NIEUWSARCHIEF SEPTEMBER 2011
Terug naar de homepage
 

SEPTEMBER 2011
M
D
W
D
V
Z
Z
   
3
4
10
16
18
21
25

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

VRIJDAG 30 SEPTEMBER

Rasmussen: niet minder uitgeven aan Defensie

Secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen van de NAVO heeft de Noord-Atlantische bondgenoten opgeroepen hun Defensiebudgetten af te schermen van bijkomende besparingsoperaties: "Veiligheid is geen bijkomstig extraatje, zelfs niet ten tijde van spaarzaamheid", benadrukte hij vandaag in het Crown Plaza Hotel in Brussel.

"Ik ben niet naïef. Ik weet dat we in tijden van besparingen niet extra kunnen uitgeven. Maar evenmin mogen we minder gaan spenderen", zei Rasmussen in de toespraak. De meeting in het hotel was georganiseerd door het European Policy Centre, een onafhankelijke denktank in Brussel.

Als oplossing blijft de Deen hameren op het gedeeld gebruik van militaire middelen binnen de alliantie. Bij de EU-landen van de NAVO drong hij erop aan te blijven investeren in Defensie: “We moeten prioriteiten stellen. We moeten ons specialiseren. En we moeten multilaterale oplossingen zoeken. Dat noem ik 'Smart Defence’", benadrukte Rasmussen.

‘Smart Defence’ – feitelijk de financiële toestand van de NAVO – wordt één van de centrale thema's op de eerstvolgende NAVO-topconferentie. Deze vindt volgend jaar mei plaats in Chicago.

Slimme verdedigingsstrategieën dringen zich op omdat veel NAVO-lidstaten de voorbije jaren al stevig hebben gesnoeid in hun Defensiebudgetten en nog steeds op zoek moeten naar bijkomende begrotingsbesparingen.

“’Smart Defence’ gaat over landen die meer veiligheid creëren, niet door de inzet van meer middelen, maar door betere coördinatie en samenhang”, aldus Rasmussen op 19 mei jl. tijdens zijn bezoek aan de Slowaakse Minister van Defensie Lubomír Galko.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 29 SEPTEMBER

Aanvaring met militaire pontonbrug over IJssel

Vanochtend rond 07.30 uur is in dichte mist het droge-ladingschip MS Letitia op een brugponton over de IJssel gevaren. Dat gebeurde op de tijdelijke oeververbinding tussen de Overijsselse oorden Olst (oostelijke oever) en Welsum (westoever). Dankzij spoedcommunicatie via de marifoon werd voorkomen dat ook het vrachtschip Cadenza tegen de brug zou varen.

De aanvaring veroorzaakte weinig schade, maar de wateroversteek van de troepen in het kader van de grootschalige oefening FALCON AUTUMN liep uren vertraging op.

De militaire operatie over de IJssek zou in gang zijn gezet voordat de rivier officieel was afgesloten voor de scheepvaart. Volgens de schipper van de Letitia, die “op dat moment nog geen honderd meter zicht” had, was aan Defensie een vergunning afgegeven vanaf half elf. Dat is drie uur later dan dat de aanvaring plaatshad. “Als we een half meter ernaast hadden gezeten was de situatie anders geweest en de gehele ponton meegenomen plus de mannen en vrouwen die erop stonden”, aldus de schipper in een reactie op de website Fok!

Door Defensie is afdoende gecommuniceerd dat de IJssel een aantal uren afgesloten zou zijn vanwege de oversteek.

De geladen MS Letitia voer voor de Cadenza. Toen het schip de ponton raakte, waarschuwde de schipper het achteropkomende schip via de marifoon.

Aanvankelijk annuleerde Rijkswaterstaat na de botsing en de daaropvolgende stremming de militaire overtocht. Na 14.30 uur kon de oefening alsnog worden hervat, opdat in totaal bijna vierhonderd voertuigen de pontonbrug hebben gepasseerd. Na de rivieroversteek vervolgde de troepenmacht haar weg richting Assen.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 28 SEPTEMBER

Eindevaluatie ISAF-missie in Uruzgan

De Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan heeft zichtbare resultaten opgeleverd. Dat stelt het kabinet in haar eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage aan de International Security Assistance Force (ISAF) over 2006-2010, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Tijdens de Nederlandse bijdrage aan de missie tussen 2006 en 2010 is de veiligheidssituatie in Uruzgan “geleidelijk verbeterd, is de economische ontwikkeling op gang gekomen en is het bestuur langzaam beter gaan functioneren”, aldus het kabinet.

De eindevaluatie behandelt de periode dat Nederland als lead nation binnen ISAF verantwoordelijk was voor Uruzgan, van 1 augustus 2006 tot 1 augustus 2010, de Deployment Task Force (DTF) in 2006 en de Redeployment Task Force (RDTF) die in

De missie in het Afghaanse Uruzgan heeft volgens de kabinetsevaluatie zichtbare resultaten opgeleverd. In de Afghaanse regio krijgen veel kinderen nu beter onderwijs dan vier jaar geleden, de gezondheidszorg is verbeterd en de provincie is zowel over de weg als door de lucht beter toegankelijk. Ook stelt het kabinet dat er meer economische bedrijvigheid is.

Toch is vier jaar volgens het kabinet onvoldoende geweest: “Vier jaar is niet genoeg geweest om de lokale Afghaanse overheid in staat te stellen volledig zelfstandig voor veiligheid, goed bestuur en ontwikkeling te zorgen.” Wel heeft de missie een "stevige basis" gelegd voor de Amerikanen en Australiërs, die de Nederlanders opvolgden in het gebied.

De missie in Uruzgan heeft uiteindelijk € 1,99 miljard gekost. Dat is, omgerekend over de TFU, DTF en RDTF, ruim € 1 miljoen per dag.

De evaluatie van de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Defensie is begeleid door onafhankelijke deskundigen. Zij noemen de kwaliteit van de gebruikte methode redelijk.

De belangrijkste bevindingen uit de eindevaluatie zijn:

ALGEMEEN

- De Nederlandse deelname aan ISAF was, in vergelijking met eerdere Nederlandse vredesmissies, omvangrijk en gecompliceerd.
- Vier jaar was niet genoeg om de lokale Afghaanse overheid in staat te stellen zelfstandig voor veiligheid, goed bestuur en ontwikkeling te zorgen. De geboekte vooruitgang is fragiel en niet onomkeerbaar.
- De missie is duurder uitgevallen dan verwacht en vroeg meer van het materieel dan bij voorbaat gedacht.
- Op voorhand was onvoldoende rekening gehouden met de lokale omstandigheden en de grote complexiteit van de problemen in Uruzgan.
- Het lerend vermogen van de Nederlanders in Uruzgan was groot: al tijdens de missie is een aantal lessen geleerd en in de praktijk gebracht.
- De zogeheten 3D-benadering (defensie, diplomatie en ontwikkeling) is effectief geweest.

VEILIGHEID

- Nederland slaagde er in het merendeel van de bevolking in Uruzgan meer veiligheid te bieden. Er waren echter niet altijd genoeg troepen beschikbaar om permanent bescherming te bieden.
- De aanwezigheid van het Afghaanse leger groeide tijdens de Nederlandse missie. Tot 2010 leidde Nederland ongeveer 1000 agenten op.
- Het is niet gelukt tijdens de missie de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bewoonde gebieden over te dragen aan de Afghanen, zoals wel de bedoeling was. Dat legde extra beslag op de Nederlandse militairen.

BESTUUR

- Nederland werkte aan het verbeteren van het bestuur van Uruzgan, maar werd ondermijnd door het ontbreken van de Afghaanse politieke wil op het hoogste niveau. De capaciteitsopbouw van het bestuur verliep dan ook moeizaam. Daardoor kwam de missie slechts tot bescheiden resultaten.
- Er is een omslag gekomen in de machtsverhoudingen binnen de provincie, doordat Nederland alle stammen actief wilde laten deelnemen aan de ontwikkeling van het gebied. Het heeft echter niet geleid tot het inperken van de invloed van informele machthebbers.

SOCIAAL-ECONOMISCH

- Boeren is een alternatief geboden voor het verbouwen van papaver (waarvan drugs kan worden gemaakt). Zij kregen nieuwe gewassen, zoals saffraan en fruitbomen.
- Onderwijs en gezondheidszorg zijn aanzienlijk verbeterd.
- De economische bedrijvigheid is toegenomen. Ook is er veel meer geld in omloop en zijn er enkele banken geopend in Tarin Kowt.
- De toegankelijkheid van Uruzgan is verbeterd, onder meer door de aanleg van de eerste geasfalteerde weg van Tarin Kowt naar Chora.

Terug naar Boven

Minister benoemd nieuwe CDS en C-LAS

In juni 2012 zal generaal-majoor Tom Middendorp generaal Peter van Uhm opvolgen als Commandant der Strijdkrachten. Dat heeft Minister van Defensie Hans Hillen besloten.

Als opvolger van generaal Dick Berlijn was Van Uhm sinds 17 april 2008 Commandant der Strijdkrachten. Een dag na zijn benoeming sneuvelde zijn zoon Dennis (23) op missie in Afghanistan door toedoen van een improvised explosive device. Voor generaal Van Uhm komt na ruim vier jaar CDS-schap een einde aan een imposante militaire carrière, die begon in 1972. De hoogste militair van Nederland gaat in juni volgend jaar met functioneel leeftijdsontslag.

De komende maanden gaat Van Uhm de reorganisatie van Defensie "goed op het spoor" zetten. Zijn opvolger Middendorp, nu nog directeur Operaties Defensiestaf, gaat na de reorganisatie van de krijgsmacht een "toekomstgerichte en bestendige" organisatie maken

Middendorp werd op 6 september 1960 geboren in het Gelderse Rheden. Hij begon zijn loopbaan in 1979 aan de Koninklijk Militaire Academie, gevolgd door een jaar specialistische opleiding aan het Genieopleidingscentrum in Vught. Vervolgens heeft hij diverse functies vervuld binnen de genie en was hij betrokken bij de missies in Bosnië, Afghanistan, Irak en Macedonië.

Ter voorbereiding op zijn functie als Commandant der Strijdkrachten wordt generaal-majoor Middendorp vanaf 4 januari 2012 belast met werkzaamheden en projecten bij de Defensiestaf en wordt hij bevorderd tot luitenant-generaal.

Volgens ACOM-voorzitter Jan Kleian is Middendorp “een aimabele, uiterst correcte man die net als Peter van Uhm een mensenmens is”.

Links de huidige Commandant der Strijdkrachten, generaal Peter van Uhm, rechts zijn opvolger per juni 2012: generaal-majoor Ton Middendorp.

Naast een nieuwe CDS heeft de minister ook een nieuwe Commandant der Landstrijdkrachten (C-LAS) benoemd. De huidige C-LAS, luitenant-generaal Rob Bertholee, wordt op 25 oktober a.s. opgevolgd door generaal-majoor Mart de Kruif. De commando-overdracht zal plaatsvinden op de Legerplaats Oldebroek (’t Harde). De Kruif, sinds mei 2010 Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten, wordt op 17 oktober bevorderd tot luitenant-generaal.

Generaal-majoor De Kruif begon zijn carrière in 1977 aan de Koninklijke Militaire Academie. In ’91 voltooide hij de Hogere Militaire Vorming en in 1994 volgde hij een opleiding aan de Führungsakademie van de Bundeswehr in Hamburg. Na een plaatsing bij de Directie Operatiën van de Landmachtstaf in Den Haag, voerde De Kruif vanaf de Legerplaats Seedorf in Duitsland het commando over 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers; in 2001 werd hij naar Bosnië uitgezonden om datzelfde bataljon te leiden als deel van de missie SFOR.

In 2002 studeerde De Kruif aan het Amerikaanse U.S. Army War College (USAWC), waarbij hij slaagde voor de Master of Strategic Studies (MSS). Hierna vervulde hij verschillende functies in de Landmachtstaf en de Defensiestaf. In 2007 werd hij commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade te Havelte en tot november 2009 was De Kruif een jaar lang commandant van het Regional Command South in Kandahar, Afghanistan. Hier leidde hij ruim 40.000 ISAF-militairen.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 27 SEPTEMBER

Zeventien (oud-)militairen geëerd voor inzet tsunami 2004

Op de Vliegbasis Eindhoven heeft Defensie vandaag  17 (oud-)militairen geëerd voor hun inzet na de verwoestende tsunami die in 2004 grote delen van Azië trof. Zij kregen een herinneringsmedaille uitgereikt.

De militairen werkten als bemanning van de KDC-10, het transportvliegtuig waarmee hulpgoederen naar de rampgebieden werd gebracht. Op de terugweg nam het vliegtuig slachtoffers mee.

Door de tsunami kwamen zeven jaar geleden op tweede kerstdag ongeveer 230.000 mensen om het leven.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 26 SEPTEMBER

Beeldbank NIMH: tienduizenden militair-historische foto’s online

Vanmiddag zijn tenminste 150.000 historische militaire foto’s van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) op het internet gezet. Voormalig Commandant der Strijdkrachten, generaal b.d. Dick Berlijn, heeft op de Prinses Julianakazerne in Den Haag de openingshandeling verricht voor de nieuwe Beeldbank van het NIMH.

Onder de aanwezigen was onder andere de 89-jarige Ted van Meurs, die als arts van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) de oorlog in Korea meemaakte.

Met de Beeldbank is een unieke collectie historisch fotomateriaal algemeen toegankelijk geworden. Tot het assortiment behoren bijvoorbeeld foto’s over de meidagen van 1940, de dekolonisatieperiode in Nederlands-Indië, de watersnoodramp in 1953, maar ook van (trein)kapingen, tanks, vliegtuigen en schepen. De collectie gaat terug tot de 19de eeuw, de begintijd van de fotografie. Een van de oudste foto's dateert uit 1916: hierop staan zeven Farmans die op 29 februari 1916 zijn aangekomen op de Vliegbasis Gilze-Rijen. Dat vliegtuig is ontworpen door de Franse gebroeders Henri en Maurice Farman.

De totale fotocollectie van het NIMH bevat ± 2 miljoen beelden uit de geschiedenis van de vier krijgsmachtdelen. Een groot gedeelte van de foto’s is afkomstig van de fotodiensten die Defensie door de jaren heen heeft gekend, als laatste vertegenwoordigd door de Audiovisuele Dienst Defensie. Maar ook foto’s van particulieren zijn sterk vertegenwoordigd.

De website is te vinden op http://nimh-beeldbank.defensie.nl/.

Terug naar Boven

Oefening FALCON AUTUMN van 11 AMB begint

In Noord-Nederland vindt vanaf vandaag tot 7 oktober de oefening FALCON AUTUMN plaats. In deze grootste militaire oefening sinds vijftien jaar gaat 11 Air Manoeuvre Brigade (11 AMB) het vernieuwde concept luchtmobiel optreden met alle ins en outs beproeven.

Dit aangepaste concept houdt onder andere het gebruik van de Gemotoriseerde Battle Group en de zware wapencompagnieën van de drie infanteriebataljons in.

Daarnaast is ‘FALCON AUTUMN’ bedoeld als testcase voor de Combat Readiness Evaluation (CREVAL) in het najaar van 2012. Met deze inzetbaarheidsevaluatie in de Field Training Exercise ‘PEREGRINE SWORD’ hoopt 11 AMB vormbehoud te tonen in het air manoeuvre-optreden en haar operationele gereedheid (OGS) bevestigen. Dat gebeurde voor de eerste maal in 2003 tijdens de oefening ‘GAINFUL SWORD’ in Polen.

11 AMB is het operationele samenwerkingsverband van grondcomponent 11 Luchtmobiele Brigade en luchtcomponent Defensie Helikopter Commando(DHC), gecommandeerd door respectievelijk brigadegeneraal Otto van Wiggen en commodore Theo ten Haaf.

± 2.500 militairen van 11 Air Manoeuvre Brigade en andere onderdelen, 400 voertuigen en 15 helikopters zullen zich aan de hand van realistische oefenscenario’s verplaatsen in het noorden van Nederland. Die verplaatsingen gaan zowel over de weg als via het luchtruim. Gepland zijn onder andere air assaults, helicopter raids en paradroppings.

Tijdens ‘FALCON AUTUMN’ zullen de eenheden vanuit Schaarsbergen en Deelen - respectievelijk de thuisbases van 11 LMB en de locatie van het oefenvliegveld van het DHC - in een brede strook richting de noordelijke provincies trekken om daar het gebied rond Assen veilig te stellen. Een groot deel van de acties vindt plaats buiten de militaire oefenterreinen, waarbij de ‘verovering’ van het TT Circuit Assen het zwaartepunt is.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 24 SEPTEMBER

Prins van Oranje bezoekt Korps Nationale Reserve

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft vandaag op De Harskamp een werkbezoek gebracht aan het Korps Nationale Reserve (Natres). Bij aankomst werd hij verwelkomd door de Plaatsvervangend Commandant der Landstrijdkrachten, generaal-majoor Mart de Kruif.

Het werkbezoek in de Gelderse gemeente, dat plaatshad tijdens de landelijke schiet- en vaardigheidswedstrijden, begon met een rondetafelgesprek en een kennismaking met de bataljonscommandanten van het korps. Daarna bezocht de Prins, gekleed in het camouflagetenue van de KL, een aantal wedstrijdonderdelen. Na afloop sprak hij met de deelnemende militairen.

Sinds 1948 maakt de Natres deel uit van de Koninklijke Landmacht. De Natres bestaat uit ± 3.800 militairen en is verdeeld over vijf regionale bataljons. Sinds kort is de aansturing van deze bataljons operationeel ondergebracht bij de brigadestaven van 11 LMB, 13 Mechbrig en 43 Mechbrig.

Terug naar Boven

Eerste bezoek MinDef en CDS aan Kunduz

Minister van Defensie Hans Hillen heeft vandaag voor het eerst de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz bezocht. Hillen betuigde daarmee steun aan de Nederlandse militairen en toonde belangstelling voor hun werk.

Hillen was vooral benieuwd naar de ervaringen van de militairen: “Kijken of ze goed in hun vel zitten, hoe hun ogen staan, of ze er zin in hebben en ook of ze klachten hebben.” In ieder geval vond hij de aankleding van het Duits-Nederlandse Kamp Kunduz en de sfeer "voortreffelijk". Zijn algemene indruk was positief.

In de alcoholvrije Nederlandse bar op het kamp heeft Hillen de militairen toegesproken en bedankt voor hun inzet.

De minister bezocht Kunduz samen met de Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Peter van Uhm. Ook Van Uhm, die de missie eveneens voor het eerst bezocht, sprak zijn waardering uit voor het werk van zijn mannen en vrouwen: “Jullie zijn degenen die de trend zetten. We zijn hier om het Afghaanse land verder vooruit te helpen.”

Verder prees de CDS de prima samenwerking met de Duitsers, die de leiding hebben in Kunduz en mede zorgen voor de veiligheid van de Nederlanders.

Behalve aan Kunduz brachten de bewindsman en de hoogste militair van Nederland een werkbezoek aan Nederlanders in de Afghaanse hoofdstad Kabul en in Mazar-e-Sharif. Vanuit die laatste plaats, hoofdstad van de provincie Balkh, zullen binnenkort vier Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen en 120 militairen de missie in Kunduz ondersteunen.

Tijdens het bezoek van Hillen en Van Uhm werd bekend dat de eerste politietrainingen al op 1 oktober a.s. beginnen. Hierbij zal een groep van dertig Afghaanse politieagenten het spits afbijten.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 23 SEPTEMBER

Experimentele binationale oefening COMMON EFFORT ten einde

Met een symposium waar de eerste ervaringen en het voorbereidingsproces werden geëvalueerd, is vandaag de experimentele binationale oefening ‘Common Effort’ beëindigd. De oefening van een week vond plaats onder leiding van de Ministeries van Buitenlandse Zaken uit Nederland en Duitsland.

In ‘Common Effort’ beoefende de staf van 1 German/Netherlands Corps (1 GNC) uit Münster, onder leiding van luitenant-generaal Ton van Loon (C-1 GNC), met verschillende civiele deelnemers en vertegenwoordigers van Internationale Organisaties, het gezamenlijk plannen en afstemmen van een mogelijke missie naar een fictief crisisgebied.

De civiele deelnemers, waaronder Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Polizei-Führungsakademie Münster en Universität Münster, waren in deze oefening voor het eerst vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de oefendoelstellingen en het scenario.

Naast de ruim 450 militairen afkomstig uit twaalf landen, werkzaam op het hoofdkwartier, waren er ruim 130 vertegenwoordigers van meer dan twintig civiele organisaties aanwezig.

Recente vredesmissies hebben uitgewezen dat de Comprehensive Approach – een goed afgestemde samenwerking van militairen, diplomaten en hulpverleners – cruciaal voor het succes. Militairen en deelnemers van civiele organisaties voeren tegenwoordig onafgebroken overleg om de samenwerking bij ernstinzet in crisisgebieden te verbeteren. Hierbij is het goed te onderkennen dat diplomaten en ontwikkelingsorganisaties in de regel een langetermijnperspectief hebben.

Luitenant-kolonel Jaco Brosky van het projectteam ‘Common Effort’: “Jarenlang werd de civiele inbreng tijdens oefeningen beperkt tot rollenspelers. De gezamenlijke ervaringen in missies hebben uitgewezen dat deze opzet niet langer toereikend is.”

Terug naar Boven

Defensie en BuZa vragen advies over reactie op cyberaanvallen

De Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Uri Rosenthal en Hans Hillen, hebben zowel de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) als de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) gevraagd uit te zoeken wat de ontwikkelingen op cybergebied aan invloed hebben op het buitenlands-, veiligheids- en Defensiebeleid.

De AIV is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie. De CAVV adviseert de Eerste en Tweede Kamer over internationaal recht.

In mei jl. werd bekend dat de Verenigde Staten een cyberaanval zien als een “act of war” (oorlogsdaad), waarop militaire acties kunnen volgen. In navolging wil Nederland nu weten onder welke omstandigheden een cyberaanval kan worden beschouwd als een gewapende aanval waartegen – uit zelfverdediging – geweld kan en mag worden gebruikt.

Ook willen de bewindslieden weten wanneer er sprake is van het toepassen van het humanitair oorlogsrecht op acties in het 'digitale domein'. Rosenthal en Hillen beschouwen het 'digitale domein' - naast land, lucht, zee en ruimte - als de vijfde dimensie waarin sprake kan zijn van militair optreden.

Nog op 13 april jl. gaf minister Hans Hillen in een toespraak op de conferentie Cyber Operaties van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs aan dat in het digitale domein de aanvaller sterk in het voordeel is en dat  we het digitale domein in de oorlogvoering zeker niet kunnen veronachtzamen.

“Op grond van welke politieke en militaire doelstellingen moeten operationele cybercapaciteiten worden ontwikkeld en kunnen worden ingezet? Wat is de aard en rol van operationele cybercapaciteiten bij militaire operaties?", staat in de brief van de ministers aan AIV en CAVV. De ministers willen ook weten op welke wijze internationale samenwerking kan bijdragen tot de effectieve bescherming tegen de cyberdreiging.

Het advies moet in december a.s. gereed zijn.

Terug naar Boven

Fototentoonstelling 'Cutting Bora Winds' in Amsterdam

Om 20.00 uur vanavond wordt in Galerie ArtSpace 50 in Amsterdam de fototentoonstelling ‘Cutting Bora Winds’ van sergeant-majoor Gerben van Es en sergeant Rinze Klein geopend. Beiden hebben als combat-fotograaf in Afghanistan gewerkt.

Gerben van Es (1973), momenteel werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht op de Vliegbasis Woensdrecht, heeft fotografische vormgeving gestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Sinds 2004 is Van Es vrijwel ieder jaar uitgezonden geweest; sinds 2006 werkt hij als combat-fotograaf bij de Audiovisuele Dienst Defensie (AVDD). De AVDD verzorgt voor Defensie alle audiovisuele producten op het gebied van beeld, geluid en fotografie.

In de serie foto's die te zien zijn tijdens deze expositie krijgt de bezoeker een beeld van de rauwe realiteit in Afghanistan alsook van de schoonheid en cultuur in het land.

Ook AVDD-collega Rinze Klein (1977) laat op geheel eigen wijze zien wat hij in Afghanistan voor de lens kreeg. Als militair is hij niet beperkt in zijn keuzes om de esthetische waarheid op de gevoelige digitale plaat te zetten. Dat ziet hij als een voordeel voor het uitoefenen van zijn beroep als fotograaf. 

Galerie ArtSpace 50 is gelegen aan de Herengracht 88 sous, 1015 BS Amsterdam. De galerie is geopend op afspraak ťn op zondagen tussen 15.00 en 19.00 uur. De fototentoonstelling kan tot 30 oktober a.s. worden bezocht.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 22 SEPTEMBER

Kamervragen over uitspraken NOV in Carré

De Tweede Kamerleden Wassila Hachchi en Pia Dijkstra, beiden van D’66, hebben Kamervragen gesteld over de uitspraken van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) over de deelname van Defensie aan de Gay Pride, het jaarlijkse homo-evenement in de Amsterdamse grachten.

De Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) - met bijna 4.800 leden de grootste vereniging voor officieren van alle krijgsmachtdelen, keurt in de redactionele rubriek ‘Prikken en Prikkels’ (Gay Pride, Defensie Pride?) in het septembernummer van het blad Carré de deelname van militairen aan de Canal Parade af. De NOV stelt dat de krijgsmacht hiermee een verkeerd visitekaartje heeft afgegeven.

De redactie van Carré is van mening dat de deelname aan de Gay Pride "vreselijk uit de toon viel" en dat het optreden al snel belandt in de "categorie platvloers gedrag". De redactie schrijft in het blad: "Door deelname aan de Gay Pride en zo op deze wijze de krijgsmacht te (laten) etaleren, hebben we de natie niet goed op de kaart gezet. Wij herkennen ons niet in deze vertoning en vinden dat Defensie met deelname aan een dergelijk carnavalesk feestje in de grachtengordel een verkeerd visitekaartje van de krijgsmacht afgeeft. Vooralsnog raakt deelname van Defensiemedewerkers met een eigen boot aan deze parade kant noch wal."

Volgens Hachchi zou het huidige Defensiebeleid gericht moeten zijn op de acceptatie van homoseksuelen, maar wijzen deze uitspraken daar niet op. Ze vindt dat de Minister van Defensie hier afstand van moet nemen en de NOV moet aanspreken. Dijkstra laat zich in soortgelijke bewoordingen uit: “Defensie laat zich tijdens de Gay Pride van haar beste kant zien, maar vervolgens wordt er van binnenuit negatief gesproken over homoseksualiteit. Ik wil dat homoseksuelen zichzelf kunnen zijn, ook in deze organisatie en ik wil dat minister Van Bijsterveldt ons hierin steunt.”

Twee jaar geleden mochten militairen nog niet meevaren van het Ministerie van Defensie, afgelopen jaar mocht dat alleen op persoonlijke titel. Dit jaar was Defensie begin augustus voor het eerst met een eigen boot tijdens de Canal Parade vertegenwoordigd. Daarbij voeren militairen op initiatief van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK) in uniform mee door de Amsterdamse grachten.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 20 SEPTEMBER

Prinsjesdag 2011 betekent Rijksbegroting 2012

Traditioneel is vandaag op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, de Rijksbegroting voor het volgend jaar gepresenteerd. De titel is 'Koersvast in onzekere tijden'. Na de Troonrede van Hare Majesteit Koningin Beatrix, bood Minister van FinanciŽn Jan Kees de Jager de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan.

In 2012 wordt onder andere bespaard op het budget voor ontwikkelingssamenwerking, kinderopvangtoeslag en Defensie. De begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie vormen hoofdstuk X (10) van de Rijksbegroting 2012.

Defensie bezuinigt op grond van het Regeerakkoord € 400 miljoen, plus € 173 miljoen  om tekorten uit het verleden op te lossen. Bovendien loopt de personele vulling verder terug, terwijl de materiŽle tekorten nog niet zijn ingelopen. De operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht is daardoor volgend jaar aan beperkingen onderhevig. Toch blijft het (politieke) ambitieniveau gelijk.

De inzet in de reeds lopende operaties en afspraken met civiele autoriteiten voor de Interdepartementale Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) zijn niet in het geding. De krijgsmacht blijft ook inzetbaar om de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden en de internationale rechtsorde zo nodig gewapenderhand te verdedigen.

De komende jaren moet Defensie volgens het Regeerakkoord structureel € 635 miljoen bezuinigen. Daarnaast zijn er extra besparingen nodig om eerder ontstane tekorten op te lossen en financiŽle ruimte te creŽren voor het al dan niet gedwongen laten afvloeien van duizenden personeelsleden. Daardoor bedragen de bezuinigen van Defensie in totaal structureel circa € 1 miljard. 

Ondanks de bezuinigingen blijft Defensie investeren in de digitale weerbaarheid. Hierbij hebben cyberoperaties de aandacht. Ook onbemande vliegtuigen (na 2012) en geheime kosten worden ontzien.

Om verder te kunnen blijven investeren, verkoopt Defensie materieel. Hieronder de vele tientallen Leopard 2A6-gevechtstanks van de twee opgeheven tankbataljons. Ondanks deze materiŽle aderlating voor de gevechtskracht van de Koninklijke Landmacht, zijn er naar aanleiding van de presentatie van de beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld’ door Minister van Defensie Hans Hillen op 8 april jl., in de tussentijd in de Tweede Kamer moties aangenomen die ook zullen worden uitgevoerd.

Zo komen onder andere alle vier de in aanbouw zijnde patrouilleschepen in dienst. Tot en met 2017 blijven in totaal acht Cougar-transporthelikopters behouden, voor onder meer Search and Rescue (SAR)-taken op de Noordzee en het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden. Voor het oefen- en trainingsprogramma van de krijgsmachtdelen blijven vijftig extra sportinstructeurs in dienst. Bovendien zal het aantal dienstauto’s met een extra tweehonderd worden verkleind en zal de inhuur van transport worden beperkt.

Alles bij elkaar voorspelt de bewindsman "een moeilijk jaar" voor Defensie.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 19 SEPTEMBER

Egon Beaart: 'hokjesgeest' en 'groepsdenken' bij Defensie

In de Volkskrant concludeert Defensiemedewerker Egon Beaart - onder meer op basis van een enquête onder en interviews met circa 300 collega's en externe deskundigen - dat Defensie lijdt onder besluiteloosheid, een overmaat aan regels, angst om initiatieven te nemen en onderling wantrouwen.

Beaart, tot voor kort plaatsvervangend hoofd bij het stafbureau Leiderschap Defensie die ruim dertig jaar als militair en defensieambtenaar werkt, voerde het onderzoek uit om een titel in Master of Business Administration (MBA) te verwerven aan de Business School Nederland in Buren.

Hij wil niet alleen maar blootleggen wat er mis is, maar vooral suggesties doen voor verbeteringen. Beaart vindt dat Defensie moet investeren in persoonlijk leiderschap: “Tijdens militaire operaties zoals in Afghanistan is daar wel ruimte voor, maar bij de “vredesbedrijfsvoering” in eigen land niet.”

Beaart maakt onder andere gewag van een uit de hand gelopen 'handtekeningencultuur' die verlammend werkt. Collega's durven elkaar niet aan te spreken op ongewenst gedrag. Leidinggevenden weten niet wat er op de werkvloer leeft. Gebrek aan communicatie leidt tot angst en wantrouwen. Er is sprake van 'hokjesgeest' en 'groepsdenken'.

Het zit Beaart dwars dat “er niets gebeurt” met eerder kritisch onderzoek, zoals dat van de commissie-Staal, na berichten in 2006 over seksueel wangedrag op een marineschip. "Er werden wel allerlei trajecten uitgestippeld om ongewenst gedrag tegen te gaan, maar die werden niet volgehouden. De meeste initiatieven bloeden dood."

Beaart bepleit “een onorthodoxe aanpak” om de problemen op te lossen: een transitieteam: "Een team van 15 tot 20 personen, dwars door de organisatie heen, divers in rang en stand, gaat ervoor zorgen dat leiderschap op een hoog niveau getild wordt." Het team zou ten minste een jaar of vijf moeten bestaan. "Veranderingen gaan langzaam, zeker bij een grote organisatie als defensie.”

Het ministerie wil niet inhoudelijk reageren, maar geeft wel aan dat Defensie leiderschap serieus neemt. Ook geeft Defensie aan dat het onderzoek van Beaart nader zal worden bestudeerd “om te kijken in hoeverre we het kunnen meenemen in onze omgang met leiderschap.”

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER

Première van monoloog 'Af - Terug naar Srebrenica'

In De Balie in Amsterdam is vanavond de première gespeeld van de monoloog Af - Terug naar Srebrenica.

De monoloog ‘Af – Terug naar Srebrenica’ wordt gespeeld door de acteur Cees Geel. Hij speelt hierin Ben Verburg, Dutchbatter tijdens de val van de moslimenclave Srebrenica in BosniŽ. Op zoek naar hoop tegen de wanhoop wil hij terug naar de enclave, maar zijn vrouw zegt: “Als je teruggaat, ga ik van je af.”

'Af - Terug naar Srebrenica', première zaterdag 17 september, DE BALIE, Amsterdam

Cees Geel debuteerde in 1993. Zijn doorbraak kwam in 2003 in de musical ‘3 Musketiers’, waarvoor hij als beste mannelijke bijrol de John Kraaijkamp Musical Award won. In 2004 kreeg Geel een Gouden Kalf voor 'beste acteur' voor zijn hoofdrol van hasjdealer Simon in de gelijknamige film (2004) van regisseur Eddy Terstall.

Voor een publiek van 150 genodigden speelde Cees Geel vanavond ‘Af – Terug naar Srebrenica’. Vanaf de achterste rij van het theater daalde Geel af naar de planken. In spijkerbroek, wit overhemd, onder de arm een oranje doos met een paar nieuwe Nike-sportschoenen.

Daar stond Ben, de Dutchbat-veteraan die zijn dagen slijt in een schoenenmagazijn. Hoorbaar cynisch geworden. Ben nam het publiek, in hardop uitgesproken gedachten, mee naar de (aanloop naar en afwikkeling van) een uitzending die het leven van velen heeft gevormd. Een afwikkeling die voor de meesten heel erg lang is gaan duren.

Ben balanceert tussen schuld en onschuld, vrees en hoop. Begrijpt dat zijn vrouw hem niet begrijpt, maar eigenlijk ook weer niet. Hij wil de uitzending afsluiten, niet in de laatste plaats door die Nikes aan iemand daar af te geven. Plaatsvervangend. Maar zijn vrouw zegt het nu eenmaal duidelijk: “Als je teruggaat, ga ik van je af.”

Wat is hem daar overkomen? Wat deed hij of liet hij na, hoe werkt dat tot op de dag van vandaag in zijn leven door?

Cees staat daar als een echte Ben-veteraan. Hij IS er écht geweest. Alles klopt. De maniertjes, het taalgebruik, de overdenkingen. Alles… en natuurlijk zijn 'kale bats'. Je kunt een speld horen vallen.

Wat niet onvermeld mag blijven: dat wat Cees-annex-Ben daar ten tonele brengt, die prachtige tekst, is geschreven door Kees van der Zwaard. Een zeer herkenbare en ontroerende verwerking van anderhalf uur!

Terug naar Boven

Herdenking airborne landingen op Ginkelse Heide

Vanochtend hebben op de Ginkelse Heide, aan de provinciale weg N224 (Arnhem-Ede), maar liefst 1.000 parachutisten de airborne landingen uit 1944 dunnetjes overgedaan. In Nederland is een luchtlanding met zoveel parachutisten uniek. De harde wind gooide enigszins roet in het eten; bij de landingen raakten enkele parachutisten lichtgewond. Toch besloot de organisatie dat de drie geplande grote droppingen konden doorgaan.

De paralandingen gaven het publiek een indruk hoe de droppings van september 1944 er hebben uitgezien. Toen landde op de Ginkelse Heide een veelvoud aan Britse parachutisten die de Arnhemse Rijnbrug moest veroveren.

De herdenking, bekend onder de naam Memorial Jump Market Garden, vond voor de 67ste keer plaats. Afgelopen woensdag 14 september gaf de Edese burgemeester Cees van der Knaap bij de première van de documentaire A Heath Too Far aan dat de landing ditmaal plaatsvindt in het kader van een NAVO-oefening: “Anders kunnen we nooit zo groots aanpakken.”

Circa 15.000 belangstellenden hadden zich op de heide verzameld. Speciaal voor deze gelegenheid kwamen onder andere veertig hoogbejaarde Arnhem-veteranen uit Groot-BrittanniŽ over.

Reservisten van het Britse 4th Battalion The Parachute Regiment (4 PARA), militairen van 11 Luchtmobiele Brigade en para’s uit onder meer BelgiŽ, ItaliŽ en de Verenigde Staten sprongen tijdens de airborne landingen uit diverse vliegtuigen, waaronder de Hercules C-130. Zo’n twintig jonge parachutisten van Parachute Group Holland sprongen uit een Douglas DC-3 Dakota uit 1943.

Na de landingen volgde de officiŽle herdenkingsplechtigheid, waarbij burgemeester Van der Knaap en Lieutenant Colonel  John Boyd, Commanding Officer van 4  PARA, toespraken hielden. Bij het airborne monument aan de N224 werden kransen gelegd en volksliederen gespeeld.

Ter gelegenheid van deze herdenking ging afgelopen week de 50 minuten durende documentaire A Heath Too Far (`Een hei te ver') in bioscoop Cinemec in Ede in première. Deze brengt nieuwe feiten over de Slag om Arnhem aan het licht.

De documentaire van Herman Rolleman vertelt het verhaal van de eerste dagen van operatie Market Garden. De Ginkelse Heide was het landingsgebied voor de 4th Parachute Brigade onder leiding van Brigadier John Hackett. Die landde op 18 september 1944, de tweede dag van de operatie, op drop zone Y (DZ Y). Vanaf DZ Y moest de brigade verplaatsen om het gebied ten noordwesten van Arnhem bezetten.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 15 SEPTEMBER

Minister Hillen betreurt uitlatingen over Kunduz

Minister van Defensie Hans Hillen heeft vanavond in een debat in de Tweede Kamer beloofd zijn uiterste best te doen om niet meer de mist in te gaan met uitlatingen over de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz.

In een interview in weekblad Vrij Nederland van 6 september jl. had Hillen het “raar” genoemd dat ‘Kunduz’ geen militaire missie mag heten.

Het initiatief tot het debat werd genomen door GroenLinks. Voor GL-fractievoorzitter Jolande Sap was het cruciaal dat de aard van de missie onveranderd bleef: civiel.

De bewindsman betreurt het dat hij met dergelijke uitspraken het draagvlak voor een Nederlandse bijdrage aan de missie heeft beschadigd: “Kennelijk zijn mijn uitspraken schadelijk geweest voor het draagvlak. Dat heb ik niet beoogd en dat betreur ik”.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 14 SEPTEMBER

Nederland moet schade vergoeden aan weduwen Rawagede

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in de zaak van weduwen uit het Indonesische dorpje Rawagede op West-Java: Nederland is aansprakelijk voor de oorlogsmisdaden gepleegd op 9 december 1947 tegen de mannelijke bevolking. Dit was ten tijde van de Eerste Politionele Actie, twee jaar nadat IndonesiŽ zich onafhankelijk had verklaard.

In 2008 bood Nederland, bij monde van Nikolaos van Dam – de Nederlandse ambassadeur – aan IndonesiŽ excuses aan voor ‘Rawagede’. Daarmee was het bijna vergeten bloedbad, wat Nederland betreft, staatsrechtelijk feitelijk afgedaan.

Toch bepaalde de rechter vandaag “dat de Staat jegens hen aansprakelijk is voor de dientengevolge door hen geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.” Over het hoe en wanneer van de schadevergoeding aan de nabestaanden zal een aparte procedure volgen.

De Staat der Nederlanden heeft in de procedure niet bestreden dat de executies onrechtmatig waren, maar beriep zich erop dat de vorderingen verjaard zouden zijn.

Het Nederlandse leger omsingelde op 9 december ’47 het dorpje – tegenwoordig Balongsari geheten – ten zuidoosten van Jakarta. Het leger bestreed de in het gebied actief geworden Indonesische strijdgroepen en viel Rawagede aan. Hoewel het leger geen enkele tegenstand ondervond, werden die dag – volgens Indonesische telling – 431 mannen en jongens zonder vorm van proces geëxecuteerd.

De rechtszaak tegen de Nederlandse staat werd namens acht weduwen en één dochter gevoerd door de stichting Komite Utang Kehormatan Belanda (Comité Nederlandse Ereschulden) en advocate Liesbeth Zegveld van het kantoor Böhler Franken Koppe Wijngaarden.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 13 SEPTEMBER

Beledigde Donald Rumsfeld zegt abonnement The New York Times op

Op Twitter heeft de voormalige Amerikaanse Secretary of Defense (Minister van Defensie) Donald Rumsfeld bekend gemaakt dat hij zijn abonnement op The New York Times heeft opgezegd.

Naar eigen zeggen uit protest tegen een column van Paul Krugman van eergisteren. Krugman beschuldigt de toenmalige, naar zijn zeggen: neoconservatieve, Amerikaanse regering ervan uit de aanslagen van 11 september politieke munt te hebben geslagen.

Krugman, hoogleraar economie en internationale betrekkingen aan Princeton University, is sinds 1999 ťťn van de vaste columnisten van de krant. In 2008 won hij de Nobelprijs voor economie voor zijn analyse van handelspatronen en de locatie van economische activiteit.

In zijn column ‘The Years of Shame’ schreef Krugman: “What happened after 9/11 — and I think even people on the right know this, whether they admit it or not — was deeply shameful. The atrocity should have been a unifying event, but instead it became a wedge issue. Fake heroes like Bernie Kerik, Rudy Giuliani, and, yes, George W. Bush raced to cash in on the horror. And then the attack was used to justify an unrelated war the neocons wanted to fight, for all the wrong reasons.”

Paul Krugman besluit met: “The memory of 9/11 has been irrevocably poisoned; it has become an occasion for shame. And in its heart, the nation knows it.”

Donald Rumsfeld, van 1975 tot ’77 (onder Gerald Ford) en van 2001 tot 2006 (onder George W. Bush) Secretary of Defense en ťťn van de architecten van de oorlog in Irak, reageerde in een Twitterbericht verbolgen: “Na het lezen van Krugmans walgelijke stuk over 9/11, heb ik vanmorgen mijn abonnement op The New York Times opgezegd.”

Terug naar Boven

 

MAANDAG 12 SEPTEMBER

Belgische Defensieminister De Crem wilde wél JSF (F-35 Lightning II)

Uit een gesprek op 16 oktober 2009 tussen Pieter de Crem en de Amerikaanse ambassadeur in Brussel, Howard Gutman, blijkt dat de Belgische Minister van Defensie interesse heeft getoond voor de aankoop van een aantal Amerikaanse F-35's ter vervanging van de huidige F-16's.

Dit blijkt uit een diplomatiek verslag dat eerder deze maand is uitgelekt op de klokkenluiderwebsite Wikileaks.

De Crem wilde de F-35-straaljagers 'off the shelf' aankopen, dus direct na de ontwikkeling van de toestellen. De aanschaf kon volgens De Crem “mogelijk tegen 2020” plaatsvinden.

Letterlijk schrijft Gutman in zijn verslag van de ontmoeting aan zijn superieur, de Secretary of State (Minister van Buitenlandse Zaken) Hillary Rodham Clinton: "He thinks that the Belgian government should purchase some of the aircraft 'off the shelf' from the partners as they become available, perhaps in the 2020 timeframe.”

Het diplomatiek verslag vermeldt dat De Crem indertijd zijn steun uitsprak voor het idee van een aankoop van de Joint Strike Fighter (JSF). Hieruit is het Amerikaanse programma van de Lockheed Martin F-35 Lightning II voortgekomen. Doel van het Amerikaanse programma is een opvolger te ontwikkelen voor de langzaamaan verouderende F-16's.

De diplomatieke boodschap voorspelt het levenseinde van de F-16 tussen 2015 en 2025. Aan het einde van de jaren ’70 kochten onder andere België, Nederland en Noorwegen de Lockheed F-16A/B’s. België schafte vijftig F-16A’s en tien F-16B’s aan.

Groot-Brittannië, Italië, Nederland en Noorwegen – de laatste twee sinds 2002 – namen allen deel aan de ontwikkeling van de JSF/F-35, België niet. Volgens het diplomatieke document erkende De Crem dat het te laat was voor België om nog als partner aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van het programma. Als alternatief wilde De Crem de gevechtsvliegtuigen 'off the shelf' kopen.

Al in oktober 2010 uitte De Crem in de Belgische Kamer zijn ontgoocheling over de Belgische afwezigheid in het JSF-programma, toen bleek dat België nog geen stappen had gezet om de vloot F-16's te vernieuwen.

"Men moet nu niet komen klagen omdat we destijds een kans gemist hebben. Men moet nu ook niet zeggen dat er een gebrek is aan visie. In 2003 heeft men beslist om al het geld te verspillen: er zit niets meer in de kas voor investeringen", hekelde hij toen.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 11 SEPTEMBER

Nederlandse militair vermist in Nationaal Park ‘De Meinweg’, Limburg

Zeker vijftien leden van de Koninklijke Marechaussee, vele tientallen door de familie opgetrommelde vrijwilligers, een politiehelikopter, een peloton van de Mobiele Eenheid en politiehonden zijn vandaag in Nationaal Park ‘De Meinweg’ bij Herkenbosch op zoek geweest naar een vermiste Nederlandse militair.

De man is de 30-jarige Laurens Fritz, gelegerd op de NAVO-basis in Münster – hoofdkwartier van 1 (German/Netherlands) Corps.

Het park ligt ten oosten van Roermond en wordt aan drie zijden omsloten door Duitsland. Het maakt deel uit van het ± 10.000 hectare grote Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette. Het Nationaal Park 'De Meinweg' heeft een oppervlakte van circa 1.800 hectare.

Fritz woont tijdelijk in het Duitse Elmpt, gelegen in de gemeente Niederkrüchten in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Dat ligt hemelsbreed zo’n tien kilometer van Herkenbosch.

In ‘De Meinweg’ heeft de politie flyers met het signalement van Fritz uitgedeeld om wandelaars op hem te attenderen.

Vrijdagmiddag verliet Fritz met zijn blauwe Opel Astra het Bungalowpark Reewoude in Herkenbosch, nabij Camping Elfenmeer. Hij verdween, gekleed in militair uniform, in het bosrijke gebied. Gistermiddag is zijn auto op een parkeerplaats aan de rand van ‘De Meinweg&rsquo aangetroffen, maar of hij zich werkelijk in dat gebied bevindt, staat niet vast.

De militair heeft onder andere in Afghanistan gediend en staat, volgens lokale media, bekend als survivalspecialist.

Een vriend van Fritz zei te vrezen dat hij ergens in is gevallen of is aangevallen door wilde zwijnen. Volgens zijn moeder heeft Fritz “al een half jaar stress”. Ze sluit niet uit dat hij in het bos is om tot rust te komen. Volgens haar lijdt haar zoon niet aan een posttraumatische stresssyndroom.

Terug naar Boven

9/11 tien jaar na dato

11 september 2001: het eerste beeld dat de media krijgen van de Amerikaanse president George W. Bush komt uit Sarasota, Florida.

Daar bezoekt Bush de Emma E. Booker Elementary School. Hij luistert aandachtig hoe kinderen in de leeftijd van zeven jaar voorgelezen krijgen uit het verhaal ‘The Pet Goat’.

Totdat zijn chef-staf van het White House, Andrew Card, hem in het rechteroor fluistert dat een tweede vliegtuig in de Twin Towers (World Trade Centre) in New York is gevlogen. Het is duidelijk: terroristen hebben de Verenigde Staten aangevallen. Bush blijft nog zo’n zeven minuten relatief onaangedaan zitten.

Informatie over het eerste vliegtuig, dat om 08.46 lokale tijd in Sarasota en New York (14.46 uur Nederlandse tijd) de eerste van de Twin Towers is binnengevlogen, heeft president Bush dan al bereikt voordat hij het klaslokaal binnenkomt.

Na een werkbezoek van zo'n twintig minuten en een zeer korte persconferentie om 09.30 uur, begint de meest hectische dag in het leven van een Amerikaanse president ooit.

Vandaag, tien jaar na dato, worden de terreuraanslagen van 11 september 2001 onder strenge veiligheidsmaatregelen herdacht. Na de twee toestellen in het WTC in New York vloog een derde vliegtuig in het Pentagon in Washington D.C. Een vierde, dat waarschijnlijk op weg was naar het Capitol, stortte neer in Shanksville in de staat Pennsylvania; passagiers hebben nog geprobeerd de kapers te overmeesteren.

De acties door de terroristen van Al Qaida kostten aan bijna 3.000 mensen uit bijna honderd verschillende landen het leven. De aanslagen van 9/11 waren het begin van de War on Terror, die onder meer als gevolg had dat de Verenigde Staten de regimes in Afghanistan en Irak aanvielen en de jacht openden op het meesterbrein achter de aanslagen: Al Qaida-leider Osama bin Laden.

Uiteindelijk werd Bin Laden op 1 mei jl. in Pakistan door Amerikaanse Special Forces gedood.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 9 SEPTEMBER

Leon Panetta: "We will come and get you"

De Amerikaanse reactie op de aanslagen tien jaar geleden in New York en Washington, toont aan dat je maar beter geen ruzie kan krijgen met de Verenigde Staten, aldus de Amerikaanse Secretary of Defense (Minister van Defensie) Leon Panetta.

Hij zei dit op een bijeenkomst van ‘first responders’ die zich spoedden naar het Pentagon toen het derde vliegtuig zich op 11 september 2001 in het Pentagon boorde: politie, brandweer en overige hulpdiensten.

Volgens Panetta, voormalig directeur van de CIA, hebben de vliegtuigkapers de Verenigde Staten onderschat:“The people who attacked us on 9/11 were trying to weaken America, trying to hurt America. And instead they strengthened us. Because you don’t mess with this country, and what we made clear, is that when that happens, we will come and get you.”

Onder Panetta’s CIA-bewind namen de bombardementsvluchten met unmanned aerial vehicles (UAV's) tegen Al Qaida- en Taliban-doelen in Pakistan toe en volgde op 1 mei jl. de raid op Osama bin Laden.

Terug naar Boven

Tanks infrarood onzichtbaar door misleiding warmtebeeldcamera’s

Het Britse Ministry of Defence heeft een “onzichtbaarheidsmantel” laten ontwikkelen die voertuigen voor infraroodkijkers verbergt. De technologie – die doet denken aan de ‘Invisibility Cloak’ uit de boeken van Harry Potter – vermindert de detecteerbaarheid van voertuigen en geeft ze daarmee een groter overlevingsvermoge (survivability). Hiermee wordt het risico van friendly fire teruggebracht.

De state-of-the-art technologie is Adaptiv van fabrikant BAE Systems. Adaptiv maakt gebruik van hexagonale (zeshoekige) panelen met een doorsnede van 14 centimeter die razendsnel van temperatuur kunnen veranderen. Camera's aan boord van het voertuig projecteren vervolgens de achtergrond op de panelen, zodat het geheel ťťn wordt met zijn omgeving. Met het aangebrachte Adaptiv-systeem kan een voertuig gemakkelijker opgaan in de omgeving en natuurlijke objecten en dergelijke nabootsen.

Adaptiv wordt vanaf 13 september a.s. gepresenteerd op de beurs Defence & Security Equipment International 2011 in Londen – gesponsord door BAE Systems.

Een tank die onzichtbaar wil worden voor warmtegevoelige camera’s heeft ± 1.000 panelen nodig. Ook helikopters, vrachtwagens en zelfs gebouwen of schepen kunnen de panelen toepassen. Bij eerdere pogingen om deze ontwikkeling toe te passen, bleken de kosten en het elektriciteitsverbruik om de panelen te koelen of verhitten nog veel te hoog.

Een militair voertuig kan op deze manier in het donker zo goed als onzichtbaar worden gemaakt voor vijandelijke infraroodkijkers. Ook kunnen voertuigen in het donker de 'warmtevorm' aannemen van een auto, rotsblok of grazende koeien…

Adaptiv werkt nog niet perfect. Zo blijven met het blote oog nog altijd de contouren van het oorspronkelijke voertuig zichtbaar. Volgens de ontwikkelaars is het vooral bedoeld om hittezoekende projectielen te ontwijken en onbemande luchtvaartuigen (drones) te misleiden.

Binnen enkele jaren verwacht defensie Adaptiv toe te passen op de eerste tanks. Tegen die tijd moet het systeem ook voertuigen onzichtbaar kunnen maken voor het elektromagnetische spectrum, zoals radars. Proefnemingen door BAE Systems in juli jl. toonden aan dat ťťn zijde van een CV90 pantserwielvoertuig effectief onzichtbaar kan worden gemaakt als het met infraroodkijkers wordt bekeken.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 8 SEPTEMBER

ISAF: Ahmad Omid Khpalwak gedood door coalitievuur

De NAVO heeft vandaag erkend dat het op 28 juli jl. per ongeluk Pajhwok Afghan News (PAN)-verslaggever en freelance BBC-reporter Ahmad Omid Khpalwak heeft gedood tijdens een vuurgevecht in Tarin Kowt in de Afghaanse provincie Uruzgan. Khpalwak was ťťn van de in totaal ruim twintig doden die bij het vijf uur durende gevecht het leven lieten nadat insurgents een politiepost hadden aangevallen.

Het vandaag verschenen rapport van de International Security Assistance Force (ISAF) concludeert: “Ahmad Omid (sic) Khpalwak was killed in a case of mistaken identity. He was shot by US forces who believed he was an insurgent that fired on them with a weapon and was subsequently taking action to detonate a suicide vest IED."

De 25-jarige Ahmad Omid Khpalwak was van Afghaanse afkomst en sprak goed Engels. Ten onrechte dacht een Amerikaanse ISAF-militair dat de journalist een zelfmoordterrorist was die zijn bomvest wilde laten afgaan. In werkelijkheid zou hij zijn perskaart hebben willen tonen.

Nadat de Amerikanen de zes insurgents bij de politiepost hadden gedood, trokken ze het plaatselijke kantoor van staatsomroep Radio Television Afghanistan (RTA) binnen van waaruit de insurgents de aanval hadden geopend. Hierbij werd Khpalwak door elf schoten gedood.

Volgens ISAF-commandant John R. Allen heeft de ISAF-militair geen fout gemaakt door hem te doden: "The investigation officer found that the ISAF member involved in this incident complied with the laws of armed conflict and rules of engagement and acted reasonably under the circumstances.” De NAVO biedt de nabestaanden condoleances en excuses aan.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER

Mobilisatie-Oorlogskruis voor oorlogsheld Hans Jansen

In Gilze is vanmiddag Tweede Wereldoorlog-veteraan Hans (Josephus Joannes) Jansen onderscheiden met het Mobilisatie-Oorlogskruis. Namens het Ministerie van Defensie reikte waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer op zijn huisadres de onderscheiding uit aan de 88-jarige veteraan.

Met het Mobilisatie-Oorlogskruis worden respect en waardering betuigd aan de verdiensten van Jansen voor de Binnenlandse Strijdkrachten én zijn uitzonderlijke diensttijd bij de Reconaissance Platoon of Headquarters Company of the 23rd Armored Infantry Batallion (23 AIB) op Nederlands grondgebied.

Halverwege 1944 sloot Hans Jansen (Venlo, 4 maart 1923) zich als vrijwilliger aan bij de 7th (US) Armored Division – de “Lucky Seventh”.

De Amerikaanse 7de Pantserdivisie was vanuit het Franse Metz via Hasselt in Nederland beland en leverde een bijdrage aan de bevrijding van de smalle strook land die tijdens de operatie Market Garden tussen Arnhem en Eindhoven was teruggewonnen op de Duitsers. Zo bevrijdde Jansen een aantal plaatsen in de Peel in het zuiden van Nederland, waaronder Deurne, Overloon, Meijel en Ospel.

Vanuit Zuid-Nederland werd de Amerikaanse 7de Pantserdivisie in aller ijl naar de Ardennen gestuurd. Jansen belandde in de omgeving van Sankt Vith om de dreigende doorbraak van de Duitsers tot staan te brengen. Bij zeer zware gevechten sneuvelde negentig procent van zijn 700 overgebleven strijdmakkers. Bij Vielsalm schakelde hij in december 1944 in een kritieke situatie met een bazooka vanuit een loopgraaf een Duitse Tiger I-tank uit.

Hierna werd hij dwars door zijn hals geschoten en zwaargewond, via een als veldlazaret ingerichte school in Huy, afgevoerd naar een hospitaal bij Brussel en later naar Devizes in Engeland. Namens de Amerikaanse president kreeg Jansen hiervoor eerder al het Purple Heart, als één van de weinige Nederlanders.

Na zijn herstel bevoer hij vele jaren de wereldzeeën als kapitein op de grote vaart. Pas na 2003 kwam hij met zijn bevrijdingsactiviteiten naar buiten.

Hans Jansen is de vader van Xandra Brood, weduwe van wijlen poplegende Herman Brood, en opa van Lola Brood.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 6 SEPTEMBER

Hillen: "Raar dat Kunduz geen militaire missie mag heten"

Minister van Defensie Hans Hillen vindt de missie in Kunduz vooral militair. In het weekblad Vrij Nederland van deze week (06 september 2011) zegt hij het raar te vinden dat Kunduz geen militaire missie mag heten, terwijl er bijna alleen maar militairen aan meedoen.

Op de vraag van de interviewers Max van Weezel en Thijs Broer, “Hoe legt u aan de bondgenoten uit dat we van Wilders niet naar Kunduz mochten zodat er nu met steun van GroenLinks een missie op touw is gezet die geen militaire missie mag heten?” antwoordt Hillen:

“Ik heb voortdurend gezegd: we moeten oppassen dat we onze mooie Nederlandse gevoelens niet projecteren op de harde werkelijkheid in een oorlogsgebied. De Kamer kan wel zeggen: het is een civiele missie, maar het is vooral militair. Ik was blij dat we groen licht hebben gekregen, maar ik wilde wel dat het parlement wist waar het ja tegen zei. Ik vind het nog steeds raar dat het geen militaire missie mag heten terwijl het bijna alleen maar militairen zijn. In Nederland willen we graag alleen de softe kant van zo’n expeditie zien omdat we de wereld willen verbeteren. Maar het leven is hard en in Kunduz al helemaal.”

De uitspraken van Hillen komen op een opvallend moment. Vorige week benadrukte Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal nog dat ‘Kunduz’ wel degelijk een civiele missie is, en dat de door Nederland opgeleide politieagenten alleen voor civiele taken zullen worden ingezet.

GroenLinks, dat de missie onder voorwaarde van het civiele karakter steunt, noemt de uitspraken van de bewindsman een blunder. Jolande Sap, fractievoorzitter van Groen Links, reageert: “Als de minister het verschil niet ziet tussen inzet voor civiele of militaire doelen, dan is zijn geloofwaardigheid in het geding.” Sap wil dat premier Mark Rutte de Defensieminister vandaag nog tot de orde roept.

In een nadere verklaring benadrukt Hillen dat zijn uitspraak niet op het karakter van de missie slaat, maar op de samenstelling: “De missie richt zich vooral op politie- en civiele taken, maar wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door militairen.” Volgens Rutte was er sprake van een “vervelend misverstand” dat is rechtgezet door de verklaring van Hillen.

Groen Links neemt echter geen genoegen met de verklaring: “Die uitleg is veel te makkelijk. Hillen krijgt van ons nog het voordeel van de twijfel, maar hij zal in een Kamerdebat echt moeten laten zien dat hij leert van zijn fouten. Afhankelijk daarvan bekijken we of we hem nog kunnen steunen, maar we wegen dit niet licht. Ons geduld begint op te raken."

Sap vindt dat Rutte het ‘misverstand’ als een kleinigheid af doet: “Het gaat ook om het draagvlak voor deze missie. Hillen moet met gezag opereren, niet als de flapuit van het kabinet. Dit is een minister van Defensie onwaardig.”

Voor een debat met Hillen en Rutte over de kwestie, heeft Sap onvoldoende steun gekregen; de verschillende Kamerfracties willen eerst de brief van Rutte afwachten.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 5 SEPTEMBER

Presentatie 'Afghanistan ongecensureerd' van fotograaf Ton Koene

Op Manuscripta, de feestelijke opening van het boekenseizoen in de Westergasfabriek in Amsterdam, heeft fotograaf Ton Koene zijn nieuwe salontafelboek gepresenteerd: Afghanistan ongecensureerd. De wereld voorbij Kamp Holland.

Het gebonden boek is de neerslag van twee jaar unembedded reizen door Afghanistan als freelance fotograaf in 2010 en 2011. Koene’s boek toont, tien jaar na de aanslagen van 11 september 2001, alle uithoeken van dit fascinerende land zoals maar weinigen het met eigen ogen hebben kunnen zien.

Meer dan 150 foto’s maken ‘Afghanistan ongecensureerd’ een eyeopener, niet alleen voor het grote publiek, maar zeker ook voor politici, militairen en hulpverleners die betrokken waren en zijn bij de missies in Afghanistan.

Wist u bijvoorbeeld dat er in Afghanistan op grote schaal mannelijke prostituees worden ingehuurd om te dansen op traditionele bruiloften? Dat Afghaanse rekruten met houten geweren moeten trainen op politiescholen in Kunduz, omdat ze anders een gevaar zouden vormen voor hun eigen trainers? En wie is eigenlijk die vrouw in burqa die westerse glossy's verkoopt?

‘Afghanistan ongecensureerd’ wordt uitgegeven door Lemniscaat (ISBN 9789047704157, prijs € 29,50, 224 pagina’s).

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 2 SEPTEMBER

Britse oud-militairen moeten jeugd discipline bijbrengen

De rellen in Londen en andere Britse steden van vorige maand, waarbij de politie ruim 2.100 mensen oppakte, hebben de losbandigheid van de Britse jeugd goed onder de aandacht gebracht.

Voor de Britse denktank Centre for Policy Studies (CPS), indertijd opgericht door oud-premier Margaret 'Iron Lady' Thatcher, reden om een nieuw voorstel te doen: laat scholen oud-militairen in dienst nemen die de jeugd ouderwets wat discipline kunnen bijbrengen. Volgens CPS hebben veel leerlingen tegenwoordig een gebrek aan respect, terwijl veel docenten juist autoriteit missen.

Principes zoals zero tolerance, hoge competitie tussen leerlingen onderling gecombineerd met een hoge morele standaard, zijn de kernpunten van het voorstel dat de werktitel Something Can Be Done. Troops in our schools will do more than troops on our streets draagt.

Militairen hebben een sterk besef van wat goed en slecht is. Een flinke portie discipline zou scholieren, met name afkomstig uit de achterstandswijken, uit de zgn. gangstercultuur moeten houden.

Het experiment zou binnen twee jaar moeten plaatsvinden op ťťn van de Phoenix Free Schools in Manchester: scholen die voor een deel door de overheid en een deel door particulieren worden gefinancierd. Wanneer de proef succesvol is, zou het landelijk kunnen worden ingevoerd.

In de Verenigde Staten is al bijna twee decennia een vergelijkbaar project, Troops to Teachers. Proud to serve again, gaande. Volgens het rapport, dat hiernaar refereert, zijn de oud-militairen minder snel geÔntimideerd door jongeren die stijfstaan van de adrenaline.

Terug naar Boven

MIVD: Infiltratie in politietrainingsmissie Kunduz reŽel

Minister van Defensie Hans Hillen meldt de Tweede Kamer dat infiltranten in de Afghaanse provincie Kunduz, waar Nederland een politietrainingsmissie heeft, een reŽle bedreiging vormen.

Hillen antwoordt hiermee schriftelijk op vragen van de vaste commissie voor Defensie over het openbaar jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over 2010.

Eind juni 2011 liet Taliban-woordvoerder Zabiullah Mujahed in een interview weten dat de terroristen van plan zijn om Nederlandse politietrainers in Kunduz te doden. De Nederlandse politietrainers zouden rekening moeten houden met infiltranten die het vuur op hen openen, maar ook met improvised explosive devices (IED's) en zelfmoordaanslagen.

Volgens de MIVD zijn er geen bewijzen voor systematische infiltratie van Taliban-strijders in het Afghaanse leger of de politie. Alle incidenten tot nu toe zijn eenmalige acties geweest van Taliban-strijders die zich, gekleed in een nepuniform, voordeden als agent of militair om zo een aanslag te kunnen plegen. Ook komt het voor dat lokale militairen of agenten worden gedwongen een aanslag te plegen.

"De voedingsbodem voor instabiliteit blijft aanwezig en opstandelingen hebben de intentie om verloren terrein terug te winnen", aldus Hillen, die eraan toevoegt dat de veiligheidssituatie in Kunduz fragiel is.

Weliswaar daalt het totale aantal incidenten, maar het aantal incidenten met IED's en zelfmoordaanslagen neemt toe. Dit is een gevolg van een veranderde tactiek van de tegenstander. Die mijdt directe confrontaties en bedient zich meer van aanslagen met IED's en zelfmoordenaars.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 1 SEPTEMBER

Advies De Wijkerslooth: "inlenen" particuliere beveiligers tegen piraterij

Een commissie onder voorzitterschap van prof. mr. Joan de Wijkerslooth, oud-voorzitter van het College van Procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie en hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden, vindt dat Defensie meer bescherming zou moeten bieden aan koopvaardijschepen tegen Somalische piraten.

Zo nodig moet het ministerie daarvoor personeel van particuliere bedrijven “inlenen” (inhuren), die dan tijdelijk de status van militair krijgen. Op die manier vallen ze onder de regels die ook voor militairen gelden. Punt is dat de reders zelf geen gewapende particuliere beveiligers mogen inschakelen.

Hoewel de adviescommissie niet principieel tegen de inhuur van gewapende particuliere beveiligers is, kleven er veel bezwaren aan. Zo zal (inter)nationale wet- en regelgeving moeten worden veranderd. Op dit moment moeten Nederlandse reders veel meer betalen voor de beveiligers dan concurrerende buitenlandse reders. Het risico dat schepen onder de vlag van buitenlandse reders gaan varen is dan ook aanwezig.

Naar het oordeel van de commissie is de voldoende beveiliging van schepen een plicht van de overheid. Daarom adviseert de commissie de ministers Hans Hillen (Defensie) en Ivo Opstelten (Justitie) om alle in aanmerking komende transporten te beschermen.

Naar aanleiding van het advies ‘Piraterijbestrijding op zee. Een herijking van publieke en private verantwoordelijkheden’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in december 2010, was de regering van mening dat reders en kapiteins primair verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun schepen.

Op dit moment kan Nederland schepen nog niet genoeg bescherming bieden. De afgelopen jaren hebben reders 250 maal om hulp gevraagd. Hoewel deze verzoeken vaak terecht waren, konden slechts enkele tientallen schepen beschermd worden met escortes of gewapende manschappen aan boord.

De Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie publiceerde eveneens een advies over private beveiligers aan boord van schepen. De conclusies van de stichting, die onder leiding staat van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, komen in grote lijnen overeen met die van de adviescommissie van De Wijkerslooth.

Sinds 2008 heeft Nederland vrijwel onafgebroken een marine-eenheid ingezet in de strijd tegen piraterij, teneinde de koopvaardij in het Suezkanaal en de Golf van Aden ongehinderd doorgang te laten vinden van en naar de Indische Oceaan.

Voor de kust van Somalië zijn dit jaar in totaal al 178 schepen aangevallen, tegenover 314 wereldwijd, aldus het International Maritime Bureau. Hierbij werden tenminste 362 mensen gegijzeld door Somalische piraten; zeven mensen kwamen daarbij om het leven. Naar schatting is de economische schade door piraterij wereldwijd tussen de 12 en 17 miljard dollar, aldus Oceans Beyond Piracy (OBP).

Terug naar Boven