NIET HET EERST, W╔L HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

OKTOBER 2016
M
D
W
D
V
Z
Z
2
3
5
6
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
27
28
29
31
      

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

ZONDAG 30 OKTOBER 2016

Dit jaar al ruim 5.500 Afghaanse militairen gedood

Uit een driemaandelijks rapport van het Amerikaanse agentschap Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) blijkt dat er tot en met 19 augustus dit jaar al ruim 5.500 Afghaanse militairen zijn gedood.

In totaal werden tot nu toe dit jaar, in een periode van 7½ maand, al 5.523 troepen van de Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF, Afghaanse veiligheidstroepen) gedood; 9.665 raakten er gewond. Dat blijkt uit cijfers die SIGAR heeft opgevraagd bij de United States Forces Afghanistan (USFOR-A).

In hetzelfde rapport staat dat 63.4% van de Afghaanse districten onder controle of invloed van de regering is.

Ook onder de burgers eist het conflict in Afghanistan een zware tol: volgens een rapport van de Verenigde Naties uit oktober jl. kwamen dit jaar al 2.562 burgers om het leven en raakten er 5.835 gewond.

Dit VN-rapport meldde ook dat een kwart miljoen Afghanen dit jaar al is gevlucht voor het conflict, terwijl er 225.000 Afghanen uit buurland Pakistan zijn teruggekeerd.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 26 OKTOBER 2016

Eddie van Roon: 'Dienstplicht niet van stal'

In het opiniestuk Dienstplicht niet van stal in het Eindhovens Dagblad laat historicus Eddie van Roon zijn licht schijnen over de plannen van CDA-voorman Sybrand Buma.

Buma is vˇˇr de dienstplicht, maar er zitten allerlei haken en ogen aan het opnieuw invoeren van een dienstplicht.

Van Roon promoveerde in 2013 aan de Universiteit van Amsterdam op De beleving van de dienstplicht door de Nederlandse bevolking in de negentiende eeuw.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 24 OKTOBER 2016

U.S. Marine Corps permanent in Noorwegen

Vanaf januari volgend jaar gaan de Verenigde Staten militairen van het U.S. Marine Corps stationeren in Noorwegen.

De maatregel is een waarschuwing aan Rusland dat in het noorden aan Noorwegen grenst; het land heeft een grens van zo'n 200 km met Rusland.

Tot nu toe had de VS geen troepen in Noorwegen. Het is voor het eerst sinds Noorwegen in 1949 lid werd van de NAVO dat de VS permanent troepen in dat land legert. Dat was eerder wel het geval bij oefeningen in NAVO-verband.

In totaal 330 mariniers zullen worden gelegerd in Vaernes in de omgeving van Trondheim in Centraal-Noorwegen, ▒ 1.000 km van de Russische grens.

De Amerikaanse militairen zullen regelmatig worden geroteerd en met Noorse eenheden onder arctische omstandigheden oefenen.

De Amerikaanse aankondiging past in de groeiende spanning tussen Oost en West, na de annexatie van de Krim in 2014, de almaar voortdurende humanitaire ramp in SyriŰ, de Russische interventie in het oosten van Oekra´ne en Amerikaanse beweringen van Russische betrokkenheid bij cyberhacks op Amerikaanse politieke organisaties en individuen.

In het persbericht zei de Noorse minister van Defensie Ine Eriksen Søreide: "We receive positive feedback from allies who find Norwegian cold-weather conditions ideal for training and exercises. [...] I am pleased to welcome additional American troops to train in our superb conditions."

Het U.S. Marine Corps heeft in Noorse grotten al jaren 'prepositioned' materieel liggen om de inzet van 15.000 mariniers in geval van oorlog mogelijk te maken, waaronder M1A1 Abrams tanks.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 21 OKTOBER 2016

NRC: Vaag mandaat voor blauwhelmen in Mali

Bij VN-vredesmissies bestaat grote spanning tussen het gebruik van geweld en volledige onpartijdigheid. In Mali hebben Nederlanders daar last van, aldus NRC Handelsblad.

Deze maand verlengde het kabinet de Nederlandse deelname in Mali - de grootste Nederlandse missie op dit moment - tot 2017. Met tot op heden 106 slachtoffers onder VN-slachtoffers is de missie ook een van de meest dodelijke VN-missies. Verschillende commandanten waren kritisch over de verlenging.

Uit gesprekken die de krant voerde met militairen en Defensiedeskundigen, blijkt dat het VN-mandaat dubbelzinnig kan worden ge´nterpreteerd. Hierdoor is er constante twijfel bij de commandanten over de onafhankelijke positie van de VN in Mali.

In 2000 publiceerde VN-diplomaat Lakhdar Brahimi het Report of the Panel on United Nations Peacekeeping. Hierin stelt hij dat onduidelijke mandaten voor VN-vredesmissies leiden tot onzekerheid in het veld over de vraag of met geweld mag worden ingegrepen. Zijn rapport wordt gezien als doorslaggevend voor de wijze waarop VN-missies worden vormgegeven. In 2008 voegde Brahimi daar de kritiek aan toe dat de VN steeds minder vaak als 'onpartijdig' worden gezien; zeker bij complexe conflicten met veel strijdende partijen zouden de VN als partijdig worden beschouwd.

Voor de uitzending naar Mali maakten Tweede Kamerleden zich dan ook zorgen, maar zowel de minister van Defensie als de Commandant der Strijdkrachten stelden hen gerust.

Hoewel het mandaat van de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) "veel meer ruimte biedt voor militair ingrijpen, de troepen beter zijn bewapend en er betere afspraken zijn over luchtsteun", aldus NRC Handelsblad, is dit mandaat volgens deskundigen te beschouwen als dubbelzinnig.

Het kan hier gebeuren dat een goed getrainde Apache-piloot vertwijfeld in de lucht hangt, wachtend op beslissingen die niet komen.

In een reactie neemt het kabinet afstand van de conclusies in het artikel; volgens de ministers is het mandaat "niet onduidelijk".

Rob de Rave, strategisch analist voor het The Hague Centre for Strategic Studies en betrokken bij de onderhandelingen over de Nederlandse inbreng bij de VN in New York, geeft echter aan dat er tegenstrijdigheden in het mandaat voor Mali staan.

Tegelijkertijd staat omschreven dat de missie volledig onafhankelijk moet zijn Ún dat de Malinese regering ondersteund moet worden bij de opbouw van de staat; terwijl die regering zÚlf wordt gezien als strijdende partij.

De Rave: "Als je geweld gebruikt, kies je al snel een kant. Zeker als bepaalde strijders je verdenken van partijdigheid omdat ze denken dat je samenwerkt met de regering. Wanneer mogen militairen precies geweld gebruiken? Voor bevelhebbers is dat niet helder."

Ook merkte De Rave tijdens de VN-onderhandelingen in New York dat West-Europese landen over het algemeen minder terughoudend zijn met toestemming voor stevig militair ingrijpen dan bijvoorbeeld Zuidoost-Aziatische landen: "Het komt met zo'n mandaat aan op de keuzes van de bevelhebbers ter plaatse."

In Mali levert dit vertwijfeling op over het geweldgebruik: als de VN-troepen niet ingrijpen, voldoen ze niet aan hun eigen mandaat omdat burgers gevaar kunnen lopen. Als ze wel ingrijpen, zoals volgens het mandaat mag, dan worden ze gezien als partijdig.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 12 OKTOBER 2016

Presentatie 'Mannen van staal' van Stephan de Vries

Op de Van Ghentkazerne in Rotterdam heeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plassschaert het eerste exemplaar in ontvangst genomen van Mannen van staal. Achter de schermen bij de officiersopleiding van het Korps Mariniers van Stephan de Vries.

Aan het Mariniers Opleidingscentrum in Rotterdam volgen de aspirant-officieren hun elf maanden lange Praktische-Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM).

De Vries (1984) - die als 18-jarige in 2003 zelf aan de POTOM begon maar de eindstreep niet haalde - noemt zijn boek op de website van het Ministerie van Defensie: "Een uniek kijkje over de schutting bij een van de zwaarste opleidingen binnen Defensie. En bovendien een kijkje in het hart en het hoofd van toekomstige officieren, die later mogelijk op leven en dood overal ter wereld de Nederlandse belangen dienen."

Stephan de Vries is fractiemedewerker van de VVD in de Tweede Kamer en ondersteunt Kamerleden op Defensiegebied.

Mannen van staal. Achter de schermen bij de officiersopleiding van het Korps Mariniers is verschenen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam met ISBN 9789046821275 en kost Ç 19,99.

Op de website van de uitgever noemt advocaat en reserveofficier der mariniers Geert-jan Knoops het boek: "Een waarheidsgetrouwe inkijk in de opleiding, die ik zelf in 1981 succesvol doorliep. Het boek laat zien wat het voor een mens betekent zijn fysieke en mentale grenzen op te zoeken."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

NIMH-onderzoek naar brand Middelburg 17 mei 1940 afgerond

Vanmiddag heeft een onderzoekscommissie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in het stadhuis in Middelburg de geschiedschrijving over de brand in deze stad op 17 mei 1940 overhandigd aan wethouder Johan Aalberts (Cultureel erfgoed).

Op die dag in 1940 werd een groot deel van de Middelburgse binnenstad door brand verwoest en bleef een troosteloze leegte achter.

Tot 2010 werd gesproken van een Duits bombardement: bij de 70-jarige herdenking trok stadsarchivaris Peter Sijnke in zijn boek 'Middelburg 17 Mei 1940. Het Vergeten Bombardement' de conclusie dat vooral sprake was geweest van Duitse beschietingen, aangevuld met onder andere Franse artilleriegranaten die een grote brand in de stad tot gevolg had.

Middelburger Ton Goossens heropende in zijn boek 'Gestold verleden. 17 mei 1940. Frans oorlogsgeweld op Middelbrug' (2012) de discussie door te stellen dat het alleen Franse granaten waren geweest die op Middelburg waren neergekomen.

Het rapport, De brand van Middelburg. Eindrapport van de commissie inzake de geschiedschrijving over de brand van Middelburg op 17 mei 1940 stelt: "De commissie onderschrijft de mogelijkheid dat ook Franse artilleriegranaten oorzaak van de stadsbrand geweest kunnen zijn, maar acht de conclusie dat meerdere oorzaken in het spel zijn geweest, namelijk Duitse en Franse artilleriegranaten en Duitse vliegtuigbommen, en dat Duitse artilleriegranaten daarvan de belangrijkste zijn, aannemelijker."

Het NIMH concludeert dat de vernietiging van het stadscentrum op 17 mei 1940 niet kan worden toegeschreven aan een gepland bombardement door de Duitse luchtmacht. "Nog minder is sprake geweest van een Duits terreurbombardement dat beoogde door het treffen van burgerdoelen de overgave van de stad en het eiland Walcheren af te dwingen."

De conclusie van de NIMH-onderzoekscommissie, bestaande uit Piet Kamphuis, Herman Amersfoort en Erwin Rossmeisl, is in lijn met de conclusie van Peter Sijnke en enkele andere historici.

Volgens Kamphuis is het misschien onbevredigend dat er geen stellige conclusies naar de schuldvraag kunnen worden getrokken, "maar dat gebeurt wel vaker in historisch onderzoek."

De commissie beveelt aan de gebeurtenissen van 17 mei 1940 op de monumenten te omschrijven als 'de brand van Middelburg' of 'de stadsbrand van Middelburg'. De naam verwijst dan naar het zichtbare en onbetwiste resultaat van de gebeurtenissen. De oorzaak van de brand zou het beste kunnen worden aangeduid als 'de oorlogshandelingen' of 'het oorlogsgeweld' van 17 mei 1940.

De gemeente Middelburg gaat de bordjes aanpassen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 11 OKTOBER 2016

Interview met minister in AD: "De Koude Oorlog is er in zekere zin nog steeds"

In een interview met het Algemeen Dagblad geeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert aan dat de Koude Oorlog geen vage herinnering uit het verleden is.

De situatie van nu is volgens de bewindsvrouw gevaarlijker dan de evenwichtsoefening tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie uit de vorige eeuw:

"De Koude Oorlog is er in zekere zin nog steeds. Niet dat er twee grootmachten zijn die elkaar in evenwicht houden, maar het leven Ó la toen, met grote propagandamachines, zie je wel nog steeds. Kijk maar naar Wit-Rusland, de achtertuin van Europa. De periode van toen gaat zich niet herhalen, maar wat je nu hebt, is misschien wel risicovoller. Het is onvoorspelbaar geworden. Nu zijn cyberaanvallen aan de orde van de dag met mogelijk vergaande gevolgen. Dat is helemaal nieuw. Er is terrorisme in onze binnensteden. Dat maakt dat het minder overzichtelijk wordt en daarmee risicovoller."

De minister is faliekant tegen herinvoering van de dienstplicht:

"Het bekt lekker. Maar ik vraag me af wat het oplevert. Activering van de dienstplicht vraagt om een enorme investering. [...] Met 'even' zes maanden opleiden ben je er niet. Bovendien kunnen dienstplichtigen alleen vrijwillig buiten NAVO-gebied worden ingezet. Dat creŰert onzekerheid. En dan nog praktisch: kijk wat er nodig is aan opleidingscapaciteit, legering, voertuigen, eten. Onder de streep pleit er dan weinig voor een activering van de dienstplicht."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 7 OKTOBER 2016

'Dagboek van het Thuisfront' gepresenteerd

Tijdens een ceremonie op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn heeft marinier Ivo van der Steen het eerste exemplaar van zijn boek Dagboek van het Thuisfront. Welcome to the jungle gepresenteerd aan weduwe Jessica en Raphael en Benjamin, de twee zoons van zijn boezemvriend Jeroen Houweling.

Op 17 april 2010 maakte een aanslag met een improvised explosive device in Afghanistan een einde aan het leven van de toen 29-jarige korporaal der mariniers Jeroen Houweling en de 23-jarige marinier Marc Harders.

Houweling en Harders patrouilleerden in een BSV-10 Viking-rupsvoertuig die deel uitmaakte van een eenheid die bezig was met een operatie in het Deh Reshan-gebied ten noordwesten van Tarin Kowt, hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan.

Van der Steen hield een dagboek bij waarin hij de gevolgen van het verschrikkelijke nieuws registreerde voor de twee zoons van korporaal Houweling. In 2010 reisde hij samen met Jessica Houweling naar de plek des onheils tijdens een nabestaandenreis van Defensie.

Het voorwoord in zijn 384 pagina's tellende boek is geschreven door de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp.

Dagboek van het Thuisfront. Welcome to the jungle is verschenen bij Booy Uitgevers onder ISBN 9789082580310.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINDAG 4 OKTOBER 2016

CDA en SGP: € 100 miljoen extra voor Defensie

De oppositiepartijen CDA en SGP willen dat de Defensiebegroting wordt aangepast en er in 2017 € 100 miljoen extra naar de krijgsmacht gaat.

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zei dit vandaag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de begroting. Het geld zou moeten komen van de kansspelbelasting. Regeringspartij VVD zei onlangs nog te streven naar fors meer geld voor Defensie, namelijk jaarlijkse verhogingen van € 1 miljard.

De regering maakte op Prinsjesdag bekend dat Defensie volgend jaar € 300 miljoen meer krijgt. Eerder werd nog fors bezuinigd op de strijdkrachten.

Militaire vakbonden klagen dat het in 2017 niet om € 300 miljoen meer gaat, maar feitelijk slechts om € 197 miljoen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 1 OKTOBER 2016

Eygelshoven na 10 jaar weer in handen VS

Defensie heeft vandaag de voormalige Prepositioned Organizational Materiel Storage in Eygelshoven weer overgedragen aan de Amerikaanse krijgsmacht. De Amerikanen gaan het terrein inrichten als Army Prepositioned Stocks Eygelshoven (APS-E).

Op de APS-E worden ▒ 1.600 voertuigen van een U.S. Armored Brigade Combat Team van de U.S. Army opgeslagen en onderhouden.

Een Armored Brigade Combat Team, "the army's primary armored force", bestaat uit zeven bataljons en telt onder andere M1 Abrams tanks, M2 Bradley Infantry Fighting Vehicles en M113's.

Het is nog onduidelijk wanneer de eerste voertuigen zullen arriveren.

De terugkeer van de Amerikanen is onderdeel van de maatregelen die de NAVO neemt "in het licht van de verslechterde veiligheidssituatie in Europa", aldus minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.

Sinds de Russische annexatie van de Krim en inmenging in Oekra´ne maakt de NAVO zich zorgen over de opstelling van de Russen. Een van de maatregelen die het bondgenootschap neemt is de opslag van materieel in Europa.

Defensie blijft eigenaar van het terrein en ondersteunt de Amerikanen bij zowel het onderhoud als de bewaking en beveiliging.

Afspraken over de overdracht van het terrein zijn vastgelegd in een Memorandum of Arrangement. Hierin is onder andere vastgelegd dat Defensie het terrein gebruiksgereed aan de Amerikanen overdraagt. Naar verwachting wordt nog deze maand de Technical Agreement getekend, waarin de nadere invulling en de financiŰle afspraken verder zijn uitgewerkt.

De komst van de APS-E levert waarschijnlijk ruim 100 banen op.

Op 30 september 2006 gaven de VS de POMS terug aan Nederland door de vermindering van de militaire aanwezigheid van de VS in Europa. In de jaren ervoor waren de POMS in Ter Apel, Coevorden, Vriezeveen en Brunssum al gesloten.

Na het vertrek van de Amerikanen uit Eygelshoven maakte het complex nog tweemaal een doorstart, maar in 2012 meldde de minister van Defensie dat het definitief zou worden gesloten.

Op het terrein zat tot voor kort een vestiging van het Financieel Administratie- en Beheerkantoor (FABK) van Defensie, dat wordt samengevoegd met het kantoor in Utrecht.

Een andere APS die de Amerikanen reeds hebben voorzien is de APS in DŘlmen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, 35 km van de Nederlandse grens. Dit is een voormalige materieelopslag van de British Forces Germany.

Het beheer van de Army Prepositioned Stocks wordt gevoerd door het U.S. Army Garrison Benelux.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...