NIET HET EERST, WÉL HET MEEST COMPLEET
Terug naar de homepage
 

SEPTEMBER 2016
M
D
W
D
V
Z
Z
3
4
5
10
11
12
13
14
16
17
18
19
22
24
25

Stuur een e-mail naar onze webbeheerders: info@boekje-pienter.nl

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2016

Arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie opgeschort

Het Sector Overleg Defensie (SOD) tussen het Ministerie van Defensie en de gezamenlijke Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO-DEF) over een volledig arbeidsvoorwaardenakkoord is opgeschort.

Volgens een verklaring van de SCO-DEF "frustreert" minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert het overleg.

Naar eigen zeggen heeft Defensie te maken met Rijksbrede ontwikkelingen die van invloed zijn op het geld dat voor de arbeidsvoorwaarden beschikbaar is. De effecten hiervan moeten volgens het ministerie eerst nader worden bestudeerd.

Op 16 april 2015 kwam de bewindsvrouw een eerste deelakkoord met de vakbonden overeen over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Daarin was onder meer een loonsverhoging van 0,8% afgesproken. Volgens Defensie kan de uitwerking van deze afspraken nu vertraging oplopen.

In de herstart van het arbeidsvoorwaardenoverleg, op 15 september jl., werd nog gesproken over het onderhandelproces dat nodig is om vóór 1 januari 2017 tot een volledig arbeidsvoorwaardenresultaat te komen.

Volgens de vakbonden is het realiseren van een op detailniveau uitgewerkt arbeidsvoorwaardenresultaat vóór 1 januari a.s. door de opstelling van de minister nu niet meer haalbaar. De vakbonden verwachten daarnaast dat het opschorten voor veel onrust binnen de organisatie gaat zorgen.

Defensie laat weten het bereiken van een arbeidsvoorwaardenakkoord "erg belangrijk" te vinden en hoopt dat de onderhandelingen zo snel mogelijk kunnen worden hervat.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

Defensie minder op missie?

De Vaste Commissie voor Defensie evalueert vandaag de missies en operaties van de krijgsmacht die in 2015 zijn uitgevoerd. Toen voerde Defensie twintig missies uit en werden 1.136 militairen uitgezonden. Soms gaat het om een uitzending van slechts drie militairen.

De Tweede Kamer vindt dat het Ministerie van Defensie het aantal militaire missies moet heroverwegen.

Vorig jaar al gaf de Tweede Kamer aan af te willen van versnippering."Om ergens drie militairen naartoe te sturen, is bijna net zo veel inlichtingencapaciteit nodig als voor een uitzending van honderd man", aldus VVD-Tweede Kamerlid Ronald Vuijk.

De PVV wil stoppen met alle missies, behalve die tegen Islamitische Staat en de piraterijbestrijding. CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks willen ook meer concentratie.

Volgens de Tweede Kamer moet minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert zich vooral van de kleinere missies afvragen of die naar verhouding niet een te groot beslag leggen op de schaarse middelen van de krijgsmacht.

Het kabinet wil juist de kleinere missies behouden om betrokkenheid te laten zien en invloed te kopen. Door zes stafofficieren bij de United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) te zetten, beslist Nederland gemakkelijker mee, zo is de motivatie.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2016

'De brandende kampongs van generaal Spoor' verschenen

Bij uitgeverij Boom is vandaag De brandende kampongs van generaal Spoor van de Zwitsers-Nederlandse onderzoeker Remy Limpach verschenen. Het 900 pagina's tellende boek is de neerslag van zijn promotieonderzoek naar het Nederlandse militair optreden in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-'49) aan het Historisches Institut van de Universität Bern.

Op 15 september vorig jaar promoveerde Limpach hier op zijn proefschrift 'Die brennende Dörfer des Generaal Spoor. Niederländische Massengewalt im Indonesischen Unabhängigkeitskrieg 1945-1949'.

Volgens Limpach was het geweld van Nederlandse militairen dat tussen 1945 en '50 - de tijd van de Politionele Acties - plaatsvond tegen Indonesische opstandelingen en de Indonesische bevolking niet incidenteel maar structureel.

Militairen die zich misdroegen en misdaden pleegden, maar ook hun superieuren, werden niet gestraft omdat de overheid de misstanden in de doofpot stopten.

Het officiële Nederlandse regeringsstandpunt sinds 1969 is dat er in het voormalige Nederlands-Indië - met uitzondering van inlichtingensecties en de commando's van kapitein Raymond Westerling - slechts incidenteel excessen plaatsvonden.

Limpach werkt intussen voor het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Zijn boek is, aldus de uitgever, "meer dan een rechtzetting van een vertekende werkelijkheid. Het boek stemt tot nadenken en raakt een gevoelige snaar in het debat over de Nederlandse overheersing in Nederlands-Indië."

De gebonden uitgave van De brandende kampongs van generaal Spoor is verkrijgbaar onder ISBN 9789089539502 en kost € 49,90.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Militair gewond door insectenbeet tijdens oefening

Het Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe melden dat vanmiddag tijdens de oefening MEDIC ENDEAVOUR op het oefenterrein De Haar, zuidelijk van Assen, een militair gewond is geraakt.

Ze werd gebeten door een insect en kreeg een heftige allergische reactie. Of er sprake was van een anafylactische shock is niet bekend.

Zowel een Boxer Ambulance als een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De militair van 43 Geneeskundige Compagnie uit Havelte is overgebracht naar het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 27 SEPTEMBER 2016

Stoltenberg: Europese Defensiesamenwerking maakt NAVO sterker

Versterking van de Europese militaire samenwerking maakt ook de NAVO sterker. Dit zei Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO vandaag in Bratislava, voorafgaand aan overleg van de ministers van Defensie van de Europese Unie. Van de 28 NAVO-lidstaten zijn er 22 lid van de EU.

In de Slowaakse hoofdstad bespreken de bewindslieden voorstellen voor nauwere Defensiesamenwerking, zoals gezamenlijke ontwikkeling, aanbesteding en een Europees militair hoofdkwartier voor vredesmissies.

Diverse ministers van Defensie en de High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, benadrukten opnieuw dat een Europees leger niet aan de orde is. Mogherini hoopt dat de voorstellen in november klaar zijn, zodat de regeringsleiders in december besluiten kunnen nemen.

Ook Nederland is voorstander van nauwere samenwerking tussen de EU-lidstaten en de NAVO.

De Franse en Duitse ministers van Defensie, respectievelijk Jean-Yves Le Drian en Ursula von der Leyen, beklemtoonden de “zeer sterke’’ band tussen beide landen. De sleutel tot versterking van de Europese militaire samenwerking is een gezamenlijke Frans-Duits plan.

Von der Leyen ontkende suggesties dat er plannen zijn om militairen met een Europees uniform uit te rusten: “Integendeel, het gaat om het bundelen van de krachten van Europese landen zodat ze snel gezamenlijk in actie kunnen komen.''

Ook Stoltenberg ontkende dat de Europese Defensiesamenwerking de NAVO zou ondermijnen. Von der Leyen voegde daaraan toe: “Europa wil ook in de toekomst goede relaties met Groot-Brittannië, met name op het gebied van Defensie.”

Michael Fallon, de Britse minister van Defensie, gaf aan zich te verzetten tegen elke poging om een 'EU-leger' te creëren.

Groot-Brittannië zal, aldus Fallon, als lid van de NAVO blijven bijdragen aan de Europese Defensie, ondanks het verlaten van de EU (Brexit).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

MAANDAG 26 SEPTEMBER 2016

'Wet ter Bescherming Koopvaardij' ingediend

CDA en VVD hebben vandaag de initiatiefwet 'Wet ter Bescherming Koopvaardij' ingediend. VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke kondigde dit gisteren aan in het tv-programma Nieuwsuur.

De wet moet het mogelijk maken om gewapende private (particuliere) beveiligers in te zetten op Nederlandse koopvaardijschepen. Nu mag alleen Defensie zorgen voor beveiliging tegen piraten. De PvdA wil dat graag zo houden; in 2014 was de partij al tegen een kabinetsplan van gelijke strekking.

Inzet van gewapende private beveiligers is al lange tijd een wens van onder meer de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders (KNVR), onder andere omdat het gemakkelijker en goedkoper is dan wanneer een beroep op Defensie moet worden gedaan.

Tineke Netelenbos, de voorzitter van de KNVR, was in het kabinet-Kok II minister van Verkeer en Waterstaat voor de PvdA. Deze partij is met name tegen omdat het geweldsmonopolie, dat traditioneel bij de Staat ligt, niet zomaar mag worden aangetast.

Tot op heden kunnen rederijen kiezen voor een escorte van Defensie of het varen onder een vlag van een (EU-)land dat wel gewapende private beveiligers op schepen toestaat. De meerderheid van de EU-lidstaten staat dit al jaren toe. Ook worden soms private beveiligers met een eigen schip ingeschakeld om koopvaardijschepen te escorteren.

Om het gebruik van huurlingen tegen te gaan, staat in het wetsvoorstel dat alleen streng gecertificeerde bedrijven het werk mogen uitvoeren met een duidelijk protocol in het geval van een aanval op een schip. In dat geval wordt het particuliere beveiligingsbedrijf  in plaats van de kapitein verantwoordelijk voor de inzet van geweld en de gevolgen daarvan. Daarnaast dient elk incident aan het Openbaar Ministerie te worden gemeld.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2016

India bestelt voor miljarden Rafales

Frankrijk gaat 36 Rafale-gevechstvliegtuigen van vliegtuigbouwer Dassault Aviation leveren aan India. Het contract ter grootte van € 8 miljard is vandaag in New Delhi getekend.

De koop maakt deel uit van een grootscheepse modernisering van de Indiase strijdkrachten. De Indiase luchtmacht gebruikt nu nog grotendeels verouderde gevechtsvliegtuigen van Russische makelij. India heeft een tekort aan nieuwe toestellen om een eventueel conflict met bijvoorbeeld buurland Pakistan aan te kunnen.

Vliegtuigbouwer Dassault Aviation en de Franse staat hebben lang moeten wachten om de eerste Rafale te verkopen: veel landen schrokken terug voor de prijs.In 2015 bestelden Egypte en Qatar tezamen 84 Rafales.

Uiteindelijk zwichtte de top van de Indiase krijgsmacht voor de hightech van de Rafale. Met de reikwijdte van de raketten kan India "het hart van Pakistan bereiken zonder de grens over te gaan", aldus een Indiase defensiespecialist tegen de Franse krant Le Monde.

Oorspronkelijk wilde India zelfs maar liefst 126 Rafales aanschaffen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Militair advocaat Sébas Diekstra keert Defensie de rug toe

Op de website Follow The Money interviewt Dieuwertje Kuijpers militair advocaat Sébas Diekstra.

Diekstra neemt na bijna 16 jaar trouwe dienst, eerst als beroepsmilitair en sinds 2012 als reserveofficier, afscheid van Defensie.
 
Lees het gehele interview: Militair advocaat Sébas Diekstra keert Defensie de rug toe.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Ruim 240 cadetten ontvangen officiersdiploma

In aanwezigheid van de locoburgemeester van Breda, Alfred Arbouw, hebben vanmiddag ruim 240 cadetten aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda hebben hun officiersdiploma ontvangen.

De kersverse officieren van de krijgsmachtdelen landmacht, luchtmacht en marechaussee hebben hiermee hun opleiding aan de Nederlandse Defensie Academie afgerond.

Traditiegetrouw sloten de nieuwe officieren de militaire ceremonie op het Kasteel van Breda af met de zgn. pettenceremonie, waarbij ze na de bul- en diploma-uitreiking tegelijkertijd met de rechterhand de platte pet in de lucht gooien, terwijl ze onder de linkerarm hun bul en/of diploma geklemd houden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2016

VVD wil fors meer geld voor Defensie

Regeringspartij VVD wil fors meer geld voor Defensie. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra sprak vandaag in de Tweede Kamer over stappen van een miljard euro, in plaats van de paar honderd miljoen euro die nu jaarlijks extra naar het ministerie gaan.

In de toekomst zijn meer investeringen nodig in stappen van een miljard, aldus Zijlstra. Dat zal ook in het verkiezingsprogramma staan, "financieel onderbouwd", zo verzekerde hij. Zijlstra kon nog niet zeggen waar de liberalen het geld vandaan willen halen.

De VVD-fractieleider reageerde op de vraag van Tweede Kamerlid Kees van der Staaij. "Om onze mooie vrijheid te verdedigen hebben we ook een goede krijgsmacht nodig", benadrukte de SGP-fractievoorzitter.

De toezegging van de VVD kwam in het marathondebat over de begroting voor 2017, de Algemene Beschouwingen, die traditiegetrouw direct na Prinsjesdag plaatsvinden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 20 SEPTEMBER 2016

Defensiebegroting volgens Miljoenennota 2017

Volgens het kabinet-Rutte II krijgt het Ministerie van Defensie er in 2017 € 300 miljoen bij. Dit is een 'verzachting' van de eerdere bezuinigingen op Defensie. De Defensiebegroting voor volgend jaar komt hiermee uit op € 7,9 miljard. Dit is wat vandaag is bekend gemaakt op Prinsjesdag.

Slechts € 197 van de € 300 miljoen komt echter ten goede van de krijgsmacht, voor het verbeteren van de basisgereedheid. Dit houdt in dat personeel, materieel en geoefendheid allemaal op een hoger peil moeten worden gebracht.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert reageerde positief: "Het feit dat het kabinet wederom in Defensie investeert, zegt veel. Het bedrag moet immers ergens vandaan komen. Er is niet zoiets als een potje waaruit eindeloos geput kan worden. Extra geld voor het Ministerie van Defensie betekent simpelweg dat een ander departement minder te besteden heeft."

Volgens de militaire vakbond AFMP is Defensie niet de winnaar van de Rijksbegroting: "Er komt weliswaar € 197 miljoen bij, maar dit zet - zeker op de korte termijn - géén zoden aan de dijk." Volgens voorzitter Jean Debie van de militaire vakbond VBM is dit bedrag "een druppel op een gloeiende plaat. Daarmee kun je de omvangrijke problemen op het gebied van personeel, materieel, opleiding, training en daarmee te realiseren inzetgereedheid voor de gehele krijgsmacht nooit het hoofd bieden." De gezamenlijke officierenvereniging GOV/MHB noemde de € 300 miljoen "symboolpolitiek".

Volgens SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft Defensie "€ 6 miljard nodig". Hij voegt eraan toe dat het nu toegezegde bedrag niet opschiet "in een wereld die met de dag onveiliger wordt".

De nu toegezegde 'extra' uitgaven zijn onderdeel van een langetermijnbeleid dat in 2014 begon en nu dus voor het vierde jaar op rij wordt doorgevoerd. In 2021 moeten daarmee de Defensie-uitgaven structureel € 670 miljoen hoger uitkomen.

Andere prioriteiten van Defensie zijn innovatie en internationale samenwerking. De Joint Strike Fighter, onderzeeërs en helikopters maken deel uit van het wensenlijstje. Ook realiseert Defensie zich dat de dreiging van én kwetsbaarheid voor cyberaanvallen steeds groter worden. Op basis van de evaluatie van de cyberstrategie in 2017 zal een verdere opbouw van cybercapaciteiten moeten plaatsvinden.

Per 1 januari 2017 gaat de Koninklijke Luchtmacht intensiever samenwerken met België (en Luxemburg). Op rotatiebasis gaan de Nederlandse en Belgische luchtstrijdkrachten het luchtruim van de Benelux bewaken. Die taak wordt nu nog door beide landen zelf met twee toestellen per land uitgevoerd.

Tot slot blijft Nederland voorlopig ook buiten het NAVO-verdragsgebied actief. De missie in Mali staat op de begroting van 2017 en '18 en ook de strijd tegen Islamitische Staat en de activiteiten in Afghanistan zullen in 2017 doorgang vinden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 20 SEPTEMBER 2016

Defensiebegroting volgens Miljoenennota 2017

Volgens het kabinet-Rutte II krijgt het Ministerie van Defensie er in 2017 € 300 miljoen bij. Dit is een 'verzachting' van de eerdere bezuinigingen op Defensie. De Defensiebegroting voor volgend jaar komt hiermee uit op € 7,9 miljard. Dit is wat vandaag is bekend gemaakt op Prinsjesdag.

Slechts € 197 van de € 300 miljoen komt echter ten goede van de krijgsmacht, voor het verbeteren van de basisgereedheid. Dit houdt in dat personeel, materieel en geoefendheid allemaal op een hoger peil moeten worden gebracht.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert reageerde positief: "Het feit dat het kabinet wederom in Defensie investeert, zegt veel. Het bedrag moet immers ergens vandaan komen. Er is niet zoiets als een potje waaruit eindeloos geput kan worden. Extra geld voor het Ministerie van Defensie betekent simpelweg dat een ander departement minder te besteden heeft."

Volgens de militaire vakbond AFMP is Defensie niet de winnaar van de Rijksbegroting: "Er komt weliswaar € 197 miljoen bij, maar dit zet - zeker op de korte termijn - géén zoden aan de dijk." Volgens voorzitter Jean Debie van de militaire vakbond VBM is dit bedrag "een druppel op een gloeiende plaat. Daarmee kun je de omvangrijke problemen op het gebied van personeel, materieel, opleiding, training en daarmee te realiseren inzetgereedheid voor de gehele krijgsmacht nooit het hoofd bieden." De gezamenlijke officierenvereniging GOV/MHB noemde de € 300 miljoen "symboolpolitiek".

Volgens SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft Defensie "€ 6 miljard nodig". Hij voegt eraan toe dat het nu toegezegde bedrag niet opschiet "in een wereld die met de dag onveiliger wordt".

De nu toegezegde 'extra' uitgaven zijn onderdeel van een langetermijnbeleid dat in 2014 begon en nu dus voor het vierde jaar op rij wordt doorgevoerd. In 2021 moeten daarmee de Defensie-uitgaven structureel € 670 miljoen hoger uitkomen.

Andere prioriteiten van Defensie zijn innovatie en internationale samenwerking. De Joint Strike Fighter, onderzeeërs en helikopters maken deel uit van het wensenlijstje. Ook realiseert Defensie zich dat de dreiging van én kwetsbaarheid voor cyberaanvallen steeds groter worden. Op basis van de evaluatie van de cyberstrategie in 2017 zal een verdere opbouw van cybercapaciteiten moeten plaatsvinden.

Per 1 januari 2017 gaat de Koninklijke Luchtmacht intensiever samenwerken met België (en Luxemburg). Op rotatiebasis gaan Nederland en België het luchtruim van de Benelux bewaken. Die taak wordt nu nog door beide landen zelf met twee toestellen per land uitgevoerd.

Tot slot blijft Nederland voorlopig ook buiten het NAVO-verdragsgebied actief. De missie in Mali staat op de begroting van 2017 en '18 en ook de strijd tegen Islamitische Staat en de activiteiten in Afghanistan zullen in 2017 doorgang vinden.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2016

Commandanten KCT en DHC willen weg uit Mali

Vandaag vond in de Klompezaal in de Tweede Kamer een technische briefing plaats van de Vaste Commissie voor Defensie (VCD). Te gast waren de commandanten van het Korps Commandotroepen (KCT) en het Defensie Helicopter Commando (DHC), respectievelijk kolonel Jelte Groen en commandeur Gerhard Polet.


De briefing was een vervolg op het werkbezoek van de VCD aan de oefening BLACK SCORPION op 13 juni jl. In die oefening bereidden de helikopterbemanningen van het DHC en de operators van het KCT zich gezamenlijk voor op hun inzet voor de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).

Zowel Groen als Polet gaven aan graag weg te willen uit Mali.

"We acteren onder ons niveau. Deze troepen zijn schaars. We moeten ze niet te lang inzetten voor dit soort taken", stelde kolonel Groen in de Tweede Kamer.

Volgens Groen wordt het tijd om te gaan trainen op andere taken, zodat de commando's op het hoge niveau blijven. Daarnaast slijt het materieel snel. Volgens Groen "holt de kwaliteit van het materiaal achteruit".

Ook commandeur Polet van het DHC maakte duidelijk dat hij zijn zeven helikopters - vier Apaches en drie Chinooks - het liefst snel ziet terugkeren. Polet stelde dat het werk in Mali te eenvoudig is: "We zetten daar veel capaciteit in, die we niet kunnen gebruiken voor onze trainingen op het niveau dat we nastreven. Wij willen de missie daarom graag stoppen." Volgens Polet is het DHC zo uitgeleefd dat het twee jaar duurt voordat ze weer op het hoogste geweldsniveau aan missies kan deelnemen.

Sinds april 2014 levert Nederland een bijdrage aan MINUSMA. Op dit moment zijn in Mali 375 Nederlandse blauwhelmen. De missie kostte tot nu toe aan vier Nederlandse militairen het leven, allen als gevolg van trainingsongevallen.

De coalitiepartijen VVD en PvdA bereikten onlangs overeenstemming over verlenging van de missie, naar verwachting in afgeslankte vorm. Maar het kabinet heeft nog geen beslissing genomen. De missie ligt dan ook gevoelig: de VVD is niet echt enthousiast over de missie noch over verlenging ervan. De PvdA wil wél graag langer blijven.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2016

RTL Nieuws: € 300 miljoen extra voor Defensie op Prinsjesdag

Opnieuw liggen de plannen van het kabinet voor volgend jaar op straat. Geheel volgens traditie is RTL Nieuws er opnieuw in geslaagd de Prinsjesdag-stukken tevoren in te zien.

Voor 2017 en de jaren daarna geeft het kabinet € 1,5 miljard extra uit. Eerder was al bekend geworden dat de regeringspartijen VVD en PvdA samen € 1,2 miljard extra mochten uitgeven. Beide partijen besloten toen het geld uit te geven aan de ministeries van Veiligheid en Justitie, Defensie, Onderwijs en Volksgezondheid.

Volgens bronnen rond het Binnenhof krijgt Defensie nu € 300 miljoen extra.

Met dat geld kan het ministerie nieuwe munitie aankopen, investeren in materieel, brandstof, verbetering van communicatieapparatuur en training.

Daarnaast krijgt het Ministerie van Veiligheid & Justitie € 450 miljoen extra. Hiervan gaat € 20 miljoen naar de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, onder andere de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Voor minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert is Prinsjesdag D-Day: "Voor die tijd ga ik er echt niet op in."

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2016

Hoofdstad Tarin Kowt bijna in handen Taliban

Zes jaar na het vertrek van de Nederlandse Task Force Uruzgan uit de Afghaanse provinciehoofdstad van Uruzgan lijkt de Taliban Tarin Kowt met een bliksemoffensief te heroveren.

Tarin Kowt, een stad met ± 70.000 inwoners, is zo goed als gevallen nadat de Taliban vanochtend de aanval op de stad heeft geopend.

Militaire checkpoints rond de stad zijn overlopen. De Taliban-strijders belegeren het politiebureau, het gouvernementsgebouw en de gevangenis: de gouverneur en de politiechef zouden naar het vliegveld gevlucht zijn. Burgers ontvluchten massaal de stad en veel regeringstroepen hebben het op een akkoordje gegooid met de Taliban.

De vrees bestaat dat de gehele provincie in handen van de Taliban zal vallen.

Een woordvoerder van de Afghaanse president Ashraf Ghani zegt dat intussen versterkingen naar de stad zijn gestuurd. In de stad zijn inmiddels Afghaanse commando's actief en Amerikaanse vliegtuigen hebben luchtaanvallen uitgevoerd.

Tussen 2006 en 2010 waren duizenden Nederlandse militairen gelegerd in Kamp Holland, nabij Tarin Kowt. Toen de Nederlandse missie in Uruzgan ten einde was namen de Amerikanen het over en zette zwaar in op de Popolzai, de stam die zeer actief was tegen de Taliban. Een van de sterke mannen van de Popolzai, Matiullah Khan, werd echter in maart vorig jaar gedood, wat de strijd tegen de Taliban verzwakte.

De aanval op Tarin Kowt komt niet als een verrassing. Vorig jaar stond de Taliban ook al in de buitenwijken van de stad, maar werd toen teruggeslagen.

De stad is de derde in Afghanistan die de Taliban hebben kunnen veroveren sinds ze in 2001 van de macht werden verdreven. In september 2015 hadden ze Kunduz ook al korte tijd in handen. Toen kon het regeringsleger pas na weken, met hulp van Amerikaanse luchtsteun, deze stad heroveren.

Ook Lashkar Gah, hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand, staat op dit moment onder druk. De Amerikanen hebben hier extra militairen heen gestuurd om de Taliban buiten te houden, maar 80% van deze provincie zou al in handen van de Taliban zijn.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2016

Oshkosh Defense presenteert JLTV

Op de Dynamic Vehicle Demonstration 2016 op de Millbrook Proving Grounds in Bedfordshire, Groot-Brittannië, presenteert het bedrijf Oshkosh Defense vandaag en morgen het Joint Light Tactical Vehicle (JLTV).

In de Verenigde Staten zullen op termijn ± 17.000 JLTV's het grootste deel van de verouderde, gepantserde Humvees (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles) vervangen. De moderne en relatief lichte Humvee verving indertijd de legendarische jeep.

De JLTV is licht, heeft een hoge off road snelheid en is door de lucht transporteerbaar. De JLTV kent een tweezits- en vierzitsvariant. De tweezitter kent het basisvoertuigplatform, de Utility. De vierzitsvariant telt twee platforms: de General Purpose en de Close Combat Weapons Carrier. De JLTV-General Purpose is ook verkrijgbaar in een configuratie voor zware vuurwapens (Heavy Guns Carrier).

Oshkosh Corporation levert sinds 2001 aan het Britse Ministry of Defence apparatuur en voertuigen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

'Dienstplicht is geen vies woord meer in Europa'

Artikel uit het dagblad Trouw:

Dienstplicht is geen vies woord meer in Europa.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016

IS plande aanslag in Nederland

Een cel van Islamitische Staat (IS) had in november 2015 plannen voor aanslagen in Nederland. Op 13 november vorig jaar werden de aanslagen in Parijs gepleegd; de daders zouden ook Nederland in het vizier hebben gehad.

Dit blijkt uit informatie waar CNN de hand op heeft gelegd. De Amerikaanse nieuwszender beschikt over 90.000 pagina's aan documenten van Europese inlichtingen- en politiediensten, foto's, gesprekken met terreurdeskundigen en bronnen dicht bij het onderzoek naar de aanslagen in de Franse hoofdstad.

CNN meldt niet wat de doelwitten in Nederland waren. De informatie waarover de Amerikaanse nieuwszender beschikt is bekend bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), aldus een woordvoerder. De inhoud heeft geen invloed op het dreigingsniveau in Nederland, dat 'substantieel' blijft. Dat wil zeggen dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is.

De bronnen bij het onderzoek vertelden CNN dat Europese veiligheidsdiensten steeds meer IS-agenten ontmaskeren; IS probeert nu mensen Groot-Brittannië binnen te loodsen.

CNN noemt geen specifiek doelwit in Nederland; het is denkbaar dat IS op Schiphol wilde toeslaan. De afgelopen weken werd de beveiliging op en rond de luchthaven sterk opgevoerd vanwege het 'signaal' van een dreiging. De NCTV wil niet zeggen of er een verband is tussen de door CNN geopenbaarde informatie en deze extra beveiliging.

Het CNN-onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Paul Cruickshank, gezaghebbend onderzoeksjournalist op het gebied van Al Qaida, IS en andere jihadistische groepen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2016

Boek Cees Wiebes onthult: Nederland actief bij operaties CIA in Koude Oorlog

Vandaag verschijnt Samen met de CIA. Operaties achter het IJzeren Gordijn van Cees Wiebes. Het 368 pagina's tellende boek laat zien dat de Buitenlandse Inlichtingendienst (BID) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) tijdens de Koude Oorlog een veel grotere rol speelden dan tot nu toe werd gedacht.

De Nederlandse diensten en de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) voerden tijdens de Koude Oorlog gezamenlijk zeer geheime operaties uit, onder meer achter het IJzeren Gordijn.

Wiebes ontdekte zo'n drie jaar geleden dat Nederland actief partizanen inzette achter het IJzeren Gordijn om de anticommunistische strijd aan te wakkeren. Walter Bedell Smith, in 1952 directeur van de CIA, onthulde in zijn dagboek over de dropping in de eerste gezamenlijke missie van Nederland en de CIA in Roemenië. Aan de hand van dit gegeven legde Wiebes samen met de archivaris van de Securitate, de beruchte Roemeense geheime staatsveiligheidspolitie, de eerste puzzelstukjes op hun plaats.

In 1951 nodigde de CIA op een topconferentie in Washington onder andere het hoofd van de Nederlandse inlichtingendienst uit en vroeg hem mee te doen aan operaties achter het IJzeren Gordijn. Nederland stemde in en deed mee in landen als Bulgarije en Roemenië.

Wiebes kwam er onder meer achter dat Nederland een groep jonge Roemenen rekruteerde en opleidde tot spion tegen de communistische regering in Boekarest. Het vijftal kreeg onder andere een training in Fort bij Spijkerboor, noordelijk van Amsterdam, en werd uiteindelijk door de CIA in Roemenië gedropt.

In zijn boek onthult Wiebes hoe de operaties achter het IJzeren Gordijn dikwijls uitliepen op een mislukking. Tientallen geparachuteerde agenten kwamen om het leven. Evenals de CIA en het Britse MI6 maakten de Nederlandse inlichtingendiensten daarbij gebruik van agenten die tijdens de oorlog betrokken waren bij oorlogsmisdaden en voor de SS, Gestapo of Waffen SS hadden gediend.

Voor zijn boek kreeg inlichtingenanalist en onderzoeker Cees Wiebes - verbonden aan het Ad de Jonge Instituut voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies van de Universiteit van Amsterdam - toegang tot de archieven van de voormalige inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Bulgarije, Hongarije, Polen en Roemenië. Verder raadpleegde hij geheime documenten op het ministerie van Algemene Zaken en bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Samen met de CIA. Operaties achter het IJzeren Gordijn is verschenen bij uitgeverij Boom (ISBN 9789089537584).

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Positieve reacties Europese Defensiesamenwerking

In de Slowaakse hoofdstad Bratislava hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de 28 landen van de Europese Unie positief gereageerd op voorstellen op het gebied van Europese defensiesamenwerking.

Volgens de High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, kunnen op korte termijn echte stappen worden gezet.

Volgens de Italiaanse gaat een Europees leger er niet snel komen, maar zijn er volop politieke kansen om de samenwerking te verstevigen. Als voorbeeld gaf Mogherini robuustere EU Battle Groups (EUBG) en substantiële (niet-militaire) steun bij de lokale verkiezingen in Oekraďne.

Een van de prioriteiten is het operationaliseren van de EUBG, de reactie-eenheden van 1.500 militairen waarvan er voortdurend twee gereedstaan. De EUBG oefent al sinds 2007, maar kwam nog nooit in actie. De EU-lidstaten werken nu al samen in zes militaire missies, waar onder die in Mali, maar overal opereren ze onder nationale vlag en commando. Mogherini wil hier een einde aan maken door de EUBG een eigen hoofdkwartier te geven in Brussel. Rond deze kern zou dan op termijn een gemeenschappelijke Europese Defensiestructuur gebouwd kunnen worden.

Eind juni presenteerde Mogherini haar strategie voor een veiliger en sterker Europa. Volgende week volgt een zogenaamde roadmap, die eind dit jaar in concrete voorstellen dient te zijn uitgewerkt. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders had aangedrongen op snelle afspraken over het tijdschema.

Hoe ambitieus de uitwerking wordt, is een zaak voor de regeringsleiders. De hoop bestaat dat die zich hier op 16 september a.s., eveneens in Bratislava, over buigen.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

DONDERDAG 1 SEPTEMBER 2016

Nieuwe campus NLDA geopend

De burgemeester van Breda, Paul Depla, en generaal-majoor Nico Geerts, commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), hebben de op de Trip van Zoudtlandtkazerne de nieuwe campus van de NLDA geopend.

Op de campus zijn het Expertisecentrum Leiderschap Defensie (ECLD), het Instituut Defensie Leergangen (IDL) en het Talencentrum Defensie (TCD) van de NLDA gevestigd.

Officieren volgen op de campus hoger loopbaanonderwijs. Tijdens hun opleiding zijn de officieren op de campus gelegerd. Hiertoe is de Trip van Zoudtlandtkazerne verbouwd, waarbij onder andere een nieuwe woontoren van tien verdiepingen is gebouwd.

Vandaag opende de NLDA ook het academische jaar. De opening werd verricht door prof. dr. Henrik Rudolph, decaan van de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA.

Terug naar Boven of naar Homepage

 

Nieuwsarchief...