NIET HET EERST, W…L HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

SEPTEMBER 2015
M
D
W
D
V
Z
Z
2
3
6
12
13
14
16
17
18
19
22
24
25
26
27
28

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2015

Luitenant-generaal b.d. Remco Seijn overleden

Afgelopen 26 september is in Portugal op 66-jarige leeftijd onverwacht luitenant-generaal b.d. R.P.F. (Remco) Seijn overleden.

Seijn, geboren in Dordrecht in 1948 en begonnen op de KMA in '68, ving zijn carriere in september 1972 aan als cavalerist: hij werd pelotonscommandant bij 41 Tankbataljon in Bergen-Hohne. Later was hij achtereenvolgens eskadronscommandant bij 11 Tankbataljon en bataljonscommandant van 43 Tankbataljon in Langemannshof.

Ook vervulde Seijn functies op de NAVO-hoofdkwartieren NORTHAG (Northern Army Group) en LANDCENT (Land Forces Central Europe).

Van 1993 tot '96 was hij chef kabinet van de Chef Defensiestaf. In 1997 werd Seijn commandant van 41 Lichte Brigade in Seedorf, in 2000 commandant van 1 Divisie "7 December" en anderhalf jaar later plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Landmacht.

Zijn laatste functie vervulde Seijn als Chief of Staff van het huidige Allied Joint Force Command in Brunssum.

Na zijn militaire carrière was Seijn onder andere voorzitter van de Stichting Bevrijding '45, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) en de stichting Partners en relaties van Oorlogsgetroffenen (InLuwte), penningmeester van de World Veterans Federation (WVF) en voorzitter van de raad van commissarissen van het Psychotraumatisch Expertise Centrum ten behoeve van PTSS bij mensen in geŁniformeerde beroepen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 29 SEPTEMBER 2015

Amerikaanse krijgsmacht overweegt implanteren chip bij militairen met hersenletsel

Het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), het Amerikaanse onderzoeksinstituut voor Defensie, wil met chips hersenletsel bij militairen voorkomen en herstellen.

In 2014 ging er al geld naar het onderzoek voor de chips, nu zijn ze daadwerkelijk op proefpersonen getest die vrijwillig een hersenoperatie ondergingen waarbij een chip is geÔmplanteerd.

Het gaat hier om het toepassen van zgn. neuroprostetica (neurale prothesen). Deze discipline, op het kruisvlak van de neurowetenschappen en biomedische technologie, houdt zich bezig met de ontwikkeling en lichamelijke toepassing van prothesen om zenuwcellen te (re)activeren.

Volgens DARPA gaat het er uitsluitend om militairen met geheugenverlies te genezen, maar de onderzoeksjournaliste Annie Jacobsen beweert dat verschillende bronnen haar hebben bevestigd dat DARPA een soort supermilitair wil maken.

Jacobsen publiceerde op 22 september het boek The Pentagon's Brain: An Uncensored History of DARPA, America's Top-Secret Military Research Agency (Little, Brown and Company, ISBN 9780316371766).

Hoewel een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie aangeeft dat de chips uitsluitend voor therapeutische doeleinden (getraumatiseerde militairen) worden gebruikt en niet voor militaire doeleinden, stelt Jacobsen: "Alles, maar dan ook alles wat DARPA ooit onderzocht heeft, wordt gedaan vanuit een standpunt hoe ze die innovaties militair kunnen gebruiken."

Een woordvoerder van DARPA laat weten dat "offensieve militaire toepassingen" niet het hoofddoel zijn van het onderzoek. In plaats daarvan richt DARPA zich op de ontwikkeling van therapeutische apparaten voor militairen en veteranen.

In een later stadium zullen de chips kunnen worden geÔmplanteerd in de hersenen van militairen die met hersenletsel terugkomen uit een oorlogsgebied. De chips moeten dan bijvoorbeeld geheugenverlies als gevolg van hersenletsel voorkomen en herstellen.

Van de 2,5 miljoen Amerikaanse militairen die in Afghanistan en Irak hebben gediend zijn er ruim 300.000 met hersenletsel teruggekomen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 23 SEPTEMBER 2015

Defensie draait outsourcing Paresto terug

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert bekendgemaakt dat de outsourcing (uitbesteding) van de cateringdiensten van Defensie wordt stopgezet. Het personeel van Paresto komt hiermee (voorlopig) niet in dienst bij een marktpartij en blijft daardoor ambtenaar.

De cateringdienstverlening van Defensie wordt uitgevoerd door de PAarse RESTauratieve Organisatie (Paresto), die deel uitmaakt van de Divisie Facilitair en Logistiek van het Commando Diensten Centrum (CDC).

Paresto, dat de catering verzorgt in zo'n negentig bars, bedrijfsrestaurants, kantines, messes en winkels in binnen- en buitenland, telde vorig jaar nog ruim 800 VTE'n.

Het besluit van de bewindsvrouw komt voort uit een nieuwe toetsing van de business case van het project: "Zorgvuldige projectvoering vereist dat de business case regelmatig wordt geactualiseerd en getoetst. Om te beoordelen of het aanvragen van offertes redelijkerwijs zou leiden tot gunning, is onlangs een dergelijke toets uitgevoerd. Daarbij is gebleken dat de verhouding tussen kosten en opbrengsten aanmerkelijk ongunstiger uitkomt dan bij eerdere berekeningen."

Hoewel het uitbestedingstraject wordt beŽindigd, blijft het de bedoeling van de minister om de cateringdiensten op termijn meer met de markt te laten samenwerken: "Dat zal geleidelijk gebeuren." In de bedrijfsvoering van Paresto worden maatregelen genomen die tot meer doelmatigheid leiden, waarbij rekening wordt gehouden met het natuurlijke verloop en de samenstelling van het huidige personeelsbestand.

Nu de uitbesteding zal worden beŽindigd, wordt dit plan verder uitgewerkt. Daarbij worden de medezeggenschap en de centrales van overheidspersoneel op de gebruikelijke wijze betrokken.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 21 SEPTEMBER 2015

Hoofd training strijders tégen Islamitische Staat in SyriŽ neemt ontslag

Tegenslag voor het Amerikaanse plan om Syrische rebellen op te leiden voor de strijd tegen Islamitische Staat (IS): het hoofd van de training heeft op 19 september ontslag genomen. Kolonel Mohammad al-Daher van het Vrije Syrische Leger vindt dat te weinig militairen zijn opgeleid en dat de training niet goed genoeg is.

Dit zegt al-Daher vandaag in de Turkse krant Yeni Şafak.


De krant geeft ook aan dat de eerste getrainde troepen al zijn overgelopen naar Al Nusra, een gewapende groepering die actief is in de Syrische burgeroorlog en nauwe banden heeft met Al Qaida.

Samen met Turkije wilde de VS jaarlijks 5.400 gematigde, prowesterse SyriŽrs trainen om tegen IS te vechten. Ze zouden ook nog eens worden voorzien van uitrusting.

Van meet af aan hebben de VS echter grote moeite om voldoende rekruten te vinden. Daarnaast beschrijven bronnen in de Syrische oppositie het trainings- en uitrustingsproject van de VS als "een verspilling van tijd".

Op 16 september vertelde de Amerikaanse generaal Lloyd J. Austin, commandant van het U.S. Central Command, het Congres dat slechts "vier of vijf" door de Verenigde Staten getrainde anti-IS-strijders in SyriŽ actief zouden zijn. Dit ondanks het 'Train and Equip Program for Syria' dat de Amerikaanse schatkist 500 miljoen dollar kost.

Christine Wormuth, de Amerikaanse Under Secretary of Defense for Policy, was iets positiever gestemd dan generaal Austin: volgens haar zijn tot op heden 100 ŗ 120 rebellen succesvol opgeleid.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2015

Binnenkort Nederlands besluit al dan niet bombarderen SyriŽ

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert verwacht dat het kabinet binnenkort de knoop doorhakt over de vraag of Nederland met gevechtsvliegtuigen zal meedoen met het bombarderen van doelen van Islamitische Staat (IS) in SyriŽ.

Dat zei de bewindsvrouw vandaag in Buitenhof, het wekelijkse discussieprogramma van Avro/Tros, Vara en VPRO.

De minister gaf in Buitenhof onder meer uitleg over het terugschroeven van een deel de bezuinigingen op Defensie omdat de dreiging in de wereld snel toeneemt, en haar visie over hoe daar militair op moet worden ingespeeld.

De Nederlandse krijgsmacht doet al volop mee met de internationale alliantie die de terreur van IS bestrijdt. Tot nu toe blijven luchtaanvallen echter beperkt tot IS-doelen op het grondgebied van Irak. Bij de start van de deelname aan de alliantie is dit overeengekomen. Samen met een coalitie van andere landen doen Nederlandse F-16's al mee aan de bombardementen in Irak.

Uiteindelijk blijkt die afspraak echter niet logisch: IS houdt zich niet aan de bestaande landsgrenzen en heeft zich in meerdere landen gevestigd, onder meer in Irak ťn SyriŽ.

Omdat de terroristen van IS zo effectief mogelijk moeten worden bestreden, is het onvermijdelijk dat ze ook in SyriŽ wordt aangepakt. Andere landen die deelnemen aan de alliantie tegen IS hebben dit al ingezien en voeren aanvallen uit op Syrisch grondgebied.

De problemen met IS en de menselijke drama's in SyriŽ - onder andere de miljoenen ontheemden en vluchtelingen - zijn zo groot dat een uitbreiding van de militaire missie naar SyriŽ nu aanvaardbaar wordt geacht.

In de komende, 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die wordt geopend op 28 september, kan de internationale gemeenschap nog van gedachten wisselen, waarna een besluit van het kabinet-Rutte II niet lang meer op zich zal laten wachten.

De Algemene Vergadering is het belangrijkste overlegorgaan van de Verenigde Naties en bestaat uit afgevaardigden uit alle 193 lidstaten van de VN.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Overgelopen sergeant van Turkse afkomst

De Nederlandse sergeant van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) die zich aangesloten heeft bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) in SyriŽ had toegang tot systeeminformatie van Apache gevechtshelikopters.

Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. Het gaat om een 26-jarige man van Turkse afkomst. Tot op heden heeft de KLu nauwelijks informatie naar buiten gebracht over de overgelopen militair.

Direct nadat bekend was dat de militair was overlopen heeft Defensie heeft de systeeminformatie versleuteld, zodat de sergeant niet meer bij de gegevens kon komen.

Tweede Kamerleden reageerden verschillend toen bekend werd dat de militair was overgelopen; premier Mark Rutte zei dat hij liever heeft dat de sergeant sneuvelt, dan dat hij terugkeert naar Nederland.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 15 SEPTEMBER 2015

Miljoenennota en hoofdstuk X (Defensie)

Na jaren van bezuinigingen en hervormingen kwam het kabinet-Rutte II vandaag op Prinsjesdag vooral met goed nieuws. Volgens minister van FinanciŽn Jeroen Dijsselbloem blijft "voorzichtigheid" echter geboden. "Het gaat met de Nederlandse economie beter dan verwacht, maar niet goed genoeg", schrijft hij in het voorwoord van de Miljoenennota.

Dijsselbloem bood vanmiddag in de Tweede Kamer de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan.

De belangrijkste elementen uit de Rijksbegroting zijn, naast een lastenverlichting voor werkenden, extra geld voor Defensie, gezondheidszorg, kinderopvang en migratie.

Koning Willem-Alexander sprak in zijn Troonrede over de dreigingen van buiten Europa: oorlog en jihadisme: "We moeten voorkomen dat conflicten in het buitenland een polariserend effect hebben in onze samenleving. [...] De instabiliteit in de ring rond Europa is verder toegenomen door conflicten in SyriŽ, Irak, OekraÔne, Mali, Jemen en Afghanistan."

Daarom trekt het kabinet geld uit om Defensie te versterken. In 2016 krijgt het ministerie Ä 220 miljoen extra, een bedrag dat oploopt naar Ä 345 miljoen in 2020. Hiervan gaat Ä 60 miljoen naar de Nederlandse deelname aan internationale missies.

Met het resterende extra geld komt meer personeel en materieel beschikbaar voor training en opleiding, "bijvoorbeeld voor de snelle inzet van operationele eenheden", aldus minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. "Met meer reservedelen en munitie kunnen voorraden worden verhoogd. Ook kan met extra onderhoudscapaciteit het materieel sneller worden gerepareerd. Hierdoor wordt de basisgereedheid van de krijgsmacht versterkt. Dit vergt een meerjarige aanpak, en is een zaak van langere adem."

"Dit geld wordt onder meer besteed aan verdere verbetering van de operationele inzetbaarheid. Daarnaast komt er structureel extra geld beschikbaar voor de Nederlandse deelname aan militaire missies", zo geeft de Troonrede aan.

In het buitenland kiest Nederland voor samenwerking met bondgenoten, zowel in de Europese Unie als in NAVO-verband. De Koning sprak lovende woorden over het Defensiepersoneel: "De manier waarop Nederlandse militairen zich inzetten voor vrede en veiligheid maakt indruk en wekt bewondering."

Om de dreigingen en risico's het hoofd te kunnen blijven bieden, gaat Nederland intensiever samenwerken met Duitsland en andere landen. Den Haag wil 43 Gemechaniseerde Brigade integreren in de Duitse 1. Panzerdivision.

Op die manier hoeven de zestien overgebleven Leopard 2A6 tanks die Nederland nog heeft, niet te worden wegbezuinigd en blijven kennis en expertise op het gebied van tankoptreden behouden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 2015

Oordeel Ombudsman: drie veteranen na IED-aanslag Uruzgan niet serieus genomen

Drie Nederlandse militairen, destijds 21, 27 en 27 jaar oud, die op 10 december 2009 tijdens een patrouille in het noorden van de Baluchivallei, ten zuiden van het oord Chora, in de Afghaanse provincie Uruzgan op een Improvised Explosive Device (IED) reden, zijn daarna door het ministerie van Defensie niet serieus genomen.

Na terugkomst in Nederland zijn ze onvoldoende begeleid, stelt Nationale Ombudsman en Veteranenombudsman Reinier van Zutphen.

Een van de militairen brak door de explosie zijn arm, de twee anderen raakten buiten bewustzijn. Na de gebeurtenis in Afghanistan hadden ze nog een paar jaar lang fysieke klachten die niet goed zijn behandeld.

De Veteranenombudsman noemt het in zijn rapport (Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Defensie te Den Haag, rapportnummer 2015/134) zorgwekkend dat signalen lange tijd niet zijn herkend, ook niet door de medische dienst van het ministerie.

Terug in Nederland had een van de veteranen veel rugklachten. Hoewel hij fysiotherapie en pijnmedicatie kreeg, werden de klachten erger. Pas twee jaar na de IED-aanslag mocht hij een MRI-scan laten maken en toen bleek dat hij een beschadigde tussenwervel had.

De Veteranenombudsman vindt dat het ministerie van Defensie is tekortgeschoten in zijn zorgplicht en maakt zich zorgen om militairen in soortgelijke situaties. Hij wil dat Defensie een richtlijn opstelt voor standaardonderzoek dat moet worden gedaan als militairen een aanslag met een IED (blootstelling aan blast) overleven.

Defensie erkent de tekortkoming; minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert wil daarom met de drie militairen in gesprek.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015

Koningin MŠxima bezoekt Nationaal Trainingscentrum CBRN

Hare Majesteit Koningin MŠxima heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan het Nationaal Trainingscentrum Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire Stoffen (NTC CBRN), onderdeel van het Defensie CBRN Centrum (DCBRNC), op de Van Brederodekazerne in Vught.

Ook het Defensie Expertise Centrum CBRN (DEC CBRN), de CBRN School (CBRNS) en de CBRN Respons Eenheid (CBRN RE) maken deel uit van het DCBRNC.

Op het NTC CBRN - dat op 27 november vroig jaar werd geopend door de ministers van Defensie en Veiligheid en Justitie, respectievelijk Jeanine Hennis-Plasschaert en Ivo Opstelten - kunnen Defensie, civiele instanties als ambulance, brandweer en politie ťn hulpverleningsinstanties trainen.

Bij die trainingen ligt de nadruk op het zich voorbereiden op incidenten, aanslagen of rampen met chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen. Daartoe zijn op het NTC CBRN alledaagse, en minder alledaagse, decors uit de maatschappij nagebootst, zoals winkels, een vliegtuigcabine, restaurant, metrostation met treinstellen, ingestorte gebouwen en een containerterminal.

Bij haar bezoek sprak Koningin MŠxima met commandanten en betrokkenen over het multidisciplinaire samenwerkingsverband. Aansluitend was zij getuige van een demonstratie en sprak de vorstin met de deelnemers over hun ervaringen.

Tijdens een rondgang langs de diverse trainingslocaties ontmoette de Koningin tot slot een aantal experts die nader uitleg gaven over de mogelijkheden van het NTC CBRN en hun eenheid.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2015

Verzetsheldin en Marva-oprichtster Francien de Zeeuw overleden

Gisterochtend is in haar woonplaats Middenbeemster (Noord-Holland) op 93-jarige leeftijd de oorlogsheldin Francien de Zeeuw overleden. De in Terneuzen geboren De Zeeuw stond in 1944 in Londen aan de wieg van de Marine Vrouwenafdeling (Marva).

Op die datum tekende Koningin Wilhelmina het Koninklijk Besluit tot oprichting van de vrouwenafdeling binnen de Koninklijke Marine, onder het motto: "Maak een man vrij voor de vloot en help IndiŽ bevrijden".

Met de oprichting van de Marva volgde Nederland het voorbeeld van de Amerikaanse WAVES (Women Accepted for Volunteer Emergency Service) en Britse WRNS (Women's Royal Naval Service).

In de beginjaren bestonden de taken van de Marva's vooral uit ondersteunende werkzaamheden op de wal, zoals administratie, verpleging, inwendige dienst en verbindingen.

In de Tweede Wereldoorlog zat De Zeeuw al in het verzet. Ze genoot bekendheid door de vele risico's die ze nam. Zo luisterde ze als telefoniste de Duitsers af en smokkelde ze distributiebonnen in haar jas.

Na de bevrijding van Zuid-Nederland meldde ze zich, 22 jaar jong, bij het wervingsbureau van de Marine in Brussel. Hierna vertrok ze naar Engeland waar ze de eerste vrouwelijke Marva werd.

In het trainingsdepot van de WRNS op Mill Hill in Londen ontving Francien haar uniformkleding en meldde ze zich vervolgens bij de commandant van de marinevrouwenafdeling, kapitein ter zee J.B. de Meester.

Op 11 november 2012 besteedde het tv-programma Andere Tijden in Vrouwen ten strijde! nog uitgebreid aandacht aan de Zeeuwse heldin. In die uitzending, geregisseerd door Annegriet Wietsma, wordt haar rol als oprichter van de Marva benadrukt.

Nog op 22 januari 2013 ging Francien de Zeeuw, samen met Mimi Verkaik-Wabeke en Francine Cools-Van Straten, op bezoek bij minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. In 1952 werd de Marva een beroepskorps. Uiteindelijk leidde de Marva tot volledige integratie van vrouwen. Op 1 januari 1982 werd de vrouwenafdeling opgeheven.

In het najaar van 2016 zal de autobiografie van Francien de Zeeuw verschijnen waaraan zij de afgelopen anderhalf jaar heeft samengewerkt met de schrijfster Natasza Tardio.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015

Werving, selectie en screening Defensie in orde

De werving, selectie en screening bij Defensie zijn in orde. Dit heeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag aan de Tweede Kamer medegedeeld.

De Tweede Kamer eiste opheldering over het zeer waarschijnlijk overlopen van een Nederlandse militair naar de radicaalislamitische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in SyriŽ. Dit werd op 3 september bekend.

"Vooralsnog is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de werving, selectie en screening bij Defensie niet op orde is. De werving en selectie is, zoals bekend, streng", aldus de bewindsvrouw. Ook gaf de minister aan dat in het veiligheidsonderzoekonder meer aandacht wordt besteed aan risico's op radicalisering.

Verder doet de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst onderzoek naar mogelijke radicalisering van individuen binnen de krijgsmacht. "Bij eenlingen blijft het herkenbare gedrag vaak achterwege en is radicalisering lastig te signaleren", stelt Hennis-Plasschaert.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 7 SEPTEMBER 2015

Defensie koopt 14 nieuwe Chinook CH47-F's

Defensie koopt voor Ä 838,1 miljoen veertien nieuwe Chinook CH-47F transporthelikopters. Dit heeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert de Tweede Kamer vandaag laten weten.

Eerder was het ministerie van plan elf nieuwe toestellen te kopen, maar door extra geld van het kabinet worden dat er nu veertien. De nieuwe CH-47F's vervangen de elf verouderde Chinook CH-47D's, terwijl zes Chinooks van het F-type die in 2012 werden aangekocht een technische modernisering nodig hebben.

Vanaf 2019 zullen de nieuwe Chinooks worden geleverd en door de krijgsmacht in gebruik genomen.

De Chinook CH-47F's krijgen onder andere een modern militair GPS-systeem, een verdedigingspakket met infraroodonderdrukker (raketwaarschuwingssysteem), crashbestendige cockpitstoelen en een VHF Combat Net Radio voor beveiligde communicatie met Nederlandse eenheden.

De Chinooks van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) zijn gestationeerd bij het Defensie Helikopter Commando op de Vliegbasis Gilze-Rijen.

Defensie koopt bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing een ander type dan de zes die worden gemoderniseerd. Aanschaf van hetzelfde type was te duur. Er is gekozen voor de Chinook waarmee ook de Amerikaanse krijgsmacht vliegt, maar dan aangepast om te voldoen aan de Nederlandse eisen.

Met de D- en F-versies gaat de KLu de komende jaren vliegen met twee typen Chinooks. Omdat de zes Chinook CH47-F's die al in gebruik zijn een andere cockpit hebben dan de nieuw aan te kopen CH47-F's, wordt het vliegen met een "gemengde vloot" wel duurder.

De vandaag verschenen brief aan de Tweede Kamer geeft aan dat transporthelikopters door hun flexibiliteit, doeltreffendheid en snelle inzetbaarheid een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse missies. "Met de vervanging en uitbreiding van de Nederlandse Chinook-capaciteit nemen de oefenmogelijkheden, de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht toe", schrijft de minister.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2015

Onafhankelijke deskundigen verwijzen RIVM-rapport PX-10 naar prullenbak

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in 2011 op een verkeerde manier onderzoek gedaan naar mogelijke ziektegevallen onder oud-militairen door het onbeschermde gebruik van de benzeenhoudende, kankerverwekkende wapenreinigingsolie PX-10.

Dit stelden arbeidsgeneeskundige prof. dr. Gert van der Laan en de toxicologen dr. Pieter van Broekhuizen en prof. dr. Jan Tytgat vanavond in het actualiteitenprogramma EenVandaag.

In het onderzoek, Leukemie door het gebruik van PX-10?, beperkte het RIVM zich tot het spreken van oud-militairen van de Koninklijke Marine (KM), terwijl PX-10 van 1950 tot 1996 door alle krijgsmachtonderdelen werd gebruikt.

Volgens het RIVM werd het onderzoek noodgedwongen beperkt tot de KM omdat alleen dit krijgsmachtonderdeel reageerde op de onderzoeksoproep van het RIVM dat in opdracht van Defensie het onderzoek deed.

Tussen 1950 en '96 werkten er ruim 1,7 miljoen militairen bij Defensie, die hun persoonlijke wapen en wapensystemen schoonmaakten met PX-10. Van dit aantal sprak het RIVM met slechts 23 oud-militairen.

Duizenden militairen stellen ziek te zijn geworden door het onbeschermd werken met PX-10, maar op basis van het RIVM-rapport wijst Defensie vooralsnog de verantwoordelijkheid van de hand.

Tot op heden is de exacte samenstelling van PX-10 niet bekend. Wťl is door Defensie erkend dat PX-10 benzeen, tolueen en xyleen bevatte. Defensie en het RIVM gaan daarbij uit van een concentratie van slechts 0,1% benzeen in PX-10.

In EenVandaag stelden oud-KM-medewerkers die zelf onderzoek naar PX-10 lieten doen, dat het percentage oplosmiddelen in PX-10 veel groter was. Uit laboratoriumonderzoek buiten Defensie om bleek dat er op een vat van 20 liter ruim 4,2 liter benzeen, 1 liter tolueen en 1 liter xyleen zat. Het percentage benzeen in PX-10 - 21% - is hiermee ruim tweehonderd maal groter dan waar Defensie in het RIVM-rapport van uitgaat.

Volgens de wetenschappers heeft het RIVM verkeerde methodieken gebruikt en wordt er teveel uitgegaan van aannames. Volgens professor Tytgat staat de onduidelijkheid "haaks op de strengheid van de harde conclusie in het rapport, namelijk dat het zeer onwaarschijnlijk is dat mensen kanker hebben gekregen".

Volgens het RIVM was de kans heel klein dat militairen er leukemie van zouden krijgen, maar Tytgat beweert dat het RIVM de kwestie veel te statistisch heeft benaderd, in plaats van naar individuele gevallen te kijken.

In de EenVandaag-uitzending wees prof. dr. ir. Erik Lebret van het RIVM de kritiek van de hand.

Volgens de chief science officer Integrated Risk Assessment bij het RIVM zijn er geen andere methodes om dit soort onderzoeken achteraf te doen: "In de literatuur zijn daar geen andere modellen voor te vinden. We konden niets anders doen dan aannames. Het spul PX-10 was er niet meer. We konden daarom geen metingen doen over blootstelling. [...] Het zou natuurlijk mooier zijn geweest als het spul er nog wel was. Dan hadden we directe metingen kunnen doen over de blootstelling aan PX-10 in de werkomstandigheden."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2015

Lustrumeditie Militaire Prestatietocht te Paard

140 ruiters hebben vandaag in Nationaal Park De Hoge Veluwe en op het Infanterie Schiet Kamp Harskamp deelgenomen aan de 15e editie van Militaire Prestatietocht te Paard (MPTTP).

Ook deze lustrumeditie werd georganiseerd onder auspiciŽn van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard'. Als gastheren traden op de commandant van het Opleidings-en Trainingscommando (OTCO), brigadegeneraal Nico Geerts, en de directeur van het Nationaal Park De Hoge Veluwe, Seger baron van Voorst tot Voorst.

Het startschot werd gelost door Cees van der Knaap, oud-staatssecretaris van Defensie en nu burgemeester van de gemeente Ede.

De MPTTP is een oriŽntatietocht van Ī 40 km te paard, waarbij het de capaciteiten van zowel het paard, onder het zadel of in een aanspanning (met paard en wagen), als zijn ruiter worden getest. Naast het afleggen van een obstakelproef moesten de ruiters ook diverse andere onderdelen afleggen, zoals handboog- en pistoolschieten, een kennistest, het gooien van oefenhandgranaten en ringsteken.

Behalve uit Nederland kwamen de deelnemers uit BelgiŽ, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten, zowel militairen als burgers.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 1 SEPTEMBER 2015

Oshkosh levert nieuwe voertuigen Amerikaanse krijgsmacht

Een van de grootste defensiecontracten ooit voor de levering van nieuwe voertuigen voor de Amerikaanse krijgsmacht is eind augustus gegund aan Oshkosh Defence.

Op 25 augustus jl. is bekendgemaakt dat het bedrijf uit de Amerikaanse staat Wisconsin voor 6,7 miljard dollar - bijna Ä 6 miljard - aan nieuwe voertuigen gaat leveren aan het United States Army TACOM Life Cycle Management Command.


De order voor Oskhosh betreft zo'n 17.000 Joint Light Tactical Vehicles (JLTVs).

Vanaf 2018 zal het JLTV een deel van het voertuigenbestand van de Humvee (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), geproduceerd door AM General, vervangen. AM General produceerde meer dan 300.000 Humvees voor zowel de Amerikaanse krijgsmacht (sinds 1985) als voor ruim zestig andere legers wereldwijd.

Oshkosh Defence versloeg bij de aanbesteding de concurrenten Lockheed Martin en AM General. Volgens Oshkosh is de off-road mobiliteit van de JLTV met 70% verbeterd ten opzichte van die van de Humvee; bovendien is het voertuig beter bestand tegen improvised explosive devices (IED's).

De JLTV's komen er in verschillende uitvoeringen, toegerust voor twee of vier personen.

Oshkosh Defense maakt ook nog kans op een vervolgorder ter grootte van 23 miljard dollar voor nog eens 38.000 JLTVs.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...