NIEUWSARCHIEF SEPTEMBER 2012
Terug naar de homepage
 

Naar de homepage

september 2012
M
D
W
D
V
Z
Z
2
5
6
8
9
10
17
23
24

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

Naar de homepage

ZONDAG 30 SEPTEMBER 2012

'Gesneuveld' in première op NFF Utrecht

Vandaag gaat tijdens de 32ste editie van het Nederlands Film Festival in de Stadsschouwburg in Utrecht ‘Gesneuveld’, de nieuwe film van regisseur Robert Oey (1966) in première.

‘Gesneuveld’ duurt ruim anderhalf uur en dingt mee naar het Gouden Kalf voor de beste lange documentaire. In 2011 won Niet zonder jou, een portret van een bejaard echtpaar, dit Gouden Kalf.

Tussen 2006 en 2010 sneuvelden vijfentwintig Nederlandse militairen in Afghanistan. Vijfentwintig keer heeft het Ministerie van Defensie een berichtgever op pad moeten sturen met het nieuws dat een zoon, echtgenoot, vader of beste vriend op gewelddadige wijze om het leven was gekomen. Jongemannen meestal, in de kracht van hun leven, met een diepgevoelde wens om in het leger, ver weg van huis, te gaan vechten.

In ‘Gesneuveld’ tonen nabestaanden en militairen hun verdriet, hun frustratie, hun woede en hun kracht. Er worden vragen gesteld, veel vragen, maar antwoorden blijken onbevredigend. De achterblijvers laten uiteindelijk zien dat ze hun geliefden los moeten laten, om zelf met het leven door te kunnen gaan.

‘Gesneuveld’ is een productie van Pieter van Huystee Film, in coproductie met Human. De documentaire is tot stand gekomen in het kader van Teledoc, het samenwerkingsverband van het Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO), het Nederlands Filmfonds en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Vanaf donderdag 11 oktober is ‘Gesneuveld’ te zien in bioscopen in heel Nederland. Op maandag 10 december zendt Human ‘Gesneuveld’ uit om 20.25 uur op Nederland 2.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2012

PowerPoint "principal enemy" U.S. Army

"People who know what they’re talking about don’t need PowerPoint: één van de meest aangehaalde one-liners van wijlen Apple-baas Steve Jobs.

Volgens generaal Stanley A. McChrystal, de Amerikaanse generaal die in 2009 en ’10 de coalitietroepen in Afghanistan aanvoerde, is PowerPoint “the U.S. Army's principal enemy” - de grootste vijand van het Amerikaanse leger. Het citaat staat in Franck Frommers boek How PowerPoint Makes You Stupid (The New Press, 2012).

Frommer en McChrystal zijn niet de enigen die Microsoft’s PowerPoint-software gťťn warm hart toedragen.

In Thomas E. Ricks’ boek Fiasco. The American Military Adventure in Iraq (Penguin, 2006) verhaalt de Amerikaanse generaal David D. McKiernan hoe hij gefrustreerd raakte omdat hij van ranggenoot Tommy R. Franks geen duidelijke instructies kreeg over de manier waarop de invasie over land zou worden uitgevoerd. In plaats van duidelijkheid kreeg McKiernan, tijdens de invasie van Irak in 2003 bevelhebber van alle coalitietroepen, een paar vage PowerPoint-slides toegespeeld.

The New York Times concludeerde al in april 2010: We Have Met the Enemy and He Is PowerPoint. Militairen binnen de Amerikaanse Defensietop spenderen zoveel tijd aan het maken ťn bekijken van PowerPoint-presentaties, dat het probleem onbeersbaar lijkt te zijn geworden.

Rechtuit onthutsend is het dat het softwareprogramma door sommigen verantwoordelijk wordt gehouden voor de ramp met de Space Shuttle Columbia op 1 februari 2003: de NASA zou met PowerPoint essentiŽle informatie gemaskeerd hebben.

Alle samengebalde kritiek komt erop neer dat PowerPoint een zeer slecht programma is voor het communiceren van complexe informatie, juist ook in een informatie-afhankelijke omgeving als de krijgsmacht.

April 2010. Naar aanleiding van de presentatie van deze slide – een spaghetti-diagram dat het complexe in de stabiliteit in Afghanistan en de dynamiek van counter-insurgency moest duidelijk maken – merkte generaal Stanley A. McChrystal koeltjes op: “When we understand that slide, we’ll have won the war.”

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2012

Game voor militairen om te ontstressen

Artsen van het Ministerie van Defensie ontwikkelen een game die als therapie moet dienen voor militairen met psychische problemen.

Militairen die met psychische problemen terugkeren uit missiegebieden moeten baat hebben bij zo'n computerspel. Situaties die de trauma’s hebben veroorzaakt kunnen tot op zekere hoogte worden nagebootst en zo veteranen helpen om alle heftige indrukken te verwerken en een weer zo normaal mogelijk leven te leiden.

"Zoals een boswachter ontspant door vlinders in de natuur te bekijken, zo zijn veel militairen het meest in hun nopjes zodra ze een oorlogsspelletje spelen", aldus woordvoerster Anne van Pinxteren van het Ministerie van Defensie.

Onderzocht wordt of een computerspel kan worden ontwikkeld dat zo ontspannend werkt dat het de stress wegneemt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Onderzoekscentrum van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) in Utrecht.

Volgens kolonel-psychiater Eric Vermetten van de MGGZ, hoofd van het Onderzoekscentrum van de MGGZ en initiatiefnemer van dit project, staat bij veel militairen het voor gevaardetectie zeer belangrijke hersenorgaan amygdala bij terugkeer nog op scherp.

“Omdat dit kan ontaarden in een posttraumatische aandoening, steken we veel energie in het achterhalen van de oorzaken en behandeling van psychische problemen", zegt Van Pinxteren.

Daarom zouden militairen in een niet-militaire omgeving, waar die extreme oplettendheid niet meer nodig is, nog wel eens kunnen doodraaien. Te lang aanhoudende klachten als stress, onrust, nachtmerries, hyperactiviteit en argwanend gedrag kunnen leiden tot posttraumatische stress, met alle gevolgen van dien. Een potje gamen zou uitkomst kunnen bieden.

Terug naar Boven of naar Homepage

Interview met SG Annink in de Volkskrant

In de Volkskrant vandaag een interview door Gijs Herderschee en Theo Koelť met drs. Ton Annink, de scheidende Secretaris-Generaal (SG) van het Ministerie van Defensie.

De functie van SG – die vanuit de Bestuursstaf belast is met de ambtelijke leiding over het departement, de hoofdlijnen van het Defensiebeleid coŲrdineert en integreert en hierover informatie en advies geeft aan de politieke leiding – werd sinds januari 2003 door hem vervuld.

Per 1 oktober gaat Annink aan de slag als Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is nog geen opvolger voor Annink.

Annink (59), die vanaf 1975 in Den Haag werkt, waarschuwt dat Nederland door de bezuinigingen op Defensie een missie zoals die in Uruzgan op termijn niet meer kan opbrengen.

Ook hebben veel mensen geen idee wat Defensie allemaal doet: “Die rellen in Haren vorige week, daar heeft de marechaussee op eigen initiatief bijstand verleend aan de politie.”

Gevraagd naar wat er overblijft na de bezuinigingen van de krijgsmacht, zegt Annink: “Veiligheid krijg je niet kado. Je kunt niet met paard-en-wagen op de snelweg gaan rijden. Dat is een beeld dat door het hoofd schiet als je nu naar de staat van Defensie kijkt.” Volgens hem is de paard-en-wagenfase “nog niet” bereikt.

Op de vraag of missies in Verweggistan “essentieel voor onze veiligheid” zijn, antwoordt de topambtenaar: “Veiligheid en economie gaan hand in hand. Als staat moet je de eigen belangen kunnen veiligstellen. Eerst met diplomatie, maar als het nodig is, moet je kunnen doorbijten. Dan is de krijgsmacht instrumenteel.” Annink legt in de krant impliciet een verband tussen de krijgsmacht en de economische positie van Nederland in de wereld.

Ook geeft hij aan “misschien” invloed op de kabinetsformatie te hebben: “Volgens de traditie vragen de informateurs de topambtenaren om advies. We hebben ons erop voorbereid. En we adviseren de minister.”

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 27 SEPTEMBER 2012

Leger had rellen Haren kunnen voorkomen

De rellen in de Groningse plaats Haren hadden kunnen worden voorkomen als het leger was ingezet. Dat zegt de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB) in een brandbrief die het gisteren aan de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos heeft verstuurd.

In de brief staat letterlijk: “Veiligheid in Nederland staat hoog op de politieke agenda. De krijgsmacht heeft middelen en mensen om hieraan mede inhoud te geven. 5.000 militairen staan op afroep van de civiele autoriteiten gereed. In onze beleving had 'Haren' dan ook niet mogen gebeuren. Goede wederzijdse ondersteuning en een goede planning, waar de expertise en de capaciteit van de krijgsmacht had kunnen ondersteunen, zouden dit hebben kunnen voorkomen.”

De GOV|MHB doelt in de brief op de afspraken in het kader van de Civiel-Militaire Bestuursafspraken (CMBA) en de Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS), het vervolg hierop. Defensie kan, na een verzoek van een civiele autoriteit, in zeer korte tijd duizenden militairen op de been kan brengen om bijstand te verlenen.

In een interview met het Dagblad van het Noorden (‘Rob Bats wil zich niet verschuilen’) liet de burgemeester van Haren weten dat men van plan was het leger in te zetten: “Er is zelfs bedacht om het leger in te zetten. We hielden rekening met alle, echt alle, scenario's. Maar het gevoel bij mij was wel: dit scenario had ik niet bedacht.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Haren behoorde de inzet van het leger op 21 september jl. tot de mogelijkheden, "maar is het op geen enkel moment een serieuze overweging geweest". Volgens Bats is het aan de commissie onder leiding van Job Cohen om te onderzoeken waarom dat uiteindelijk niet is gebeurd.

Terug naar Boven of naar Homepage

Heinekenprijs voor Brits historicus Parker

Onder toeziend ook van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zijn vandaag in de Beurs van Berlage in Amsterdam de Heinekenprijzen uitgereikt.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kent elke twee jaar zes grote prijzen voor wetenschap en kunst toe aan vijf internationaal gerenommeerde wetenschappers en een zeer getalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaar. De Heinekenprijzen, elk ter grootte van € 150.000, worden beschikbaar gesteld door de Dr. H.P. Heinekenstichting en de Stichting Alfred Heineken Fondsen.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens een bijzondere zitting van de KNAW. Voorafgaand aan de uitreiking hield de kroonprins een toespraak.

Één van de laureaten dit jaar was de Britse militair historicus Geoffrey Parker. Hij is tegenwoordig werkzaam als hoogleraar aan het Mershon Center for International Security Studies van de Ohio State University in Columbus, Ohio (VS) en gespecialiseerd in Spaans en militaire geschiedenis van de vroegmoderne tijd.

Parker krijgt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap voor zijn grote bijdragen aan onze kennis van de sociale, politieke en militaire geschiedenis van Europa tussen 1500 en 1650, met een speciale aandacht voor Spanje, Filips II en de Nederlandse Opstand; voor zijn bijdrage aan de militaire geschiedenis in het algemeen en voor zijn de studie van de rol van het klimaat in de wereldgeschiedenis.

In 1977 publiceerde hij een invloedrijk werk over de Tachtigjarige Oorlog, ‘The Dutch Revolt’, over de periode tussen de kennismaking van de Spaanse koning Filips II met de Nederlanden in 1549, de daaropvolgende opstand tegen zijn heerschappij en het Twaalfjarige Bestand (1609-1621).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2012

Defensieministers EU bijeen op Cyprus

In de Cypriotische hoofdstad Nicosia vindt vandaag en morgen een informele meeting plaats van de Ministers van Defensie van de Europese Unie.

Op de vergadering zullen de lidstaten worden geïnformeerd over de plannen van de , Europese dienst voor extern optreden (European External Action Service) met betrekking tot de militaire aspecten van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) - Common Security and Defence Policy – van de Raad van de EU.

Vandaag gaan de gezamenlijke ministers in op de veiligheidsontwikkelingen op de zuidflank van de EU, met inbegrip van onder andere Libië en de landen van de Sahel, met name Mali.

veiligheid in de zuidelijke buurlanden van de EU, de huidige crisisbeheersingsoperaties / missies en militaire vermogensontwikkeling.

Morgen zal worden bijgepraat over de operaties en missies als de European Union Naval Force Operation Atalanta (EU NAVFOR) Atalanta, de European Union Training Mission (EUTM) for Somalia, de missie EUCAP Nestor in de Hoorn van Afrika en de westelijke Indische Oceaan en de missie Althea in BosniŽ-Hercegovina.

Daarnaast zal morgen, in het kader van capabiliteit, de ‘way ahead’ over het concept pooling & sharing aan bod komen en de richting moeten worden gegeven aan het ontwikkelen van een meer systematische aanpak van het vullen van het rooster van de EU Battle Groups.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 25 SEPTEMBER 2012

Eerste vliegdekschip China in de vaart

De Chinese marine heeft vandaag in de marinehaven Dalian haar eerste vliegdekschip formeel in de vaart genomen. Onder toezicht van president Hu Jintao en premier Wen Jiabao werd het schip in ontvangst genomen van de China Shipbuilding Industry Corporation.

De ingebruikname van het schip onderstreept de Chinese ambitie om een volwaardige zeemacht op te bouwen die tot ver buiten haar territoriale wateren kan opereren. Het vaartuig zal "een belangrijke rol spelen om de soevereine belangen van de staat te verdedigen", aldus het Chinese Ministerie van Defensie.


Met een al jaren gestaag groeiend Defensiebudget, is dit een volgende stap in de modernisering van China's strijdkrachten. De Chinese marine is, achter de VS, in grootte al de tweede ter wereld. Volgens Defensiewatchers is China van plan nog twee vliegdekschepen te bouwen.

Het vliegdekschip is de Liaoning, genoemd naar de gelijknamige provincie in het noordoosten van China. In 1998 werd het schip – de voormalige Varyag van de Sovjet-Unie – naar China gesleept, ontdaan van zijn motoren, bewapening en navigatiesystemen.

Hoewel het vliegdekschip voorlopig nog niet met vliegtuigen zal worden uitgerust, is er wellicht een verband met de huidige spanningen met Japan over de onbewoonde Senkaku-eilanden in de Oost-Chinese Zee.

Het vliegdekschip maakt sinds augustus proefvaarten op volle zee; afgelopen zondag werd het overgedragen aan de People's Liberation Army Navy.

China’s buurlanden volgen de modernisering van de Chinese marine met argusogen. Naast Japan hebben ook de Filippijnen, MaleisiŽ en Vietnam, in de Oost- en Zuid-Chinese ZeeŽn, steeds weer oplaaiende territoriale conflicten met China. De regio is bang dat China steeds beter in staat zal zijn om die conflicten in zijn voordeel te beslechten.

China is nu het tiende land ter wereld dat een vliegdekschip ter beschikking heeft. Met elf vliegdekschepen blijven de Verenigde Staten koploper in de maritieme wereld.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2012

EenVandaag over bezuinigingen Defensie

Het nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag (Nederland 1, 18.15 uur) bekijkt vanavond de bezuinigingen op het Ministerie van Defensie.

Na jaren van bezuinigen kijkt Defensie met spanning naar de kabinetsformatie van Mark Rutte en Diederik Samsom. Terwijl de krijgsmacht met moeite de bezuiniging van € 1 miljard van het vorige kabinet verwerkt, dreigt opnieuw een tegenvaller voor Defensie: de PvdA wil de krijgsmacht nógmaals met € 1 miljard inkrimpen. Onderhandelingspartner VVD houdt vast aan een nulpunt.

Militairen volgen de coalitieonderhandelingen met spanning, omdat nieuwe bezuinigingen een nog grotere ontslaggolf kunnen betekenen. Hoewel reeds een streep is gezet door duizenden banen, kunnen bij de voorgestelde bezuiniging van de PvdA mogelijk ruim 20.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Kan Defensie nog voldoen aan haar grondwettelijke taken en wat blijft er over van de krijgsmacht als er nog meer van het jaarlijkse budget wordt gehaald? Of kan Nederland best verder met een kleinere Defensie?

In EenVandaag gesprekken met generaal b.d. Dick Berlijn, voormalig Commandant der Strijdkrachten; de militaire vakbond VBM Vakbond voor Defensiepersoneel; en polemoloog drs. Leon Wecke, verbonden aan het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM) en columnist van het veteranentijdschrift Checkpoint.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2012

FinanciŽle situatie NAVO niet in orde

De Algemene Rekenkamer heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat de financiŽle situatie van de NAVO niet in orde is.

Uit het jaarverslag over 2011 – en 33 onderliggende rapportages – van de International Board of Auditors for NATO (IBAN) rijst volgens de Nederlandse Rekenkamer een verontrustend beeld. De brief, Controle van NAVO-uitgaven, is de neerslag van de bijeenkomst van de rekenkamers van de NAVO-lidstaten met de IBAN op 15 mei jl.

De IBAN, de rekenkamer van de NAVO, controleerde in 2011 in totaal € 11,6 miljard aan uitgaven van het Atlantisch bondgenootschap. Een kwart van de financiŽle verantwoordingen over dit boekjaar is door de IBAN negatief beoordeeld.

Zo gaat het administratief afsluiten van grote investeringsprojecten uit het NATO Security and Investment Programme (NSIP) - zoals de aanleg van havens en vliegvelden, de bouw en inrichting van militaire hoofdkwartieren, pijplijnen, radarsystemen en informatie- en communicatiesystemen - moeizaam. Honderden projecten die al jaren gereed zijn, met een collectieve waarde van meer dan € 3 miljard, dienen nog financieel te worden gecontroleerd.

Door de gebrekkige verantwoording en controle kan de NAVO, volgens de Algemene Rekenkamer, nauwelijks een volledig beeld van haar financiŽn hebben. Hierdoor kan de organisatie niet op tijd bijsturen als er iets fout gaat. Volgens de Algemene Rekenkamer is adequaat inzicht, juist nu veel landen bezuinigen op Defensie, van belang.

In de brief doet de Algemene Rekenkamer suggesties aan de Tweede Kamer. Die praat vermoedelijk begin oktober met de Minister van Defensie, vlak voor de vergadering van de Ministers van Defensie van de NAVO op 9 en 10 oktober in Brussel.

Minister van Defensie Hans Hillen is niet verbaasd over het rapport: “Het is een enorm grote bureaucratie waar we vanuit Nederland gezien geen inzicht in hebben".

Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal ziet het rapport als "een bevestiging voor de noodzaak om tot financiŽle verstrakking en hervorming te komen". Volgens hem is dat zeker nu van belang, omdat iedereen de tering naar de nering moet zetten.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2012

Gemis toelages oorzaak inkomstenderving

Het artikel Geldzorgen gewonde militairen, dat vanochtend in De Telegraaf is verschenen, heeft tot beroering geleid. Rond 15.00 uur stonden er al ruim 150, overwegend negatieve, reacties op de website van de krant.

In het artikel wordt gesuggereerd dat jonge Nederlandse oorlogsveteranen, die zwaargewond terugkeerden uit Irak en Afghanistan, grote geldzorgen hebben. “Ze vrezen hun woning te verliezen omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen”, aldus de krant.

Dit zou blijken uit een onderzoek van revalidatiearts drs. Loes de Kruijff. De conclusie van de krant is foutief gebaseerd op het artikel Je leven 180 graden anders, zoals dit op 13 september jl. in de Defensiekrant is gepubliceerd. Hierin wordt een publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) aangehaald. Dit is de originele bron van het onderzoek van De Kruijff.

In dit bronartikel, Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers uit Afghanistan. Kwaliteit van leven en participatieniveau na revalidatie, dat op 27 augustus jl. in het NTvG is verschenen, komen de trefwoorden “geldzorgen”, “woning” en/of “hypotheek” niet voor.

De Kruijff, die sinds begin 2011 als revalidatiearts bij het Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht werkzaam is, is gespecialiseerd in chronische pijn. Ze deed één dag in de week met de specialisten van het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg (MRC) in Doorn onderzoek naar de kwaliteit van leven en het participatieniveau van de militaire oorlogsslachtoffers uit Afghanistan: welke factoren zijn van invloed op het reïntegratieproces van gewondgeraakte militairen en hoe waardeert deze groep zijn leven na het ongeval.

“In de vraaggesprekken [met de revaliderende veteranen, BP] kwam ook inkomstenderving regelmatig aan de orde. Voor nagenoeg de hele groep waren (oefen)toelages een vaste bron van inkomsten. Een hypotheek werd afgesloten op basis van die levensstandaard. Nu dat wegvalt, zien de financiën er een stuk minder rooskleurig uit”, aldus de Defensiekrant.

De toelages komen als afwijkende bezoldiging of doorlopende toelage op het basissalaris. Wanneer die toelages na een missie worden beëindigd, krijgt de militair alleen nog het basissalaris. Dit geldt ook voor de revaliderende veteraan.

Het onderzoek van drs. Loes de Kruijff geeft aan dat het aandeel werk op kwaliteit van leven vermoedelijk is te verklaren “vanuit het onzekere perspectief ten aanzien van carrière en achteruitgang in inkomen. Het mislopen van toelages was hierin meegenomen bij achteruitgang in inkomen. Voor nagenoeg de hele groep was dit een vaste inkomstenbron.”

De Algemene Federatie Militair Personeel (AFMP) bepleit voor revaliderende veteranen een gewenningsperiode: "De toelages moeten stap voor stap worden afgebouwd en niet in een keer. Voor veel gespecialiseerde militairen, zoals mariniers of commando’s, zitten allerhande beloningen voor extra capaciteiten verwerkt in hun maandloon. Als zij gewond raken, is het wel heel wrang van de ene op de andere dag alleen nog het basissalaris uit te keren”, aldus voorzitter Wim van den Burg.

Defensie zegt er alles aan te doen om de oorlogsgewonden zo goed en lang mogelijk te begeleiden. "Zo kunnen ze op onze kosten studeren en proberen we altijd binnen de organisatie passend werk te vinden, desnoods als burger. Maar dat de toelages vervallen, is inderdaad niet te voorkomen”, zo erkent Anne van Pinxteren, woordvoerder van het Ministerie van Defensie.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2012

Briefadvies AIV over krijgsmacht online

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) heeft 13 september jl., één dag na de Tweede Kamerverkiezingen, een briefadvies gepubliceerd waarin het stelt dat “verdere bezuinigingen op Defensie onverantwoord [zijn] gelet op de nationale en internationale veiligheidsrisico’s waaraan ons land kan worden blootgesteld.”

De AIV is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal aanbevelingen doet over het buitenlands beleid.

Saillant is dat het briefadvies, getekend door voorzitter mr. Frits Korthals Altes, pas vandaag online is gepubliceerd op de website van de AIV. Prominent VVD’er Korthals Altes is één van de zes Minister van Staat en kan in voorkomend geval door de Koningin worden geraadpleegd.

Briefadvies 22, getiteld Kabinetsformatie 2012: krijgsmacht in de knel, laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Eventuele nieuwe bezuinigingen op Defensie […] zouden ernstig afbreuk doen aan een effectief buitenlands- en veiligheidsbeleid.”

Het adviesorgaan stelt onomwonden dat nieuwe bezuinigingen “in strijd zijn met de grondwettelijke taken van de krijgsmacht en verdragsrechtelijke verplichtingen van Nederland.” Volgens de AIV vullen de doelstellingen voor het buitenlands beleid – “het opkomen voor nationale belangen en het dragen van internationale verantwoordelijkheden” – elkaar hierin aan.

In de onderbouwing geeft de AIV onder meer aan dat, afgezet tegen het inwonertal, Nederland na Polen over de kleinste krijgsmacht van vergelijkbare Europese landen beschikt. Bovendien schrijft ze dat Nederland nu nog slechts 1,3% van het BNP aan Defensie uitgeeft – ver onder de NAVO-norm van 2%. Dit alles plaatst de Defensie-inspanning van ons land “in een zorgwekkend licht”.

Ook merkt de AIV op dat de in het Regeerakkoord 2010 overeengekomen Defensiebezuinigingen van € 1 miljard structureel, “ingrijpende gevolgen hebben voor de samenstelling en inzetbaarheid van de krijgsmacht.”

“De historische ervaring leert ons”, zo gaat de AIV verder, “dat de kans op internationale spanning significant toeneemt als gevolg van verschuivende machtsverhoudingen.” Bovendien constateert de AIV dat politieke machtsuitoefening “geloofwaardig noch effectief” is zonder ruggensteun door militaire macht.

Bij verdere bezuinigingen zijn er, wat de AIV betreft, grote zorgen over de loyaliteit en motivatie van het Defensiepersoneel, de reputatie van Defensie als werkgever, de werfkracht van de krijgsmacht en het behoud van de beste werknemers.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 18 SEPTEMBER 2012

Ridder MWO D'Aulnis de Bourouill overleden

Naar vandaag door zijn familie is bekend gemaakt, is jl. zondag 16 september in Den Haag de Ridder Militaire Willems-Orde (MWO) mr. Pierre Louis baron d'Aulnis de Bourouill op 93-jarige leeftijd overleden.

Pierre Louis baron d'Aulnis de Bourouill werd geboren in Delft in 1918. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was hij tekenaar voor het Nederlandse leger. Als vaandrig werd hij gemobiliseerd: als commandant van een batterij luchtdoelartillerie was hij gestationeerd aan de Wassenaarse Buurtweg. Zijn batterij haalde tien vijandelijke vliegtuigen uit de lucht.

Toen de begindagen van de oorlog voorbij waren, sloot hij zich aan bij het ondergrondse Legioen van Oud-Frontstrijders (LOF), dat voortkwam uit legerkringen en na de capitulatie was opgericht door de Amsterdamse ingenieur Titus Willem de Tourton Bruyns. Het LOF stelde zich ten doel het vormen van een ondergronds leger, dat te zijner tijd ter beschikking gesteld kon worden van de geallieerden. Het beoogde de bezetter zoveel mogelijk afbreuk te doen. In juni 1941 fuseerde het LOF met de, eveneens illegale, Ordedienst (OD).

Na zijn periode bij het LOF vluchtte hij via de zuidelijke route door BelgiŽ, Frankrijk over de PyreneeŽn naar Spanje en Portugal, om samen met Cees Drooglever Fortuyn via Gibraltar in Engeland te belanden. Hierbij maakte hij gebruik van de ‘Generaalslijn’ van Van Niftrik en Van Tricht. Zijn Engelandvaart eindigde in januari 1942 in Londen.

D'Aulnis nam contact op met de verzetsmannen Erik Hazelhoff Roelfzema en Chris Krediet, die hij kende uit Leiden. In maart 1942 werd hij beŽdigd als tweede luitenant bij de Prinses Irene Brigade, leerde onder andere parachutespringen en volgde een marconistencursus om als verbindingsofficier het contact van het verzet met Engeland te coŲrdineren.

In de nacht van 21 op 22 mei 1943 raakte het vliegtuig dat hem boven bezet gebied moest droppen bij Urk in de problemen maar slaagde erin terug te keren naar Engeland. In de nacht van 10 op 11 juni ’43 werd hij uiteindelijk gedropt ten oosten van Meppel, bij De Wijk. Vanaf dat moment organiseerde hij het ​​verzamelen van vitale militaire informatie voor de geallieerden. Na D-Day werd het werken als geheim agent veel gevaarlijker, deels als gevolg van het Engelandspiel.

Als marconist van Groep Kees vroeg hij in 1943 de Nederlandse regering en de Royal Air Force (RAF) om Huize Kleykamp in Den Haag te bombarderen. Daar zat het Centrale Bevolkingsregister met duplicaten van alle uitgegeven persoonsbewijzen, met inbegrip van pasfoto's en vingerafdrukken.

Zes Mosquito bommenwerpers van de RAF koersten op 11 april 1944 naar Huize Kleykamp – het witte huis tegenover het Vredespaleis. Bij het precisiebombardement werden ± 60 mensen gedood. Hoewel slechts een kwart van de documenten werd vernietigd, was de missie geslaagd; in veel gemeentes konden ambtenaren weer valse persoonsbewijzen afgeven.

Na een mislukte poging om naar Londen terug te keren en niet verder kwam dan Brussel, verzorgde d'Aulnis tot het einde van de oorlog in Leiden de radioverbindingen van Jan Kielstra, die een groep leidde van koeriers tussen Leiden en Zwitserland. D'Aulnis de Bourouill werd uiteindelijk de langst dienende geheime agent in bezet Nederland. In 1950 werd hij door Prins Bernhard geridderd in de Militaire Willems-Orde.

In maart 1944 trad d’Aulnis in het huwelijk met Blanche Noyon (1922). Het echtpaar kreeg vier kinderen; hij overleefde zijn echtgenote, die in 1995 overleed.

Na de oorlog werkte hij bij Koopman & Co, een handelsonderneming in Amsterdam, en Gist Brocades. In 1960 richtte hij samen met onder anderen Johan Verdoner de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam op.

D'Aulnis de Bourouill publiceerde in 1996 in familiekring zijn memoires: ‘Escape and return 1941-1945. Beschrijving uit de oorlogsjaren van de reis van Leiden naar Antwerpen, Parijs, Madrid, Gibraltar, Londen en Den Haag naar Amsterdam’. Deze schreef hij samen met Pauline Barones van Till, de oudste dochter van zijn zus.

Behalve de MWO ontving hij voor zijn activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog de Distinguished Service Order van de Britse inlichtingendienst, het Kruis van Verdienste, het Oorlogsherinneringskruis, het Verzetsherdenkingskruis, het Officierskruis en de Inhuldigingsmedaille 1948. D'Aulnis was ook ere-lid van de Leidse studentenweerbaarheid Pro Patria, een gezelschap binnen Minerva.

"Wij herinneren ons Baron d'Aulnis als een warme, energieke en dappere persoonlijkheid. Een voorbeeld voor velen", aldus de overlijdensadvertentie die het Ministerie van Defensie plaatste.

De crematieplechtigheid van de Ridder Militaire Willems-Orde en reserve luitenant-kolonel der artillerie b.d. Pierre Louis baron d'Aulnis de Bourouill zal a.s. vrijdag 21 september om 15.45 uur plaatsvinden in de grote aula van het crematorium Ockenburgh in Den Haag.

Terug naar Boven

Troonrede: "Zij verdienen ons diepe respect"

In de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix vanmiddag de jaarlijkse Troonrede uitgesproken. In de Troonrede op Prinsjesdag zet de Koningin ieder jaar de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar uiteen.

Dat gebeurt tijdens een gezamenlijke vergadering van de leden van de Eerste en Tweede Kamer – de 'Verenigde Vergadering' van de Staten-Generaal. De bijeenkomst is de start van het nieuwe parlementaire vergaderjaar, die dit jaar plaatsvindt in een periode van kabinetsvorming na de verkiezingen van 12 september jl.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, prins Willem-Alexander, droeg het bijzonder ceremonieel tenue van het Garderegiment Grenadiers en Jagers van de Koninklijke Landmacht in de uitvoering van brigadegeneraal der Grenadiers.

De algemene teneur van de Troonrede 2012 is dat Nederland voor een opgave staat die om grote veerkracht vraagt: “De financiŽle en economische crisis die de wereld sinds 2008 in zijn greep houdt, raakt ook Nederland hard. Economisch herstel volgt niet vanzelf.'

Het op orde brengen van de overheidsfinanciŽn en het instandhouden van de welvaart vraagt “belangrijke offers van alle Nederlanders”, zei de Koningin.

De Vorstin begon haar Troonrede met een verwijzing naar 200 jaar geleden: “Na een uiterst turbulente periode in ons land en overal elders in Europa, werden in 1813 de grondslagen gelegd voor een nieuw staatsbestel. Prins Willem Frederik, de latere Koning Willem I, gaf bij zijn aankomst in Scheveningen een proclamatie uit. Daarin sprak hij niet alleen over de herwonnen vrijheid, maar ook over het grote belang van herstel van handel en welvaart. De notabelen die hem kort daarna het landsbestuur aanboden, benadrukten de veerkracht die op dat moment werd gevraagd van de hele samenleving.”

Anno 2012 wordt Nederland als exportland bijzonder getroffen; volgens de ramingen stijgt ook in 2013 de werkloosheid.

In de Troonrede besteedde Koningin Beatrix ook een alinea aan het thema veiligheid en Defensie:“Op het gebied van vrede en veiligheid blijft het dringend vereist dat de internationale gemeenschap zich teweerstelt tegen onrecht en onveiligheid. De dramatische gebeurtenissen in SyriŽ onderstrepen dit eens te meer. In Afghanistan en op andere plaatsen in de wereld zetten meer dan duizend Nederlandse mannen en vrouwen zich elke dag opnieuw in voor rechtszekerheid en een menswaardig bestaan. Zij verdienen ons diepe respect.”

Overigens biedt de Defensiebegroting 2013 uit de Miljoenennota 2013 ook voor Defensie géén verrassingen. De Miljoenennota 2013 is een uitwerking van het Kunduz-akkoord van 26 april jl.

Voor het militair en burgerpersoneel van Defensie "blijven het onzekere tijden. Nederland en de krijgsmacht snakken naar een stabiel kabinet dat de rit kan uitzitten. En het nieuwe kabinet moet het niet alleen eens worden over de rol van Nederland in de wereld en de bijdrage van de krijgsmacht daarin, maar zich daarover duidelijk uitspreken." Aldus de reactie van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB) op het verschijnen van de Miljoenennota 2013.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2012

Cavalerieregimenten ontbonden in Den Haag

Op de Lange Voorhout in Den Haag zijn met groot militair ceremonieel de laatste tankregimenten ontbonden. In aanwezigheid van de Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS), luitenant-generaal Mart de Kruif, veteranen, oud-gedienden en parate troepen werden de standaarden van het Regiment Huzaren van Sytzama en het Regiment Huzaren Prins van Oranje ‘opgelegd’ – (tijdelijk?) in bewaring gegeven. De standaarden zijn aangeboden aan C-LAS.

De Huzaren van Sytzama vertegenwoordigden tot haar opheffing 11 Tankbataljon in Oirschot, de Huzaren Prins van Oranje (RHPO) 42 Tankbataljon in Havelte.

Nu Defensie alle tanks heeft wegbezuinigd, blijft slechts ťťn cavalerieregiment over: het Regiment Huzaren van Boreel (RHvB). Met het licht verkennings- en bewakingsvoertuig Fennek zijn deze verkenners georganiseerd in 42 en 43 Brigadeverkenningseskadron (BVE) bij de Gemechaniseerde Brigades en 103 en 104 Grondgebonden Verkenningseskadron (GGV) bij het Joint ISTAR Command (JISTARC).

In het verleden waren er drie tankregimenten: het Regiment Huzaren Prins Alexander is in 2007 verdwenen.

In april vorig jaar werd, bij het verschijnen van de beleidsbrief Defensie na de kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld, bekend dat de rest van de Leopard 2A6-gevechtstanks zou worden stilgezet en uiteindelijk geschrapt. Dit unieke wapensysteem van de Koninklijke Landmacht werd ťn wordt niet enkel geroemd vanwege zijn vuurkracht en beweging, ook vanwege de unieke capaciteit om alleen al door zijn aanwezigheid respect af te dwingen bij een mogelijke opponent.

Tijdens de ceremonie in Den Haag werden de standaarden die bij de regimenten horen op de tanks gelegd en plechtig afgevoerd.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012

Nieuwe directeur IMS-NAVO gekozen in Sibiu

Tijdens een driedaagse meeting van de chefs van staven van de achtentwintig NAVO-landen in het Militair Comitť van de NAVO in het Roemeense Sibiu, is vandaag de Britse generaal (Air Marshal)  Sir Christopher Harper voor een periode van drie jaar gekozen tot Director General – algemeen directeur – van de Internationale Militaire Staf (DGIMS).


De International Military Staff van het Atlantisch bondgenootschap, bestaande uit ± 450 militairen en ondersteund door ± 90 burgers, is de verbinding tussen de politieke besluitvormingsorganen en de strategische bevelhebbers van de NAVO – de Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) en de Supreme Allied Commander Transformation (SACT) – vanuit Brussel.

De Britse opperofficier werd verkozen boven zijn enige tegenkandidaat, de Belgische vice-admiraal Marc Ectors, de militair vertegenwoordiger van BelgiŽ bij de NAVO en de EU

Sir Christopher Harper zal medio zomer 2013 de Duitse luitenant-generaal Jürgen Bornemann opvolgen als hoofd van het IMS. Sinds maart vorig jaar was Harper al de militair vertegenwoordiger van Groot-BrittanniŽ bij de NAVO.

Terug naar Boven

Canvas: 'Afghanistan. Horror op de set'

Hoewel de Taliban films verderfelijk vinden en het beroep van regisseur in Afghanistan dus risicovol is, kijken de Afghanen graag naar films. Het land heeft een kleine, maar bloeiende filmindustrie. Ook al zijn de Taliban niet meer aan de macht, filmmakers die aan deze industrie meewerken, worden met de dood bedreigd.

Dit is vanavond te zien in het tv-programma Vranckx (Canvas, 20.10 uur) in ‘Afghanistan. Horror op de set’ - een documentaire die eerder is uitgezonden op Channel 4 als ‘Afghanistan: Lights, Camera, Death Threats’).

Verslaggeefster Jenny Kleeman trekt op met actrice en scenarioschrijfster Saba Sahar – de eerste vrouwelijke regisseur van Afghanistan - die met een beperkt budget aan een politieserie werkt. Als ze politieagenten nodig heeft, plukt ze die van de straat. Saba wordt bedreigd, leeft voortdurend in angst en haar familie heeft haar laten vallen.

Ook Salim Shaheen betaalde een hoge prijs voor het uitoefenen van zijn werk. De meest productieve Afghaanse regisseur verloor acht leden van zijn crew na een raketaanval op zijn set. Maar hij denkt niet aan opgeven: “Ook al kost het mijn leven, ik blijf films maken."

‘Afghanistan. Horror op de set’ duurt 25 minuten.

Terug naar Boven

Lezing Pasterkamp op Urker Veteranendag

Vandaag wordt op Urk de eerste lokale Veteranendag gehouden. Het thema voor de dag, die bedoeld is voor plaatsgenoten die hebben meegewerkt hebben aan vrede en veiligheid, waar en wanneer dan ook, is ‘De Veteraan in de samenleving'. Naar verwachting zullen minimaal 45 Urker veteranen aan de dag deelnemen.

Op het programma staat onder andere een lezing over Nederlandse militairen in het buitenland, van journalist en schrijver Riekelt Pasterkamp. Deze vindt vanaf 14.00 uur in de raadszaal van het Urker gemeentehuis plaats. Het gemeentehuis is gelegen aan de Singel.

In woord en beeld zal Pasterkamp laten horen en zien wat Nederlandse militairen tijdens een vredesmissie zoal doen. Pasterkamp bezocht regelmatig militairen in Uruzgan en schreef naar aanleiding daarvan twee boeken: Uruzgan. Militair, mens, missie (2007) en Thuisfront Uruzgan (2010).

Het openingswoord zal worden verricht door de burgemeester van Urk, Pieter C. van Maaren. Op het programma staat verder een bezoek van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal Lex Oostendorp, die ook het slotwoord van de dag zal uitspreken.

Ook staat een tocht door de oude stegen van Urk gepland, met als thema ‘Urk in Oorlogstijd’, en een voor iedereen vrij toegankelijke show met een aantal militaire voertuigen in de Urker haven.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 14 SEPTEMBER 2012

Britten overwegen sneller vertrek Afghanistan

Groot-BrittanniŽ overweegt een versnelde terugtrekking van de troepen uit Afghanistan. Volgens Minister van Defensie Philip Hammond is zijn ministerie van mening veranderd over het aantal benodigde militairen.

In de Britse krant The Guardian houdt Hammond de mogelijkheid open om in 2013 meer militairen terug te trekken dan eerder was gepland. Eind dit jaar gaan 500 Britten terug naar huis. Er blijven er dan nog 9.000 achter, die stapsgewijs hun taken overdragen aan de Afghanen. Volgens de Britse bewindsman moeten de Britse troepen alleen in Afghanistan blijven om nationale belangen te beschermen, niet in het kader van “nation-building”.

Volgens Hammond neemt de Afghan National Army in wording in een onverwacht hoog tempo het grootste deel van de taken voor zijn rekening. De Britse troepen trekken zich, volgens het oorspronkelijke plan, eind 2014 terug uit Afghanistan.

Het afgelopen half jaar hebben de Britten 52 van hun militaire bases en checkpoints in Helmand afgestoten; er zijn er nu nog 34 over. De militaire aanwezigheid van de Britten in deze Afghaanse provincie begon in 2006.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012

Soldatenbarakken blootgelegd bij Loevestein

Archeologen hebben bij Slot Loevestein in Poederoijen soldatenbarakken uit de 17de eeuw en resten van de historische slotgracht blootgelegd. De opgravingen waren geen verrassing: de archeologen zijn op zoek naar vondsten die meer kunnen vertellen over de militaire geschiedenis van het slot. De herinrichting van Slot Loevestein gaat tot 2020 duren.

Ze graven zo'n 300 m² af, tot een diepte van circa 3 meter. Het archeologisch onderzoek heeft nu plaats, omdat de Rijksgebouwendienst binnenkort start met de aanpassing van vier gebouwen op het kasteelterrein.

Loevestein, een Rijksmonument dat jaarlijks zo'n 120.000 bezoekers trekt, is in 1361 gebouwd door ridder Dirc Loef van Horne, heer van Altena.

De burcht is vooral bekend door de ontsnapping van rechtsgeleerde Hugo de Groot in een boekenkist in 1621. In die periode deed het slot dienst als staatsgevangenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden, waar politiek en religieus andersdenkenden en staatsgevangenen werden opgesloten.

In de 17de en 18de eeuw was Loevestein, strategisch gelegen op het meest westelijke punt van het land van Maas en Waal, onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie en ontstond er een militair dorp, met barakken, woningen, een school en een pastorie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het slot door Willem van Oranje versterkt met vestingwallen, bastions en een buitengracht.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2012

Ombudsman bezoekt Bronbeek

Vandaag heeft de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, een werkbezoek gebracht aan militair tehuis Bronbeek in Arnhem. Aanleiding voor het bezoek is dat Brenninkmeijer zich voorbereidt op zijn rol als Veteranenombudsman, die hij naast zijn functie als Nationale ombudsman gaat vervullen.

Een Veteranenombudsman is geregeld in de Veteranenwet. Deze wet, die naar verwachting op 1 januari 2013 in werking zal treden, zorgt ervoor dat alle veteranen de erkenning, waardering en zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Militair tehuis Bronbeek biedt ouderenzorg aan oud-militairen (veteranen) van de Nederlandse krijgsmacht en het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Tijdens zijn werkbezoek heeft de ombudsman kennis opgedaan over het tehuis en de geschiedenis erachter. Bovendien heeft hij kennis gemaakt met de bewoners.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 11 SEPTEMBER 2012

Panetta waarschuwt oud-SEAL ‘Mark Owen’

De Amerikaanse Minister van Defensie Leon Panetta heeft felle kritiek geuit op de schrijver van het boek over de geheime operatie tegen Osama bin Laden, Matt Bissonette. Dit deed hij in het Amerikaanse CBS-televisieprogramma 'This Morning'. Panetta zei dat Bissonnette met zijn onthullingen toekomstige operaties en levens in gevaar brengt.

De U.S. Defense Secretary zei zonder verdere toelichting: "Ik denk dat we hem en het Amerikaanse volk duidelijk moeten maken dat we dit soort gedrag niet accepteren". Al eerder dreigde het Pentagon met juridische stappen tegen Bissonette.

De auteur was ťťn van de Navy SEAL's die de operatie in het Pakistaanse Abbottabad uitvoerden.

In het boek No Easy Day, dat Bissonette schreef onder het pseudoniem Mark Owen, beschrijft hij de missie in detail. Hij weerlegt onder meer de bewering dat Osama een kans heeft gehad om zich over te geven. Ook zegt hij dat Osama ongewapend was en dat hij in zijn hoofd is geschoten op het moment dat hij zijn slaapkamerdeur opende en om de hoek de gang in keek.

Dit is in tegenspraak met de officiŽle versie van het verhaal. Die luidt dat Bin Laden zich in zijn slaapkamer had teruggetrokken. In de veronderstelling dat hij daar een wapen wilde pakken, werd hij doodgeschoten.

Voor zijn vertrek uit de krijgsmacht werd Bissonette bevorderd tot chief petty officer (sergeant-majoor). Op 9 september jl. sprak hij met Scott Pelley in het programma60 Minutes Overtime van CBS. Bij een maquette legde hij in detail de raid op Bin Laden uit. Naar verluidt was Bissonette vier uur zó geschminkt dat zelfs zijn eigen moeder hem niet zou herkennen. Om onherkenbaar te blijven was ook zijn stem veranderd.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 2012

Dit weekend fusie Natresbataljons voltooid

Het aantal bataljons van het Korps Nationale Reserve is na dit weekend teruggebracht van vijf naar drie.

Vanmiddag gingen twee bataljons (10 en 40 Natresbataljon)  over in het nieuwe 10 Natresbataljon, onder leiding van luitenant-kolonel Hans Berding. Dit vond plaats tijdens een indrukwekkende plechtigheid met militair ceremonieel op het Marktplein in Steenwijk. Hierbij sprak de commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade (43 Mechbrig), brigadegeneraal Hans van der Louw, vol trots over de militairen van dit Korps Nationale Reserve.

Commandant van het nieuwe 10 Natresbataljon, dat rechtstreeks onder 43 Mechbrig valt, is luitenant-kolonel Hans Berding.

Morgen gaan er op het Marktplein voor de Nieuwe Kerk in Delft nog eens twee bataljons (20 en 50 Natresbataljon) op in 20 Natresbataljon. Daarna zijn alle Natresbataljons gereorganiseerd. 20 Natresbataljon ressorteert onder 11 Luchtmobiele Brigade.

Met de integratie verdwijnen tientallen beroeps- en reservistenfuncties binnen de stafdetachementen van de bataljons, waarmee het bijdraagt aan de bezuinigingsreorganisatie binnen Defensie.

De fusie van de bataljons heeft ook te maken met een nieuwe organisatiestructuur, waarbij de brigades van de Koninklijke Landmacht verantwoordelijk zijn voor ‘hun’ gebied in Nederland. Vanuit de functie van Regionaal Militair Commandant beschikt elke gevechtsbrigade nu over ťťn direct inzetbaar Natresbataljon.

De bataljons, elk bestaand uit vijf (30 Natresbataljon) of zes (10 en 20 Natresbataljon) compagnieŽn, telle Ī 1.000 reservisten. Naast hun functie in de burgermaatschappij zijn reservisten werkzaam als militair.

De Nationale Reserve kan onder meer worden ingezet voor het bewaken en beveiligen van belangrijke militaire of civiele objecten in Nederland, zoals (lucht)havens en energiecentrales. Daarnaast verlenen ze militaire bijstand in het kader van openbare orde en veiligheid en bieden ze hulp tijdens grote calamiteiten.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 4 SEPTEMBER 2012

Petitie officieren tegen afbraak krijgsmacht

Is een actie van militairen in het algemeen al bijzonder, dat ook de officieren van de krijgsmacht zich roeren is een zeldzaamheid. Niet eerder kwamen ze collectief in het geweer tegen de bezuinigingsplannen zoals een aantal politieke partijen die na de verkiezingen van 12 september a.s. wenst door te voeren.

Vanochtend hebben de Gezamenlijke Officieren Verenigingen van Defensie en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel (GOV|MHB) in Nieuwpoort Den Haag een bijeenkomst gehouden. In een presentatie onder de titel ‘Wat zijn de gevolgen als Defensie er niet meer is?’ liet de GOV|MHB zien wat de gevolgen zijn voor de bevolking als Nederland niet meer beschikt over een adequate krijgsmacht.

“Als Nederland niet meer mee doet op het wereldtoneel en zich terugtrekt achter de dijken, verliezen we de gunningsfactor en de wil om met ons land zaken te doen”, stelt de GOV|MHB.

Volgens de officieren weigert Nederland al jaren om de lasten te dragen die een rijk land hoort te dragen: “Wij willen dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt, afspraken nakomt, invloed uitoefent en stabiliteit brengt”, staat in de petitie op de actiewebsite Nederland steunt Defensie. De petitie wijst ook op de steun die Defensie geeft bij evenementen, het blussen van grote branden en hulp bij opsporing.

De bijeenkomst in Den Haag markeerde de officiŽle start van de publiciteitscampagne van de offieren. Sprekers waren onder andere generaal-majoor b.d. van de cavalerie, jonkheer Harm de Jonge, waarnemend voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging, kapitein-luitenant ter zee van administratie Rob Hunnego, duovoorzitter van de GOV|MHB ťn voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren en Tom Kofman, voorzitter van de Vereniging Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie.

Volgens Hunnego staat Defensie “al aan de afgrond” en betekenen nieuwe bezuinigingen het einde van de krijgsmacht.  Wat de GOV/MHB betreft zijn verdere bezuinigingsplannen op Defensie desastreus voor de Nederlandse bevolking. 

De reeds lopende bezuinigingsreorganisatie, die loopt tot 2016, gaat onder andere ten koste van de laatste Leopard 2A6-gevechtstanks, Cougar-transporthelikopters, een flink aantal F-16's, marineschepen en militaire complexen en ruim 12.000 banen.

Defensie heeft volgens Hunnego te lang haar mond gehouden. Hij meent dat met de nieuwe plannen van politieke partijen om weer te snijden in het militaire apparaat een grens is overschreden: "De partijen bekommeren zich totaal niet om een van de kerntaken van de overheid: het bieden van veiligheid''.

“De landmacht is een geraamte met een dun vel. Al het vet is weg. Onderhand worden ook stukken vlees weggeschreven”, aldus kolonel Anthony Leuvering, Regionaal Militair Commandant Noord, vandaag in het Dagblad van het Noorden. De uitspraak sluit naadloos aan bij de aanvang van de officierencampagne.

Terug naar Boven

MAANDAG 3 SEPTEMBER 2012

Prins van Oranje bij BOC Defensie

Op uitnodiging van de Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Tom Middendorp, heeft Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje vandaag het Beraad Operationele Commandanten (BOC) van Defensie bijgewoond. Jaarlijks woont de prins dit beraad bij.

De Prins van Oranje werd onder andere geÔnformeerd over de lopende operaties en de bezuinigingsreorganisatie bij Defensie.

Het Beraad Operationele Commandanten is een wekelijks overlegforum waarin de CDS zijn ondercommandanten ontmoet – de commandanten van de Operationele Commando's van de land-, lucht- en zeestrijdkrachten, de Koninklijke Marechaussee, het Commando Diensten Centra (CDC) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) – in aanwezigheid van de diverse hoofden en directeuren van de Defensiestaf.

Onder die laatste vallen onder meer de directeuren van de Directies Aansturen Operationele Gereedstelling (DAOG), Operaties (DOPS) en Operationeel Beleid Behoeftestellingen en Plannen (DOBBP).

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2012

Prins van Oranje en Minister in Roermond

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, Minister van Defensie Hans Hillen en generaal Henk Morsink, chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin, hebben vandaag in Roermond de 25ste nationale herdenking bijgewoond van de Nederlandse militairen die in de periode 1945-'62 vielen tijdens de strijd in voormalig Nederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea.

Het was voor het eerst sinds 1988 dat een lid van het Koninklijk Huis de herdenking bijwoonde.

De bijeenkomst bij het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 wordt jaarlijks op de eerste zaterdag van september gehouden en bijgewoond door ± 20.000 veteranen, nabestaanden en belangstellenden. Hier worden de ruim 6.200 Nederlandse militairen herdacht die tussen 1945 en '62 omkwamen tijdens missies in de toenmalige overzeese gebiedsdelen Nederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea.

In zijn toespraak tot de veteranen erkende minister Hillen dat hun herinnering zwaar woog. “U kreeg amper erkenning voor de vele moedige inspanningen die u en uw gesneuvelde kameraden verrichtten. De opgestoken duim die u verdiende werd zo vaak een neergetrokken mondhoek", sprak de bewindsman over de nasleep en het debat in Nederland na afloop van de strijd.

Vertegenwoordigers van veteranenorganisaties en van de toenmalige krijgsmachtonderdelen leggen kransen. Ook de Prins van Oranje legde een krans bij het Nationaal IndiŽ-monument en namens het kabinet en de krijgsmacht legde minister Hillen eveneens een krans.

Naast het 25 jarig bestaan van het monument is het dit jaar tevens 50 jaar geleden dat Nieuw-Guinea geen deel meer uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden.

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden onthulde in 1988 het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962.

Terug naar Boven