Inhoudsopgave X
Terug naar de homepage
 

Maak uw keuze uit de hieronder getoonde lijst

 

XA-188

Zie verder: Patria XA-188 GVV.

Terug naar Boven

 

X-FLOT

Zie verder: cross-flot-operatie.

Terug naar Boven

 

X-LASTGEVING

Legerformulier 2668.

Synoniemen: lastgeving X; mobilisatietelegram X; mobilisatielastgeving.

Een door of namens de minister van Defensie op naam gestelde schriftelijke opdracht met betrekking tot een activeringsmaatregel, waaraan onmiddellijk gevolg moest worden gegeven zodra de op de lastgeving vermelde maatregel werd afgekondigd. De lastgeving, voorzien van een groot rood kruis, was bedoeld voor dienstplichtigen van de Koninklijke Landmacht die met Klein Verlof in afwachting van Groot Verlof gingen. Bij een daadwerkelijke mobilisatie zouden immers allereerst de militairen met Klein Verlof worden opgeroepen.

Zonder X-lastgeving ging de dienstplichtige van de Koninklijke Landmacht met Groot Verlof.

De dienstplichtige die met Klein Verlof in afwachting van Groot Verlof ging, ontving aan het einde van zijn diensttijd een X-lastgeving. Hoewel de aantallen per lichtingsploeg varieerden, werd de X-lastgeving uitgereikt aan ongeveer de helft van alle dienstplichtigen in werkelijke dienst. Dit gold vooral voor hen die hun taak in legerkorpsverband (1 Legerkorps) vervulden en dan met name bij de tactische wapens.

Hoewel hij in zijn Klein Verlof-periode van 4 tot 6 maanden, aansluitend op de eerste oefening, zijn diensttijd als het ware thuis doorbracht - maar bleef behoren tot het parate deel van de Koninklijke Landmacht - behield hij gedurende de looptijd van de lastgeving (eveneens 4 tot 6 maanden) enkele verplichtingen alsof hij in werkelijke dienst was.

Zo moest hij zich bij het uitreiken van het daarvoor uitgegeven mobilisatietelegram X zo spoedig mogelijk weer bij zijn eenheid melden. Bij zijn eenheid werd het bijbehorende materieel geheel in gebruiksgerede staat opgeslagen, waardoor hij na te zijn teruggeroepen, onmiddellijk weer zijn functie kon vervullen.

Op de lastgeving stond, naast het "enkelvoudige oorlogsonderdeel" en de functie, de plaats van opkomst en het punt van aanmelding. Dit was in de regel in een mobilisatiecentrum: vaak een kazerne, maar evengoed een kerk, school of verenigingsgebouw.

De lastgeving had een geldigheidsdatum; alleen wanneer de datum niet verstreken was, moest de lastgever opkomen.

Het tijdstip van opkomst was volgens de X-lastgeving: "Onmiddellijk na ontvangst van een witte persoonlijke oproepingskaart X met rood kruis, of na uitzending van een radio-omroepbericht betreffende de opkomst van militairen, in het bezit van deze X-lastgeving."

Zie ook: 1 Legerkorps, dienstplicht en oefening DONDERSLAG.

Terug naar Boven

 

Laatste update:28.01.2016