NIET HET EERST, WÉL HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

OKTOBER 2015
M
D
W
D
V
Z
Z
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

DONDERDAG 29 OKTOBER 2015

Afscheid van MOGOS

Op een bijzonder appèl op de Legerplaats Ermelo heeft 400 Geneeskundig Bataljon, en daarmee Defensie, afscheid genomen van het Mobiel Operationeel Geneeskundig Operatiekamer Systeem (MOGOS).

Luitenant-kolonel Peter Meijer, commandant van 400 Geneeskundig Bataljon, memoreerde in zijn afscheidsspeech aan de operationele geschiedenis van het MOGOS.

Bij wijze van symboliek reden na zijn toespraak drie voertuigen, voor de gelegenheid bekleed met de compagniesvlaggen van de MOGOS-compagnieën, van de parkeer- en oefenlocatie waar het appèl werd gehouden.

Overste Meijer en de plaatsvervangend commandant van het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL), kolonel Stephan Kooijman, onthulden tevens de straatnaam voor de nieuwe benaming van deze locatie: ‘MOGOS Plaat’.

Concreet betekent het afscheid van het MOGOS dat de compagnieën twaalf van de dertien containers inleveren. De containers van het MOGOS zijn versleten en aan het einde van hun levensduur, waardoor het inzetbaar houden van MOGOS te duur werd en afstoten financieel noodzakelijk. Alleen de energie-container (EN-container) blijft behouden.

Het gecontaineriseerde systeem maakt plaats voor de Polyvalente Onderkomens (POON). De opblaasbare tenten van POON voldoen aan alle huidige kwaliteitsnormen.

Ook de operatieruimtes in POON zijn steriel. Daarnaast is POON flexibel wat betreft inrichting, omdat de tenten – in tegenstelling tot de containers – leeg worden opgeleverd en nog ingericht moeten worden. Ook de configuratie van het hospitaal kan voortaan worden aangepast.

De ruime POON-tenten zijn vervaardigd van licht materiaal en dus gemakkelijk te transporteren.

Het grootste nadeel van het afgestoten MOGOS is dat ook een deel van de vervoerscapaciteit wegvalt. Voor het ontplooien van een hospitaalconfiguratie in POON-tenten zijn de eenheden in de toekomst gedeeltelijk afhankelijk van andere (transport)eenheden.

MOGOS heeft zich bewezen in missiegebieden én in Nederland. De eerste ontplooiing van het MOGOS was in 2003 in de Afghaanse hoofdstad Kabul ten tijde van de International Security Assistance Force (ISAF). Vanaf 2004 stond MOGOS met dezelfde taken, Role 1 en 2, twee jaar achtereen in het Iraakse As Samawah tijdens de missie Stabilization Force Iraq (SFIR).

Tijdens de oefening MEDIC DIAMOND, eind 2011, werden de POON-tenten voor het eerste gecombineerd met het MOGOS, waarmee een semimobiel hospitaal van aaneengeschakelde containers en tenten ontstond.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 17 OKTOBER 2015

Dutchbat III-veteranen bijeen in Amersfoort

Premier Mark Rutte en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert hebben in Amersfoort gesproken met Dutchbat III-veteranen. De veteranen voelen zich door de overheid in de steek gelaten en vinden dat ze onvoldoende steun hebben gekregen na de val van Srebrenica in 1995.

Bij de bijeenkomst waren 160 veteranen aanwezig, onder wie oud-commandant Thom Karremans.

Er werd onder meer gesproken over erkenning, nazorg en waarheidsvinding. Ruim tweederde van de Dutchbatters wil excuses en rehabilitatie; ruim éénderde van de militairen (die voorafgaand aan de bijeenkomst een vragenlijst hadden ingevuld) geeft aan dat bij hen een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) is vastgesteld. Tientallen Dutchbatveteranen hebben zaken lopen tegen de Staat omdat bij hen niet of te laat een PTSS is vastgesteld. De procedures voor het toewijzen van een schadevergoeding voor de falende nazorg zijn ingewikkeld en tijdrovend, aldus de veteranen.

De sfeer tijdens het gesprek was open en constructief.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 12 OKTOBER 2015

Minister van Defensie invloedrijkste vrouw van 2015

In de Stadsschouwburg Amsterdam zijn vanavond de invloedrijkste vrouwen van Nederland gepresenteerd volgens het maandblad Opzij: minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert werd niet alleen verkozen tot de meest invloedrijke politicus, ze is ook de overallwinnaar van de Opzij Top 100 Invloedrijkste Vrouwen 2015.

Volgens Opzij reikt haar invloed "ver over de grenzen heen."

De jury koos de VVD-politica uit een door hen samengestelde lijst van honderd invloedrijke vrouwen.

"Als eerste vrouwelijke minister van Defensie, wist ze de jarenlange bezuinigingen op een cruciaal moment een halt toe te roepen. In een tijdsgewricht waarin we ons dagelijks bewust zijn van hoe broos de vrede, vrijheid en veiligheid van Nederland en Europa zijn, geeft zij leiding aan een krijgsmacht die zich daar volledig voor inzet."

Volgens het juryrapport is de bewindsvrouw "uitstekend ingevoerd in de ingewikkelde dossiers en de internationale verhoudingen, waardoor ze binnen de gehele krijgsmacht - van hoog tot laag - gezag afdwingt."

Hoewel ze veel over zich heen kreeg, hield ze voet bij stuk "en wist meer transparantie te brengen in de tamelijk gesloten cultuur bij Defensie. Haar humor en toegankelijkheid zijn haar geheime wapens."

Met de Top 100 Invloedrijkste Vrouwen wil Opzij het onderwerp topvrouwen blijvend op de agenda zetten.

Dit jaar bestond de jury uit voorzitster Sybilla Dekker, Bercan Günel, Maria Henneman en hoofdredactrice Irene de Bel.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Burgemeester Nijmegen:
Defensie inzetten bij opvang vluchtelingen

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls vindt dat minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur zou moeten kijken hoe de politie ondersteund kan worden bij de opvang van vluchtelingen.

Voor die ondersteuning denkt hij aan Defensie.

Dat zei hij vanochtend op Radio 1: "Als ik kijk naar de opvang in Heumensoord dan zie ik dat het ons veel extra capaciteit kost. De politie in Nijmegen redt het nu nog wel, maar we moeten ook al mensen afstaan voor de identificatie van vluchtelingen. Als dit maanden blijft duren, dan gaat het knellen. Het gewone werk op straat moet ook door blijven gaan."

Burgemeester Bruls ziet ook al voor zich wie de ondersteuning moet bieden: "Ik zag dat Defensie Heumensoord ook een goede dienst heeft bewezen. Niet alleen op beveiligingsvlak, maar ook in de ondersteuning. Daarnaast denk ik dat ook particuliere beveiligingsdiensten kunnen ondersteunen."

Volgens de Nijmeegse burgervader is de opvang op Heumensoord "geen ideale plek voor de lange termijn."

Op Heumensoord in Nijmegen is nu een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kan uiteindelijk 3.000 vluchtelingen in dit tentenkamp onderdak bieden. Het tijdelijke kamp zal tot uiterlijk 1 juni 2016 blijven staan.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 8 OKTOBER 2015

Oud-minister van Defensie Job de Ruiter overleden

Naar vandaag is bekendgemaakt is op 4 oktober in zijn woonplaats Naarden op 85-jarige leeftijd de oud-minister van Justitie en Defensie Job de Ruiter overleden.

De Ruiter (CDA) was minister van Defensie in het kabinet-Lubbers I (1982-1986). Zijn staatssecretarissen waren partijgenoot Jan van Houwelingen en VVD'er Willem Hoekzema.

In dit kabinet en onder zijn ministerschap speelde de mogelijke plaatsing van achtenveertig kruisvluchtwapens (kruisraketten) op de Vliegbasis Woensdrecht. Tegen dat voorstel bestond grote maatschappelijke weerstand: in Amsterdam (1981) en Den Haag ('83) vonden massale demonstraties plaats. Die in Den Haag, welke 550.000 mensen op de been bracht, werd het grootste protest dat ooit in Nederland is georganiseerd.

Op 1 november 1985 werd bekend dat de plaatsing van kruisraketten in Nederland definitief niet doorging.

Als minister van Defensie was De Ruiter in 1983 en '84 ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van twee ongelukken met de AP-23 mortiermijn.

In 1984 bracht De Ruiter de Defensienota 1984-1993 uit. Continuïteit en vernieuwing waren hierin de centrale begrippen. Budgettaire problemen verhinderden dat een vergroting van de conventionele bewapening het verkleinen van het nucleaire aandeel mogelijk maakte.

Daarnaast werd het materieelbeleid meer gericht op het belang van de Nederlandse economie. Ook werd voortaan gestreefd naar het versterken van de Europese samenwerking op Defensiegebied, zowel in politieke zin als bij de productie en aanschaf van materieel. Tot slot was in de Defensienota 1984-1993 veel aandacht voor alle aspecten van kernbewapening en voor de onderhandelingen met de Sovjet-Unie over (kern)wapenvermindering.

In oktober 1995 zette hij als onafhankelijke adviseur van Defensie - de andere was de generaal b.d. Govert Huijser - zijn handtekening onder het Debriefingsrapport over de val van Srebrenica. Beiden stelden vast dat het Debriefingsrapport een representatief beeld gaf, maar volgens velen schoot het rapport tekort en schaadde het aanzien van de oud-minister.

Na zijn politieke loopbaan als Tweede Kamerlid en minister werkte Job de Ruiter eerst als procureur-generaal in Amsterdam en later als hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht aan de Universiteit van Utrecht.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 1 OKTOBER 2015

Amendementen CDA/SGP en ChristenUnie: in 2016 € 300 miljoen erbij voor Defensie

CDA/SGP en ChristenUnie willen dat het Defensiebudget in 2016 met respectievelijk € 200 miljoen en € 100 miljoen wordt verhoogd.

Daartoe dienden de partijen vanavond amendementen in tijdens de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer.

Volgens de Kamerleden Raymond Knops (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP) is "in deze tijden van internationale spanning" een versterking van Defensie "noodzakelijk en hard nodig."

Volgens Knops en Dijkgraaf (amendement 34300-X-8) moeten extra middelen worden benut "voor verbetering van de inzetbaarheid (mede met het oog op internationale missies), de versterking van de basisgereedheid, het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht, maar ook voor noodzakelijke investeringen en inlichtingencapaciteit."

CDA-fractieleider Sybrand Buma stelde vorige maand tijdens de algemene politieke beschouwingen al een verhoging van het Defensiebudget voor met € 200 miljoen. Het amendement doet volgens beide partijen ook recht aan een in 2014 aangenomen motie van de SGP die het kabinet opriep het de slagkracht van Defensie voor de komende jaren te versterken.

Daarnaast zou het volgens Dijkgraaf een "eerste substantiële stap" zijn om te voldoen aan de afspraken die premier Mark Rutte op 4 en 5 september vorig jaar heeft gemaakt bij de NAVO-top in Wales om het Defensiebudget binnen tien jaar te verhogen in de richting van de NAVO-norm van 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

De ChristenUnie-Kamerleden Gert-Jan Segers en Carola Schouten dienden amendement 34300-X-9 in, waarmee het Defensiebudget wordt verhoogd met € 100 miljoen.

"Om onze vrijheid te kunnen blijven verdedigen en ons ook te kunnen blijven inzetten voor vrede en gerechtigheid elders in de wereld is een extra investering in onze krijgsmacht nodig. De extra middelen dienen te worden aangewend voor de verbetering van de inzetbaarheid van de krijgsmacht, aanvulling van het tekort aan munitie en versterking van de inlichtingencapaciteit", aldus beiden CU-Kamerleden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...