters van het type Eurocopter Tigre en Aérospatiale Gazelle, en 300 VN-militairen.

De Franse operatie Serval die sinds 11 januari van dit jaar in Mali plaatsvindt en islamitische groeperingen uit steden als Gao, Kidal en Timboektoe wist te verdrijven, is er nog niet in geslaagd de Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MAJOU - Beweging voor Eenheid en Jihad in West-Afrika) volledig uit Mali te verdrijven. Parijs heeft nu nog zo'n 3.000 militairen in de voormalige kolonie.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nederland steunt verdere reducties op nucleair gebied

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans heeft er bij de Verenigde Staten op aangedrongen het aantal Niet-Strategische Nucleaire Wapens (NSNW) in Europa terug te dringen. Met NSNW worden tactische kernwapens bedoeld. Dit blijkt uit de beleidsbrief nucleaire ontwapening en non-proliferatie die Timmermans vandaag, mede namens Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Op 20 september jl. kaartte Timmermans de kwestie in Washington aan bij zijn Amerikaanse ambtgenoot John Kerry. Timmermans benadrukte tijdens dat gesprek dat de rol van tactische kernwapens "de afgelopen jaren drastisch veranderd is en dat Nederland verdere reducties op nucleair gebied steunt."

Kerry antwoordde dat de VS ook minder kernwapens wil, maar dat het gesprek hierover met Rusland "helaas weinig vooruitgang kent", aldus Timmermans in de brief. Vooruitgang in de onderhandelingen tussen beide grootmachten en overeenstemming binnen de NAVO is nodig om verdere stappen te kunnen zetten, aldus beide ministers.

Aangezien een aantal NAVO-lidstaten voorstander is van handhaving van de Amerikaanse kernwapens in Europa moet eerst binnen het bondgenootschap consensus worden bereikt. Timmermans gaat zich hier actief voor inzetten, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Volgens de brief is het "duidelijk dat de Russische Federatie over een veelvoud van het aantal NSNW beschikt in vergelijking tot de in Europa aanwezige NSNW aan NAVO-zijde."

In zijn brief herhaalt Timmermans verder dat Nederland streeft naar een wereld zonder kernwapens: "Nucleaire wapens bestaan nog en zullen niet binnen afzienbare tijd verdwijnen. Maar dat leidt ons niet af van het einddoel dat Nederland en een toenemend aantal landen zich heeft gesteld: een wereld zonder kernwapens." Dit ideaal wil hij bereiken langs vier hoofdlijnen: het bevorderen van de internationale rechtsorde, voorkomen van nucleair terrorisme, versterken van naleving en handhaving van internationale normen en regelgeving en het bevorderen van internationale onderhandelingen op het gebied van ontwapening en non-proliferatie.

Weliswaar is sinds het einde van de Koude Oorlog al veel vooruitgang geboekt met het terugdringen van het aantal kernwapens, maar volgens Timmermans is er geen aanleiding tot zelfgenoegzaamheid."Het aantal uitdagingen waarvoor de wereld zich op dit gebied gesteld ziet is enorm en zal ook de komende decennia onze aandacht eisen." Timmermans schrijft dat Nederland binnen de NAVO de aanwezigheid van kernwapens in Europa probeert te verminderen, maar dat er ook NAVO-landen zijn die het belangrijk vinden dat er Amerikaanse kernwapens in Europa blijven liggen.

Volgens open bronnen bestaat het wereldwijde kernwapenarsenaal uit ruim 17.000 kernwapens, waarvan de meeste een vernietigende kracht hebben die vele malen groter is dan de bommen die Hiroshima en Nagasaki aan het eind van de Tweede Wereldoorlog van de aardbodem veegden. Het grootste deel van deze kernwapens is in het bezit van de Verenigde Staten en Rusland.

Hoewel het kabinet streeft naar een wereld zonder kernwapens, betekent dit dat de kernwapens waarvan wordt aangenomen dat die op de Vliegbasis Volkel liggen, op hun plaats blijven totdat ook Rusland overtuigd zal zijn van de overbodigheid van kernwapens. De regering bevestigt noch ontkent de aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied.

In juni klapten de oud-premiers Ruud Lubbers (1982-'94) en Dries van Agt (1977-'82) uit de school over de aanwezigheid van kernwapens op Volkel. Op 8 juni deed Lubbers dit in de documentaire De tijd vliegt: de Koude Oorlog op National Geographic; op 12 juni bevestigde Van Agt dat er in Volkel kernwapens liggen in het Radio 1-programma Dit is de Dag.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 19 OKTOBER

de Volkskrant: Nederland steekt in op aandeel in VN-missie Mali

Volgens de Volkskrant, bij monde van Jan Hoedeman en Nathalie Righton, overweegt het kabinet een forse militaire bijdrage aan de potentieel gevaarlijke VN-vredesmissie in het Afrikaanse Mali.

Volgens de krant stuurt het kabinet aan op een Nederlandse inbreng in het hoogste geweldsspectrum, met commando's achter de vijandelijke linies, inlichtingenofficieren en Apache-gevechtshelikopters.

Het plan voorziet in de uitzending van ± 400 Nederlanders: 70 commando's, evenveel inlichtingenofficieren, vier Apaches met honderd man ondersteunend personeel en 160 man overig personeel. Volgens Haagse bronnen ligt het besluit over twee weken voor in de ministerraad.

Uit een reconstructie van de Volkskrant op basis van gesprekken met vijftien diplomaten, topmilitairen en politici - 'Hoe Rutte II na lang beraad één militair naar Mali stuurde' - blijkt dat het kabinet hoopt de geschonden internationale reputatie te herstellen: "Na de 'flop' van Uruzgan en het trauma van Srebrenica zoekt Nederland naar een manier om het internationale blazoen op te poetsen. Een missie naar Mali moet het worden."

Twee mislukte pogingen, eerder dit jaar, om mee te doen aan de andere European Union Training Mission (EUTM) Mali hebben volgens de krant zowel in Brussel als Parijs veel schade aangericht. Volgens ingewijden overweegt het kabinet nu, omdat de 'makkelijke klussen' - zoals het trainen van Malinezen in een ommuurd kamp - al zijn vergeven aan andere landen, een veel gevaarlijker, militair riskanter bijdrage aan de missie Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) van de Verenigde Naties.

Download hier het kaartje van Mali met nadere bijzonderheden uit de Volkskrant van 19 oktober 2013.

Hierop onder andere de Franse operatie SERVAL, de European Union Training Mission (EUTM) Mali en de Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) van de VN.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 18 OKTOBER

Stotersbeeldje voor Drentse camerajournalist

Vanochtend heeft camerajournalist (camjo) Jeroen Kelderman van RTV Drenthe in Assen uit handen van luitenant-kolonel Jon van Dam, commandant van 13 Infanteriebataljon Air Assault Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, een bronzen beeldje van 'Jan de Stoter' gekregen.

Kelderman volgde de militairen van het bataljon voor zijn reportage Missie Kunduz. Als camjo maakt Kelderman zijn eigen beelden, dus zonder cameraman.

Hij deed dat met zoveel betrokkenheid dat de infanteristen die in de Afghaanse provincie Kunduz deel uitmaakten van de Police Training Group-4 (PTG-4) hem voor zijn werk en betrokkenheid wilden bedanken. Niet eerder ontving iemand buiten Defensie het beeldje.

"Jij hebt veel voor ons betekend en ons werk op een goede manier in beeld gebracht", aldus overste Van Dam. Kelderman was erg blij met de blijk van waardering.

Het monument van Jan de Stoter staat op de Johan Willem Frisokazerne in Assen en herinnert aan de vele Stoottroepers die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor de vrijheid van Nederland. Het beeldje dat Kelderman mocht ontvangen is hiervan een replica.

'Missie Kunduz' won 15 oktober ook al de Stan Storimans Prijs, vernoemd naar de RTL-cameraman die op 12 augustus 2008 in Georgië tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden bij een clusterbombardement om het leven kwam. De Stan Storimans Prijs, dit jaar voor de vijfde maal uitgereikt, is de Nederlandse vakprijs voor de cameraman of -vrouw die de beste nieuws- of actualiteitenreportage heeft gedraaid. Het was voor de eerste maal dat een reportage van een regionale omroep met de Stan Storimans Prijs werd bekroond.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 16 OKTOBER

Militaire groet bewusteloze Cpl Joshua Hargis verovert wereld

Op 6 oktober jl. raakte Corporal Joshua Hargis, een U.S. Army Ranger van Company B, 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment, zwaargewond bij een raid in een compound van opstandelingen in het district Zhari in de Afghaanse provincie Kandahar.

75th Ranger Regiment is gelegerd in Fort Benning en wordt aangestuurd door het U.S. Army Special Operations Command.

Een combinatie van vijandelijk vuur en een IED-explosie als gevolg van een suicide bomber zorgde ervoor dat Hargis moest worden gerepatrieerd naar de Verenigde Staten. Bij de aanval kwamen vier Amerikaanse militairen om het leven: 1st Lieutenant Jennifer M. Moreno, Sergeant Joseph M. Peters, Sergeant Patrick C. Hawkins en Private 1st Class Cody J.Patterson. Patterson en Hawkins komen uit dezelfde eenheid als Hargis.

Gisteren, slechts een paar uur na uitgebreide chirurgie, reikte Colonel Christopher S. Vanek in het ziekenhuis aan Hargis het Purple Heart uit. Nadat de commandant van het 75th Ranger Regiment hem de onderscheiding op de deken had vastgepind, begon Hargis tot ieders verrassing te bewegen. Iedereen was in de veronderstelling dat hij nog steeds buiten bewustzijn was.

De medische staf onderdrukte zelfs zijn pogingen zijn verbonden rechterhand te bewegen, bang dat hij de ingebrachte tube zou verwijderen. Totdat iedereen besefte dat Hargis de militaire groet probeerde te brengen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 14 OKTOBER

Taart voor 45 Pantserinfanteriebataljon

Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, en zijn fractiegenoot Gert-Jan Segers hebben vandaag de Generaal Spoorkazerne bezocht om te vieren dat 45 Pantserinfanteriebataljon blijft bestaan.

De politici brachten vanmiddag een slagroomtaart met de tekst 'Hartelijk gefeliciteerd! ChristenUnie' naar het 45ste om het voortbestaan van het bataljon te vieren. De eerste taartpunt was voor Arie Slob.

Op 11 oktober jl. werd bekend dat 45 Pantserinfanteriebataljon kan voortbestaan. Uit het begrotingsakkoord dat de oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en SGP die dag met het kabinet sloten, werd duidelijk dat er van opheffing geen sprake meer was. Met name de ChristenUnie heeft voor het behoud van het bataljon gevochten.

Zo kwam de partij van Slob en Segers met een tegenbegroting, die € 100 uittrok om de voorgenomen sluiting van kazernes ongedaan te maken en het voortbestaan van het bataljon te verzekeren. Niet alleen na de presentatie van de Defensiebegroting 2014 op Prinsjesdag zette de ChristenUnie zich in voor het behoud van het bataljon: al eerder gaf de partij aan dat 45 Pantserinfanteriebataljon in Ermelo moest blijven.

In de begrotingsafspraken tussen het kabinet, ChristenUnie, D66 en SGP is hiervoor extra geld vrijgemaakt voor regionale werkgelegenheid. De onderhandelingen die uiteindelijk tot dit akkoord leidden, begonnen pas aan het einde van de Algemene Beschouwingen.

Op de grote foto v.l.n.r. fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie; luitenant-kolonel Ludy Schmidt, commandant van 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland; en Gert-Jan Segers, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie met in zijn portefeuille onder andere Defensie.

Volgens De Stentor verhuizen de militairen van 45 Pantserinfanteriebataljon naar Havelte. Op de Johannes Postkazerne wordt gebouwd aan een nieuw legeringsgebouw. Dit kan komend voorjaar in gebruik worden genomen.

In een interview met Trouw vertelt Arie Slob dat de onderhandelingen van de afgelopen twee weken extreem waren en in de buitencategorie vielen.

Volgens de ChristenUnie-fractievoorzitter was de combinatie D66, ChristenUnie en SGP sterk omdat “de drie partijleiders tot een generatie behoren, die politiek bedrijft vanuit verschillende idealen, maar met dezelfde soort bezieling. Een soort overtuiging dat je niet wegloopt voor je verantwoordelijkheid. Niet meedoen was voor ons geen optie." [...] "En we wilden banen behouden in de regio. De kazerne in Assen en het bataljon in Ermelo blijven bestaan. Dat moet gewoon, zei ik tijdens de onderhandelingen. [...] Niet sluiten. Punt."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Hoogwateroefening 'Conecto' in IJsselregio

Vanaf vandaag tot en met 8 november organiseren het Waterschap Groot Salland, het Ministerie van Defensie en de Veiligheidsregio IJsselland de grootschalige hoogwateroefening 'Conecto'. De veiligheidsregio IJsselland bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Tijdens de oefening, welke zich afspeelt op operationeel, tactisch en strategisch niveau, worden de deelnemende organisaties geconfronteerd met hoge waterstanden in het stroomgebied van de IJssel. Het realistisch opgebouwde scenario ontwikkelt zich van een 'reguliere' hoogwatersituatie naar een serieuze overstromingsdreiging. Op de crisissituatie die hierbij wordt nagespeeld, moeten de deelnemers inspelen; genomen besluiten worden daadwerkelijk uitgevoerd, waarbij buitendienstmedewerkers van het waterschap ondersteuning krijgen van Defensiemedewerkers.

Het risico op overstroming is een 'top 5' risico in IJsselland. Bijna jaarlijks is er sprake van een hoogwatersituatie op de IJssel. Extra investeren in de operationele voorbereiding op dit risico vindt onder andere plaats door te oefenen.

Een oefening als 'Conecto' biedt de mogelijkheid om de multidisciplinaire samenwerking tussen de drie crisispartners te beoefenen. De deelname van Defensie vloeit voort uit de afspraken tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie. Deze liggen vast in de Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS).

Op 2 mei jl. ondertekenden vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties het oefenplan voor 'Conecto': luitenant-kolonel Ernest Wiersma, Hoofd Bureau Nationale Operatiën van 43 Gemechaniseerde Brigade, mevrouw Lieke Sievers, voorzitter van de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio IJsselland en mevrouw Eveline de Kruijk, secretaris-directeur van het Waterschap Groot Salland.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 11 OKTOBER

Nieuw akkoord pakt beter uit voor Defensie

Vanavond heeft het kabinet een definitief akkoord bereikt met de fracties van de oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en SGP over de begroting van 2014. Volgens premier Mark Rutte (VVD) geeft het nieuwe akkoord rust.

Het nu gesloten akkoord ligt er drie weken na Prinsjesdag - toen het kabinet haar plannen presenteerde om in 2014 € 6 miljard extra te bezuinigen - en na anderhalve week onderhandelen met de oppositie. Steun van de oppositiepartijen is nodig, omdat VVD en PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben.

In het akkoord worden de bezuinigingen op Defensie aanmerkelijk verzacht. In 2014 wordt € 50 miljoen minder bezuinigd en de daaropvolgende jaren € 90 miljoen per jaar. De Johan Willem Frisokazerne in Assen blijft open en 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo wordt niet opgeheven. Dit is in beide gevallen mogelijk gemaakt met behulp van een ander potje: vanaf 2015 komt er structureel € 50 miljoen beschikbaar voor regionale werkgelegenheid. Dit was een wens van zowel ChristenUnie als SGP.

De kazerne in Assen moest in de plannen op Prinsjesdag nog per 1 januari 2017 sluiten. Commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar, roemt bij het openblijven van de Johan Willem Frisokazerne nadrukkelijk de inzet van fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie en landelijk partijvoorzitter Piet Adema.

Volgens Tichelaar heeft de ChristenUnie zich specifiek opgeworpen voor de kazerne in Assen, die volgens de commissaris "van groot belang is voor de werkgelegenheid in het economisch kwetsbare noorden".Met de JWF-kazerne zijn aan directe en indirecte werkgelegenheid zo'n 1.400 banen gemoeid.

Volgens fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie was het "een flinke strijd". Volgens Slob krijgt het Ministerie van Defensie de opdracht om de manschappen te herschikken: "Wat dit precies voor gevolgen heeft is nog niet bekend maar de kazerne in Assen blijft hoe dan ook in gebruik."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 10 OKTIOBER

'G-Day' in Rhenen: Grebbeberg Masters

Vandaag vindt op en rond de Grebbeberg in Rhenen de eerste editie plaats van het sportevenement Grebbeberg Masters, georganiseerd door de Koninklijke Landmacht. Uit erkenning en waardering voor collega’s die onder meer tijdens uitzendingen en uitoefening van de dienst gewond zijn geraakt, zullen zo’n 1.200 militairen op sportieve wijze in teamverband geld inzamelen.
Bijna honderd fiets- en evenveel loopteams, elk ter grootte van 6 militairen, nemen deel, waaronder teams van de vereniging ‘De Gewonde Soldaat’, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) en de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug.

De gedachte is om voor en samen met de gewonde collega’s op een historische locatie sportieve uitdagingen aan te gaan en daarmee geld in te zamelen. De Grebbeberg Masters is een prestatietocht, geen wedstrijd. Start en finish van zowel het fietsen als het lopen is op de Grebbeberg bij het Militair Ereveld. Dit eerste jaar gaat de opbrengst naar De Gewonde Soldaat.

De vereniging 'De Gewonde Soldaat', opgericht door zo'n vijftig militairen die tijdens hun uitzending in de Afghaanse provincie Uruzgan gewond zijn geraakt, zorgt voor meer begrip, erkenning en waardering voor deze speciale groep veteranen.

Op de Grebbeberg is in de meidagen van 1940 heftig weerstand geboden tegen de oprukkende Duitsers. Volgens de Stichting De Greb sneuvelden in de drie dagen durende strijd 420 Nederlandse en 250 Duitse militairen.

De fietsteams rijden maximaal drie ronden van 35 km, de loopteams rennen in estafettevorm trailruns van 3 km. Het fietsparcours loopt vanaf de Grebbeberg door de stad Rhenen naar het omliggende bos, het loopparcours gaat over de Grebbeberg.

Gedurende de Grebbeberg Masters is de provinciale weg N225 ter hoogte van de Grebbeberg in de richting van Rhenen gedeeltelijk afgesloten; dit geldt ook voor het Militaire ereveld Grebbeberg. Bezoekers kunnen parkeren op het parkeerterrein bij Ouwehands Dierenpark.

Het inschrijfgeld van minimaal € 120 per team zal in zijn geheel worden gedoneerd aan De Gewonde Soldaat. De uitreiking van de cheque met het tot dan toe ingezamelde geld zal om 15.30 uur plaatsvinden op de Grebbeberg. De opbrengst zal door de vereniging onder andere worden gebruikt om deel te nemen aan de Warrior Games 2014 – de militaire Paralympische Spelen in mei 2014 in de Verenigde Staten.

De gehele dag is op de start- en finishlocatie een static show ingericht door de C-Compagnie van 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 9 OKTOBER

Vroege jaren Defensievoorlichting in 'Het vierde wapen'

Dr. Floribert Baudet, universitair hoofddocent militaire geschiedenis en strategie aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie, heeft vandaag het eerste exemplaar van zijn boek Het vierde wapen. Voorlichting, propaganda en volksweerbaarheid uitgereikt aan Ad van Liempt, programmamaker en bedenker van 'Andere tijden'.

'Het vierde wapen' is gebaseerd op uitgebreid archiefonderzoek bij de ministeries van Marine, Oorlog en Algemene Zaken. Het is voor het eerst dat het thema Defensievoorlichting serieus is bestudeerd.

In dit boek, waarin Defensievoorlichting in de laatste oorlogsjaren en het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog centraal staat, concludeert hij dat voorlichting een cruciaal onderdeel van de naoorlogse Nederlandse strategie vormde. De eerste voorwaarde was om het in een volgende oorlog beter te doen dan in 1940 en 1942 (Nederlands-Indië).

De belangrijkste oorzaak van de nederlaag in 1940 was volgens politiek en krijgsmacht een gebrek aan maatschappelijke steun voor Defensie. Een succesvol voorlichtingsbeleid met als doel het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de krijgsmacht - niet een straaljager meer of minder - kon het verschil maken als de Russen kwamen en bovendien de binnenlandse communisten neutraliseren. Het vergroten van de 'volksweerbaarheid' zou het verschil kunnen maken.

Bij dit activistisch voorlichtingsbeleid ging het om het 'opwekken van liefde tot de krijgsmacht'. De voorlichters zetten een landelijk netwerk van bevriende kranten van alle signaturen op en probeerden kritische geluiden in de media te voorkomen. Kritiek was immers een blijk van de tekortschietende wil zich tegen de Russische dreiging te verdedigen en van een tekortschietend maatschappelijk draagvlak. De vrijheid en het voortbestaan van de natie zouden ervan afhangen.

Het maatschappelijk draagvlak voor Defensie is nog altijd actueel, waardoor het boek ook relevantie voor vandaag heeft.

Baudets boek is een bijdrage aan kennis over de naoorlogse krijgsmacht, de dekolonisatie van Nederlands-Indië, de Koude Oorlog en de ontwikkeling en het functioneren van de Nederlandse pers na de Tweede Wereldoorlog.

'Het vierde wapen. Voorlichting, propaganda en volksweerbaarheid' (ISBN 9789461058157) wordt uitgegeven door Boom in Amsterdam, telt 304 pagina's en kost € 24,90.

Terug naar Boven of naar Homepage


Fennek van de weg in Schijndel

In het Brabantse Schijndel is vanochtend een Fennek van de weg geraakt. Twee Fenneks waren onderweg in het kader van een oefening.

Het verkenningsvoertuig dreigde te kantelen en in de sloot terecht te komen. Aanvankelijk is nog geprobeerd het 12 ton zware voertuig met de andere Fennek uit de berm te trekken. Toen dit mislukte is de Fennek met een takelwagen YBZ-3300 van de Generaal-majoor De Ruyter Van Stevenickkazerne in Oirschot weer op de openbare weg gehesen.

Hoewel het plaatselijke verkeer op één weghelft plaatselijk gestremd was, zorgde de bergingsoperatie voor minimale overlast omdat de militairen het belemmerde verkeer zelf regelden.

Bronnen: Brabants Dagblad en Omroep Brabant.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Dinsdag 8 OKTOBER

Nederlanders UNTSO door granaatscherven geraakt

Het Ministerie van Defensie heeft vandaag bekend gemaakt dat afgelopen weekeinde twee Nederlandse militairen van UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) door granaatscherven zijn geraakt.

De Nederlandse waarnemers bevonden zich in een observatiepost (OP) op de Syrische Golanhoogte. Het incident deed zich voor toen in de buurt van de OP gevechten tussen het leger en opstandelingen aan de gang waren.

UNTSO, opgericht in mei 1948, is de oudste door de VN ontplooide peacekeeping operatie. De missie helpt mee aan het behoud van stabiliteit in het Midden-Oosten, onder meer door het houden van toezicht op de wapenstilstand tussen Syrië en Israël. Hiertoe zijn onder andere ruim 150 militaire waarnemers uit 24 landen bij UNTSO gedetacheerd, onder wie ook Nederlanders.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 5 OKTOBER

Mr. Marc van Ravels: 'Je Maintiendrai geldt ook voor politiek Den Haag'

In het Financieele Dagblad schrijft mr. Marc van Ravels het opinieartikel 'Je Maintiendrai geldt ook voor politiek Den Haag. Politici beslissen zonder affiniteit over krijgsmacht, terwijl continuteit, complexiteit en samenhang hun ontgaan'.

Volgens Van Ravels lijkt het erop "of politiek Den Haag zich weinig meer gelegen laat liggen aan 'de uitwendige veiligheid' van ons land." De reservekolonel van de Militair Juridische Dienst van de Koninklijke Landmacht meent dat Defensie bij de verdeling van de ministersfuncties altijd de sluitpost vormt. Volgens hem is dat één van de tragedies van het 'vakministerie' Defensie.

Van Ravels vervolgt: "Sinds het einde van de Koude Oorlog wordt aan het bestaansrecht van Defensie getornd. De openbare mening luidt dat een krijgsmacht eigenlijk overbodig is, want wij leven toch in vrede, en binnen Europa is de kans op een gewapend conflict toch uitgebannen? De paradox is dat met het groeien van de vredesjaren - althans zoals we dat in Nederland ervaren, waar "de oorlog" bijna 70 jaar geleden werd beëindigd - het inzicht in de noodzaak van Defensie wegebt. Dat de wereld aan de grenzen van Europa in brand staat wordt gemakshalve over het hoofd gezien en aan conflicthaarden binnen Europa, zoals op de Balkan, denken wij liever niet."

"Defensie 'verkoopt' niet. Feit is dat steeds minder mensen de krijgsmacht kennen."De krijgsmacht is gaandeweg in de samenleving geïsoleerd geraakt, terwijl tijdens de dienstplicht "overvolle treinen met militairen in het weekeinde, net als lange colonnes legergroene vrachtwagens op onze wegen" meehielpen aan begrip voor het bestaan van de krijgsmacht.

Na de afschaffing van de dienstplicht ontwikkelde Defensie zich bij de bevolking tot "een abstract, extern fenomeen". Hierdoor veranderde volgens Van Ravels niet alleen de opstelling van de samenleving tegenover Defensie: ook bestaan er nu geen "politieke beslissingnemers"meer die uit eigen ervaring vertrouwd zijn met de krijgsmacht.

Volgens Marc van Ravels beslissen de huidige politici "zonder affiniteit, en met een vaag beeld" over de krijgsmacht, "terwijl de continuïteit, de complexiteit en de organisatorische samenhang hun ontgaan."

De auteur ziet het somber in: volgens hem duidt niets erop dat de politiek een intensievere band met Defensie zal krijgen. Een serieuze, niet gemarginaliseerde krijgsmacht vereist budget in plaats van "repeterende bezuinigingen". Anders "komt snel een moment dat de krijgsmacht zich geen "macht" meer kan noemen. Een tandeloze leeuw, op weg naar zijn laatste rustplaats."

Tot slot geeft Van Ravels aan dat Defensie zelf óók de hand in eigen boezem moet steken "om bij het grote publiek én bij de politiek nut en noodzaak uit te dragen". Niet in zichzelf gekeerd ontevreden blijven, maar de krijgsmacht 'verkopen' en haar bestaansrecht ten volle afdwingen.

Mr. Marc van Ravels is eigenaar van Visionex Consultancy en was van 1982 tot '86 secretaris van de ministers van Defensie mr. Hans van Mierlo (D66) en mr. Job de Ruiter (CDA).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 2 OKTOBER

Dank betuigd aan Prinses Beatrix voor betrokkenheid bij krijgsmacht

Op de Vliegbasis Gilze-Rijen is vanmiddag Prinses Beatrix door de krijgsmacht bedankt voor haar betrokkenheid én de 106 bezoeken die zij tijdens haar regeerperiode als Koningin de afgelopen 33 jaar aan de krijgsmacht heeft gebracht.

Voor Prinses Beatrix was het haar eerste publieke optreden nadat zij in september haar jukbeen had gebroken.

De Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, verwelkomde Beatrix op de basis. Daarna liep de prinses door een haag van haar eigen oud-adjudanten naar een hangar, waar militairen in werkelijke dienst en veteranen vertelden over de ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens missies in Bosnië, Kosovo, Afghanistan en de antipiraterijmissies Atalanta en Ocean Shield.

Daarna kreeg Beatrix de ontwikkelingen tussen 1980 en 2013 van de verschillende vakgebieden bij de krijgsmacht te zien.

Het bezoek werd afgesloten met het optreden van een samengesteld orkest, bestaande uit muzikanten van alle vier krijgsmachtsdelen.

Ook vlogen er drie F-16's van de luchtmacht een fly-past als groet aan de voormalige vorstin.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Rondetafelgesprekken Vaste Commissie voor Defensie

Vandaag tussen 10.00 en 14.00 uur houdt de Vaste Commissie voor Defensie (VCD) in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer een serie openbare rondetafelgesprekken over de op Prinsjesdag door Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert aangeboden nota over de toekomst van de krijgsmacht.


De VCD wil de mening horen van deskundigen en betrokkenen over de nota In het belang van Nederland van Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en heeft daarom een aantal van hen uitgenodigd voor de serie openbare rondetafelgesprekken.

Voor de rondetafelgesprekken zijn Defensiedeskundigen, vertegenwoordigers van vakbonden en officierenverenigingen, belanghebbende burgemeesters en afgevaardigden uit de industrie uitgenodigd.

Genodigd zijn Rob de Wijk, directeur van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), generaal-majoor b.d. Kees Homan van Clingendael, generaal b.d. Dick Berlijn, voormalig Commandant der Strijdkrachten (2005-'08), luitenant-generaal b.d. Marcel Urlings, oud-Bevelhebber der Landstrijdkrachten (2002-'05) en nu vice-voorzitter van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), Michiel van der Maat, voorzitter van het Netherlands Industrial Fighter Aircraft Replacement Platform (NIFARP), Leon van der Hulst (ACOM), Anne-Marie Snels (AFMP), Marc de Natris (KVMO), Jean Debie (VBM), Ruud Vermeulen, brigadegeneraal der infanterie b.d. en duovoorzitter van de GOV|MHB, de burgemeesters van Rotterdam, Assen, Leeuwarden en Weert (Ahmed Aboutaleb, Carry Abbenhues, Ferd Crone en Jos Heijmans), Hans Büthker, president van Fokker Aerostructures, Karla Peijs, voorzitter van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV), Gerben Edelijn, bestuursvoorzitter van Thales Nederland BV, Hein van Ameijden, directeur van Damen Shipyards en de heren Van den Burg en Ellermeijer van accountant/belastingadviseur Ernst & Young.

Gisteravond bracht Anne-Marie Snels op social media naar buiten dat het kabinet aan de oppositie heeft aangeboden € 40 miljoen minder te bezuinigen op Defensie. Hoewel de voorzitter van de vakbond AFMP aangaf dat dit volgens haar het behoud van ± 900 banen kan betekenen, twitterde zij tot slot: "Maar lost structurele problemen Defensie niet op!"

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 1 OKTOBER

"Tweede Kamer: neem Defensie serieus"

Op de website The Post Online (TPO) doet Dries van der Vossen, voorzitter van de Vereniging van Officieren der Mariniers Willem Joseph baron van Ghent, een pleidooi aan de Tweede Kamerleden om Defensie serieus te nemen. "Wat is er gebeurd met de trots op onze mannen en vrouwen?", vraagt hij zich af.

'Tweede Kamer: neem Defensie serieus! - Dries van der Vossen (The Post Online)

Bron: http://politiek.thepostonline.nl/2013/10/01/volksvertegenwoordigers-neem-defensie-serieus/

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...