nieuwsarchief SEPTEMBER 2013
Terug naar de homepage
 

Naar de homepage

SEPTEMBER 2013
M
D
W
D
V
Z
Z
2
3
6
8
10
11
12
13
15
18
22
24
27
29

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

MAANDAG 30 SEPTEMBER

Groot-Brittannië investeert zwaar in cybercapaciteit

Groot-Brittannië gaat, ter afschrikking, exclusieve cybercapaciteit ontwikkelen. Dat heeft de Britse Minister van Defensie Philip Hammond gisteravond bekendgemaakt op een conferentie van de Conservative Party.

Hammond vertelde zijn toehoorders dat de capaciteit niet alleen tegenaanvallen in cyberspace mogelijk moet maken, ook om aanvallen uit te voeren als onderdeel van de Britse "full-spectrum military capability." De eenheid is de Joint Cyber Reserve, die Britse vitale netwerken moet beschermen, maar ook aanvallen moet kunnen uitvoeren tegen vijandige communicatienetwerken, nucleaire en chemische wapensystemen, vliegtuigen, schepen en dergelijke.

Volgende maand start een campagne waarin honderden reservisten worden geworven die hun sporen hebben verdiend op het gebied van IT en beveiliging. Volgens Hammond kunnen de experts bijvoorbeeld samenwerken met de elektronische geheime dienst Government Communications Headquarters (GCHQ).


In 2012 zijn ± 400.000 cyberaanvallen afgeslagen die waren gericht op "vitale doelen". Hammond noemde de landen die achter de aanvallen zitten niet bij naam, maar analisten verwijzen naar China en Rusland.

Na de Verenigde Staten, Rusland en China heeft Groot-Brittannië het grootste Defensiebudget ter wereld. Bovendien hebben de Britten een lange traditie op het gebied van Signal Intelligence (SIGINT). Zo kraakten computerexperts in Bletchley Park tijdens WO II Duitse codes, wat een essentiële belangrijke rol speelde in de geallieerde overwinning.

De Joint Cyber Reserve zal ondersteuning bieden aan de al bestaande Joint Cyber Units in Corsham (ondergronds complex) en Cheltenham (inlichtingenknooppunt). Hammond wil een flink deel van het Defensiebudget aan de Joint Cyber Reserve besteden: volgens de Daily Mail bedragen de kosten van de nieuw op te zetten eenheid £ 500 miljoen (± € 600 miljoen).

Hammond prijst de veranderingen als de grootste militaire revolutie sinds tanks de cavaleriebrigades in de Eerste Wereldoorlog hebben vervangen. In de Daily Mail zei hij: "Militaire capaciteiten staan niet stil. Die kun je niet verstenen. Hoezeer we onze militaire tradities ook liefhebben en koesteren, de landsverdediging betekent dat we geld moeten uitgeven aan de capaciteiten van morgen, niet die van gisteren. Ik weet zeker dat er honderd jaar geleden gezond is gedebatteerd over de vraag te investeren in nieuwbakken tanks of te stoppen met het kopen van hooi voor de paarden. Sommigen zullen hebben gezegd: Koop meer hooi, geen tanks."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 28 SEPTEMBER

Belgische en Nederlandse genisten bouwen testbrug over Schelde

Vandaag hebben genie-eenheden uit België en Nederland bij wijze van test tweemaal een tijdelijke pontonbrug over de Schelde in Antwerpen gelegd, van Het Steen (op de rechteroever) naar de Linkeroever.

Zowel om tien uur als rond 15.30 uur was het scheepvaartverkeer door de geniewerkzaamheden enkele uren gestremd om de militairen toe te staan eventuele fouten op te sporen en de brugslagprocedure bij te sturen.

Uit veiligheidsoverwegingen mochten daarna slechts enkele burgers van de linker- naar de rechteroever over de Schelde lopen. Als alles naar wens verloopt en de weersomstandigheden dit het volgend jaar toelaten, zullen in 2014 "enkele honderdduizenden" te voet over de Schelde kunnen stappen.

De pontonbrug, in totaal 350 meter lang, werd gelegd door 11 (BEL) Bataljon Genie uit Burcht en enkele tientallen collega's van 105 (NLD) Geniecompagnie Waterbouw (105 Gnciewb, voorheen 105 Brugcompagnie) uit 's-Hertogenbosch.

De Nederlandse geniecompagnie - die deel uitmaakt van 101 Geniebataljon - leverde ook het grootste deel van het materieel, zoals de pontons. Met de brugoverspanning van 350 meter zetten de genisten meteen ook een Nederlands record neer.

De test, waarvoor de voorbereidingen op 23 september jl. begonnen, was nodig in het kader van het festiviteitenweekend van 3 t/m 5 oktober 2014, wanneer de stad Antwerpen de Eerste Wereldoorlog zal herdenken onder het thema 'Antwerpen bouwt bruggen'. Vandaag zijn alle technische aspecten voor de aanleg van de tijdelijke pontonbrug getest, onder eenzelfde debiet van de Schelde als volgend jaar en een getijverschil van ± 5,5 meter.

Begin augustus 1914 sloeg het Belgisch leger op dezelfde plaats een pontonbrug om de eigen troepen in de stad te bevoorraden. Op 6 oktober 1914 gaf Koning Albert zijn troepen het bevel zich terug te trekken naar de andere kant van de Schelde. Net voordat de oprukkende Duitsers de stad innamen, werden de Koninklijke familie, de Belgische regering, duizenden Belgische militairen en in paniek vluchtende inwoners van de Belgische havenstad in het holst van de nacht geëvacueerd.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 26 SEPTEMBER

Symposium schrijvende veteranen in Doorn

In de congreszaal op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn heeft vanmiddag het Engelstalige symposium Veteran Authors And Research On Military Memoirs plaatsgevonden.

Op het symposium spraken de schrijvende veteranen drs. Esmeralda Kleinreesink, Patrick Bury, prof. Rachel Woodward (dagvoorzitter) en hoofdgast Karl Marlantes.


Esmeralda Kleinreesink, schrijver van Officier in Afghanistan, presenteerde de resultaten van haar promotieonderzoek over schrijvende veteranen. Hoewel veteranen uit verschillende landen op demografisch niveau overeenkomsten vertonen, bleken er op andere punten - zoals de insteek, manier van uitgeven e.d. - grote verschillen per land.

Waar Kleinreesink alle (internationale) autobiografieën over de missie in Afghanistan onderzocht (54 boeken), analyseerde prof. Rachel Woodward van de University of Newcastle samen met dr. Neil Jenkings alle Britse militaire memoires sinds 1980 (159) in het project The Social Production of the Contemporary British Military Memoir (2009-2011).

Defensie- en veiligheidsanalist Patrick Bury zette uiteen hoe hij zijn dagboek over Afghanistan wist om te zetten in zijn boek Callsign Hades. Ook vertelde hij over zijn ervaringen na de publicatie van het boek, waarvan het uitgeven veel energie kostte. Maar zo zei hij: "Positive reviews make it worth it".

Hoofdgast Karl Marlantes (1945) vertelde over het schrijverschap, zijn ervaringen als jonge marinier in de jungle van Vietnam en wat hij ondervond toen hij terugkeerde naar de Verenigde Staten. Zo stond hij oog in oog met studenten die protesteerden tegen Amerikaanse militairen in Vietnam.

Marlantes wilde de Vietnamoorlog liefst vergeten. Pas in 2012 verschenen zijn roman Matterhorn en de essaybundel 'What It Is Like To Go To War' (Oorlog voeren).

Marlantes ging ook in op verantwoordelijkheden bij een oorlog en gaf aan openheid erg belangrijk te vinden. Over de gang naar de oorlog zei hij: "Een 19-jarige leren hoe hij mensen moet doden? Daarmee zet je hem op de stoel van God."

Terug naar Boven of naar Homepage'Defending neutrality' over Nederlandse voorbereidingen op Eerste Wereldoorlog

Op de NLDA in Breda heeft prof. dr. Wim Klinkert het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek Defending neutrality: the Netherlands prepares for war, 1900-1925 overhandigd aan de toekomstig commandant van het Commando Diensten Centra drs. Leonard Kok.

'Defending neutrality', het 90ste boek uit de serie History of Warfare van uitgeverij Brill, geeft antwoord op de vraag hoe Nederland zich in de periode 1900-1925 voorbereidde op eventuele deelname aan een oorlog.

Klinkert gaat daarbij in op de sociale en politieke impact van moderne oorlogvoering voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Eerder verschenen geschiedschrijvingen over die periode besteedden weinig aandacht aan de rol van de kleine neutrale Europese staten. Klinkert behandelt in het bijzonder de militaire voorbereidingen die Nederland trof.

Volgens prof. dr. Henrik Rudolph, decaan van de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), levert het boek een grote bijdrage aan de studie van innovatie, schaalvergroting en technologisering in oorlogvoering bij kleine staten.
Wim Klinkert is deeltijdhoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en universitair hoofddocent Militaire Geschiedenis aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

Klinkerts Engelstalige boek Defending neutrality: the Netherlands prepares for war, 1900-1925 is verschenen bij uitgeverij Brill, telt 336 pagina’s in hardback (ISBN 9789004227477) en kost € 125,00.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 25 SEPTEMBER

Promotie Van der Vegt op Nederlandse luchtmacht na 1945

Vanochtend is aan de Universiteit van Utrecht drs. Quirijn van der Vegt gepromoveerd op 'Take-Off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973'. Zijn promotors waren prof. dr. Jan Hoffenaar en prof. dr. Duco Hellema.

Van der Vegt heeft zich gespecialiseerd in de geschiedenis van de Nederlandse luchtmacht, in het bijzonder in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In zijn proefschrift staat de (weder)opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog centraal.

Na WO II moesten de Nederlandse luchtstrijdkrachten vanuit het niets weer worden opgebouwd. Vanuit drie invalshoeken beschrijft Van der Vegt in zijn proefschrift de (weder)opbouw en instandhouding van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in het tijdvak 1944-'73: het buitenlandspolitieke perspectief, het binnenlandspolitieke perspectief en het institutionele perspectief.

De geschiedenis van de opbouw en instandhouding is onder te verdelen in deelperiodes: de initiële wederopbouwfase onder Britse leiding (1944-'49), de fase van hoogtij (1950-'57), fase van modernisering en nuclearisering (1958-'67) en de fase van versobering en consolidatie (1968-'73).


Op de fundamenten van het in 1944 door de Nederlandse regering in ballingschap in Londen gevormde Directoraat der Nederlandse Luchtstrijdkrachten (DNLSK) verrees in de jaren '50 een omvangrijke luchtmacht die uitgroeide tot de Koninklijke Luchtmacht (KLu).

De KLu, zoals die tussen 1944 en '73 vorm kreeg, was het product van een combinatie van internationale ontwikkelingen, binnenlandspolitieke afwegingen en krijgsmachtdeelbelangen. Allen werden beënvloed door technologische ontwikkelingen en percepties van historische ervaringen. Volgens Van der Vegt doet het behandelen van één enkele oorzaak te weinig recht aan de dynamiek van de voortdurend door elkaar lopende ontwikkelingen, die per kwestie en tijdvak verschilden. Zijn constatering betekent dat er veel valt af te dingen op de rechtlijnige thesen van dr. Jan Willem Honig en prof. dr. Alfred van Staden.

Honig constateert dat de krijgsmachtdelen zelf het Defensiebeleid bepaalden; Van Staden stelt vast dat Nederland een trouwe bondgenoot was. Volgens dr. Quirijn van der Vegt doen beiden constateringen te weinig recht aan de complexiteit en de onderlinge samenhang van de verschillende factoren die gezamenlijk hebben geresulteerd in de totstandkoming van het Nederlandse Defensiebeleid.

Het proefschrift van dr. Quirijn van der Vegt telt 544 pagina’s en verschijnt nog deze maand bij uitgeverij Boom (ISBN 9789461055705, € 34,90).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Generaal Van Loon draagt commando 1 GNC over aan generaal Halbauer

Vanmiddag draagt de Nederlandse luitenant-generaal Ton van Loon (56) in het Duitse Münster het commando over het Duits-Nederlands legerkorps (I. Deutsch-Niederländischen Korps) over aan de Duitse generaal-majoor Volker Halbauer (58).

Van Loon was 3½ jaar commandant van 1 GNC - een multinationale NAVO-eenheid die bij toerbeurt wordt geleid door een Nederlandse of Duitse commandant.

Het hoofdkwartier van 1 GNC, opgericht in 1995, is één van de NATO High Readiness Forces (Land) Headquarters. HQ-1 GNC is in staat zich binnen twintig dagen te ontplooien en vervolgens een troepenmacht van 50.000 militairen aan te sturen.

Luitenant-generaal Van Loon trad in april 2010 aan als commandant van 1 GNC, als opvolger van de Duitse generaal Volker Wieker. Nadat hij vanmiddag het ccommando heeft overgedragen, gaat Van Loon met functioneel leeftijdsontslag.

Ton van Loon, zoon van een sergeant-majoor van de infanterie, begon zijn carrière in 1984 met verschillende functies bij 41 Afdeling Veldartillerie op de Legerplaats Seedorf in Duitsland. Hier was hij onder meer commandant van de Bravo-batterij. In 1992 werd hij Hoofd G3 (Operatiën) van 13 Gemechaniseerde Brigade, drie jaar later studeerde hij af aan het Britse Army Command and Staff College en in '98 werd hij commandant van 11 Afdeling Rijdende Artillerie 'Gele Rijders',.

Daarna volgden onder andere staffuncties in Den Haag, zoals Hoofd Operatiën van de Landmachtstaf, en het commando van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Van november 2006 tot mei 2007 gaf Van Loon leiding aan het Regional Command South van de International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan.

Het commando RC South behelsde de 'Amerikaanse' provicie Zabul, het 'Britse' Helmand, 'Canadese' Kandahar en 'Nederlands-Australische' Uruzgan - zwaartepunt van de missie ISAF. Vanuit Kandahar Air Base leidde hij onder andere de grote ISAF-operaties Medusa en Baaz Tsuka - de eerste grootschalige operatie in Afghanistan waarbij geen fysiek hoofddoel was gesteld, maar waar de effecten op de perceptie van de bevolking centraal stonden.

Na zijn Afghanistan-missie was hij van 2007 tot 2010 chef-staf van het Allied Force Command in Heidelberg.

Toevallig detail is dat Kosovo in de levensloop van beide generaals naar voren komt. Generaal-majoor Halbauer droeg op 6 september jl. het commando over de Kosovo Force (KFOR) over, terwijl .toenmalig luitenant-kolonel Van Loon van juni tot december 1999 als onderdeel van de eerste rotatie van KFOR-1 onder bevel was gesteld van de Duitse Panzerbrigade 12 (Multinational Brigade South).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 23 SEPTEMBER

Documentaire 'Eén van de jongens' op Human Doc

Bij Human Doc (Nederland 2, 22:55 uur) is vanavond de documentaire Eén van de jongens van Dorothée Forma te zien.

'Eén van de jongens' gaat over Martine Hulsman (38), sinds anderhalf jaar de humanistisch geestelijk verzorger van 42 Pantserinfanterie Bataljon Limburgse Jagers. Op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot, maar ook daarbuiten, is ze dag en nacht in touw om haar militairen bij te staan bij calamiteiten binnen 'het bedrijf' en bij persoonlijke problemen. De gesprekken - die altijd vertrouwelijk zijn - kunnen gaan over spanningen op het thuisfront, het verwerken van ervaringen op uitzending of een conflict met een leidinggevende.

Hulsman stelt na een dag op de schietbaan aan jonge soldaten de vraag: "Wie denkt dat hij kan doden?" Alle vingers gaan omhoog.

"Militairen fascineren me. Hun basishouding van niet uitgaan van je angst, maar van je verantwoordelijkheid, dat vind ik heel mooi. Soms is dat verantwoordelijkheidsgevoel zo groot dat ze zichzelf voorbij hollen. Dat is ook waarom ik bij de militair wil zijn, omdat er ook iemand voor hen moet zijn. Dat gun ik die kerels gewoon."

Martine Hulsman volgde haar opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek. In 2011 schreef ze haar master thesis Guilt in the aftermath of killing in close combat. Guilt as an endorsement of one's essential goodness? - over het doden van een vijand en hoe een militair dat verwerkt. Een gevoelig onderwerp waar militairen zelden over praten en zeker niet met burgers.

Programmamaakster Dorothée Forma brengt het dagelijks werk van Hulsman in beeld, onder andere tijdens een oefening in het zuiden van Duitsland en tijdens een les Geestelijke Verzorging aan jonge soldaten op de kazerne. Elke maandag staat Hulsman om half acht tussen de jongens op appèl. Met de baret twee cm boven de wenkbrauwen, alle ritsen dicht en de kisten gepoetst.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER

69ste herdenking luchtlandingen Ginkelse Heide

De jaarlijkse airborne luchtlandingen op de Ginkelse Heide in Ede waren vandaag een groot succes. Aansluitend aan de paradroppings vond in aanwezigheid van een groot aantal parachutisten, veteranen en duizenden bezoekers de 69ste herdenking van operatie Market Garden plaats bij het Airborne Monument aan de provinciale weg N224.

Zo'n 50 veteranen van de Slag om Arnhem waren eregast bij de herdenking; elk jaar opnieuw komen de hoogbejaarde veteranen naar de Memorial Jump Market Garden op de Ginkelse Heide om hun kameraden uit de Tweede Wereldoorlog de laatste eer te bewijzen.

Naar schatting 25.000 mensen keken op de heide naar de parachutistenlandingen van zo'n 700 parachutisten uit België, Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Polen en de Verenigde Staten. De para's sprongen uit de C-130 Hercules toestellen van de Amerikaanse en Britse luchtmacht, drie C-160 Transalls van de Duitse en Franse luchtmacht, een Franse CN-235 en een Dakota. Alle toestellen stegen op vanaf de Vliegbasis Eindhoven. Het grootste deel van de parachutisten was afkomstig van 11 Luchtmobiele Brigade en 16 Air Assault Brigade.

Tijdens de herdenking waren er toespraken van burgemeester Cees van der Knaap van Ede, Lieutenant Colonel Ted Simms, commandant van 4th Battalion The Parachute Regiment (4 Para) en Major Jerry Sutton, de geestelijke (padre) van 4 Para.

In de speech van Van der Knaap stond het verhaal van Colonel John Waddy centraal. De nu 93-jarige Engelse veteraan sprong 69 jaar geleden uit een Dakota boven de Ginkelse Heide. Waddy, aanwezig op de VIP-tribune, kreeg van het publiek een enthousiast applaus.

Daarna werden bij het Airborne Monument kransen gelegd, onder andere door het Edese College van Burgemeester & Wethouders, 4th Battalion The Parachute Regiment, 11 Luchtmobiele Brigade en de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland.

Burgemeester Van der Knaap was blij met de massale belangstelling: "Deze dag verbindt het spectaculaire van de paradropping met het belang van herdenken. Dat daar ieder jaar weer duizenden mensen op af komen, inclusief heel veel jongeren, is een belangrijk signaal. We willen het belang en de waarde van herdenken bij de jeugd levendig houden. Dat een zo grootschalig evenement zonder noemenswaardige problemen verloopt, daar ben ik trots op. Het is een unieke gebeurtenis dat grote bekendheid geniet in heel Nederland, op historische grond in een prachtige natuuromgeving.”

Operatie Market Garden speelde zich af tussen 17 en 25 september 1944. Tot Market Garden behoorde operatie 'Market', die de geschiedenis inging als de grootste luchtlandingsoperatie aller tijden.

In de omgeving van Arnhem werden 40.000 man luchtlandingstroepen ingezet, verdeeld over 35.000 parachutisten en 5.000 militairen in zweefvliegtuigen om de vitale bruggen over de rivieren Maas, Waal en Rijn te veroveren.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

"Wat helpt het als ik opstap?"

Voor De Telegraaf van vandaag een interviewden Paul Jansen en Niels Rigter de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp:

Ruim een jaar is Tom Middendorp nu Commandant der Strijdkrachten, Nederlands hoogste militair. Zijn opdracht: een kwart van de krijgsmacht opheffen en toch wereldwijd de Nederlandse belangen blijven verdedigen. Dat lukt. Nog net.

Generaal Tom Middendorp weet het als geen ander. Zelfs op zijn huidige werkplek, in het deftige oud-logement op het Plein in Den Haag waar al 185 jaar het Ministerie van Defensie huist, is de wildheid van het slagveld nooit ver weg. De Commandant der Strijdkrachten hoeft maar een blik te werpen op zijn dressoir met aandenkens aan de missies die hij uitvoerde.

Er staat een beeldje bij van een soldaat met een bushmanhoed - een cadeautje van de Australiërs, die ook vochten in Uruzgan. Op 6 april 2009 zag Middendorp als commandant van de Taskforce Uruzgan in Kamp Holland voor zijn ogen een raket inslaan. Van 42 pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers liep een groep juist naar de eetzaal. Ze waren op slag uitgeschakeld.

De twintigjarige soldaat Azdin Chadli vond de dood, vijf anderen raakten gewond. Middendorp stoof erop af om hulp te verlenen. Hij zocht uit waar de 107mm-raket vandaan was gekomen en zette een operatie op om het gebied te zuiveren, deels met de mensen van het getroffen bataljon. Tegelijkertijd kanaliseerde hij hun wraakgevoelens. Met de moeder van Chadli heeft Middendorp nog geregeld contact."Ik ben toen niet weggelopen en dat doe ik hier ook niet.”

Een paar deuren van zijn werkruimte houdt minister Hennis kantoor. Vanuit zijn raam ziet de generaal de Tweede Kamer. Daar gaan dezer dagen de messen over de slijpsteen voor het debat over het visiestuk over de toekomst van de krijgsmacht 'In het belang van Nederland' en over de Defensiebegroting, die toch weer wat schraler is geworden. Tegelijkertijd heeft het kabinet na achttien jaar dubben eindelijk besloten de JSF te kopen.

Bent u daar tevreden over? "Ik ben blij dat er een keuze is gemaakt en ik ben blij met de keuze. We hebben het luchtwapen keihard nodig. De F-16 moet vervangen worden. De F-35 is de beste vervanger gebleken."

We deden mee aan het JSF-programma, maar kochten niet. We deden mee aan het testen, maar kochten niet. Hoe kijkt u tegen deze besluitvorming aan? "Het is goed dat we hebben meegedaan aan het programma. Het heeft ons geleerd wat het vliegtuig kan. Het heeft ons invloed gegeven op het programma en orders opgeleverd voor de BV Nederland. Door mee te doen aan het programma worden de stuksprijzen straks lager, omdat daar ook ontwikkelingskosten in zitten die wij dus niet meer hoeven te betalen. Trouwens, als je terugkijkt naar de aanschaf van de F-16 in de jaren zeventig, dan is dat de proces net zo moeizaam geweest."

Toen zaten we in de Koude Oorlog en kochten we tweehonderd toestellen. Nu kopen we 37 JSF's. Wat voor luchtmacht hebben we nog? "De aantallen zijn misschien minder, maar niet de noodzaak om een gevechtstoestel te hebben. Het past binnen de ambitie om één operatie langdurig te kunnen volhouden naast de beschermingstaak in Nederland."

Er ligt nu een kritisch rapport van de Rekenkamer, bij de PvdA rommelt het. Bent u niet bang dat er alsnog een kink in de kabel komt? "De Rekenkamer concludeert ook dat wij met de beschikbare gegevens nu de best mogelijke financiële onderbouwing bieden. De conclusie blijft dat dit het beste toestel is voor een vergelijkbare prijs. Ik heb geen enkel belang om ook maar één euro te veel aan dit toestel uit te geven. Ik sta achter deze keuze en ik weet zeker dat onze opvolgers over veertig jaar hier blij en tevreden op terugkijken, zoals wij nu tevreden terugkijken op de keuze destijds voor de F-16."

Er gaan weer kazernes dicht, er worden brigades opgeheven en er vervallen 2.400 banen. Zit daar een visie achter of is het gewoon snijden? "Natuurlijk is dit pijnlijk. Mijn rol is om binnen de kaders keuzes te maken. Voor mij stond voorop: hoe klein we ook worden, ik doe geen concessies aan kwaliteit. Ik stuur mensen naar crisisgebieden en ik wil niet dat hun leven gevaar loopt omdat wij hebben beknibbeld op training. Dat gaat ten koste van de kwantiteit. Daarom stellen we de ambities bij, maar wat we doen, moeten we goed kunnen doen."

Kunnen we straks een missie zoals in Uruzgan nog wel aan? "Ja. Dat is de keuze die we hebben gemaakt: we kunnen op land, lucht en in zee één missie uitvoeren, naast de wettelijke taken en de kleine missies."

Dus: we kunnen nog wel meedoen aan het handhaven van bijvoorbeeld een no-flyzone boven Libië, maar niet nog eens in een ander land een grondmissie doen? "Precies. Dat is de stap terug. In het verleden deden we Afghanistan naast Libië. Dat kan dus niet meer. Het moreel onder de troepen is laag. Zorgwekkend? Er heerst een tweeslachtig gevoel. Aan de ene kant zijn ze trots op hun werk. De afgelopen tien jaar hebben we ons door de missies enorm ontwikkeld. Ik zie dat terug in hoe de maatschappij tegen de militair aankijkt. Als ik nu met de trein reis, kijken mensen met meer respect naar mijn uniform dan tien jaar geleden. Dat heeft te maken met de missies die we hebben uitgevoerd. We hebben laten zien dat we van ons af kunnen bijten als dat nodig is."

Toch blijft het moreel laag. "Voor de militair zijn die grote inspanningen moeilijk te rijmen met de grote bezuinigingen die continu hebben plaatsgevonden. Dat Defensie nog nooit zo veel is ingezet als de afgelopen tien jaar, en we zijn ook nog nooit zo goed geweest als nu. En toch wordt er zo bezuinigd. Dat kunnen velen moeilijk met elkaar rijmen."

Kunt u het wel rijmen? "Deels wel, deels niet. Als ik het in het perspectief van heel Nederland zie, waar over de hele breedte wordt bezuinigd, kan ik het plaatsen, maar dat Defensie de afgelopen 22 jaar telkens weer als nummer één op de bezuinigingslijst stond, dat was af en toe wel moeilijk. Zeker als je ziet dat de internationale omgeving steeds instabieler wordt, terwijl juist Nederland voor zijn handel en afzetmarkt volledig afhankelijk is van het buitenland - we zijn een klein land met heel veel buitenland."

Hoe zorgt u ervoor dat uw mensen het koppie niet laten hangen? "Dat gebeurt niet zo snel. Militairen zijn loyaal tot op het bot, aan hun werk, aan hun eenheid. Het is vooral dat het belang van hun werk onvoldoende wordt onderkend. Die pijn uit zich.”

Hennis is de derde minister van Defensie in vier jaar. Helpt die stoelendans om de strijd tegen aanhoudende bezuinigingen te leveren? "Het zou mooi zijn als er politieke rust komt. Elke twee jaar een beleidswisseling - wéér nieuwe keuzes, wéér een nieuwe koers - geeft veel onrust. Ik wil met deze minister graag de vier jaar volmaken."

Heeft u het idee dat de krijgsmacht de dupe is van tunnelvisie bij de politiek, waarbij het militaire belang ondergeschikt wordt gemaakt aan het financiële belang? "Het militaire belang is in het financiële belang. Nederland is een handelsland, dat belang heeft bij een goed functionerende internationale economie, bij stabiele afzetmarkten. Wij verdedigen die belangen."

Toch is dat ondergeschikt gemaakt aan wat er financieel mogelijk is. "Dat blijven toch politieke afwegingen. De afgelopen 22 jaar wogen andere belangen blijkbaar zwaarder dan de stabiliteit in het buitenland. Dat verandert gelukkig wel. Daarom blijft Defensie ook goeddeels buiten de bezuiniging van 6 miljard."

De vraag is of dat zo blijft. Als de economie niet aantrekt en er weer bezuinigingen nodig zijn, dan blijft Defensie vast niet gevrijwaard. "Dan blijft het een weging van belangen. Het enige wat ik kan doen is te zorgen dat het belang van de krijgsmacht voldoende wordt meegewogen.”

Vindt u dat dit voldoende is gebeurd? "Daar maak ik me best zorgen over. Dat mag u best opschrijven. Ik maak me zorgen dat we met onze uitgaven aan Defensie zakken naar één procent van ons bruto nationaal product. Eén procent. Dat zijn de kosten van de verzekeringspolis die defensie heet. Daarmee kopen we ons ook in in een veel grotere verzekeringspolis: de NAVO. Dan moet je je wel als bondgenoot opstellen. Dan moet onze bijdrage wel proportioneel zijn in vergelijking met die van andere landen. We zakken in het rijtje en zitten nu onder het NAVO-gemiddelde. Dat vind ik zorgwekkend. Alle landen hebben dezelfde economische problemen, maar Nederland staat binnen de NAVO economisch nog steeds bovenin. Dan is het zorgwekkend dat Nederland ten opzichte van die andere landen niet naar behoren bijdraagt."

Want wat zijn de gevolgen? "Dat andere landen naar ons wijzen en zeggen: je kunt niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Daar zullen ze ons in de toekomst harder op aanspreken. De Amerikanen betalen al driekwart van de NAVO. Die kijken sowieso al naar Europa als free rider . Die zeggen: ’Europe, get your act together ’."

Er is nooit een CDS uit protest tegen aanhoudende bezuinigingen opgestapt. "Wat helpt dat?" Het zou een signaal kunnen zijn: tot hier en niet verder. "De keuzes wat we met onze krijgsmacht willen, is en blijft een politieke. Ik zeg: ik doe een concessies aan kwaliteit. Daar trek ik mijn grens."

Maar op zeker moment wordt de krijgsmacht toch zo klein, dat u met het oog op onze veiligheid moet zeggen: dit kan ik niet meer voor mijn rekening nemen. Ligt u er nooit wakker van? "Ik maak me er wel zorgen over. Ik heb er een hoop grijze haren bij gekregen sinds ik hier vorig jaar ben aangetreden. Ik moet een kwart van Defensie opheffen in vier jaar tijd – dat is mijn taakstelling. Dat is geen leuk werk, maar ik moet er wel voor zorgen dat de mensen die er nog zitten hun werk goed kunnen blijven doen. Dan helpt het niet als ik ga weglopen.”

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 20 SEPTEMBER

Debat 'Het Pact van Soesterberg'

Op de Vliegbasis Soesterberg vindt vanmiddag Het Pact van Soesterberg plaats: een maatschappelijk debat over de Nederlandse samenleving en de krijgsmacht. Het debat is een onderdeel van de festiviteiten in het kader van 300 jaar Vrede van Utrecht.

Om 12.30 uur opent dagvoorzitter Patrick Lodiers (BNN) het debat waaraan onder meer Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp, columniste en actrice Nazmiye Oral, Denker des Vaderlands René Gude, landschapsarchitect Ronald Rietveld en musicus Merlijn Twaalfhoven deelnemen.

Antwoorden worden gezocht op vragen als: Welke inzet van de krijgsmacht is legitiem in een democratie? Op wat voor soort krijgsmacht kun je trots zijn? Welke relatie tot de krijgsmacht past bij een moderne, cultureel diverse democratie?

De antwoorden creëren mogelijk een toekomstvisie op de relatie Nederlanders-krijgsmacht. Niet alleen Defensiepersoneel, ook journalisten, kunstenaars, studenten, wetenschappers en vele anderen nemen eraan deel.

Een panelgesprek dat deel uitmaakt van het debat, gaat over de vraag: Hoe kijken de verschillende generaties aan tegen onze krijgsmacht en oorlog? En is hun houding in de loop der jaren veranderd? Dit debat wordt gevoerd tussen vertegenwoordigers van vier generaties: politica Saar Boerlage (1932), René Gude (1956), NRC-journalist Thijs Niemantsverdriet (1978) en Mark Rook, vicevoorzitter van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD).

De entree van de Vliegbasis Soesterberg bevindt zich op de kruising Van Weerden Poelmanweg-Verlengde Paltzerweg in Soest. Hierna kunnen de gele P-borden worden gevolgd.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 19 SEPTEMBER

NAVO-SG Rasmussen voor Carnegie Europe: 'NATO: Ready, Robust and Rebalanced'

In zijn keynote speech NATO: Ready, Robust and Rebalanced voor de denktank Carnegie Europe in Brussel, heeft de Secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, er vanochtend voor zijn toehoorders gepleit voor het vinden van antwoorden op vragen over de capaciteiten van het bondgenootschap, de visie voor 2014 en verder en de trans-Atlantische solidariteit (tussen de Verenigde Staten en de Europese lidstaten).

De NAVO staat onder druk om zijn toekomstige rol te definiëren. Volgens Rasmussen is de Europese Defensie-industrie nu "erg nationaal en versnipperd". Volgens hem heeft Europa óók in tijden van bezuinigingen "behoefte aan een sterke industriële basis", gerelateerd aan het concept Smart Defence.

De hogere Defensiebudgetten waar Rasmussen om vraagt, moeten dienen om nieuwe militaire aankopen te financieren: “Op dit moment hebben we binnen de NAVO een aantal capaciteiten die we niet meer nodig hebben [tanks om de grenzen te beschermen, bijvoorbeeld], terwijl we een aantal capaciteiten nodig hebben waarover we niet beschikken [om landen te beschermen tegen cyberaanvallen, bijvoorbeeld],” zo stelde hij. De NAVO-SG deed een beroep op de Europese lidstaten om meer drones voor het verzamelen van inlichtingen, transport- en tankervliegtuigen en radars op marineschepen te verwerven. Om als NAVO sterk te kunnen blijven "heeft Europa vermogen nodig in termen van capaciteiten, Defensie-industrie en politiek engagement", aldus Rasmussen.

Rasmussen sprak zijn zorgen uit over de ontoereikende Defensiebudgetten in Europa, waardoor de NAVO te veel moet blijven steunen op de grote Defensie-uitgaven van de VS. Volgens hem dreigt de Europese knip op de Defensiebeurs de Europese bereidheid en capaciteit om overal ter wereld snel en efficiënt te kunnen optreden in het gedrang te brengen. (Sinds 2008 zijn de Defensiebudgetten van de lidstaten met 50 miljard dollar verminderd.)

"Als Europa gaten laat vallen in de collectieve verdediging van veiligheid en vrijheid, zullen de opkomende landen die invullen", aldus de Secretaris-generaal: "Europa zal daardoor aan invloed inboeten, wat concreet neerkomt op minder kansen om democratie, mensenrechten en individuele vrijheid te verdedigen."

Rasmussen, die zich bewust was van de politieke gevoeligheid van zijn pleidooi voor het opvoeren van Defensie-uitgaven op een moment dat alle Europese regeringen onder sterke druk staan om te besparen, ook op onderwijs en welzijn, gaf in Brussel aan dat hij de voorbije maanden bemoedigende gesprekken heeft gevoerd met verschillende parlementen in lidstaten van de NAVO: "[...] en ik kan u vertellen dat in een toenemend aantal landen het bewustzijn groeit dat de Defensiebudgetten de hoogte in moeten, op weg naar de NAVO-doelstelling van 2% van het bruto nationaal product.” Welke landen dat zijn, wilde Rasmussen niet zeggen.

Op de vraag van een journalist van NRC Handelsblad over het recente besluit van de Nederlandse regering om € 4,5 miljard te investeren in de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, antwoordde Rasmussen dat afstemming en coördinatie onder de lidstaten noodzakelijk zijn, maar dat de beslissing over aankoop van materieel altijd een nationaal initiatief en prerogatief blijft. Hij bevestigde dat “de NAVO klaar moet staan om de veiligheidsuitdagingen van de geglobaliseerde wereld van vandaag aan te pakken.” Volgens Rasmussen moeten dreigingen aan de wortel worden aangepakt: op de plaats waar ze zich voordoen en ontwikkelen, waar ook ter wereld.

De NAVO zal zich in de toekomst meer richten op haar eigen taken, vooral op de verdedigingstaak. In dit kader zal de NAVO bijvoorbeeld van 2 t/m 9 november op de vliegbasis Ādaži bij de Letse hoofdstad Riga en op het Poolse oefenterrein Drawsko Pomorskie oefenen. Aan de oefening, bedoeld om de NATO Response Force (NRF) te trainen, testen en certificeren, nemen 6.000 militairen uit elf landen deel.

Over Afghanistan, ten slotte, merkte Rasmussen op dat het internationale terrorisme er niet langer een veilige plek heeft om zijn operaties voor te bereiden. De SG deelde niet de mening van een vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan, dat de veiligheidssituatie in Afghanistan achteruitgaat en dat de onzekerheid over de toestand van het land na 2014 toeneemt.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 17 SEPTEMBER (PRINSJESDAG)

Opnieuw zwaar weer voor Defensie

In zijn eerste Troonrede ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar, heeft Koning Willem-Alexander het belang van een sterke krijgsmacht uitgesproken. Hierbij verwees het Staatshoofd naar Syrië, "een krijgsmacht die op zijn taken berekend is" en Defensiepersoneel dat wereldwijd actief is "om de internationale rechtsorde te beschermen. Zij verdienen onze grote dank en waardering voor hun moeilijke werk."

De toekomstige krijgsmacht is operationeel duurzaam, betaalbaar, toekomstbestendig en internationaal inpasbaar. Dit staat in de nota In het belang van Nederland die Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag aan het parlement heeft gestuurd. De minister gaf in een videoboodschap aan haar personeel aan dat Defensie "geen luxe is maar een fundamentele investering."

In de nota wordt niet alleen de toekomstige strategische richting van Defensie vastgesteld, ook de inrichting van de krijgsmacht binnen de financiële kaders. Het kabinet kiest daarbij voor operationeel én financieel duurzaam. De hoofdtaken zijn uitvoerbaar door meer internationale samenwerking (combined). De krijgsmacht moet op alle geweldniveaus kunnen opereren, maar minder langdurig dan voorheen.

Tevens kondigde de bewindsvrouw vandaag aan dat Nederland tenminste 37 Joint Strike Fighters (JSF, F-35 Lightning II) zal aankopen. Het precieze aantal is nog niet bekend, omdat de uiteindelijke kostprijs van de toestellen nog niet bekend is. Voor de vervanging van de F-16 is € 4,5 miljard gereserveerd. Het is de bedoeling dat de zeer geavanceerde 5th generation fighters van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin vanaf 2019 bij de Koninklijke Luchtmacht worden ingezet.

De Defensiebegroting 2014 luidt opnieuw een bezuinigingsronde in. Ditmaal belopen de bezuinigingen € 348 miljoen. Hierdoor vallen naar schatting 700 à 900 gedwongen ontslagen op 2.400 te verdwijnen arbeidsplaatsen. Het is de zoveelste klap voor de krijgsmacht, die door eerdere bezuinigingen al 12.000 functies wegstreepte.

In zijn videoboodschap zei de Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS), luitenant-generaal Mart de Kruif, over zijn landstrijdkrachten: "Wij zijn de punt van de speer van de krijgsmacht." De generaal geeft aan dat hijzelf de besluiten heeft genomen voor de landmacht. Hieronder valt de sluiting van de Johan Willem Frisokazerne, thuisbasis van 13 Infanteriebataljon Air Assault Regiment Stoottrroepen Prins Bernhard. De hoofdgebruikers van de kazerne in Assen, zowel 13 Infbat AASLT als Schoolbataljon Noord, verhuizen naar de Johannes Postkazerne in Havelte; 11 Geneeskundige Compagnie Luchtmobiele Brigade vertrekt naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

In zijn videoboodschap geeft C-LAS ook aan dat de mens "ons beste systeem" is. Luitenant-generaal De Kruif maakt zich zorgen over de inkomenspositie van zijn personeel.

Bij het Korps Mariniers worden de Van Ghentkazerne in Rotterdam (Mariniers Opleidings Centrum) en de Joost Dourlein-kazerne op Texel, thuisbasis van het Opleidingscentrum Amfibisch, gesloten. De Van Ghentkazerne sluit nadat de nieuw te bouwen Michiel Adriaenszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen is opgeleverd.

Verder sluit het Air Operations Control Station van de luchtmacht in Nieuw-Milligen. Kamp Nieuw Milligen in Uddel blijft in gebruik bij de landmacht en Koninklijke Marechaussee.

De commandant van 45 Pantserinfanteriebataljon, luitenant-kolonel Ludy Schmidt, te midden van zijn mannen.

De Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, heeft zojuist zijn personeel ingelicht over de voorgenomen opheffing van één van de vier pantserinfanteriebataljons van de Koninklijke Landmacht.

45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland (45 Painfbat RIOG), gelegerd op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo, wordt per 1 januari 2014 stilgezet en opgeheven.

Met de opheffing van 45 Painfbat "vermindert het aantal infanterie-eenheden waarover de krijgsmacht beschikt van negen naar acht (zes landmacht- en twee mariniersbataljons). Met vier bataljons, die elkaar aflossen, blijft de inzet van een bataljonstaakgroep met meer dan 1.000 militairen voor langere duur (à la Uruzgan) mogelijk. Met de capaciteiten van de overige vier bataljons kan daarnaast gedurende korte tijd een missie van een bataljonstaakgroep worden uitgevoerd of gedurende langere tijd kleinere operaties op verschillende plaatsen."

45 Painfbat, heropgericht in 2006, was voor een deel afkomstig uit Seedorf. De naam Oranje Gelderland dateert uit 1722. Toen kwam het regiment van het gewest Gelderland onder commando van de latere stadhouder Willem IV van Oranje-Nassau.

Op Aruba verdwijnt 32 Infanteriecompagnie van het Korps Mariniers (100 à 120 mariniers) dat daar is gestationeerd op de Marinierskazerne Savaneta. De Nederlandse aanwezigheid op het Benedenwindse Eiland zal op roulatiebasis worden ingevuld door de land- en zeestrijdkrachten.

Andere maatregelen uit de Defensiebegroting 2104 zijn de verkoop van het nog in aanbouw zijnde Joint Support Ship Zijner Majesteit Karel Doorman. Het 204 meter lange schip, dat in 2015 operationeel had moeten zijn, was de vervanger van de Hr. Ms. Zuiderkruis en de Zr. Ms. Amsterdam. Wél zal een goedkoper bevoorradingsschip worden gekocht.

Toelichting:

► Het DIP is het Defensie Investeringsplan. Dit plan bevat de geplande investeringen voor groot materieel, infrastructuur en informatievoorziening voor het gehele ministerie. De Commandant der Strijdkrachten is verantwoordelijk voor de planning en het beheer van de materieelinvesteringen van Defensie.

► Het bedrag van € 48 miljoen voor BS / CDC / DMO (Bestuursstaf, Commando Diensten Centra en Defensie Materieel Organisatie) wordt in de nota omschreven als "Invulling taakstelling Rijksdienst". Binnen deze Defensieonderdelen worden hiermee enkele "structurele maatregelen" genomen om voldoende onderhoud te kunnen blijven plegen aan wapensystemen; vanwege tegenvallende opbrengsten uit de herbelegging vastgoed; vanwege hogere exploitatie- en energiekosten; doordat meer budget nodig is in verband met een stijging van de personele uitgaven.

►De effecten van de op 1 januari 2013 ingevoerde Wet Uniformering Loonbegrip (WUL), ter grootte van € 50 miljoen per jaar, maken deel uit van de "Overige maatregelen".

Volgens de Defensiebegroting 2014 is de krijgsmacht vanaf 2014 inzetbaar voor de verdediging van het eigen en het bondgenootschappelijke grondgebied; de deelneming aan operaties wereldwijd ter bevordering van de internationale stabiliteit en rechtsorde; noodhulp bij rampen en humanitaire crises; de bescherming van de belangen van het Koninkrijk; het bijdragen aan de nationale veiligheid onder civiel gezag en ten behoeve van de permanente militaire aanwezigheid in het Caribisch gebied.

Operaties worden in de regel in internationaal verband uitgevoerd. De Koninklijke Landmacht kan eenmalig een samengestelde taakgroep van brigadeomvang of langdurig een samengestelde taakgroep van bataljonsomvang leveren. Naast de langdurige inzet van een bataljonstaakgroep kunnen gedurende kortere tijd een tweede bataljonstaakgroep en langere tijd kleinere bijdragen worden ingezet.

Defensie ziet af van de invoering van het Amerikaanse Ship To Objective Manoeuvre (STOM) concept. Bij STOM worden ingescheepte mariniers in amfibische operaties met zware helikopters vanaf schepen naar de wal vervoerd. Hierdoor zou het belang van landingsstranden verminderen en het direct aangrijpen van de verder landinwaarts gelegen doelen worden benadrukt.

Binnen 11 Luchtmobiele Brigade wordt de gereedstelling van de drie luchtmobiele infanteriebataljons aangepast. Voortaan worden twee van de drie bataljons volledig met behulp van helikopters opgeleid, terwijl het derde een basisopleiding Air Assault-optreden krijgt (tot en met compagniesniveau). Vanaf 2014 zal dit derde bataljon met Bushmasters en de in 2007-'08 ingevoerde open Mercedes Benz 280CDI worden uitgerust en worden opgeleid voor gemotoriseerd optreden.

Binnen de landmacht ondergaan de eenheden voor inlichtingenvergaring, waarneming en verkenning een impuls: de Grond Gebonden Verkenningseskadrons 103 en 104 binnen het JISTARC worden herschikt volgens het principe van de langeafstandverkenners (LAV's). Daarnaast krijgt 11 Luchtmobiele Brigade een volwaardige eigen verkenningseenheid naast het al bestaande, gespecialiseerde pathfinderpeloton van de brigadestafcompagnie.

In de nota In het belang van Nederland worden niet de zogenoemde 'tweede orde-effecten' genoemd: effecten die het directe gevolg (kunnen) zijn van de bezuinigingsmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het afstoten van 44 CV-90's als gevolg van de opheffing van 45 Pantserinfanteriebataljon; dat de marine zich door het afzien van de invoering van het STOM-concept (weer) meer zal toeleggen op brown water operations (kustwateroperaties); en dat role 2 Medical Treatment Facilities tot de nichecapaciteit van de NAVO behoren.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 16 SEPTEMBER

Paarden Cavalerie Ere-Escorte oefenen voor Prinsjesdag

Vanochtend ondergingen 80 paarden en hun ruiters van de Cavalerie Ere-Escorte op het Soldaat van Oranje-strand voor het Kurhaus in Scheveningen, de generale repetitie voor de Koninklijke rijtoer tijdens Prinsjesdag in Den Haag.

De paarden van de Koninklijke gaarde, direct voor en achter de Gouden Koets, begeleiden Koning Willem Alexander en Koningin Máxima morgen van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof in Den Haag. Vandaag ondergingen ze hun jaarlijkse stresstest. De edele dieren werden blootgesteld aan thunderflashes, vurende kleinkaliberwapens, vuurwerk, live muziek van het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht 'Bereden Wapens' en publieksreacties, zoals openslaande paraplu's en gegil.

Met de training moet worden voorkomen dat de paarden tijdens Prinsjesdag ergens van schrikken en op hol slaan. 60 van de 80 paarden zullen morgen daadwerkelijk acte de présence geven.

Veel van de ruiters van de Cavalerie Ere-Escorte zijn reservisten. Samen met hun beroepscollega's wordt jaarlijks meerdere malen met de paarden geoefend.

Na een rijtoer van een kwartier zal de Gouden Koets morgen om 13.15 uur bij de Ridderzaal aankomen, waar de Koning ten overstaan van de verzamelde leden van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) zijn eerste Troonrede zal uitspreken. Prinses Beatrix zal morgen niet aanwezig zijn in de Ridderzaal.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

Valt doek alsnog voor Johan Willem Frisokazerne?

De Johan Willem Frisokazerne in Assen sneuvelt in de plannen die het kabinet op Prinsjesdag zal presenteren. Dit heeft de Drentse Commissaris van de Koning (CdK) Jacques Tichelaar gisteren bekendgemaakt.

Tichelaar wil niet zeggen hoe hij aan die informatie komt. Evenals in 2011 verwacht hij groot protest bij de gemeente Assen, werkgevers, politiek en de burger. Twee jaar geleden werd de kazerne eveneens met sluiting bedreigd, maar mocht uiteindelijk openblijven.


Volgens Tichelaar schrapt Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert de kazerne in Assen en zal 13 Infanteriebataljon Air Assault Regiment Stoottroepen Prins Bernhard verhuizen naar de Vliegbasis Leeuwarden. Die zou deels nieuw gebouwd moeten worden voor de 700 militairen. De vrees is dan dat Leeuwarden de gevechtsvliegtuigen kwijtraakt aan de Vliegbasis Volkel.

De Johan Willem Frisokazerne heeft contracten met 123 Drentse bedrijven: voor Assen en omgeving zouden zeker 1.400 banen verloren gaan.

In de Leeuwarder Courant van vandaag reageert burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden. Het behoud van de volwaardige vliegbasis in Leeuwarden én het luchtmobiele bataljon in Assen is de inzet van de noordelijke bestuurders: "We laten ons niet tegen elkaar uitspelen. Wij trekken samen op voor het behoud van werkgelegenheid."

Tichelaar heeft goede hoop dat hij de sluiting nog kan tegenhouden omdat uiteindelijk Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok erover moet beslissen als de gevolgen van alle bezuinigingen duidelijk zijn. Daarnaast betwijfelt de Drentse CdK of Defensie een koper kan krijgen voor het complex. Potentiële kopers worden volgens hem afgeschrikt doordat de vervuilde grond moet worden schoongemaakt. Een appartement zou er al snel een half miljoen euro moeten kosten, aldus Tichelaar in het Dagblad van het Noorden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 9 SEPTEMBER

Opiniestuk generaal-majoor b.d. Harm de Jonge

In zijn opiniestuk Jeanine, het is vijf voor twaalf in dagblad Trouw schrijft generaal-majoor buiten dienst Harm de Jonge, voorzitter van de Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen/Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel (GOV/MHB), dat er bij Defensie "zo langzamerhand een volkomen onwerkbare situatie" ontstaat.

De Jonge waarschuwt dat militairen zonder duidelijk perspectief het vertrouwen in de politieke leiding verder zullen verliezen. Volgens de oud-generaal moet "de minister op Prinsjesdag [...] laten zien welke ambitie ze heeft met de krijgsmacht en dat moet meer dan louter boekhouden zijn."

Defensie heeft sinds 1990 "een onafgebroken periode van 22 jaar van bezuinigen achter de rug." De voorganger van Hennis-Plasschaert, minister Hans Hillen, gaf al aan dat "Defensie door het ijs is gezakt" en dat het klaar moest zijn met bezuinigingen op Defensie.

Volgens De Jonge ziet het personeel "met lede ogen aan dat elke nieuwe kaalslag, in 2011 maar liefst 1 miljard, wordt verkocht als een verbetering. Van hen wordt iedere keer verwacht zichzelf weg te cijferen en met de veel geroemde can do-mentaliteit hetzelfde werk te blijven doen met veel minder mensen. Zo langzamerhand een volkomen onwerkbare situatie."

Volgens de generaal-majoor b.d. weet de minister "dus dat het Defensiepersoneel, waarvoor zij telkenmale zegt zo'n bewondering te hebben, geen vertrouwen meer heeft in de (politieke) leiding van haar departement. Wanneer wij ons verder realiseren dat de opdrachten die militairen krijgen bijna altijd het optreden in buitengewone omstandigheden betreffen [...] dan is vertrouwen in de politieke en militaire leiding van levensbelang."

De Jonge vervolgt dat de minister, als politiek leider van het departement, blijvend in die vertrouwensband met haar personeel moet investeren. Dat vertrouwen is nu op het dieptepunt beland. Personeel laten afvloeien is, volgens De Jonge, niet eens meer nodig: "het personeel houdt het voor gezien en loopt vanzelf weg."

"De wijze waarop invulling gegeven wordt aan de bezuinigingen getuigt niet van een visie. Het is gewoon strepen tot de boekhouder tevreden is gesteld zonder je al te veel af te vragen in hoeverre je nu nog de gewenste samenhang in je krijgsmacht overeind kan houden. Er zijn meer en andere creatieve oplossingen te bedenken, maar die zijn kennelijk niet aan de minister vanuit haar staf aangereikt."Bij de Koninklijke Landmacht worden kennelijk (een verwijzing naar het lekken van de visie in Trouw op 4 september jl.) "gloednieuwe pantservoertuigen CV90 in de verkoop gedaan. Ook deze zijn bijna afgeleverd, maar kunnen nu onmiddellijk in de verkoop voor een fractie van de koopwaarde."

De oud-generaal noemt dit "het laten verdampen van overheidsgeld", wat volgens hem laat zien "dat opeenvolgende kabinetten Defensie als een bezuinigingspost hebben beschouwd. Er is geen visie en de politiek heeft klaarblijkelijk geen idee waar het met de krijgsmacht naar toe wil."

Het personeel, zo onderkent De Jonge, "roept al jaren om een richting. [...] Wat het Defensiepersoneel nodig heeft is een stip op de horizon, waarbij van de minister wordt verwacht om politieke moed te tonen en die stip verder weg te leggen dan alleen haar eigen regeerperiode. Daarvoor heeft ze steun nodig van andere bewindslieden en van de regeringspartijen. Zij zal ook met de Tweede Kamer in overleg moeten om draagvlak voor haar ambitie te krijgen, en dan niet alleen maar te spreken over wat wij gisteren en vandaag kunnen betalen. Daarvoor is ze nu juist politica. Ambitie, dat is wat Defensie nodig heeft en stoppen met zwalken."

Volgens de generaal-majoor b.d. heeft de minister geen keus: "Zij moet rond Prinsjesdag die ambitie laten zien, zo'n stip op de horizon. Alleen dan kan ze het griezelige lage en steeds verder afnemende vertrouwen van het personeel, dat zij zo looft, ombuigen in een sfeer van ambitie en vooruitzicht. Alleen dan gelooft het Defensiepersoneel weer in de politieke leiding en is het misschien bereid om bij Defensie werkzaam te blijven."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 7 SEPTEMBER

Taken MRC uitbesteden aan civiele ziekenhuizen?

Volgens Yelle Tieleman van het Algemeen Dagblad blijven de bezuinigingen binnen Defensie niet alleen bespaard tot de verkoop van materieel.

Uit conceptplannen zou blijken dat het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg in Doorn taken moet uitbesteden aan civiele ziekenhuizen. Het zou hierbij gaan om therapieën en de verkoop van specialistische apparatuur.

De Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM), één van de bonden voor Defensiepersoneel, is woedend over de voorgenomen plannen.

In het Algemeen Dagblad reageert voorzitter Jan Kleian: “Vrijwel alle militairen die gewond zijn geraakt in Uruzgan zijn in Doorn geweest. Het personeel van het MRC werkt met ziel en zaligheid. Zij zijn bang dat er veel expertise verloren gaat.”

Het Ministerie van Defensie laat weten nog aan de nota te werken en daarom nog niet te kunnen reageren.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 5 SEPTEMBER

Opening overzichtstentoonstelling oorlogsfotografe Marielle van Uitert

In Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag de eerste overzichtstentoonstelling van oorlogsfotografie door Marielle van Uitert geopend.

Marielle van Uitert (1973, Kerkdriel) reist als freelance oorlogsfotografe in opdracht of op eigen initiatief naar oorlogs- en conflictgebieden, onder meer het Midden-Oosten en Afrika. Haar expositie bevat harde oorlogsfoto’s, gecombineerd met indringende en ontroerende portretten van burgers die leven met de dreiging van oorlogsgeweld.

Vanaf het begin volgt Van Uitert de opstand in Syrië tegen het regime van president Assad. Vorig jaar werd de fotografe korte tijd ontvoerd samen met journaliste Irene de Zwaan. “Een Syrische journalist heeft de boel gesust en uiteindelijk zagen de rebellen onze goede bedoelingen in.” Bij een mortieraanslag in Aleppo raakte Van Uitert lichtgewond. Ondanks haar verwondingen bleef ze het bloedbad fotograferen. “Ik ben op zoek naar de waarheid. Niet de officiële waarheid van politieke en militaire leiders, maar die van gewone mensen die de gevolgen dragen."

Vrouwen en kinderen hebben haar bijzondere aandacht; zo wil ze de oorlogen in landen als Afghanistan en Syrië een gezicht geven. Recent reisde Van Uitert naar Koerdisch Irak, waar ze Koerdische vrouwen fotografeerde van wie de echtgenoten, broers en kinderen in de bergen vochten.

Van Uitert maakte haar meest bekende foto in 2011 toen ze met Amerikaanse troepen in Afghanistan was. Twee gevangen genomen Talibanstrijders liggen naast elkaar geboeid op een bankje; hiermee won zij de tweede prijs in de categorie Buitenlands Nieuws van de Zilveren Camera 2011. In hetzelfde jaar verscheen haar fotoboek Bye Bye Bullshit, dat een impressie geeft van de laatste missie van de Nederlandse coalitietroepen in Afghanistan.

De foto-expositie in Vught kan tot en met 9 januari 2014 worden bezichtigd. Bij de expositie verschijnt een gelijknamige uitgave van 88 pagina's full colour met veel extra foto's. Dit boek, uitgegeven door Kampert-Nauta House of Graphimedia, kost € 7,50.

De entree tot het museum is vrij en de expositie-teksten zijn in het Engels vertaald. Nationaal Kamp Vught bevindt zich aan de Lunettenlaan 600, 5263 NT in Vught en is te bereiken via de N65 ('s-Hertogenbosch-Tilburg), afslag IJzeren Man/Cromvoirt; vervolgens is de derde weg rechts de Lunettenlaan, met aan het einde van de weg de hoofdingang van Nationaal Monument Kamp Vught.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 4 SEPTEMBER

Zr. Ms. Karel Doorman verkocht?

Volgens Cees van der Laan en Han Koch van het dagblad Trouw, zal het grootste schip van de Koninklijke Marine, de Zr. Ms. Karel Doorman, nooit ten behoeve van de Nederlandse krijgsmacht varen. Het schip, dat nu wordt afgebouwd op de werf van Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen, zal volgens de auteurs nog voor de overdracht worden verkocht.

Het wegstrepen van het Joint Support Ship (logistiek ondersteuningsschip), dat het grootste schip van de Nederlandse marine moest worden, is volgens Trouw onderdeel van de volgende bezuiniging van € 330 miljoen op Defensie.


Citaat uit Trouw: “Volgens bronnen in en rond de Defensietop is dit op hoofdlijnen de invulling die minister Jeanine Hennis-Plasschaert wenst te geven aan de bezuinigingsronde die haar begin dit jaar is opgelegd. Deze maatregelen, die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt, komen bovenop de bezuiniging van € 1 miljard die Defensie al eerder voor de kiezen kreeg.”

Volgens “de betrouwbare bronnen” zou de Zr. Ms Karel Doorman weliswaar worden verkocht, tevens zou de kiel worden gelegd voor een kleiner en goedkoper bevoorradingsschip.

De bezuinigingsmaatregelen, volgens Trouw, op een rij:

Koninklijke Marine

1 x Joint Support Ship ‘Karel Doorman’ (levert € 330 miljoen op)

Korps Mariniers

1 x compagnie (180 à 200 arbeidsplaatsen)

Koninklijke Landmacht

1 x pantserinfanteriebataljon (600 à 650 arbeidsplaatsen)

Koninklijke Landmacht

Ondersteunende diensten (levert € 40 miljoen op)

Koninklijke Luchtmacht

6 of 7 F-16’s

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 1 SEPTEMBER

Veteranenboekenmiddag museum Meermanno

Vanaf 14.00 uur vindt in de grote zaal van boekenmuseum Meermanno in Den Haag een veteranenboekenmiddag plaats. De middag duurt tot 16.00 uur. De lezingen zijn gratis toegankelijk, alleen de entree voor het museum wordt gevraagd.

Het is de tweede Veteranen Boekendag die Meermanno organiseert in nauwe samenwerking met de Stichting Nederlandse Veteranendag. De tweede Veteranen Boekendag vindt plaats naar aanleiding van de tentoonstelling Gewapend met kennis. 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland in Meermanno.

Veteranen houden korte voordrachten over de achtergronden en inhoud van hun boeken. Hun boeken kennen een grote verscheidenheid aan thema’s, missiegebieden en invalshoeken. Onder de schrijvers zijn ook enkele actieve veteranen,  zoals Esmeralda Kleinreesink, Erwin Kamp en Niels Roelen.

De sprekers zijn (in alfabetische volgorde):

Rob Evers

Teams door het vuur

Jos Gelissen

De gijzeling

Erwin Kamp

Na de missie

Esmeralda Kleinreesink

Officier in Afghanistan

Marco Kroon (onder voorbehoud)

Leiderschap onder vuur

Niels Roelen

Leven na Uruzgan

Andreas Schelfhout

De zomer van 1962

David Vriesendorp

Moed moet

Museum Meermanno is gevestigd aan de Prinsessegracht 30 in Den Haag. De entree van het museum bedraagt voor volwassenen vanaf 19 jaar € 8,00. Veteranen krijgen op vertoon van hun pas 25% korting. Meermanno ligt op 10 minuten loopafstand van het Centraal Station Den Haag.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...